کلاس آنلاین آیلتس فروردین 1399

کلاس آنلاین آیلتس فروردین 1399

کلاس آنلاین آیلتس فروردین 1399

کلاس آنلاین آیلتس فروردین 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 4 تا 6 می باشد که در تاریخ 6 فروردین 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس فروردین 1399 – تکالیف

Assignments of the 22nd,23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 16 to 24   چطور مطالعه کنم؟

Open forum 3 Unit 7 8 9 10 11 12

Essential Words for IELTS Part 6 and 7 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and review از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 36  to 55 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 تا 9

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50 51 52 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 9 10 11 12 13 14 15   چطور مطالعه کنم؟

Open forum 3 Unit 1 2 3 4 5 6

Essential Words for IELTS Part 5Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

Assignments of the 17th, 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 42 43 44 45 46 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5 6 7   چطور مطالعه کنم؟

Open forum 2 Unit 11 12

Essential Words for IELTS Part 4 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

چگونه یک نمودار را توصیف کنیم

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 37 38 39 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 18 19 20 21 22 23 24   چطور مطالعه کنم؟

Open forum 2 Unit 6 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Part 3 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

.

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35 36 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 13 14 15 16 17   چطور مطالعه کنم؟

Open forum 2 Unit 1 2 3 4 5

Essential Words for IELTS Part 2 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 27 28 29 30 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Open forum 1 Unit 6 7 8 9 10 11

Essential Words for IELTS Part 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

Assignments of the 8th, 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 22 23 24 25 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Open forum 1 Unit 1 2 3 4 5

Select Readings Pre intermediate Unit 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16 17 18 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 15 16 17 18 19 20  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید و به دقت بررسی بفرمایید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 14  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 12 13 14  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید و به دقت بررسی بفرمایید 

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید و به دقت بررسی بفرمایید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 16 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید و به دقت بررسی بفرمایید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic   نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید و به دقت بررسی بفرمایید نوشتن 2 پاراگراف اصلی و مقدمه

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس فروردین 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

279
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
148 Comment threads
131 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
15 Comment authors
Farzaneh Alimardanikarim soufiroshan IELTS Thu, Jun 11 ,2020karim soufiroshan IELTS Wen, Jun 10 ,2020karim soufiroshan IELTS Sat, Jun 6 ,2020سارا Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

Some people believe the age of retiring should be raised, because people are much live than before so they can work more years. It can be a good idea that government let people to do more instead of retiring in a special age. First of all, because they have worked many years and probably have participated in many projects so that have more experience to do work better than younger people that are in their first years of works. So the rate of errors decrease and speed of doing works promote, then better results would earn. Secondly, old people feel… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani
میهمان
Farzaneh Alimardani

You have recently moved to a different house. Write a letter to an English speaking friend. In your letter • Explain why you have moved • Describe the new house • Invite your friend to come and visit Write at least 150 words. ******************************************************************* Dear Smith, I’m writing this letter to inform you that I’ve just moved to a new apartment. As you know, my old apartment was a gloomy one-bedroom apartment with a small and cramped kitchen. Also, it was becoming so exhausting for my family to live in as it was on the top floor of a four-story… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Thu, Jun 11 ,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Thu, Jun 11 ,2020

The two blueprints demonstrate a current university sport center and a new one with some changes for the future. Overall, it is obvious that the center is going to alter dramatically and a lot of indoor space along with more facilities will be available. At the moment, there is a 25-meter swimming pool in the center of the layout, which is surrounded by a reception in the south, many seats in the east and a changing room in the west. In the second plan, there is a gym in the north of the swimming pool which will expand to the… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

Most people think that it is important to government to constrain on producing materials and products more than previous. This kind of view has some advantages and disadvantages for government and people. Some people say that the number of produces that are generating, should be raise. First of all, if it happens, since the number of materials strongly rise, so government has no need to import products and everybody can prepare goods that need, in this case more workers employee and unemployment decrease and industries and manufactures improve fast in countries. Secondly, wide range of various products are available for… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Wen, Jun 10 ,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Wen, Jun 10 ,2020

Some people believe that producing more materials and goods is beneficial for every country in the world. First of all, when the country attempts to manufacture more materials and goods not only they will become independent to produce people supply without the need to import them from other countries but they can expert more products to other countries and make a profit in this way. Secondly, the government can support factories and encourage them to develop their products that can lead to creating more jobs and opportunities to employ more people in workplaces. This leads to a decline in the… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Sat, Jun 6 ,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Sat, Jun 6 ,2020

The chart shows the level of donation among people of different age groups in Britain. Overall, a larger percentage rate of British people gave more money to charity in 1990 than in 2013. However, across two separate years, the pattern varies before and after the age of 50. In 1990 over 40 percent of the 36-50 age- group donated charities, and this figure is the highest on the cart, while in the same year, the 18 -25s contributed the least at merely 17%. By 2010, these figures had dropped dramatically to 35% and 7% respectively, and also the 26-35 age-group… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

You are working for a company. You need to take some time off work and want to ask your manager about this. Write a letter to your manager. In your letter 1.Explain why you want to take time off work 2.Give details of the amount of time you need 3.Suggest how your work could be covered while you are away ////////////////////// Dear Mr. John, I am writing this letter to request leave in the next month. There is an urgent need for going to my hometown, as my sister’s baby is due in mid-October. Unfortunately, she went through a bitter… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

The bar chart compares the percentage of British people who donate money to charity by 5 different age groups in 2 separate years, 1990 and 2010. (26) In 1990, the donation of people at the age of 18 to 25 was 17%. It showed an upward trend to reach a peak at 42% for people aged 36 to 50 years old, before dropping to 32% for those over 65 years old. (44) In 2010, the donation of people in all age groups under 50 years old was lower than in 1990, but it showed a similar trend and grew from… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

The chart gives information about percentage of people in British who had financial aid to charities in 1990 and 2010 between the ages of 18 to over 65. Overall, the most percentage of people who helped charities were at the age of 36-50, just over 40 in 1990, but those people belonged to age 51-65 at just lower 40 in 2010. The least percentage of people who recorded for help were at the of age 18-25 with almost 17 and 7 in 1990 and 2010 respectively. in 1990, The percentage of helper were almost equal at the age of 26-35… بیشتر بخوانید

سارا
میهمان
سارا

The pie chart illustrates why land in some areas becomes less fertilize and there is a table that analyses regions and reasons with percentage. Inordinate usage of grassland is the most percentage of land degradation. The pie chart shows excessive use of land by cows and cattle, becomes it out of use for agriculture, it allocates 35% of total land degradation. After that cutting the trees and eradicate forests cause nonuse the land and its 30%. Allocation of 20% for demolition is because of cultivating plants sharply. Remain percentage is 7% for other reasons. The table illustrates that the most… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

The pie chart illustrates the reasons of deterioration of land quality and the table shows total land degradation in three regions namely North America, Europe, and Oceania due to those reasons in the 1990s. (34) It can be seen that the most important factor that negatively affect the productivity of agricultural lands is over-grazing and it accounts for more than a third. The next factors are deforestation and over-cultivation, constituting 30% and 28% respectively. All other factors affect 7% of the whole lands. (48) The table shows that the highest percentage of land becoming degraded occurred in Europe and this… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

You have had a bank account for a few years. Recently you received a letter from the bank stating that your account is $240 overdrawn and that you will be charged $70 which will be taken directly from your account. You know that this information is incorrect. Write a letter to the bank. Explain what has happened and say what you would like them to do about it. //////////////////////////////////////////// Dear Sir or Madam, I am writing in reply to a letter that was sent to me from your bank dated 30th of May this year. In the letter, you stated… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan.IELTS Fri,May 29,2020
میهمان
karim soufiroshan.IELTS Fri,May 29,2020

The pie chart shows the most important factors in the global degradation of land that leads to a decrease in agricultural products. universally, 65% of degradation was related to animal grazing and tree clearance. Constituting 35% and 30% respectively. about 28% of global degradation was related to over-cultivation crops. Merely 7% of global degradation is due to other reasons. The table illustrates that different regions of the world were affected differently in 1990, with Europe having a considerable 9.8% of degradation is related to deforestation, while the effect of this on Oceania and North American was minimal, with merely 1.7%… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

