کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – Behdad

330بازدید

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – Behdad
4 (80%) 2 votes

 

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به کلاس های خصوصی فشرده آیلتس برگزار شده در بهمن ماه 1397 می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – تکالیف جلسه اول

.

Assignments of 3rd session

Speaking questions 21 to 35

Tactics for listening unit 3 4

Real 1 unit 3 4 5

Oxford Word Skills Intermediate unit 5

Oxford practice grammar 7 to 10

Select Readings Elementary Unit 1 2

Writing

.

Assignments of 2nd session

Speaking questions 21 to 35

Tactics for listening unit 3 4

Real 1 unit 3 4 5

Oxford Word Skills Intermediate unit 5

Oxford practice grammar 7 to 10

Select Readings Elementary Unit 1 2

Writing

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

نمونه پاسخ مدرس به این سوال 

.

Assignments of 1st session

Speaking questions 1 to 20

Tactics for listening unit 1 to 2

Real 1 unit 1 2

Oxford Word Skills Intermediate unit 1 2

Oxford practice grammar 1 to 6

.

تایپ رایتینگ جلسه اول: 

Do you prefer to live in a big city of in a small town?

.

.

کلاس خصوصی آیلتس بهمن 1397 – بیشتر بخوانید

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

 

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

330بازدید

دیدگاه ها

 • The incredible headway in the branch of knowledge newly developed would be impossible without sharing information with generosity.while some argue that information should be shared without any limitation , others including me think sharing information without resrictions has some drawbacks .this essay will discuss both standpoints. (46 words)

  some argue for the maximum level of sharing information.First of all,it increases the level of people’s knowledge.for instance when the medical researchers share their information about health, it will be easy for people to simple use the result, and get information about their health.likewise public information’s of people increases , moreover its easier to achivement of goals ,for all level of society people.secondly,science can make more breakthrough .because, what investigators discover, and acquire a knowledg, and skill can contributed others to work on new concept , and product new inventions and research .and development process is impractical without necessary and vital information of the past.so sharing information and knowledge is a vital component.( 115 words)

  on the other hand others , think that we should restrict the information that is shared .first of all, when information is shared very few people will be enthusiastic to keep going to work.and they can not earn money .this is very significant .fundamental reason for this is that these days ,fiscal matters of any business or even scientific and academic world is important to everyone.secondly, some of this information can be used for act of terrorism and killing people.information and guidance related to nuclear and atomic bombs research for instance ,can be used to make bombs or homicide and kill miliions of people if it is shared without limitation .so some figures and rules must keep certain information secret ,hidden and should be monitore and controlled.(123words)

  in conclusion , it is obvious that sharing information without any limitation to profit many people but some people including me have this opinion sharing information without restrictions has some drawbacks and it must be controll.
  (35 words)

  • باسلام بنده اصلاح كردم ولي
   زير اين اعداد واقعا ناقص ميشه

   • admin    admin

    دقیقا صحبت همین هست که کنترل داشته باشید و بتونید در بازه مشخص شده بنویسید. رایتینگ های بالای 300 کلمه معمول در روز آزمون قابل نوشتن نیستند و زمان شما به نوشتن پاراگراف نتیجه گیری نخواهد رسید!

  • admin    admin

 • The incredible headway and forward movement in the branch of knowledge and field of science newly developed would be impossible without sharing information with generosity.while some argue that information should be shared without any limitation , others including me think sharing information without resrictions has some drawbacks and it must be under control.this essay will discuss both standpoints. (59 words)

  some argue for the topmost and maximum level of sharing information.First of all,it increases the level of people’s knowledge.for instance when the medical researchers share their information about health, it will be easy for people to simple use the result, and get information about their health.likewise public information’s of people increases , resulting in fewer illnesses.moreover its easier to achivement of goals ,for all level of society people.secondly,science can make more breakthrough .because, what investigators discover, and acquire a knowledg, and skill can contributed others to work on new concept , and product new inventions and research .and development process is impractical without necessary and vital information of the past.so sharing information and knowledge is a vital component.( 123 words)

  on the other hand some people have this opinion that we should restrict the information that is shared .first of all, when information is shared very few people will be enthusiastic to keep going to work.in view of the fact that ,they can not earn money .this is very significant .fundamental reason for this is that these days ,fiscal matters of any business or even scientific and academic world is important to everyone.secondly, some of this information can be used for act of terrorism and killing people.information and guidance related to nuclear and atomic bombs research for instance ,can be used to make bombs or homicide and kill miliions of people if it is shared without limitation .so some figures and rules must keep certain information secret ,hidden and should be monitore and controlled.(137 words)

  in conclusion , it is obvious that sharing information without any limitation to profit many people but some people including me have this opinion sharing information without restrictions has some drawbacks and it must be controll.
  (35 words)

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف مقدمه باید زیر 40 واژه و پاراگراف های اصلی حدود 110 واژه باشند.

