مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸

۵۱۶۳بازدید

مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸
۴٫۳ (۸۵٫۱۵%) ۶۶ votes

مشاغل مورد نیاز انگلستان 2018

مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸

مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸ – فهرست مشاغل مورد نیاز در UK

پیش از این با هدف آگاهی رسانی دقیق به علاقمندان به کار در دیگر کشورها فهرستی از مشاغل مورد نیاز را با استفاده از وبسایت های رسمی و دولتی این کشورها در دسترس قرار دادیم. از این کشورها میتوان به استرالیا، کانادا و سوئد اشاره کرد. در اینجا به ارایه این فهرست ازشمند برای کشور انگلستان اقدام میکنیم.

.

پیشنهاد میکنیم از مجموعه های ارزشمند زیر هم بازدید بفرمایید:

دانلود زیباترین تک آهنگ های خاص انگلیسی به همراه متن

.

دانلود ۵۵ شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در جهان (۲۰۱۸)

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸

.

فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

.

فهرست مشاغل مورد نیاز در سوئد ۲۰۱۸

.

لیست مشاغل مورد نیاز آمریکا ۲۰۱۸

مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸ – جدول مشاغل مورد نیاز در UK

.

فهرست زیر در تاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۸ برابر ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ در سایت رسمی آپدیت شده است. منبع جدول در پایان آورده شده است.

United Kingdom Shortage Occupation List

کد ها و توضیحات سیستم طبقه بندی استاندارد مشاغل(SOC)

Standard Occupational Classification (SOC) code and description

عناوین شغلی و معیارهای تکمیلی در فهرست گنجانده شده است

Job titles included on the United Kingdom Shortage Occupation List and further criteria

Production managers and directors in mining and energy (1123)Only the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the decommissioning and waste management areas of the nuclear industry:

managing director
programme director
site director
The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:
project manager
site manager

۲۱۱۳ Physical ScientistsOnly the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the construction-related ground engineering industry:

engineering geologist
hydrogeologist
geophysicist
The following jobs in the oil and gas industry:
geophysicist
geoscientist
geologist
geochemist technical services manager in the decommissioning and waste areas of the nuclear industry
senior resource geologist and staff geologist in the mining sector

۲۱۲۱ Civil engineersOnly the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the construction-related ground engineering industry:

geotechnical engineer
tunnelling engineer

The following jobs in the oil and gas industry:
petroleum engineer
drilling engineer
completions engineer
fluids engineer
reservoir engineer
offshore and subsea engineer
control and instrument engineer
process safety engineer
wells engineer
senior mining engineer in the mining sector

۲۱۲۲ Mechanical engineersOnly the following job in this occupation code:

mechanical engineer in the oil and gas industry

۲۱۲۳ Electrical engineersOnly the following jobs in this occupation code:

electrical engineer in the oil and gas industry
The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:

power system engineer
control engineer
protection engineer
The following jobs in the aerospace industry:
electrical machine design engineer
power electronics engineer

۲۱۲۴ Electronics EngineersOnly the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the railway industry:

signalling design manager
signalling design engineer
signalling principles
designer
senior signalling design
checker
signalling design checker
signalling systems
engineer
Specialist electronics engineer in the automotive manufacturing and design industry

۲۱۲۶ Design and development engineersOnly the following jobs in this occupation code:

design engineer in the electricity transmission and distribution industry
The following jobs in the automotive design and manufacturing industry:

product development engineer
product design engineer
The following jobs in the electronics system industry:
integrated circuit design engineer
integrated circuit test engineer

۲۱۲۷ Production and process engineersOnly the following jobs in this occupation code:

chemical engineer
manufacturing engineer (process planning) in the aerospace industry technical services
representative in the decommissioning and waste areas of the nuclear industry

۲۱۲۹ Engineering professionals not elsewhere classifiedOnly the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:

project engineer
proposals engineer
The following jobs in the aerospace industry:
aerothermal engineer
stress engineer
chief of engineering
advance tool and fixturing engineer
The following jobs in the decommissioning and waste management areas of the civil nuclear industry:
operations manager
decommissioning specialist manager
project/planning engineer
radioactive waste manager
radiological protection
advisor
The following jobs in the civil nuclear industry:
nuclear safety case
engineer
mechanical design engineer (pressure vehicles)
piping design engineer
mechanical design engineer (stress)
thermofluids/process engineer

