کلاس آنلاین آیلتس فشرده

14546بازدید

کلاس آنلاین آیلتس فشرده
4.4 (88.67%) 60 votes

کلاس آنلاین آیلتس فشرده

کلاس آنلاین آیلتس فشرده

 

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – صفحه کلاس روزهای زوج مهرماه 1397

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای شنبه چهارشنبه ساعت 4 تا 6 که در مهرماه 1397 آغاز شده می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه 14 و 15

.

Speaking Questions part 2 Questions 36 to 47  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40

Tactics for listening Expanding Unit 5 to 12

Open Forum 1 kill

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5 

Essential Words for IELTS Unit 3 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره 7 بنویسید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه 14 و 15

نمونه نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره 7.5

Advantages: more workforce / less medical expenses

Disadvantage: Lack of experience / Unemployment

Population makeup of each country offers hidden and obvious perils and opportunities. While there are advantages for a country when the number of its young people outnumber the older ones, there are also a downside to think of. In this essay I will examine the issue and discuss positive and negative consequences. (52 words)

A surge in the number of young citizens in a given society will undoubtedly create some opportunities. First of all, there will be more workforce for the industry and other sections of the country and this is a good news sine since these employees will be able to produce desired goods and services and consequently the economy will be more prosperous. Secondly, young people will not demand much medical care because they live the period in which their body can fight many disease-causing organisms or the illnesses of a chronic nature simply have not been yet surfaced. They need far less medical attention and related expenses and this gives the chance to the government to invest for more productive purposes. (120 words)

However this change can not be all good and there is a downside to think of. First of all, the experimental experience of young people who are about to get employed in different sections are inferior to that of those who live their forties and fifties. This means the overall delivery of the same result at different fields in simply unrealistic. Secondly, a glance a the economy of many developing and even developed parts of the world reveals that such changes poses the threat of unemployment. Economies simply fail to manage the ever growing percentage of young population and ultimately a sizable chunk will be rendered unemployed. (107 words)

In conclusion, I believe the fact that the population in some countries are made of more young citizens these days offers both benefits and disadvantages for those countries and needs to be exploited or dealt with by those societies. (39 words)

Total: 318 Words

.

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه دوازدهم و سیزدهم

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 35  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35

Tactics for listening Developing Kill

Tactics for listening Expanding Unit 1 2 3 4

Open Forum Unit 9 10 11

Essential Words for IELTS Unit 2 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره 6 از گروه اول بنویسید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه دوازدهم و سیزدهم

تسک 2

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه دهم و یازدهم

Speaking Questions part 2 Questions 8 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30

Tactics for listening Developing Unit 15 to 20

Open Forum Unit 4 5 6 7 8

Essential Words for IELTS Unit 1 kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره 6 از گروه اول بنویسید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه دهم و یازدهم 

تسک 1

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره 6.5

The chart shows how much people in UK used telephones in three different categories: Local line, National and international fixed line and Mobiles between 1995 and 2002.

In 1995, Local calls were more than 70 billion minutes. This number increased about 20 billion minutes to 90  in 1998. It then started to decrease to a 70 billion minutes again.

At the beginning, the number of minutes spoken using National and international fixed line was less that 40 billion minutes. This number only increased gradually for the next 7 years to the highest amount, over 60 billion minutes, in 2002.

The number of minutes spent on the Mobile calls were only a few billion minutes in 1995 and this rather small number increased slightly to just under 10 billion minutes in 1999. Next it surged dramatically to a peak of 45 billion minutes at the end of the period in 2002.

Overall, it seems the big difference in popularity among all three categories at the beginning started to  diminish and at the final year all these categories had  very similar level of popularity. (182 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره 7

The charts illustrates the total length of time spent on three groups of telephone calls in UK over a period of eight years from 1995 to 2002.

The most popular way of telephoning was local calls by fixed line in the beginning of the period in 1995 with slightly over 70 billion minutes, which started to rise gradually for the next four years to reach a peak of 90 million minutes, before falling back to the level of 1995.

Two other categories, National and International fixed lines and Mobiles, though quite different in popularity at the beginning(37 billion minutes for the former and only about 3 billion minutes for the latter), showed  an increase all over the period, peaking at over 60 and 45 billion minutes respectively in 2002. This growth for mobile calls was quite slow for the first few years but in 1998 it took off and surged to a peak of 45 billion minutes at the end of the period.

Overall, while Local fixed line was the only category that showed a decline in the number of minutes, two other ones only experienced growth. Also, despite the considerable differences in popularity, all three categories were quite popular at the end and had the least difference at the end. (211 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره 9

نمونه سوال رایتینگ آیلتس آکادمیک (Chart) بهمراه جواب

.

تسک 2

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه هشتم و نهم

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 7  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 25

Tactics for listening Developing Unit 8 to 14

Real Speaking and Listening 2 Kill

Open Forum Unit 1 2 3 

Select Readings Pre-intermediate Unit 8 9 10

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9  از این صفحه ببینید

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره 6 از گروه اول بنویسید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه هشتم و نهم

نمونه پاسخ مدرس

The graph shows the average weekly hours spent by schoolchildren on two different leisure activities at home over a period of nine years from 2000 to 2008.

Schoolchildren aged 10 to 11 years old spent less than 4 hours per week on computer in 2000. This number increased considerably over the next 4 years to 15 hours in 2004. At the beginning of the same period (2000), the time spent on watching TV was 21 hours per week, which remained the same over the nest three years. Next, it fell rapidly from 21 to 15 hours weekly in 2004.

Schoolchildren continued to spend more time on computer from 2004 and 2008 and the number reached a peak of just under 22 hours. At the same time despite a fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on watching TV remained stable at the level of almost 15 hours per week.

Overall, While TV was much more popular than computer at the beginning of this period, it seems the time schoolchildren spent on them has reversed. (175 words)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه ششم و هفتم

Speaking Questions part 1 Questions 76 to 100  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 17 18 19 20

Tactics for listening Basic Kill

Tactics for listening Developing Unit 1 2 3 4 5 6 7

Real Speaking and Listening 2 Unit 5 6 7 8 9 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 4 5 6 7

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7  از این صفحه ببینید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه ششم و هفتم

تسک 1

 

تسک 2

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه چهارم و پنجم

Speaking Questions part 1 Questions 46 to 75  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15  

Tactics for listening Basic unit 12 to 17

Real Speaking and Listening 1 Unit kill

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 

Select Readings Elementary Unit 9 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه چهارم و پنجم

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره 7

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

نمونه پاسخ ساده تر در سطح نمره 6

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

نمونه پاسخ نمره 6 ارایه شده در پایان کتاب 

نمونه پاسخ زیر که در پایان کتاب کمبریج آیلتس جلد 9 بعنوان نمونه جواب نوشته شده توسط شرکت کننده در آزمون برای نمره 7 نوشته شده را بهمراه توضیحات اگزمینر(تصحیح کننده) مشاهده میفرمایید. در صورتی دقت بیشتر متوجه خواهید شد هر 3 بخش اصلی توضیح داده شده در فایل صوتی و آورده شده در بالا به روشنی در پاسخ این شرکت کننده در آزمون رعایت شده است.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

.

تسک 2

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره ۶

.

Some people believe that teenage years are the happiest time in life. First of all, they have a lot of free time. Teenagers normally do not have full-time jobs and their time of study is also limited so several hours a day. A a result they have many hours to spend with their friends and on leisure activities. Secondly, teens have less responsibility compare with adults. They are financially supported by their parents and it is too early for them to start a family and become a breadwinner. So, instead of hard work they can spend their time the way they wish.(102 words)

Other people, however, believe in adult life people can achieve more happiness. First of all, adults have career and not only they can enjoy a good salary, they can also have the respect of other people around them. Having money gives everyone the power to make changes that they like and buy the items to have a better life. This gives adults a sense of satisfaction and happiness. Secondly, when a person reaches maturity, they enjoy independence and do not need to follow their parents’ orders anymore. they can make decisions and feel happy and pleased when they see good results of their actions. (104 words)

.

نمونه دوم نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره 6.5 تا 7

Some argue that teenagers enjoy the happiest times mainly because they do not share responsibility in their homes and simply benefit from everything that is made available by their parents. Even if they share some responsibilities around the house or start a part time job, it will at the minimum level of responsibility with maximum financial and emotional support and hence, they will not be under the stress of juggling numerous tasks in a hectic lifestyle. Moreover, they have abundant free time to choose their leisure activities and pursue their true hobbies. A luxury that majority of adults will not be able to afford.

.

On the other hand, however, there are those who argue for adulthood as the happiest time in one’s life. This group tend to mention the opportunities that only a citizen in their adult years can enjoy. This includes a more preferable socioeconomic status and the respect that one earns as the result or the opportunity of starting a family. Adults tend to have more secure careers that bring about not only higher salaries but also more security and ease of life. Society gives them both the right and support to have family of their own if only they wish to take their lives to the next step.

.

نمونه پاسخ نوشته شده توسط اگزمینر(ٍExaminer) آیلتس که در سطح نمره 9 براورد میشود:

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه سوم

Speaking Questions part 1 Questions 37 to 45  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 

Tactics for listening Basic unit 9 10 11

Real Speaking and Listening Unit 12 13 14

Select Readings Elementary Unit 8

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از این صفحه ببینید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه دوم

Speaking Questions part 1 Questions 16 to 36  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 8 

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 

Real Speaking and Listening Unit 6 7 8 9 10 

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 2 از این صفحه ببینید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف رایتینگ جلسه دوم

تسک 2

.

Separate

# more concentration

#more safe

Mixed

#more competition

#learn about opposite s..e…x

نمونه نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره 7 تا 7.5

Some people believe that separate schools are a better place for children to educate. First of all, since distraction is proven to be a challenging issue in schools, students who receive single-s…e..x education will have the privilege of being more concentrated on their studies due to the fact that other pupils are of the same s…e…..x and not appealing to them. Secondly, school compound will be a less dangerous environment and the chance of s.e..x…u…a.l abuse will diminish drastically. For that it will be less likely for students to be romantically involved and the hostility stems from terminating such relationships will minimize. (102 words)

.

Yet others argue that mixed schools will be more beneficial to students. First of all, the presence of both genders and this dissimilarity can in fact create a competition among them for a better results and higher achievements. Boys and girls would find ways to attract the opposite s..e….x and those who perform better in schools will stand a better chance to be admired in front of everyone. Secondly, the fact that both genders are present in a same place is a perfect opportunity for each one to learn a great deal about the other and this precious knowledge will ultimately be useful in later stages of their lives. (109 words)

.

نمونه نوشته شده توسط مدرس در سطح نمره 6

Some people believe separate schools are better for students. First of all, they can have more concentration. Because girls and boys are not in the same classroom, they do not spend time with each other or do not have the chance to talk and never become close friends. So, they only focus on their lessons and try hard to get good results. Secondly, schools will be safer for them because there are only boys or girls in the yard or the classrooms and if they start to fight, they can defend themselves. Furthermore, boys will not fight to get the attention of female students. (104 words)

.

