جستجو

نکات سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس

نکات سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس
نکات سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس

نکته ها و استراتژی سوالات True False Not Given

 سوالات True / False / Not Given و Yes / No / Not Given از انواع بسیار رایج در ریدینگ آیلتس آکادمیک و جنرال به شمار میرود و اگر در آزمون آیلتس شرکت کند بدون شک با این نوع سوالات روبرو خواهید شد. قبلا گفتیم که رویهمرفته 14 نوع سوال در ریدینگ آیلتس وجود دارد که از نظر سطح دشواری متفاوت هستند. به باور ما سوالات ترو فالس یا TFNG در سطح متوسط دشواری قرار دارند و جزء سوالاتی هستند که با تمرین کافی میتواند آن ها را از نقطه ضعف تبدیل به نقطه قوت و عاملی برای افزایش نمره ریدینگ آیلتس کرد.

در این صفحه درباره اطلاعات کلی درباره این سوالات، استراتژی های پاسخگویی، حل تمرین و آموزش گام به گام و در پایان مهم ترین نکات سوالات True False Not Given ریدینگ ایلتس گفتگو خواهیم کرد.

.

آشنایی با سوالات True False Not Given

سوال های True False Not Given عبارتند از یک متن و یک سری 3 تا 6 تایی از جمله های خبری نسبتا کوتاه که اطلاعاتی مشخصی درباره همان متن در خود دارند. وظیفه شرکت کننده در آزمون این است که تعیین کند کدام جمله تایید کننده اطلاعات ارایه شده در متن، کدام جمله خلاف یا ضد اطلاعات ارایه شده در متن است. حالت سومی هم وجود دارد که در آن متن ما اطلاعات جمله خبری مورد نظر را در خود ندارد یا به صورت ناقص درباره آن صحبت کرده. به ترتیب برای این حالت ها در پاسخنامه واژگان True، False و Not Given می بایست وارد شود.

پس به صورت خلاصه داریم:

True: اگر اطلاعات ارایه شده در جمله همسان با اطلاعات متن است.

False: اگر اطلاعات ارایه شده در جمله دقیقا برعکس اطلاعات متن است.

Not Given: اگر اطلاعات ارایه شده در جمله اصلا در متن وجود ندارد یا راجع به آن ناقص صحبت شده است.

در سوالات Yes No Not Given هم روال کار دقیقا به همین صورت هست با این تفاوت که سوالات True False Not Given درباره دیدگاه ها هستند اما سوالات Yes No Not Given درباره حقایق کلی یا Fact ها در متن هستند.

اجازه بدهید با یک مثال کوتاه اصول اولیه این نوع سوالات را با هم مرور کنیم. متن کوتاه زیر را در نظر بگیرید:

Text: I live in a very small family. I am the only child which means I can’t enjoy the company of my sister or brother.

درباره این متن بسیار ساده این چند جمله خبری را داریم:

1. He has no siblings.

2. He may have a younger brother.

3. His mother is a single parent.

پاسخ شما به این سوالات چیست؟ با توجه به متن این شخص برادر یا خواهر ندارد بنابراین جمله اول True هست. جمله دوم درباره احتمال وجود یک برادر جوان تر صحبت شده اما متن مشخصا اعلام کرده که این شخص برادر یا خواهری ندارد پس این گفته قطعا غلط یا False هست. در جمله سوم درباره موضوع Single Parent بودن مادر این شخص صحبت شده که در متن اصلا چنین اطلاعاتی وجود ندارد. بنابراین پاسخ سوال سوم Not Given هست.

خوشبختانه پاسخ این سوالات در متن به ترتیب ظاهر میشود بنابراین اگر با قطعیت محل پاسخ حتی یکی از این سوال ها را در متن پیدا کنیم، پیدا کردن جای حدودی باقی پاسخ ها در متن کار چندان دشواری نیست. با اینهمه بسته به اینکه این سوالات در متن اول، دوم یا سوم وجود داشته باشند پاسخگویی به آن ها ممکن است بسیار ساده یا بسیار چالشی و دشوار باشد.

.

استراتژی پاسخگویی به سوالات True False Not Given

در این سوالات بهترین کار این است که ابتدا سوال را با دقت بخوانیم تا مشخص کنیم آیا سوال ما TRUE/FALSE/NOT GIVEN است یا YES/NO/NOT GIVEN تا در پاسخنامه جابجا و اشتباه  ننویسیم.

با توجه به اینکه پاسخ این نوع سوالات در متن به ترتیب هستند نیازی به خواندن همه متن برای پاسخگویی به سوالات نیست. پیش از اینکه پاسخگویی را شروع کنید، تمامی سوالات با بخوانید و زیر کلیدواژه ها خط بکشید(در فرمت کامپیوتری هایلایت کنید یا علامت بزنید). همزمان به فکر هم معنی ها یا Synonym های این عبارت ها باشید. دقت کنید بعضی از این جمله ها کاملا غلط و بعضی کاملا درست و در نهایت بعضی اصلا اشاره نشده اند. بنابراین همه را به عنوان عبارت درست در نظر نگیرید و فقط روی کلیدواژه ها تمرکز کنید.

اگر سوال True False ما اولین سوال در متن هست، سوال اول را بار دیگر نگاه میکنیم و شروع به خواندن سریع(Skimming) پاراگراف اول میکنیم. اگر کلمه خاصی در یکی از مجموعه سوالات True False ما وجود دارد که مشخصا نشان میدهد در یکی از پاراگراف ها درباره آن صحبت شده میتوانیم کار را با همان سوال آغاز کنیم و الزاما روی سوال اول و دوم و …. زمان نگذاریم.

در تمامی انواع سوالات همیشه یکی دو سوال ساده، یکی دو سوال بسیار دشوار و یکی دو سوال در سطح متوسط هستند. اگر حس کردید سوال بیش از حد دشوار هست و بیش از 30 ثانیه زمان صرف شده و حتی جای آن را هم پیدا نکردید خیلی سریع آن را رها کنید و پاسخگویی آن را به آخر کار موکول کنید. این یک تکنیک هوشمندانه مدیریت زمان یا Time Management هست که فقط افراد با تجربه و دریافت کنندگان نمره های بالا از نظر روانی میتوانند آن را به درستی پیاده کنند. طراحی سوالات به صورت عامدانه به گونه ای است که شما در یکی دو سوال اول متوقف شوید و تایم زیادی را از دست بدهید. پس باید رها کردن سوالات دشوار را تمرین کرده و به خوبی در آزمون به کار بگیرید.

در ضمن خواندن سوالات بعدی و قبلی در این مجموعه هم در سوال هم در متن مراقب کلمات و ساختارهای دستوری که معنی جمله را کاملا عوض میکنند باشید. عبارت هایی مثال Don’t، Few، Never، Too و امثال اینها میتوانند معنی جمله یا سوال را کاملا عوض کنند.

اگر بیش از حد روی یک سوال زمان گذاشتید اما آن را پیدا نمیکنید جواب را فعلا Not Given بزنید و عبور کنید. در پایان اگر زمان بیشتر بود برگردید و دوباره آن را چک کنید. کوشش کنید جواب هایی که قطعا و به صورت واضح درست یا غلط هستند را اول بدهید.

اگر موردی درباره یک سوال پیدا کردید و به نظر شما میرسد جواب درست یا غلط هست، پیشنهاد میشود دست کم خواندن آن قسمت را تا پایان پاراگراف ادامه دهید. در بعضی موارد اطلاعاتی بهتر یا ناقض جمله هایی که در وسط پاراگراف ها گفته میشود در پایان پاراگراف دیده میشود.

در مثال زیر کوشش کرده ایم یک نمونه دشوار از سوالات True False را فقط برای یک تست حل کنیم. به نحوه برخورد با این تست و پیدا کردن نهایی جواب دقت بفرمایید.

.

آموزش گام به گام سوالات True False Not Given

نکات سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس

تمرین با پرسش های True False Not Given

.

نکات سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس

نکته اول: پاسخ سوالات True False Not Given در متن همیشه و حتما به ترتیب هستند.

نکته دوم: در مواردی که هیچ چیزی در مورد سوال در متن وجود ندارد و پاسخ Not Given هست ممکن است به نظر برسید پاسخ سوال بعدی در متن به ترتیب نیست. برای مثال اگر در خط 20 ام در مورد یک موضوع به طور کلی صحبت شده و جواب سوال نات گیون هست، پاسخ سوال بعدی ممکن است در خط 18 ام باشد. این نکته مهم هست که باید حتما در نظر داشته باشید.