۲۱۳۳ IT specialist managersOnly the following job in this occupation code:

IT product manager employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

۲۱۳۵ IT business analysts, architects and systems designersOnly the following jobs in this occupation code:

systems engineer in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors

data scientist employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

۲۱۳۶ Programmers and software development professionalsOnly the following jobs in this occupation code:

Senior developer employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

The following jobs in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors:

software developer
shader writer
games designer
The following jobs in the electronics system industry:
driver developer
embedded communications engineer

۲۱۳۹ Information technology and communications professionals not elsewhere classifiedOnly the following job in this occupation code:

Cyber security specialist employed by a qualifying company, where the job requires a person with a minimum of five years’ relevant experience and demonstrable experience of having led a team.

۲۱۴۲ Environmental ProfessionalsOnly the following jobs in this occupation code:

the following jobs in the construction-related ground engineering industry:
contaminated land specialist
geoenvironmental specialist
landfill engineer

۲۲۱۱ Medical practitionersOnly the following jobs in this occupation code:

Consultants in the following specialities:

clinical radiology
emergency medicine
old age psychiatry
CT3 trainee and ST4 to ST7 trainee in emergency medicine
Core trainee in psychiatry

Non-consultant, non-training, medical staff posts in the following specialities:
emergency medicine (including specialist doctors working in accident and emergency)
old age psychiatry
paediatrics

۲۲۱۷ Medical RadiographersOnly the following jobs in this occupation code:

HPC registered diagnostic radiographer
nuclear medicine practitioner
radiotherapy physics practitioner
radiotherapy physics scientist
sonographer
Sponsors must retain evidence of the individual’s HPC registration and provide this to the UK Border Agency on request. (Registration may need to be done after the individual has entered the United Kingdom but must be done before starting work).

۲۲۱۹ Health professionals not elsewhere classifiedOnly the following job in this occupation code:
neurophysiology healthcare scientist
neurophysiology practitioner
Nuclear medicine scientist
orthotist
prosthetist
۲۲۳۱ NursesAll jobs in this occupation code
۲۳۱۴ Secondary education teaching professionalsOnly the following jobs in this occupation code:

secondary education teachers in the subjects of maths, physics, science (where an element of physics will be taught), computer science and Mandarin

۲۴۲۵ Actuaries, economists and statisticiansOnly the following jobs in this occupation code:
bio-informatician
informatician
۲۴۴۲ Social workersOnly the following jobs in this occupation code:

social worker working in children’s and family services

۲۴۶۱ Quality control and planning engineersOnly the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:
planning / development engineer
quality, health, safety and environment (QHSE) engineer

۳۱۱۳ Engineering techniciansOnly the following jobs in this occupation code:

The following jobs in the electricity transmission and distribution industry:

commissioning engineer
substation electrical engineer

۳۲۱۳ ParamedicsAll jobs in this occupation code
۳۴۱۱ ArtistOnly the following jobs in this occupation code:

Animator in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors

۳۴۱۴ Dancers and choreographersOnly the following jobs in this occupation code:

Skilled classical ballet dancers who meet the standard required by internationally recognised United Kingdom ballet companies (e.g. Birmingham Royal Ballet, English National Ballet, Northern Ballet Theatre, The Royal Ballet and Scottish Ballet).

The company must either:
have performed at or been invited to perform at venues of the calibre of the Royal Opera House, Sadler’s Wells or Barbican, either in the United Kingdom or overseas;
or attract dancers and/or choreographers and other artists from other countries;
or be endorsed as being internationally recognised by a United Kingdom industry body such as the Arts Councils (of England, Scotland and/or Wales)

Skilled contemporary dancers who meet the standard required by internationally recognised United Kingdom contemporary dance companies (e.g. Shobana Jeyasingh Dance Company, Scottish Dance Theatre and Rambert Dance Company).

