مجموعه تست های گرامر زبان انگلیسی همراه پاسخ

مجموعه تست های گرامر زبان انگلیسی همراه پاسخ

مجموعه تست های گرامر زبان انگلیسی همراه پاسخ

تست های 4 گزینه ای گرامر و لغت زبان انگلیسی – روزانه!

یکی از تازه ها در کانال تلگرام ielts2 درج سوالات 4 گزینه ای گرامر و لغت زبان انگلیسی به صورت روزانه است. پاسخ این تست ها روز بعد در همین صفحه درج میشوند و در دسترس علاقندان خواهند بود.

سطح این تست ها متوسط تا پیشرفته و بعضی در سطح مقدماتی می باشند. علاقمندان گرامی برای دیدن این تست ها نیازمند آخرین نسخه تلگرام می باشند.

.

تست های روزانه را با عضویت در کانال تلگرام دریافت کنید:

نشانی کانال تلگرام ielts2 عبارتست از @ielts2com یا نشانی کامل اینترنتی زیر. اگر به هر دلیل امکان دیدن این کانال را ندارید به شماره 09121355087 در تلگرام پیام دهید تا این کانال برای شما ارسال شود.

https://t.me/ielts2group

.

پاسخ آخرین تست های گرامر و لغات آیلتس و زبان انگلیسی

در اینجا بایگانی تست های منتشر شده در کانال به همراه پاسخ های تشریحی مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک و بیش از 10 هزار ساعت تجربه تدریس در دسترس علاقمندان گرامری خواهد بود. پرسش های احتمالی خود را حتما در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

.

.

13 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 1 درست است. رابطه بین عبارت بعد از جای خالی و قبل از جای خالی رابطه علت و معلولی است بنابراین واژه since به معنای because مورد نیاز است. گزینه 2، 3 و 4 همگی برای نشان دادن تضاد بین 2 چیز به کار میرود

.

.

12 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح پیشرفته

.

پاسخ: گزینه 2 درست است. در اینجا در واقع بعد از would be required to یک توقف(ویرگول) وجود داره و کل کلمات پیش از جای خالی را میتوان با they جایگزین کرد(تمامی عبارت بعد از who توضیح اضافه درباره you یا those of you است و هیچ تاثیری در انتخاب ساختار مورد نیاز در جای خالی ندارد!). اما از بین گزینه ها تنها گزینه درست از نظر دستوری گزینه 2 هست که ساختار مجهول می باشد. گزینه 1 واژه اضافی them را دارد و نادرست است. گزینه 2 باید مجهول باشد اما به صورت معلوم نوشته شده و گزینه 4 هم واژه them را دارد درحالیکه کل بخش پیش از جای خالی همانطور که توضیح داده شده برابر با یک they هست و نباید ضمیر دیگری در جمله وجود داشته باشد.

برگردان این جمله به فارسی شاید به برخی زبان آموزان کمک کند: به آن افرادی که به اندازه ای تنبل هستند که وظایف تعیین شده را به میزانی که باید انجام نمیدهند صمیمانه پیشنهاد میشود به دنبال یک محل کار تازه باشند.

در اینجا صمیمانه پیشنهاد میشود معادل جای خالی و گزینه 2 هست که در واقع یک ساختار مجهول می باشد.

.

.

11 آبان 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح پیشرفته

.

پاسخ: گزینه 3 درست است.

.

.

10 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 4 درست است. در گزینه 1 بعد از can فعل نیاز هست که اسم به کار رفته و غلط هست. در گزینه 2 بعد از مودال فعل به صورت ساده باید به کار رود. در گزینه 3 هم بعد از مودال فعل باید ساده باشد اما به صورت ing به کار رفته. تنها گزینه درست از نظر گرامری گزینه 4 هست.

.

.

9 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح پیشرفته

.

پاسخ: گزینه 2 درست است. در اینجا وجه التزامی فعل یا subjunctive mood مورد نیاز است. با توجه به فعل said که حالت پیشنهاد دارد (suggest-verb + that) نیازمند وجه التزامی هستیم که برای فعل to be به صورت be خواهد بود.

.

.

7 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط


.

پاسخ: گزینه 4 درست است.

.

.

4 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 2 درست است.

.

.

3 آبان 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 3 درست است.

.

.

2 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 1 درست است.

.

.

1 آبان 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 1 درست است. میتوان از یک that-clause بعد از یک noun phrase به همراه such استفاده کرد. دو مثال زیر با همین فرمول نوشته شده است:

He is such a bad-tempered person that no one can work with him for long. 

It was such a long and difficult exam that I was completely exhausted at the end.

اما تمامی گزینه های دیگر بی معنی هستند.

.

.

30 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 2 درست است. با توجه به معنای جمله و واژه interview، تنها عبارت معنادار might be asked می باشد که به معنای “امکان پرسیده شدن” برخی پرسش های پیشبینی نشده می باشد. must be asked، have to be asked از نظر معنایی ناهماهنگ هستند و گزینه 4 کلا بی معنی است.

.

.

29 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 1 درست است. تنها در گزینه 1 حرف اضافه به صورت درست به کار رفته. در گزینه 2 visit from نادرست است. در گزینه سوم believe to و در گزینه 4 عبارت achieve to که همگی به نوعی ترجمه از فارسی و از خطاهای متداول گرامری زبان آموزان ایرانی به شمار میروند.

.

.

28 مهر 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 3 درست است. با توجه به معنی خطر انقراض پانداها وجود دارد و تنها واژه مناسب گزینه سوم هست.

.

.

27 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 3 درست است. گزینه های 1، 2 و 4 حرف اضافه های نادرستی دارند. در گزینه اول effects در جایگاه فعل ظاهر شده در حالیکه اسم است. واژه مناسب Affects می باشد. گزینه دوم واژه affect حرف اضافه ندارد اما دراینجا حرف اضافه on وجود دارد که نادرست است. در گزینه سوم ایرادی وجود ندارد و اما در گزینه چهارم بار دیگری حرف اضافه مشکل ساز است و to برای فعل mention نادرست و نابجاست و به نوعی ترجمه فارسی و خطای متداول به شمار میرود.

.

.

26 مهر 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 1 درست است. با توجه به معنا تنها واژه conscious of به معنای آگاه از…مناسب است و گزینه های دیگر بی معنی هستند.

.

.

25 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 4 درست است. در تمامی گزینه های دیگر حرف اضافه به نوعی ترجمه از فارسی است و از خطاهای متداول گرامری زبان آموزان ایرانی به شمار می آید.

.

.

24 مهر 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 2 درست است. از نظر معنایی و ساختار bother to + verb گزینه دوم درست است. گزینه های دیگر بی معنی هستند.

.

.

23 مهر 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 3 درست است. با توجه به ساختار stick in one’s mind گزینه سوم درست است. گزینه های دیگر ممکن است در نظر اول و با توجه به ترجمه فارسی درست به نظر برسند اما هیچکدام در زبان انگلیسی متداول نیستند.

.

.

21 مهر 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 3 درست است.

.

.

20 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 4 درست است. دنبال it is a fact that یک عبارت اسمی نیاز است بنابراین گزینه 2 نادرست است. اما گزینه های 1 و 3 به خودی خود از نظر دستوری نادرست و بی معنی هستند و معنای کاملی را نمیرسانند. تنها عبارتی که هم از نظر دستوری درست است و هم معنای کاملی را میرساند گزینه 4 است.

.

19 مهر 1398 – موضوع تست: لغات زبان انگلیسی سطح متوسط

.

پاسخ: گزینه 1 درست است. از بین 4 گزینه واژگان contrasting و missing میتوانند با واژه values همراه باشند اما با توجه به معنی و به ویژه قسمت “shows the lack of any similarity” گزینه اول درست می باشد. گزینه های دیگر نمیتوانند با values همراه باشند و بدون توجه به معنی کلا نادرست هستند.

.

.

18 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی

.

پاسخ: گزینه 2 درست است. در این جمله در واقع باید یک رابطه گرامری مناسب بین واژه independence و country برقرار شود. ارتباط independence و country رابطه ملکی است و برای ربط دادن این دو به ضمیر موصولی whose نیاز است. گزینه 3 هم از نظر دستوری درست به نظر میرسد اما بسیار پیچیده و غیر متداول است.

.

17 مهر 1398 – موضوع تست: گرامر زبان انگلیسی

پاسخ: گزینه 1 درست است. واژه whereas برای نشان دادن تضاد بین 2 جمله کاربرد دارد. گزینه 3 یا despite میتواند برای نشان دادن تضاد به کار برود اما جمله بندی دیگری مورد نیاز است. بعد از despite یک اسم یا ضمیر به کار میرود که  در این مثال وجود نداره و جمله نادرست خواهد بود اما بعد از whereas یک جمله واره وابسته (subordinate or dependent clause) به کار میرود و جمله صحیح خواهد بود.

.

.

16 مهر 1398 – موضوع تست: واژگان سطح متوسط در زبان انگلیسی

پاسخ: گزینه 2 درست است. با توجه به واژه but و وجود تفاوت بین بخش اول و دوم جمله، عبارت less technologically sophisticated باید با یک عبارت با معنای مثبت درباره nineteenth century photography در بخش دوم همراه شود گرچه همه گزینه ها معنای مثبت دارند، تنها گزینه دوم از نظر معنایی هماهنگ است. دقت داشته باشید که it به modern photography باز میگردد و گزینه های دیگر به همین دلیل بی معنی خواهند بود.

.

.

13 مهر 1398 – موضوع تست: زمان ها در زبان انگلیسی

.

پاسخ: گزینه 1 درست است. با توجه به متن، فرد در حال حمام کردن(to have a bath) است و قادر به پاسخگویی تلفن نیست. پس عمل در لحظه در حال انجام میباشد و زمان حال استمراری با فرمول to be + Verb + ing مورد نیاز است.

همچنین ساختار is being having در زبان انگلیسی وجود ندارد!

.

.

12 مهرماه 1398 – موضوع تست: زمان ها در زبان انگلیسی

.

پاسخ: گزینه 4 درست است. با توجه به متن، فرد در حال مطالعه برای امتحان آیلتس هست پس عمل در لحظه در حال انجام میباشد و زمان حال استمراری با فرمول to be + Verb + ing مورد نیاز است.

.

.

10 مهرماه 1398 – موضوع تست: لغات سطح متوسط زبان انگلیسی

.

پاسخ: گزینه 2 درست هست چرا که ساختار درست به این صورت هست: Have success اما ترکیب Have profit نادرست هست . بنابراین گزینه درست مورد دوم هست

.

.

مجموعه تست های گرامر زبان انگلیسی همراه پاسخ – بیشتر بخوانید

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

دانلود 5000 پادکست آموزش زبان انگلیسی

.

بزرگترین مجموعه منابع گرامر زبان انگلیسی و آیلتس

.

دانلود سری کامل کمبریج 1 تا 14

.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن