کلاس آنلاین آیلتس دی ماه 1399

کلاس آنلاین آیلتس دی ماه 1399

کلاس آنلاین آیلتس دی ماه 1399

کلاس آنلاین آیلتس دی ماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 1 دی ماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس دی ماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره فشرده آیلتس مهر 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

463
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
279 Comment threads
184 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
21 Comment authors
شهرزاد عسکریadminحمزه زکی زادهAisa absamira masihi Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Some, among others, believe the houshold waste is not enough recycled and just authorities can promote it by adopting new laws to obligate people. I am not totally concur with this policy because I think it can pose some risks too. (40) On the one hand, implementing laws can have some drawbacks. Firstly, imposing new regulations can be frustrating. It may put some pressure on people at first glance, and after a while, the lack of enthusiasm can tend them to refuse this law because they feel they lost their freedom and no one likes it. Secondly, enacting ordinances are… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

You work for an international company, and would like to spend six months working in its head office in another country. Write a letter to your manager. In your letter • Explain why you want to work in the company’s head office for six months • Say how your work could be done while you are away • Ask for his/her in arranging it Dear Sir or Madam, I am writing a letter to request about attending a branch of your firm. This special opportunity provides a relevant situation for me to show my responsibility as an experienced manager. It… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

There have been several complaints about the reception area where visitors to your company arrive. Your manager has asked you to suggest how the reception area could be improved. Write a letter to your manager. In your letter • Describe the complaints that have been made • Say why the reception area is important • Suggest how the reception area could be improved Dear Sir or Madam, I am writing a letter to offer you some creative ideas about a reception place where can be more attractive to all guests. Most of whom, as you have declared, have posed some… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

سلام استاد. لطفاً در گروه من رو عضو کنید تا فیدبکهای شما رو ببینم.
ممنون

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

In recent decades, the household waste are considerably increasing. Some people don’t agree with new legislation to force people to recycle. Furthermore, the reset of them, including me really concur with this policy, as a controversial issue. (36) Some believe that enactment is compulsory to boost recycling. First and foremost, especially in large cities most of the individuals don’t recycle enough of household wastes so making laws is might be the best way to encourage people to recycling while they will act only if they are bound by the law. In fact before recycling people need to improved their information… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

Nowadays, it is believed that households do not sufficiently recycle their waste materials. In my opinion, however, imposing some regulations in this matter can be acceptable, some may inevitably pose new problems. (32) Introducing a law for recycling is more likely to encourage people to reuse the waste. First of all, introducing a law can alter some consumers’ habits. Since they are unaccustomed to reusing some renewable substances, the amount of rubbish can be more than usual. Recyclable waste will be more mentioned if a fine is imposed on someone who throws out the reusable paper of plastic. Secondly, people… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

سلام
لطفاً در مورد ایده های زیر برای رایتینگ نظر خود را بفرمائید.
Agree because:
1- this rule can change consumer culture
2- introducing this law can determine the importance of recycling
Disagree because:
1- this law can impose new trouble for others
2- other way such as education can be more effective than imposing this law

ممنون

samira masihi
میهمان
samira masihi

The chart provides information about three main exports from Southland during different periods of time, 2000, 20… and a projection of 2025.( 22 word) The initial value of international tourism was 8 billion pounds ( BP) in 2000. Then , this figure increased from this amount to 9 BP by 20… and it is expected that this industry will grow continuously in the future and will reach 10 BP by 2025.( 47 word) Dairy products was the greatest export earner by 20.. with an initial value just under 7 BP in 2000. Then this category increased to 10 BP by… بیشتر بخوانید

محمد علی
میهمان
محمد علی

افعال دو بخشی مثل set off و … در آیلتس یک کلمه حساب می شوند یا دو کلمه؟

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

A large company in your area has decided to spend a certain amount of money, either to sponsor a local children’s sports team for two years or to pay for two open-air concerts. It has asked for feedback from the general public. Write a letter to the company. In your letter • Describe the benefits of sponsoring the sports team • Summarize the benefits of paying for the concerts • Say how you think the company should spend the money Dear Sir or Madam, I am writing a letter regarding your recent decision to spend a limited budget for our… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

سلام. برای جلوگیری از تکرار کلمه concert در متن میتونیم از کلماتی مثل show یا performance استفاده کرد؟ کلمه مناسب به نظر شما چیه؟

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

سلام. به جای in my opinion دیدم که from my perspective استفاده میشه. به نظر شما اصطلاح خوبی هست؟

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

سلام. به جای open-air concert میتونم outdoor music exhibition استفاده کنم؟

مرضیه محمدی
میهمان
مرضیه محمدی

It is said that music can be a powerful instrument to connect various cultural backgrounds and bridging the gap between the younger and older generation. Even though I think that it can be true in some cases, in others it can be an exaggeration. Music has the capability to connect people from various cultures regardless of religion, race, nationality, or social origin. First of all, people can enjoy lots of music in foreign languages. It is not essential to put an interpretation on music to be pleasant or understandable since it touches their hearts and souls, actually, they delight in… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

It is believed that some types of music can unite people despite different ages and cultural backgrounds. Though, others containing me argue that this cannot be generally true. (28) Music has a general meaning through all individuals, whereas it may be diverse. First of all, a piece of music is created to transfer a distinct feeling to its listeners. Their emotions are likely to connect with the music the same as different ages and cultures. Some pieces of music even in other regions make all people delightful of depressed. Secondly, music producers compose different types of music based on the… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

با سلام با توجه به اینکه فرموده بودید ایده های رایتینگ ابتدا از شما بپرسیم موارد زیر را آماده کردم. لطفاً هر کدام که مناسبتر است بفرمایید تا ادامه بدم. در غیر این صورت باز هم فکر کنم و دوباره بپرسم. Agree: 1. Music has a fundamental concept among human beings 2. Listening to the music is a social habit of all ages 3. Music as a second language can bring different views closer 4. Most people can understand the meaning of a music 5. Music is made based on the same sources Disagree: 1. Variety of music for different… بیشتر بخوانید

samira masihi
میهمان
samira masihi

The pie chart indicates the several reasons for land degradation in the world and the table compares the effects of each factor on different parts of the world, namely: North America, Europe and Oceania during 1990s. The pie chart illustrates that several factors such as over-grazing, deforestation and over- cultivation were responsible for land degradation in this period of time .The most important risk factor was over- grazing with 35%. While, other only occupied 7 percentage of this chart. Two other factors , deforestation and over-cultivation had major influence on this environmental degradation as well with almost the same effect,… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

The supplied pie chart illustrates the factors that degrades the production of agriculture lands. As is presented, over-grazing of animals and deforestation are the main reasons for losing the productivity of lands which together contribute to 65%. While, 28%of global degradation is due to human activities such as over-cultivation. All other minor causes constitute only 7% loss of land fertility. (60) Meanwhile the table indicates the percentage of different lands degradation in three main regions in 1990. Farmland of Europe degraded too much as compared to other regions, Oceania had 10% less than Europe while North America had only 5%.… بیشتر بخوانید

مرضیه محمدی
میهمان
مرضیه محمدی

You have heard that a developer plans to build a shopping center near your home. Write a letter to the council. In your letter • say how you heard about the plan • explain how you feel about it • ask for more information about it I am writing to enquire about the plan of building a shopping mall in KL where I have lived for 5 years. A couple of days ago, when I was driving back to KL, I spotted an advertisement on a billboard. That was about a construction project by an international company. The company is… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

سلام استاد میشه ساختار جملات زیر را بررسی کنید ممنون
#illustrates the factors that degrades the production of agriculture lands
#human activities such as over_cultivation اینجا میشه از human استفاده کرد
#farmland of Europe degraded too much extent
# over-cultivation had none effect toward island
#three main causes of land degradation affected differently in different regions

محمد حسن زاده
میهمان
محمد حسن زاده

I am writing to you to request a refund for the recent online purchase which I made from your company.Allow me to elaborate why I would like this course of action to be realized. I purchased a Samsong i8 smartphone from your website last month to give it as a gift to my friend’s birthday.Unfortunatly it appears that he already had the same one in his office and have used it for couple of month. I am thinking to acquire an Antivirus software for him, therefore I made a call to the sale’s representative to make sure if you offer… بیشتر بخوانید

