نمونه سوال و جواب آموزشی رایتینگ آیلتس Task 2

Academic IELTS Writing Task 2 Test 3

این سوال و پاسخ آن که در زیر آورده شده از کتاب Cambridge IELTS 9 گرفته شده و مربوط به رایتینگ تست سوم آن میباشد. پاسخ نوشته شده توسط تصحیح کننده های رایتینگ آیلتس در حد نمره 9 یا نمره کامل را در زیر میبینید.

IELTS Writing Sample Band 9

و پاسخ آموزشی ما به این سوال که در حد نمره 6 تا 7 آیلتس طراحی شده تا برای زبان آموزان سطح پایین تر قابل درک باشد. اگر اصلا با شیوه نوشتن رایتینگ ها یا Essay آیلتس آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم نوشته ما در زمینه آموزش گام به گام رایتینگ آیلتس را مطالعه بفرمایید و در ادامه به نمونه زیر توجه داشته باشید:

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ آیلتس Task 2

دسته بندی ایده ها پیش از آغاز به نوشتن

گام نخست دسته بندی کردن ایده هایی است که قصد داریم آن ها را در انشاء یا essay در قالب 2 یا در این مورد 3 پاراگراف توضیح دهیم. این ایده ها معمولا در چرکنویس نوشته میشود و نمره ای به آن ها تعلق نمیگیرد. با اینهمه نوشتن آن ها از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و همانند نقشه یک ساختمان پیش از بنا کردن آن است. اگر نقشه خوب نباشد یا اصلا نقشه ای وجود نداشته باشد، بخت بسیاری وجود دارد که نتیجه پایانی هرگز رضایتبخش نباشد. در ادامه این ایده ها را میبینید:

best way increasing sport facilities

lack of facilities is a problem

more chance of being seen

good way of staying healthy

Other measures

advertisements and education

diet and food

My opinion

both facilities and education

Answer

Some people believe only by increasing the number of sport facilities we can stop health problems and improve public health. Others think this method alone is not enough and we need to consider other options. This essay will look at both sides and provides reasons for each.

There is a good chance of having a healthier community if we can provide more sport facilities. In many parts of the world especially in developing countries it seems that lack of such facilities is a big problem and many people do not get enough physical exercise simply because there are not many places to do so. when there are more health clubs and gyms, there is a better chance that people especially young people see them and consider joining them.

However,  government should consider appropriate educational programs and advertisement to let residents know about the existence of such places and their health benefits or they may simply ignore the gyms and health clubs in their neighborhoods. Even popularity of health clubs with people does not necessarily mean that the level of public health is higher. Other factors such as diet should be considered and public should receive proper education about it.

I believe a combination of having such facilities and educating people about it would possibly work the best in a given society and they both necessary parts of a efficient system.

In conclusion, although it is necessary to have sports facilities in order to have a healthier society, higher level of public health will be assured unless people receive necessary education about it.

(262 Words)

دیدگاه ها

Comments are closed.