The company must either:
have performed at or been invited to perform at venues of the calibre of Sadler’s Wells, the Southbank Centre or The Place, either in the United Kingdom or overseas;
or attract dancers and/or choreographers and other artists from all over the world; or be endorsed as being internationally recognised by a United Kingdom industry body such as the Arts Councils (of England, Scotland and/or Wales)

۳۴۱۵ MusiciansOnly the following jobs in this occupation code:

skilled orchestral musicians who are leaders, principals, sub-principals or numbered string positions, and who meet the standard required by internationally recognised UK orchestras (including London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra and Royal Philharmonic Orchestra)

۳۴۱۶ Arts officers, producers and directorsOnly the following jobs in this occupation code:
The following jobs in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors:2D supervisor
۳D supervisor
computer graphics
supervisor
producer
production manager
technical director
visual effects supervisor
۳۴۲۱ Graphic designersOnly the following jobs in this occupation code:
The following jobs in visual effects and 2D/3D computer animation for the film, television or video games sectors:compositing artist matte painter modeller rigger stereo artist texture artist
۳۵۴۱ Buyers and purchasing officersOnly the following job in this occupation code:

manufacturing engineer
(purchasing) in the aerospace industry

۵۲۱۵ Welding tradesOnly the following job in this occupation code:

high integrity pipe welder where the job requires three or more years’ related on-the-job experience

۵۲۳۵ Aircraft maintenance and related tradesOnly the following jobs in this occupation code:

licensed and military certifying engineer/inspector technician

۵۲۴۹ Line repairers and cable jointersOnly the following job in this occupation code:

overhead linesworker,at Linesman Erector 2 (LE2) level and above, where the pay is at least £۳۲,۰۰۰ per year

۵۴۳۴ ChefsOnly the following job in this occupation code:

Skilled chef where:

the pay is at least £۲۹,۵۷۰ per year after deductions for accommodation, meals etc; and
the job requires five or more years relevant experience in a role of at least equivalent status to the one they are entering; and the job is not in either a fast food outlet, a standard fare outlet, or an establishment which provides a take-away service; and

The job is in one of the following roles:

executive chef – limited to one per establishment
head chef – limited to one per establishment
sous chef – limited to one for every four kitchen staff per establishment
specialist chef – limited to one per speciality per establishment

A fast food outlet is one where food is prepared in bulk for speed of service, rather than to individual order.
A standard fare outlet is one where the menu is designed centrally for outlets in a chain / franchise, rather than by a chef or chefs in the individual restaurant. Standard fare outlets also include those where dishes and / or cooking sauces are bought in ready-made, rather than prepared from fresh / raw ingredients.

منبع جدول:

https://www.gov .uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list

.

فهرست مشاغلی که پیش از این و از تاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۱ در فهرست مشاغل مورد نیاز در UK وجود داشته اند:

Jobs which have previously appeared on the United Kingdom Shortage Occupation List since 6 April 2011