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

During a recent plane journey, you sat next to a business who owns a chain of restaurants. You talked to him and he suggested that you should contact him about a possible job in one of his restaurants. Write a letter to this businessman. In your letter • Remind him when and where you met • Tell him what kind of job you are interested in • Say what you think you would be suitable for the job Dear Sir, I am writing a letter about a job opportunity which you have recently offered me on the last trip. Regarding… بیشتر بخوانید

علیرضا حبیبی
میهمان
علیرضا حبیبی

In traditional education systems, students learn a foreign language at secondary school. Some educationalists find this policy useful, but others believe that it is better if it is added to the educational materials of primary school. Starting to learn a foreign language at primary school may have positive outcomes. First of all, young children may pick up a new language more quickly than a teenager. Some educationalists believe their brains are programmed to learn their mother tongue in early ages, it is still ready to learn a new language when children are young. Secondly, they often have enough time to… بیشتر بخوانید

علیرضا
میهمان
علیرضا

چرا رایتینگ من فیدبک دریافت نمیکنه؟

samira masihi
میهمان
samira masihi

Today, the relation between different nationalities is closer than past and learning a second language is an important issue for communities. Some academicians believe that learning the foreign languages should begin at primary school. I think that this opinion has some advantages and drawbacks. Some educationalists express that learning a foreign language in the beginning years of school provides some great benefits for pupils. Firstly, it is a well-known fact that people learn better and faster in the early years of their life. The children who go at primary school have an excellent and long memory. Therefore, everything that they… بیشتر بخوانید

jamileh javaheri
میهمان
jamileh javaheri

In this present age, the learning of foreign languages are playing significant roles in our lives. Some authorities opine that it would be more efficient for pupils to start studying a foreign language at primary school instead of secondary school. The benefits of this training method would surely far outweigh its disadvantages. 52 It is argued that school students should learn foreign languages at the early age. First of all, the capacity to learn at early ages is much higher. At a young age, the power of learning is greater and the mind learns subjects much faster. So, they can… بیشتر بخوانید

محمد حسن زاده
میهمان
محمد حسن زاده

It is believed by some educationalists that children should learn the second language in primary school instead some others argued that it should be acquired in secondary school. There are some clear benefits for educating children on a second language at primary school. First of all, they can acquire language skills easily while they are in their early stage of development, therefore learning happens naturally for them. This is because students in nursery school are able to memorize the words and the sentences more precisely as their brain is more capable to store new ideas and subjects. Secondly, students in… بیشتر بخوانید

محمد حسن زاده
میهمان
محمد حسن زاده

It is believed by some educationalists that children should learn the second language in primary school instead some others argued that it should be acquired in secondary school. There are some clear benefits for educating children on a second language at primary school. First of all, they can acquire language skills easily while they are in their early stage of development, therefore learning happens naturally for them. This is because students in nursery school are able to memorize the words and the sentences more precisely as their brain is more capable to store new ideas and subjects. Secondly, students in… بیشتر بخوانید

علیرضا حبیبی
میهمان
علیرضا حبیبی

In traditional education systems, students learn a foreign language at secondary school. Some educationalists find this policy useful, but others believe that it is better if it is added to the educational materials of primary school. Starting to learn a foreign language at primary school may have positive outcomes. First of all, young children may pick up a new language more quickly than a teenager. Some educationalists believe that as young children’s brains are programmed to acquire their mother tongue in early ages, it is still ready to learn a new language when children are young. Secondly, they often have… بیشتر بخوانید

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

It is estimated that more children under the age of six in the world now learn a second language more than ever before.There is something to be said for learning a new language in primary school rather than secondary school, although it can still have some disadvantages. There are some benefits to students learning a foreign language at a very young age. First of all, they are not afraid to be criticized by their peers.Students in the early years of their education are less embarrassed to make mistakes in what they have just learned. Conversely as they get older, they… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

Some educationalist recommended that a foreign language should be thought in elementary school instead of higher level. It has become a controversial issue with both positive and negative outcomes. (30) This policy has some obvious benefits. First of all asked to learn a foreign language in early ages provides more time for children to master it. Learning in long term allows them to have more practice and repetition. Moreover getting involved with a new language for a long time can increase their proficiency in it. Secondly young children pick up new languages much more easily than teenagers. Their brain are… بیشتر بخوانید

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

the primary curriculum is more flexible compare to the secondary.

استاد این جمله درسته؟

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

Due to the fact that the timetable is less intensive during elementary school years, students have more time to learn new things

استاد این جمله درسته؟

علیرضا
میهمان
علیرضا

سلام.
درمورد نحوه نمره دهی رایتینگ میگن اینجوریه که از مجموع تسک یک با وزن یک و تسک دو با وزن دو میانگین گیری میشه.
به عبارتی اگر کسی تسک ۱ بشه ۷ و تسک دو ۶، میانگین این دوتا میشه ۶.۳۳ که به سمت بالا گرد میشه و درمجموع میشه ۶.۵
آیا این درسته؟

samira masihi
میهمان
samira masihi

استاد من بغضی اوقات که برای یه لغت توی لانگمن فعل یا صفت مناسب جمله هام پیدا نمیکنم از سایت freecollocation.com استفاده میکنم برای رایتینگ ولی بعضی وقتا ترکیب غلطی درست میکنم که برای اون کلمه مناسب نیست مواردی که توی این سایت نوشته میشه تا چه حد مناسب برای رایتینگ هستند؟

samira masihi
میهمان
samira masihi

استاد لطف میکنید راهنماییم کنید .چرا توی این تمرین از کتاب grammar for ielts جواب صصیح این هست که شرطی صفر استفاده بشه؟ با اینکه دانش آموز نظر شخصی خودشو گفته و گفتش fact نیست؟
Teacher: Is it better to have one special friend or lots of good ones?
Student: I think that if you have lots of friends, you are lucky.

کلا توی رایتینگمون وقتی درباره نظر و عقیده یک فرد یا افراد پیرامون یه موضوع صحبت میکنیم باید چه نوع شرطی به کار ببریم؟

مرضیه محمدی
میهمان
مرضیه محمدی

You paid a refundable deposit when you rented an apartment. You left the apartment in good condition but the Landlord won’t return your deposit. Write a letter to the landlord. In your letter • explain why you are writing • ask for the return of your deposit • inform the landlord of possible legal action Dear Mr. Smith, I am writing to request the return of the deposit. I had lived in your apartment which is located in NO. 12, L 19, Block A, street 34, KL, for one year and I left there last month but you have not… بیشتر بخوانید

محمد علی منفرد
میهمان
محمد علی منفرد

محمد منفرد: The three pie charts below illustrate a school annual expenditure on 5 different categories over three decades, in UK, in 1981, 1991 and 2001.(24) The tightest budget was allocated to insurance by the school in 1981 but they balance it over these years and raised it from 2 to 8 percent in 2001. Expenditure on furniture and equipment had decreased to only 5 percent by 1991 before increasing to a high percent of 23 in 2001.(52) Looking at the cost trend on resources such as books, it can be seen that the school allocated a large budget on… بیشتر بخوانید

Erfan tabatabaie
میهمان
Erfan tabatabaie

ErfanTabatabaie dey mah99
Three pie charts show how a school in the uk spend its budget and other works in three decades in 1981.1991.2001
In Total school spending 1981 there are resources e.g books 15 percent but Total school spending 1991 some the other work addition teacher salary but in total school spending 2001 the figures remined the some .
Summary in all three years the pie charts show a gradual reduction of expenditure on there works the increase other work from 1981 28 percent in 1991 to 22 percent but in 2001 to 15 percent

samira masihi
میهمان
samira masihi

The three pie charts indicate an UK school’s total expenditure on different annual costs in three separate years: 1981,1991 and 2001. The charts illustrate that the largest expenditure was on teachers’ salaries in these three years. It was 40%,50% and 45% in 1981,1991 and 2001 respectively. The lowest spending was on the cost of insurance. This cost was only 2% in 1981 and following an upward trend, it increased and reached 8% by 2001. Expenditure on resource, furniture and equipment had fluctuated from year to year. In1981, the cost of furniture and equipment was 15%. After that, following a fluctuation,… بیشتر بخوانید

محمد علی
میهمان
محمد علی

If you have any problems or difficulties, not that I’m anticipating you will, but
.you never know

استاد توی این جمله
Not that i’m anticipating you will
یعنی
I’m not anticipating that you will
یا
I’m anticipating that you will not
?

