صفحه پشتیبان کلاس روزهای فرد خرداد 1397

686بازدید

صفحه پشتیبان کلاس روزهای فرد خرداد 1397
4.7 (93.33%) 3 vote[s]

صفحه پشتیبان کلاس روزهای فرد خرداد 1397

صفحه پشتیبان کلاس روزهای فرد خرداد 1397

صفحه پشتیبان کلاس روزهای فرد خرداد 1397

صفحه پیش رو مربوط به کلاس آنلاین و غیر حضوری روزهای فرد اول خرداد 1397 مهندس ابوالقاسمی هست. در این صفحه بسیاری از منابع اصلی کلاس و فایل های راهنما آورده شده و زبان آموزان گرامی میتوانند در بخش دیدگاه ها تمامی پرسش های خود را در زمینه آزمون آیلتس، موارد درسی، جزئیات کلاس، درخواست واژگان یا عبارت های مناسب تر در رایتینگ ها یا هر پرسش دیگر مطرح نمایند.

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 22 و 23 ام 

Speaking questions part 3 Questions 181 to 210

Oxford Word Skills Intermediate Unit 71 to 75

Essential Words for IELTS Unit 7 kill

Objective IELTS Intermediate page 56 to 85

Common mistakes at IELTS Intermediate unit  14 to 24

مرور کتاب Cambridge Grammar for IELTS

به همراه ویدئوها در این لینک

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 20 و 21 ام 

Speaking questions part 3 Questions 156 to 180

Oxford Word Skills Intermediate Unit 66 to 70

Essential Words for IELTS Unit 6 kill

Open forum 3 kill

Objective IELTS Intermediate page 26 to 55

Common mistakes at IELTS Intermediate unit  7 8 9 10 11 12 13

گرامر گفتار 23 و 24 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 18 و 19 ام 

Assignments of 18th and 19th Sessions (971OK)

Speaking questions part 3 Questions 125 to 155

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 to 65 

Essential Words for IELTS Unit 5 kill

Open forum 3 unit 1 2 3 4 5 

Objective IELTS Intermediate page 6 to 25

Common mistakes at IELTS Intermediate unit  2 3 4 5 6 

گرامر گفتار 21 و 22 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 17 ام

Assignments of 17th Session (971OK)

Speaking questions part 3 Questions 100 to 125 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 

Essential Words for IELTS Unit 4 kill

Tactics for Listening Expanding kill

Open forum 2 kill

New Insight into IELTS Listening review

گرامر گفتار 19 و 20 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 16 ام

Assignments of 16th Session (971OK)

Speaking questions part 3 Questions 65 to 99

Oxford Word Skills Intermediate Unit 44 to 55 

Essential Words for IELTS Unit 3 kill

Tactics for Listening Expanding unit 1 to 12

Open forum 2 unit 1 to 6 

New Insight into IELTS Listening Unit 7 8 

گرامر گفتار75 و 18 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 14 و 15 ام

Assignments of 14th and 15th Session (971OK)

Speaking questions part 3 Questions 26 to 65

Oxford Word Skills Intermediate Unit 37 to 43 

Essential Words for IELTS Unit 2 kill unit 3 part 1 

Tactics for Listening developing kill

Open forum 1 kill

New Insight into IELTS Listening Unit 4 5 6 

گرامر گفتار 15 و 16 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 12 و 13 ام

Assignments of 12th and 13th Session (971OK)

Speaking questions part 3 Questions 1 to 25 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 30 to 36 

Essential Words for IELTS Unit 1 kill unit 2 part 1 

Tactics for Listening developing unit 13 to 20

Open forum 1 unit 1 to 6 

New Insight into IELTS Listening Unit 1 2 3 

گرامر گفتار 13 و 14 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 12 ام

تسک 1 آکادمیک

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 10 ام و 11 ام 

Assignments of 10th and 11th Session (971OK)

Speaking questions part 2 Questions 11 to 20 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 24 to 29 

Select Readings Pre Intermdiate unit 10

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 and part 2

Tactics for Listening developing unit 1 to 12

Real Listening 2 kill

گرامر گفتار 11 و 12 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به فصل های 51 تا 60 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 10 ام و 11 ام 

تسک 2

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 8 ام و 9 ام 

Assignments of 8th and 9th Session (971OK)

Speaking questions part 2 Questions 1 to 10 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 18 19 20 21 22 23 

Select Readings Pre Intermdiate Unit 5 6 7 8 9 

Tactics for Listening Basic kill

Real Listening 2 unit 1 to  8 

گرامر گفتار 9 و 10 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به فصل های 42 تا 50 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 6 ام و 7 ام 

تسک 2 

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 6 ام و 7 ام 

Assignments of 6th and 7th Session (971OK)

Speaking questions part 1 Questions 61 to 90

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 17 

Select Readings Pre Intermdiate Unit 1 2 3 4  

Tactics for Listening Basic Unit 13 14 15 16 17 18 

Real Listening 1 kill

گرامر گفتار 7 و 8 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها 

نگاهی به فصل های 31 تا 40 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 6 ام و 7 ام 

تسک 2

تسک 1 نامه 

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه پنجم

Assignments of 5th Session (971OK)

Speaking questions part 1 Questions 41 to 60 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 

Select Readings Elementary Unit 9 10 

Tactics for Listening Basic Unit 9 10 11 12 

Real Listening 1 unit 8 9 10 11 12 13

گرامر گفتار 5 و 6 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها 

نگاهی به فصل های 21 تا 30 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه پنجم

دیدن نمونه پاسخ ها در: رایتینگ های آیلتس کتاب IELTS Write Right بهمراه پاسخ

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه ششم 

تسک 1 آکادمیک

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

در اینجا کوشش شده یک نمونه پاسخ با جمله ها و ساختار هایی کمابیش دشوار ارائه شود. پیشبینی میشود این پاسخ نمره ای در سطح 7.5 دریافت نماید.

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول – نمونه پاسخ ساده تر

در زیر نمونه ساده تری از یک پاسخ مناسب و بدون خطا را برای علاقمندان تنظیم کردیم. این پاسخ تمامی معیارهای رسیدن به یک نمره مناسب را در بر میگیرد و با تمامی نکته های اشاره شده در فایل صوتی هماهنگ است. با اینهمه از واژگان و ساختارهای به مراتب ساده تری در آن استفاده شده. پیشبینی میشود نمره احتمالی برای این پاسخ حدود نمره 6.5 تا 7 باشد.

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول – نمونه پاسخ نمره 6

نمونه پاسخ زیر که در پایان کتاب کمبریج آیلتس جلد 9 بعنوان نمونه جواب نوشته شده توسط شرکت کننده در آزمون برای نمره 6 نوشته شده را بهمراه توضیحات اگزمینر(تصحیح کننده) مشاهده میفرمایید. در صورتی دقت بیشتر متوجه خواهید شد هر 3 بخش اصلی توضیح داده شده در فایل صوتی و آورده شده در بالا به روشنی در پاسخ این شرکت کننده در آزمون رعایت شده است.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه سوم و چهارم

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه سوم

فقط Task 2 k نوشته شود

دوره آنلاین آیلتس  تکالیف جلسه اول و دوم  

.

دوره آنلاین آیلتس – تکلیف رایتینگ جلسه سوم 

فقط تسک 2 نوشته شود.

 نمونه پاسخ رایتینگ کتاب کمبریج آیلتس 10 تست 2

دوره آنلاین آیلتس – تکلیف رایتینگ جلسه دوم

تسک 2 درباره Teenage Years Adult Life

دوره آنلاین آیلتس – تکلیف رایتینگ جلسه اول 

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

Big city

Better situation for job
# more companies and factories
# more variety

More facilities
#budget
#more demand

There is a better situation for work in a large city. First of all, there are more companies and factories in a big city. These companies need people to work in them to be able to deliver a good service or to produce a fine product for their customers. Secondly, there is more variety in people’s jobs. The list of available occupations is a long one and many job seekers especially experts and specialists can be employed in their own field. Some jobs have very limited people customers and it is only possible in big cities to have such careers. (100 words)

There are more facilities in a big city. First of all, there is more budget from the government and it is much easier to create places that can deliver fine services such as shopping malls and state-of-the-art transportation system. Without government’s support it would be impossible to even maintain such facilities.  Secondly, there is more demand in large cities. Since millions of people of different socioeconomic status live in a large city, it is obvious that people have different opinions and taste, so they have many needs for both services and goods of every kind and there is more to choose from. (102 words)

.

دوره آنلاین آیلتس – تکالیف گرامر جلسه اول

گفتار اول: زمان حال ساده و زمان حال استمراری Simple Present Tense and Present Continuous Tense 

.

گفتار دوم: زمان گذشته ساده Simple Past Tense 

.

تمامی گفتار ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

.

دوره آنلاین آیلتس – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

فهرست کامل لغات مورد نظر برای تمرین (Oxford Word Skills/ Select Readings/Essential Words for IELTS)

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

.

گرامر زبان انگلیسی به فارسی

گرامر زبان انگلیسی به فارسی pdf

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

http://mrsielts.com

عضویت در کانال تلگرام IELTS2 و دنبال کردن تازه ها 

 

686بازدید

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن