کلاس آنلاین مقدماتی آذرماه 1400

کلاس آنلاین مقدماتی آذرماه 1400

کلاس آنلاین مقدماتی آذرماه 1400

کلاس آنلاین مقدماتی آذرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 7 تا 8.30 عصر می باشد. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

کلاس آنلاین مقدماتی آذرماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 22 23 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 22 23 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Common Collocations #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 91 to 100 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 21 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 20 21 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Common Collocations #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 81 to 90 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 18 19 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Common Collocations #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 71 to 80 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 16 17 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 16 17 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Common Collocations #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 14 15 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Common Collocations #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 12 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 12 13 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید

Common Collocations #5 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 50 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 10 11 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 40 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Common Collocations #4 – 5 examples  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 8 9  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید

Common Collocations #3 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 30 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 6 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 6 7  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Common Collocations #2 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 1 to 10 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

Speaking Questions 1 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

کلاس آنلاین مقدماتی آذرماه 1400 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

129
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
70 Comment threads
59 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
6 Comment authors
Arman. MoridpourMoridpour.AAmir Ali MadminMohammad Mahdi Ghane Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه نهم There are variouse reasons why crime is increasig in the society.First of all, the family condition can be the important reason. some families don’t have good relationship with their children and they are not close to each other for example parents don’t know where the children are. These families don’t have friendly relation with their children. Next,although the numberof young people who graduated from university are increasing but they are unemployed. They can’t live without the support of their family. This situation persuade them to commit crime when they feel they can’t find a good job and… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

ایده پردازی رایتینگ جلسه نهم
Reasons
# Family condition
# Unemployment

Solutions
# counseling
# creating job

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های impact جلسه نهم
1- Price change of dollars has a profound and major impact on life of people.
2- Diet has immediate impact on some people
3-Watching some programs makes negative impact on children.
4-Raining can lessen the impact of air pollution.
5-High income creates positive economic impact on life of people.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری جلسه نهم
1- I feel tired after work.
2- My house has a big yard.
3- If she does’nt study, i will be angry.
4- You seem good after going to travel.
5- Harmful food isn’t good for health.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جمله سازی کلمات ریدینگ جلسه نهم
import: He imported a lot of woods from africa.
ship: Some pieces of car are shipped from other country.
tip: The last book that i have read has a lot of tips about caring of baby.
entertain: Last night we entertained our guests with playing chess.
inform: My daughter always inform me about every things that happens in her school.
artificial: Doctors put an artificial foot in his body in surgery.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جملات گرامر شرطی نوع اول جلسه نهم
1-If the poverty increase, people will commit crime.
2-If you are late, she will be angry.
3-If i have a lot of friends, they will help me when i am in need.
4-If i eat fast food, i will have stomachache.
5-If she has a lot of money, she will buy that apartment.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

Collocation with information:

People have access to information anywhere by attending online university.

Providing information to the public about air pollution can be helpful.

Reference books are a reliable source for scientific information.

People feel the need for the right information to choose the right person.

I can give you more information if you need.

Ali website in internet giving information about online university.

.The traders have limited information about this market

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

خطاهای متداول

A cake is made.
The car was passing on the street.
This street is cleaned every day
The window frame was made.
This house was built.
The book was written.
A lot of money was won in the race.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

رایتینگ جلسه هشتم certain individuals say it is better to have a few near companion’s. Frist of all, it’ll be possible to discuss basic things with them. near companion’s know us and our situation in life and can have better suggestion for us. Besides, they probably set aside more effort to think around the issue To give a better answer. Secondly, it is conceivable to get help in crises when there’s a near companion. It may not be suitable to ask for offer assistance in crises in case the person isn’t exceptionally near or we don’t know them exceptionally well.(97)… بیشتر بخوانید

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

ایده پردازی رایتینگ جلسه هشتم

A few close friend:

# better suggestion for issue
# help us in crises

Many Casual friend:

# More communication, Learn more
# Do not question too much

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های information جلسه هشتم
1-The information she gave me about the disadvantages of fast food was very useful.
2-I have already received some necessary information about air pollution.
3-She doesn’t know the source of this wrong information.
4-Scientists are gathering information about the effects of covid 19.
5-I think that the exchange of information is hard in online university.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری جلسه هشتم
1- My wallet was stolen yesterday.
2- The puzzles are made by my friends.
3- The new project was done by staffs.
4-All the tickets of concert are sold.
5- The boxes were sent to another country for poor people.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جملات گرامر شرطی جلسه هشتم
1-If I work a lot, i feel tired.
2- If you want to have higher incom, you have to be self-employed.
3-If you change your job, you will earn more money.
4- If we study in online university, we will be easier.
5-If i arrive home soon in the afternoon, i will cook the dinner.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جمله سازی با کلمات ریدینگ جلسه هشتم
reject: I rejected his suggestion about the contract.
dial: I think i dialed the wrong number.
start out: she started out as a designer after her graduation.
greasy: fast food is a heavy and greasy food.
impress:my daughter impressed me by her playing in drama.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

کالوکیشن های جلسه هفتم job

After graduating I was really confident that I could take a good job.

The service will allow you to view and apply for current vacancies.

Since there are many factories in big cities, it is more likely that you will find a permanent job.

Young people can have a temporary job in addition to studying.

University graduates are usually in high demand for jobs.

The closure of the cement factory will mean the loss of over 800 jobs.

He was happy that his employees felt job satisfaction.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

جمله سازی در زمان past perfect

By the time I arrived at the Gym, my brother had (already) left.

I had written articles on various topics before professor came.

By the time i started to swim, My coach had left.

We had shopped in that shop before we came home.

My teacher had (already) left by the time I arrived office.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

خطاهای متداول با More

Arman needs to gain more knowledge of english language.

we practice more to win the race.

Yalda Celebration it seemed more like a vacation.

With face-to-face marketing we could cover more area that way.

we should spend less time complaining and more time doing something productive.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

رایتینگ جلسه هفتم some people believe it is better to change workplace and move to other workplace. Frist of all, change can bring fresh approaches, we all get comfortable with routines, and when something disrupts the familiar flow, we can feel unsettling. However, change that brings fresh approaches to the everyday work flow can actually be invigorating, once we get the enjoy of things. Secondly we probably need to learn something new when we change jobs and It makes we more adaptable, this means is, learning helps we become more comfromtable to change. By developing a growth mindset and believing… بیشتر بخوانید

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

ایده پردازی رایتینگ جلسه 7

Move every few years:
#Creat fresh approaches
#Probably need o learn something new

Stay for many years:
#Becoming an expert
#Creat better relationships

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه هفتم Some people tend to move from one company to another after working for several years in that. First of all, in this way it is possible to meet new people and find more new friends.When people move to another workplace, they have an apportunity to make many friends and recognizing new people is an important option in workplace so people can meet many successful people.secondly, these people can gain much experience. They can have more information about the field of their work by moving from ex-workplace. People in this situation meet many experts so they can use… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جمله سازی کلمات ریدینگ
spill: My daughter spilt coffee all down her shirt.
on purpose: I didn’t jostle her on purpose, it was an accident.
ran in to: When I ran in to trouble, my friend helped me.
affluent: she was born in a affluent family.
unaccustomed:They were excited by the unaccustomed situation.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های job جلسه هفتم
1-People can apply better for a job in big cities.
2-People who take a permanent job have higher income.
3-My brother quitted his temporary job because of job dissatisfaction.
4-Job security is more important to apply a job.
5-young people have much more demanding jobs than older people.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری جلسه هفتم
1-I can study more in traditional university.
2-I worked harder when I was self-employed.
3-I want to speak more with her about her problem.
4-I enjoy more living in big city.
5-I try harder to speak English.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

گرامر جلسه هفتم past perfect
1-By the time I arrived home, they had had lunch.
2-When i arrived, the meeting had started.
3-When I called to him, he had bought ticket.
4-By the time I employed in that company, he had retired.
5-They had sent emails when I called them.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

ایده پردازی رایتینگ جلسه هفتم
move every few years
# meeting new people
#more experience

stay for many years
#promotion
#higher income

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

بخشی از خطاهای متداول جلسه ششم افعال مودال

He must do what he is told.

