کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – پیمانه

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – پیمانه
Rate this post

 

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن 1397 - پیمانه

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – پیمانه

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – پیمانه

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

دوره خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مرجان

دوره خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مرجان
Rate this post

 

دوره خصوصی آیلتس بهمن 1397 - مرجان

دوره خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مرجان

دوره خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مرجان

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آیلتس در بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷
۴ (۸۰%) ۲ votes

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن 1397

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷

این صفحه مربوط به دوره مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ماه مهندس ابوالقاسمی است. در این صفحه تمرین های مربوط به لغات، جمله سازی و رایتینگ زبان آموزان در بخش دیدگاه ها درج خواهد شد. این کلاس همچنین از یک کانال اختصاصی تلگرام برای بایگانی فایل های صوتی ضبط شده جلسات و یک گروه خصوصی تلگرام برای تمرین و گفتگو بین زبان آموزان بهره خواهد برد.

دوره خصوصی آیلتس آنلاین بهمن ۱۳۹۷ – تینا

دوره خصوصی آیلتس آنلاین بهمن ۱۳۹۷ – تینا
Rate this post

 

دوره خصوصی آیلتس آنلاین بهمن 1397 - تینا

دوره خصوصی آیلتس آنلاین بهمن ۱۳۹۷ – تینا

دوره خصوصی آیلتس آنلاین بهمن ۱۳۹۷ – تینا

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مینا

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مینا
Rate this post

 

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 - مینا

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مینا

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – مینا

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – الهه

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – الهه
۴٫۳ (۸۶٫۶۷%) ۳ votes

 

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن 1397 - الهه

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – الهه

کلاس خصوصی آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – الهه

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – Behdad

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷ – Behdad
4 (80%) 1 vote

 

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷

کلاس خصوصی آیلتس بهمن ۱۳۹۷

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به کلاس های خصوصی فشرده آیلتس برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۷ می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷ جمعه ها

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷ جمعه ها
۴٫۳ (۸۵%) ۸ votes

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن 1397 جمعه ها

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷ جمعه ها

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ۱۳۹۷ جمعه ها

این صفحه مربوط به دوره مقدماتی زبان انگلیسی بهمن ماه ۱۳۹۷ روزهای جمعه مهندس ابوالقاسمی است که از جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ آغاز میشود. در این صفحه تمرین های مربوط به لغات، جمله سازی و رایتینگ زبان آموزان در بخش دیدگاه ها درج خواهد شد. این کلاس همچنین از یک کانال اختصاصی تلگرام برای بایگانی فایل های صوتی ضبط شده جلسات و یک گروه خصوصی تلگرام برای تمرین و گفتگو بین زبان آموزان بهره خواهد برد.

.

کلاس خصوصی آیلتس حضوری و آنلاین

کلاس خصوصی آیلتس حضوری و آنلاین
۴٫۴ (۸۸٫۲۴%) ۱۷ votes

کلاس خصوصی آیلتس حضوری و آنلاین

کلاس خصوصی آیلتس حضوری و آنلاین

 

کلاس خصوصی آیلتس حضوری و آنلاین

به درخواست بسیاری از زبان آموزان گرامی مبنی بر برگزاری کلاس های خصوصی به صورت فشرده و عادی، در ماه های پایانی سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفته ایم به صورت محدود چنین کلاس هایی را به صورت آنلاین یا حضوری برگزار نماییم. 

دوره های فشرده آیلتس روزهای جمعه

دوره های فشرده آیلتس روزهای جمعه
۴٫۸ (۹۶٫۳۶%) ۱۱ votes

دوره های فشرده آیلتس روزهای جمعه

دوره های فشرده آیلتس روزهای جمعه

دوره های فشرده آیلتس روزهای جمعه

دوره های فشرده آیلتس روزهای جمعه یکی از کلاس های فشرده آیلتس مهندس ابوالقاسمی است که هدف آن رساندن زبان آموزان از سطح پایه به نمره ۶ تا ۷ در یک بازه زمانی ۳ ماهه است. در این صفحه با ویژگی های این دوره ها و خدماتی که زبان آموزان در این دوره ها دریافت میکنند آشنا خواهید شد.

.

کلاس آنلاین آیلتس اسفند ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس اسفند ۱۳۹۷
۴٫۶ (۹۲٫۵%) ۸ votes

کلاس آنلاین آیلتس اسفند 1397

کلاس آنلاین آیلتس اسفند ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس اسفند ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای فرد ۱ شنبه ۳ شنبه ساعت ۶ تا ۸ که در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ آغاز میشود می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

کلاس آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷
۴٫۳ (۸۶٫۶۷%) ۱۸ votes

کلاس آنلاین آیلتس بهمن 1397

کلاس آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس بهمن ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای زوج شنبه ۴ شنبه ساعت ۶ تا ۸ که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز میشود می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی دی ۱۳۹۷

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی دی ۱۳۹۷
۴٫۴ (۸۷٫۶۲%) ۲۱ votes

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی دی 1397

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی دی ۱۳۹۷

کلاس آنلاین مقدماتی زبان انگلیسی دی ۱۳۹۷

این صفحه مربوط به دوره مقدماتی زبان انگلیسی دی ماه مهندس ابوالقاسمی است که از ۲ شنبه سوم دی ۱۳۹۷ آغاز میشود. در این صفحه تمرین های مربوط به لغات، جمله سازی و رایتینگ زبان آموزان در بخش دیدگاه ها درج خواهد شد. این کلاس همچنین از یک کانال اختصاصی تلگرام برای بایگانی فایل های صوتی ضبط شده جلسات و یک گروه خصوصی تلگرام برای تمرین و گفتگو بین زبان آموزان بهره خواهد برد.

دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی مقدماتی تا پیش آیلتس

دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی مقدماتی تا پیش آیلتس
۴٫۳ (۸۵٫۴۵%) ۴۴ votes

دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی مقدماتی تا پیش آیلتس

دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی مقدماتی تا پیش آیلتس

دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی مقدماتی تا پیش آیلتس

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی از سطح مقدماتی پاسخی به نیاز هزاران زبان آموز علاقمند به فراگیری زبان انگلیسی به صورت کلی و زبان آموزان ضعیفی است که نیاز به یک کلاس فشرده اما حرفه ای از سطح بسیار پایه و مقدماتی تا سطح متوسط (پیش آیلتس/پیش تافل) دارند.

کلاس خصوصی آیلتس پاییز ۱۳۹۷

کلاس خصوصی آیلتس پاییز ۱۳۹۷
۴٫۴ (۸۸٫۳۳%) ۱۲ votes

کلاس خصوصی آیلتس پاییز 1397

کلاس خصوصی آیلتس پاییز ۱۳۹۷

 

 

کلاس خصوصی آیلتس پاییز ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به کلاس خصوصی آنلاین آیلتس یکی از زبان آموزان با هدف افزایش نمره رایتینگ از ۶٫۵ به ۷ و دیگر مهارت ها از ۶ به ۷ می باشد.

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷
۴٫۳ (۸۵٫۴۵%) ۲۲ votes

کلاس آنلاین آیلتس دی 1397

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس دی ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای زوج شنبه ۴ شنبه ساعت ۴ تا ۶ که در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷ آغاز میشود می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷
۴٫۳ (۸۶٫۱۵%) ۳۹ votes

کلاس آنلاین آیلتس آذر 1397

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷

 

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای فرد ۱ شنبه ۳ شنبه ساعت ۶ تا ۸ که در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ آغاز میشود می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷
۴٫۵ (۸۹٫۶%) ۲۵ votes

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه 1397

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای شنبه چهارشنبه ساعت ۶ تا ۸ که در آبانماه ۱۳۹۷ آغاز شده می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

دوره آنلاین آیلتس

دوره آنلاین آیلتس
۴٫۵ (۸۹٫۰۵%) ۴۲ votes

دوره آنلاین آیلتس

دوره آنلاین آیلتس

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به کلاس آنلاین و غیر حضوری روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ مهندس ابوالقاسمی هست. در این صفحه بسیاری از منابع اصلی کلاس و فایل های راهنما آورده شده و زبان آموزان گرامی میتوانند در بخش دیدگاه ها تمامی پرسش های خود را در زمینه آزمون آیلتس، موارد درسی، جزئیات کلاس، درخواست واژگان یا عبارت های مناسب تر در رایتینگ ها یا هر پرسش دیگر مطرح نمایند.

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۲۳ ام و ۲۴ ام

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 67 to 71

Essential Words for IELTS Unit 8 Kill

Listen Here Unit 11 to 21 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23  از این صفحه ببینید

Objective IELTS Advanced Page 6 to 35 فقط لیسنینگ ها و ریدینگ ها 

Common Mistakes at IELTS Intermediate Unit 11 to 20

۵ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۲۳ ام و ۲۴ ام

تسک ۲

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۲۱ ام و ۲۲ ام

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 63 to 66

Essential Words for IELTS Unit 7 Kill

Listen Here Unit 1 to 10 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21  از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Kill فقط لیسنینگ ها و ریدینگ ها 

Common Mistakes at IELTS Intermediate Unit 1 to 10 

۵ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

 

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۲۱ام و ۲۲ ام

تسک ۱

.

