چند نوع سوال در ریدینگ آیلتس آکادمیک وجود دارد؟

چند نوع سوال در ریدینگ آیلتس آکادمیک وجود دارد؟

چند نوع سوال در ریدینگ آیلتس آکادمیک وجود دارد؟

برای به دست آوردن یک تصویر مشخص از بخش ریدینگ آیلتس باید در نظر داشته باشیم در نهایت و در مجموع با چند نوع سوال در این مهارت روبرو خواهیم بود؟ ضمنا باید دقت داشته باشیم در هر یک از این نوع سوال ها یک یا چند مهارت قرار هست مورد سنجش قرار بگیرد. 

.

مجموعا چند نوع سوال در ریدینگ آیلتس آکادمیک وجود دارد؟

به استناد سایت رسمی idp و سایت Liz از اگزمینر های پیشین آیلتس، مجموعا 13 نوع سوال را میتوان برای ریدینگ آیلتس در نظر گرفت که البته هرگز با تمامی این سوالات در یک آزمون روبرو نخواهید شد اما احتمال وجود هر یک از آن ها در هر آزمون وجود دارد. این سوالات عبارتند از: 

(1) Matching Headings

(2) True / False / Not Given و Yes / No / Not Given

(3) Matching Paragraphs

(4) Summary Completion 

(5) Sentence Completion 

(6) Multiple Choice Questions

(7) List Selection

(8) Choosing a Title

(9) Matching Sentence Ending

(10) Table Completion

(11) Flow Chart Completion

(12) Diagram Completion

(13) Short Answer Questions

.

نوع اول: سوالات Matching Headings ریدینگ آیلتس

نمونه سوالات هدینگ را در این تصویر مشاهده میفرمایید که از کمبریج آیلتس جلد 9 انتخاب شده. همانطور که از شماره صفحه مشخص هست این سوال ها پیش از متن اصلی ظاهر میشوند. دقت داشته باشید سوالات هدینگ تنها سوالاتی هستند که پیش از خود متن ظاهر میشوند و تمامی سوالات دیگر بعد از متن جای میگیرند. ضمنا پاسخ این سوالات هیچ ترتیبی در متن ندارند و با پاسخ دادن یک سوال همچنان باید تمامی متن را برای سوالات دیگر در نظر داشت. با مشخص شدن هر پاراگراف، در سوال های بعدی آن پاراگراف را نباید در نظر گرفت و باید آن پاراگراف را حذف کرد مگر سوال مشخص کرده باشد که یک پاراگراف میتواند پاسخ بیش از یک سوال باشد که این حالت معمولا اسئثناء هست و در بیشتر سوالات Matching Headings ها هر پاراگراف فقط پاسخ یکی از سوال ها هست. 

.

نوع دوم: سوالات True / False / Not Given و Yes / No / Not Given

در تصویر زیر سوالات 21 تا 26 از نوع سوالات Yes No Not Given هستند که پاسخ آن ها در متن به ترتیب هست. این نوع سوالات از نظر درجه سختی در سطح متوسط هستند اما بسیار متداول هستند و حتما در آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال با این مدل سوال ها برخورد خواهید داشت. این سوال ها از نظر تکنیک و پاسخدهی کاملا مشابه سوالات True False Not Given هستند. 

نوع سوم: سوالات Matching Paragraphs ریدینگ آیلتس

در تصویر زیر که مربوط به Passage اول تست دوم از کتاب کمبریج آیلتس جلد 9 انتخاب شده، سوالات 1 تا 6 از نوع سوالات مچ کردن پاراگراف یا Paragraph Matching هستند. در پاسخ دادن این سوالات باید دقت داشت که پاسخ ها در متن هیچ ترتیبی ندارند و برای هر سوال عملا باید تمامی متن را در نظر گرفت. در سوالی که در اینجا مشاهده میکنیم با پاسخ دادن هر سوال پاراگراف مربوطه حذف میشود و نباید برای پاسخ های دیگر آن پاراگراف را در نظر گرفت که معمولا هم همینطور هست. در موارد استثناء سوال مشخص میکند که حتی میتوان یک پاراگراف را بیش از یک بار بعنوان پاسخ صحیح انتخاب کرد که عملا کار دشوار تر خواهد بود. 

.

نوع چهارم: سوالات Summary Completion ریدینگ آیلتس

در این نوع سوالات یک خلاصه از متن ارایه شده که در آن چندین جای خالی وجود دارد. این جای خالی ها باید (1) از مجموعه گزینه های ارایه شده در یک کادر یا (2) مستقیما از متن انتخاب شوند. 

.

Summary Completion نوع اول : پر کردن جای خالی از کادر

در  نمونه زیر از تست 3 کمبریج آیلتس جلد 9 انتخاب شده نمونه از این سوالات Summary Completion دیده میشود. دقت داشته باشید که واژگانی که در این کادر دیده میشوند مستقیما در متن وجود ندارند و باید برای آن ها معادل هایی در متن پیدا شود. 

Summary Completion نوع دوم: پر کردن جای خالی از متن

در این نمونه که از کمبریج آیلتس جلد 13 جنرال انتخاب شده، خلاصه ای را  میبینیم که سوالات 37 تا 40 مربوط به Passage سوم در آن جای دارند. دقت داشته باشید که در این نوع سوال جای خالی ها باید مستقیما از متن انتخاب شوند. 

نوع پنجم: سوالات Sentence Completion ریدینگ آیلتس

در این سوالات که از سوالات نسبتا ساده تر ریدینگ آیلتس هستند در هر جمله یک یا دو جای خالی وجود دارد که برای پر کردن آن واژه مورد نظر باید مستقیما از متن کپی شود. 

نمونه ای از این سوال در زیر از کمبریج آیلتس 9 تست جنرال انتخاب شده است. 

نوع ششم: سوالات Multiple Choice Questions ریدینگ آیلتس

سوالات چند گزینه ای یا Multiple Choice جزء سوالات دشوار ریدینگ آیلتس به شمار می آیند که شرکت کننده در آن ها باید از بین 4 گزینه تنها یک گزینه را برگزیند. خوشبختانه پاسخ این سوالات در متن به ترتیب هستند اما برای پاسخگویی به سطح بالاتری از لغت و درک مطلب نیاز هست و معمولا 2 گزینه بسیار نزدیک به پاسخ صحیح به نظر میرسند که در نهایت یکی از آن ها پاسخ صحیح خواهد بود. 

نمونه سوالات چند گزینه ای زیر از کمبریج آیلتس 9 و پسج سوم تست دوم انتخاب شده است. 

.

نوع هفتم : سوالات List Selection ریدینگ آیلتس

.

نوع هشتم: سوالات Choosing a Title

در این نوع سوال ها در ریدینگ آیلتس در خود Passage هیچ عنوان یا Title وجود ندارد(متن زیر از کمبریج آیلتس جلد 9 را ببینید) و از شرکت کننده خواسته میشود با توجه به درکی که از کل ریدینگ داشته یک عنوان مناسب انتخاب کند. این سوال ها معمولا زیاد دشوار نیستند اما به هر جهت شرکت کنندگانی هستند که با داشتن پیش فرض های نادرست پاسخ های نادرستی را انتخاب میکنند. در این نوع سوال ها باید درک کلی از متن را در نظر داشته و به هیچ عنوان نباید بدنبال یک تکه کوچک از متن بعنوان دلیل بود. البته اطلاعات خاصی از متن در رد کردن گزینه میتواند سودمند باشد. 

.

نوع نهم: سوالات Matching Sentence Ending

.

نوع دهم: سوالات Table Completion

در این نوع سوال خلاصه ای از بخشی از ریدینگ که معمولا شامل 2 یا 3 پاراگراف از کل متن هست مشابه تصویر زیر(کمبریج آیلتس آکادمیک جلد 10) ارایه میشود و از شرکت کننده در آزمون آیلتس خواسته میشود بخش های ناقص را با اطلاعات مرتبط از متن پر کند. این نوع سوالات نسبتا دشوار هستند اما پاسخ ها در متن به ترتیب ظاهر میشوند و همانطور که اشاره شد تنها مربوط به بخش کوتاهی از کل متن هستند و بنابراین با یک حدس هوشمندانه و تکنیک اسکیمینگ و پیدا کردن محل کلی و سپس بررسی دقیق تر اطلاعات برای یافتن کلمات مناسب برای جای خالی ها میتوان در زمانی معقول به پاسخ های درست دست یافت. 

.

نوع یازدهم: سوالات Flow Chart Completion

در این نوع سوال که در ریدینگ های آیلتس آکادمیک در متن سوم به خصوص متداول هست عملا همه چیز شبیه به سوالات تکمیل جدول یا Table Completion هست که در بخش قبلی توضیح داده شد. به این معنا که پاسخ ها در متن به ترتیب هستند و چارت جریانی یا Flow Chart خلاصه ای از بخش نسبتا کوچکی از متن شامل 2 تا 3 پاراگراف را نشان میدهد که با تکنیک های اسکیمینگ در آغاز کار و سپس اسکنینگ میتوان به پاسخ های درست دست یافت. نمونه ای از این نوع سوال را در زیر از کمبریج آیلتس جلد نهم مشاهده میفرمایید.  

.

نوع دوازدهم: سوالات Diagram Completion

در این نوع سوال هم درست همانند دو نوع سوال قبل یعنی تکمیل جدول و تکمیل چارت جریانی، پاسخ ها در متن به ترتیب هستند و عملا یک فرایند، انجام یک تحقیق یا مواردی اینچنینی که توصیف گام به گام روی دادن موضوع مورد بحث می باشند تشریح شده است. سطح دشواری معمولا پایین تر از دو مدل قبلی هست و اطلاعات دیاگرام به تکه کوچکتری از متن محدود هست. دقیقا تکنیک های اشاره شده در مورد سوالات قبل در اینجا هم به همان شکل مورد استفاده خواهد بود. 

.

نوع سیزدهم: سوالات Short Answer Questions

 

.

✅ 30 نکته کلیدی ریدینگ آیلتس

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از