Other people argue that mixed schools are more helpful for students. First of all, when male and female students are at the same classrooms, they start to compete with each other to show off and get the attention of opposite s…e…x. At very young age or even teenage years, students really want to be better than others and getting better results will be their goal. Secondly, when both genders study together and spend time at the same place, they start to learn about each other and this way they can be better husbands and wives in the future especially those who are the only child and do not have brothers or sisters.  (112 words)

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – تکالیف جلسه اول

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 15  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4

Real Speaking and Listening Unit 1 2 3 4 5

Select Readings Elementary Unit 1 3 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

10 more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

تکلیف رایتینگ جلسه اول 

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

Better situation for job

#more companies and factories
#higher salary

more facilities

#more investment
#more demand

.

Big cities provide a better situation for job. First of all, there are thousands of small and big factories around large cities and thousands of companies inside them. These companies and factories need people to work in them and as a result they employ hundreds of thousands of people and there is a higher chance for finding a job. Secondly, it is easier to have a higher salary in big cities because companies and factories are bigger and they need more managers and supervisors. It may take ten years for an employee to go to next level at work in a small town but in a big city it may take only a few years. (115 words)

There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, there is more investment a big city and as a result more services are available. This investment makes it possible to build many more clinics and hospitals or large universities with modern laboratories. Secondly, many more people live in a big city and they need many things for their everyday lives. They need transportation and thousands of schools for their children. They also need parks and cinemas to spend their free time after their work and because of these needs, facilities should be available for them.(104 words)

.

کلاس آنلاین آیلتس فشرده – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

14546بازدید

دیدگاه ها

 • باسلام ،
  We have reached the level of technology where we can make attempt.
  چرا توی این جمله بعد از technology از اسم موصولی where استفاده کرده؟
  چون where برای اسم مکان به کار میره .

 • Tara    Tara

  Dear Lora,
  I am writing this letter to inform you how important is finding the new job compare to going to college . as you are aware of expenses of college it is almost impossible without any earning money. besides there are plenty of classes that you must participate which all costs are taken in advance. I know that you have moved here ten months ago and live alone so you can not afford without parent s support.
  as you have graduated five years ago and a number of job seekers are increasing dramatically. it is better to find a job faster.nowadays employers tend to hire new graduated students because they are well updated but you have achieved your certificate five years ago so may be forgotten somethings. on the other hand,, many students are graduated each month so there is a big competition to find a proper job opportunity.
  according to market statue and number of companies and manufacturer developing ,I would like to tell you frankly that accounting field is much needed so I recommend you to continue your education in this subject . I promise you will not be unemployed.
  I wish to guide you in such a good way and give accurate data to choose the best way.
  (175). .

 • سلام استاد میشه لطفا یه سمپل برای تسک 1 توی صفحه کلاس وارد کنید؟
  یه سوال هم داشتم : بهترین روش برای درست و سریع حل کردن سوالات تست اسپیکینگ رو میشه معرفی یا بازگو کنید ؟ ممنون

 • Elham Ch    Elham Ch

  خسته نباشید
  استاد من برای افزایش سطح لغات راتینگ، از منابع زمان نوشتن استفاده می کنم و لغتهایی که به نظرم مرتبط هستند رو لیست می کنم و بعد شروع به نوشتن می کنم. این روش درست هست یا باید اول سعی کنم به خاطر بسپارم و بعد شروع به نوشتن کنم؟
  برای اسپیکینگ هم همینطور، موارد مرتبط رو روی کاغذ لیست میکنم تا زمان صحبت ازشون استفاده کنم.
  لطف می کنید راهنمایی بفرمایید.
  ممنون

 • a age range of population impact on government’s economic strategy . although some people believe the dramatic increase in the young citizens has some disadvantages , others presume this growth is far more beneficial to country . this essay will discuss the second view . (41 words

  one of the advantages of young population is raising productions . first of all , young citizen have more physical abilities since their body is stronger and do not require much medical care additionally they are ready to do every thing energetically compered to older people therefore they play a crucial roll in producing plenty of goods . secondly , there are more competition between them since these employees attempt to have a high salary besides adults struggle to be promoted as a manager or reach other enviable positions consequently the expert and qualified people who are involve in different career will increase hence the government can invest for productive purposes . (107 words
  when young adults constitute a large population , development and growth will happen . first of all , they have a high level of motivation to build their country since adults are young , more ambitious and objective moreover young people have ample opportunity to achieve their plans and targets . secondly , there will be more workforce for companies , industry and other sections of the country because these workers can produce goods and offer services meanwhile they are more dynamic in their work and this provide a chance to have economic success . as a result , the process of growth will speed up in the country .(100 words

  in conclusion , the huge number of young people in some countries has more benefits these days , while this issue also has some disadvantages .(23 words

 • advantages of young adults
  # more productions
  physical abilities
  more competition
  # more development and growth
  more motivation
  more workforce

  • admin    admin

   ایده ها بسیار خوب هستند.

 • Elham Ch    Elham Ch

  Nowadays, some countries are willing to have a high population density of adolescences. Although the population growth of young people has some benefits for a country, it has a couple of drawbacks in comparison with the elderly population. In this essay, I will discuss both of these aspects.(48 words)
  The privilege of young citizens is noticeable. First of all, the number of workforces who have updated knowledge with perfect physical and mental abilities could be beneficial for industries. Definitely, the productivity of this kind of workers is more than the elder group. Secondly, the cost of health and medical care of young people considerably are less than the other category; therefore, the government has a chance and opportunity to allocate their fund on the other improvement projects. A fundamental reason for this is that young people do not require medical services and their immune system fight with diseases. Also, their organs are young and tolerate serious or critical conditions.(110 words)
  On the other hand, it is said that the disadvantages of the young population are detrimental to the life quality of the other parts of society. At first, their lack of experience is a significant issue that will decrease the reliability. In other words, the level of production and some services quality such as doing surgery or designing the airplane could affect by the lack. Next reason is the basic needs of young people which could not have been negligible. Not only do they have different varieties, but also they are the underlying subject which the government should allocate vast fund to each of them. The basic needs include accommodation, employment and getting married. (114 words)
  In conclusion, I am a strong advocate of this approach and believe that despite a large number of young people have several drawbacks, the positive points are more valuable than negative ones. (32 words)
  (304 words)

 • Peyman    Peyman

  The graph illustrates the indication of registered students in Riverside School and Litchfield School over a 4-year period between 2011 and 2014.
  (22 words)
  Enrollments at Riverside School grow considerably over the four-year period shown on the graph between 2011 and 2014. There was a steady increase from less than 1000 students in 2011 to about 1200 students in 2013. Student’s enrollment started to rise more rapidly in 2013 and approximately 1500 students have registered at the end of the period in 2014 which indicates more than 50 percent growth over the 4 years.
  (70 words)
  As shown on the graph the number of registered students at Litchfield School were less than Riverside School at the beginning of the four-year period. As shown on the graph, over 800 students have registered at Litchfield School in 2012. The graph illustrated a downward trend between 2012 and 2014, in spite of the initial trend at the beginning of the period. Approximately 700 registrations at the end of the four-year period in 2014 which indicate more than 12 percent decrease over the 4-year period of time.
  (87 words)
  Overall the number of students in each school has changed over the period.

 • shoeib    shoeib

  A glance at the graph provided reveals the number of student which were registered at Riverside school and Litchfield School from 2011 to 2014.(24)
  As can be seen in the graph the number of student registration in Litchfield School was more than Riverside school over the four years period. There was a gradual increase in the number of registration in all of the years for Litchfield School. While enrollment in the Riverside school mostly fell during the same period.(55)
  In 2011, approximately 1000 and 800 students registered in Litchfield and Riverside School Respectively. In 2012, the number of enrollment was gradually increase for both school .whereas, the increase rate of enrollment at Litchfield School was more than Riverside school. The highest change rate is seen in 2014 rising from 1200 to 1500 in Litchfield School. There was a dramatic decline in enrollment of Riverside school from 800 to around 700 in 20014.(73)
  Although, Enrollment gradually change for both school, it increase at Litchfield School and decrease at Riverside School.(17)

 • Nasrin    Nasrin

  General 12 test3
  Dear sir
  It is believed that participating in football can provide many health benefits for children.it is a game that provides a good opportunity for children to improve their speed ,strength and cardiovascular endurance.children learn team work and find good friends because they learn to be a team and try for common goal.furthermore there are many talented children who can not continue football because of financial problems and supporting them affect their future life.
  Supporting art I think is very important and has many advantages.attending a concert is typically a fun activity, and it can help people to boost their emotions.the people can relax with music instead of drugs or alcohol .
  Finally I think benefits of supporting children’s football team are more than paying for air concert.spending money on football team, make children avoid drugs and alcohol .they can improve their health and their life will change.its effects are life long even they do not want to play football professionally .while paying for concert have many advantages , they are temporary..

 • the graph illustrates quite a few of students registered at two different types of schools , Riverside school and Litchfield school , between 2011 and 2014 .(24 words

  some students who enrolled in Riverside school were 800 students in 2011 . this number started to rise steadily a little over 800 students between 2011 and 2013 and it fell to around 700 students at the end of the period . the number of students who was enrolled in Litchfield school , on the contrary , was a small under 1000 students in 2011 and the growth slowed for the next two years to reach a peak of 1200 students in 2013 but it took off and
  increased considerably from 1200 to 1500 students . this rise of the enrollment at Litchfield school was tragically noticeable between 2013 and 2014 .

  overall , while enrollment altered every year at each school , it fell at Riverside school and rose in Litchfield school from 2011 to 2014 years . (154 words

 • Bahar    Bahar

  Dear Sir,
  I wish to inform you that I had a meeting with my business partner in your hotel 4 hours ago.
  I was very hurry to didn’t lose my next meeting and also I had a lot of stuff in my hands.So unfortunately, I had left some important papers at there.I attended with my business partner on the table which it located in corner of lobby near to the stairs.We ordered two coffee with a piece of cheesecake.I think that I left the papers in a blue folder under the table.
  I wish you consider that those papers are all of my contract with my business partner.If those papers are lost,I will lose my credentials on my business.
  I would ask you to have questions about these papers from hotel servant.
  At your convenience,I wish you to provide service to me and solve this problem by your own managed.
  Best Regards,
  Bahar
  (153 words)

  • admin    admin

   • Bahar    Bahar

    ممنونم از شما
    ولی واقعا نمیدونم چرا هر سری اینهمه اشکال دارم
    :'(

    • admin    admin

     خواهش میکنم

     وجود یک سری خطاهای کوچک طبیعی هست حتی اگر نمره 7 رو داشته باشید.

     باید sample های زیادی رو بخونید و با توجه به اصول گرامر منابعی که معرفی شده کوشش کنید جمله هایی کاملا بدون خطا بنویسید. ضمنا باید کوشش کنید به ساده ترین شکل و با کمترین غلط بنویسید.

 • Tara    Tara

  Dear Mr.Jone,
  I am writing this letter to inform you the complaints that have been made about the reception area as well as to suggest several important points for improving this area.
  Many visitors have been complained about the reception area. due to existing one small room for this task and all works have been done by one receptionist so makes the office overcrowded.on the other hand, . there are not enough desks and chairs to be in waiting line or filling up the forms.
  as the reception area is located at the entrance so it should be vast and tidy to attract many visitors in one glance.
  it is really important to widen reception area by allocating more places.more over hiring one or two receptionist can cooperate to each other to proceed as fast as possible
  I am looking forward to the earliest actions.

  Yours Sincerely,
  Tara,
  .(158)

  • admin    admin

   رایتینگ شما زیر 150 کلمه هست.

 • Dear Mr. chang
  I am writing to you in regard of the talk that we had in flight from Beijing to Tehran last week Saturday. We were seated next to each other and we talked about your restaurant’s new branch in Tehran and how promising you see your investment in Tehran you also mentioned that there are still several positions in your new branch that is needed to be filled and I should contact you if I am interested.
  Considering that I am always eager for new opportunities I will be happy to make my offer for your management position. I always enjoyed foods and cooking, especially cooking new meals for family is a hobby of mine. and because management happened to be my major in university, I think working in a Chinese restaurant as a management would be like a dream job for me.
  Right now, I am working in a company as sales manager and recently passed a small course of public relation that I think It will come very handy in this job. over all I believe my experience and passion will make a good combination for this job. and I hope I can show you my dedication through results. (199)
  Yours faithfully

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام استاد
  چرا تو من رایتینگ آکادمیک این هفته کلمه School رو هم اولش رو بزرگ نوشته؟ اگر با حرف کوچک بنویسیم (Riverside school) اشتباه هست؟
  ممنون

  • admin    admin

   درود
   به توجه به اینکه اسم خاص هست باید با حرف بزرگ نوشته بشه. البته غلط خیلی بزرگی نیست اما اگر دنبال نمره بالا هستید حتما رعایت کنید.

 • Elham Ch    Elham Ch

  The graph illustrates how many students registered at Riverside School and Litchfield School over a period of 4 years from 2011 to 2014. (23 words)
  The number of students who enrolled in Riverside School was less than 1000 at the beginning of the period, while it had a steady increase over the next 2 years in 2013. The sharp rise of enrollment was shown on the graph from 1200 students in 2013 to approximately 1500 students in 2014. (53 words)
  Enrollment of Litchfield School was precisely the reverse of the other school. In other words, it declined over a period of 4 years. The registered students were about 800 in 2011, and it had a slight increase between 2011 and 2012. After that, there was a steadily fell in the number of students up to the end of the period. (60 words)
  Overall, the number of students in each school has changed over the period; however, it increased at Riverside School and Decreased at Litchfield School.
  (160 words)

 • سلام استاد خواستم بپرسم که توی رایتینگ از کجا بفهمیم برای یک اسم کدوم صفت ( صفت هایی که تقریبا هم معنی اند) مناسب تر است ؟ یا همینطور در مورد فعل؟ مرسی

  • admin    admin

   درود.

   رفته رفته با مطالعه بیشتر و تسلط بیشتری که بر روی منابع به دست میارید میتونید تشخیص بدید. ولی در مرحله اول درست بودن مهم هست نه بهتر بودن. شما باید بدنبال نوشتن واژگان و ساختارهایی باشید که درست هستند و تعداد خطاها را در رایتینگ کاهش بدید.

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام استاد، من آدرس سوالات 20 به بعد پارت دوم رو پیدا نمیکنم، میشه لطف کنید لینکش رو بفرستید؟
  ممنون

 • Nasrin    Nasrin

  Fastfood restaurants are everywhere and one the most convenient choices for a meal .Some people think it is a good choice but other like me believe it can be detrimental to health.In this essay I will discuss these two viewpoints.(40)
  Some people think fastfood does not do more harm than good.First of all nowadays time is very precious to all the people and they need time to do their job.They can find fast food restaurants on every corner of the street and by driving they can get their food in about 10 minutes or they can use home-delivery services and these make fast food restaurant appealing.Secondly fastfood is cheap, convenient and one of the most inexpensive ways to get a meal. It is filling and just one fast food meal can pack enough calories, sodium and fat for an entire day.(101)
  Other people say while an occasional meal of fast food will not hurt, a habit of eating it could be doing a number on people’s health.Fast food rapidly turns into a habit and leave a bad effect on health.Excess calories with little nutritional value, unhealthy fats, hidden sugar, and excess sodium and low fiber are its drawbacks .Becoming overweight or obese is the most obvious risk.Overweight and obesity put the body at risk for a host of problems including diabetes, heart disease, cancer, stroke and infertility. Secondly ,scientists suspect there may be a correlation between fast food and mental development.This is important especially in childhood .Advertisement about fastfood impact on children food’s preferences and their lifelong food habits and leads to harmful consequences on health.(125)
  In conclusion, I think people should avoid eating fastfood because of preventing health problems and keeping future generation healthy.(19)

  .

  .

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند:

   بزرگترین مشکل نبود یک ساپورت و توضیح منطقی برای موارد مطرح شده است.

   در پاراگراف دوم first of all دیده نمیشود.

   بعضی جمله ها حالت غیر رسمی دارد.

   نتیجه گیری شما با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست و مروری بر 2 ایده اصلی نیست

 • In today’s way of living Eating fast food is an inseparable part of our daily routine. While many people are huge fan of fast foods many people like me think that we might want to have a second thought in that matter. In the following we discuss both ideas. (49)
  Fast food fans argue that their first and foremost reason for fast food is its taste. And they are right fast foods usually are really delicious. through times companies who are in fast food industry tried to give a better taste to their products although they sometimes did that in the price of sacrificing customers health it still worth it for many people. their other reason is that fast foods are fast to get. who is not willing to have delicious meal in a matter of minutes. Especially when people are busier every day everything that can cut their unproductive hours counts. (102)
  In the contrary many people think we should use fast foods more cautiously, because first of all great taste of fast foods comes from excessive unhealthy additives used in their ingredients. Some of these additives are natural unhealthy substances like a vast amount of fats and salt and some of those are chemical additives added for better taste and long-lasting preserve of ingredients, which is proven to be dangerous. Secondly fast foods can and are destroying countries traditional meals. Because of fast foods many people are less and less willing to take their times and prepare their homemade traditional meals. And in the long run it gradually can fade traditional meals away. (112)
  In conclusion although many people chose fast food as their first option others including me think that we might at least some times consider substituting fast foods for healthier and old fashion foods. (33)
  (Total 290)

 • Tara    Tara

  Today fast food has an important role in people s life and people do not care of having healthy food. although, some of the group of people think is more comfortable others including me agree with healthy food. (38)
  First of all, it is much clear from it s name , it can be prepared in less time so it has many fans between workers. approximately people work 8 hours per day then They spend some times in traffic to reached home . this kind of lifestyle make them exhausted so the best way to feed themselves is fast food.(59)
  Secondly, these are easy access in everywhere and can be found is most of the shops and super markets as well as many fast food restaurants are located in the streets or shopping malls.so no body will be without food. (41)
  Although, some people are agree with fast food but others think it is such a big mistake to have this kind of unhealthy life. The ingredieints is not useful for body and people become sick in next future. Nowadays most of the offspring tend to use fast food more and more because the flavor and easy to find and prepare. according to latest research fatness is growing up in youth as fast as possible (78) secondly, many young people become obesity even in less ages. they acquired really bad shape without doing any exercise . It will be predicted incredibly awful feature. (100)
  In conclusion, by showing a lot of advertisement on TV and extreme growth of harmful disease people should have forced to follow healthy food and vegetables instead of fast food.(168)

  • admin    admin

   مقدمه شما با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست. نمونه رایتینگ های قبلی رو ببینید.

   پاراگراف های اصلی باید با main idea آغاز شوند و 2 ساپورت داشته باشند. چک لیست و نمونه های نوشته شده توسط مدرس در مورد های قبلی رو ببینید.

   تعداد واژگان را فقط در پایان هر پاراگراف بنویسید.

   در هر پاراگراف first of all و secondly باید مشخص باشد.

   • Tara    Tara

    مقدمه هم هوک داره هم طبق موردی که توضیح دادین. در هر پاراگراف firstly و secondly وجود داره. شاید من متوجه مشکل نمیشم واضح تر بفرمایید

 • Nasrin    Nasrin

  سلام استاد.اين رايتينگ قبلي من هست كه اصلاحش كردم و مجدد فرستادم.
  Sometimes employers ask personal question in the job interview . Although some people believe that these questions are useful,Others including me argue that these questions are not relevant to work and are private.This essay will discuss both of these views and I will give my reasons to accept the second.
  Some people think asking these questions are useful first of all because they help to know interests ,problems and lifestyle of employees and assessing that this position is suitable for them or not.for example if someone have good public relations can work better and be more effectual in sales department .secondly if the company managers have information about interests and hobbies of their employees can encourage them to do their jobs better. for example ;if the company managers have information about the staff’s interests they can provoke them to do some difficult works and reward them with some thing they like.
  On the other hand,some people argue that asking persona informations of employees do not help anyone not at all.first of all asking these questions is illegal and anybody has not the right to search and ask about people’s privacy .every one can keep something private.secondly if employers know about employees private life they maybe abuse them or act based on employees’s private life.for example if the employer knows about employee’s needs and problems maybe abuse him or her with more work with no more income.
  Actually I think in today’s world people should keep their personal life private.I think the more someone knows about people the more power they can have over them.
  In conclusion, I believe asking private questions from people to give them a job is unfairly and incorrect. first of all because it is an invasion of privacy.secondly it makes employers to discriminate against some employees.

 • fast food is substantially reputable throughout the world . although some people assume fast food has advantages , others including me presume it has also some disadvantages . this assay will discuss both of these views . (33 words

  some people think fast food has positive points . first of all , it can save time since it is prepared quickly compered to the other foods , more over , this kind of food is easy cooking and you do not have to spend a lot of time to cook in fact everybody can make it in a short time . secondly fast food is favorite food for almost all people because it is very delicious ,tasty and smells nice thus it attracts people , furthermore , the price is reasonable and inexpensive . not only it is convenient to eat but also it is not heavy food conversely it is so light food . ( 107 words

  nevertheless , some people presume there are also some drawbacks . first of all , fast food is unhealthy and detrimental to body since it is a high calorie food and it is fried in fat or oil , occasionally , the expiration date of the ingredients of fast food is past specially in restaurants therefore these factors result in disease . in addition , this food is not nutritious and full of vitamins. secondly , this food makes people be addicted to it because they eat fast food too much for a long time and they gradually get into nasty habit moreover it is too hard for them to dispose of this unpleasant habit . (107 words

  in conclusion , some people believe fast food has merits , while others accept it has some demerits too , I totally concur with this opinion . (23 words

 • Bahar    Bahar

  Nowadays,people are always busy and bustle.SO they prefer to save times for cooking.In fact,Fast food resolve this problem.Although some people have a good feeling by eating fast food,others think that they are not suitable for food.This essay will discuss both of these viewpoints. (43 words)
  By increasing usage of fast food,some people prefer to eat type of foods and enjoy of them.First of all,they enjoy the taste of this food and believe that they are delicious.Recent research suggests that some people can addicte to the taste of popular fast food,because it contains mixture of fat,sugar and salt to set off the pleasure chemicals in the brain.On the other hand,there are varieties choices to choose the food.Secondly,fast food can be prepared and served within a very short time.In most cases,people have not enough time to have complete meal during a day.Therefore,they prefer to have instant food for themselves. (102 words)
  There are more diseases by despite the inappropriate diet among today’s generations.First of all,most of fast food contains of salt,sugar,oil which causes the obesity.Undoubtedly,if people steadily usage of these foods,they will get diseases.In addition,most of people have not enough exercise during a day,so they absorb a lot of calories and they can not burn them which not necessary for their body.So they occur at risk by obesity.Secondly,many popular fast food are cooking by frying which destroys most of important nutrients to human health. Also some of them use of low quality materials for cooking. Unfortunately,fast food’s customers begin to experiment the bad quality and harmful food. (106 words)
  In conclusion,some people think that consuming fast food has positives points in this time,others including me believe that use of fast food is far more detrimental rather than benefits. (29 words)