علیرضا حبیبی
میهمان
علیرضا حبیبی

The pie charts compared changes in a British school’s yearly expenses, spent on five different items, in three separate years, 1981, 1991 and 2001. According to the diagram, the most significant proportion of expenditure was related to the academic staff payments. While it slightly dropped to 45% for teachers after a rise by a quarter (from 40% to 50%), other workers’ payments saw a decline from 28% in 1981 to only 15% in 2001. In comparison, although the cost of educational resources was initially high as that of the furniture and equipment (15%), these costs saw an opposite trend ,i.e.,… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

The supplied three pie chart illustrate the shift in annual expenditure by certain UK school in three different decades, from 1981 to 2001. (23) In all over the period the greatest spending was on personnel salaries. Teachers’ pay starting at 40% and increase significantly which accounted a half then slipped dramatically to 45%. Conversely others workers’ salaries saw a fall from 28% to only 15%. (48) On the flip side, insurance constituted the lowest percentage only 2% but it improved to 3% and to 8% in 1991 and 2001 respectively. Moreover the expenditure on resources like books also decreased after… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

سلام استاد لطفا جملات زیر را بررسی کنید ممنون
#insurance was consist as the lowest percentage only 2.
#it started from 5 in 1981 and then it had grown by 18 percent.
#میشه از کلمه ی disbursement به جای expenditure استفاده کرد؟؟

Mahdi Yeganeh
میهمان
Mahdi Yeganeh

استاد منم رایتینگم صبح فرستادم ولی ب دلیل کلمه ممنوعه حذف شده بود. مجدد ارسال کردم و براتون پیام گذاشتم ک ظاهرا پیامم هم حذف شده. گفتم اطلاع داشته باشید

Mahdi Yeganeh
میهمان
Mahdi Yeganeh

Teenagers are limited by law is imposed in some parts of the US to not permit them to be out of home after a particular time. Although I believe this restriction can be beneficial, some drawbacks are inevitable. (38 words There are advantages when adolescents stay indoors after a certain time at night. First of all, it is a preventive measure to reduce juvenile delinquency. Lack of parental control is a relevant factor that has increased criminal behaviors such as drug abuse and high-risk s… experience among teenagers. Therefore, establishing a time limit that they have to spend the night… بیشتر بخوانید

محمد علی منفرد
میهمان
محمد علی منفرد

The security of women and teenagers is an important issue that is deeply concerned by official security agencies. In some countries there are rules like curfew to have safer cities. I believe while it seems to be a helpful rule, it may limit people’s lives.(46) When some rules make teenagers to be at home before a specific time, it might be to their advantage. First of all, these kinds of restrictions are the means of securing the city by police. While curfew imposes limitations on teenager’s habits, it helps them have a safer life. The curfew makes teenagers to spend… بیشتر بخوانید

علیرضا حبیبی
میهمان
علیرضا حبیبی

Imposing some restrictions like a ‘curfew’ is beneficial for teenagers or not?’ this question has always been a fundamental issue for any society. I believe as this practice have several advantages and disadvantages, it is better to study both of them before any decision carefully. As mentioned, this practice has some benefits. First of all, imposing a curfew can help young people learn self-discipline. It may be useful to set some forces to promote teenagers’ self-discipline because many parents may not allocate enough time to learn this remarkable ability to their children. Also, governments’ Imposing power seems to encourage citizens’… بیشتر بخوانید

علیرضا
میهمان
علیرضا

سلام. فکرمیکنم این رایتینگ من که ۳روز قبل فرستادم رو جا انداختید. (تو کانال واسه فیدبک درج نکردید)