Max must not touch any dangerous equipment.

I can help you that fix car now.

When I was a child I could climb trees.

You may start your exam now.

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

کالوکیشن های جلسه ششم Research

do/carry out research: The research was carried out by a team of scientists at TEHRAN University.

Extensive research : extensive research has been conducted with the aim of producing vaccines for the treatment of Covid disease.

research student: she supervised many research students in pasteur institute.

For purpose: Copies of the tape can be made for research purposes

Reaserch team: Ahmad has been appointed to head up the research team.

Scientific research: We believe in investing in scientific research.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه ششم Some people prefer to be self-employed for different reasons.At first, the person who is self-employed has a flexible schedule.Self-employed people either can start and finish the work in their own time and they can change their work time but people who work for other people should be responsible for their delay.Secondly, if the self-employers make good decisions in some conditions, it will be possible to make more progresses at work and they can visit successful people in higher level and use the experiences of these people about their bussiness but the employed people don’t be able to… بیشتر بخوانید

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

رایتینگ جلسه ششم Advantages Self-employment has many advantages, including:frist of all, Set your own work schedule: Job planning is one of the benefits of self-employment. Self-employment allows us to create our own work plan and decide when, how much and where to work. Flexibility in the work schedule allows us to achieve our other tasks and experience a quality life. scondely advantage of self-employment is freedom of action. Employment itself has a lot of freedom of action because it is up to it to decide what to do.Instead of having to report to someone else or follow specific rules and… بیشتر بخوانید

Arman. Moridpour
میهمان
Arman. Moridpour

ایده پردازی رایتینگ جلسه ششم

Advantages:
# own Job planning
# freedom of action

Dis advantages:
# Unstable income
# Low job security security

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

ایده پردازی رایتینگ جلسه ششم
+++
flexible schedule
more progress

_ _ _
high risk
more work
unstable income
more responsibility

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های Research جلسه ششم
1-The scientists are doing research about vaccine of covid-19.
2-They carry out the extensive researchs about the benefits of vitaminD.
3-I think that the research team should be very literate.
4-My friends and i will do research students about the reasons of air pollution.
5-The scientists are doing scientific researchs about the disadvantages of fossil fuels.
6-They bred some rats for research purposes.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری جلسه ششم
1-I should speak with them about the disadvantages of fast food.
2-I must be self-employed because of my progress.
3-we have to go to traditional restaurant for my health’s daughter.
4-May i eat fast food today?
5-Government will pay the budget to control the air pollution.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

گرامر present perfect
1-I have been self-employed before.
2-Have you ever worked for that company?
3-I have never worked in big cities.
4-she has already found a new job.
5-They haven’t eaten fast food yet.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جمله سازی کلمات ریدینگ

sleeplessness: The sleeplessness has a lot of bad effects on me.
hallucinate:when i am too tired i hallucinate.
slurred:his speech was very slurred because he didn’t sleep very well last night.
replenish:some buildings are needed to replenish for use.
reasonable:the tutitions of online universities are very reasonable.

Moridpour.A
میهمان
Moridpour.A

The most common grammatical errors

Someone: To be happy, you should spend time with someone you love.

Less: I need to buy a less expensive car.

Either :I can serve you either a hot chocolate, or a glass of fruit juice.

Neither: neither pen will do, as I need to sign in pencil.

Nobody: nobody wanted to play with Sam in the kindergarten.

Both: The children played outside; both had an excellent time.

Many and Few: Many have tried, but few have succeeded

Moridpour.A
میهمان
Moridpour.A

Collocation fifth meeting: provide

The hotel provides a shoe-cleaning service for guests.

We provide information for parents.

We will do everything we can to provide a chance for them.

Such courses are part of a wider move to provide a business education that transcends.

It provides education and support to disadvantaged kids by engaging them with sport.

