مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018
4.6 (91.43%) 7 votes

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018 – فهرست مشاغل مورد نیاز در UK

پیش از این با هدف آگاهی رسانی دقیق به علاقمندان به کار در دیگر کشورها فهرستی از مشاغل مورد نیاز را با استفاده از وبسایت های رسمی و دولتی این کشورها در دسترس قرار دادیم. از این کشورها میتوان به استرالیا، کانادا و سوئد اشاره کرد. در اینجا به ارایه این فهرست ازشمند برای کشور انگلستان اقدام میکنیم.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در جهان (2018)

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

فهرست مشاغل مورد نیاز در سوئد 2018

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018 – جدول مشاغل مورد نیاز در UK

.

فهرست زیر در تاریخ 6 اپریل 2018 برابر 17 فروردین 1397 در سایت رسمی آپدیت شده است. منبع جدول در پایان آورده شده است.

United Kingdom Shortage Occupation List

کد ها و توضیحات سیستم طبقه بندی استاندارد مشاغل(SOC)

Standard Occupational Classification (SOC) code and description

عناوین شغلی و معیارهای تکمیلی در فهرست گنجانده شده است

Job titles included on the United Kingdom Shortage Occupation List and further criteria

Production managers and directors in mining and energy (1123) Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the decommissioning and waste management areas of the nuclear industry:

managing director
programme director
site director
The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:
project manager
site manager

2113 Physical Scientists Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the construction-related ground engineering industry:

engineering geologist
hydrogeologist
geophysicist
The following jobs in the oil and gas industry:
geophysicist
geoscientist
geologist
geochemist technical services manager in the decommissioning and waste areas of the nuclear industry
senior resource geologist and staff geologist in the mining sector

2121 Civil engineers Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the construction-related ground engineering industry:

geotechnical engineer
tunnelling engineer

The following jobs in the oil and gas industry:
petroleum engineer
drilling engineer
completions engineer
fluids engineer
reservoir engineer
offshore and subsea engineer
control and instrument engineer
process safety engineer
wells engineer
senior mining engineer in the mining sector

2122 Mechanical engineers Only the following job in this occupation code:

mechanical engineer in the oil and gas industry

2123 Electrical engineers Only the following jobs in this occupation code:

electrical engineer in the oil and gas industry
The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:

power system engineer
control engineer
protection engineer
The following jobs in the aerospace industry:
electrical machine design engineer
power electronics engineer

2124 Electronics Engineers Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the railway industry:

signalling design manager
signalling design engineer
signalling principles
designer
senior signalling design
checker
signalling design checker
signalling systems
engineer
Specialist electronics engineer in the automotive manufacturing and design industry

2126 Design and development engineers Only the following jobs in this occupation code:

design engineer in the electricity transmission and distribution industry
The following jobs in the automotive design and manufacturing industry:

product development engineer
product design engineer
The following jobs in the electronics system industry:
integrated circuit design engineer
integrated circuit test engineer

2127 Production and process engineers Only the following jobs in this occupation code:

chemical engineer
manufacturing engineer (process planning) in the aerospace industry technical services
representative in the decommissioning and waste areas of the nuclear industry

2129 Engineering professionals not elsewhere classified Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:

project engineer
proposals engineer
The following jobs in the aerospace industry:
aerothermal engineer
stress engineer
chief of engineering
advance tool and fixturing engineer
The following jobs in the decommissioning and waste management areas of the civil nuclear industry:
operations manager
decommissioning specialist manager
project/planning engineer
radioactive waste manager
radiological protection
advisor
The following jobs in the civil nuclear industry:
nuclear safety case
engineer
mechanical design engineer (pressure vehicles)
piping design engineer
mechanical design engineer (stress)
thermofluids/process engineer

2133 IT specialist managers Only the following job in this occupation code:

IT product manager employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

2135 IT business analysts, architects and systems designers Only the following jobs in this occupation code:

systems engineer in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors

data scientist employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

2136 Programmers and software development professionals Only the following jobs in this occupation code:

Senior developer employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

The following jobs in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors:

software developer
shader writer
games designer
The following jobs in the electronics system industry:
driver developer
embedded communications engineer

2139 Information technology and communications professionals not elsewhere classified Only the following job in this occupation code:

Cyber security specialist employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

2142 Environmental Professionals Only the following jobs in this occupation code:

the following jobs in the construction-related ground engineering industry:
contaminated land specialist
geoenvironmental specialist
landfill engineer

2211 Medical practitioners Only the following jobs in this occupation code:

Consultants in the following specialities:

clinical radiology
emergency medicine
old age psychiatry
CT3 trainee and ST4 to ST7 trainee in emergency medicine
Core trainee in psychiatry

Non-consultant, non-training, medical staff posts in the following specialities:
emergency medicine (including specialist doctors working in accident and emergency)
old age psychiatry
paediatrics

2217 Medical Radiographers Only the following jobs in this occupation code:

HPC registered diagnostic radiographer
nuclear medicine practitioner
radiotherapy physics practitioner
radiotherapy physics scientist
sonographer
Sponsors must retain evidence of the individual’s HPC registration and provide this to the UK Border Agency on request. (Registration may need to be done after the individual has entered the United Kingdom but must be done before starting work).