   ویرایش کنید و دوباره ارسال بفرمایید

 • There are a lot of reasons that why crime occurs, and there are some ways to prevent crimre. This essay will discuss main causes of crime and will express how can we deal.(33 words)

  first of all , its unemployment.Fundamental reason for this is that , while some peolpe dont have job they only think of earn money.They think of bad things such as think about steal, moreover after that they may have to commit a crime in the theft like kill innocent people.secondly , its poor economy. people try to get money and have salary because , they need provide their primary demand such as feed , clothing , individual health and demands of their family , and while the economy is poor , all demands of people that expressed as above are ineffective. and some people tolerate with these bad condition , and some of them commit a crime such as scaming,stealing,killing and s1e1x1u1a1L assault and they got the money by fraud.(126 words)

  i discuss some ways to prevent crime,
  first of all , its provide job. when the government provide job for people , they can prevent their from crime.Fundamental reason for this is that , when the people are busy with work ,they are less likely to think of crime and crime.they only think about earn money and buy everythings,they have motivation for do job. secondly , its education. Education is the path to happiness, peace, righteousness, and success. when the level of education of people increasing they think less about wrongdoing.moreover after education they can easily go to work and they can acheive to their goals.( 106 words)

  in conclusion , there are a lot of reasons that why crime occurs.this essay discuss main causes of crime such as poor economy and unemployment and express by provide job and education we can deal.(35 words)

 • The tecnology such as internet is more important for everyone. although some people think internet has disadvantages , others including me believe that internet is beneficial.this essay will discuss both standpoints.(31 words)

  Internet has offered mamy unparalleled advantages,first of all, it saves considerable time of each user.people used to spend big chunk of their lives doing repetetives tasks. secondly its perfect for do online job ,namely users can also do everything online by net such as,buy everything moreover do extensive research and there are many applications and softwares that people can choose download and install them on their advice.( 70 words )

  on the other hand , there are some drawbacks that should not be overlooked ,
  first of all, simple the nature of using ,the net makes people less physically active and as a result more susceptible to obesity of health issues related to that,secondly, users can not afford to spend time with the family and traditional relationships will turn into new method’s of communications and relationships like email,chat,video call, and social group and the visit is less.(78 words)

  • admin    admin

   پاراگراف های اصلی نباید زیر ۱۰۰ واژه باشند

 • There are some different stratagies for positive performance enhancement for students , while some are the supporters of coeducation sysetem , others (including me) espouses that separate schools will creat will creat a better place for them . This essay will discuss both standpoints . (41 words)
  some people believe that mixed schools will be more useful to students . first of all , the presence of both genders and this dissimilarity can in fact creat a competition among them for a better results and higher achievements boys and girls would find ways to attract the opposite s…..e….x , in particular based on this issue the boys and the girls cultivate their creativity in school and even they might be invented new things , secondly the fact that both genders become more sociable in the society and in the same way its a perfect opportunity for each one at young age to learn how to behave opposite genders and how to behave with their wives and their life and they understand behave good interaction with colleagues in the future . (127 words)

  yet others argue that separate schools are a benefit place for children to educate. first of all , they can have more concentration because girls and boys are not in the same classroom , they do not spend time with each other or do not have the chance to talk and never become close friends . so , they only focus on thier lessons and try hard to get good results . secondly , schools will be safer for them because the opposite gender for eachel other have feel lust and this topic is dangerous for their , As i studied , the statistics show that there is a less s….e….x…u..a…..l…..l
  in separate school , the reason is they only focus on their lesson . (116 words )

 • some people feel and think that the teenage years are the happiest times of other people
  first of all , they are without concern because they are single and kid and they are constantly playing and fun like playing football ,basketball and they playing video,they don’t have any professional job , and most of them don’t need to work at al, teenage years have different activities , apart from daily life is studing and do homework and taking time in the school, they are easy to find friend and they communicate easily ,teenagers often wear strong and favorite clothes , they have a lot of entertainment , they always find reason to make friends and play with their.
  secondly , the teenage years don’t have job and they gets pocket money from their parents , they aren’t breadwinners and they don’t have responsibility in their life , they tell their parents what they need meet the need , they buy everything they need , they have comfort sleep.

  on the other hand , some people think adults life are the happiest times of other people ,
  first of all , They realize the dreams that they have in mind , the reason is that when they were teenage years thought about independent life , family , house , cars , jobs and choos the feild in university in thier mind, and when they grow up and they become adult , they have life , house , car and they have love , partner and children , they go to the travel independently and they easily go to out of home with friend or family without permission .
  secondly , Adults have money ,when the people earn the money they become more powerful and satisfied and they are able to buy many things , they choose favorite jobs and favorite activities and they are freedom .

 • there are some preference for visitor and tourists who visit places that hard conditions,first of all;i think for tourists are more exciting visits where conditions are hard such as the antarctic ,the reason is that special wheather conditions,unpredictabel behavior of nature,the day and night are exciting there .
  secondly;visitors will get new experinces ,they learn new experience that’s more valuable,when they go to the Antartic ,they learn how to make a meal?,and how to wear clothes ?and how to sleep in the cold and unusuall weatherand as result ,they learn new experiences.
  but there are some disadvantages for tourists who visit such places ,first of all; it’s very dangerous because they don’t know what happend in this trip ,the reason that nature is unpredictable and it’s possible that weather is very cold and some tourists went to similar places and they died.
  secondly,this travel is more expensive than other trip ,the reason that is especially trip and they must do unusuall and for example,
  They have to travel through strange places that require cost