نکته سوم: لغاتی مثل  seem / claim / suggest / possibly / believe / probably در متن در این نوع سوال ها قطعیت را از بین میبرند و معمولا پاسخ را تغییر میدهند. اگر چنین کلماتی در متن یا سوال میبینید در انتخاب پاسخ بیشتر دقت کنید و حتما دوباره چک کنید.

نکته چهارم: لغاتی مثل Always / Never / All / None / Few که معنای مطلقی را به جمله میدهند باعث میشوند جواب یا False باشد یا Not Given؛ کوتاه اینکه اگر یک جمع بندی و ادعای بزرگ در سوال دیده میشود پاسخ تقریبا هرگز درست یا True/Yes نخواهد بود.

نکته پنجم: در این مجموعه از سوالات همیشه باید در پاسخ ها هم True هم False و هم Not Given وجود داشته باشد پس اگر جواب های شما بدون یکی از اینهاست بدون شک در پاسخ ها خطا وجود دارد.

نکته ششم: بعضی منابع ادعا میکنند میتوان در پاسخنامه برای این سوال ها از مخفف استفاده کرد. برای مثال بجای True نوشت T اما پیشنهاد ما این است که ریسک نکنید و حتما پاسخ را به صورت کامل(True) بنویسید.

نکته هفتم: از تله های رایج طراحان در سوالات ریدینگ تروفالس تکرار یک واژه از سوال در متن یا تکرار واژه ای از نظر ظاهری بسیار شبیه از سوال در متن یا تکرار یک هم معنی(Synonym) خیلی واضح از سوال در متن هست. بجز حس ناخودآگاه(Intuitive Feeling) درست بودن پاسخ که به تمامی شرکت کنندگان در این حالت دست میدهد، بسیاری واقعا قدرت تشخص غلط بودن پاسخ را ندارد و جواب را به اشتباه True در نظر میگیرند. دقت داشته باشید فقط معنی و مفهوم در این سوالات باید مد نظر باشد نه کلمات یا ظاهر آن ها.  

نکته پایانی اینکه تمرکز بیش از اندازه بر نکات سوالات True False Not Given اشتباه هست. سوالات True False بیش از اینکه سوالات تکنیک، ترفند و نکته باشند سوالات پارافریز و تسلط شما بر درک معنای درست جمله ها و ساختارها و در یک کلام دایره لغات وسیع هستند. بنابراین با تمرکز بر یادگیری صحیح لغات و ساختارهای دستوری برای بهبود درک مطلب میتوانید به خوبی در این نوع سوالات پیشرفت داشته باشید.

.

تمرین با سوالات استاندارد ریدینگ آیلتس

برای تمرین و تست زنی با سوالات واقعی و استاندارد ریدینگ آیلتس جنرال و آکادمیک پیشنهاد میکنیم به فهرست بهترین منابع آیلتس pdf که به تازگی برای سال 2024 آپدیت شده نگاهی داشته باشید.

معتبرترین تست ها و نزدیک ترین به آزمون اصلی سری کتاب های کمبریج آیلتس هستند. اما اگر سطح شما خیلی بالا نیست میتوانید کار را با کتاب های سطح بندی شده و مثل کامپلیت آیلتس در 3 جلد از سطح مقدماتی تا آیلتس 7.5 یا ماندست آیلتس در 4 جلد از پایه تا آیلتس 7.5 آغاز بفرمایید. توضیح تمامی این کتاب ها و شیوه کار با آن ها هم در فهرست بهترین منابع آیلتس که لینک آن قرار داده شد در دسترس هست. 

.

جمع بندی و سخن پایانی

عزیزان در این صفحه کوشش کردیم به نکات سوالات True False Not Given ریدینگ آیلتس بعنوان یکی از 14 نوع سوال در این مهارت بپردازیم. درصورتی وجود هرگونه پرسش یا چالش در پاسخگویی به این سوالات حتما با ما در گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) همراه باشید. در این گروه به صورت روزانه سوالات ریدینگ و لیسنینگ آیلتس برای پاسخگویی مشخص شده و توضیح داده میشود.

  

  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب جدید

  

error: Content is protected !!

بهترین زمان برای یادگیری...

فرصت را از دست ندهید و در کلاس‌های نیمه خصوصی آیلتس ثبت نام کنید. شروع کلاس‌ها از هفته اول مردادماه با 20% تخفیف

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید و اخبار آیلتس 2 را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.