کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷

۱۶۲۵بازدید

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷
۴٫۳ (۸۶٫۲۹%) ۳۵ votes

کلاس آنلاین آیلتس آذر 1397

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷

 

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای فرد ۱ شنبه ۳ شنبه ساعت ۶ تا ۸ که در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ آغاز میشود می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۳ و ۱۴

.

Speaking Questions part 2 Questions 26 to 36  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  ۳۴ to 38

Tactics for listening Developing Kill

Open Forum 8 9 10 11

Essential Words for IELTS Unit 2 part 3 Unit 3 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 16   از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۳ و ۱۴

تسک ۲ 

نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس

Advantages: more workforce / less medical expenses

Disadvantage: Lack of experience / Unemployment

Population makeup of each country offers hidden and obvious perils and opportunities. While there are advantages for a country when the number of its young people outnumber the older ones, there are also a downside to think of. In this essay I will examine the issue and discuss positive and negative consequences. (52 words)

A surge in the number of young citizens in a given society will undoubtedly create some opportunities. First of all, there will be more workforce for the industry and other sections of the country and this is a good news sine since these employees will be able to produce desired goods and services and consequently the economy will be more prosperous. Secondly, young people will not demand much medical care because they live the period in which their body can fight many disease-causing organisms or the illnesses of a chronic nature simply have not been yet surfaced. They need far less medical attention and related expenses and this gives the chance to the government to invest for more productive purposes. (120 words)

However this change can not be all good and there is a downside to think of. First of all, the experimental experience of young people who are about to get employed in different sections are inferior to that of those who live their forties and fifties. This means the overall delivery of the same result at different fields in simply unrealistic. Secondly, a glance a the economy of many developing and even developed parts of the world reveals that such changes poses the threat of unemployment. Economies simply fail to manage the ever growing percentage of young population and ultimately a sizable chunk will be rendered unemployed. (107 words)

In conclusion, the population in some countries are made of more young citizens these days and this situation offers both benefits and disadvantages for those countries. (26 words)

Total: 305 Words

تسک ۱

 

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۱ و ۱۲

Speaking Questions part 2 Questions 15 to 25  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  ۲۹ to 33

Tactics for listening Developing Unit 11 to 16

Open Forum 3 4 5 6 7

Essential Words for IELTS Unit 2 part 1 2 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 14  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۱ و ۱۲

تسک ۲

نمونه پاسخ در اینجا

 

نمونه پاسخ مدرس

The graph shows the average weekly hours spent by schoolchildren on two different leisure activities at home over a period of nine years from 2000 to 2008.

Schoolchildren aged 10 to 11 years old spent less than 4 hours per week on computer in 2000. This number increased considerably over the next 4 years to 15 hours in 2004. At the beginning of the same period (2000), the time spent on watching TV was 21 hours per week, which remained the same over the nest three years. Next, it fell rapidly from 21 to 15 hours weekly in 2004.

Schoolchildren continued to spend more time on computer from 2004 and 2008 and the number reached a peak of just under 22 hours. At the same time despite a fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on watching TV remained stable at the level of almost 15 hours per week.

Overall, While TV was much more popular than computer at the beginning of this period, it seems the time schoolchildren spent on them has reversed. (۱۷۵ words)

.

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۰

.

Speaking Questions part 2 Questions 9 to 14  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  ۲۶ to 28

Tactics for listening Developing Unit 7 to 10

Open Forum 1 2

Essential Words for IELTS Unit 1 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 12  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۰ + تمرین تکمیلی

تسک ۲

 

تسک ۱

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۶٫۵

The chart shows how much people in UK used telephones in three different categories: Local line, National and international fixed line and Mobiles between 1995 and 2002.

In 1995, Local calls were more than 70 billion minutes. This number increased about 20 billion minutes to 90  in 1998. It then started to decrease to a 70 billion minutes again.

At the beginning, the number of minutes spoken using National and international fixed line was less that 40 billion minutes. This number only increased gradually for the next 7 years to the highest amount, over 60 billion minutes, in 2002.

The number of minutes spent on the Mobile calls were only a few billion minutes in 1995 and this rather small number increased slightly to just under 10 billion minutes in 1999. Next it surged dramatically to a peak of 45 billion minutes at the end of the period in 2002.

Overall, it seems the big difference in popularity among all three categories at the beginning started to  diminish and at the final year all these categories had  very similar level of popularity. (182 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۷

The charts illustrates the total length of time spent on three groups of telephone calls in UK over a period of eight years from 1995 to 2002.

The most popular way of telephoning was local calls by fixed line in the beginning of the period in 1995 with slightly over 70 billion minutes, which started to rise gradually for the next four years to reach a peak of 90 million minutes, before falling back to the level of 1995.

Two other categories, National and International fixed lines and Mobiles, though quite different in popularity at the beginning(37 billion minutes for the former and only about 3 billion minutes for the latter), showed  an increase all over the period, peaking at over 60 and 45 billion minutes respectively in 2002. This growth for mobile calls was quite slow for the first few years but in 1998 it took off and surged to a peak of 45 billion minutes at the end of the period.

Overall, while Local fixed line was the only category that showed a decline in the number of minutes, two other ones only experienced growth. Also, despite the considerable differences in popularity, all three categories were quite popular at the end and had the least difference at the end. (211 Words)

.

نمونه پاسخ اگزمینر در سطح نمره ۹

نمونه سوال رایتینگ آیلتس آکادمیک (Chart) بهمراه جواب

.

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۹

.

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 8  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  ۲۲ to 25

Tactics for listening Developing Unit 1 to 6

Real Speaking and Listening 2 Kill

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 2 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 10  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۹

 

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۷ و ۸

.

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 110  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21

Tactics for listening Basic Kill

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6 7

Select Readings pre intermediate Unit 6 7 8 9 10 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 8  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۷ و ۸

.

تسک ۲ 

.

تسک ۱

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

.

پاسخ مدرس در سطح نمره ۶ تا ۶٫۵

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

.

پاسخ مدرس در سطح نمره ۷٫۵

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

.

پاسخ ارایه شده در پایان کتاب در سطح نمره ۶

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه چهارم و پنجم

.

Speaking Questions part 1 Questions 41 to 70  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 12

Tactics for listening Basic unit  ۹ to 15

Real Speaking and Listening Kill

Select Readings Elementary Unit 7 8 9 10 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۶ از گروه اول بنویسید

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۵ و ۶

.

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 80  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 

Tactics for listening Basic unit 13 to 19

Real Speaking and Listening 1 Kill

Select Readings pre intermediate Unit 1 2 3 4 5 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 6  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۵ و ۶

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

نمونه پاسخ مدرس را اینجا ببینید:

https://ielts2.com/tourists-in-difficult-places-sample-writing-task-2

.

تا ۳ شنبه برای زبان آموزان جنرال اجباری، زبان آموزان آکادمیک اختیاری 

 

منبع: https://ielts2.com/نمونه-رایتینگ-task-2-آیلتس،-task-1-آکادمیک

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۳ و ۴

.

Speaking Questions part 1 Questions 21 to 50  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11

Tactics for listening Basic unit 6 to 12 

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 4  از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۳ و ۴

ایده پردازی و مقدمه تسک ۲ برای ۳ شنبه 

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه اول و دوم 

.

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5 6 

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 2 از این صفحه ببینید

۱۰ units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آذر ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه اول و دوم 

فقط تسک ۲

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۷

Some argue that teenagers enjoy the happiest times. First of all, they do not share responsibility in their homes and simply benefit from everything that is made available by their parents. Even if they share some responsibilities around the house or start a part time job, it will at the minimum level of responsibility with maximum financial and emotional support and hence, they will not be under the stress of juggling numerous tasks in a hectic lifestyle. Secondly, they have abundant free time to choose their leisure activities and pursue their true hobbies. Spending time on activities that they truly love can create a sense of satisfaction for them A luxury that majority of adults will not be able to afford.(121 words)

On the other hand, however, there are those who argue for adulthood as the happiest time in one’s life. First of all, the opportunities that only a citizen in their adult years can enjoy is mentioned as an important reason. This includes a more preferable socioeconomic status and the respect that one earns as the result or the opportunity of starting a family. Secondly, adults tend to have more secure careers that bring about not only higher salaries but also more security and ease of life. Society gives them both the right and support to have family of their own if only they wish to take their lives to the next step.(112 words)

.

نمونه پاسخ اگزمینر در سطح نمره ۹

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

تکلیف رایتینگ جلسه اول 

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

More facilities and services
#More budget
#More demand

Better situation for work
#More salary
#More companies and factories

.

نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس

.

There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, there is more budget in a big city and as a result more services are available. This budget makes it possible to build many more clinics and hospitals or large universities with modern laboratories. Secondly, many more people live in a big city and they need many things for their everyday lives. They need transportation and thousands of schools for their children. They also need parks and cinemas to spend their free time after their work and because of these needs, facilities should be available for them.(104 words)

.

Big cities provide a better situation for job. First of all, it is easier to have a higher salary in big cities because companies and factories are bigger and they need more managers and supervisors. It may take ten years for an employee to go to next level at work in a small town but in a big city it may take only a few years. Secondly, there are more companies and factories. These places need people to do the work and as a result many more people get the chance of finding a job. Many companies need also managers and specialists and not only simple workers, so situation will be better for educated people too.(116 words)

.

.

کلاس آنلاین آیلتس آذر ۱۳۹۷ – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

۱۶۲۵بازدید

دیدگاه ها

 • سلام استاد من نمی تونم رایتینگ را ارسال کنم ثبت نمی شه

  • admin    admin

   درود

   اگر کلمات ممنوعه نداشته باشه باید ثبت بشه. ضمنا اگر پیام اسپم دریافت میکنید یک ای میل بفرستید که من در فهرست سفید ثبت کنم.

 • مشکل اصلی که الان دارم، نوشتن Conclusion هست.
  In conclusion, a group of people including me, believe that more population of younger adults are more beneficial for a country and outweigh the related disadvantages, other group of people are in dispute.
  مطمئن نیستم که در conclusion باید اون چند کلمه آخر در مورد گروه مخالف رو نوشت یا نیازی نیست.

  • admin    admin

   لطفا فایل صوتی مربوط به تدریس کانکلوژن رو بشنوید. دقیقا گفته شده چه مواردی باید در این پاراگراف بیاد. اگر دقیقا همون موارد رو رعایت کنید بدون شک پاراگراف هیچ مشکلی نخواهد داشت.

 • سلام و درود.
  نمونه ای که بابت آخرین سوالات تسک ۲ رایتینگ درج فرمودید، یک پاراگراف Advantage و یک پاراگراف Disadvantage هست. امکانس هست نمونه ای که هر دو پاراگراف Advantage داشته باشه رو درج بفرمایید؟

  • admin    admin

   درود به شما

   بعید میدونم چنین سوالی وجود داشته باشه ولی اگر باشه درست مثل big city خواهد بود از نظر فرمت.

 • میخوام جمله بندی های درست و مناسب برای رایتینگ پیدا کنم همون کتاب writte right کافیه؟ writting در قالب همون چیزی که شما درس داده اید مینویسم فقط میخوام جمله بندی های بهتری پیدا کنم.
  اگه سایت یا کتابی هست لطفا معرفی کنید
  جزوه Punctuation را لطفا بفرستید
  ممنون
   

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  ۱-Advantages of young adult
  ——more creative
  #new ideas for promoting their job (not conservative)
  # learn faster to use a modern technology at work (not technophobes)
  —–more healthy and more strong for physical demanding tasks
  #no needs to pay for health problem by insurance company or government (not a burden)
  #hard work in long hours without feeling of tiring

  ۲-Advantages of young adult
  ——make progress faster (at work)
  #more motivated to be promoted at work
  #they have a reason to support their family by making more profit
  ——-young people make a country unbeatable
  #young army in terms of facing war (physical demanding tasks)
  #they are more optimistic facing difficulties (more life expectancy)
  *********************************************************
  ۱-Advantages of older people
  ——-better teacher or head of a company
  #more experienced and having different skills
  #now how to lead workforce and nurture the younger
  ——more tolerance facing disasters
  #more experience because of facing a lot of issues in their lives
  # having a lot of difficulties during their lives makes them bearable

  ۲-Advantages of older people
  ———keep customs alive and more patriotic
  #live in a traditional way
  #respect the ethnic matters of their country
  ———a family supporter (financially& mentally)
  #helping to raise their grandchildren (not to pay for childcare centers)
  #giving effective advice to the family in terms of facing a big trouble

  • admin    admin

   ایده پردازی شما با سوال مطرح شده ۱۰۰% هماهنگ نیست.

   سوال پرسیده که آیا مزایای این وضعیت بیشتر هست یا نه.

   همچنین هر ایده اصلی و هر ساپورت باید شامل یک مورد باشد نه بیشتر.

   گذشته از این موارد ایده ها خوب هستند.

 • با سلام سایت /www.ielts-mentor.com چقدر معتبراست؟؟؟ من معمولا سعی میکنم از نوع جمله بندی رایتینگ های این سایت استفاده کنم

  • admin    admin

   درود.

   بجز منابع معرفی شده از هیچ منبعی استفاده نکنید. به ویژه سایت ها.

 • Efficiency:
  Less health problem.
  Learn fast .
  More energy:
  Competition.
  Work faster.
  Economy progress:
  Better problem solving.
  Better communication .
  Efficient personality:
  Ambitious.
  Flexibility in accepting the challenges.

  • admin    admin

   ایده های اصلی و ساپورت ها قابل تشخیص نیستند. دقت کنید که ایده اصلی باید توسط ۲ مورد ساپورت شوند. ساپورت ها را را # مشخص کنید.

   • ایده های اصلی با : مشخص شده اند

 • beheshteh    beheshteh

  Advantages of young adults
  Number1
  More workforce
  # the number of employed people is higher than those who retired
  #young adults are not very demanding and they do every job

  Less budget for health problem
  # less disease
  #physical activities and exercising among young people is greater

  Number2
  Economic development
  # being adapt with technology
  # Young people are more energetic and creative in their work
  Young are better leader
  #they are free from traditional belief
  #they are more flexible than old leader

  Advantages of old people
  Number1
  Old people make the community more relaxed
  #they know ways of problem solving better
  #they know how to reduce stress
  Old people are better leader
  #more experience
  #they are mature enough to give young people space to grow

 • Nazila    Nazila

  Advantage: they have more choice for eligibility
  # have more potential for work
  # more fresh and have more energy
  Disadvantage: they don’t have more capacity
  # young adult don’t have more experience
  #don’t have flexibility in social behavior

  • admin    admin

   ایده پردازی نادرست است.

   توضیحات کلاس را بشنوید.

 • Nowadays, a growing number of young adults population compared with elderly people have been the subject of debate in many society. While there are many disadvantages to increasing young adult population, I believe that they are more likely to have several advantages. This essay will discuss both positive and negative impacts of this situation.
  On the one hand, many commentators are of the view that there are advantages to a growing number of younger population. First of all, from an economic perspective, a growing number of adult population play a vital role in boosting the efficiency of economic. They are able to work more and have plenty of energy for working high quality. Secondly, from a personal viewpoint, a vast number of young adults are a decisive factor in being happier society. They have a lot of energy and happiness and also they have ability to make people laugh. As a result of that society can benefit from a vast number of adult population.
  On the other hand, there are those who subscribe to the view that increasing young adult population have several drawbacks. To begin with, it is likely to bring about inexperienced workforce. Since, there are numerous workforce that many of them are unskilled, society face serious problem. Beside, unemployment rate can be rose. There are a many young people who are in search of work position and may be many of them suffer from unemployment.
  In conclusion, although growing number of young adult population might have some disadvantages, I belive that the advantages are far more. A growing number of young adults have a positive effect on economic and happier society.
  ۲۷۴

 • Advantages of more young adults
  Number 1 = More potential for doing work
  # They can do work faster
  # They can do work more carefully
  Number 2 = Lower average cost for society
  # lower cost for health
  # Do most of their job online
  Number 3 = Better progress
  # more potential for training
  # more flexibility
  Number 4 = Better people feeling
  # More hope for the future
  # more energy and feeling of ambitious

  • admin    admin

   ایده ها خوب هستند

   اما باید به صورت ۲ ایده پردازی جداگانه بنویسید و با علامت مشخص مثلا //////////////// از هم جدا کنید.

 • This scheme represented produce electricity with geothermal energy. It used the water cycle and turbine and generator to produce electricity.
  At first high amount of cold water gathered in supply container, then it pumped down to area that is 4.5 km underground, then it abruptly change the direction to the injection well .
  It has the period of stability in geothermal zone with hot rocks then it again rapidly changed the direction to up to the production well and it guided to the water pipe with wider width and hot water pumped up.
  Hot water and vapor gathered in condenser which it has larger capacity than the first supply container, the steam conducted around the turbine, it got power with steam, the generator powered by turbine and produces electricity.
  Overall, at first produce electricity with the powerful plan engine looked simple, but it’s complicated and powerful. the power of water and Technology gathered and produced electricity.
  (۱۵۸ words)

  با عرض پوزش رایتینگ را اشتباه ارسال کرده بودم

  • admin    admin

   در هیچ شرایطی رایتینگ را بیش از ۱ بار ارسال نفرمایید.

 • beheshteh    beheshteh

  Dear sir/madam
  I am writing this letter to give my opinion about how to spend the budget you decided to charity. (21)
  Most of people in our region are enthusiastic about sporting. And spending money on children‘s sport team is a reasonable decision. Developing children’s skills is the most beneficial result of allocating this budget to children’s sport team moreover these children will be healthier and happier than before. (47)
  Because of the less population in this region, people had to go to other cities only to participate in their favorite concert. If you spend money on holing concert it would be the first time that people can take part in a concert in their own neighborhood. (46)
  It is obvious that making decision needs a careful analysis but I personally believe that younger generation have the potential to acquire skills. After spending money on children’s sport team your company will have a good reputation among children and actually their family. (43)
  Best regards
  Mary Anderson

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند:

   مشکل خاصی در رایتینگ شما به چشم نمیخوره اما باید کوشش کنید از ساختارهای گرامری و واژگان سطح بالاتری استفاده کنید.

 • The diagram illustrates a geothermal power plant uses thermal energy of the earth and transforms it to the electrical energy during a five stages process. (25 words)
  According to the diagram, in the first step, there is a water tank on the ground and cold water is pumped down through the injection well in depth of 4.5 km. Then, water is injected to the geothermal zone and heat up when it contacts with hot surface of the rocks. Next, the hot water enters to the production well and following this, it pumped up to the condenser located on the ground. (70 words)
  The next two stages are performed above ground. The hot water turns into to the steam in condenser and spins the shaft of steam turbine connected to the condenser. Consequently, it rotates the shaft of the generator in the next step. Finally, the electrical energy produced by the generator is connected to the electrical grid. (55 words)
  Overall, it is observed that this system is used to produce electrical energy from thermal energy of the earth throughout several phases. (22 words)

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند:

   چهارچوب کلی خوب هست اما باید از ساختار مجهول در تسک ۱ آکادمیک استفاده کرد. برای مثال:
   it is pumped بجای it pumps

 • This scheme represent making electricity with geothermal energy. It use the water cycle and turbine and generator to produce electricity.
  At first high amount of cold water gathered in supply container, then it pumped down to area that is 4.5 km underground, then it abruptly change the direction to the injection well .
  It has the period of stability in geothermal zone with hot rocks then it again rapidly change the direction to up to the production well and it guided to the water pipe with wider width and hot water pumped up.
  Hot water and vapor gathered in condenser which it has larger capacity than the first supply container, the steam conducted around the turbine, it got power with steam, the generator powered by turbine and produces electricity.
  This diagram represented the produce electricity with the powerful plan engine. At first maybe it looked simple, but it’s complicated and powerful.
  (۱۵۱ words)

 • Behnaz    Behnaz

  The illustration demonstrates the process of making electricity from cold water.
  First of all, water storing in a container on top of the ground pumped down beneath earth surface to the depth 4.5 km where hot rocks heat the flow under the ground and provide boil water. In the subsequent stage ,hot water is well injected to the surface of the ground into the condenser where boil water turns into the Steam and is conducted to the turbine. next, the high pressure of steam power rotates turbine blade rapidly, and produces a dynamic power that is transferred to the generator which is located just beside the turbine ,powered by it . In the final step, before electricity is used, it is produced by generator and then converted to power transformer.
  Overall ,the diagram shows generating electricity by cold water which this flow takes 5 steps. To begin with, pumping down water into the geothermal area,then injecting to the Earth’s surface with high pressure of steam power that spins the turbine and reinforces the generator .finally electricity is produced by generator.

 • This diagram illustrates how electricity is produced in geothermal power plant in five steps, such as
  Accumulating water, pumping down and warming, pumping up, condensing hot water, rotating turbine and producing electricity
  Its apparent from information that at first step cold water is accumulated in the tanker, then it is pumped about 4.5 km underground throw injection well. In the next step cold water will be warmed by passing throw hot rocks. After that hot water is pumped up into condenser throw production well. Before final step Condenser vaporizes the hot water in order to throw it for turning the turbine. Finally by rotating the turbine electricity will be produced by generator, then it will be distributed.
  Overall, procedure of producing electricity by geothermal power starts with cold water and after warming and transforming to stream, turbine is rotated by pressured stream, so that electricity will be produced with generator.

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  Given is a flow chart that illustrates the process of electricity production using geothermal energy.
  We can see that geothermal electricity production consists of five distinct stages. Also it is clear that cold water which is stored in the water storage tank pumps through two wells and after some particular process to generate geothermal electricity.
  At the first step, a huge amount of cold water stored in a tank on the ground pumps down through the 4.5 km injection well. Then, the cold water flows into the geothermal zone and heats up by hot rocks. Next, the hot water pumps up through the production well which is nearly twice as large as the injection well.
  At the next stage, Hot water passes the production well and flows into a condenser which is located on the ground. So its steam directs to a shaft attached to the top of the condenser, then it enters the turbine space and rotates it with its power. Finally the power of the turbine directs into the electric generator and produces electricity.(176)

  سلام ببخشید استاد کامنتتون رو دیر دیدم. اینجا overview رو بعد از introduction نوشتم.

  • admin    admin

   چرا ۲ بار رایتینگ ارسال کردید؟؟

   من ۲ بار فیدبک دادم. رایتینگ بعدی شما فیدبک نمیگیره.

   • استاد واقعا شرمنده ام. پایینش توضیح داده بودم که overview رو مجدد بالاتر نوشتم فرستادم. نمیدونستم این اتفاق میوفته. ببخشید باید بیشتر توضیح می دادم.

    • admin    admin

     بارها گفتیم در هیچ حالتی بیش از یک بار رایتینگ نفرستید. البته خودتون ضرر کردید.

 • The diagram illustrates the method of utilization the geothermal energy to generate electricity.
  Cold Water from huge container is transfered by pump to the area that is 4.5km underground , then injected to the zone where the hot rocks heated the fluid to high temperature ,after this process ,the hot water is temporary held on production well and riser pump move it toward the condencer ,in which superheated water and steam apparently are seperated , high pressure steam forces to spin the turbine blades .on the other side of the turbine , the rotational shaft connected to the generator by which kinetic energy is converted to electrical power .
  Overall , considerable amount of water stored in container and it transfered to the high deep underground it moves through the hot rocks and turns into the hot water , then it rise up and is sent to the condencer ,created steam spins the turbine blades and this rotation is converted to the electrical energy by generator.(166words)

  • استاد ببخشید می تونم overview رو اصلاح کنم و بفرستم دوباره .

   • admin    admin

    بعد از ارسال خیر متاسفانه. فقط نسخه اول فیدبک میگیره.

    شرایط مثل امتحان هست. باید بسیار هوشیار باشید.

  • admin    admin

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  Given is a flow chart illustrates the process of electricity production using geothermal energy.
  At the first step, a huge amount of cold water stored in a tank on the ground pumps down through a 4.5 km injection well. Then, the cold water flows into the geothermal zone and heats up by hot rocks. Next, the hot water pumps up through the production well which is nearly twice as large as the injection well.
  At the next stage, Hot water passes the production well and flows into a condenser which is located on the ground. So its steam directs to a shaft attached to the top of the condenser, then it enters the turbine space and rotates that with its power. Finally the power of the turbine directs into the electric generator and produces electricity.
  Overall, according to the diagram, the cold water stored in the water storage tank flows into a well underground, heating by hot rocks and pumped up through the second well, then its steam spines a turbine to produce a certain amount of electricity. (178)

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  سلام استاد یه سوال داشتم.
  می تونم overview رو بعد از introduction بنویسم به جای آخر؟

  • admin    admin

   درود

   بله مشکلی نیست

 • Recently consuming fast food is immensely popular around the world. Although some people presume that eating fast food has advantage, other including me assume that it has drawback. This essay will examine both views.
  Some people assume that soaring the popularity of fast food has advantages. First of all, people can have food without wasting the time. Actually the food industry has expanded greatly over the last decade that they can provide a vast array of food in a short time for customers.so people can order a meal that is prepared as soon as they want. Even they can use delivery service or even restaurant mobile application for ordering their food. Secondly, people can save their money if they prefer fast food. The existence of portable fast food or any ready-made food in a low price, causes people to choose them as a superb and delicious food that everyone is eager to taste and eat it without paying much money. ()
  In the other hand consuming fast food has disadvantage. First of all, consuming fast food or other kinds of junk food lead to the untold damages to people’s health. Often because of the lack of nutrient and goodness in them. Most of them are greasy and unhealthy and having them increases the risk of some dangerous diseases such as heart disease. Secondly, making food in the kitchen and cooking food by using recipe for domestic food and being in the home and sharing time with other family members and attempting to put more efforts in the home, makes people to be interested in maintaining the integrity of the whole family and enjoying their life.(114)
  In conclusion some people claim that consuming fast food has advantage, however others believe that it has more disadvantage.

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   بجز ایرادهای کوچک در ساختار جمله ها و گزینش نادرست برخی واژگان مشکل دیگری در رایتینگ شما به چشم نمیخورد.

 • Type of food that people tend to eat is changing dramatically. While some people believe that eating fast foods brings advantages, others think that it has a lot of negative repercussions. (29 word)
  Some people are a strong advocate of the approach that fast foods have deniable benefits. Firstly, there are a lot of restaurants that offer many different types of fast foods all around the world. Therefore, everybody can simply find one of them and buy a sandwich or pizza as well as finding a cigarette shop. Secondly, buying healthy and fresh ingredients and cooking food at home not only consumes significant time but also it costs a lot and consequently, the total monthly cost of required groceries become considerable, while everybody can afford to buy one of numerous types of them easily. (101 words)
  On the other hand, a group of people think that fast foods have undeniable disadvantages. Firstly, majority of them are prepared from poor quality raw materials. However, in case of using healthy materials, the method of cooking results significant amount of oil and salt in them that is strongly detrimental to people health. Secondly, fast foods fill human body with many calories with no real nutrient. It means that, eating them leads to immediate feeling of satiety with a lot of unneeded energy and calories that can be converted to fat all around the body. Also, they do not supply vitamins and other essential supplements which is vital for the human body. (110 words)
  In conclusion, although a group of people consider advantages for fast foods, other group believe that they are harmful and worthless to human body. (24 Words)

  • admin    admin

   • بعد از گذشت ۱۲ جلسه واقعا شرمنده ام بابت این اشتباهات فاحش به خصوص جمله تز.
    البته هنوز متوجه علت جایگزین کردن approach با opinion نشدم. اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.

    • admin    admin

     خواهش میکنم.

     واژه ها رو در دیکشنری بررسی کنید و به جمله نگاه کنید.

 • beheshteh    beheshteh

  Significant changes in people’s lifestyle have changed dramatically people’s dietary habits and they tend to east fast food. Although some people believe that it is a positive tendency, others have the opposite viewpoint. This essay will examine both views. (39)
  Some people believe that fast food has positive effect. First of all, we consume less time. Fast food is a kind of food that can be prepared and served in a fraction of time and this is the most important advantages of these foods. Moreover we can order fast food on our way to or from work without wasting time and it can be delivered in our place. Secondly, we can save money. The fast food’s menu is variable and almost everybody can afford it. Sometimes the fast food restaurants have offer for free meals if you take a quick snack. (101)
  Other people believe that fast food has negative effect on our lifestyle. First of all, fast foods are not as nutritious as traditional foods. The most important reason of eating food is the health and well-being. But fast food’s restaurants attract people only with delicious foods which contain high amount of calories and have no nutritional value. Secondly, eating fast food will increase the risk of obesity in society. These junk foods are full of fat and sugar but are low in fiber and vitamin or minerals that increase obesity range. And most of health problems same as blood pressure and diabetes are associated with overweighting. (106)
  By way of conclusion, it is a controversial issue; some people believe that fast food has positive impact, while other people believe that fast food has negative effect on our lifestyle. (31

 • Popularity of fast food is increasing among the nations .althought some people believe dealing with fast food is a positive trend, others including me belive negative aspects of consuming must be considered.(32 word)
  There are negative points in consuming fast foods.First of all fast food poses several health issues for people,some compounds with artifical origin are introduced to fast foods to improving their look and taste, as a result they are poor in nutricious substances that body needs for health ,furthermore food manufacturers attempt to reduce in production costs by overlooking compulsory process such as strilization, it can lead to suffering problems for consumers like food poisoning . secondly, Fast foods can impact on quality of interaction between family members ,some people serve at restaurants as a frequently trend and possibly skip their meals at home ,it can result in oblivion of romantic relationship among family members . (113 word)

  On the other hand fast food has several favorable advantages.first of all,people considered fast food as a way to keep convenient ,because some challenges such as washing the utensils or spend time for shopping do not exist ,this kind of food is a proper option for those how are occupied and it is not possible to afford their meals at home.secondly,fast food flavour remain pleasurable sense of taste in memories ,they are the rich source of some delicious additives such as fat, sugar and salt also their apearnce and smell is better than some traditionaly home cooked food, this characters make fast food as a remindable experience for customers .(109 word)
  In conclusion ,fast foods have both negative and positive points .however ,others including me believe drawbacks are more noteworthy.(19 words)

 • With the globalization and international trend of facilities, international fast food brands are in almost all major city around the world. Debate on whether this is a good or bad tendency has been a controventional topic. This essay will be sharing some idea about both views.
  A fair portion of people think eating fast food to excess result in some serious health problems. First of all, the number of obese people will be increase in society. As junk food are fried in the oil such as fried chicken, chips and potatoes and they are eaten with a lot of salt and spicy sauces, it will cause high blood pressure and fatigue. Secondly, it increases a cost for caring obesity and heart illnesses. When the number of these illnesses growth governments should increase the hygiene budget, and induce some incentive scheme for decreasing health problem of employees.
  Second part believe it has positive effect. First of all, Fast food are both affordable and convenient. Since there are a lots of fast-food chain around the world, and you can see them in any corner of the city, thus accessing to these food is very easy and since they made by less nutritional ingredient the final price will be low. Secondly, parents don’t have enough time for cooking. Nowadays because parents are working together out of home they don’t have enough time for cooking homemade food and new generation don’t care to these traditions.
  In conclusion, on one hand the number of international fast-food brands are increasing on the other hand the number of fatigue and heart disease growth.

 • Recently, fast foods have gained significant popularity among every ages and genders around the world. Although some argue that eating fast foods offer advantages, others including me believe that this kind of meal have drawbacks. This essay will examine both views. (41)
  It is indisputable fact that consumption of fast foods has disadvantages. First of all, fast foods have adverse effects on one’s health in the short and long term. Most of the fast foods includes a higher amount of sodium, preservatives, trans fats and various types of additives (artificial chemicals) which are harmful to the body. Secondly, fast foods have shortened quality time which people spend with their family. Earlier, the meal time was an opportunity for family members to prepare meals together in a warm atmosphere. But, nowadays, fast foods motivate people to eat on the go and skip having lunch/dinner at home with their family. (106)
  On the other flips, fast foods bring people undeniable benefits. First of all, eating fast food is a way to save time and money. In the today’s world, people must work hardly to meet their expenses and they don’t have much time to cook at home. Therefore, they rely on fast foods which are prepared in a couple of minutes and are much more affordable than homemade meals. Secondly, fast foods have opened doors to job opportunities. These days, the number of fast food restaurants is increasing because of high demand from large population. These restaurants need people to do the work and as a result many people get the chance of finding a job. (115)
  In conclusion, some believe that consuming fast foods bring benefits. However, others including me believe that negative effects of fast foods outweigh positive one. (24)
  Total: 286

 • Behnaz    Behnaz

  During the last few decades, the majority of people tend to replace some processed foods rather than consuming nutritious foods. Although some people consider this approach positively, others including me are not agree with this new eating Style.(40
  some people claim that consuming fast food could be beneficial for them by some reasons .first of all ,people oriented fast food believe that these kinds of ready-made meals are much more convenient than other foods which should be prepared in traditional ways. In their ideas, making food are too time consuming to be done daily by persons who are dealing with this fast-paced Modern Life. Secondly, nowadays processed foods especially in fast food chains ,almost were offered in low cost to attract lots of customers so that fast-food fans have more become today than in past and the number of them perhaps will be increased in the future.(110
  On the other hand ,some people argue that fast foods not only are unhealthy foods, but they also harmful as well .first of all ,the majority of processed foods are actually high-fat foods and contain less nutritional value that consuming them are neither fruitful nor healthful. In fact, foods such as hamburgers ,salty or sugary snacks are full of high cholesterol and low fibre to consider useless for everyone. secondly ,if junk foods have been consumed persistently, more than those noxious effects, might be a normal diet for people which results in bad long term effects during their lives and makes some diseases involving ;heart attack and obesity.(110
  In conclusion ,even though fast foods are more likely to be respondent to the Essential needs for this fast-paced life, they have many determinantal effects that I entirely disagree with them.(31

  • admin    admin

   کوشش شما برای وارد کردن لغات دشوار باعث شده بسیاری از جمله ها نادرست باشند. جمله ها را تا حد ممکن ساده بنویسید.

   • Behnaz    Behnaz

    درود
    استاد مقدمه ،جمله ی تز ندارد،میشه دقیقتر بگید که چی باید یعنی اضافه میکردم

    • admin    admin

     جمله تز

 • Advantage
  #saving time and money
  #everywhere can carry and eat
  Disadvantage
  #cause disease
  #bad habit
  Fast food has attracted in living room and kitchen .Although some people believe that fast food bring advantages, others have opposite views, This essay will examine both views.(29)
  Some people believe that popularity of using fast food has advantage. First of all providing daily meal take lots of time nowadays people are so busy and do not have enough time for preparing food while making fast food take shorter time so they can save time and money. Secondly People lifestyle has changed, there are many things that effect on family lunch times such as fulltime work and studying so people prefer to each their meals on way, in work place or university for saving their times that’s way, they choose fast food. It packs more easily than daily meal and can eat it everywhere. (107)
  Others believe that interesting in fast food has disadvantage. First of all preparing fast food in short time, almost can be possible with high temperature and lots of oil or sugar that make food unhealthy also it has low nutritional value so Frequent use of fast food will cause some disease such as diabetes and high cholesterol levels. Secondly eating fast food effects on some good habit of family such as cook together, seat around dining table for eating and talk. Kids and teenagers prefer to eat their meal in the time that they are watching tv or using their computer hence some family bonding have broken.
  In conclusion, some people believe that eating fast food has advantage, however others, believe that using fast food has more disadvantage .(21)

 • سلام خدمت استاد گرامی.
  تعدادی از کلمات Spell های متفاوت در British English و American English دارند. مثلا موارد زیر:
  Colour vs Color
  Sense of humour vs sense of humor
  کدامیک رو در رایتینگ و لیسنینگ باید نوشت؟
  با تشکر

  • admin    admin

   درود به شما

   هر دو رو میتونید به کار ببرید. ولی بهتر هست یکی رو انتخاب کنید و همون رو ادامه بدید. در یک رایتینگ یا لیسنینگ از امریکن به بریتیش تغییر ندید.

   البته کلا فکر نمیکنم غلط بگیرند

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  Fast food
  ———————————————-
  One of the most conspicuous trends in the 21st century is growing fast food popularity. Despite the boom in positive attitude of this trend, consuming fast food is very often criticized as a refusal eating habit.This issue will analyze these views from multiple perspectives.
  The tendency to favour fast food is rooted in some acceptable reasons.Saving time,first of all for those time-minded people is a rational element to rush into fast food restaurants and relieving hunger instantly.Because of the hectic life style, just a mere people tend to cook at home in an extended period of time; moreover, there are a host of fast food restaurants everywhere, so one can get food in a minute. Secondly,it’s universally accepted that fast food is far more delicious than home-made cook, not only it’s well-known for its high level of salt, sugar and richness of flavour but also heavy reliance on meat such as beef and chicken,distinguish it from another type of meals.
  On the negative side, spreading the habit of consuming fast food is always disputable.Firstly,in the domain of unhealthy ingredients and excessive consumption of fast foods can lead to some devastating effect on people’s health.Most of popular fast food items are full of fat, salt and spice,so addicted to these kinds of cuisines puts people at the risk of numerous diseases such as obesity,diabetes,blood pressure,heart attack and so forth. Secondly, traditional foods are fading in most family life in the consequence of increasing fast food eating habit.Ethnic meals are a vital segment of every nationality and the modern diet style will die out this traditional heritage.
  In conclusion, although some people are of the attitude that increasing the fast food consumption has many advantages, others think drawbacks of eating fast food are shockingly high.(294 word)

  سلام استاد وقتتون بخیر باشه
  با توجه به زمان آزمونم که یک ماه دیگه س میخواستم خواهش کنم برای ارتقای سطح رایتینگم راهنماییم کنید. با سپاس

  • admin    admin

   رایتینگ شما با بی توجهی به سوال و توضیحات کلاس نوشته شده و کوشش شما برای وارد کردن لغات سطح بالاتر باعث شده ترکیب هایی کاملا بی معنی که در زبان انگلیسی وجود ندارد و نادرست هستند وارد بشوند. لطفا به توضیحات دقت کنید و نمونه های خوبی که در تلگرام کلاس معرفی میشوند رو بررسی کنید.

 • Nazila    Nazila

  Today’s fast food has replaced home-made foods and consumption has increased more than in previous years and have two reason . However in this essay discuss both reason.
  Researches shows fast food is harmful for health and if use a lot may cause health serious problem in the long term. There are many reason about it First of all fast food doesn’t have food value it means that they don’t have vitamin or beneficial addition to this. It is very important for people The food they eat has nutritional value and will not harm their health. Secondly In primary ingredient , most fast food is used in low quality food and fast food ingredients are often fried at high temperatures and fried, which is a major problem in these types of foods who risks the health of people.(110)
  Although fast food fast food has a loss to the body, it can be noted for some positive aspects which has caused people to continue to use it First of all it is cheaper than another food Because their ingredients are cheap and economically economical for people, especially students and staff, and also kids are keen on eating fast food. Secondly Fast food is usually available when you have no time to eat and have it at home, you can easily get it out And this is one of the most important reasons people often go to fast food and their pleasure and they also go out to eat fast food to spend their spare time.(116)
  In conclusion I believe that we need to learn more about the benefits and disadvantages of fast food and their effects on human health in order to maximize its impact .(283)

  • admin    admin

   مقدمه شما با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست. ویس های مربوط به جلسه تدریس این بخش رو بشنوید و آپدیت کنید.

 • She called mona yesterday
  He saw sarah three weeks ago
  I didnt get a good mark in the exam
  I got up early in the morning last day
  My mother washed tht plates
  I lived in shiraz for 10 yers
  My father always listened to music
  His family was very rich

 • He plays footbal evry day

  The bus leaves at four oclock

  His training starts at 11 pm

  A players tries to score goals for his tem

  Reza likes football very well

  Im an expert

  • admin    admin

   a player tries….

   بقیه خوب هستند.

 • Teenagers are not allowed to be out of doors after aparticular time,unless are accompanied by an adult
  They will be safe
  No one can buther them#
  Learn new communication#
  They arent maturity
  Not enough expriance#
  Not enough self conident#

  • admin    admin

   از نظر املایی حتما چک کنید

   ایده ها خوب هستند

 • با سلام و خسته نباشید
  they had practice together befor they gave to concert

  When my son got up,i had eaten breakfast

  When my firend arrived office ,i had started work

  My mother had gone shopping befor befor she started cooking dinner

  When i arrived at the airport, the plane had landed

  My teacher had lived in paris befor he studied art there

  He had never driven a care ,befor he got his driving license.

 • Nazila    Nazila

  more available # negative # dosent have food value positive
  #fast ready
  #cheaper than anothers food

 • Positive reasons :
  More delicious and spicy.
  Convenient.
  Negative reasons:
  Health problem
  Harmful ingredients .
  …………………………………………..
  Positive reasons:
  Save time
  Job opportunity
  Negative reasons:
  Low nutritional value
  Oblivion of traditional cusine

 • Main idea1: Advantages of fast foods
  # easy to access
  # reasonable price
  Main idea 2: Disadvantages of fast foods
  # harmful for body
  # fill up body with calories but provide no real nutrient

 • (۱) POSITIVE
  # saving time
  # Easy access

  NEGATIVE
  # most of them are unhealthy and with low quality
  # cause of obesity
  ————————————————————————————————————
  (۲) POSITIVE
  # create a job opportunity
  # varied, healthy and organic food

  NEGATIVE
  # reduce the average time to gather the family members
  # addiction to consumption
  ———————————————————————————————————————-

  (۳) POSITIVE
  # saving money
  # It collects together friends or family

  NEGATIVE
  # dangers for people with high blood pressure and cardiovascular disease
  # damage the genital system and harm the reproduction system

  • admin    admin

   این مورد کاملا غلط هست
   # varied, healthy and organic food

   این رو هم نمیدونم چرا برای فست فود نوشتید. واقعا چه ربطی داره؟
   damage the genital system and harm the reproduction system

 • Behrouz N    Behrouz N

  با درود
  استاد برای ریدینگ هایی مثل موضوع کار شده امروز william henry perkin چون فرمودید سوالها به ترتیب هستش . به نظرتون به این روش که اول جواب سوال اول رو پیدا کنیم بعد سوال دوم رو بخونیم جواب اونو هم پیدا کنیم بعد به ترتیب بقیه سوالها.یعنی طوری نباشه که کل متن رو بخونیم بعد چون سوالها گمرا کننده هم هستن متن یادمون بره .که باز مجبور بشیم با دقت بیشتری بخونیم.ممنون

  • admin    admin

   درود

   در ابتدای کلاس بپرسید باید کامل توضیح بدیم. سوال بسیار مهمی هست.

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  (۱)
  POSITIVE
  # Convenient food (free from routine home cooking)
  # can find everywhere easily

  NEGATIVE
  # lead to obesity
  # Artificial ingredients and flavour = high risk of diseases (high blood pressure)
  ———————————————————
  (۲)
  POSITIVE
  # save time for those time-minded people (fast+ everywhere)
  # very delicious (richness of flavour )

  NEGATIVE
  # forget the traditional and ethnic foods (loss of culture)
  # bad diet habit (gaining weight)

  • admin    admin

   Very good work

 • The chart represents time spent by schoolchildren (10-11 years old) in hours per week on using of computer and watching TV over a period of nine years from 2000 to 2008. (31 words)
  There was a period of stability around 21 hours per week spent watching TV by schoolchildren between 2000 and 2003. Then, a downward trend happened from 2000 to 2003 to slightly under 15 hours per week. At the same time, using computer followed an increasing pattern from just above 3 and crossed another trend at about 15 hours per week. (61 words)
  Apart from a short period of fluctuation between 2004 and 2005, time spent on watching TV by schoolchildren remained constant from 2004 to 2008 slightly more than 14 hours per week. At the same period, using computer continued to grow gradually from 2004 up to 2008. (47 words)
  Overall, it seems that while watching TV was more common compared to using of the computer at first, the popularity of both has been reversed at the end of this time period. (31 words)

 • The graph gives an information about the regularity of weekly hours among the school children who spend their time on two different types of leisure activities during the years of 2000 to 2008 .
  In 2000 the hours devoted to computer by school children in ages from 10 to 11 is less than 4 hours per week then it rose significantly during the next four years to 15 hours in 2004. This time continued to rise and reaches the higest point of about 22 hours per week.
  The time spent on watching tv was 21 hours per week ,it remaied constantly during the next three years ,then it drope dramatically from 21 to 15 hours per week in 2004.this time experienced the stable trend over the next 4 years except a fluctuation between 2005 to 2006.
  Overall,at the first there was a hight difference between the popularity of two different leisure activities but it show the gradually substitute in time spent on them .

 • The graph illustrates about two different leisure activities at home that school children spent their time on a weekly basis over a period of 9 years.
  From 2000 to 20003, the figure for tv programmes which school children watched, remained stable at nearly 20 hour. Afterwards, it declined gradually from just over 20 to just over 14 hour. Then, between 2004 and 2006 the figure for tv programs activities fluctuate approximately around 15.In the subsequent years, it leveled out nearly 14 hours per week.
  Over the whole period, the figure for spending time on the computer increased dramatically from just under 4 to nearly 22 hour. Between 2000 and 2001, there was a minimall rise in the average hours that schoolchildren spent on the computer, followed by a gradual increase to well under 16 in 2004. During the same period, the figure for hours that schoolchildren spent on the computer exceeded that of tv program. Next, it experienced a substantial climb from well under 16 to nearly 22.
  Overall, while to begin with, the figure for tv programmes was the most popular leisure activities, it is clear that computer activities rose significantly over the whole period.
  ۱۹۶

 • beheshteh    beheshteh

  Dear Mr. Anderson
  I am writing this letter to let you remember your last journey. Throughout that journey our seats were next to each other and you happened to talked about a vacancy in one chain of your restaurants. (36)
  The plan journey that we met each other was on 21 of October about 15 days ago. I was on a mission and you were coming back from a trip to Duesseldorf. (32)
  As I told you previously, I am enthusiastic about working with you. I have 15 years experience in field of management in a well-known food company. Moreover I have university degree in public relation. I would like to work as an internal director but if that position is occupied I am willing to work in your proposed position. (58)
  I have an easy-going attitude. Actually I can be tolerated in difficult and stressful situation. These characters will help me to have proper relationship with other people. This is a positive point in your business because it is important to communicate with customers in a way that suits them. I assure you that your customers and your staffs will be happy with my management. (64)
  Best regards

 • A glance at the graph provided reveals the average weekly time spent on two different types of home activities, TV and computer, by children aged 10-11 years during the period from 2000 to the present.
  It is apparent from the information supplied that schoolchildren spent approximately 21 hours per week on watching TV in 2000 which this time remained constant over the next three years. The following next year witnessed a rapid decrease in this activity to less than 16 hours. At the beginning of the same period (2000), the time spent on using computer was less than 4 hours per week which climb sharply in this activity to somewhere in the vicinity of 15 hours in 2004.
  After 2004, the rise in the time spent on using computer continued reaching a peak of just under 22 hours in present. At the same time, regardless of minor fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on watching TV reminded constant at around 15 hours.
  Overall, although the time spent on watching TV was much more than computer at the beginning of the period shown, this trend was reversed at the end of the period, and computer gained significant popularity.
  Total:199

 • The line graph illustrates two different leisure activities of average weekly hours spent home by schoolchildren between 2000 and 2008, a period of nine years.
  Schoolchildren age between 10 to 11 years old spent about 21 hours per week on TV in 2000. After three years stability in 2003, it abruptly fell to 15 hours per week in 2004. In period of last four years it reached to a plateau except between 2005 and 2006 it has a fluctuation.
  Schoolchildren spent time with computer about 4 hours a week in 2000. This graph illustrated an upward trend, but to reach a peak, it didn’t have fixe speed of surge. Over the period of four years the graph surged significantly to 15 hours in 2004 and it increased slightly in the last four years to less than 22 hours per week in 2008.
  Overall, it seems spent time on TV decline and time of spent on computer dramatically increased. Therefore, spent time on computer is more popular at the end.
  All words 170

 • nazila kh    nazila kh

  The graph shows home activities by schoolchildren in per week and compare two different activity between 8 years from 2000 to 2008.
  Schoolchildren at the age of 10 to 11 spend more than 20 hours per week on TV on 2000. This number decrease rapidly between 2003 to 2004 and it was 15 hours in a week and after 2004 they are the same hours watched TV and the number was stable until 2008.
  Schoolchildren spend less time on computer it was a bout 3 hours in a week at 2000 after that from 2004 and 2008 schoolchildren continue to spent more time on computer and the number increase a peak of just under 22 hours and the number are more increase now a days.
  Overall, at the begging of graph TV was more populated than computer but after that schoolchildren spent more time on computer and the number was increased.(151)

 • Behrouz N    Behrouz N

  The graph demonstrate different popularity of TV and computer amount schoolchildren between 2000 to present.
  Time school children spend on computer rose steadly between 2000 until now. The hours per week was increased slightly from a little under four in 2000 to a little over 4 in 2001. After that there were increased dramatically in 2002 about eight hour per week to a little over 20 hours per week in 2007, and this rang increased about twenty-two in present.
  Watching TV fell during seven years. There was a little over 20 hour per week in 2000 that this range stabilised for three years, but it fell in 2003 to about 14 in 2004. After that it was stabilised until 2005 .there was a variation slightly between 2005 to 2006, after that it to stabilised unitil 2007 and now.
  Overall, students’ home activity changed during years, in finally it increased popularity of Computer, and fell popularity of watched TV

 • Behnaz    Behnaz

  سلام
  استاد،اگر بخوایم بگیم ،او دعای خیر برای دیگران می کند ،میشه
  She blesses others

  • admin    admin

   درود.

   در پروژه آیلتس زبان فارسی را رها کنید و معادل سازی نکنید.

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  Given is a graph comparing the average hours (per week) spent on two main activities by students aged 10and 11 from 2000 to present.
  With regard to popularity of leisure activities, it is evident that in 2000 watching TV by schoolchildren took approximately 21 hours of their time each week, and this figure remained steady over the next 3 years, however, one year later this number declined considerably to some 15hours, then this figure despite of a slight fluctuation, remained relatively stable at 15hours for the next following years.
  Looking at the line graph, spending time on computer by pupils was nearly 3 hours per week in 2000. This figure, surprisingly, saw an upward trend over the next period of the time shown and crossed the figure of the TV in 2004, so this number stayed on 22 hours per week until present.
  Overall, one particularly interesting fact highlighted by the figure provided, is that although watching TV was by far the most popular activity among pupils at the first, the hours spent on computer overtook the figure of watching TV over the period shown. (185 word)

 • Behnaz    Behnaz

  The chart illustrates the average hours which are spent by children per week on their leisure activities included ; watching TV and playing computer at home between 2000 to 2008.
  Students aged 10 to 11 years old spent approximately 20 hours weekly on TV in 2000 and this figure remained constant over the next three years and then it dipped significantly , less than 16 hours per week in 2004.
  On the other hand, school children spent less than 4 hours weekly on their computers in 2000 .However,this indicator grew dramatically over the next years, reached to the same hours of watching TV which was under 16 hours per week in 2004.
  After 2004, both these indicators have become reverse until present. As follows, the average of using computers surged constantly to a peak of 22 hours a week in 2008, while the figure of watching TV has almost stabilised till now ,except a trivial fluctuation between 2005 to 2006.
  Overall ,it is obvious that ,although the average attendances of TV and computer fans have been reversed, both were enormously popular at the end of the period.

  • admin    admin

   نمونه بسیار خوبی هست اما به نظر میرسد بعضی جمله ها کپی باشند.

   • Behnaz    Behnaz

    درود بر شما
    استاد من کپی نکردم ،شما در کلاس گفتین به این شیوه هم میشه نوشت ،و فقط خط آخرم رو شبیه نمونه ای که در کلاس گفتین نوشتم ،چون نمیشه تغییر زیادی داد.
    میخواستم بپرسم ،اگه به جای figure,
    Indicator نمیشه نوشت؟

    • admin    admin

     درود. خیر نباید استفاده کنید. سمپل ها رو بخونید.

 • سلام و درود.در ارتباط با تکلیف تسک ۱ آکادمیک این هفته به کرات ناچار به استفاده از عبارت زیر هستیم. آیا تکرار آن نمره منفی خواهد داشت؟
  hours per week

  • admin    admin

   درود

   آشکار هست که تکرار بیش از اندازه به معنی ضعف نویسنده و عدم توانایی ایشان در به کار بردن عبارت و واژگان جایگزین است اما تکرار یک یا چند عبارت در تسک ۱ چیز عجیبی نیست و نمره زیادی از شما کم نخواهد کرد.

 • استاد ببخشید ,سر جلسه کلاس امروز فرمودید باید برای ریدینگ تست بزنیم . آیا باید به جز فصل هایی که هر هفته برای خواندن ارائه می کنید باید خودمون جداگانه کتاب های تست رو هم کار کنیم؟

  • admin    admin

   درود

   از کتاب new insight تست هایی که زدیم رو تکرار کنید و لغات رو بیرون بیارید. اگر تایم اضافی دارید کتاب workbook همین کتاب رو تمرین کنید.

   البته این کتاب این جلسه تموم شد و تمامی ریدینگ های دیگه رو آزاد هستید که تمرین کنید

 • beheshteh    beheshteh

  Selecting the optimum school subjects in every educational system will prepare powerful students for the future. Although some people believe that history is the most important subject, others including me supposed that science and technology are more important than history. This essay will examine both of views. (47)
  Some people believe that history is the most important item. First of all, students can get familiar with their ancestor and use their knowledge. It is obvious that in every society there is worthy traditional knowledge which has been gained during the previous generation’s life. And it has been recorded in historical books. Secondly, studying historical books will help us to avoid of repeating past mistakes. It is an undeniable fact that repeating same mistakes will waste our energy and our time. In addition, Studding history allows people to make more sense of current world because “history repeats itself”. (99)
  Others people believe that science and technology are more important. First of all, science and technology make human’s life easier. Recent development of technology has been dramatically changed our life. For example, the distance is not as important as before. We can be in touch with our friends and relatives which are far from us, just by using a smart phone. Secondly, science and technology will protect human health more effectively. Technology Developed health care system and improved the quality of people life. Doctors perform most of major surgeries by advanced computers which have been designed for that operation. (99)
  In conclusion, this is a controversial issue; some people believe that we have to major on history while another group of people believe that the science and technology are more vital than history. I personally agree with the second standpoint. (40)

 • There are different consideration about subjects of study in schools. Although some people believe that History is the most principal subject of study, others think that science and technology are more essential. This essay will review both views. (38 word)
  A group of people believe that History play a significant role in children education. Firstly, more knowledge about early and distance ancestors could help to know about their way of thinking, behaviors and related results they achieved during their lives and finally it can be used by children towards their future. Secondly, analyzing mistakes made by ancestors, can be more detrimental to children regarding their current lifestyle. Therefore, they could learn from those faults and avoid repetition of them in their process of planning for the future. In other words, pay attention to what happened in the past, enables them to go ahead and create their future wisely. (108 words)
  On the other hand, some people are strong advocate of the approach that scientific and technological courses are more important. Firstly, science and technology can make human lives easier. In spite of few problems that happened because of recent technological inventions, learning about these subjects help people to do their staffs faster and more accurately. Secondly, although statistics show some new dangerous diseases have spread among people, like many different types of Cancer, Alzheimer and so on, but numerous simple and violent illnesses that caused people die in the past, are easily getting cured right now using the latest awards of science and technology. (104 words)
  In conclusion, while some people think that History is more important to teach in schools, other including me argue that science and technology are more important. (26 Words)

 • In today’s world, there is a controversial debate over the importance of subjects in the school curriculum. Although some argue that History should be prioritized compared to Science and Technology, others including me believe that Science and Technology are the most important subjects to be considered. This essay will examine both views. (52)
  Studying History brings people some benefits. First of all, they can gain knowledge about where they come from. Indeed, History helps people especially youngers to understand more their own culture and how they have evolved. Study of History reminds people what their ancestors suffered and experienced to make their country what it is today. Secondly, students can be made aware of events which have occurred in the past. History is full of success and failures which most of them were outcomes of our ancestor’s decisions. Therefore, people via studying History not only prevent repeating mistakes that their ancestors had but also learn to make wise decisions in similar situations. (109)
  On the flip side, some people believe that Science and Technology make future and bring undeniable benefits. First of all, with knowledge of Science and Technology, students learn to think logically and solve problems in modern society. In fact, these are lifelong skills and needed to succeed student in school and beyond. Secondly, Science and Technology provide favorable conditions for the development and growth of a country. In today’s world, the difference between developed and undeveloped countries is directly relevant to the level of development of Since and Technology. Therefore, most of the governments allocate an exclusive budget for these subjects. (101)
  In conclusion, some think History is of paramount importance. However, others including me believe Since and Technology play a key role in today’s world. (24)
  Total: 286

 • a glance at the following bar graph reveals the result of a survey into the popularity of 3 various different kinds of telephone calls in the UK.
  It is apparent from information provided that all three categories had very similar level. Clearly local- fix line has the highest rate of popularity among UK population during years 1995 to 2002. It is evident that Mentioned category has increased slightly to 70 in 1995 to 90 in 1999 and then decreased gradually to about 70 min in 2002. It is clear that the second highest popular telephone call was national and international-fixed line. During the survey is claimed over 30 min spent by national and international this number rose gradually to about 60 min. Eventually mobiles all calls was around 2 mins in 1995 this figure has risen to about 20 mins and then increased dramatically to over 40 mins 2002

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   در این رایتینگ واحد ها و کمیت ها به درستی نوشته نشده. ضمنا پاراگراف overview دیده نمیشود.

   در هیچ جلسه ای بیش از ۱ رایتینگ ارسال نکنید و بر روی تمامی مهارت ها تمرکز داشته باشید.

 • The bar chart illustrates the total figure for minutes of telephone calls in the American, sorted into local-fixed line, national and international-fixed line and mobiles over a period of 7 years.
  between 1995 to 1998, the figure for spoken who used of local-fixed line increased moderately from 70 billions to just under 90 billions. In the subsequent year, the number of minutes of telephone calls stood to nearly 90. Over the next 3 years, it saw a decline of over 70.
  In 1995, the figure for spoken who used of national and international-fixed line was just under 40, whereas that of mobiles was nearly 5. The figure for the year 2002 rose to just over 60 and 40 respectively.
  Also, the highest number of minutes that user made call, was belong to local-fixed line.
  Overall, both national and international-fixed line and mobiles rose gradually, but the figure for user cell phone from local-fixed line increased first and then dropped between 1999 and 2002.
  ۱۶۳

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   این رایتینگ با بی دقتی نوشته شده. بجای UK واژه American دیده میشه و ساختارها در بعضی بخش ها نادرست هستند.

   در هیچ جلسه ای بیش از ۱ رایتینگ نباید ارسال شود و تمرکز بیشتری روی کار داشته باشید.

 • Benefit of studding history in school
  #use the experience of the past
  # helps us understand people and societies
  Benefits of studding science and technology in school
  #provide more facilities
  #solve today`s problem
  Subjects of school contribute to students positive or negative decision in future. Although some people believe the history is the most important subject, others believe that science and technology are more beneficial than history. This essay will examine both views.
  Some people believe that history is the most important subject in school. First of all, studding about the past can give us thousands pattern from defeats and successes famous people which students can learn many thing of them. many great scientists lived in the past who gave us fundamental theories about physics , math, environment, stars so by studding their biography we can learn how continue as same as that methods.. Secondly history is the biggest source for learning about how earlier societies established? We can learn how democracy and freedom societies made progress. Studding history can teach us to choose better ways for our society.
  Some people believe that science and technology are more useful than history. First of all, science and technology contribute to all aspects of our life now a days. technology provide more facilities than past. students by studding systematically these subjects will provide more and more facilities for better life in future. secondly there are many differences problems for today`s human such as cancer, global warming, lack of water, nuclear war so for solving such problems we need to learn more and more science and technology than past so it is better student focus on this subject for the future.
  In conclusion, some people believe that history is the most useful subject in school, however others believe that science and technology are more beneficial.

  • admin    admin

   فایل های صوتی شما ارسال نشده!

 • Asiyeh.S    Asiyeh.S

  Awareness of historical matters would help to broaden our horizons of today’s life.Although some people are of the view that one of the chief of school subjects is history,others including me think that science and technology are more important.This essay intends to examine both views.
  Some people state that Knowledge of history is one of the remarkable school’s topics.First of all,knowing the ancestor and their knowledge provides us the ability of solving some insurmountable problems. Due to a salient instance,traditional medicine from previous generations helps us to cure some disease without any chemical medicines discovered or any ways of treatments.Secondly,undoubtedly,learning through the mistakes of previous generation helps us not repeat them again.For example,because of the racism in previous centuries,a major of Negros died under pressure of slavery.Fortunately,nowadays,most of people are in contrast to racism matters and believe the racial equality.
  On the contrary, some others have the opinion that focus on teaching the science and technology is much more important than history.First of all,improving discoveries and inventions provides a numerous advantages to human’s life. For instance, inventing the engine, revolutionized the transportation,so people commute everyday remarkably faster than previous centuries. Secondly, science researchers are developing a host of ways to protect people and environment from loss.To precise,discovering a myriad novel treatments and specialized equipment in order to cure unknown diseases are considerable.Also evident is the fact that finding some excellent ways to conserve environment such as soil erosion or save endangered species not to become extinct are the consequences of Science research and technology.
  In my view,science and technology perform a vital role in human’s life;however,we use the ancestor’s knowledge to achieve today’s innovations.
  In conclusion,whereas some individuals think history is important subject, others including me believe that technology and science plays a significant role in people everyday lives.

 • Behrouz N    Behrouz N

  Countries’ future depend on Countries quality school and kind of. Although some people believe history is important school, other peoples think science and technology are important than history. This essay will discuss both of views. (35words)
  Today’s world needs to science and technology. First of all, these days that almost most of people don’t have enough time for do some work, and they demand to focus more on their career. One of the best way of solving their dilemma is inventing the essential facilities to reduce human duty and easier lives. Improving inventions and technology need to study of technology and science. Secondly, Industrializing world cause damage environment such as global warming. solving these problem and another problems necessitate study of science, and using technology. Study of science and technology could very useful for environment and people’s live.(102word)
  Studying of history is influence on future. First of all, knowing about history, and knowledge of ancients to influence on today’s modern lives. The experience ancient could use by new generation, and help this people to have better decisions about their different issue. Having knowledge about history don’t allow to repeat the wrong decisions, Because a lot of today’s challenge experience by ancient in the past, and their decisions and their result’s decisions is better guide for new generations.. Secondly, improving know about history is help people’s view to understanding efforts in the past for today’s facilities, and get motivate to new generation to more endeavor for future generations.(109words)
  In conclusion, some people believe history is one of the most important subject. However others, other people think another subjects like science and technology are important.(26words)

  (Total 272 words )

 • In today’s life, there are many important school subjects that built future of the country. Although some people imagine that history is one of the most important school subjects, others belief today subject like science and technology, are more important. This essay will examine both views.(45)
  Some people imagine that history is one of the most important school subjects. First of all, it helps know the ancestors and use their knowledge. In the history there are many ancestors that they have strong and deep knowledge, it can be useful for the future life or maybe for the politics. Secondly, with study the history, reader can know the experiences of ancestors and prevent to repeat past mistakes. If someone knows the previous mistakes, it named a free experience for them and it can be useful for the society.

  Another people believe today, subject like science and technology, are more important. First of all, with improving the science it can better control diseases and national disadvantages. Science improve, make the healthy society and it help to cure some disease that in the previous this cure disease was imagine. Secondly, with technology the life of human become simple. It can help people do their works faster and simpler. It can be used for medical science, agriculture, business, factories and etc. in addition in all parts of our society.
  My opinion is that both of history and science and technology are important to study in schools. Because both of them are important as I said.
  By way of conclusion, Some people imagine that history is one of the most important school subjects. But another people believe that in today’s world, subject like science and technology, are more important than history as noted. But I belief all of them are necessary and important.
  All words:298

 • Our life is a mixture of history and new science. Although some people believe student should know about history more, others think new science and technology are more important, but in my opinion both of them are significant for students.
  History has a huge influence in our life. First of all, there are a lot a useful experience in our history. By studying previous lives we can use their experience in our life without wasting our time for researching that it will be ok or not. We can improve their experience and by continuing their way we can gain useful result. Secondly, there are a lot of tradition in our history. All of us have many traditions in our family, city and country that has a big role in our daily behavior. If students don’t know these traditions they may behave in a way that annoy others although it’s not deliberately.
  Nowadays, living without new science and technology is almost impossible. First of all, most of our equipment are produced with new technology. Students must learn how to produce and use them in their life, these instruments make our lives more comfortable and enjoyable. Secondly, new science and technologies reduce our cost and wasting time. Our Homes, offices and buildings are produced with ingredients that isolate them from outdoor, so it reduces noise and energy consumption. Products are produced very fast and numerous, most of works are done by computers that can do their job continually for a long time and no mistake.
  In conclusion, although many people believe our history is more important than new technology, others believe vice versa and my opinion is the combination of them.(279)

 • The chart illustrate the time spend by UK people on three different types of telephone calls over eight years from 1995 and 2002.
  First gram is local calls were have the highest throughout .It display local calls were around 70 billion minutes in 1995. It started to rise gradually from the next four years, it were around 90 billion minutes calls in 1999. These calls had fallen back like to the 1995 gram by 2002.
  At the beginning, the minutes of spoken the national and international fixed line was less than 40 billion minutes. These increased all over the period of 8 years, but it growth slower over the last two years to 60 billion in 2002.
  There was a considerable increase in mobile calls in 1995 from eight years till 2002. At the first in 1995 it was about two billon minutes, it growth slowed over the first four years and this rise was particularly noticeable between 1999 and 2002 over 45 billion minutes mobile calls.
  Overall, at the first the gap between the three categories was really considerable but over the last four years the gap become decreased and in 2002 deferent between these categories had narrowed considerably.(200 words)

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   چهارچوب کلی خوب هست اما باید دقت کنید تمامی این رویدادها مربوط به گذشته هست و زمان گذشته ساده نیاز است.

   همچنین باید حدود ۱۷۰ واژه بنویسید.

 • nazila kh    nazila kh

  History
  #We have a lot of experiences in history
  # Knowing history makes us aware of our mistakes
  Science& technology
  # In today’s advanced world, knowing both is essential
  # By knowing this, human life will be easier

 • nazila kh    nazila kh

  The chart shows information about how much people in uk used telephones in tree categories like National and international fixed line and mobiles between 1995 until 2002.
  Local calls in 1995 are more than 70 billion minutes and the number increased about 90 billion minutes at 1999. National and international fixed line in 1995 is more than 30 billion minutes and the number increased about 60 billion minutes at 2002 and the mobile calls in 1995 were only a few billion minutes and this number are increased in 2002 about more than 40 billion minutes. This number only increased for the next 7 years. The number of local fixed line in 1999 is 90 billion minutes and more increased at this year and also the number of mobile calls are more increased at 2002 compare with another years.
  Overall, there are more different number in the chart among all the beginning years and the final year is very similar level of these days.(163)

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   چهارچوب رایتینگ خوب هست و تنها خطاهای کوچکی در جمله سازی و کاربرد نادرست واژگان به چشم میخورد.

 • People have different views about what school lessons are more important. While there are persusive argument in favor of history, others including me would argue that other subject like science and technology are more important than history. This essay will discuss both viewpoints.
  Some people argue that there are advantages to studying history. Firstly, history repeats itself and it is full of valuable life lessons that have been passed down from our generation. By studying history, students gain many different experiences and also they can learn about your mistakes. Secondly, learning history is important for finding a sense of identity. history offers something related to the mindset and ways life of our ancestor. So by studying history book we can be familiar with their mind, their customs, their foods and anything else related to our identity.
  On the other hand, there are those who subscribe to the view that studying science or technology have several benefits. To begin with, they believe that school is decisive factor in one’s future job. Students who study subject like technology and science are able to get a better job in future. For example: there are numerous company that they recruit many people who hold degree in science or technology. Beside, science or technology are more practical in the long run. By learning this subjects, students have easy access to better quality life. For instance: easy access to the Internet has facilitated people lives.
  In my opinion, there are advantages to learning science and technology. The significant advantage is that science and technology can open the door to better life prospect such as better career.
  In conclusion, both history and science or technology can be beneficial under different circumstance, but I generally prefer to learn science or technology. they provide better life prospect.
  ۲۹۸

 • Main idea1: History is more important
  # To know about our ancestors and their experiences
  # to avoid mistakes made by our ancestors.
  Main idea 2: Science and technology is more important
  # technology and science make our life easier
  # they can save people life

 • History.
  – analize ancestors life and gain a knowledge.
  -imroving the past life cause the future progress.
  Technology and science.
  -more understanding the world .
  – new innovation easier life.