ویدئوهای آموزشی آیلتس، نکته های مهم 3 بخش اصلی مصاحبه

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به نکته ها و باید و نباید های هر 3 بخش اصلی اسپیکینگ آیلتس اشاره میشود و نمونه هایی شبیه سازی شده از آزمون واقعی برای توضیح این نمونه ها آورده میشود. بررسی دقیق این نکته ها میتواند کمک بزرگی به زبان آموزانی باشد که با چهارچوب کلی مصاحبه آیلتس آشنا نیستند و یا در آزمون های پیشین خود با بی توجهی به این نکته ها نتوانسته اند نمره ای که سزاوار آن هستند را بدست آورند.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 37.8 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی آیلتس، پرسش+پاسخ های متداول بخش 1 اسپیکینگ (Food)

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به نکته ها و باید و نباید های بخش اول اسپیکینگ آیلتس اشاره شده و با تمرکز بر موضوع Food بعنوان یکی از تاپیک های متداول و همیشگی مصاحبه های این آزمون، با آوردن برخی از پرسش ها و پاسخ های مناسب آن ها، زبان آموزان را برای این بخش آماده مینماید.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 37.9 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی آیلتس، آموزش تلفظ پیوسته دو واژه

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئوی 10 دقیقه ای به آموزش تلفظ درست واژگان بهم پیوسته پرداخته میشود. تلفظ در بخش اسپیکینگ آیلتس از اهمیت بالایی برخوردار است و تقریبا 25% نمره پایانی شرکت کننده را تشکیل میدهد. در این ویدئو به تلفظ دو واژه با ترتیب های زیر پرداخته میشود: Consonant + same consonant linking  = want to همچنین Consonant + similar consonant  و در نهایت  linking=around  them تلفظ واژگانی که با حرف “ایچ” آغاز میشوند.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 37.1 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی آیلتس، آشنایی با ریشه واژگان، پسوند و پیشوند ها

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. برای تمامی زبان آموزان آشکار است که افزودن بر دانش واژگان زبان انگلیسی بازتاب چشمگیری در کارکرد بهتر در هر 4 مهارت آیلتس خواهد داشت. در این ویدئو به آموزش ریشه واژگان و دگرگونیهایی که پسوند ها و پیشوند ها(Prefixes and Suffixes) در معنای ریشه واژه(root) پدید می آورند پرداخته میشود. زبان آموزان در هر سطحی که باشند در بخش های گوناگون به ویژه بخش ریدینگ با واژه هایی روبرو خواهند شد که برای ایشان تازگی دارد. با اینهمه، با بررسی هوشمندانه چینش letter ها در هر واژه از یک سو و پسوند ها و پیشوند ها از سوی دیگر میتوان به خوبی معنی واژه ناآشنا را گمانه زنی کرد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 36.8 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود گلچین پر کاربردترین ۳۰۰۰ واژه زبان انگلیسی

دانلود جزوه لغات ضروری آیلتس تافل (برای اولین بار در ielts2)

دانلود کتاب ۱۷۰۰ لغت متوسط و پیشرفته تافل

دانلود کتاب Check Your Vocabulary for IELTS

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی آیلتس، آشنایی با معیارهای نمره دهی بخش Speaking

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در ای فیلم آموزشی ارزشمند به سنجه(معیار) های تعیین نمره بخش مصاحبه یا اسپیکینگ آزمون آیلتس پرداخته شده است. بسیاری از زبان آموزان و برخی آموزشگاه ها و مدرسان آیلتس با این سنجه ها آشنایی ندارند و برای مثال به نادرست بر این باورند که تند صحبت کردن یا به کار بردن واژه های دشوار و کم کاربرد از کتاب های کهنه و کم کاربرد میتواند نمره ایشان را به سرعت بالا ببرد.

در این ویدئو تمامی معیارهایی که اگزمینر آیلتس برای تعیین نمره شرکت کننده در نظر خواهد داشت فهرست شده و تک تک بررسی و توضیح داده میشوند. آگاهی از این سنجه ها میتواند در بهبود نمره زبان آموز بازتاب چشمگیری داشته باشد. این سنجه ها در زیر آورده شده اند:

Task Response, Coherence and Cohesion, Grammatical accuracy and Range, Vocabulary, Fluency

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 38.1 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی زبان انگلیسی، توصیف جهت ها؛ ضرب المثل ها

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی زبان انگلیسی و آزمون آیلتس میپردازند. در این فیلم آموزشی به نحوه درست توصیف جهت ها(On the right, In front of) در زبان انگلیسی و همچنین به کار گیری ضرب المثل ها پرداخته شده است. به کار گیری درست این دو مورد میتواند هم در زبان انگلیسی و هم در آزمون آیلتس در بخش اسپیکینگ و رایتینگ آکادمیک Task 1 به ویژه در نقشه ها و فرایند ها سودمند باشد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 35.9 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، انواع ساختارهای زمان آینده

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، انواع ساختارهای زمان آینده
5 (100%) 1 vote[s]

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این فیلم آموزشی 10 دقیقه ای به توضیح چگونگی نوشتن درباره آینده و “گمانه زنی” توضیحاتی ارائه میشود. بیشتر زبان آموزان آگاهی دقیقی از به کار گیری درست زمان آینده ندارند و درصورتی که در هر 4 مهارت اصلی آیلتس نیاز به بهره گیری از این زمان باشد با چالش روبرو میشوند.

به گونه ای که در این ویدئوی آموزشی توضیح داده شده رویهمرفته 5 شیوه کلی برای صحبت درباره آینده پیشنهاد میشود. (1)به کارگیری فعل هایی با معنای آینده (2)به کارگیری Modal ها (3)به کارگیری از ساختار شرطی ها (4) به کارگیری Discourse Markerها و (5) صفت ها. در این ویدئوی میتوانید توضیح و نمونه های دقیقی برای این شیوه ها بیابید و آن ها در مواردی همچون رایتینگ های Task 1 و 2 و همچنین بخش سوم اسپیکینگ با اعتماد به نفس کامل و بدون خطا به کار گیرید.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.1 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

دانلود فیلم نکته های کامل اسپیکینگ، رایتینگ آکادمیک و ریدینگ آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، تفاوت های مهم زبان رسمی و غیر رسمی

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به آموزش ناهمسانی های زبان رسمی و غیر رسمی و زبان محاوره یا spoken و زبان نوشتاری یا written پرداخته میشود. قوانین کلی زبان رسمی مورد نیاز در رایتینگ های آیلتس و نکته هایی در زمینه اهمیت دیکته واژگان، به کار بردن یا نبردن افعال دو بخشی(Phrasal Verbs)، تکرار واژگان و عبارت ها و به کارگیری از Conjunction ها در این فیلم آموزشی بررسی میشوند.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 33.7 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، چگونگی آغاز و بسط دادن پاراگراف

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به آموزش چگونگی آغاز و بسط یا گسترش پاراگراف پرداخته میشود. در این فیلم آموزشی 10 دقیقه ای به توضیح جمله آغازین هر پاراگراف، جمله های پشتیبان(Topic Sentence, supporting Sentences)، مثال آوردن برای تقویت پاراگراف، روشن سازی ایده ها، توضیح دقیق(Providing Examples, Back up, explain, illustrate, clarify) و دیگر موارد پرداخته میشود. ناآشنایی با این موارد به نگاشته شدن یک بند یا پاراگراف ناکارآمد و ادعاهای بدون دلیل می انجامد که تصحیح کننده را متقاعد نکرده و در نتیجه به از دست رفتن نمره خواهد انجامید.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.4 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن رایتینگ متقاعد کننده در Task 2

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به آموزش نوشتن essay های متقاعد کننده(persuasive) با تمرکز بر تفاوت های میان Fact و  Opinion، و چگونگی دلیل Reason و مثال آوردن برای پیوسته و قوی کردن رایتینگ آیلتس Task 2 آکادمیک و جنرال پرداخته میشود. از آنجایی که دلایلی که بسیاری از زبان  آموزان در انشاء های خود ذکر میکنند یا پیوند مستقیم با پرسش مطرح شده نداشته و یا از پشتیبانی(support) کافی برای متقاعد کردن خواننده برخوردار نیستند، ناآشنایی با این موارد میتواند به کاهش چشمگیر نمره زبان آموزان در این بخش بیانجامد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 34.6 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، توصیف فرایند در Task 1 آکادمیک

Rate this post

Study Englishمجموعه ویدئوهای آموزشی Study English به آموزش چهارچوب کلی و نکات کلیدی آزمون آیلتس میپردازند. در این ویدئو به شیوه درست توصیف یک مکانیسم یا فرایند در زبان انگلیسی پرداخته میشود که معمولا از سه بخش (1)مقدمه، (2)توضیح بخش های اصلی و (3) جمع بندی تشکیل میشود. این شیوه توضیح دقیقا در بخش اول رایتینگ آیلتس آکادمیک مورد نیاز است و آشنایی با آن میتواند در کارکرد بهتر زبان آموزان در آزمون به ویژه زبان آموزانی که پیشتر با این بخش از رایتینگ آیلتس آشنایی نسبی دارند بسیار سودمند باشد و از سردرگمی آن ها بکاهد.

دانلود مستقیم این ویدئو با حجم 35 مگابایت به مدت ۱۰ دقیقه با کیفیت بالا:

 download Fotoگذرواژه این فایل: www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره 6

دانلود ویدئوی توضیح کامل مصاحبه آیلتس توسط اگزمینر آیلتس

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced
5 (100%) 1 vote[s]

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced

یکی از راه های مناسب تقویت لغات زبان انگلیسی بطور کلی و آیلتس و تافل در سطحی بالاتر بهره گیری از انواعی از نرم افزارهاست که پیشتر به چند مورد همچون نارسیس ماکزیمم و نرم افزار پرآموزی اشاره کردیم. در اینجا نرم افزار دیگری که همراه با کتاب شناخته شده Oxford Word skills ارائه میشود برای دانلود در دسترس قرار میگیرد. بسیاری از زبان آموزان و آموزگاران زبان انگلیسی و آیلتس/تافل یا با این نرم افزار ارزشمند ناآشنا هستند و یا آن را در چهارچوب برنامه تقویت لغات خود قرار نمیدهند.

سطح پیشرفته یا Advanced این کتاب و نرم افزار همراه آن به گستره ای چشمگیر از واژگان زبان انگلیسی پرداخته که بیشتر آن ها برای زبان آموزان آشنا بوده یا دست کم درباره آن پیشتر شنیده اند. از برتری های این نرم افزار تمرین هایی است که کاربرد در آن ناگزیر از به کار گیری حافظه و قدرت ابتکار خود می باشد. همچنین دسترسی به تلفظ بسیار از واژگان سبب میشود خطاهای چشمگیر تلفظ زبان آموز کاهش بیابد.

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced – لینک دانلود مستقیم

دانلود مستقیم این نرم افزار با حجم 285 مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Advanced – بیشتر بخوانید:

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ تافل آیلتس Task 2

دانلود کتاب ۱۱۰۰ با کیفیت بالا + فایل های صوتی

دانلود سخت ترین لغات زبان انگلیسی

دانلود کتاب لغات ضروری آیلتس برنز Barron’s Essential Words

دانلود کتاب Check Your Vocabulary for IELTS

۵۰ روز تا آزمون آیلتس من (۱۵ اسفند ۹۴)؛ هدف نمره ۸+ آکادمیک!

SOP، PS، Apply، پروپوزال، پذیرش، بورس و دیگر امور دانشجویی

۱۰ تکنیک موثر برای یاد گرفتن لغات جدید زبان انگلیسی

برای یاد گرفتن لغات آیلتس با زمان کم چه روشی بهتر است؟

راهنمای نوشتن Personal statement و Statement of Purpose

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

.