تسک ۲

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۹ ام و ۲۰ ام

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 58 to 62

Tactics for Listening Expanding Kill

Open Forum 3 Kill

Essential Words for IELTS Unit 6 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19  از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 76 to 100 فقط لیسنینگ ها و ریدینگ ها 

۵ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

 

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۹ ام و ۲۰ ام

تسک ۲

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۷٫۵

The following bar chart illustrates the percentages of male and female citizens in   Australia who were regularly involved in physical activity in 2010.

Overall, roughly 40 to over 50 percent of population did regular sport, with females   having more participation in almost  all age groups except the youngest one(15-24).

Over half of the youngest Australian women (15 to 24 years old) did regular physical   activity in 2010, while the same figure for males was just under 48 percent. More aged women, 24 to 34 and 35 to 44 years old, showed less interest in sports with about 40 percent of participation, but at the same time, the participation of their male counterparts surged markedly to 52 percent.

Female Australian of older age groups (45 to 54 and 55 to 64 years old) continued to be committed to physical activities, and both age groups saw over 53 percent of participation. The percentage of participation of male Australian of these two age groups started to recover, with 43 and 45 percent doing sports. Almost 46 percent of the eldest of all people in this country, elder than 65 years old, continued doing regular physical activity regardless of the gender.

(۱۹۷ words)

.

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۶٫۵

.

Traveling is a unique and joyful experience for many people. While international tourism today has many benefits both for government and citizens, it may pose some threats too. This essay will discuss these two points. (35 words)

Host countries can gain many benefits from travelers. First of all, the money that tourists spend in host countries help their economy enormously. Travelling abroad is always expensive because tourists have to spend for tickets, hotels and food among other things. All this money improves the economy of the host country which are mostly developing countries in Asia and Africa. Secondly, tourists can contribute to the culture in their destination. This happens when they introduce new ways of thinking, foods and customs because travelers are always welcomed when they arrive and what they discuss may sound appealing to native people of host country. (103 words)

Potential threats of tourism industry, however, should not be overlooked. First of all, natural resources of the host countries will be under considerable pressure, especially in more remote areas. Since normally these resources are used by a rather scattered population, they can be replenished easily but when tourists arrive, they usually overuse the resources like water and fuel and put enormous stress on them. Secondly, native people may choose to adopt behavior and ideas from travelers that are in sharp contrast to their own culture. This may create some social issues in the host country and dealing with them would not be an easy task for the society. (105 words)

In conclusion, while the tourist destinations gain benefits from receiving tourists from around the globe, this lucrative market may create long-term problems that are not easy to deal with. (29 words)

(Total: 275 words)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۷ ام و ۱۸ ام

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 17

Tactics for Listening Expanding Unit 17 to 20

Open Forum 2 Kill

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4 5 

Essential Words for IELTS Unit 5 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17  از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 51 to 75 فقط لیسنینگ ها و ریدینگ ها 

۵ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

 

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۷ ام و ۱۷ ام

تسک ۱

پاسخ مدرس در سطح نمره ۷٫۵

 Cambridge IELTS 12 Academic Test ۳ Sample Answer

The chart illustrates six categories based on the frequency of fast food consumption in USA in three different years over a decade between 2003 and 2013.

It is most common for American people to consume fast food once a week or once or twice a month since about 30 percent of the population is reported to have these habits in 2003. In 2013, however, this number decreased by about 5 percent for the former and increased by a similar amount for the latter.

In 2003, those who had fast food several times a week and few time annually constituted slightly over and under 15 percent of the population respectively. A decade later in 2013, the first group seems to had increased by a few percent before falling closer to 15 percent and the second group, despite showing a few percent of increase, finally stabilized at its starting level. Only a negligible percentage (almost 5 percent) of Americans ate either everyday or never and both showed a downward trend to form an even smaller percentage.

Overall, eating every week and every month seems to be the most popular eating habits for fast foods during this period and it appears in all categories there is a tendency to remain unchanged.

(Total 208 words)

.

تسک ۲

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۵ ام و ۱۶ ام

Speaking Questions part 2 Questions 25 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 50 

Tactics for Listening Expanding Unit 9 to 16

Open Forum 2 Unit 4 5 6 7 8

Essential Words for IELTS Unit 4 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15  از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 50 فقط لیسنینگ ها و ریدینگ ها 

۵ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۵ ام و ۱۶ ام

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۳ ام و ۱۴ ام

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 24 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35 

Tactics for Listening Expanding Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 

Open Forum 1 Kill

Open Forum 2 Unit 1 2 3 

Essential Words for IELTS Unit 3 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13  از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 8 to 30 فقط لیسنینگ ها و ریدینگ ها 

۵ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۳ ام و ۱۴ ام

.

تسک ۱

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۱ ام و ۱۲ ام

Speaking Questions part 2 Questions 6 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30 

Tactics for listening Intermediate Kill

Open Forum 1 Unit 5 6 7 8 9 10

Essential Words for IELTS Unit 2 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۹ ام و ۱۰ ام

تسک ۲

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۹ ام و ۱۰ ام

Speaking Questions part 1 Questions 86 to 100  از این صفحه ببینید

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 5 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 25

Tactics for listening Intermediate Unit 8 9 10 11 12 13 14 15

Open Forum 1 Unit 1 2 3 

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۹ ام و ۱۰ ام

تسک ۱

نمونه پاسخ مدرس

The graph shows the average weekly hours spent by schoolchildren on two different leisure activities at home over a period of nine years from 2000 to 2008.

Schoolchildren aged 10 to 11 years old spent less than 4 hours per week on computer in 2000. This number increased considerably over the next 4 years to 15 hours in 2004. At the beginning of the same period (2000), the time spent on watching TV was 21 hours per week, which remained the same over the nest three years. Next, it fell rapidly from 21 to 15 hours weekly in 2004.

Schoolchildren continued to spend more time on computer from 2004 and 2008 and the number reached a peak of just under 22 hours. At the same time despite a fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on watching TV remained stable at the level of almost 15 hours per week.

Overall, While TV was much more popular than computer at the beginning of this period, it seems the time schoolchildren spent on them has reversed. (۱۷۵ words)

.

 

پرسش و پاسخ های کتاب را اینجا ببینید.

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۷ ام و ۸ ام

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 85  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20

Tactics for listening Basic kill

Tactics for listening Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 7 

Real Speaking and Listening 2 kill

 Select Readings Pre-intermediate Unit 6 7 8 9 10 11

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

تسک ۲

تسک ۱

نمونه پاسخ مدرس نمره ۶ تا ۷

The chart shows how much people in UK used telephones in three different categories: Local line, National and international fixed line and Mobiles between 1995 and 2002.

In 1995, Local calls were more than 70 billion minutes. This number increased about 20 billion minutes to 90  in 1998. It then started to decrease to a 70 billion minutes again.

At the beginning, the number of minutes spoken using National and international fixed line was less that 40 billion minutes. This number only increased gradually for the next 7 years to the highest amount, over 60 billion minutes, in 2002.

The number of minutes spent on the Mobile calls were only a few billion minutes in 1995 and this rather small number increased slightly to just under 10 billion minutes in 1999. Next it surged dramatically to a peak of 45 billion minutes at the end of the period in 2002.

Overall, it seems the big difference in popularity among all three categories at the beginning started to  diminish and at the final year all these categories had  very similar level of popularity. (182 Words)

.

نمونه پاسخ نمره ۷

The charts illustrates the total length of time spent on three groups of telephone calls in UK over a period of eight years from 1995 to 2002.

The most popular way of telephoning was local calls by fixed line in the beginning of the period in 1995 with slightly over 70 billion minutes, which started to rise gradually for the next four years to reach a peak of 90 million minutes, before falling back to the level of 1995.

Two other categories, National and International fixed lines and Mobiles, though quite different in popularity at the beginning(37 billion minutes for the former and only about 3 billion minutes for the latter), showed  an increase all over the period, peaking at over 60 and 45 billion minutes respectively in 2002. This growth for mobile calls was quite slow for the first few years but in 1998 it took off and surged to a peak of 45 billion minutes at the end of the period.

Overall, while Local fixed line was the only category that showed a decline in the number of minutes, two other ones only experienced growth. Also, despite the considerable differences in popularity, all three categories were quite popular at the end and had the least difference at the end. (211 Words)

نمونه پاسخ Band 9

نمونه سوال رایتینگ آیلتس آکادمیک (Chart) بهمراه جواب

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۵ ام و ۶ ام

Speaking Questions part 1 Questions 41 to 60  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 to 15

Tactics for listening Basic unit 12 to 19

Real Speaking and Listening 1 Unit Kill

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 to 6 

Select Readings Elementary Unit 10 

 Select Readings Pre-intermediate Unit 1 2 3 4 5 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5   از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۵ ام و ۶ ام

.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۷ 

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

نمونه پاسخ ساده تر نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۶ تا ۷

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

نمونه پاسخ نمره ۷

نمونه پاسخ زیر که در پایان کتاب کمبریج آیلتس جلد ۹ بعنوان نمونه جواب نوشته شده توسط شرکت کننده در آزمون برای نمره ۷ نوشته شده را بهمراه توضیحات اگزمینر(تصحیح کننده) مشاهده میفرمایید. در صورتی دقت بیشتر متوجه خواهید شد هر ۳ بخش اصلی توضیح داده شده در فایل صوتی و آورده شده در بالا به روشنی در پاسخ این شرکت کننده در آزمون رعایت شده است.

.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۳ ام و ۴ ام

Speaking Questions part 1 Questions 22 to 40  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10 11

Real Speaking and Listening Unit 16 7 8 9 10 11 12 13

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3   از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۳ ام و ۴ ام

نمونه مقدمه نوشته شده توسط مدرس برای این پرسش: 

Education and the role of gender is a very important topic among experts. Although some people believe separate schools are a better place for students, other argue that mixed schools can provide more advantages for them. This essay will discuss both viewpoints.(42 words)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱ ام و ۲ ام

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 21  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5 6

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 

Real Speaking and Listening Unit 1 2 3 4 5

Select Readings Elementary Unit 1 3 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1   از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد شهریور ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱ ام و ۲ ام

تسک ۲

آموزش صوتی گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2

نمونه ساده نوشته شده توسط مدرس 

Some argue that teenagers enjoy the happiest times mainly because they do not share responsibility in their homes and simply benefit from everything that is made available by their parents. Even if they share some responsibilities around the house or start a part time job, it will at the minimum level of responsibility with maximum financial and emotional support and hence, they will not be under the stress of juggling numerous tasks in a hectic lifestyle. Moreover, they have abundant free time to choose their leisure activities and pursue their true hobbies. A luxury that majority of adults will not be able to afford.(104 words)

On the other hand, however, there are those who argue for adulthood as the happiest time in one’s life. This group tend to mention the opportunities that only a citizen in their adult years can enjoy. This includes a more preferable socioeconomic status and the respect that one earns as the result or the opportunity of starting a family. Adults tend to have more secure careers that bring about not only higher salaries but also more security and ease of life. Society gives them both the right and support to have family of their own if only they wish to take their lives to the next step. (107 words)

.

نمونه پاسخ نوشته شده توسط اگزمینر(ٍExaminer) آیلتس که در سطح نمره ۹ براورد میشود:

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

.

Do You Prefer to Live in a Big City or in a Small Town?

Better situation for Job
#more companies and factories
#more salary

More Facilities
#more investment
#more demand

نمونه پاسخ مدرس 

There is a better situation for work in a big city. First of all, there are more companies and factories in a large city and they need hundreds of thousands of simple workers to work for them. They also need many experts with technical knowledge and as a result university graduates can also stay employed. Secondly, employees can enjoy a higher salary in a large city. Since companies tend to be larger and have more production, they can afford more payment for their staff and their employees have a better situation in general. There is also a higher salary for experts and those with special capabilities. (106 words)

There are more facilities in a big city too. First of all, there is more investment by both government and the private sector. Government always gives the priority to large cities and allocate big budgets to them. As a result, big cities can provide more facilities with a better quality. Investment is very important for both preparation and maintenance of many facilities. Secondly, there is more demand in cities with large populations. This demand means more businesses can be successful and millions of people are ready to pay for good services of different kinds. Thus, residents of large cities can enjoy a variety of services with higher quality. (108 words)

.

دوره آنلاین آیلتس – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

.

گرامر زبان انگلیسی به فارسی

گرامر زبان انگلیسی به فارسی pdf

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

http://mrsielts.com

عضویت در کانال تلگرام IELTS2 و دنبال کردن تازه ها 

 

کلاس آنلاین آیلتس فشرده

کلاس آنلاین آیلتس فشرده
۴٫۳ (۸۶٫۹۳%) ۷۵ votes

کلاس آنلاین آیلتس فشرده

کلاس آنلاین آیلتس فشرده

 

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – صفحه کلاس روزهای زوج مهرماه ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای شنبه چهارشنبه ساعت ۴ تا ۶ که در مهرماه ۱۳۹۷ آغاز شده می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ۲۴

 

Speaking Questions part 3 Questions 111 to 125 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 to 65

Listen Here Unit 11 to 17 

Essential Words for IELTS Unit 8 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 24 از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

Objective IELTS intermediate Kill فقط لیسنینگ و ریدینگ ها

Common Mistakes at IELTS intermediate Kill

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ۲۲ و ۲۳

.

