مقاله هایی برای بهبود مهارت ریدینگ آیلتس

Best reading Passages for IELTS TOEFL

روش های گوناگونی برای تقویت مهارت ریدینگ وجود دارد که پیشتر درباره آن ها صحبت کردیم. این روش ها دو هدف کلی بالا بردن سطح درک مطلب و بالا بردن سرعت خواندن متن و آشنایی با لغات جدید را در دستور کار دارند. در زیر به گزینشو مرور منابع آنلاین ریدینگ برای آیلتس و تافل بعنوان راهی برای تقویت این مهارت نگاهی داریم.

 یکی از کارآمد ترین روش های تقویت مهارت ریدینگ (1) برای آشنایی چشم ها با واژگان انگلیسی و افزایش سرعت خواندن و (2) برای اشنایی با لغت های ضرروی پر کاربرد برای آزمون های آیلتس و تافل به ویژه برای نمره های بالاتر از معمول، نمره 7 و بالاتر آیلتس و 100 و بالاتر تافل، خواندن پیوسته منابع انگلیسی زبان غیر آموزشی یا واقعی (authentic) است.

برای این کار میتواند در اینترنت جستجو کرده و منابعی اینچنینی که بصورت رایگان در دسترس هستند را بیابید. این منابع ممکن است روزنامه، مجله، کتاب، وبسایت های مرجع و همانند اینها باشد که مخاطب آن ها نه زبان آموزان بلکه انگلیسی زبانانی هستند که زبان انگلیسی زبان نخست آن ها به شمار میرود.

گفته میشود انگلیسی زبانان دانش آموخته دانشگاه ها دامنه لغاتی نزدیک به 20 تا 30 هزار لغت دارند و برای آنکه در متن های روزنامه ها و مجلات با لغت ناآشنایی روبرو نشوید احتمالا باید گنجینه لغاتی نزدیک به این اعداد داشته باشید.  همچنین به نظر میرسد زبان آموزانی که بدنبال نمره بالای 7 آیلتس و بالای 100 تافل هستند باید دامنه لغاتی بالاتر از 12 هزار واژه داشته باشند. دامنه لغات خود را میتواند در اینجا بررسی کنید:

http://testyourvocab.com/

در بالا مقاله ای از مجله اکونمیست آورده شده است. دریافت این مقاله های رایگان با نام نویسی در وبسایت بصورت دوره ای در رایانامه(email) امکانپذیر است. متن کامل مقاله در اینجا

New Words, their meaning and examples

Lavatory = a public bathroom

You an use the public lavatories on the other side of the beach

Defecation = to get rid of waste material from your bowels

Defecating in open is a public health issue in India

Underappreciate = not fully realized?

strung = pp pf string

scourge = something that causes a lot of harm or suffering

the scourge of war

stunted = not dveloping properly to ful size

A stunted infant

Forfeit = to lose a right, position, etc. because you have broken a rule

If the team does not come to the field to play, they forfeiti the game

gung-ho =  very eager to do something dangerous or violent

A gang-ho supporter of socialism

latrine = an outdoor toilet

infirm = week or ill for a long time

Her grandfather was too ill and infirm to be able to work anymore

turd = poo = human waste

loo = a toilet

همچنین نوشته های زیر را ببینید:

فهرست بهترین منابع آیلتس

تقویت مهارت ریدینگ در آیلتس و تافل

بهترین منابع تقویت Reading آیلتس تافل

راهکارهای تقویت ریدینگ آیلتس

تکنیک های تقویت ریدینگ آیلتس

دیدگاه ها

Comments are closed.