  • admin    admin

   • Bahar    Bahar

    ممنون از حسن توجه شما
    در مود نکته آخری که فرمودید،دقیقا توضیحات منطقی داده شده که چرا این مزه ها رو مردم دوست دارند.
    موارد ساپورت من این ها بودند:
    Fast Food
    Positive:
    #Good taste and variety of foods
    #Suitable for eating immediately
    Negative:
    #Unhealthy foods
    #Lower quality

 • Bahar    Bahar

  Fast Food
  Positive:
  #Good taste and variety of foods
  #Suitable for eating immediately
  Negative:
  #Unhealthy foods
  #Lower quality

  Positive:
  #Can save times
  #Cheaper than the others food
  Negative:
  #Not having the necessary vitamins for the body
  #Weight Gain

 • باسلام و احترام
  در سوال اسپیکینگ 24 مفهوم سوال: هدیه گرفتن از یک فرد خاص هست یا دیدن یک فرد خاص
  describe a present that someone gave you which you like a lot

  • admin    admin

   درود

   present به معنی هدیه هست.

   someone gave you

   You liked a lot

   کاملا واضح هست

 • Elham Ch    Elham Ch

  Since people have a busy life, the tendency to fast food, which is prepared easy and fast, has seen a dramatic increase in all around the world. Although eating fast food has some positive aspects, the negative points are not neglectable. This essay will discuss both of these viewpoints. (49 words)
  Some people believe that this kind of food plays a positive role in the world. First of all, its less time-consuming is noticeable. In other words, the food does not have complicated function and solely some handy ingredient will be mixed, the next one is the short hour cook. Therefore, it will be ready in a short time and also eat in much less time. Secondly, the food is affordable in comparison with traditional food with various ingredients. The fundamental reason for this is that the food produces in huge amount with low-quality content; consequently, its cost will reduce that most people can afford to buy it. (107 words)
  On the other hand, it is said that fast food has some detrimental effect on our health. These harmful impacts are unavoidable because not only the ingredients of the food are unhealthy, but also the way of cooking like frying is inappropriate. The unhealthy fast food is responsible for a couple of ailments such as obesity, blood pressure, and heart disease. Then the next reason is that these kinds of food are prepared in unhealthy situations. In most cases, it can be seen that the kitchen and dishes are uncleaned because the chief uses high temperature to cook fast; thus, fat splashes everywhere and makes here messy and greasy. (109 word)
  In conclusion, in spite of the fact that fast food has a lot of drawbacks, the final repercussion is more and more popular in the world. (26 words)
  (291 words)

 • Soveida    Soveida

  These days with a huge amounts of works that every one should do,the people can not spend their time in the kitchen,to prepare their every day’s meal although some people believe thatfast foods are the best choice to keep them full others including me,think that it is not a good alternative .this essay will discuss both of these views.
  Some people belive that the fast foods are good ,first of all they say that preparing a fast food is very easy and fast and you do not need to waste your time in the kitchen for many hours,for example you can fry hamburgers or sausages in a few seconds and then eat.secondly,they also think that fast foods are found every where very easy and you do not need to go to a specialrestaurant ,you can find your fast food in one of the branches of a famous brands of fast food or even in a simple supermarket that is near to your house.

  Other people ,how ever,believe that fast foods are not good things that could replace them with usual homemade foods.first of all they believe that the fast foods are not trustable foods because you do not know exactly about. Their ingridients and they may be prepared with unhealthy matirials such as the extra bones and skins of the chicken. Secondly they also believe that all of the fast foods for good tasting have large amounts of fat and salt that they can be so harmful for the consumers of these products. They may cause such diseases such as high blod pressure or high triglyceride or colestrol.
  By way of conclusion,i agree with the second group and i think although making food at home is a time consuming but you know what you eat and you know about the healthy of your food.

  • admin    admin

   درود

   مقدمه شما بالای 50 واژه هست.

   نتیجه گیری شما یک طرف را ترجیح داده درصورتیکه باید مروری بر 2 ایده اصلی باشد.

   جمله بندی ها از نظر دستوری بررسی نشده و خطاهای زیادی در آن ها دیده میشود.

   بعد از اصلاح ارسال بفرمایید.

 • fast food
  +
  # saving time
  # favourite food for almast all people
  _
  # unhealthy food
  # being addicted to fast food

 • Elham Ch    Elham Ch

  The chart illustrates the number of minutes of using telephone calls on three various categories in the UK over a period of 7 years from 1995 to 2002. (28 words)
  Local- fixed line was the most popular way of telephoning throughout the period. It reached a peak of 90 billion telephone calls in 1999, while the steady decrease showed in the chart over the next 3 years.(37 words)
  In National and international-fixed line grew continuously during the period from approximately 35 billion to 62 billion, although the growth slowed gradually over the last two years. (27 words)
  Mobile phone, like the second category, dramatically raised from a few billion minutes in 1995 to 45 billion in 2002. This rise considerable between 1999 to 2002, during which time the use of mobile phone tripled. (36 words)
  Overall, the number of minutes in local – fixed were decreasing; however, the Mobile calls were increasing. In other words, the narrow gap between 3 categories has been noticeable during the last 2 years. (34 words)
  (162 words)

 • Answering personal questions when applying for a job can be the most stressful part. Some people believe these questions are irrelevant and should not be asked. In the other hand others like me believe that this personal information not only is useful but they can be very important. We discuss both of these views in this essay. (57)
  Many people believe employers should not ask applicant about their personal life. first of all, they argue that it is an invasion to a person’s privacy. Today more than ever labor rights are in the center of attention. From this perspective any personal question can be viewed as an abuse of power from employer. Secondly these personal questions can undermine applicant’s real talents and abilities. when these questions are asked any negative points in applicant’s personal life have an impact on the interviewer’s judgement. It may even overshadow his potential entirely because every bit of information that we give to others has its psychological effect on them. (107)
  On contrary untraditional and very personal questions for job applicants have its own fans. This group of people believe first of all success in any company has more to do with the right attitude of its employees than their talents. They reason, you can not teach a person right attitude such as devotion and creative thinking but you always can teach them certain learnable skills secondly every company has its own culture and goals and its important that employees are aligned with that culture. Corporate strategy must be followed by its members and its crucial both company and its staff are in the same page in following companies’ goals. (109)
  In summary it may be very important for some people to preserve personal privacy during job application process but many others including me believe that personal questions can be as important as old fashion questions in finding the right person. (40)

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک شخصی دریافت میکند.

   رایتینگ خوبی هست و بجز خطاهای کوچک در جمله بندی و بعضی واژگان غیر رسمی که نباید به کار گرفته شود مورد خاصی دیده نمیشود.

 • سلام استاد ، روزتون بخیر ،یکی از سوالات speaking پارت 2 پرسیده که یکی از مکان هایی که دوست دارید ببینید را توصیف کنید ، اون مکان میتونه یه شهر باشه ؟ مثلا اماکن دیدنیشو توصیف کنیم؟ مرسی

  • admin    admin

   درود

   خیر باید یک مکان مشخص باشه مثلا یک بازار یا مسجد یا موزه

 • the charts illustrates the total length of time spent on different sorts of telephone calls by UK residents between 1995 and 2002

  local fixed line calls grew all over the period , these calls rose slightly from 72 billion minutes in 1995 to below 90 billion in 1998 . after reaching a peak of 90 billion minutes in the next year , this number started to fall back to the level of 1995 by 2002 . national and international fixed line calls were just under 40 billion in 1995 and then it surged gently to a peak of 61 billion at the end of the period in 2002 , though the growth of these calls were quite slow over the last two years . mobile calls rose steadily from 2 billion to 9 billion minutes at the first half of the period in question . this increase was considerably to a peak of 48 billion minutes between 1999 and 2002 figures
  overall , while local fixed line calls were the most popular throughout the period , all three categories had a narrow gap at the end of the period in 2002 . (182 words

 • Dear …….,
  It was my pleasure reading from you. Decision About going to college or choosing a career is a crucial one. Everyone knows himself better than anybody else and, in the end, final decision is up to you. but if you want to know my opinion, I think you would not like college. Mainly because you cannot endure spending a lot of time just to get ready for starting a career. you above all know that you can’t be patient enough to get throw college and get a degree as the final payoff.
  In the other hand I know for sure you will shine in any job you step in to. You are hard worker and greedy for success. Beside in this day and age knowledge is not only limited in academic educations and you can learn anything you actually need out of college.
  If you chose to go for a career, I suggest you start your own business. You have an entrepreneur spirit in you and you are good at managing people. these two qualities make a promising future for any business you start. I wish you best of luck.
  Sincerely ……

 • Bahar    Bahar

  This chart shows the different types of UK telephones calls by 1995 to 2002.
  Obviously local fixed lines were popular lines between others. As can be seen these lines always have had a highest consumed rate between the others lines. Consuming of these lines were rising between 72 billions minutes to 90 billions minutes during the 1995 to 1999 and after that used of these lines have had downward trend until 2002.
  In contrast to local fixed lines,the use of national and international fixed lines have grew steadily of 38 billions minutes to over 60 billions minutes in the 8 years.But just over the last two years, these lines had a fixed trend.
  Dramatically,Mobiles calls had a increase trend between people.To the extent that in 2002,the number of consumers of Mobiles lines reached more than 40 billions minutes.
  Overall,dramatic changes in 3 categories appear to have occurred over the years and all three types were popular between consumers. (158 words)

 • Cambridge IELTS 12 General, test2, task1

  Dear sir
  I am writing this letter to remind you about a position in one of your restaurants .if you remember I sat next to you in the airplane when we were traveling to Shiraz.I said you I have studied economics and I am searching for a good job.you told me that you own a chain of restaurants and can offer me a job.
  As I said I studied economics and recently I have graduated with high degree from one of the best universities in the country.I like to work as a consultant for you to help you increase your restaurants income and develop your restaurant branches. I want a position in which I use my knowledge and gain money.also I need to grow my experiences.
  I think I can do the best in this job because of many reasons.firstof all I worked in a chain restaurant as a calculator when I was student.secondly I can balance cost and food quality and increase income and satisfy customers and you.
  I hope you trust me and give me this position.

  Sincerely
  Nasrin Mortazavi

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام، وقتتون بخیر
  تو کلاس گفتین یک نمونه تسک یک برای رایتینگ اکادمیک این هفته تو سایت میگذارین، لطف میکنید بذارین؟
  ممنون

  • admin    admin

   درود

   بله 3 نمونه اضافه شد ولی کاش زودتر اطلاع داده بودید چون من کاملا فراموش کرده بودم.

 • Nasrin    Nasrin

  Employers ask many questions in the interview to offer the position to employees though sometimes they ask personal questions . Some body belive that these questions are useful and show that employee’s experiences and life are pertinent to job or not. Other like me argue that these questions are not relevant to work and are private.In this essay I will talk about these two views and I will give my reasons to accept the second.

  Some people think asking these questions is useful first of all because it helps to know interests ,problems and lifestyle of employees and assessing that this position is suitable for them or not.for example if someone have good public relations can work better and be more effectual in sales department ,furthermore they become more self confident and will be more active and help the company to reach its goals .secondly if the company managers have information about interests and hobbies of their employees can encourage them to do their jobs better. for example ;if the company managers have information about the staff’s interests they can provoke them to do some difficult works and reward them with some thing they like.