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 61

Open Forum 3 Kill

Listen Here Unit 1 to 10 

Essential Words for IELTS Unit 7 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

Objective IELTS Page 52 to 80 فقط لیسنینگ و ریدینگ ها

Common Mistakes at IELTS Units 14 to 22

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ۲۲ و ۲۳

تسک ۱ 

.

تسک ۲

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ۲۰ و ۲۱

.

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 52 to 56

Open Forum 3 Unit 6 7 8 9 10  

Essential Words for IELTS Unit 6 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

Objective IELTS Page 31 to 51 فقط لیسنینگ و ریدینگ ها

Common Mistakes at IELTS Units 8 9 10 11 12 13

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ۲۰ و ۲۱

تسک ۱

 

 

.

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ۱۸ و ۱۹

.

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 to 51

Tactics for listening Expanding Kill

Open Forum 2 Kill

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4 5 

Essential Words for IELTS Unit 5 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

Objective IELTS Page 8 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ ها

Common Mistakes at IELTS Units 1 2 3 4 5 6 7

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۸ و ۱۹

تسک ۱ 

تسک ۲

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ۱۶ و ۱۷

.

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 46

Tactics for listening Expanding Unit 13 to 20

Open Forum 2 Unit 6 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Unit 4 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۶ و ۱۷

تسک ۱

.

تسک ۲

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ۱۴ و ۱۵

.

Speaking Questions part 2 Questions 36 to 47  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40

Tactics for listening Expanding Unit 5 to 12

Open Forum 1 kill

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5 

Essential Words for IELTS Unit 3 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۴ و ۱۵

نمونه نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۷٫۵

Advantages: more workforce / less medical expenses

Disadvantage: Lack of experience / Unemployment

Population makeup of each country offers hidden and obvious perils and opportunities. While there are advantages for a country when the number of its young people outnumber the older ones, there are also a downside to think of. In this essay I will examine the issue and discuss positive and negative consequences. (52 words)

A surge in the number of young citizens in a given society will undoubtedly create some opportunities. First of all, there will be more workforce for the industry and other sections of the country and this is a good news sine since these employees will be able to produce desired goods and services and consequently the economy will be more prosperous. Secondly, young people will not demand much medical care because they live the period in which their body can fight many disease-causing organisms or the illnesses of a chronic nature simply have not been yet surfaced. They need far less medical attention and related expenses and this gives the chance to the government to invest for more productive purposes. (120 words)

However this change can not be all good and there is a downside to think of. First of all, the experimental experience of young people who are about to get employed in different sections are inferior to that of those who live their forties and fifties. This means the overall delivery of the same result at different fields in simply unrealistic. Secondly, a glance a the economy of many developing and even developed parts of the world reveals that such changes poses the threat of unemployment. Economies simply fail to manage the ever growing percentage of young population and ultimately a sizable chunk will be rendered unemployed. (107 words)

In conclusion, I believe the fact that the population in some countries are made of more young citizens these days offers both benefits and disadvantages for those countries and needs to be exploited or dealt with by those societies. (39 words)

Total: 318 Words

.

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه دوازدهم و سیزدهم

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 35  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35

Tactics for listening Developing Kill

Tactics for listening Expanding Unit 1 2 3 4

Open Forum Unit 9 10 11

Essential Words for IELTS Unit 2 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۶ از گروه اول بنویسید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه دوازدهم و سیزدهم

تسک ۲

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه دهم و یازدهم

Speaking Questions part 2 Questions 8 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30

Tactics for listening Developing Unit 15 to 20

Open Forum Unit 4 5 6 7 8

Essential Words for IELTS Unit 1 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۶ از گروه اول بنویسید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه دهم و یازدهم 

تسک ۱

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۶٫۵

The chart shows how much people in UK used telephones in three different categories: Local line, National and international fixed line and Mobiles between 1995 and 2002.

In 1995, Local calls were more than 70 billion minutes. This number increased about 20 billion minutes to 90  in 1998. It then started to decrease to a 70 billion minutes again.

At the beginning, the number of minutes spoken using National and international fixed line was less that 40 billion minutes. This number only increased gradually for the next 7 years to the highest amount, over 60 billion minutes, in 2002.

The number of minutes spent on the Mobile calls were only a few billion minutes in 1995 and this rather small number increased slightly to just under 10 billion minutes in 1999. Next it surged dramatically to a peak of 45 billion minutes at the end of the period in 2002.