محمد حسن زاده
میهمان
محمد حسن زاده

In some US states, a set of laws is introduced to prohibit teenagers from having a nightlife alone after a specific time. While this deterrent may bring about some positive consequences, I believe that these obligatory rules may result in more rebellious teenagers.[43] There are some benefits for teenagers staying at home late at night. First of all, they have the opportunity to spend their time more effectively, such as studying or watching educational documentaries, which this can lead teenagers to treasure time for improving their knowledge as well as having a proper academic performance. Secondly, parents are less stressed… بیشتر بخوانید

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

In some societies, families place restrictions on their children, especially during adolescence. Although I believe that imposing these limitations can be more beneficial, potential problems should not be overlooked. A restrictive rule in which teens have to be at home after a certain time at night can have benefits.First of all, they will feel more safe. By staying at home, teenagers can avoid the dangers they may face outside, especially in late evening.If they are out of the home during these particular hours, they may encounter people who are likely to abuse them s…e…xually, or encourage them to do forbidden… بیشتر بخوانید

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

استاد من دیشب رایتینگمو فرستادم ولی الان نیست!!

علیرضا حبیبی
میهمان
علیرضا حبیبی

سلام. این که تعداد زیادی رایتینگ بخونیم و هرکدومو یک بار بخونیم(مثلا روزی دوتا رایتینگ یک بار بخونیم) و یا این که تعداد کمتری (مثلا هفته ای 3 یا چهار رایتینگ) رو چندین بار بخونیم اونقدری که حتی خیلی از جملات رو عینا حفظ شیم.
شما کدام یک از این روش ها توصیه میکنید؟

samira masihi
میهمان
samira masihi

In some areas in the USA teenagers must stay indoor after a particular hour of the night. It is a fact that this law has some benefits for teenagers and societies. But, I think that this law may has some negative effects on teenagers that are not negligible. Imposing the legal limitation on teenagers such as curfew has some advantages. Firstly, putting this law keep teenagers safe and secure. The most criminal activities usually take place in the late hours of the night when the streets are deserted. Therefore, teenagers who go outdoor alone in this time, may face several… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

In certain parts of United States teenagers are limited by some laws, which cannot go out after the particular hour of the night without the supervision of an adult, while I believe it can be beneficial for them, furthermore it creates some negative effects too.(41) Certain restriction for teenagers and keeping them confined to their homes during the late hours of the night has some advantages. First of all, they will be more secure. If they go out alone during this time, they are more likely to come into contact with criminals. Murder and robbery usually happened at night however,… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

It is evident that this restriction can prevent youth from participating in these social programs
ساختار این جمله هم لطفا بررسی کنید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

سلام استاد ساختار جمله ی زیر درسته؟
Night is peace and quiet and creates less
destruction so teenagers can knuckle .down

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

Today, in some parts of the United States, all teens are obliged not to go out alone during late hours. In my opinion, some laws are passed to confine them due to some logical reasons; however, it can pose some challenges to them. (43 words) Families benefit from a curfew as a legal limitation on their teenagers. First of all, this law considers the possibility of committing a crime by juveniles. Some criminals attempt to trap the young who ignore strong advice from family and also prefer to join their older mates up to midnight. They are more likely to… بیشتر بخوانید

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

استاد این جمله درسته ؟
encourage to do somthings such as drug use

میخواستم بنویسم تشویق به انجام کارهایی چون مصرف مواد مخدر

حمزه
میهمان
حمزه

سلام
نمونه تسک جنرال 12 عدد تونستم بخوانم. بقیه را چجوری در سایت شما پیدا کنم؟ ممنون

علیرضا حبیبی
میهمان
علیرضا حبیبی

The line graph illustrates energy consumption in the USA from 1980 to 2008 with a prediction until 2030. Over this period, petrol and oil are the most demanded fuel sources consumed 35 quadrillion (35q) units in 1980. Besides some fluctuation at the beginning, there was a steady rise from 1995 to 2030, so it is estimated that consumption of these fuels will reach approximately 50q by 2030. Although coal and natural gas consumption are less than petrol and oil, both of them have increasing trend during the period. After an initial drop and some inflection, natural gas grows from 20q… بیشتر بخوانید