  On the other hand,Some body argue that asking personal informations of employees do not help anyone not at all.first of all asking these questions is illegal and anybody has not the right to search and ask about people’s privacy .every one can keep something private.if someone want a job because of having financial need and because of fearing to loose the job have to answer these question and that will be a clear oppression.secondly if employers know about employees private life they maybe abuse them or act based on employees’s private life.for example if the employer knows about employee’s needs and problems maybe abuse him or her with more work with no more income.

  Actually I think in today’s world people should keep their personal life private.I think the more someone knows about people the more power they can have over them.
  In conclusion, I believe asking private question from people to give them a job is unfairly and incorrect. first of all because it is invasion of employee’s privacy.secondly it makes employers to discriminate against some employees.

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما 373 واژه هست. نوشتن چنین رایتینگی در آزمون رسمی غیر ممکن هست.

   در رایتینگ هایی که یک پاراگراف جداگانه برای دیدگاه شخصی اضافه میشود کوشش کنید پاراگارف های اصلی را 100 واژه ای بنویسید.

   بعد از آپدیت ارسال بفرمایید

   • Nasrin    Nasrin

    Sometimes employers ask personal question in the job interview . Although some people believe that these questions are useful,Others including me argue that these questions are not relevant to work and are private.This essay will discuss both of these views and I will give my reasons to accept the second.
    Some people think asking these questions are useful first of all because they help to know interests ,problems and lifestyle of employees and assessing that this position is suitable for them or not.for example if someone have good public relations can work better and be more effectual in sales department .secondly if the company managers have information about interests and hobbies of their employees can encourage them to do their jobs better. for example ;if the company managers have information about the staff’s interests they can provoke them to do some difficult works and reward them with some thing they like.
    On the other hand,some people argue that asking personal informations of employees do not help anyone not at all.first of all asking these questions is illegal and anybody has not the right to search and ask about people’s privacy .every one can keep something private.secondly if employers know about employees private life they maybe abuse them or act based on employees’s private life.for example if the employer knows about employee’s needs and problems maybe abuse him or her with more work with no more income.
    Actually I think in today’s world people should keep their personal life private.I think the more someone knows about people the more power they can have over them.
    In conclusion, I believe asking private questions from people to give them a job is unfairly and incorrect. first of all because it is an invasion of privacy.secondly it makes employers to discriminate against some employees.

 • Tara    Tara

  Dear Sir, Madam,
  I am writing this letter to inform you about being sponsor a local children s sport team or two open-air concerts. each of them has it s own benefits. for example having the sports team make offspring excited and is needed for their refreshment. they ca participate in different matches as well as find their talent and abilities.
  On the other hand, paying for the concerts make people fascinated so enjoy in their spare time. our city will be the host of different, famous singers from around the world. mean while some classes for singing and playing instruments can be held to grow up talented teenagers.
  In my view point both are beneficial for our city and most of the offspring . but holding open-air concerts is much attractive than local sport team.because sport team is concerned to children but holding the concerts is related to any ages.
  (152)
  Best regards,
  Tara

 • The contentious argument that whether organizations can solicit personal information from job seekers in an employment application has sparked a heated debate among many. Although some people disagree asking personal information other, including me concur with it. This essay will discuss both of these viewpoint (45 word)
  On the one hand, there are benefits to organizations in acquiring information about a prospective employee, including his hobbies status. First of all, the advantage is that the multinational corporations can gauge whether an applicant is a best-fit or not for a vacancy by asking for his or her personal data. They believe, a position that requires travelling frequently to various metropolitan cities in the world will not be a good-fit for married people because of their marital commitment. Secondly, an organization can increase its employee retention rate by enquiring about a potential hire’s amusements.in this companies a financial analyst who is fond of latest gadgets would be excited to work for a high technology corporation rather than another applicant who despises an advanced device. (125 word)

  On the other hand, there are some confidence in employers seeking personal information from job applicants. First of all, an organization may inadvertently drive away the best qualified candidate who has privacy concerns by asking for one’s hobbies, interests and marital status. Secondly, some employers may resort to discriminatory practices by selecting potential hires based on their personal preferences. They believe that the job applicants tend to make up some hobbies and interests just to impress the employers For instance, an interviewer who despises a game of cricket may overlook an applicant whose passion is to play with a bat and ball. (102 word)
  in conclusion, Having considered a range of arguments firmly believe that the merits of an organization seeking personal information from job candidates outweigh the drawbacks; employers can match applicants to the vacancies and increase employee retention rates; however I accept the second theory. (43 word)

  • admin    admin

   رایتینگ شما از اینترنت کپی شده و برای این رایتینگ فیدبکی دریافت نخواهید کرد.

   تکرار نفرمایید

 • Bahar    Bahar

  Dear Sara,
  I wish to advise you that continuing the education is useful for everybody.Many Students decide to entrance the college,then they have to study some variety subjects of any lessons.After many years that they finish their studies,they want to apply for a job.Many graduate students do not start professional jobs immediately after finishing their college.So they need to develop one skills until they can find the relevant jobs.I can you said that you might not need credentials,but you need the skills to get results.
  Currently, getting a job is far more beneficial to you than go to the college.Because you have a good skills in the sewing.Therefore,you can try to improve sewing skills and become professional.
  I would like to suggest that if you will establish the tailoring workshop and doing design and sewing at there,you will be more successful than you think.
  I would be glad if you informed me on your decisions.
  Best regards,
  Bahar (159 words)

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام استاد، فعل بعد از either …or و neither… nor به چه شکل میاد؟
  آیا این جملات درسته؟
  Either my classmates or my sister is going to visit me
  Neither the teacher nor the director wants an extra week of classes.
  ممنون

  • admin    admin

   درود

   EITHER
   Either = any one of the two = this one or the other one
   Either is accompanied by an affirmative singular verb and is mostly used in questions or negative sentences

   Either X or Y
   Either … or … is used as a conjunction. It is used to express alternatives and or a choice between two (and sometimes more) things. It is used a verb in singular form (Sometimes you will hear it used in the plural form though it is not grammatically correct).

   Either you or John has to finish the report before 5pm.
   You can have either the red shirt or the blue shirt. (= but not both)
   Either you leave the building now or I call the security guards.
   Either + singular noun
   Either is used as a determiner before a single noun.

   There are only two options and I’m not interested in either film.
   A: Do you want it ready for Thursday or Friday? B: Either day is fine for me.
   Either of + determiner + plural noun
   You can use Either of before a determiner (my, his, these, the etc.) and a plural noun.

   We’ve been dating for 6 months and I haven’t met either of her parents.
   I haven’t read either of these books.
   I don’t want either of those apples. Do you have one that is not rotten?
   Either + of + Pronoun
   When using Either + of + object pronoun (you, us, them), we need the preposition OF before that pronoun.

   I don’t think he is going to invite either of us.
   A: Which photo do you prefer? B: I don’t like either of them
   I think I left my keys and wallet at the office. I don’t want to lose either of them.
   Either can also be used alone. It means it doesn’t matter which alternative. Sometimes it is accompanied by the pronoun “one”.

   A: Would you like a coffee or a tea?
   B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine)

   http://www.grammar.cl/english/both-either-neither.htm

 • سلام
  ببخشيد استاد من با وقت كمي كه دارم و ميخوام از فيدبك هاي شما استفاده كنم فرموديد بهتره بيشتر رايتينگ و اسپيكينگ رو تمرين كنم.ولي من واقعا گنجينه لغاتم محدوده و نميدونم چطوري رايتينگم رو ارتقا بدم.

 • Tara    Tara

  Nowadays, applying for jobs are becoming really difficult. some employers ask job seekers for personal information, such as their hobbies and interests and whether they are married or single. some people believe this information may not be relevant and useful. this bellow essay will discuss both view point.
  Some employers believe personal information could be useful to find out more abilities of people who ask for new job in an interview session. the employer will recognize how much capability the people have during work time even in sudden situation. whether they can bear in difficulties or not. for example if they they do sports in their spare times it indicates definitely they have a fresh and flexible personality or if they play any instrument they have enough tolerance. Secondly, employer can put people in proper position according to their personality.
  However, others, think it seems incredibly useless. firstly, once people look for a job, they should evaluate according to their knowledge and educational evidence not their interests and hobbies.If employers have this viewpoint people may be chosen unfair.Secondly, this information is personal and private . there must not be a measure to select people for job position. because it is not concern to any body. in one case some body have their life situation with many difficulties. on the other hands others have smooth life with parents support so there will not be any balance between these two groups to select according to their hobbies.
  In conclusion, some people agree asking personal information are necessary from job appliers however, others, including me think these are useless and unfair.
  (258)

  • admin    admin

   درود

   لطفا با موارد ناهماهنگی رایتینگ نوشته شده با چک لیست دقت بفرمایید و با تصحیح موارد مشخص شده در رایتینگ بعدی شانس خود را برای دریافت نمره بالاتر بهبود ببخشید.

 • The contentious argument that whether organizations can solicit personal information from job seekers in an employment application has sparked a heated debate among many. In this essay, I will illustrate the merits and demerits of such practice by employersand then provide my own opinion.
  There are benefits to organization in acquiring information about a prospective employee,including his hobbies, marital status,et cetera. First of all, the multinational corporations can gauge whether an applicant is a best-fit or not for a vacancy by asking for his or her job personal data. For instamce,a position that requires travelling frequently to various because of their marital commitment. Secondly,an organization can increase its employee rentention rate by enquiring about a potential hire’s hobbies and interests. For example, a financial analyst who is fond of latest technology in the field of its work,which may increase the efficiency and effectiveness of the organization.
  There are some cons in employers seeking personal information from job applicants. First of all, it raises concerns about giving personal data to an organization. For example an organization may inadvertently drive away the best qulified candidate who has privacy concerns by asking for one’s hobbies,marital status,et cetera. Secondly,some employers may resort to discriminatory practicesby selecting potential hires based on their personal preferences. For instance, an interviewer who despises a skill may overlook an applicant whose passion is to use with its skills or a game of cricket may overlook an applicant whose passion is to play with bat and ball.
  Having considered a range of argument. I firmly believe that the merits of an organization seeking personal information from job candidates outweigh the drawbacks;employers can match applicants to the vacancies and increase employee retention rate.

  • admin    admin

   رایتینگ شما از اینترنت کپی شده و برای این رایتینگ فیدبکی دریافت نخواهید کرد.

   تکرار نفرمایید

 • employers occasionally consider personal information essential in a job interview although some people believe requesting this kind of information can be efficient and pertinent , others including me do not concur with this opinion . this essay will discuss both of these views .(41 word

  some people think personal information are useful and relevant first of all , this information impacts on accepting candidates for the job because employer inform on applicant’s character and it can help them to distinguish their requirements , conditions and interests for offering a suitable job , more over candidates can find a job that they belong to it . secondly , these questions lead to identify their character’s features because being aware of personal information reveal their life secret , viewpoint , interests , needs and so on as a result interviewer can decide whether this person is trustworthy , talented , committed and also right for this job or not . (102 word

  however , some people believe personal questions are not effective and pertinent first of all , by requesting this information , employer’s judgement and election to hire the applicants will not be accurate and they can not reach the logical conclusion besides some factors such as qualification , capabilities and practical skills are much more crucial and essential for employment . secondly , this kind of questions may be time consuming because gaining personal information is irrelevant to job and has not beneficial effect on being employed in addition it is not so significant that it consider as an accurate measurement of electing candidate to some position . (101 word

  in conclusion , I agree with people who think personal information are not useful and pertinent , while others believe this information can be efficient and relevant to apply for the position . (30 word

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما پیشرفت خوبی داشته اما مشکل اصلی خطاهای کوچک اما پرتعداد دستوری در جمله سازی و عدم رعایت نقطه گذاری است. لطفا به موارد نوشته شده در فیدبک دقت کامل بفرمایید و با ساده نویسی جمله ها و پرسش در مورد درست بودن آن ها تعداد خطاها را به حداقل برسانید.

