کلاس آنلاین مقدماتی شهریورماه 1400

کلاس آنلاین مقدماتی شهریورماه 1400

کلاس آنلاین مقدماتی شهریورماه 1400

کلاس آنلاین مقدماتی شهریورماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 7 تا 8.30 عصر می باشد. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

کلاس آنلاین مقدماتی شهریورماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 22 23 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 22 23 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Common Collocations #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 91 to 100 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 21 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 20 21 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Common Collocations #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 81 to 90 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 18 19 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Common Collocations #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 71 to 80 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 16 17 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 16 17 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Common Collocations #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 14 15 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Common Collocations #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 12 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 12 13 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید

Common Collocations #5 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 50 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 10 11 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 40 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Common Collocations #4 – 5 examples  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 8 9  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید

Common Collocations #3 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 30 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 6 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 6 7  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Common Collocations #2 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 1 to 10 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

Speaking Questions 1 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

کلاس آنلاین مقدماتی شهریورماه 1400 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

23
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
16 Comment threads
7 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
5 Comment authors
کژال ساروقیsaeid sadeghiadminMaryam. Daneshfatemeh shaygani Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

She is violent and angry
Flowers and vases are beautiful
Summer is warm and hot
She is handsome and beautiful
Sara is plump and fleshy

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

I have lived in sanandaj for 10 years
I have studied Chemistry for 4 years
I studied painting for 2 years
I have lived in Ahvaz for 3 years
I have traveled to Ahvaz before
I have eaten Thai food before
I have eaten Indian food before
I have traveled to Iran before

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

Happiest time

Adults
Forming a family#
Travel around the world#

Teenagers
Traveling alone#
Graduation#

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

ببخشید برای شهرها درکامنت قبلی جابجا نوشته بودم! دوباره اصلاح کردم و فرستادم.

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

Big city
A more open mind#
Tourist attractions#

Small town
Clean air#
Low costs#

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

Online Universities
More focus#
Affordable#

Traditional Universities
More questions#
More conversation#

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

Big city
More security#
Clean air#

Small town
Tourist attractions#
Medical facilities#

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

.I am starting a new job●
.You are learning English now●
.She is sleeping now●
.We are traveling this weekend●
.I am going shopping this weekend●
.I am holding a marker now●
.You are watching paria’s video now●
.Is she palying tenis●
.She is listening to music now●
.We are going to the restaurant tomorrow●

کژال ساروقی
میهمان
کژال ساروقی

Advantages of Fastfood
Delicious#
Variety#

Disadvantages of fastfood
Fattening#
Unheallthy#

Maryam. Danesh
میهمان
Maryam. Danesh

Big city
#more technology
# more pollution
#more facilities
#more traffic
#a lot of work

Small town
#less pollution
#no stress
#healtly life
#quiet life
#happy life

Maryam. Danesh
میهمان
Maryam. Danesh

‎‏Some people think the best Life in a big city is comfortable because enjoy more of ‎‏People in the big cities use best therapy and the best education. They find the work easily .In big city have more shopping malls and more restaurants .life with technology is better and the speed of work is faster,but the life problem in the big city is too much.One of them and the important problem is traffic and pollution. Streets are busy .People have not very free time in life because everything is expensive so they need more money. There are a lot of… بیشتر بخوانید

Maryam. Danesh
میهمان
Maryam. Danesh

Some people think best live in big city is confertable becuse enjoy more of life . People in big city use best therapy and best education . They find the work easyly .In big city have more shoping mall and more resturant life with technology is better and speed of work is faster But life problem in big city too more One of them and important problem is traffic and pollution Streets is busy .peopel have not very free time in life becuse every things is expensive so they need more mony In big city is more poor people And… بیشتر بخوانید

saeid sadeghi
میهمان
saeid sadeghi

6th session writing Subject: you have seen an advertisement in an Australian Magazine for someone to live with a family for six months and look after their six-year-old child. Write a letter to the parent. In your letter: • Explain why you would like the job • Give details of why you would be a suitable person to employ • Say how you would spend your free time while you are in Australia Dear Sir or Madam, My name is Juana. I saw your advertisement in a magazine and I’d like to be chosen by you for the mentioned position.… بیشتر بخوانید

fatemeh shaygani
میهمان
fatemeh shaygani

6th session Writing Task 1 This graph shows that schoolchildren(10-11 years old) spent few hours a week using TV and Computer between 2000 and 2008.(20) Between 2000 and 2001 , schoolchildren didn’t show much interest in computers and used them approximately 2 to 4 hours a week . this number increased dramatically for the next 4 years to 15 hours in 2004. After 2004 , it continue to rise very slowly , reaching 22 hours per week until the end of 2008.(57) Schoolchildren spent more hours on TV at the begging of the period , about 21 hours a week… بیشتر بخوانید

Maryam. Danesh
میهمان
Maryam. Danesh

About this subject I think in big city life is confertable Becuse actually in big city be best therapy and best education and is a lot of work The Culture people is good Almost it can said in big city life with technology is better and speed of work is faster And about small town I can said life in small town have not stress and people be happy and be healtly becuse there are have clean air and have not traffic There are just work a few hours they make a lot of things that for example butter ,milk… بیشتر بخوانید

fatemeh shaygani
میهمان
fatemeh shaygani

4th and 5th sessions writting task 2 At this time , it’s very important for countries to be able to compete with other countries in the field of industry and trade , so they prefer to use the young adults , which has more energy .(40) young people are more motivated and ambitious . this make them work harder and also it raise the spirit of competition between them that results a lot of ideas available to the goverment . young people have more energy than the older people , which makes them think better and offer usefull ideas for… بیشتر بخوانید