Although some people believe that essential issue related to the environment, is lack of different kinds of plants and animals, other people think that we have some problems about environment which are more important than the previous one. I think destruction of plants and animals is one of the many environmental problems. There are many species of plants and animals in all over the world. Extinction of these animals and plants is a dramatic issue. First of all, without them life becomes harder. All species are useful, for example some kinds of plants are suitable for warm areas and some… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

با سلام. استاد ممکنه نظرتون رو راجع به مقدمه ها بفرمایید. البته فقط در جمله دوم متفاوت هستند. ممنون. Nowadays, the progressive extinction of certain species on the planet has arisen as a big environmental challenge. However, some people including me argue that there are more urgent problems to consider. 31 ============= 2) Nowadays, the progressive extinction of certain species on the planet has arisen as a big environmental challenge. However, some people including me argue that there are other types of issues in the globe which are more important than this case. 40 ============== 3) Nowadays, the progressive extinction… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

loss of particular species
# loss of species affects human life
# has threatened the entire ecosystem
Other more important problems
# global food security
# environmental pollution
——–

loss of particular species
# it is a devastating trend for biodiversity
# the upsets the delicate balance of nature
Other more important problems
# the increase in greenhouse gases
# excessive use of plastic

karim soufiroshan IELTS Tue, May 26 ,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Tue, May 26 ,2020

Today the environment faces a lot of crucial problems. Some people believe that disappear of particular species is the most important problem today but others including me argue that there are more important issues. Some people say that the extinction of some species is the most important environmental problem in recent years. First of all, the disappearance of some species plants and animals leads to the disturbing delicate balance in nature. Every species plays an essential role in the ecosystem and chain food in nature. In other words, they are an extensive collection that consists of a lot of members… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

It has been observed in some part of the US that teenagers are forced to stay indoors after a particular time unless an adult accompanies them. while I opine that curfew has been beneficial for teenagers, it has its drawbacks. (40) There are certain advantages in having a curfew. Firstly, it can teach personal responsibility to teens. In the case of the other teenagers may be allowed to stay out all night, teenagers who obey a curfew will have a sense of responsibility that they must return home before it gets too late and this sense will last the rest… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

The pie charts provide information on total spending by a school in UK in three specified years, 1981, 1991, and 2001. (21) Looking at the details, teachers’ salaries were the highest percentage of total school spending in three mentioned years; rising from two-fifths of total school costs in 1981 to half of total cost in 1991 and ending at 45% in 2001. In contrast, insurance was the lowest. It was a very small number (2%) at 1981, before showing a fourfold increase in 2001. (62) Resources such as books fluctuated across the period. It started from less than a fifth… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Sat, May 23 ,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Sat, May 23 ,2020

The pie charts show that how school in the UK spend on its budget in running costs during three separate years, 1981,1991 and 2001. In whole three decades the staff salaries were the largest expenditure. Although the other workers’ salaries were almost less than a third (28%) in 1981 it saw a drop to merely 15% of spending in 2001, teachers’ pay maintained the greatest cost, reaching half of total expending in 1991 and it became less than a fifth in 2001. The resource expenditure such as books had surged to a fifth of the total expenditure by 1991 before… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

Some people believe that teenagers should follow a certain rule about timing out at night. However, it could be a good idea, besides some advantages it has some disadvantages too. Imposing curfew in US causes teenagers were trained better. First of all, both parents and children enjoy being in family they can do common activities and have more happy time. It causes more relationship so children can tell their problems to their parents and they do not rely on their friends since it is more dangerous. Second, they feel safety more at home, while many teenagers do not have more… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

استاد ممکنه نظرتون رو راجع به این مقدمه بفرمایید. ممنون.

It has been observed in some part of the US that teenagers are imposed to stay indoors after a particular time at night unless an adult accompanies them. while I opine that curfew has beneficial for teenagers, it has its drawbacks. 41

karim soufiroshan IELTS Tue, May 19 ,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Tue, May 19 ,2020

teenagers always need more protection against many hazards and dangerous situations in society. although I believe that impose curfew law has many advantages for teens but it can lead to many drawbacks too. Curfews and certain limitations have many benefits for teenagers. First of all, when teens enforce to stay at home after a certain hour they can schedule their time more effectively. Teenagers learn to manage their time on different issues and allocate enough time for various situations such as work, school, and so on. In other words, they can improve time management skills and prepare to accept new… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

On a recent holiday you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter • Describe the item you lost • Explain how you lost it • Tell the insurance company what you would like them to do ////////////////////////////////////// Dear Sir or Madam, I am writing this letter with regard to a lap top bag which I have recently lost while I was on holiday in Istanbul, Turkish. The luggage contained a Microsoft Surface pro4 laptop and a digital pen,… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Wen, May ,200
میهمان
karim soufiroshan IELTS Wen, May ,200

the two maps of the center of the towns of Islip which demonstrate the city currently and changes which are planned for its development. first of all, the first map shows that the countryside is top of the city center and the main road reversed houses, a school and many shops and a park. According to the forecast development of the city in the future, a lot of changes can be observed. the most important change is the construction of a dual carriageway which circles the city center. The dual carriageway links some inaccessible parts such as a school in… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

The school curriculum should be concerned on providing students with life skills. There is a view that teenagers should be engaged in unpaid community services as mandatory works. Although students enjoy considerable advantages by doing voluntary works, I disagree with this idea. (42) Some experts support volunteerism as a mandatory part of high school educations. First of all, it gives students a chance of gaining practical experience of working. In fact, by doing unpaid work students can exercise skills which are beneficial for their performance in the future workplace. They can enhance their abilities of communication and team working, managing… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

Two maps below illustrate the Islip Town Center at the moment and its planned development. (15) It can be clearly seen that the main change will be the construction of a circular road which is a dual carriageway and goes around the city center. Moreover, the usability of the main road will change and only pedestrians will use it. Numerous other changes are also planned for the northern part. Shops above the main road will be demolished and a bus station, shopping center, car park and new housing area will be developed. (76) In the southern part of the city,… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

There are verity of community services which is unpaid like teaching different kinds of sports to children and cooperation in charity. Some high schools may performance some of these. I think it is a good idea but followed by some discussion. It is beneficial to performance some free works by high school students, first of all, they can improve their skills about different kinds of work and it can be useful for their future when want to start to work. Second, students at that age learn to be more kindness, when they work for others but not for money, it… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi-آیلتس فروردین 99
میهمان
Marjan Bakhshi-آیلتس فروردین 99

It is argued that compulsory community service should be part of school curriculum. While having such programs can benefits students, I believe that it also has some drawbacks. (28) There are several reasons why obligatory works benefit young people. First of all, it helps students learn things they don’t usually learn from their teachers. Education should not be limited to academic subjects and students can gain valuable experience and develop their skills by working for free. By having such experience and skills, they can improve their CVs and career prospects and what they do outside the classroom is usually the… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Wen, May 13,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Wen, May 13,2020

High school years is a precious time for gaining valuable experience. I think to participate in unpaid community service can bring noticeable effects to teenagers as part of the education program to improve life skills, but it can definitely come with many drawbacks. There are many benefits for students to work voluntarily as part of their education. First of all, when students participate in these programs they can learn how to communicate with other people and teach many new tips to improve communication skills. In other words, this is a new opportunity for students to learn new experiences and prepare… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan IELTS Wen, May 13,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Wen, May 13,2020

سلام این مقدمه چک بفرمایید .
High school years is a precious time for gaining valuable experience. I think to participate in unpaid community service can bring noticeable effects to teenagers as part of the education program to improve life skills, but it can definitely come with many drawbacks.

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
_ راجع به اشکال رایتیگ قبلی:
عبارت The mistake relates to را در یکی از رایتینگ های سایمن دیده بودم. این عبارت جایگذین درستی هست؟
The mistake is related to….
؟

karim soufiroshan IELTS Mon, May 11,2020
میهمان
karim soufiroshan IELTS Mon, May 11,2020

Agree
# improve communication
# learning teamwork skill

Disagree
# interfere with high school program
# unsafe

Agree
# improve life skill
# develop employability skill

Disagree
# less concentrate of student work
# feel more stress and pressure

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

You have just read an article in an international travel magazine which contained some information about your town that is incorrect. Write a letter to the editor of the magazine. In your letter: • correct the information in the article • explain why it is important for the magazine to give correct information • suggest what the magazine should do about this situation Write at least 150 words. ================================================================== ==================== ================ === Dear sir, I am writing to inform you that an article about migratory birds in Iran’s MianKaleh Wildlife Refuge which was recently published by you contained an inaccurate… بیشتر بخوانید

Vahid Kh
میهمان
Vahid Kh

The table below indicates how many people visited the Ashdown Museum in the years before and after a renovation. In addition, two pie charts give information about the percentage of satisfaction levels of visitors in five categories. As can be seen, dissatisfied visitors formed the main part of the results in the year before repair with the 40 percent of the whole, while in the year after repair this proportion decreased to 15 percent. Meanwhile very dissatisfied visitors showed a slight decline from 10 to 5 percent. The percentage of both satisfied and very satisfied visitors in the year after… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi-آیلتس فروردین 99
میهمان
Marjan Bakhshi-آیلتس فروردین 99

سلام استاد. وقت بخیر. تکلیف تسک 1 نمودار دایره ای بازدید کنندگان موزه در تکالیف جلسه 11و 12 قرار داده نشده است. با تشکر.

Marjan Bakhshi
میهمان
Marjan Bakhshi

The table indicates the number of people visited Ashdown museum in the year before and after the museum was renovated and the pie charts give information about visitor satisfaction in the same two periods. (34) Total number of visitors was 74000 in the year before redecoration. 15% of visitors rated services as very satisfied and just under a third of them felt satisfied. In contrast, two-fifths of them were dissatisfied and one in ten people claimed they were very dissatisfied with their visit to the museum. Moreover, a small minority (5% of all visitors) had no response to the surveys.… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

The pie charts show the amount of per proportion that related to visitors satisfaction when they visited ashdown museum. The table display sum of all visitors before repairing the ashdown museum that were 7400 and after refurbishment had remarked increase and were 9200. The percentage of very satisfied visitors before renovating was 15 but after that it changed dramatically and converted to 35, also satisfied visitors had a normal increase from 30 to 40. The repairing caused to decrease the number of dissatisfied visitors and it became to 15 from 40. The number of very dissatisfied visitors changed into half… بیشتر بخوانید

karim soufiroshan.IELTS Fri,May 8,2020
میهمان
karim soufiroshan.IELTS Fri,May 8,2020

Karim soufiroshan Fri, May 8, 2020 The tables below show the number of visitors to Ashdown museum before and after a renovation. pie charts illustrate the result of survey that exhibits the level of satisfaction of visitors before and after refurbishment. pie charts illustrate just under a third of all respondents (30 percentage) before refurbishment were satisfied and half percentage of them (15 percentage) were very satisfied. After refurbishment, same categories rose to 40 and 35 percent. Half of all visitors were dissatisfied or very dissatisfied before refurbishment (40% and 10% respectively). The same categories declined to 15% and merely… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

In today’s society, the level of public health has declined and governments have a growing concern about individuals’ unhealthy lifestyle. Although, some commentators opine that developing more sports facilities can enhance public health, others including me argue that other approaches are more effective. (43) From one side, supporters believe that expanding the number of sports centers contribute to the improvement of public health. First of all, in every community with greater availability of sports facilities citizens spend less time to commute to sport centers. I mean, a vast range of busy people would be more encourage to go to a… بیشتر بخوانید

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

The graph explains the 6 different types of fuel consumed in the United States between 1980 and 2008 and shows the forecast for 2030. Patrol and oil consumption in 1980 was 35 Quadrillion Units (QU) and in 2008 it increases about 40 QU and is expected to reach 50 QU by 2030. In 1980 Coal and Nutural Gas started at 16 and 20 QU.while both grew to about 23 QU in 2008.Coal will rise to 30 QU in 2030 and Nutural Gas is predicated to remain stable at 25 QU. Nuclear,solar/wind,Hydropower were started only 4 QU in 1980.whereas Nuclear a… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

In today’s modern societies, the level of health is alarmingly declining on a global scale. Some believe that an effective solution to this problem is to provide people with more sports facilities. However, in my opinion, improving public health requires more than that. 43 There are various reasons why providing more sports centers leads to the improvement of people’s general health. First of all, it means they’re easily accessible to everyone, which could encourage some to exercise regularly even in workdays. Since hectic work schedules and stressful lifestyles are inevitable these days, easy-to-reach local facilities can save residents’ time and… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan Wen ,May 6, 2020 Today the decreasing level of health in the general population is one of the most enormous problems in the world. there are many perspective deal with this problem. while I believe that increase public facilities as an effective way as the first step but it’s not enough and the government has to reform to decrease the consumption of fossil fuel and changing lifestyle in society. Undoubtedly increasing sports facilities can significantly improve public health. First of all, when sports centers are expanded and easy-to-reach it may be more people to do a regular exercise… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi
میهمان
Marjan Bakhshi

Today, one of the goals of governments is to improve people’s health. While some people think that the level of public health is directly related to the number of sports clubs, others including me believe that it is better to take a series of measures to increase the level of health. (51) Increasing the number of sport centers can improve people’s health. First of all, sports facilities are easily accessible to everyone and commuting to them only takes a short time which is an important factor in today’s busy lives. Secondly, an increase in the number of sports clubs leads… بیشتر بخوانید

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

Nowadays concentration on public health is one of the most important issues among sociologists. Although raising the number of eases related to sport can affected on peopls’ health but it can involve to other factors. Increasing good sport eases has many uses on public health, first of all some gyms and pools can be free on some days. It causes increasing doing exercise among young and old people and some dangerous diseases like heart attack and blood pressure will decrease and lead to have healthy society. Second, by constructing new modern parks that look like new gyms the most amount… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Improving Public health

more sports facilities
# Variety of sports would accessible for all age groups
# Spending less time to commute to sport centres

Other measures
# Increasing public awareness about healthy lifestyle
# Available free medical check-up for everyone
=============================================
Improving Public health

more sports facilities
# Encouraging competition between people
# Increase the number of low-cost sporting centres

Other measures
# Allocating more amount of time for sport on school timetables
# Advertising a healthy diet by governments

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Public health
more sports facilities
# time saving
# lower prices
Other measures
# mixing video games with physical activities
# improve access to healthy food

Public health
more sports facilities
# easier access
# attract different interests
Other measures
# impose a ban on advertising unhealthy food products
# education from childhood

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

You are applying for a job and need a letter of reference. Write a letter to a former teacher. In your letter: – give details about the job – why it is important to you – suggest what information your teacher could put in the reference ********************************* I am writing in connection with a letter of reference that I need for a job which I have applied for lately. After graduating from university I took a Cisco Network course and I was later employed as a network administrator in a private company for three years. Recently, I have got a… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

با سلام و احترام. استاد پلن مهاجرتی من عوض شده و ایلتس جنرال باید بگیرم. موضوع این رایتینگ از کتاب new in sight انتخاب شده. لطفا نظرتون رو اعلام بفرمایید. ممنون.