 • Bahar    Bahar

  There are different ways to hire people in an interview for a suitable job.Some employers prefer to asked about personal information of interviewees such as their marital status and their hobbies.Although some people including me agree with this type interview,others think these questions aren’t relevant and useful.This essay will discuss both of these veiwpoints.(54 words)
  If employers asked about personal information has some useful.First of all,employers should recognize morals and favorites of interviewees until could choose the suitable person for their jobs.Actually,hobbies and interests of each person could show that potential and ability of them.Some jobs have several shifts and business missions.Employers may be want to know interviewee’s marital status that could decide about their timesheets. Also some employees do not like to go to out of the work office on work times.So employers must know about it for deciding their job positions.Secondly,employers ask people applying for jobs about personal information for appropriate job allocation.Because some jobs need a specific morals and ability.Actually employers decide to choose the best labor for their jobs by know their personal behavior.(123 words)
  On the other hand,some people disagree about personal information which asked by employers.First of all,they believe that the personal information are not relevant for applying jobs.They think employers must be know about applicants skills and knowledes for choosing them.They prefer to describe about their abilities rather than personal issues. Secondly,some people are introverted.These people often do not like to start relation with the others and prefer to alone.So they do not like talk about private life and their private favorites.They prefer have their privacy in the work environment and also just do their responsibilities at work and after work time leave there.(102 words)
  In conclusion,I agree with some people believe that providing personal information during the interview is helpful,and others disagree with these questions.(21 words)

 • Agree:
  #finding the right person for this organization
  #increased organization performance

  Disagree:
  #discrimination betweeen emplooyees
  #to create concerns an individual’s privacy

 • Bahar    Bahar

  Agree:
  # more morals recognition
  # appropriate job allocation
  Disagree:
  # unusable information
  # don’t like talk about personal information

  Agree:
  # more familiarity
  # better decision about the salary
  Disagree:
  # don’t relevant about work skills
  # have privcy

 • Elham Ch    Elham Ch

  In management science, different theories are considered for recruitment and especially its interview. Although some people disagree with asking questions about life privacy in job interviews, others including me concur with it. This essay will discuss both of these viewpoints.( 40 words)
  It is said, “If an employer asks more about some other aspects of an applicant’s personal life, the employer has more chance to choose the right employee who is compatible with the occupation.” First of all, the correct and accurate information of different views helps clients to find someone who has an interest in common with other work team members. When members match with each other, their productivity will raise dramatically. Secondly, an interviewer could be able to guess how much the applicant is willing to promote. In other words, the amount of work quality has a direct relation with applicant ambition will be determined by the employer.(108 words)
  The opponents believe that it is unnecessary to ask unrelated work questions. Firstly, the private questions stray into the wrong way, and it is solely time-consuming. Each application has their own interests and hobbies; therefore, chatting and discussing on these subjects will take a long time to choose an appropriate candidate. Secondly, skills and abilities which are needed to perform qualifies prioritize more. These abilities not only have an effect on product quality directly but also influence quantities of company outcomes. In other words, they think that the company productivity and profit are only influence by skills and abilities of staffs. (101 words)
  I agree with the first group. Human resources are the first and primary resource of companies. Thus, employer should pay attention to all their life aspect. (26 words)
  In conclusion, both of surveying applicant privacy and only asking about related work information are applicable; however, I accept the first theory. (22 words)
  (297 words)

  • admin    admin

   • Elham Ch    Elham Ch

    ممنون استاد،
    آیا جمله It is said that if … درست هست؟

 • Aliasghar    Aliasghar

  سلام استاد
  فیدبک برای رایتینگ من داده نشده
  با تشکر

  • admin    admin

   درود

   بله متاسفانه جا مونده بوده. ممنون از یادآوری شما. فیدبک ارسال شد.

 • Personal information
  Agree
  # an applicant is a best-fit or not for a vacancy by asking for his or her personal data.
  # enquiring about a potential hire’s hobbies and interests
  Disagree
  # privacy concerns status
  # discriminatory practices by selecting potential

  • admin    admin

   درود

   جمله بندی و واژگان خوب نیست ولی ایده ها خوب هستند.

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام استاد
  بقیه درسهای کتاب select reading دیگه در برنامه درسی کلاس نیست؟
  کتاب write right رو که معرفی فرمودین، در آینده جز برنامه مطالعه کلاس قرار می گیره و رایتینگ از روش می نویسم یا خودمون مطالعه کنیم؟
  ممنون

  • admin    admin

   درود

   هر موردی که در تکالیف نوشته شده مورد نظر هست.

   برنامه آینده در حال حاضر اعلام نمیشود.

 • Agree
  # affect on takeing a job
  # identify their character’s features
  Disagree
  #do not have appropriate or right judgment and election
  # job needs experience and skills
  # time consuming

  • admin    admin

   هر طرف باید فقط 2 مورد وجود داشته باشه

   • استاد بخش مربوط به disagree کدومو حذف کنم؟

 • Personal information
  Agee
  #need for every employee to fit into the team dynamics
  #help the employer select the right candidates and match them with right opportunities
  Disagree
  # the job applicants tend to make up some hobbies, just to impress the employers
  # they did not gave genuine answers

  • admin    admin

   درود

   2 مورد مربوط به disagree بسیار شبیه هستند.

 • Tara    Tara

  در کتاب select readings unit 10 در انتهای فصل یک نامه نوشته شده که خطهای اول هر پاراگراف با یک فرو رفتگی شروع میشه در صورتیکه ما در نامه هامون در رایتینگ به این شکل نمی نویسیم. کدام مورد تایید امتحان آیلتس هست؟

  • admin    admin

   درود

   تفاوتی نداره

 • Tara    Tara

  agree
  #finding out the abilities
  #how much active he/she is
  disagree
  #personal
  #private

  agree
  #finding out the personality
  #recognize much better
  disagree
  #it does not concern to anyone
  #useless information

  • admin    admin

   درود

   موارد personal و private بسیار شبیه هستند.

 • Tara    Tara

  استاد من رایتینگ قبلی را مجدد اصلاح و به روز رسانی کردم ولی فیدبک ندادید

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام استاد، خسته نباشید
  کتاب essential words فقط قسمت لغات و ریدینگ مد نظر شماست؟ لازم به انجام سایر مهارتهای گفته شده در این کتاب نیست؟
  ممنون

  • admin    admin

   درود و سپاس

   بله دقیقا. در کلاس هم توضیح دادیم کامل تر

 • Aliasghar    Aliasghar

  The graph illustrates the number of hours per week, schoolchildren aged 10 to 11 years spent on computer and watching TV between 2000 until now.
  At the beginning of the period, TV was popular and over the next three years, children spent 21 hours in front of TV set. However, this was followed by a marked decline from 21 hours to 15 hours in 2004. Since then, over the period 2004 to the present as a whole, the hours of watching TV was steady (approximately 15 hours per week).
  In contrast, the computer work rate started below four hours in 2000 and increased steady by 2004. This increase set to continue with less rapid to around 22 hours by the present day.
  Overall, the opposing trends mean that the working hours with computer overtake the TV in around 2004 and the large gap between the two levels reserved in over the twenty-year period. (154word(

 • Dear Sir/Mam
  I am writing this letter to inform you about my printer that I purchased from your store yesterday. I connected the printer to my computer, turned on, and presented to my computer. The printer works properly with Word documents although the pdf files are not printed correctly. I have no idea what happened with this printer. I set it up accurately and checked out all its configuration again. My laptop is also new, and I bought it last week.

  As I told you yesterday, I work at home as an insurance agent and issue the policies online for the customers of insurance companies. So I need a printer to work non-stop. If I cannot print the policies on time, I will miss the insurers, and they will get their policies from another company. I have started my business recently and have invested much money in the equipment. In addition, I have made a contraction with an advertisement company to introduce my agent. Therefore, it is essential for me to have no obstacle in my daily operation.

  I bought this printer with a one-year guarantee and I wrote to you as soon as I found that I have some issue with this printer. I want you to deal with this problem with regards to my business conditions. I also fill the problem request online, and its number is 56. I enter all the information you need to send a technician to my home to solve this problem.
  I look forward to hearing from you very soon. .

  • admin    admin

   درود
   نامه نباید بالاتر از 200 واژه باشد. اصلاح کنید و برای فیدبک ارسال بفرمایید.

 • Dear Sir or Madam,
  I am writing to grumble that a scanner which I bought from your store sometime early this year has immediately stopped working. It is now impacting my work. The device was completely running until last week but it is defective at the moment. Upon examining the scanner, I have been able to identify the problems. One is that the power button has stopped working. There are also some matters regarding picture sharpness. I tried to change the power socket but that did not help.

  I work as an analyst and depend on this device for delivering reports on time. My job involves creating weekly reports for the top management. In addition, I develop various proof-of-concepts for our end clients. As you can see, I am totally dependent on this equipment and I need to get this issue fixed at the earliest. I suggest that you either replace the device with a new one or repair it in two days at the most.
  Thank you for your time and support.
  Yours sincerely,

 • Bahar    Bahar

  Dear sir,
  I wish to inform that I purchased a Tea Maker with the help of your store vendors almost last year which had since 5 years warranty.I have used it for boiling water and drinking tea every day.I used the device according to the instructions and I didn ’t make a mistake.Unfortunately,It doesn’t work right now and it couldn’t boiled the water.
  Now,I can’t make a tea and I am interested in drinking tea.I decided to told this issue with shop’s technical.I phoned the shop and considered the problem.They suggested me to refer to after sales service office.So I went to there and described the problem to technical expert.They were testing device and said didn’t accept to fixed it free in warranty time.Because the tea maker destroyed by precipitation the water.And they asked money to repaired it.
  At your convenience,I wish you to solve this problem by your own managed.
  Best regards,
  Bahar(154 words)

 • Samira    Samira

  The graph shows time schoolchildren 10 to 11 years old spend on different activities weekly from 2000 to 2008.
  At the start point of the graph children spend about 21 hours on watching TV and 3 hours on computer. From 2000 to 2003 the average hours on TV-watching remain the same while corresponding amount for computer is taking off. Although from 2003 to 2004 spending hours on computer keep increasing, this number fell rapidly to 15 hours for watching TV. From 2004 the average time spend on computer is more than TV-watching and it keeps raising gradually till 2008 which reaches to approximately 22 hours per week. For TV from 2004 to 2008 it is roughly 15 hours except some fluctuations between 2005 and 2006.
  Overall, although TV is much more popular than computer at the beginning, children prefer computer as time passes. At the end of the time period they are spending 6 hours more on computer than TV.