Standard Occupational Classification (SOC) code and descriptionJob titles previously included on the United Kingdom Shortage Occupation List and further criteriaDate on which job titles were removed from the United Kingdom Shortage Occupation ListDate of application for indefinite leave to remain where job titles cease to provide exemption from the salary requirement in paragraph 245HF(d)(vi)
۱۱۲۳ Managers in mining and energythe following jobs in the electricity transmission and distribution and electricity generation industries:
station manager
shift / group leader
۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۱۱۲ Biological scientists and biochemistscardiac
physiologist
clinical vascular scientist
respiratory physiologist
sleep physiologist
۶ April 2013۶ April 2019
۲۱۱۳ Physicists, geologists and meteorologistsstaff working in diagnostic radiology (including magnetic resonance imaging)
environmental scientist
۶ April 2013۶ April 2019
۲۱۲۱ Civil engineersproject civil engineer in the electricity generation industry۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۱۲۱ Civil engineersmining and coal engineer
mining geotechnical engineer
۶ April 2013۶ April 2019
۲۱۲۲ Mechanical Engineersmechanical engineer in the electricity generation industry۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۱۲۲ Mechanical Engineersmechanical engineer in the aerospace industry۶ April 2013۶ April 2019
۲۱۲۳ Electrical engineersall jobs in the electricity transmission and distribution industry, EXCEPT the following which remain on the list:
power system engineer
control engineer
protection engineer
۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۱۲۶ Design and development engineerssimulation development engineer۶ April 2013۶ April 2019
۲۱۲۷ Production and process engineersplant process engineer in the electricity transmission and distribution industry۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۱۲۹ Engineering professionals not elsewhere classifiedmetallurgical / mineral processing engineer۶ April 2013۶ April 2019
۲۲۱۱ Medical practitionersconsultant in: audiological medicine
medical microbiology and virology
obstetrics and gynaecology
paediatric surgery
nuclear medicine
۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۲۱۱ Medical practitionersconsultant in: clinical neurophysiology
forensic psychiatry
general psychiatry
genito-urinary medicine
neurology
occupational medicine
psychiatry of learning disabilitieshigher specialty training post (ST4) in paediatricsnon-consultant, non-training medical staff post in:
general surgery
obstetrics and gynaecology
paediatrics
trauma and orthopaedic surgery
۶ April 2013۶ April 2019
۲۲۱۱ Medical practitionersconsultant in:
haematologynon-consultant, non-training medical staff post in:
psychiatry (excluding old-age psychiatry)
general medicine specialities delivering acute care services (intensive care medicine, general internal medicine (acute))
anaesthetics
rehabilitation medicine
۶ April 2015۶ April 2021
۲۲۱۳ Pharmacisrs / pharmacologistsALL jobs in this occupation code۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۲۱۵ Dental practitionersconsultant in paediatric dentistry۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۲۱۶ Veterinariansveterinary surgeon۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۲۱۷ Medical radiographersHPC registered therapeutic radiographer۶ April 2015۶ April 2021
۲۳۱۴ Secondary education teaching professionalssecondary education teacher in the subject of biology۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۲۳۱۴ Secondary education teaching professionalssecondary education teacher in the subject of chemistry۶ April 2017۶ April 2023
۲۳۱۶ Special needs education teaching professionalsall teaching posts in special schools۶ April 2013۶ April 2019
۲۴۲۳ Management consultants, actuaries, economists and statisticiansqualified actuary working in the life assurance, general insurance, or health and care sectors۶ April 2013۶ April 2019
۳۱۱۹ Science and engineering technicians not elsewhere classifiedproduction controller in the electricity generation industry۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۳۲۲۳ Speech and language therapistsspeech and language therapist at Agenda for Change bands 7+ or their independent sector equivalents۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۳۲۲۹ Therapists not elsewhere classifiedHPC-registered orthoptist۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۳۴۱۵ Musicianstutti (also known as rank and file) orchestral musician who meets the standard required by internationally recognised companies (e.g. London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, and Royal Philharmonic Orchestra)۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۳۴۳۴ Photographers and audio visual equipment operatorsthe following roles in visual effects and 2D/3D computer animation for film, television or video games:
animation supervisor
editor
R&D software
R&D tools
rigging supervisor
software engineer
۱۴ November 2011۱۴ November 2017
۵۲۴۹ Line repairers and cable jointersoverhead linesworker, working on high voltage lines that carry at least 275,000 volts (except at Linesworker Erector 2 (LE2) level and above and where the pay is at least £۳۲,۰۰۰ per year – These jobs remain on the Shortage Occupation List)۶ April

منبع جدول:

https://www.gov .uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-k-shortage-occupation-list

.

مشاغل مورد نیاز انگلستان ۲۰۱۸ – بیشتر بخوانید

لغات و اصطلاحات فوتبال در انگلیسی + ترجمه فارسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین ۴۰ مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه ۶ Minute English سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸

.

دانلود ۴۰۰ برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده ۱۱۸ سخنرانی)

.

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (۵۰۰ ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره ۸٫۵ در کانال تلگرام @ielts2com

۵۱۶۳بازدید

دیدگاه ها

  • سلام ببخشید من دارم برنامه نویسی اندروید رو به صورت حرفه ای یاد میگیرم.میخوام بدونم چه کشورهایی خواهان برنامه نویس ها هستند؟بخصوص برنامه نویس های اندروید

    • admin    admin

      درود

      به نظر میرسه این حوزه مورد نیاز بسیاری از کشورهای پیشرفته هست اما اگر فهرست دقیقی لازم دارید یا باید با مشاوران مهاجرت صحبت بفرمایید یا در اینترنت درباره این موضوع تحقیقی انجام بدید. مشخصا در این زمینه به نظرم نمیرسه عنوانی وجود داشته باشه.