نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس

نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس

نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس

نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس – ?Big City or Small Town

در اینجا هر پاراگراف پیرامون یک ایده اصلی پیش میرود که به آن Main Idea گفته میشود. برای هر ایده اصلی به دو پشتیبانی یا support نیاز است که هر یک باید حدود 50 واژه باشد. بنابراین هر پاراگراف نزدیک به 100 تا 120 واژه درازا داشته و دارای 2 پشتیبانی 50 واژه ای است.

در زیر زیر ایده های اصلی خط کشیده شده و پیش از آغاز هر یک از پشتیبانی ها، عبارت های آغازین با قلم درشت مشخص شده اند.

 

در این نمونه تمرینی پاراگراف مقدمه و نتیجه گیری وجود ندارند و تمرکز ما فقط بر آشنا ساختن شما عزیزان با دو پاراگراف اصلی هست.

ایده پردازی: 

Big City ==> More Facilities and services(more budget/more population)  // Better situation for work (more factories and companies/more progress)

نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس

نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, government provide more budget for a big city and as a result more services are available. This budget makes it possible to build many more clinics and hospitals or large universities with modern laboratories. Secondly, many more people live in a big city and they need many things for their everyday lives. They need transportation and thousands of schools for their children. They also need parks and cinemas to spend their free time after their work and because of these needs, facilities should be available for them.(105 words)

Big cities also provide a better situation for work. First of all, there are thousands of small and big factories around large cities and thousands of companies inside them. These companies and factories need people to work in them and as a result they employ hundreds of thousands of people and there is a higher chance for finding a job. Secondly, it is easier to make progress in big cities because companies and factories are bigger and they need more managers and supervisors. It may take ten years for an employee to go to next level at work in a small town but in a big city it may take only a few years. (114 words)

.

دانلود منابع رایتینگ در سطح مقدماتی و متوسط

اگر در آغاز راه رایتینگ نویسی هستید پیشنهاد ما به شما مجموعه های بسیار معتبر و ارزشمند آموزش رایتینگ به صورت طبقه بندی شده از پایین ترین تا بالاترین سطح هست. برای دسترسی به این مجموعه ها که شامل کتاب Longman Academic Writing Series سطح 1 تا 5، دانلود سری کتاب Inside Writing سطح 1 تا 4 و دیگر کتاب ها هستند از صفحه اصلی با عنوان دانلود کتاب رایتینگ آیلتس pdf  بازدید بفرمایید.

.

نمونه رایتینگ ساده انگلیسی و آیلتس – همراه باشید

کانال دانلودی تلگرام (https://t.me/ielts2official) و گروه آیلتس (https://t.me/ielts2Group) ما راهنمای شما عزیزان و پاسخگوی سوالات در مسیر آیلتس خواهد بود.