2219 Health professionals not elsewhere classified Only the following job in this occupation code:
neurophysiology healthcare scientist
neurophysiology practitioner
Nuclear medicine scientist
orthotist
prosthetist
2231 Nurses All jobs in this occupation code
2314 Secondary education teaching professionals Only the following jobs in this occupation code:

secondary education teachers in the subjects of maths, physics, science (where an element of physics will be taught), computer science and Mandarin

2425 Actuaries, economists and statisticians Only the following jobs in this occupation code:
bio-informatician
informatician
2442 Social workers Only the following jobs in this occupation code:

social worker working in children’s and family services

2461 Quality control and planning engineers Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:
planning / development engineer
quality, health, safety and environment (QHSE) engineer

3113 Engineering technicians Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:

commissioning engineer
substation electrical engineer

3213 Paramedics All jobs in this occupation code
3411 Artist Only the following jobs in this occupation code:

Animator in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors

3414 Dancers and choreographers Only the following jobs in this occupation code:

Skilled classical ballet dancers who meet the standard required by internationally recognised United Kingdom ballet companies (e.g. Birmingham Royal Ballet, English National Ballet, Northern Ballet Theatre, The Royal Ballet and Scottish Ballet).

The company must either:
have performed at or been invited to perform at venues of the calibre of the Royal Opera House, Sadler’s Wells or Barbican, either in the United Kingdom or overseas;
or attract dancers and/or choreographers and other artists from other countries;
or be endorsed as being internationally recognised by a United Kingdom industry body such as the Arts Councils (of England, Scotland and/or Wales)

Skilled contemporary dancers who meet the standard required by internationally recognised United Kingdom contemporary dance companies (e.g. Shobana Jeyasingh Dance Company, Scottish Dance Theatre and Rambert Dance Company).

The company must either:
have performed at or been invited to perform at venues of the calibre of Sadler’s Wells, the Southbank Centre or The Place, either in the United Kingdom or overseas;
or attract dancers and/or choreographers and other artists from all over the world; or be endorsed as being internationally recognised by a United Kingdom industry body such as the Arts Councils (of England, Scotland and/or Wales)

3415 Musicians Only the following jobs in this occupation code:

skilled orchestral musicians who are leaders, principals, sub-principals or numbered string positions, and who meet the standard required by internationally recognised UK orchestras (including London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra and Royal Philharmonic Orchestra)

3416 Arts officers, producers and directors Only the following jobs in this occupation code:
The following jobs in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors:2D supervisor
3D supervisor
computer graphics
supervisor
producer
production manager
technical director
visual effects supervisor
3421 Graphic designers Only the following jobs in this occupation code:
The following jobs in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors:compositing artist matte painter modeller rigger stereo artist texture artist
3541 Buyers and purchasing officers Only the following job in this occupation code:

manufacturing engineer
(purchasing) in the aerospace industry

5215 Welding trades Only the following job in this occupation code:

high integrity pipe welder where the job requires three or more years’ related on-the-job experience

5235 Aircraft maintenance and related trades Only the following jobs in this occupation code:

licensed and military certifying engineer/inspector technician

5249 Line repairers and cable jointers Only the following job in this occupation code:

overhead linesworker,at Linesman Erector 2 (LE2) level and above, where the pay is at least £32,000 per year

5434 Chefs Only the following job in this occupation code:

Skilled chef where:

the pay is at least £29,570 per year after deductions for accommodation, meals etc; and
the job requires five or more years relevant experience in a role of at least equivalent status to the one they are entering; and the job is not in either a fast food outlet, a standard fare outlet, or an establishment which provides a take-away service; and

The job is in one of the following roles:

executive chef – limited to one per establishment
head chef – limited to one per establishment
sous chef – limited to one for every four kitchen staff per establishment
specialist chef – limited to one per speciality per establishment

A fast food outlet is one where food is prepared in bulk for speed of service, rather than to individual order.
A standard fare outlet is one where the menu is designed centrally for outlets in a chain / franchise, rather than by a chef or chefs in the individual restaurant. Standard fare outlets also include those where dishes and / or cooking sauces are bought in ready-made, rather than prepared from fresh / raw ingredients.

منبع جدول:

https://www.gov .uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list

.

فهرست مشاغلی که پیش از این و از تاریخ 6 اپریل 2011 در فهرست مشاغل مورد نیاز در UK وجود داشته اند:

Jobs which have previously appeared on the United Kingdom Shortage Occupation List since 6 April 2011

Standard Occupational Classification (SOC) code and description Job titles previously included on the United Kingdom Shortage Occupation List and further criteria Date on which job titles were removed from the United Kingdom Shortage Occupation List Date of application for indefinite leave to remain where job titles cease to provide exemption from the salary requirement in paragraph 245HF(d)(vi)
1123 Managers in mining and energy the following jobs in the electricity transmission and distribution and electricity generation industries:
station manager
shift / group leader
14 November 2011 14 November 2017
2112 Biological scientists and biochemists cardiac
physiologist
clinical vascular scientist
respiratory physiologist
sleep physiologist
6 April 2013 6 April 2019
2113 Physicists, geologists and meteorologists staff working in diagnostic radiology (including magnetic resonance imaging)
environmental scientist
6 April 2013 6 April 2019
2121 Civil engineers project civil engineer in the electricity generation industry 14 November 2011 14 November 2017
2121 Civil engineers mining and coal engineer
mining geotechnical engineer
6 April 2013 6 April 2019
2122 Mechanical Engineers mechanical engineer in the electricity generation industry 14 November 2011 14 November 2017
2122 Mechanical Engineers mechanical engineer in the aerospace industry 6 April 2013 6 April 2019
2123 Electrical engineers all jobs in the electricity transmission and distribution industry, EXCEPT the following which remain on the list:
power system engineer
control engineer
protection engineer
14 November 2011 14 November 2017
2126 Design and development engineers simulation development engineer 6 April 2013 6 April 2019
2127 Production and process engineers plant process engineer in the electricity transmission and distribution industry 14 November 2011 14 November 2017
2129 Engineering professionals not elsewhere classified metallurgical / mineral processing engineer 6 April 2013 6 April 2019
2211 Medical practitioners consultant in: audiological medicine
medical microbiology and virology
obstetrics and gynaecology
paediatric surgery
nuclear medicine
14 November 2011 14 November 2017
2211 Medical practitioners consultant in: clinical neurophysiology
forensic psychiatry
general psychiatry
genito-urinary medicine
neurology
occupational medicine
psychiatry of learning disabilitieshigher specialty training post (ST4) in paediatricsnon-consultant, non-training medical staff post in:
general surgery
obstetrics and gynaecology
paediatrics
trauma and orthopaedic surgery
6 April 2013 6 April 2019
2211 Medical practitioners consultant in:
haematologynon-consultant, non-training medical staff post in:
psychiatry (excluding old-age psychiatry)
general medicine specialities delivering acute care services (intensive care medicine, general internal medicine (acute))
anaesthetics
rehabilitation medicine
6 April 2015 6 April 2021
2213 Pharmacisrs / pharmacologists ALL jobs in this occupation code 14 November 2011 14 November 2017
2215 Dental practitioners consultant in paediatric dentistry 14 November 2011 14 November 2017
2216 Veterinarians veterinary surgeon 14 November 2011 14 November 2017
2217 Medical radiographers HPC registered therapeutic radiographer 6 April 2015 6 April 2021
2314 Secondary education teaching professionals secondary education teacher in the subject of biology 14 November 2011 14 November 2017
2314 Secondary education teaching professionals secondary education teacher in the subject of chemistry 6 April 2017 6 April 2023
2316 Special needs education teaching professionals all teaching posts in special schools 6 April 2013 6 April 2019
2423 Management consultants, actuaries, economists and statisticians qualified actuary working in the life assurance, general insurance, or health and care sectors 6 April 2013 6 April 2019
3119 Science and engineering technicians not elsewhere classified production controller in the electricity generation industry 14 November 2011 14 November 2017
3223 Speech and language therapists speech and language therapist at Agenda for Change bands 7+ or their independent sector equivalents 14 November 2011 14 November 2017
3229 Therapists not elsewhere classified HPC-registered orthoptist 14 November 2011 14 November 2017
3415 Musicians tutti (also known as rank and file) orchestral musician who meets the standard required by internationally recognised companies (e.g. London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, and Royal Philharmonic Orchestra) 14 November 2011 14 November 2017
3434 Photographers and audio visual equipment operators the following roles in visual effects and 2D/3D computer animation for film, television or video games:
animation supervisor
editor
R&D software
R&D tools
rigging supervisor
software engineer
14 November 2011 14 November 2017
5249 Line repairers and cable jointers overhead linesworker, working on high voltage lines that carry at least 275,000 volts (except at Linesworker Erector 2 (LE2) level and above and where the pay is at least £32,000 per year – These jobs remain on the Shortage Occupation List) 6 April

منبع جدول:

https://www.gov .uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018 – بیشتر بخوانید

لغات و اصطلاحات فوتبال در انگلیسی + ترجمه فارسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 40 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

0 پاسخ های ایجاد شده:

- پاسخ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.