Overall, it seems the big difference in popularity among all three categories at the beginning started to  diminish and at the final year all these categories had  very similar level of popularity. (182 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۷

The charts illustrates the total length of time spent on three groups of telephone calls in UK over a period of eight years from 1995 to 2002.

The most popular way of telephoning was local calls by fixed line in the beginning of the period in 1995 with slightly over 70 billion minutes, which started to rise gradually for the next four years to reach a peak of 90 million minutes, before falling back to the level of 1995.

Two other categories, National and International fixed lines and Mobiles, though quite different in popularity at the beginning(37 billion minutes for the former and only about 3 billion minutes for the latter), showed  an increase all over the period, peaking at over 60 and 45 billion minutes respectively in 2002. This growth for mobile calls was quite slow for the first few years but in 1998 it took off and surged to a peak of 45 billion minutes at the end of the period.

Overall, while Local fixed line was the only category that showed a decline in the number of minutes, two other ones only experienced growth. Also, despite the considerable differences in popularity, all three categories were quite popular at the end and had the least difference at the end. (211 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۹

نمونه سوال رایتینگ آیلتس آکادمیک (Chart) بهمراه جواب

.

تسک ۲

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه هشتم و نهم

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 7  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 25

Tactics for listening Developing Unit 8 to 14

Real Speaking and Listening 2 Kill

Open Forum Unit 1 2 3 

Select Readings Pre-intermediate Unit 8 9 10

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۶ از گروه اول بنویسید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه هشتم و نهم

نمونه پاسخ مدرس

The graph shows the average weekly hours spent by schoolchildren on two different leisure activities at home over a period of nine years from 2000 to 2008.

Schoolchildren aged 10 to 11 years old spent less than 4 hours per week on computer in 2000. This number increased considerably over the next 4 years to 15 hours in 2004. At the beginning of the same period (2000), the time spent on watching TV was 21 hours per week, which remained the same over the nest three years. Next, it fell rapidly from 21 to 15 hours weekly in 2004.

Schoolchildren continued to spend more time on computer from 2004 and 2008 and the number reached a peak of just under 22 hours. At the same time despite a fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on watching TV remained stable at the level of almost 15 hours per week.

Overall, While TV was much more popular than computer at the beginning of this period, it seems the time schoolchildren spent on them has reversed. (۱۷۵ words)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ششم و هفتم

Speaking Questions part 1 Questions 76 to 100  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 17 18 19 20

Tactics for listening Basic Kill

Tactics for listening Developing Unit 1 2 3 4 5 6 7

Real Speaking and Listening 2 Unit 5 6 7 8 9 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 4 5 6 7

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7  از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ششم و هفتم

تسک ۱

 

تسک ۲

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه چهارم و پنجم

Speaking Questions part 1 Questions 46 to 75  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15  

Tactics for listening Basic unit 12 to 17

Real Speaking and Listening 1 Unit kill

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 

Select Readings Elementary Unit 9 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه چهارم و پنجم

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۷

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

نمونه پاسخ ساده تر در سطح نمره ۶

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

نمونه پاسخ نمره ۶ ارایه شده در پایان کتاب 

نمونه پاسخ زیر که در پایان کتاب کمبریج آیلتس جلد ۹ بعنوان نمونه جواب نوشته شده توسط شرکت کننده در آزمون برای نمره ۷ نوشته شده را بهمراه توضیحات اگزمینر(تصحیح کننده) مشاهده میفرمایید. در صورتی دقت بیشتر متوجه خواهید شد هر ۳ بخش اصلی توضیح داده شده در فایل صوتی و آورده شده در بالا به روشنی در پاسخ این شرکت کننده در آزمون رعایت شده است.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

.

تسک ۲

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۶

.

Some people believe that teenage years are the happiest time in life. First of all, they have a lot of free time. Teenagers normally do not have full-time jobs and their time of study is also limited so several hours a day. A a result they have many hours to spend with their friends and on leisure activities. Secondly, teens have less responsibility compare with adults. They are financially supported by their parents and it is too early for them to start a family and become a breadwinner. So, instead of hard work they can spend their time the way they wish.(102 words)

Other people, however, believe in adult life people can achieve more happiness. First of all, adults have career and not only they can enjoy a good salary, they can also have the respect of other people around them. Having money gives everyone the power to make changes that they like and buy the items to have a better life. This gives adults a sense of satisfaction and happiness. Secondly, when a person reaches maturity, they enjoy independence and do not need to follow their parents’ orders anymore. they can make decisions and feel happy and pleased when they see good results of their actions. (104 words)

.