 • The graph illustrates data about schoolchildren 10-11 years old of the number of hours spent per week on two different home activities from 2000 to 2008.
  Schoolchildren aged 10-11 years old spent more than 20 hours per week on watching Tv in 2000. This number decreased considerably over the next 4 years to 15 hours in 2004. At first of the same period, the time spent on computer was 3 hours per week, Next, it increased rapidly from 3 to 15 hours weekly in 2004.
  The number of hours spent on watching Tv was 21 hours per week, which it fell rapidly from 21 to less than 16 hours per week and the time spent on watching Tv remained stable between 14 and 16 the same over the nest three hours from 2004 to 2008. The number is going from 15 to 21 hours in per week for school children was on computer.
  Overall, as you see,computer was compared to Tv has been more common. Although at the starting of this period, has reversed.

 • the graph illustrate that schoolchildren spent the average hours per week on two different leisure activities at home over a nine-year period from 2000 to 2008 .

  it appears that schoolchildren between 10 and 11 years old spent 21 hours per week on watching TV in 2000 . this number remained the same over 2003 and then it declined quickly from 21 to 15 hours weekly in 2004 . at the beginning of the same period , the time spent on computer was lower than 4 hours weekly in 2000 , which rose
  dramatically over the next 4 years to 15 hours in 2004 .
  in spite of a variation between 2005 and 2006 , the time spent on watching TV stabilized at the same level of 15 hours weekly . at the same time schoolchildren spent more time on computer from 2004 to 2008 and the number reached a peak of below 22 hours

  overall , although the time schoolchildren spent on TV was more then computer at the beginning of this period , it has been reversed for a few years later . (175 word

 • Soveida    Soveida

  The graph shows the average hours per week that school children spend on two activities like watching televition and working by computer over the several years from 2000 to 2008.
  From the begining as the graph shows most of the children have no intrest to computer but they spend most of their time with television.the intrest to television
  Program keeps it’s superioroty With stability till 2003. The computer shows the dramatic incres fromm2000.the television decreasing and computer increasing reach togather in 2004.after 2004 television shows a fluctuation between 2005to 2006 and remain stable.but computer continue it’s growing and go higher thantelevision.
  Over all while at first television show the most popularity among the school children the computer overtake televition and untill now in 2008it keeps it’s high popularity among the children.

  • admin    admin

   درود

   متاسفانه رایتینگ شما زیر 150 واژه هست.

   ضمنا غلط های املایی زیادی به چشم میخورد مثل واژه Television که نادرست نوشته شده باید تصحیح کنید.

   میزان مطلوب 175 واژه هست. به روز کنید بفرستید

 • Tara    Tara

  Dear Mr. Jonson,
  I am writing this letter in connection with our communication that took place in the plane to destination to Shanghai .we met each other and talked about business and job opportunity .I have been working in restaurant as a server about three years as I interested in accounting . I have started to pass accounting course to grow up my job level as well as my salary. now I would like to join in one of your chain restaurant as a cashier . I am an active person and have enough motivation to work even on holidays.
  Maybe you know “Happy Knight Restaurant” , Since I have joined this restaurant as a server the number of costumers went up just because of my attitude . I am enough patient for the request of costumers even for many times..I tried to do my responsibility completely for example I clean up the tables once they finish their meals an dreserve it fast for another costumer.
  (165)

  Thank you very much for your attention,
  Sincerely Yours,
  Tara Pourtavakol

  • admin    admin

   • Tara    Tara

    کلمه server در کتاب real استفاده شده بود

    • admin    admin

     استفاده نکنید.

 • Elham Ch    Elham Ch

  The graph illustrates that the average time was spent weekly by schoolchildren between age 10-11 years old on two different leisure activities at home over a period of eight years from 2000 to 2008. (35 words)
  The considerable difference shows between the amounts of time spent on computer and TV in 2000. Schoolchildren spent time on computer less than 3 hours weekly while watching TV was more than 21 hours per week. The number of TV hours remains stable up to 2003 and then for the next one year it decreases sharply. However, the continuously increasing in numbers of computer users happened over these years. In 2004, both hours of computer and TV time spending became similar to each other.(84 words)
  Schoolchildren continue to spend time on computer from 2004 to 2008, and the number reaches a peak of 22 hours in 2008. At the same time despite a fluctuation between 2005 and 2008, the spending time on watching TV stabilized at the level of almost 15 hours weekly in 2004. (50 words)
  Overall, in spite of the fact that TV was much more popular, computer has been replaced during the time. (19 words)

 • میشه لطفا نمونه تکلیف رایتینگ اکادمیک جلسه نهم را در صفحه کلاس بذارین.ممنوت

  • admin    admin

   درود

   ممنون از تذکر شما

   وارد شد

 • Elham Ch    Elham Ch

  سلام استاد
  میشه لطف کنید در مورد نحوه خواندن کتابهای forum توضیح بدین؟
  آیا لازم است کتاب homework این کتاب رو هم بخونیم؟
  این کتاب جواب سوالات رو نداره، درست هست یا من نتونستم پیدا کنم؟

  • admin    admin

   درود

   تفاوتی با کتاب های دیگه نداره. اگر زمان دارید بله انجام بدید اگر نه خیر. پاسخ نامه رو من نمیدونم دقیقا داره یا خیر یا اینکه داره و چاپ نشده ولی با توجه به اینکه متن آخر کتاب هست حدس زدن پاسخ نباید کار سختی باشه.

 • abdolah    abdolah

  Abandon: If I am 18 I can abandon my house.
  Access: if we don’t secure password, hacker can be accessed from any email client.
  Accommodate: the large hall accommodate up to six people.
  Accompany: For the duration of our trip, either our escorts accompanied us or we were under police security.
  Accurate: This information can be used to make more accurate predictions of weather and climate.

  • admin    admin

   درود

   در صفحه مربوط به واژگان نمره 7 وارد بفرمایید.

 • Dear Sir
  I am writing to you regarding my latest purchase from your shop. 2 days ago I bought a headset from your shop. when I started to use it I noticed a noise in the back ground. It does not matter what material is being played throw headset the noise is always there.
  Considering that I work in music industry and as a part of my job I always must listen to different songs very carefully to analyze them. This background noise is a serious barrier for me doing my job. Beside that right now I am in a very tight schedule for my latest project I am working on, and I am already behind schedule.
  Because of my urgent need for a headset that works properly, I hoped you could provide me a new one so I can continue my work as soon as possible. I think this buzzing background noise is due to a malfunction in headset and a new one probably will not have this problem.
  Yours sincerely

 • Many vistors are showing their interest to visit troublesome places, like Sahara desert or the Antarctic at the present time. Tourists could get exciting experiences from an adventures trip, but there are many drawbacks to be taken into account.
  Firstly, one of the advantage of touring in challenging place is that it is full of adventure. Those who travel regularly may get bored by seeing normal tourist spots so that adventurous journey can become a blessing for them . Secondly, an extreme place often offers the opportunity to enjoy the natural beauty closely. For example, to see the Royal Bengal Tiger in Sunderland, one might have to stay in the deep wood for a couple of days which could be very interesting but not out of danger. So, it is clear that dangerous places have many things to offer for the fearless sightseers.
  On the other hand, first a of all, major problem of travelling in an awkward place is that there could be no facilities for tourists. Not only the transportation is a chief problem. Secondly, the telecommunication system is very poor in this area. For example on the peak of the Mount Everest, if a person needs instant medical help, it will be very difficult for him to communicate to get an air ambulance. In some places, other facilities like food or security are to tally difficult to provide. There is no doubt that the travellers need to be prepared metally to face any unwanted situation.
  In conclusion, although some people are interested to have an adventurous journey by moving into a place where conditions are risky, its disadvantages , such as no medical support or no security, should not be ignored.

 • Soveida    Soveida

  Todays because of the various facilities that most of the people can use in their life they can go easily travel to different rigions specialy odd and far away places such as sahara desert and some where like this,althoug some people believe that these kind of trips may be cause some problems for tourist the others think that these trips have some benefits for tourist have a unic experience for them.in this essay will discuss both of these views.
  Some people believe that go to places such as sahara have some disadvantages.first of all they may experience hard situations because they have never been in desert at all .and may be faced with unpredictable situation.for example they may lost in the desert because every where is the same and have the same color.you can not choose any thing as a sign and every where is full Of sands.they may also have shortage of water there and have not a comfortable place for rest like the hotels that they ever seen.secondly the wheather in the desert is very changible in a day the tempreture goes up and is very hot but at night it comes down and became too cold.these high differences may be cause smeskin hurs for them .for example their skin may be dry and becamevery sensitive.
  Some other people however think that these kind of trips have also some advantages .first of all the traveler can see the new regions that are completely different with the usual places that they seen befor.the desert is quiet a mere.and you can not heard any sounds like the in the cities.the imagination of days and nights are competely different in the desert.unlike cities you can see the night sky full of beautifull stars very well. Secondly ,they can also familiar with the biodiversity ,flora and fauna in the desert.in a day long because of high tempreture most of the animals rest and donot come out because they also can not hidden any where.but in the afternoon when the weather became cool they start their activities.
  By way of conclusion both of these groups have their logical reasons but i completely agree with the second groups because i think that travel and see the new places always are exciting and interesting.

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما 379 واژه هست و نوشتن چنین رایتینگی در آزمون رسمی غیر ممکن است. برای فیدبک رایتینگ شما نباید بالاتر از 300 واژه باشد. تعداد مناسب واژگان 275 واژه هست.

   بعد از به روز رسانی ارسال بفرمایید

 • Todays because of the various facilities that most of the people can use in their life they can go easily travel to different rigions specialy odd and far away places such as sahara desert and some where like this,althoug some people believe that these kind of trips may be cause some problems for tourist the others think that these trips have some benefits for tourist have a unic experience for them.in this essay will discuss both of these views.
  Some people believe that go to places such as sahara have some disadvantages.first of all they may experience hard situations because they have never been in desert at all .and may be faced with unpredictable situation.for example they may lost in the desert because every where is the same and have the same color.you can not choose any thing as a sign and every where is full Of sands.they may also have shortage of water there and have not a comfortable place for rest like the hotels that they ever seen.secondly the wheather in the desert is very changible in a day the tempreture goes up and is very hot but at night it comes down and became too cold.these high differences may be cause smeskin hurs for them .for example their skin may be dry and becamevery sensitive.
  Some other people however think that these kind of trips have also some advantages .first of all the traveler can see the new regions that are completely different with the usual places that they seen befor.the desert is quiet a mere.and you can not heard any sounds like the in the cities.the imagination of days and nights are competely different in the desert.unlike cities you can see the night sky full of beautifull stars very well. Secondly ,they can also familiar with the biodiversity ,flora and fauna in the desert.in a day long because of high tempreture most of the animals rest and donot come out because they also can not hidden any where.but in the afternoon when the weather became cool they start their activities.
  By way of conclusion both of these groups have their logical reasons but i completely agree with the second groups because i think that travel and see the new places always are exciting and interesting.

  • admin    admin

   درود

   اگر از زبان آموزان این کلاس هستید دقت بفرمایید تمامی کامنت های ناشناس و بدون اسم از صفحه کلاس حذف میشوند.