Moridpour.A
میهمان
Moridpour.A

Air pollution What are the causes this problem? # fossil fuels # Particulate matter and dust solutions air pollution #Policy on the use of fossil fuels #Prevent dust formation Air pollution occurs when large amounts of harmful substances such as gases and particles enter the Earth’s atmosphere .Air pollution has various factors, most of which can be said to be related to human activities. First of all fossil fuels, one of the most important causes of air pollution worldwide. With the increasing use of private cars, and factories or industries that are close to the city and use fossil fuel,… بیشتر بخوانید

Amir Ali M
میهمان
Amir Ali M

رایتینگ جلسه پنجم Air pollution reasons # Environment degradation # Single passenger cars Air pollution solutions # Environment protection # Use of public transport There are different causes why air pollution is a big problem in large cities. First of all, there are many trees, rives or mountains, that degradation for construction of building. When the number of these tall building increases in a large city, the quality of air will decrease. Because tall building impede the natural movement of air in the big city. Secondly, there are many single passenger cars to big cities. All of them a lot… بیشتر بخوانید

Amir Ali M
میهمان
Amir Ali M

رایتینگ جلسه چهارم Adults are happier # have income # have more experience Teenagers are happier #have more energy # have peaceful mind Some people have idea adults are the happiest time in the whole life. First of all, adults almost have a more income because they have a work. But teenager Have not income and they are supported by adults, which gives them the feeling happiness. Income is important factor for better life. Secondly, adults generally have a more experience in the life. Which they can using in the better management of life. Adults usually can giving on the… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

گرامر present perfect
1-I have never played music in my life.
2-I have studied English for 2 years.
3-I have traveled to dubai before.
4-I have visited her freind before.
5-he has worked in that company for 5 years.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های provide جلسه پنجم
1-The hotel provides a laundry service for guests.
2-The polices provide information about murder to assize.
3-Living in big city provides a better chance to get a job.
4-The governments in all countries should provide education for people.
5-The government provides supports for people to buy a car.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری شماره 5 جلسه پنجم
1-some people don’t prefer to live in a big city.
2-Everything is available in my neighborhood.
3-Nobody is here.
4-Some people don’t like to study in online universities.
5-There are more problems in big cities.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

جمله سازی با کلمات ریدینگ
please:I can’t please my teacher by exam mark.
criticize:they criticize their child because of impoliteness.
disapproval:he expressed his disapproval of the agreement.
respect:show respects for your parents.

seem:it seems impossible to pass my exam.
quit:he quitted smoking last year.
get lost:last night i got lost because of the darkness of streets.
heat:some people don’t go out in summer because of the heat.

roughly:the population of iran is roughly 80 milions.
commute:my husband commutes to outside of tehran every day.
tax:workers in iran pay a lot of tax on their incomes.
popularity:this president has popularity among the people.
speciality:his speciality is fixing destroyed things.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه پنجم There are various reasons why air pollution is a main problem in large cities. At first, There are many old transportation and these transportation produce a lot of pollution.When the number of cars increases in a large cities, the quality of air will decrease.Old cars and buses produce more smoke and toxic gases which are hazardous generally for very young and very old people.Secondly, burning poor quality fuel such as fossil fuel is the other reason for air pollution.The consumption of this fuel has negative effect on environment and air so low quality fuel threats the life… بیشتر بخوانید

Moridpour.A
میهمان
Moridpour.A

Writing Fast food Advantages: Many people prefer to eat fast food rather than traditional foods: First of all, easy accessibility, fast food allows us to eat food, at times days we do not have enough time to eat a meal. In fact, It does not take much time for us to prepare or order food. secondly, The cost of preparing many fast foods is very low compared to home-cooked food and can be used by all segments of the population and reduce the problems caused by hunger. Disadvantages: frist of all, unhealthly, The results of many studies have shown that… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های progress جلسه چهارم