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 50 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic
4.1 (82.5%) 16 vote[s]

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

یکی از راه های مناسب تقویت لغات زبان انگلیسی بطور کلی و آیلتس و تافل در سطحی بالاتر بهره گیری از انواعی از نرم افزارهاست که پیشتر به چند مورد همچون نارسیس ماکزیمم و نرم افزار پرآموزی اشاره کردیم. در اینجا نرم افزار دیگری که همراه با کتاب شناخته شده Oxford Word skills ارائه میشود برای دانلود در دسترس قرار میگیرد. بسیاری از زبان آموزان و آموزگاران زبان انگلیسی و آیلتس/تافل یا با این نرم افزار ارزشمند ناآشنا هستند و یا آن را در چهارچوب برنامه تقویت لغات خود قرار نمیدهند.

سطح پایه یا Basic این کتاب و نرم افزار همراه آن به گستره ای چشمگیر از واژگان زبان انگلیسی پرداخته که بیشتر آن ها برای زبان آموزان آشنا بوده یا دست کم درباره آن پیشتر شنیده اند. از برتری های این نرم افزار تمرین هایی است که کاربرد در آن ناگزیر از به کار گیری حافظه و قدرت ابتکار خود می باشد. همچنین دسترسی به تلفظ بسیار از واژگان سبب میشود خطاهای چشمگیر تلفظ زبان آموز کاهش بیابد.

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic – لینک دانلود مستقیم

دانلود مستقیم این نرم افزار با حجم 116 مگابایت:

download Foto

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic – بیشتر بخوانید:

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 50 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Basic

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate
4.1 (82.7%) 37 vote[s]

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate

یکی از راه های مناسب تقویت لغات زبان انگلیسی بطور کلی و آیلتس و تافل در سطحی بالاتر بهره گیری از انواعی از نرم افزارهاست که پیشتر به چند مورد همچون نارسیس ماکزیمم و نرم افزار پرآموزی اشاره کردیم. در اینجا نرم افزار دیگری که همراه با کتاب شناخته شده Oxford Word skills ارائه میشود برای دانلود در دسترس قرار میگیرد. بسیاری از زبان آموزان و آموزگاران زبان انگلیسی و آیلتس/تافل یا با این نرم افزار ارزشمند ناآشنا هستند و یا آن را در چهارچوب برنامه تقویت لغات خود قرار نمیدهند.

از برتری های این نرم افزار بهبود وضعیت لغات در گستره ای چشمگیر از موضوعات متداول در زبان انگلیسی بوده که بهمراه تلفظ درست بریتیش و تمرین هایی سودمند برای به خاطر سپردن هرچه بلند مدت تر واژگان طراحی شده اند. این نرم افزار میتواند گزینه ای بسیار مناسب در کنار روش های دیگر تقویت واژگان باشد.

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate – دانلود لینک مستقیم

دانلود مستقیم این نرم افزار با حجم 134 مگابایت:

download Foto

 

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate – بیشتر بخوانید:

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ تافل آیلتس Task 2

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

دانلود مجموعه اصطلاح های متداول آمریکایی

دانلود فهرست کلمات رایج با املاء غلط در آیلتس

دانلود کتاب ۱۱۰۰ با کیفیت بالا + فایل های صوتی

دانلود سخت ترین لغات زبان انگلیسی

دانلود کتاب لغات ضروری آیلتس برنز Barron’s Essential Words

دانلود کتاب Check Your Vocabulary for IELTS

۵۰ روز تا آزمون آیلتس من (۱۵ اسفند ۹۴)؛ هدف نمره ۸+ آکادمیک!

