لغت ها و ترکیب هایی برای بالا بردن نمره آیلتس و تافل (2)

Collocations for Higher bandscore in IELTSتفاوت نوشتار و مکالمه یک انگلیسی زبان یا استاد کاملا حرفه زبان انگلیسی و یک زبان آموز تازه کار بیش از همه در به کار بردن لغت ها و ساختارهای زبان انگلیسی از سوی ایشان است و همین ساختارها تعیین کننده تفاوت بین نمره های 6 تا 7 آیلتس و 7 تا 8 آیلتس هستند. هر چه زبان آموز در به کار گیری درست و بدون خطای این ترکیب ها کارکرد بهتری داشته باشد، به سطحی بالاتر از زبان انگلیسی و در نهایت به سطح یک انگلیسی زبان نزدیک خواهد شد.

در اینجا کوشش میکنیم ترکیب هایی از این دست را با ذکر منابع در دسترس زبان آموزان گرامی قرار دهیم.

در این نوشته نگاهی به واژه abandon خواهیم داشت و ترکیب های این لغت را بررسی میکنیم:

 1. Baby birds almost never abandon the nest.
 2. Because of the heavy rain, they had to abandon their attempt to climb the mountain that day.
 3. They abandoned their car and continued their journey on foot.
 4. She started crying once she saw the abandoned child.
 5. The government finally made a decision to abandon the control over the market.
 6. They abandoned their efforts to force people to follow them.
 7. Successful people never abandon their hope and try to see an opportunity in almost everything.
 8. After marriage, he abandoned his idea of immigrating to a developed country.
 9. Why don’t we abandon the original plan and start over?
 10. The government abandoned its insurance policy overnight.
 11. They simply abandon the democratic principles when their investments are at risk.
 12. After looking for her new perfume for 20 minutes, she abandoned the search and wore the old one.
 13. They were forced to abandon the ship.
 14. After everyone left the party, she felt abandoned.
 15. Some children are forced to abandon their education.

بیشتر بخوانید:

بررسی بهترین کلمه ها و عبارت ها برای بالا بردن نمره آیلتس

بهترین راه های حفظ کردن واژگان زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر و تماس درباره دوره های فشرده آیلتس و تافل و مکالمه زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر و تماس درباره دوره های تضمینی آیلتس و تافل

نمره زبان آموزان دوره های پیشین

پیشینه آموزشی و حرفه ای مهندس ابوالقاسمی و خانم امیدی

بهترین کلاس خصوصی آیلتس

یادگیری زبان انگلیسی بدون رفتن به کلاس

دیدگاه ها

Comments are closed.