1- Scientists have achieved significant progress in covid 19.
2- The government is making steady progress in vaccination.
3- At first i made slow progress in learning foreign language.
4- Technological progress is the greatest progress in all communities.
5- Your learning English progress has been measured by IELTS exam.
6- Some schools evaluate the progress of students in the middle of year.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

writing جلسه چهارم Many people discuss that adulthood is the best happiest time in the life. At first, adults have more independence than teenagers so they can make good decisions in challenging circumstances. As adults have more independence, they have more freedom so they can go and attend in parties or another places without any problems. Secondly, some adults after the end of teenage years start to have a family and children. It can be a big step and pleasant feeling and sense of happiness for them. It starts since people get married to someone to live with for remainder… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

تکلیف گرامری جلسه چهارم(past continuous)
1-I was living in big city in 1392.
2-when he went to fast food restaurant,i was eating my dinner.
3-While i was studying at university in 1391,she graduated from university.
4-While i was studying English,my daughter was watching tv.
5-when they went to cinema,i was playing tennis.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری جلسه چهارم
1-I live and work in big city.
2-Air pollution and traffic are the biggest problems in big city.
3-students can learn and review the lessons in online universities.
4-I like eating and drinking in fast food restaurants.
5-fever and cough are two problems of covid 19.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

گرامر حال استمراری جلسه دوم
1-I am getting better at speaking english.
2- It’s raining heavily.
3-I’m studying english at the moment.
4-I’m cooking fast food next week.
5-he’s doing on a new project next month.

گرامر گذشته ساده
1-I left big city because of traffic.
2-I cooked a healthy food last week.
3- I bought a lot of ingredients for cooking fast food.
4- last year i lived in a small city.
5- He graduated from online university.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری جلسه 3
1-there is less traffic in small cities.
2-there is a lot of pollution in big cities.
3-there is much salt in fast food.
4-happiness increases by laughing.
5-there is ‘nt any water in the bottle.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های health جلسه سوم

1-children should ‘nt eat fast food because they may damage their health.
2-vitamins improve health.
3-eating fast food for a long term have a bad effect on health.
4-mountaineers should have phisycal health.
5-many people have health insurance in big cities.
6-obesity is a health hazard for people.
7-he can ‘t go for competition because of his poor health.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه سوم On the one hand, there are some advantages in choosing fast food. At first,it is cooked fast around half hour or less to receive the food and also is eaten quickly while it compares with traditional meals that they need to spend minimum an hour or two to cook.They save time when someone order or want to buy them which are prepared quickly in the restaurants or can be bought in frozen packs from supermarkets.Next,it is more delicious than traditional food.Fast foods have good taste because they have a lot of spicy seasoning, tasty ingredients and delicious… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

کالوکیشن های income جلسه دوم

1- people who work in governmental organization have a fixed income.
2- my friend has an income to live in a big city.
3- his average income isnt very good to support a family.
4- Im really satisfied with my job because i have a high income.
5- if you improve your skills they will increase your income.

Amir Ali M
میهمان
Amir Ali M

جلسه دوم آذر پیش آیلتس 1400
خطای شماره 2
1.I am tired of working hard.
2.There is no reason for coming late.
3.He is interested in studying.
4.The children insisted on going to the zoo.
5.After working all evening, Ehsan felt tired.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه دوم Some students interested in online universities.They may have different reasons for it. To begin with, it is nt essential to have a place for classroom and it is possible for students to present in the class everywhere they go so online universities don’t need a large building and also expensive appliances and it has less cost oppositely traditional universities. In addition these universities take less tuition however students can reach the videos and voices of classes. Secondly, the times of class in online universities are flexible so students can fit their education time in to their life… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

خطاهای گرامری مورد دوم جلسه دوم
1- people saved more money by finding a good career in big cities.
2- I improved my english without going to class.
3- online class is more flexible timetable than going to traditional class.
4- students should have tablet for presenting in the online class.
5- people usually use public transportations for moving in big city.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

گرامر جلسه اول chapter 4
fact
tehran is the capital of iran.
sun rises every morning.
routins
I take a shower every morning.
my husband goes to work by car every day.
opinion
I like pop music.
my daughter doesnt like sweet food.