SOP، PS، Apply، پروپوزال، پذیرش، بورس و دیگر امور دانشجویی

۱۰ تکنیک موثر برای یاد گرفتن لغات جدید زبان انگلیسی

برای یاد گرفتن لغات آیلتس با زمان کم چه روشی بهتر است؟

راهنمای نوشتن Personal statement و Statement of Purpose

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

دانلود فیلم سینمایی برای تقویت زبان انگلیسی

دانلود گلچین 40 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

دانلود شاهکارهای موسیقی جهان به همراه متن

دانلود شاهکارهای موسیقی همراه متن برای تقویت زبان انگلیسی

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

دانلود بهترین انیمیشن ها برای تقویت زبان انگلیسی

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

 

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

دانلود سخنرانی انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

 

نمونه سوالات اسپیکینگ و رایتینگ امتحان آیلتس

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دانلود کتاب Focus on IELTS

Rate this post

Pages from Focus on IELTS -- from ielts2.comکتاب Focus on IELTS در میان فهرست بهترین کتاب های آیلتس جای داشته و بسیاری از زبان آموزان و مدرسان آیلتس با آن آشنایی کامل دارند. این کتاب در قالب 20 فصل به آموزش هر چهار مهارت اصلی اسپیکینگ، رایتینگ، لیسنینگ و ریدینگ پرداخته و زبان آموز را برای رسیدن به نمره بالاتر آماده مینماید.

دانلود مستقیم این کتاب 224 صفحه ای با حجم 70.2 مگابایت:

download Fotoگذرواژه این فایل : www.ielts2.com

دانلود مستقیم فایل های شنیداری این کتاب با حجم 111 مگابایت:

download Fotoگذرواژه این فایل : www.ielts2.com

بیشتر بخوانید:

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ تافل آیلتس Task 2

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

بهترین منابع تافل iBT

نمره ۷ آیلتس جنرال پریسا ب. در هر ۴ مهارت (تابستان ۱۳۹۳) 

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

گزیده بهترین نوشته های ielts2.com

دانلود کتاب 2 IELTS Test Builder

دانلود کتاب 2 IELTS Test Builder
4.3 (85%) 8 vote[s]

دانلود کتاب 2 IELTS Test Builder

دانلود کتاب 2 IELTS Test Builder

 

دانلود کتاب 2 IELTS Test Builder

کتاب IELTS Testbuilder یکی از کتاب های شناخته شده در زمینه آموزش آیلتس از انتشارات MacMillan بوده و در میان بهترین منابع آیلتس جای دارد. این کتاب دربرگیرنده 4 آزمون آزمایشی شبیه سازی شده آیلتس بوده و تمرین با آن میتواند برای زبان آموزان بسیار سودمند باشد.

دانلود مستقیم این کتاب 178 صفحه ای با حجم 66 مگابایت:

download Foto

 

 

گذرواژه این فایل : www.ielts2.com

 

دانلود مستقیم فایل های صوتی این کتاب با حجم 73.4 مگابایت:

download Foto

 

 

گذرواژه این فایل : www.ielts2.com

.

دیگر کتاب های دربرگیرنده آزمون های آزمایشی آیلتس

.

دانلود ۴ آزمون آزمایشی لیسنینگ آیلتس از کتاب IELTS Target 5

.

دانلود ۶ سری امتحان آزمایشی آیلتس از کتاب IELTS for Academic Purposes 

.

دانلود کتاب 6 آزمون آزمایشی(ماک) آیلتس McGraw-Hill

.

دانلود کتاب Collins Practice Test for IELTS شش آزمون ماک آیلتس
.

دانلود کتاب 2 IELTS Test Builder – بیشتر بخوانید:

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 40 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

نمونه صدای ضبط شده از کلاس مهندس ابوالقاسمی (بخش اسپیکینگ آیلتس)

Rate this post

IELTS Speaking Questionsشیوه تدریس در کلاس های گروه آموزشی مهندس ابوالقاسمی یکی از پرسش های همیشگی زبان آموزان محترمی است که علاقمند به آغاز دوره های فشرده و خصوصی خود با ایشان هستند ولی از چند و چون آن بی اطلاعند. در اینجا بریده ای از یک فایل ضبط شده از یکی از کلاس های مهندس ابوالقاسمی در بخش اسپیکینگ آورده شده که با بررسی آن زبان آموزان خواهند توانست درک بهتری از این کلاس ها داشته و تصمیم گیری درستی داشته باشند.