 • Tara    Tara

  +
  #discover new places
  #new experience
  _
  #being in danger
  #being tired
  nowadays, tourists are interested to visit places where conditions are difficult. Although some people believe these places have many difficulties, others including me think it has a lot of positive aspects. this essay will discuss both viewpoint.
  First of all, choosing these places causes to discover new places. it is such an interesting decision to select these places . least of people may choose these places and it may be for the first time. so in my opinion we should make a chance and discover new places as other wont plan to do. most of the times we visit places where are repeated and is the same destination for others.
  Secondly, this is a new experience for visitors. this can be a best opportunity to visit such these places for the first time but we should have accurate information about the direction otherwise to access the destination would be difficult.
  on the other hands, however there are alot of people agree that these visitors choose a risky conditions to trip.
  First of all,due to not having a proper place to stay and rest, the visitors may be in danger. for instance , in desert you will find many dangerous animals that threat us during the night so will not have a sweet sleep. these places such as Sahara desert can not accommodate comfortable place to stay and rest. another reason is that because of bad condition of climate you will be in a danger of disease . unfortunately access to doctors is impossible.
  Secondly, due to difficult and weird direction there is no availability to access any transportation so this kind of places such as Sahara desert has many difficulties and visitors must walk many kilometers per day to be closer to the destination. it makes visitors to be thirsty and exhausted .
  In my opinion although it has many difficulties but as a new experience is worth to make it.
  In conclusion todays more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as Sahara desert or the Antratic.
  (298) .

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف دوم شما 150 واژه و رایتینگ مجموعا 342 واژه است. بلندی رایتینگ 175 کلمه مناسب هست و رایتینگ های بالای 300 واژه فیدبک دریافت نمیکنند. بعد از به روز رسانی ارسال بفرمایید

   • Tara    Tara

    Now a days tourists are interested to visit places where conditions are difficult, although some people believe these places have many difficulties others, including me think it has a lot of positive aspects. this essay will discus both view points.(38)
    first of all, choosing these places cause to discover new places.least of people may select these places and it may be for the first time so in my opinion we should make a chance to discover new places. Secondly, this is a new experience for visitors. they can make an opportunity to visit such these places for the first time but we should be careful to have accurate information about direction otherwise to access the destination would be difficult.(77)
    on the other hands, however, there are a lot of people agree that these visitors choose a risky conditions to trip.Firs of all , due to not having a proper place to stay, the visitors may be in danger. for example, in desert you will find many dangerous animals..another reason because of bad condition of climate you will be in a danger of disease. Secondly, due to difficult and weird direction there is no availability to access any transportation so this kind of places such as Sahara desert has many difficulties so they must walk many kilometers per day to be closer to destination . it makes them thirsty and exhausted.
    In my opinion although it has many difficulties but as an new experience is worth to make it. in conclusion todays more and more tourists are visiting places where conditions are difficult , such as Sahara desert or the Antratic(221).

 • shoeib    shoeib

  Nowadays many people has shown an interest in troublesome place. Although, some people believe that this place can be hazardous for people, other including me think that troublesome place can provided a lot of opportunity to visit especial nature which fail to see in another place. This essay will discuss both viewpoint.(52)
  Traveling to difficult places can provide some good experience for visitor, while, It can have some problem for everyone who visit of those places; First of all, difficult condition places are totally located in remote area and one of the most important facility should be provided in remote area is medical facilities, while, government fail to create easily any medical facilities. Secondly, traveler in remote area may face with hazardous situation. There are many kind of danger in this area for instant most of the time the weather is unstable, so it can create a critical condition for tourists.(99)
  Some people believe that travel to special places located in challenging condition have some benefit for visitors. First of all, there are many attractive nature that tourists may not be able to find in other situation. For instant, one of the most important challenging area all of the word is desert while traveling to desert can provide better opportunity to see amazing sky at night. Secondly, one of the advantages of touring in challenging place is that it is full of adventure. Those who travel regularly may get bored by seeing normal tourist spots so that an adventurous journey can become a blessing for them(105)
  In conclusion, although some people are interested to have an adventurous journey by moving into a place where conditions are risky, its disadvantages, such as no medical support or no security, should not be ignored.(35)

 • the forbidding environments are quite fascinating for tourists these days . although , unfriendly places have great advantages for tourists who holiday in these sections , there are some drawbacks too . this essay will discuss both of these views .(36 word (

  places with tricky situations have some advantages for tourists . first of all , they have wonderful adventure because these places consist of many mysterious and intriguing areas that makes them to take risks . more over , it is a perfect opportunity to explore and discover new places that they have never been before
  in fact , it can be a great accomplishment to make them world renowned
  secondly , tourists can evaluate their capabilities since there are not enough facilities there , besides they have to attempt to provide safe environment and deal with difficulties consequently their abilities and tolerance will be dramatically increased , thus , it is a feasible experience for them to assess their abilities .(111 word

  nevertheless,there are some disadvantages for people who visit unwelcoming places
  first of all , tourists likely feel seriously hurt because these places such as Sahara Desert are extremely risky sections and it is too difficult to survive due to terrible conditions and lack of basic facilities therefore tourists are on the verge of injuries and deadly disease . secondly , there is a possibility to stick in dreadful condition since the forbidden environments are not appropriate sections for living .and occasionally because of wrong actions they stick in dreadful situation and in some conditions , they are not capable to preserve themselves eventually it perhaps leads to death. (105 word

  in conclusion , more tourists holiday in the unwelcoming environments and these places have had some advantages for them , while these holiday makings have had demerits too .(26 word

 • Nasrin    Nasrin

  Some tourist destinations are very exciting and beautiful but they are dangerous and harmful too.Some tourists go to visit such places because of their benefits along with disadvantages. This essay will talk about benefits and drawbacks of visiting exciting places with bad conditions.(43
  Visiting interesting places with difficult circumstances has its own benefits.First of all being in bad condition makes us more experienced and ready to cope with surrounding world.We can learn how to survive in harsh condition.For example ,when we want to go to places with low hygiene we should vaccinate ourselves and learn to treat and avoid diseases or when we are in a desert at night we learn how to make fire.Secondly in these trips we can forget our boring life and difficulties we have tolerated.We experience new situations and our concerns changes.We see other people and their traditions, lifestyles and problems and forget our difficulties.(105
  On the other hand, visiting such places have some disadvantages that maybe lead to our death or illness.We should know this problems and escape them.First of all each country has its own culture and traditions and maybe we do not know about them.Some of our manners and habits make people there angry and aggressive.We should be cautious about their behavior and escape dangerous conditions.Secondly the problem with some countries is finding a good restaurant and hotel.Because of low hygiene in some countries ,we may be infected via food or water or insect bite.Some diseases are endemic in some countries and if we don’t be cautious we maybe affected.(108
  In conclusion , visiting exciting places all over the world is too interesting but it has its dangers and disadvantages too.It is your decision to go there or not to go.(30

  • admin    admin

   • Nasrin    Nasrin

    سلام استاد
    ببخشيد من متوجه نشدم چرا مقدمه با شيوه تدريس مغايرت داره؟هوك و دوطرف و جمله تز داره.

    • admin    admin

     درود

     جلسه مربوط به نوشتن مقدمه و مقدمه نوشته شده در اون جلسه رو با موردی که نوشتید همسنجی کنید. کاملا واضح هست.

 • Elham Ch    Elham Ch

  Nowadays, people tend to have an exciting adventure. Therefore, traveling to abandoned places such as hot desert or the frozen Antarctic could be amazing with lots of ups and downs. Although there are some positive points on this matter, disadvantages also are considerable for tourists. This essay will discuss both of these viewpoints.(53 words)
  It is considered a couple of advantages for this kind of trips. First of all, having a new experience and facing some picturesque scene of places, where few people have seen it, could be a fantastic achievement. In other words, the natural environment could teach some new lessons of how we should live. Secondly, the lack of living facilities reminded us what the people who live in affluent countries have forgotten. As a matter of fact, the trip could be an opportunity to get familiar with the main value of life and to think deeply more about the philosophy of life and death. (103 words)
  To express the disadvantages of these kinds of travels, firstly, it should be said that unpredictable circumstances are extremely critical. If someone does not be aware of how to challenge them, it will even be a threat to life. For instance, a lost way in hot and windy desert weather could make a dreadful condition. Then, some unknown diseases are the other danger. If first- aid cannot be accessed on time, the serious disease may kill the patient. Some diseases such as Malaria spreads by the special mosquito are common and usual illness of desert and tropical zones. (100 words)
  In conclusion, taking a trip to have an adventure with difficult conditions has various pros and cons for people who visit there.(22 words)

 • Bahar    Bahar

  Visiting places where condotions are difficult
  Benefits:
  #discover new places
  #have new experiences

  Disadvantages:
  #unpredicted circumstances
  #lack of facilities

  Today’s tourists are interested to visit the specific places which may be has had a difficult conditions.Although some people believe that travel to the new palces has some benefits,others including me think that this trip has some disadvantages.This essay will discuss both of these veiwpoints.(45 words)

  There are some benefits that tourists are visiting the places such as desert.First of all, they have an opportunity to abandon the monotonous routine life and discover a new places.In addition, they can spend leisure time in a new region and they enjoy the beautiful landscape.Although they must listen to the leader who explains the important things about a new places. Secondly,tourists try to achieve some experience that they have not chance before about it.So they increase knowledge in new palce.They are learned how to living without any technology and enjoy the nature.Overall they have a great adventure by this travel.(101 words)

  However, traveling to the specific places has some disadvantages and difficulty.First of all,tourists are confronted unexpected and unpredicted circumstances.They must to be ready to confront any occurrence and it is really dangerous.So they should not be coward to face any danger.They must learned how to live in difficult situations and this is a very exciting and new experience.Secondly,tourists are faced by possible problems due to lack of facilities but they have endured.So tourists must be have an accurate information about how to accommodate lack of facilities.They need some equipments for staying there such as sleeping bag, travel tent,suitable clothes,comfort foods,compass.(100 words)

  In conclusion,some people believe that traveling to the new places with difficult conditions are very attractive and interested,and others like me think it doesn’t a great travel.(27 words)

  • admin    admin

   • Bahar    Bahar

    ممنونم از شما
    سوال:
    places which may have difficult conditions OR may has difficult conditions?
    سوال:
    believe that travel to چرا غلطه؟

    • admin    admin

     درود

     بعد از مودال ها شکل ساده فعل میاد پس may has همیشه غلطه

     مبحث Relative Clause ها رو برای سوال دوم مطالعه کنید.

 • Tara    Tara

  abandon=the search for the insomnia was abandoned after 2 days.
  access= access to the ramp is through this way
  accommodate=the train can accommodate up to 500 people
  accompany=the students must be accompanied by their teachers
  accurate=this research is not very accurate

 • Tara    Tara

  +
  #visit new places
  #experience to live in difficult situation
  _
  #being in danger
  #food limitation

  +
  #new experience
  #familiar to different type of animals
  _
  #inconvenience place to sleep
  #walking alot

  +
  #discover new places for the first time
  #simple life
  _
  #sleepness,starving
  #bad climate condition

 • +
  # a great adventure
  # evaluate their capabilities


  # seriously hurt
  # stick in dreadful conditions

 • Dear Shima
  I am writing this letter to tell you about my bicycle. As you know, I purchased a bike for going to my work two years ago, and I rode on every day. Last month I got a new job, and my office is near my home. So I can go there by walk, and I do not use this bike anymore. Therefore I am going to sell it.

  My bicycle is green, and it is nice. It is a fast bike and appropriates for racing, and it is not boring. It is flawless and works well and does not need any cost.

  I heard you last week that you have planned to rid every day and you are shopping around to buy a bicycle at a reasonable price. If you are still interested in cycling, I purpose you to get this bike. I will bring it to you this weekend, and you can check it out, and then we will negotiate the price. Please let me know what you think.

  Best wishes,
  Nastaran.

1 11 12 13