Mahdi Yeganeh
میهمان
Mahdi Yeganeh

The graph illustrates six different types of energy consumption in the USA from 1980 to 2008, and a prediction until 2030. Overall, petrol and oil are the highest consumed fuel which will demand considerably in the future and the least consumed ones are sustainable and nuclear energy with a negligible increase. In 1980, Consumption of petrol and oil was 35 Quadrillion Units (QU). After some fluctuations over the next 15 years, this figure went up steadily to 43 QU in 2008 and is expected to peak at 50 QU in 2030. The second highest consumed fuels, natural gas and coal,… بیشتر بخوانید

حمزه
میهمان
حمزه

سلام مجدد
استاد در خصوص تسک 1 نامه به یک دوست بکار نبردن مخفف ایراد داره؟ نمره کم میشه؟مثل موارد زیر
I am writing
I would like to…
They are in …
I have gone …
ممنون

حمزه
میهمان
حمزه

استاد در نامه تسک 1، از passive voice استفاده کردن ایراد نداره؟ نظر شما در این مورد برای نامه به دوست یا یک نامه رسمی چیست؟
ممنون

حمزه
میهمان
حمزه

سلام
لطفاً ایراد این جمله من رو بفرمائید. جمله پیشنهادی شما چیست؟
which take longer time than schedules.
ممنون

حمزه
میهمان
حمزه

سلام استاد
ایراد گرامری این جمله را اگر امکان دارد بفرمائید. منظور من از این جمله این بود که اداره شما میتواند با اهدای این مجوز ویژه به من کمک کند.
Granting me a special permission, your office can help…..
ممنون

مرضیه محمدی
میهمان
مرضیه محمدی

Last Wednesday you flew from London to Vancouver. When you arrived home, you discovered that you had left your hand luggage on the plane. Write a letter to the airline. In your letter, you should explain: • where and when you lost your bag • what your bag looks like • what its contents were Dear sir or madam, I am writing to inform you about a baggage which was left on the plane. Last Wednesday, February 3rd, I flew from London to Vancouver on LD3456. When I arrived home, I realized that I left my bag on the flight.… بیشتر بخوانید

samira masihi
میهمان
samira masihi

The graph illustrates the six sources of fuel energy that are consumed in the USA, between 1980 and 2008 and with a predication until 2030. (25 word) Overall, the consumption of fossil fuel was higher than other types of energy until 2008 and it is predicted to will be the most demanded until 2030. (25 word) In 1980, the consumption of petrol and oil was 35 Quadrillion units. After that, following some fluctuation between 1980 and 2008, this figure fell to 31 QU in 1995 and then increased to 40 QU in 2008. This category is predicted to continue with… بیشتر بخوانید

حمزه
میهمان
حمزه

با سلام
لطفاً لینک دانلود 50 نامه های تسک 1 جنرال رو اگر ممکن هست ارسال نمائید.

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

There have bern several complaints about the reception area where visitors to your company arrive.Your manager has asked you to suggest how the reception area could be improved. Write a letter to your manager. in your letter ⭕ describe the complaints that have been made ⭕ say why the reception area is important ⭕ suggest how the reception area could be improved Write at least 150 words. You do NOT need to write any addresses. Begin your letter as follows: Dear Mr Ahmadi I am writing this letter to both explain the complaints that have been received about the reception… بیشتر بخوانید

مرضیه محمدی
میهمان
مرضیه محمدی

سلام و وقت بخیر،
لطفا جملات زیر رو چک بفرمایید.
-I realized that my bag was left on your flight
-my seat number was 27B and the overhead bin was filled, so I put my baggage in the next overhead bin

محمد علی منفرد
میهمان
محمد علی منفرد

The graph shows U.S. energy consumption during a specified time period (1980-2008). It also makes an estimation of U.S. future energy consumption to year 2030.(25) It is clear that over the years, petrol and oil have been the predominant fuel consumption in the United States. In spite of a little decrease from 35q to about 30q, rest of the graph illustrates an increase in consumption. It is now 40q in 2008. The graph also predicts that in 2030 this amount will rise to 47q.(59) Natural gas and coal are in the middle ranks of energy consumption and they have almost… بیشتر بخوانید