روال کلی تدریس در بخش مکالمه(اسپیکینگ):

تقویت مهارت اسپیکینگ یا مکالمه بیش از همه در کلاس روی میدهد و پایه آن تکرار و تمرین با بهترین منابع پرسش های استاندارد آیلتس و متذکر شدن ایرادهای زبان آموز در بخش واژگان، دستور زبان و تلفظ میباشد. همگام با شناسایی ایرادها، منابع مناسبی از واژگان و گرامر به زبان آموز معرفی شده تا با بررسی دقیق آن ها و تمرین جلسه به جلسه بتواند ایرادهای خود را برطرف کرده و بتواند کارکرد خوبی در روز آزمون داشته باشد. همچنین زبان آموزانی که سطح آن ها پایین تر از سوال های متداول در آیلتس یا تافل می باشد، با نمونه هایی ه مراتب ساده تر آموزش دیده و نمونه پاسخ های استاندار و بسیار ساده ای برای ایشان نوشته میشود تا با تمرین و تکرار با آن ها خود را برای پرسش های دشوار تر(نمونه پرسش های اصلی آیلتس و تافل) در آینده آماده نمایند.

در نمونه زیر صدای یکی از زبان آموزان در پاسخ به سوال های استاندارد آیلتس تنها چند روز پس از برگزاری آزمونشان(اسفند 1394) ضبط شده است. ایشان در این آزمون موفق به دریافت نمره 7 اسپیکینگ شدند.

دانلود کتاب IELTS Write Right با کیفیت بالا

دانلود کتاب IELTS Write Right با کیفیت بالا
4.1 (81.94%) 31 vote[s]

دانلود کتاب IELTS Write Right با کیفیت بالا

دانلود کتاب IELTS Write Right با کیفیت بالا

دانلود کتاب IELTS Write Right

کتاب های بسیاری در زمینه آموزش رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک نوشته شده که میتوان ادعا کرد هیچیک به تنهایی کافی نیست و هر کدام یک ایراد بزرگ دارد. شاید بخشی از مشکل به گوناگونی پرسش های آزمون آیلتس در بخش رایتینگ و بخش دیگر به گوناگونی روش های “درست” برای رسیدن به نمره مورد پسند زبان آموزان باز گردد.

خوشبختانه کتاب IELTS Write Right که تا زمان انتشار این نوشته همچنان در درون ایران به چاپ نرسیده و تنها برای دانلود در دسترس است، کوشش کرده بجز ارائه پاسخ های بسیار روشن و مناسب برای نمره های گوناگون آیلتس (نمره 5، نمره 6، نمره 7 به بالا) به توضیح موشکافانه انواع جمله هایی که به این نمره ها منتهی شده اند بپردازد. از دیگر برتری های این کتاب پرسش های بسیار استاندارد و همسان با آزمون اصلی آیلتس است. همچنین رفته رفته دشوار شدن پرسش های این کتاب آن را به گزینه ای بسیار مناسب برای زبان آموزانی که بدنبال نمره 7 و بالاتر هستند تنبدیل کرده است.

.

دانلود کتاب IELTS Write Right – دانلود مستقیم با سرعت بسیار بالا

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا این کتاب 257 صفحه ای با حجم  1.4 مگابایت:

download Foto

 

 

گذرواژه این فایل : www.ielts2.com

.

دانلود کتاب IELTS Write Right  – بیشتر بخوانید:

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ تافل آیلتس Task 2

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

توضیح چگونگی نوشتن IELTS Writing بخش دوم Task 2

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین منابع برای آیلتس بالای ۷

بهترین منابع تافل iBT

نمره ۷ آیلتس جنرال پریسا ب. در هر ۴ مهارت (تابستان ۱۳۹۳) 

نمره ۹۶ تافل iBT دریافت شده توسط مهکام ز. در سال ۱۳۹۲

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود فیلم مصاحبه آیلتس – باید ها و نباید های آزمون

دانلود کتاب رایتینگ آیلتس تافل با ۱۸۵ نمونه Essay

دانلود جزوه توضیحات نقطه گذاری Punctuation رایتینگ

دانلود جزوه آموزش و توضیح کامل رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 2

دانلود جزوه آموزش و توضیح کامل رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن Task 2 آکادمیک و جنرال

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، نوشتن مقدمه رایتینگ آکادمیک Task 1

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، چگونگی درست فهمیدن سوال های رایتینگ

دانلود ویدئوهای آموزشی رایتینگ آیلتس، کاربرد موثر واژگان و جمله ها
.