Vahid Kh
میهمان
Vahid Kh

The line graph compares various types of energy sources, which are consumed in U.S. over a period of 50 years. In 1980, the consumption of petrol and oil was about 35 quadrillion units (QU). Before it started to increase sharply to 40 QU in 2005, it had shown some fluctuations in a 15-year period until 1995. It is predicted that it will reach a peak of about 50 QU in 2030, which is the highest value among others. After a fall and a little increase in coal and natural gas consumption respectively to 15 QU in 1985, some variations can… بیشتر بخوانید

Vahid Kh
میهمان
Vahid Kh

استاد لطفا برای این رایتینگ هم فیدبک بدین ممنون

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan Fri, May 1, 2020 the graph illustrates energy consumption in the US from 1980 to 2012, and a prediction for 2030. Petrol and oil are the most demanded fuel throughout this period, with 35 quadrillion units(QU) used in 1980, increasing to 42q in 2012. Despite some fluctuation in the beginning, it was steady increase from 1995 and is predicted to continuously increase and reach to 47q in 2030. Consumption of natural gas and coal is similar over the period. With 20q and 15q in 1980, gas illustrated initial fall and coal steady increase, both of them equal between… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

In this graph 3 different groups are indicated.There is a comparison on Quadrillion Units(QU) from 1980 until 2030 in USA. In 1980 the consumption of petrol and oil is 35 QU in 1980 and after a fluctuation in 1990 it reached to 30 QU in 2005. This consumption got to 40 QU after a sharply rise. It predicted to get to under 50 QU until 2030. Coral and Natural Gas were 20 and 16 QU in the beginning in 1980. Natural Gas after some variation in 2008, is predicted to stabilize at about 25 in 2030 but coal is predicted… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

The line graph provides information on the volume of fuel consumption in USA between the years 1980 and 2008 with a prediction until 2030. (24) Petrol and oil consumption was the highest throughout the period, rising from 35 quadrillion units (QU) in 1980 to about 40 QU in 2008 and is predicted to reach a peak at 50 QU in 2030. (36) Coal and natural gas grew from 16 and 20 QU in 1980 to about 23 QU in 2008. Natural gas is predicted to remain stable at 25 QU, whereas coal will increase to 30 QU in 2030. (37)… بیشتر بخوانید

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

The chart showes how much of the people in UK to call:local line,National and international fixed line and mobailes from 1995 to 2002. The most widely used telephone line,local calls with fixed line in 1995,it had more than 70 billion calls per minutes and which gradually increased in 1999 to surge of 90 billion minutes after another three years in 2002 more than 70 billion to peak returned since 1995. The number of minutes seen using National and International fixed line was less that 70 billion minutes in 1995 but that number gradually to grow and in 2002 it increased… بیشتر بخوانید

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Today,most people prefer to do their job and their own manager and not be employed as an employee in an organization or company while there is a difference of opinion between the two and it also creates problems.39 Self-employment has many benefits that most people prefer.first of all,it is make profit because you can plan your job on your own and decide on your own choice and plan about profit and be your own manager and self-employed cause makes progress so high progress bring high salaries.Secondly,compared to working for other you are free to work and you can manage your… بیشتر بخوانید

Vahid Kh
میهمان
Vahid Kh

The bar chart gives information about quantity of minutes spent on various types of telephone calls in UK between 1995 and 2002. (22 words) Throughout the period, local calls had the highest number of minutes. In the beginning, it started to increase gradually and then reached about 90 billion minutes in 1999. After that, it showed a downward trend to slightly over 70 billion minutes in 2002. (43 words) The time spent on national and international fixed lines with the number of about 40 billion minutes in 1995, showed an upward trend to just over 60 billion minutes in 2002.… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

The bar chart depicts the amount of time spent by people in the UK on three different types of phone calls during the period between 1995 and 2002. Overall, It is clear that local call has the highest figure of minutes in comparison with the other two categories. The lowest numbers on the chart refer to mobile calls, but this category also saw a significant increase in user minutes. In 1995, UK residents spoke on landlines for just over 70 billion minutes for local calls and about half of that amount of time for national or international calls. In contrast,… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan Sat ,April 24, 2020 The graph shows the total length of time spent by residents UK on three kinds of telephone call from 1995-2002. Local fixed line calls were the most popular way of telephoning over the whole period, increasing from 70 billion minutes in 1995 to 90 billion in 1999. Then these calls gradually declining to just over 70 billion in 2002. National and international fixed line calls rose steadily each year to just under 40 billion minutes in 1995 to peak of at over 60 billion minutes at the end of the period. Mobile minutes grew… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

The chart shows the length of time spent on different types of telephone calls in the United Kingdom from 1995 to 2002. Local fixed line calls were noticeably the highest in 1995, with 72 billion minutes. However, after peaking at 90 billion minutes in 1999, these calls had fallen back to 72 billion minutes by 2002. From 1995 to 1998, the use of mobile calls increased from 3 billion minutes to about 10 billion minutes, but in the following years, after dramatically rising by 36 billion minutes, it reached the total amount of 46 billion minutes in 2002. National and… بیشتر بخوانید

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

We see the chart that display the total uses of telephone in UK. There are three groups and each bar show one call type from 1995 to 2002. Three bars of graph show how many minutes The UK spent on telephone calls. In 1995 people talked about 70 billion minutes on fixed line, this number increased to 90 billion minutes in 1995, after that a considerable drop happened and the bar shows about 70 billion minutes in 2002.In second bar, at the beginning, trend shows about 37 billion minutes on national and international calls but it slightly increased to 60… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

The bar graph compares total minutes of three types of calls in UK over a period of 8 years. (19) In 1995, the number of minutes of local fixed line calls was about 70 billion. By 1999, it had showed an upward trend to reach a peak at 90 billion, before experiencing a fall to the 1995 figure again. It is observed that the popularity of local calls declined over the second half of the period. (56) National and international fixed line calls showed a gradually increase all over the period, rising from just under 40 billion minutes in 1995… بیشتر بخوانید

Vahid Kh
میهمان
Vahid Kh

In these days working as a freelancer is chosen by many persons more than ever. Although some reasons can be explained for this, it may have some obvious disadvantages. (29 words) People tend to work independently for various reasons. First of all, they can gain more financial benefits. Personal creative ideas can be used to expand their business so that try to encourage others to use their products. Moreover, they can develop some ambitious plans to have more regular customers and also sell a range of innovative products that lead to more income. Secondly, they can enjoy flexible time schedule.… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

In recent decades, many individuals prefer to set up their own business rather than being employed in a corporation. While there are various reasons for this change, it could have certain drawbacks. 32 Some reasons encourage people to become self-employed. The first and foremost reason is having flexible working hours. In fact, without a rigid schedule, self-employed people can work at their timetable and recording the time they arrive at work or leave work is not necessary. Hence, freelancers would have a more flexible schedule for other activities. In the other side, internet development makes self-employment easier. Since the Internet… بیشتر بخوانید

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

Todays, it is better for somebody to be self-employed in opposite others prefer to work in a small or big company.(21) People have their reasons to choose being self-employed. First of all, they can manage their time and change their shortlist if needed. They can do some important works at first after that do other routine tasks. It helps to achieve maximum capability and greater efficiency. Second, these people can promote their income by more activities. They can do the best so many companies want to work with them and this means expanding job, growing company and increasing income in… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan wed, April 21, 2020 today many people prefer to be self-employed rather than work as employee, although they have many reasons for this choice, it can lead to many problems. (26 words). Some people prefer to be self-employed for various reasons. First of all, when someone has freelance job they have more control on their works.in other words they can manage their work in different situation without much difficulty. While when they work as employee they have to follow the organization’s instructions, but when they are self-employed they can concentrate more at work and arrange schedule to reach… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

Today individuals prefer to start their own business rather than to work as an employee in an organization. While a variety of factors may lead to Self-employment, it also has some negative outcomes. (33) There are several reasons why people choose to be a freelance. The first and foremost reason is that their working hours are flexible. They aren’t bound by the rules of the organization and can choose the hours when they work. Some people prefer to work in the morning, while others are more productive at night, so they can organize their work and choose their working hours.… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

These days many people prefer to set up their own business rather than to obtain salaried employment. There are reasonable explanations for this decision, as well as some possible drawbacks to it. 32 People support the idea of entrepreneurship for various reasons. First of all, they have the opportunity to develop their own concepts. Staff members of an organization not only are obligated to follow specific instructions, which could stifle creativity and innovation in the workplace, but also do not have the authority to make crucial decisions for the business, which renders their opinion impotent. Secondly, they have more flexibility… بیشتر بخوانید

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Self-employed

Reasons
#make more profit
#They don’t take orders from other people

Disadvantages
# high risk
#More responsibility

Why
# Possession of authority in decisions
# Freedom at work

Disadvantage
# restrictions on progress
# more stress

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

The graph shows the average time spend in the home by children at the age of 10 to 11 on two activities (TV and computer) of the period in 2002 to 2008. Schoolchildren spend at the beginning of this period in 2000 roughly 3 hours per week on computer and it slightly rose until 2001,and then it in 2003 significant increase to 10 hours per week and it reached its highest point during in 2008 arrived at(22 hours per week) Time spend on TV at the beginning of this period in 2000 until 2003 to remain stable and duration of… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufirosha sun, April 19, 2020

Self-employed

Reasons
# make more profit
# more concentration on your goals

Disadvantages
# unsteady pay
# loss employee package

Reasons
# Flexible schedule
# more independent

Disadvantage
# more stress
# more investment

Vahid Kh
میهمان
Vahid Kh

The line graph illustrates average hours weekly spending by 10 to 11 year-old children on two categories of indoor activities (TV and Computer) over an 8-year period from 2000. (29 words) In 2000, schoolchildren spent an average of nearly 21 hours per week on TV and it was much higher compare to only around 3 hours on computer. It showed a period of stability from the beginning until 2003 and after that, it gradually declined over 1 year to finish at just under 15 hours. From 2004 to the present, although there are some mild fluctuations ranging between 14 and… بیشتر بخوانید

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

This graph shows some changes related to average time that schoolchildren spend for 2 activities: watching TV and computer during 9 years (22) First, schoolchildren didn’t spend much time on computer, just 3 hours per week in 2000 but this time increased sharply during 2001 to 2004. After that in 2005 until present it increased slower but never decreased. At present, schoolchildren ,about 10-11 years old, spend almost 22 hours per week on computer (53) For second activities, watching TV, it taked most time of schoolchildren about 21 hours per week in 2000 but fortunately it fell significantly and in… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

The line graph compares the average weekly time which schoolchildren aged 10-11 spent on two pastime activities over a nine-year period. (21) Between 2000 and 2003, the time children spent in front of the television was stable at an average of 21 hours per week. After that, the average time decreased significantly to about 15 hours per week in 2004. Also, between 2005 and 2006, this figure had a slight fluctuation and then it was stable at just over 14 hours per week until 2008. (64) However, computer use started below 4 hours per week in 2000 and rose steadily… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

The graph compares average weekly hours spent on two home activities include watching TV and using computers by schoolchildren over a period of 9 years. (25) The graph shows time spent on watching TV by schoolchildren remained constant at 21 hours per week from 2000 to 2003. It dropped to 15 hours a week in 2004 and, in spite of some fluctuations, showed a period of stability until 2008. (43) It shows that time spent on using computers was much less compare to watching TV at the beginning of the period and was about 4 hours a week, but it… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

karim soufiroshan Fri, April 17, 2020 the graph shows the average time that schoolchildren at the ages 10 to 11 spent on TV and computer per week as leisure activities. (24 words) The average time which schoolchildren spent on computer was under 4 hours per week in 2000. this number rose gradually for the next 4 years to 15 hours in 2004. Then it decreased slightly during 4 years to in 2008 to reach a peak of 22 hours per week. Schoolchildren at the beginning of the period in 2000 spent more time on TV than on computer. It was… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

سلام اوکی بود استاد ممنون زیر رایتینگ بود من دقت نکردم

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

The graph shows the average weekly time spent on various activities done at home by schoolchildren between the ages of 10 and 11 from 2000 to 2008. Using the computer, was not favored at the beginning of this period in 2000 with roughly 4 hours per week, (hrs/wk), however, it slightly rose until 2001, and then it witnessed a significant increase by approximately 10 hrs/wk until 2004. It reached its highest point during the period in 2008 with 22 hrs/wk. As the figures depict, the children strongly preferred TV to computer in 2000 since they watched TV 21 hrs/wk and… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Nowadays, some nations have a much higher proportion of the younger generation relative to the elderly. I would say that this situation has both benefits and drawbacks for these countries. (30) On the one hand, having a predominately young population will inevitably give the country some great advantages. Firstly, there will be more labour force. The number of young individuals who work in the industries and all other sectors has a direct impact on the amount of financial growth in a country. because, youth have superior mental and physical straight in comparison with the elderly, and it is a valuable… بیشتر بخوانید

Donya
میهمان
Donya

It is a general fact that the population of each country is different and in some countries young adults people outnumber older people or vice versa,this has advantages and disadvantages.In this essay will discuss this point.38 words The young population has many benefits for the country.first of all,existence of labor force to work in the country promotes that country and it is an opportunity for technological advancement in very way because they have a modern mind and they try to have a modern lifestyle with the world and that is why the country is moving towards modernity and this is… بیشتر بخوانید

Mojtaba Jahanshahi - IELTS Farvardin 99
میهمان
Mojtaba Jahanshahi - IELTS Farvardin 99

Nowadays, it is argued that the proportion of youngsters in some countries in comparison to adults are surged dramatically. While it is conveyed that it has a vast number of benefits, there are also some negative aspects too. (38 words) On the one hand, it is asserted that the young population has their own pros. First of all, youths have a healthy body with a well-built figures which means that they can get a chance to work more rather than elders. So, it contributes to governments to allocate less money to the medical treatment and as a result, they can… بیشتر بخوانید

پگاه ملقن/ کلاس آیلتس فروردین
میهمان
پگاه ملقن/ کلاس آیلتس فروردین

Population is one of the main components of security and power in any society. Increasing the young population has many advantages and in addition it also has disadvantages. (28 words) Increasing the young population has many benefits. First of all, vitality and dynamism is necessary to any society and increasing the number of young people guarantees it. This is due to the ability of creativity and innovation in the social, political and economic fields. In fact, young people are marking progress and developing the society with their diligent efforts. Secondly, the country with high young population has a good military… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan Tue, April 14, 2020 In many countries, the young population outnumbers the older people. I believe this situation has many benefits and disadvantages. (19 words) There are several benefits when young people are more than the elder in societies. first of all, there IS plenty of workforce potential for societies. young people are productive and healthier than elderly people so they can be employed in the industry and others sector of countries. They can produce a lot of goods that can lead to economic development and GDP increase in the countries. Secondly, the young population have potential to… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

The majority of today’s adult population, around the world, is comprised of young people. This phenomenon has both beneficial and disturbing aspects, which are equally considerable and cannot be overlooked. (30) A rise in the ratio of young adults to the elderly, offers bright prospects for nations. First of all, young people are more innovative, which leads to a more productive workforce with new solutions for fundamental issues. Adopting creative approaches to solve long-lasting problems, or even those already solved, can modernize the traditional systems and enables societies to new possibilities, either it is robot surgeons or social networking services.… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

In some countries, young people have formed the majority of the population compared to adults. It is argued that it has both benefits and drawbacks for countries. (27 words) Having a relatively young people has many benefits for a society. First of all, the society has a great amount of workforce. They can work in different industries and cause growth in the Gross Domestic Product (GDP) which means the value of all finished goods made within a country. GDP is one of the important economic indicators and high GDP means economic prosperity. Secondly, young people are healthier and they usually… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

The two maps depict a coastal island before and after the construction for various touristic facilities. As Can be seen, in the first map there was only a beach in the western part and some palm trees on both sides of the island. In fact, there were any leisure services and facilities for tourists on the island before construction. On the other hand, the second map shows a large number of recreational facilities were constructed later. A reception was built in the centre of the island which surrounded with vehicle track and also was connected to a restaurant in the… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan fri, April 10, 2020 These tow maps show the different features of an Island before and after construction on facilities for tourist. Firstly, it can be obviously observed that the vast majority of the island area was undeveloped. It has a small beach it’s on the western part and as well as some trees sowed in the both sides of the island. While the central of the island was only free. On the other hand, many facilities were built in the island. First of all, a reception was constructed in the central zone of the island which is… بیشتر بخوانید

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

There are two maps of one island that show some changes before and after creation some facilities for tourists. At first, the island didn’t have any restaurant or accommodations for tourists but in the second map one restaurant on the top and one reception in the middle of the island is added. Some accommodations are built for tourists on the west and east of reception. Before, there wasn’t any place for swimming but now tourists can swim in the sea. One pier is structed for tourists for boating. Restaurant and reception are connected to each other by vehicle track and… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

revised: These two maps illustrate the development of a certain island, before and after several facilities were constructed for tourists. Overall, there have been significant expansions in essential tourist features in the island, particularly in the western half of the island where most facilities exist, including two residential areas, an eatery and a reception building, which are connected through different pathways and it is safe to assume that the island is prepared for the visitors. The island is approximately 250 meters in length, including the beach, with a narrow width. Before the construction, it was almost bare, except for a… بیشتر بخوانید

Babak Davoodi-IELTS Farvardin99
میهمان
Babak Davoodi-IELTS Farvardin99

Dear Albert Hello Apologies for not writing for so long, but I’ve been really busy. I’m still relishing the great party we held in your house last Christmas. I was looking for a new apartment and I’ve just moved. As you know, my old apartment was so far away from my workplace, so commuting took 1 hour through heavy traffic. I moved into this apartment from last week. It’s bigger and only two block away from my office and there is a bus station over the street. It’s on fifth floor with two modern bedroom. It also has a big… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

These two maps illustrate the development of a certain island, before and after several facilities were constructed for tourists. Overall, there have been significant expansions in essential features provided for tourists in the island, particularly in the western half of the island where most facilities exist, including two residential areas, an eatery and a reception building, which are connected through different pathways and it is safe to assume that the island is prepared for the visitors. The island is approximately 250 meters in length, including the beach, with a narrow width. Before the construction, it was almost bare, except for… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan fri, April 10, 2020 These tow maps show the different features of an Island before and after construction on facilities for tourist. Firstly, it can be obviously observed that the vast majority of the island area was undeveloped. It has a small beach in the western part of the island and as well as some trees sowed in the both sides of the island. While the central of the island was only free. On the other hand, many facilities have been built in the island. First of all, a reception has been constructed in the central zone of… بیشتر بخوانید

Vahid kh
میهمان
Vahid kh

In the following maps, Development in recreational facilities of a tropical island is illustrated before and after some considerable changes. As can be seen, a reception building is located in the middle of the island which is surrounded by a vehicle track. To the south of the island a pier is constructed and so some sailing boats are available there. In the northern part, there is a single restaurant that can be accessed by vehicles. On the other hand, two sites of accommodation are added to the east and west of the reception that in each of them, units are… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi-IELTS farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi-IELTS farvardin 99

Two maps below show the facilities which have been constructed for tourists in a tropical island. It can be clearly seen that a large number of facilities are provided for tourists. First of all, a reception has been built in the middle of the island which is accessible by a vehicle track from the pier. The vehicle track continues northward to a restaurant. Moreover, some suitable accommodation is provided for tourists on the right and the left side of the reception. A footpath connects the accommodation with the reception. Beach is also accessible by another footpath from the western accommodation… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan

dramatically the face of the island is changed and have been built many facilities to stay tourist in the western and central part of the island.
میشه به این صورت نوشت یا باید جملات دیگه ای بکار برد؟

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Over the last few years,visiting different and adventure really exciting and it’s been very popular in recent decades but it has a lot of dangerous and threat and never comes to joke.34 words They are some people like traveling to the unusual and dangerous place.First of all,Visit of unusual and dangerous place is exciting for young people particular young men because they want to experience hardship so they feel a stubborn man.They test them selves to what extent can they be resistant to problem?And these experiences to cause appreciative the comfort and ease of life.Secondly,Visit of new please make road… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Nowadays, the tourist industry has become more popular and people are more interested in travelling to strange destinations with difficult conditions. There are some advantages and drawbacks for the tourists who visit these places. (34) There are some benefits for the individuals who select exotic places for their journey. Firstly, travelling to these destinations could develop one’s abilities. In fact, in such difficult journeys, travellers learn some vital skills which they needed for surviving in harsh condition. For instance, they learn how to navigate using the stars or how to find water if they are stuck in a desert. Secondly,… بیشتر بخوانید

babak davoodi-IELTS Farvardin99
میهمان
babak davoodi-IELTS Farvardin99

Recently there has been significant increase in travelling to out of reach places. This kind of people want to experience virgin lands. Travelling to though places have some benefit and loss.(31) There are many advantage to visit arduous location. At the first you can explore unknown spots that no one seen. You have this chance to climb a mountain or swim in the river that nobody did it. Sometimes people docket some new places for the first time and achieve a world record. Secondly benefit to survey hard places is learn your own ability and restriction. Where despite of hard… بیشتر بخوانید

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

Tourists choices to visit other places depend on their personalities. As we know many tourists like to go to difficult places like sahara desert and etc. These choices have benefits and dangers.(31 words) Some people like to go to places with difficult conditions. First of all they experience more exiting events. Since people who live in or visit such places are fewer than other famous places, Probably everything are new and they can’t never see them any other places people like them and get so energy. Second traveling to places with deferent and difficult conditions have more challenges. Tourist should… بیشتر بخوانید

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

Over the last few years, there is an increasing number of trips to isolated places. While it has many benefits for tourists, there are many drawbacks to be taken into account. (31 words) There are some advantages for tourists visiting unusual places. First of all, it is a new experience for travelers and they can experience conditions that only exist in such places. These odd places usually have unique features that are worth tolerating such difficult situations for a limited time and it can also be very interesting and delightful. Secondly, people can experience deep relaxation there. These exotic areas… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

There is a growing trend towards visiting unusual and mysterious places among tourists currently. Such journeys can be perilous trips; nevertheless, people can reap the considerable benefits of these expeditions. (30) Traveling to these new tourist attractions can be advantageous for the visitors. First of all, it is an enlightening life experience. Returning to the basic principles of life pushes them to explore new possibilities and sort out their priorities in life. Additionally, observing some of the unique natural phenomena is a once in a lifetime opportunity that could make the journey spiritual and provide a new perspective on life.… بیشتر بخوانید

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Over the last few years,visiting different and adventure really exciting and it’s been very popular in recent decades but it has a lot of dangerous and threat and never comes to joke.34 words

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Tourists difficult place

+it’s exciting
+visit new place

-getting lost
-endangered health

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan IELTS April 6, 2020 Today some tourists are more eager to travel to unexplored places such as Sahara-desert and the Antarctic. Undoubtedly there are many benefits and disadvantages for people that travel to an unknown land. (32 words) There are many reasons that tourists are more enthusiastic to visit isolated land. First of all, tourists can visit unique places with a lot of spectacular views that are the natural habitat for unknown species of animals and plants. This is a new experience for tourists that is very different from other common places. Secondly, when tourists choose these places… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

+ benefits
# visiting the stunning sceneries
# developing one’s abilities

– disadvantages
# extremely dangerous
# negative effect on environment

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+ benefits
# valuable experience
# extremely thrilling
– disadvantages
# astronomical price
# Lack of facilities

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan sun, April 5, 2020

tourists Difficult places
+
# demonstrate capabilities
# visit spectacular view


# dangerous
# expensive

tourists Difficult places
+
# get new experience
# grow local economy


# change local culture
# damage the environment

leila-sh فروردین 99
میهمان
leila-sh فروردین 99

Tourists Difficult places

+
#See valnereble places of the world
#new experience


#hurt your self
#high cost

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Quickening the pace of sharing information is one of the major achievements in modern communication. Although some argue that sharing information should be maximized, others including me opine that information sharing must be under control. (34)

In conclusion, while some claim that information relevant to scientific and academic research should be shared freely, others are inclined to believe that imposing a limitation on sharing information is necessary. In my opinion, the distribution of information should be curb and only in particular circumstances should be accepted. (49)

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Maximum Sharing
# quickening pace of technological innovation
# closer relationship between nations

Sharing with limitation
# prevention of misuse of information
# supporting innovative companies

کریم
میهمان
کریم

Karim sufiroshan sat, April 4, 2020 IELTS Science is a cumulative process so sharing information is an inevitable part of it life. some people argue that maximum sharing information should be encouraged, others believe some information is so confidential for sharing freely and to some extend to I agree with both views.(45 words). In conclusion, while there are reasonable arguments for sharing information generally, some important considerations for limiting is crucial for attention and I am personally persuaded that more advantages can be received by sharing information when is controlled by information management. (40 words)

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

Todays information is the base of all activities. Althogh some people like to share information with others, but its not a general case and others think some information is too important to share.(32)

In conclusion, it is acceptable to some people to share information but some people dislike to share it with others. I think it depends on the sensitivity level of information and it determines which choice would be better. (40)

کریم
میهمان
کریم

Karim sufiroshan sat, April 4, 2020 IELTS

Sharing information
Maximum sharing
#extending knowledge
# collaboration

Sharing with limitation
# protecting confidential information
# increase the competition environment

Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99
میهمان
Marjan Bakhshi- IELTS Farvardin 99

Introduction:
Sharing information is an inevitable part of today’s world. While some people claim that information should be shared freely, I believe that it should be under restriction. (27 words)
Conclusion:
In conclusion, I can understand why people support the maximum information sharing, but it seems to me that restricted information sharing is much more reasonable. (25 words)

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

In today’s modern societies, information sharing is an essential element, although acceptable levels are debatable. Some support the idea of maximum information sharing, while others believe in restricted data sharing due to its outstanding value, and I tend to agree with the first view. (44)

In conclusion, sharing information at the highest level is extremely beneficial, while imposing limits on the levels of it can protect its tremendous value. However, in a world in which knowledge is massively expanding, I believe sharing information liberally, is the new power. (43)

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Some people believe that the teenage years chance for happy lives and happiness.although some people opinion adult chance for understand meaning happiness so I think adult is the best time to understand happiness. Some people believe that teenage years have a happy lives.First of all,they have a lot of free time to learning,cooking,playing and have more travel and give a lot of experienced and make own future and followed own interest,physical exercise and learn swim so they have a good mood.Secondly,they can make many friendship and play game together and going to party or make a party and they have… بیشتر بخوانید

leila-sh -farvardin 99
میهمان
leila-sh -farvardin 99

All of people follow happiness in their life. Although, I think the teenagers are happier than adults because they embrace the smallest happiness and their happiness is real Happiness is an impotant thing for adult family members. First of all, buying a house is a joy for adults. Most families in the world try very hard to save money and buy a hous. This will make us happy and provide for the family. Secondly, adults like to work for themselves. Most people believe the work in for your self will make happy and secure your job and not worry about… بیشتر بخوانید

Vahid kh
میهمان
Vahid kh

One of the major goals of anyone’s life is to achieve true happiness. Although in my eyes, great enjoyments can be experienced in teenage years, the most feeling of happiness may also be find in adulthood. (36 words) Some people believe that teenage years contain more moments of pure happiness. First of all, juveniles have a quite stress-free life. They can do their desire activity freely, almost without any serious social restriction. Besides, they are under the financial support of their families which means that they will not face significant financial challenges to have a negative impact on their lives.… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Happiness is a prerequisite for every individual’s existence. Although some people opine that most fulfilling period is during teenage years, others believe that adulthood is more satisfied, I think happiness time can be achieved in both ages. (37) On the one hand, a throng of people believes that the adolescent period is the most enjoyable time. First of all, young teenagers do not have a wide range of duties. In Other words, their most important responsibility is to study hard to obtain the best grade in proportion to their intelligent at school. Also, They should satisfy the reasonable expectations of… بیشتر بخوانید

leila
میهمان
leila

Teenage years
# play computer game
# not going to school

Adult life
# buying a hous
# work for your self

Babak Davoodi-IELTS Farvardin99
میهمان
Babak Davoodi-IELTS Farvardin99

There are many reasons why I would argue that teenage years are happier than adult years. There are many definitions about happiness. Some people say teenage age is the happiest time. At first teenagers do not have any responsibilities. They do not pay bills and they are not concern about rent. They must only study and have fun. Teenagers can spend time for video games or sleeping without any limitation. The family support them and make everything they need. While on adolescence they must be concern about family, money and time. They must have specific income to cover monthly costs.… بیشتر بخوانید

پگاه ملقن- کلاس فروردین 99
میهمان
پگاه ملقن- کلاس فروردین 99

People think that, there are strong correlations between age and happiness. Some people like me, believe that adult is happy. On the other hand, another people are of the opinion that teenagers are happier. Many people believe that, adulthood is the happiest part of life. First of all, they have more self-confidence because they can do anything without getting help from anybody, so adults have able solutions. In addition, having job and making money can take off independence so actually help to building self-confidence and finally create a feeling happy for them. Secondly, in this part of life, they can… بیشتر بخوانید

Mojtaba Jahanshahi - IELTS Farvardin 99
میهمان
Mojtaba Jahanshahi - IELTS Farvardin 99

It is believed that, there is a strong correlation between happiness and ages. While it is asserted by many that adolescence bears more cheerfulness, others including me declare that adulthood can trigger cheer. (33 words) On one hand, it is argued that teenagers are the happiest people in the world. First of all in comparison to the adulthood which is their stressful period of each person’s life, teens have a bit pressure to dictate them which is negligible. Moreover, even though some youngsters have a part time job, their family and also Society where they live in, don’t expect them… بیشتر بخوانید

Donya samadi
میهمان
Donya samadi

Happiness

Teenage years
# travel more
#Physical health

Adult life
# starting family
#Have money
———————————
Teenage years
# free time
# better mood

Adult life
# retirement
# free time for travel

سارا جوان آیلتس فروردین 99
میهمان
سارا جوان آیلتس فروردین 99

All the people like to live happy. Although some people like teenage years because of its happienes, others like adulthood. I think teenage years are happeir time than adulthood.(30 words) Some people belive teenage years are the best time of most peoples lives, first of all teens have have more enerji. They can play all over the day and dont feel tired. They consume more enerji and earn more feel happines. Second they have more free time. They can do most activities that they like and get good experience for future. They can try different sports, test their writing ability… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

introduction(39)
first paragraph (125)
second paragraph (131)
Sorry! I forgot to put that on my essay.

مرجان بخشی- آیلتس فروردین 99
میهمان
مرجان بخشی- آیلتس فروردین 99

People have various ideas about different periods of their lives. Some people claim that the teenage years are the happiest and others including me believe that the adult years are more enjoyable. (32 words) Some people think teenagers are the happiest. First of all, they think teenagers have boundless physical and mental energy. They can do a lot of things during a day and still don’t get tired. They have enough energy to spend considerable time on their hobbies and enjoy them. Moreover, they can concentrate efficiently and prevent their mind from thinking about different things simultaneously. In other words,… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Happiness is one of the essential aspects of life, but in which period of our life, are we the happiest? Some people believe teenage years are the most joyful, but others including me, prefer the pleasures of adult life. Some believe that teenagers are the happiest people on earth. First of all, they do not bear any of the heavy responsibilities that their parents have to manage, and simply enjoy the benefits of protection, whether it is financial or emotional. Although making misjudgments is not limited to a particular age group, adolescents cannot be blamed for the unfortunate consequences of… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Common grammatical mistake . #حرف اضافه افعال 1) I intensely enjoy the work of writing a book. • We are going to enjoy every minute of that exciting day. 2) My husband enjoys watching football on television. 3) For long periods in his twenties, he went to live abroad in Sweden and Poland. 4) I wanted to help people feel better. 5) Anyone who’s breaking the law should face penalties. 6) There is plenty of ways that you can access your voice mail remotely. 7) It’s important that the teacher has access to the information that we are gathering. •… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

Karim Soufiroshan IELTS March 30,2020 People have different views about the happiest times in their lives. although Some people think that teens are the happiest people, others including me believe adulthood is the happiest time. Many people argue that the adolescence is the happiest time. first of all, teenagers don’t have responsibility like playing a role in different situations such as family. the adolescents are supported emotionally, socially and financially by parents so they don’t suffer from high stress level even though when they accept responsibility to get a part-time job. Secondly, teens have more free time to enjoy more… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Happiness
Teenage years
# less duties
# having their family support
Adult life
# have a family
# To be independent
———————-
Happiness
Teenage years
# having more leisure time
# healthy

Adult life
# have a career
# full freedom

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan IELTS SUNDAY, MARCH 29,2020

Happiness

Teenage years
# less responsibility
# self-discover

Adult life
# have a stable job
# maturity

Happiness

Teenage years
# financial- social support
# leisure activities

Adult life
# be autonomous
# have family

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Happiness:
Teenage years
# first experiences
# less responsibilities
Adult life
# self-independence
# maturity

Happiness:
Teenage years
# free time
# being adventurous
Adult life
# capability of helping others
# stable career

کریم
میهمان
کریم

Karim soufiroshan IELTS SELEC READIND AND SPEAKING UNIT 9-10 Detect: some machines can detect amount of radiation. Amount: I earn a considerable amount of money. Health: I have worried about my friend’s health. Means: we use means of communications such as phone, email, fax every day. Proof: they believe there is no proof that mobile phone is bad for health. Blame: the study blames the mobile phone for some health problems. Claim: scientists claim mobile phone blames for some health problems. Concerned: some of the scientists concerned with health problem from mobile phone. Potentially: she believes that more research has… بیشتر بخوانید

Donya
میهمان
Donya

Some people claim are live in a big city it is better.First of all,facility the creation equipped hospitals with more has experienced doctor better in this.existence great schools and universities cause higher literacy to the people.secondly,advance public transportation in the easy communication between people and higher technology cause people are making progress in every field.facility it make life easier for people.cause it makes great and beautiful the city.roads and highways are built between cities.health facilities and hygiene principles are increasing. The second,other people believe it is live in the small town is better,First of all,life in the small town is… بیشتر بخوانید

کریم
میهمان
کریم

karim soufiroshan Some people prefer to live in big city. first of all, they have more employment opportunities. there are a lot of high level education institutions in big cities which offer some advance courses and training that take people requiring skills to find a new job. there are a lot factories and companies in big cities that can employ new applicants. everyone can enroll in the courses of job and develop their skills and employ in these industrial areas. Secondly, there are more facilities in big city. people who access to public transportation like subway so they get to… بیشتر بخوانید

پیام راست بین 991
میهمان
پیام راست بین 991

Some people pleasd with inhabiting in a big city.first of all;there are more educational facilities in such cities.people can choice several academic branchs;wich can improve their ability.so;people with different abilities;get experience.Bing highly experienced give them better feeling about univers and themselves.secondly;people who live in big cities can easily find a job:because of their abilities and bing many of companies and factories;finding a job is easier than small town. On the other hand;there are some people who believe that it is better to live in a small town.thier two major reasons are:1.lack of factories and less cars cause of a clean… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

select readings-unit1 2:30 minutes About 145 words per minute. D. Vocabulary 1. Popular 2. Percent 3. Approximately 4. Especially 5. Mainly 6. Players 7. Similar 8. Professional 9. Rules 10. About E. understanding synonyms 1. roughly 2. Lasts 3. Mainly 4. Similar Words to remember: Fun: We had a lot of fun last night Game: They have an important game tomorrow at 6 p.m. Percent: new milk containers are 25% lighter. Player: soccer teams pay a big amount of money for experienced players. Rule: you cannot touch the ball with your hand in a soccer game, that is a basic… بیشتر بخوانید

مرجان خدابخش
میهمان
مرجان خدابخش

Some people believe it is better to live in a big city. First of all, there are better educational facilities. There are more universities and they have better ranks. These universities are internationally more recognized and Graduation from them provides a better opportunity for further studies at other international universities. Secondly, there are more job opportunities in big cities. Students can find a job easily after graduation and they will probably get a job related to their fields of study. There is variety of jobs and anybody with different skills can find a job. As a result, they can enjoy… بیشتر بخوانید

Babak Davoodi-IELTS Farvardin99
میهمان
Babak Davoodi-IELTS Farvardin99

Some people believe it is better to live in a big city. At the first there is more chance to find a job in accordance with abilities. As a result of many companies, there are more employment opportunities. And also the amount of money paid as salaries is also high. Secondly, there are better access to facilities like transportation. There are many different public transportations with lower costs. Public transportation, though it offers convenient boarding areas throughout major cities, assures at least a few minutes of active time each day. In other hand some people like to live in small… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Simple present:
The earth is semi round.
I won’t tell you until you calm down.
I watch Peaky Blinders once a week.
She provides the materials.
Their mother speaks in French.
Present continuous:
I’m trying to sleep now.
I’m living in Tehran for a few weeks.
She is always traveling!
#stayhome is trending on Twitter.
He is driving me crazy!

سارا جوان کلاس آیلتس فروردین
میهمان
سارا جوان کلاس آیلتس فروردین

سلام
عنوان پست قبل رو کامل کردم

سارا جوان
میهمان
سارا جوان

Some people think it is better to live in a big city, first of all, in big cities there are more facilities for education. There are many schools that students can easily continue their studies and finish their education or go to university in their cities and don’t need to travel to other places and also there are many libraries and book stores that are very useful . second , in big cities there are many medical centers, because of varies of public and private hospitals and clinics, anytime people can easily go to these centers and don’t worried about… بیشتر بخوانید

Vahid kh
میهمان
Vahid kh

Some people believe that a big city is a better place to live in. First of all, they have easy access to entertainment facilities in big cities. People can go to amusement parks, play exciting games, be filled with happiness and so have a good time with their families. Cinema and theater are two other attractive options that can be experienced to enjoy more. Secondly, modern means of transportation can help people move fast and safely in large cities. The system of various metro lines carry everyone to everywhere very comfortably and will be available all day long. Besides, by… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

common mistakes number 1:
I enjoy meeting new people.
I won’t drag you away if you’re enjoying yourself.
She used to enjoy reading books before.
The whole family was enjoying the show.
I really enjoy doing my assignments.

Mojtaba Jahanshahi - IELTS Farvardin 99
میهمان
Mojtaba Jahanshahi - IELTS Farvardin 99

It is felt by many that living in big cities are better than living in a metropolis cities due to some significant reasons. First of all, there are a wide range of facilities which people can take the full advantages of them. Excellent infrastructures of public transportation for commuters are one of the vital facilities which provides in big cities. As well as this there are a lot of upmarket shops, chain stores, public places and also some great historical places of interest that people can get the sheer joy of them. Secondly, due to the various range of enormous… بیشتر بخوانید

پگاه ملقن/ کلاس آیلتس فروردین
میهمان
پگاه ملقن/ کلاس آیلتس فروردین

Big city # Educational facilities # Find job Small town # Low cost # Comfortable transportation Some people believe, living in a big city is great. First of all, there are suitable educational facilities in big cities. People can use of these educational facilities very easy because there are high population in such places and many people showing interest to quality education, so, government paid a lot of money in this case. There are big and small schools with different planning education and educational institutions in other fields. Secondly, people who lives in big cities have a chance for find… بیشتر بخوانید

Mojtaba
میهمان
Mojtaba

It is felt by many that living in big cities are better than living in a metropolis cities due to some significant reasons. First of all, there are a wide range of facilities which people can take the full advantages of them. Excellent infrastructures of public transportation for commuters are one of the vital facilities which provides in big cities. As well as this there are a lot of upmarket shops, chain stores, public places and also some great historical places of interest that people can get the sheer joy of them. Secondly, due to the various range of enormous… بیشتر بخوانید

Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6
میهمان
Farzaneh Alimardani.IELTS.99/1/6

Big City # Job opportunity #Facilities Small Town #Less pollution #Less cost of living On the one hand, a group of people prefer to live in big cities. First and foremost factor is, more job opportunities exist in big cities in comparison with small cities. Since, capitalists and governments often invest in big towns, industries and large factories are located in big cities and these companies need to the labour force. So, finding a good job in urban areas is more likely than suburban. Secondly, there are more facilities in big cities. Mostly, different facilities like transport, health, education and… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Ows,unit1- Foreign: He had a slightly foreign accent. Gist: It wasn’t easy to follow the gist of her book. Text: They printed the full text of his interview. Recognize: Her work is easily recognized by her strong brush strokes. Go through sth: I’ve been going through a very tough time recently. Identify: The victim was able to correctly identify the mugger. Guess: He asked me to guess how old he was. Context: You have to guess the blank, by looking at the context. Keep a record of sth: It is important to keep a record of your progress for future… بیشتر بخوانید

Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Big city #job opportunities #education system Small town #less pollution #more sense of community Some people believe it is better to live in big cities. First of all, people who live in big cities are more likely to get a job. There are numerous companies and stores which need skilled employees and workers. Every day, there are brand new market needs that enables people to have new chances to start a career, related to their talents and skills. Secondly, the education system is much improved in big cities. Children can get the benefits of high standards, from kindergarten to high… بیشتر بخوانید