حامد امیدی
میهمان
حامد امیدی

سلام استاد خسته نباشید
ببخشید استاد کتاب mat clark ilelts speaking +7
برای تقویت اسپیکینگ مناسبه؟

حمزه زکی زاده
میهمان
حمزه زکی زاده

You work for an international company. You have seen an advertisement for a training course which will be useful for your job. Write a letter to your manager. In your letter • Describe the training course you want to do • Explain what the company could do to help you • Say how the course will be useful for your job Dear Sir or Madam, I am writing a letter to ask for help attend a two-week training course recently advertised. More likely related to my current job in your office, this short period can be helpful. (32) Firstly, this… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

This line graph illustrates the consumption of six different types of fuel sources in the US since 1980 to 2020 and a prediction for 2030. Petrol and oil are used considerably more than other fuel sources throughout this period, it started by 35 quadrillion units (q). After a bit fluctuation there had a steady increase from 1995. It will reach to 47q in 2030. Consumption of natural gas and coal is almost the same over the period, these started by 20q and 15q. Gas with an initial fall and coal after a gradual increase were equal between 1985 and 1990,… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

This line graph illustrates the consumption of six different types of fuel sources in the US since 1980 to 2020 and a prediction for 2030. (25) Petrol and oil are used considerably more than other fuel sources throughout this period, it started by 35 quadrillion units (q) at the beginning of this period. After a bit fluctuation there had a steady increase from 1995, and rose to about 43q in 2020. It seems that there will reach to 47q in 2030. Consumption of natural gas and coal is almost the same over the period, these started by 20q and 15q.… بیشتر بخوانید

Aisa ab
میهمان
Aisa ab

سلام استاد
*میشه از کلمات usage و expenditure به جای consumption استفاده کرد؟
*ممکنه ساختار جملات زیر را بررسی کنید:
Gas consumption with initial fall was equated with coal after gradual increase between 1985 and 1990.
*coal consumption surge continually
* gas is predicted to reaches a plateau at 25q

علیرضا
میهمان
علیرضا

با عرض سلام و تشکر بابت زحمات شما.
واسه رایتینگ ی مشکلی داشتم.
راستش رایتینگ تسک دو با روشی که شما گفتید(چک کردن تک تک جملات) حدود ۳ تا ۴ ساعت واسه من طول میکشه و من نگران این موضوع هستم.
آیا امکانش هست که تا ۳ ماه دیگه من به تایم استاندارد آزمون برسم؟

samira masihi
میهمان
samira masihi

Today, finding the best way to improve general health is an important issue for societies. One group of people express that providing more sport facilities has vital role in improving it. But, other group of people including me believe that improving the general health is associated with several important factors. Some people have opinion that providing more sport facility can improve public health. Firstly, today sport facility is accessible to all people easily. There are several sport centers such as gym in the all cities and people can use these, every time. In addition to people who don’t have enough… بیشتر بخوانید

Mahdi Yeganeh
میهمان
Mahdi Yeganeh

The most unfortunate byproduct of modernity is said to be an unhealthy lifestyle that has damaged people’s health. Although some people argue that providing more sport centers might be a drastic action to address this issue, others including me believe it cannot be enough. (44 words There are many reasons why more sports facilities are supported by a large group of people. First of all, easy access to sport centers generate the necessary motivation to do sport. While today’s sedentary lifestyle has increased health risks, easy to reach sport clubs, for instance in the workplace, may persuade individuals to do… بیشتر بخوانید

مرضیه محمدی
میهمان
مرضیه محمدی

Recently, public health has been focused in modern society by governments. I believe, although providing sports facilities could encourage people to do exercises, we could not totally ignore other practical measures. On the one hand, those who advocate for increasing sports facilities to improve public health, have some reasons. First of all, increasing the number of sports facilities makes it easier for the citizens to access them. People, especially in modern cities, may have no time to go to a gym but they could take exercise on their spare time by going to some these sport centers in the nearby… بیشتر بخوانید