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

سوالات اسپیکینگ آیلتس 2019 + جواب نمره 8

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

معرفی و دانلود 100 کتاب تاثیرگذار تاریخ

.

دانلود گلچین 55 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

نمونه صدای ضبط شده از کلاس مهندس ابوالقاسمی (بخش تمرین ریدینگ کنفرانس)

Rate this post

Reading IELTS Time Management

شیوه تدریس در کلاس های گروه آموزشی مهندس ابوالقاسمی یکی از پرسش های همیشگی زبان آموزان محترمی است که علاقمند به آغاز دوره های فشرده و خصوصی خود با ایشان هستند ولی از چند و چون آن بی اطلاعند. در اینجا بریده ای از یک فایل ضبط شده از یکی از کلاس های مهندس ابوالقاسمی در بخش ریدینگ و کنفرانس های کلاسی آورده شده که با بررسی آن زبان آموزان خواهند توانست درک بهتری از این کلاس ها داشته و تصمیم گیری درستی داشته باشند.

روال کلی تدریس در بخش ریدینگ:

آموزش تندخوانی و درک مطلب ریدینگ آیلتس در بخش مقدماتی به این صورت است که متنی مناسب با سطح زبان آموز در اندازه 300 تا 1000 واژه تعیین شده و از ایشان خواسته میشود این متن را برای کنفرانس کلاسی آماده نماید. زبان آموز در کلاس بین 5 تا 7 دقیقه زمان خواهد داشت همان متن را دوباره خوانده و میتواند یادداشت های کوچکی برای خود بنویسد. سپس کنفرانس خود را آغاز کرده و از این راه عمق درک خود از متن و داشتن یا نداشتن مهارت ساخت جمله های درست از نظر دستوری و همچنین به کار بردن درست واژگان و ساختارها را نشان میدهد.

در نمونه زیر از زبان آموز خواسته شده متنی کمابیش پیچیده را از ریدینگ های کتاب Essential Words for IELTS آماده کرده و کنفرانس دهد.

نمونه صدای ضبط شده از کلاس مهندس ابوالقاسمی (بخش رایتینگ آیلتس آکادمیک)

Rate this post

How to write an Essay in Englishشیوه تدریس در کلاس های گروه آموزشی مهندس ابوالقاسمی یکی از پرسش های همیشگی زبان آموزان محترمی است که علاقمند به آغاز دوره های فشرده و خصوصی خود با ایشان هستند ولی از چند و چون آن بی اطلاعند. در اینجا بریده ای از یک فایل ضبط شده از یکی از کلاس های مهندس ابوالقاسمی در بخش رایتینگ آورده شده که با بررسی آن زبان آموزان خواهند توانست درک بهتری از این کلاس ها داشته و تصمیم گیری درستی داشته باشند.

روال کلی تدریس در بخش رایتینگ:

بخش مورد نظر(برای نمونه introduction) به زبان آموز آموزش داده شده و سپس بعنوان کار بیرون کلاسی از ایشان خواسته میشود برپایه آنچه آموخته است نمونه ای برای جلسه بعدی بنویسد. در دیدار بعدی این نمونه نوشته شده در کلاس بررسی شده و تمامی ایراد های آن گرفته میشود. همچنین معمولا نمونه دیگری برای تقویت موضوع آموزش داده شده در کلاس تمرین میشود و زبان آموز باید نمونه ای با کیفیت بالاتر از دفعه قبلی تولید نماید.

در نمونه زیر یک رایتینگ Task 2 آیلتس آکادمیک در کلاس بررسی شده و از چشم انداز رعایت چهارچوب کلی، واژگان، ساختارها و عبارت های گرامری و دیگر موارد تصحیح میشود.