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

رایتینگ جلسه اول some people tend to live in a big city. first of all there are more facilities in big cities. people have good and high quality transportations such as subway. then , there are a lot of big shopping centers , restaurants and museum. next , people who live in modern cities can use community services for example beautify the town and cleaning up litters. after that people in big city have more opportunities to find an appropriate occupation.there are many companies and factories so they need a lot of employees and people have many chances to find… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

writing اول some people tend to live in a big city. first of all there are more facilities in big cities. people have good and high quality transportations such as subway. then , there are a lot of big shopping centers , restaurants and museum. next , people who live in modern cities can use community services for example beautify the town and cleaning up litters. after that people in big city have more opportunities to find an appropriate occupation.there are many companies and factories so they need a lot of employees and people have many chances to find a… بیشتر بخوانید

Amir Ali M
میهمان
Amir Ali M

1.Nice to meet you
2.I go there sometimes for work
3.could I have a dinner reservation for this evening ?
He was talking on the phone.4
5.I perefer to study English
پنج جمله با حرف اضافه

Amir Ali M
میهمان
Amir Ali M

Some people think it is better to live in a big city , because firstly of all, there are more training , skill and sports classes ,so that families prefer to live in big cities for the future of their children . children learn more skill in these classes .by the way there are great transport for going to classes in such places . secondly, there are more medical and therapeutic services . people prefer to be in big cities . so they can use faster and better than these services .these facilities can be better for families that are… بیشتر بخوانید

Amir Ali M
میهمان
Amir Ali M

جلسه اول پیش آیلتس آذر1400

Mohammad Mahdi Ghane
میهمان
Mohammad Mahdi Ghane

Chapter 2 D.Vocabulary 1. I think I’m a healthy eater because I never skip breakfast.Every morning I have a bowl cereal and some fresh fruit. 2. I usually eat my biggest meal in the middle of the day. 3. I try to snack on fresh fruit when I get hungry between meals. 4. I usually eat a total of five small meals every day. 5. I know I should snack on fresh fruit instead of junk food. About : a little more or less. I’m about 46 years old. Fun : pleasure and enjoyment. I’m just learning English for fun… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

1-Government s decision had effect on our life.
2-I used this situation to find a job.
3-I have visited milad tower 2 times.
4-I m not satisfied with your work.
5-you should be aware of your mistakes.
6-they insist on me to buy that shirt.
خطاهای متداول جلسه اول

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

some people tend to live in a big city. first of all there are more facilities in big cities. people have good and high quality transportations such as subway. then , there are a lot of big shopping centers and restaurants. next , people who live in modern cities can use community services for example beautify the town and cleaning up litters. after that people in big city have more opportunity to find an appropriate occupation.there are many companies and factories so they need a lot of employees and people have many chances to find a good job. on the… بیشتر بخوانید

shima vakilbashi
میهمان
shima vakilbashi

1-My daughter likes pop music.
2-Do you live in tehran?
3-I hate to eat fast food.
4-I think the weather is too hot.
5-I go to my office every day.

1- I am studying english now.
2- I am learning english nowadays.
3-My daughter is going to school.
4-My husband is doing on a new project.
5-I am leaving Iran next year.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه هفتم:

1- You need to study much more if you want to get an IELTS degree with a good grade.
2- I have to put more energy into it to achieve the desired result.
3- Wise people usually listen more and talk less.
4- You need to practice more to improve your speaking skills.
5- If you want to make more money, you have to work harder.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

: (job) کالوکیشن های جلسه هفتم

1- Good salary is one of the main factors of job satisfaction
2- The coronavirus has caused many people to lose their jobs.
3- Many people applied for this job because of its high salary.
4- Most people prefer a permanent job to a temporary one because of its higher security.
5- Job dissatisfaction caused him to quit his job.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه هفتم: The graph shows the average number of hours spent per week on two different pastime activities ( TV and computer) by children from 2000 to 2008. At the beginning of this period, the computer was the least popular among children and they spend just under 4 hours a week on computer in 2000.There was a steady rise in this number during the next 4 years to 15 hours in 2004 which equated to the time spent on TV. Over the next 4 years, the number increased more slowly and it reached a peak of almost 22 hours… بیشتر بخوانید