نمونه دوم نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۶٫۵ تا ۷

Some argue that teenagers enjoy the happiest times mainly because they do not share responsibility in their homes and simply benefit from everything that is made available by their parents. Even if they share some responsibilities around the house or start a part time job, it will at the minimum level of responsibility with maximum financial and emotional support and hence, they will not be under the stress of juggling numerous tasks in a hectic lifestyle. Moreover, they have abundant free time to choose their leisure activities and pursue their true hobbies. A luxury that majority of adults will not be able to afford.

.

On the other hand, however, there are those who argue for adulthood as the happiest time in one’s life. This group tend to mention the opportunities that only a citizen in their adult years can enjoy. This includes a more preferable socioeconomic status and the respect that one earns as the result or the opportunity of starting a family. Adults tend to have more secure careers that bring about not only higher salaries but also more security and ease of life. Society gives them both the right and support to have family of their own if only they wish to take their lives to the next step.

.

نمونه پاسخ نوشته شده توسط اگزمینر(ٍExaminer) آیلتس که در سطح نمره ۹ براورد میشود:

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه سوم

Speaking Questions part 1 Questions 37 to 45  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 

Tactics for listening Basic unit 9 10 11

Real Speaking and Listening Unit 12 13 14

Select Readings Elementary Unit 8

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه دوم

Speaking Questions part 1 Questions 16 to 36  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 8 

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 

Real Speaking and Listening Unit 6 7 8 9 10 

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 2 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه دوم

تسک ۲

.

Separate

# more concentration

#more safe

Mixed

#more competition

#learn about opposite s..e…x

نمونه نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۷ تا ۷٫۵

Some people believe that separate schools are a better place for children to educate. First of all, since distraction is proven to be a challenging issue in schools, students who receive single-s…e..x education will have the privilege of being more concentrated on their studies due to the fact that other pupils are of the same s…e…..x and not appealing to them. Secondly, school compound will be a less dangerous environment and the chance of s.e..x…u…a.l abuse will diminish drastically. For that it will be less likely for students to be romantically involved and the hostility stems from terminating such relationships will minimize. (102 words)

.

Yet others argue that mixed schools will be more beneficial to students. First of all, the presence of both genders and this dissimilarity can in fact create a competition among them for a better results and higher achievements. Boys and girls would find ways to attract the opposite s..e….x and those who perform better in schools will stand a better chance to be admired in front of everyone. Secondly, the fact that both genders are present in a same place is a perfect opportunity for each one to learn a great deal about the other and this precious knowledge will ultimately be useful in later stages of their lives. (109 words)

.

نمونه نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۶

Some people believe separate schools are better for students. First of all, they can have more concentration. Because girls and boys are not in the same classroom, they do not spend time with each other or do not have the chance to talk and never become close friends. So, they only focus on their lessons and try hard to get good results. Secondly, schools will be safer for them because there are only boys or girls in the yard or the classrooms and if they start to fight, they can defend themselves. Furthermore, boys will not fight to get the attention of female students. (104 words)

.

Other people argue that mixed schools are more helpful for students. First of all, when male and female students are at the same classrooms, they start to compete with each other to show off and get the attention of opposite s…e…x. At very young age or even teenage years, students really want to be better than others and getting better results will be their goal. Secondly, when both genders study together and spend time at the same place, they start to learn about each other and this way they can be better husbands and wives in the future especially those who are the only child and do not have brothers or sisters.  (۱۱۲ words)

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه اول

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 15  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4

Real Speaking and Listening Unit 1 2 3 4 5

Select Readings Elementary Unit 1 3 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

تکلیف رایتینگ جلسه اول 

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

Better situation for job

#more companies and factories
#higher salary

more facilities

#more investment
#more demand

.

Big cities provide a better situation for job. First of all, there are thousands of small and big factories around large cities and thousands of companies inside them. These companies and factories need people to work in them and as a result they employ hundreds of thousands of people and there is a higher chance for finding a job. Secondly, it is easier to have a higher salary in big cities because companies and factories are bigger and they need more managers and supervisors. It may take ten years for an employee to go to next level at work in a small town but in a big city it may take only a few years. (115 words)

There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, there is more investment a big city and as a result more services are available. This investment makes it possible to build many more clinics and hospitals or large universities with modern laboratories. Secondly, many more people live in a big city and they need many things for their everyday lives. They need transportation and thousands of schools for their children. They also need parks and cinemas to spend their free time after their work and because of these needs, facilities should be available for them.(104 words)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید