نکته های اسپیکینگ آیلتس

IELTS Speaking Tips

نکته های کلیدی در دو مهارت اسپیکینگ یا گفتاری آیلتس و همچنین رایتینگ یا نوشتاری از اهمیت چشمگیری برخوردارند و به گفته وبسایت های مرجع آیلتس بدون دانستن این نکته ها و ریزه کاری ها حتی انگلیسی زبان ها نیز ممکن است در آزمون آیلتس به ویژه در این دو مهارت نمره خیلی خوبی بدست نیاورند. در زیر نکته های کلیدی اما ساده ای در زمینه مهارت اسپیکینگ یا گفتاری آیلتس را فهرست میکنیم.

نکته های کلیدی اسپیکینگ آیلتس

  • تا جایی که میتوانید صحبت کنید و حرفتان را کوتاه نکنید
  • کوشش کنید تا جایی که میتوانید روان صحبت کنید و پاسخ ها و جمله ها را حفظ نکنید
  • آرام باشید و با اعتماد به نفس از آزمون لذت ببرید.
  • پاسخ های خود را با چند دلیل و مثال گسترش دهید.
  • کوشش کنید همیشه بیش از آزمون گیرنده یا ممتحن صحبت کرده باشید.
  • اگر متوجه سوال نشدید حتما توضیح بیشتری بخواهید.
  • هرگز پاسخ ها را حفظ نکنید! آزمون گیرندگان در این زمینه آموزش دیده اند و بی درنگ متوجه این مساله شده و پرسش ها را به سرعت عوض میکنند.
  • دیدگاه های خود را بیان کنید. نمره شما بر پایه آنچه به زبان می آورید براورد میشود.
  • بسیاری از سوالات روز آزمون قابل حدس زدن است. از این رو کوشش کنید با ضبط کردن صدای خود در منزل و داشتن تمرین کافی سر جلسه آماده شوید.

منبع: http://takeielts.britishcouncil.org

دیدگاه ها

Comments are closed.