منابع اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking

IELTS Speaking Testدر اینجا بهترین منابع مربوط به بخش اسپیکینگ یا مصاحبه آیلتس را دسته بندی کرده ایم. دو کتاب نخست دربرگیرنده نمونه های فراوان سوال و جواب های اسپیکینگ آیلتس در هر 3 بخش هستند و توسط استاد های ایرانی که آزمون گیرنده یا examiner های پیشین آیلتس بوده اند با کیفیتی بسیار بالا نوشته شده اند. همچنین بخشی هم در زمینه نکته های کلی آزمون آیلتس جنرال بصورت پیوست در این کتاب ها در دسترس زبان آموزان قرار میگیرد.

دیگر کتاب ها(بجز کتاب crack آیلتس) جنبه آموزش گام به گام و با جزئیات بیشتر داشته و شیوه کاملا متفاوتی را دنبال مینمایند. تمامی این کتاب ها را احتمالا میتوانید با جستجو در اینترنت دانلود نمایید. همچنین میتوانید در اینترنت و در همین وبسایت بدنبال ویدئویهای آموزش اسپیکینگ آیلتس و همچنین نمونه مصاحبه ها و ویدیوهای آموزشی آیلتس در بخش اسپیکینگ یا مکالمه باشید.

 

IELTS Interview Samples by Abazar AlizadehIELTS Interview Samples Alizadeh

IELTS Maximiser Speaking by Alireza MemarzadehIELTS Maximiser Speaking by Alireza Memarzadeh

Improve IELTS Speaking

Imrprove ielts Speaking improving ielts speaking

Crack IELTS in a flash, speaking with CD

Crack IELTS in a Flash Speaking

بیشتر بخوانید:

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع خودخوان (بدون کلاس) آیلتس آکادمیک جنرال

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

دانلود ویدئوی مصاحبه آزمون آیلتس نمره ۶

دانلود ویدئوی مصاحبه آیلتس نمره ۷ 

دانلود ویدیو مجموعه نکته های کلیدی مصاحبه آیلتس

دیدگاه ها

Comments are closed.