لغات لیسنینگ آیلتس در چه سطحی از دشواری است؟

Section 4 Listening IELTS Test 1 Cambridge IELTS 9دانستن لغات بیشتر یا دایره واژگان گسترده تر در تمامی 4 مهارت آیلتس آکادمیک و جنرال کمک بزرگی برای شرکت کننده این آزمون ها خواهد بود ولی سطح لغات این چهار مهارت یکسان نیست و این یکی از دلایل پایین تر بودن نمره زبان آموزان در برخی از مهارت ها نسبت به دیگر مهارت هاست.

سوال اینجاست که برای لیسنینگ باید چقدر لغت دانست یا به چه دایره لغتی نیاز هست؟ آیا میتوان بدون داشتن دایره لغت بزرگ نمره بالایی در لیسنینگ آیلتس بدست آورد؟

به نظر میرسد لغات خیلی زیادی برای لیسنینگ آیلتس نیاز نیست و زبان آموزان حتی با تمرین و تسلط بر کتاب های لغات آیلتس در سطح متوسط هم میتوانند نمره خوبی بدست بیاورند با این شرط که شیوه یادگیری لغات آن ها درست بوده و واژگان را با ترکیب های (collocation) طبیعی آن ها در زبان انگلیسی و از همه مهمتر تلفظ درست آن ها آموخته باشند. اکثر زبان آموزان به ویژه زبان آموزان خودخوان و برخی از زبان آموزان آموزشگاهی چنین رویکردی را در آموختن لغات در پیش نگرفته و دقیقا از همین نقطه ضربه میخورند.

متن بالا Transcript یا Audio script بخش چهارم لیسنینگ آزمون اول Test 1 جلد 9 سری کمبریج انگلیش آیلتس است و پاسخ پرسش های شماره 31 تا 40 در آن مشخص شده است. با نگاه دقیق تر به این متن میتوان دید که حتی بخش چهارم لیسنینگ آیلتس بعنوان بخشی که به نظر میرسد از نظر لغات و ساختارهای دستوری پیجیده ترین و دشوارترین بخش باشد، لغات بالاتر از سطح متوسط یا intermediate در آن به چشم نمیخورد. لغات زیر از همین متن بیرون آورده شده و به نظر میرسد دشوارترین لغات همین ها باشند. با اینهمه مطمئنا سرعت نسبتا بالای صحبت افراد در بخش لیسنینگ آیلتس و همچنین پیچیده بودن برخی سوالات مطرح شده میتواند پاسخدهی را کمی دشوار کند.

stranding
parasite
squid
beach (v)
pinpoint
consistent

از این رو میتوان گفت در بخش لیسنینگ آیلتس آکادمیک و جنرال، برعکس بخش هایی مثل ریدینگ و رایتینگ که مستقیما با سطح لغات و تعداد گنجینه واژگان زبان آموزان در پیوند است، تمرکز و پافشاری طراحان سوال بر موارد دیگر به ویژه (1) توانایی تشخیص جمله های شنیده شده، (2) Comprehension یا درک شنیده ها و (3) توان تطبیق دادن آن ها با پرسش هاست. بنابراین این جای تعجب نیست اگر زبان آموزانی به ویژه زبان آموزان خودخوان بدون دانستن لغات بسیار سخت و سطح بالای زبان انگلیسی به نمره های بالایی در این بخش دست بیابند.

دیدگاه ها

Comments are closed.