شگرد های پاسخگویی در ریدینگ آیلتس، مرور سریع سوال ها پیش از خواندن متن؟

Score Higher in IELTS Readings1-  خوب است در آزمون ریدینگ آیلتس ابتدا همه‌ی سوال‌ها را یک دور سریع مرور کنیم؟

نه. من فکر می‌کنم با این کار وقتتان را تلف می‌کنید و ممکن است بیش‌تر سوال‌هایی را هم که مرور کرده‌اید، فراموش کنید. توصیه می‌کنم مستقیم بروید سراغ سوال اول (مگر آن‌که سوال مفهومی باشد و در چند پاراگراف پخش شده باشد. این‌گونه سوالات را آخر سر جواب دهید.)

۲- خوب است در آزمون ریدینگ آیلتس ابتدا خط نخست هر پاراگراف را قبل از خواندن سوال‌ها بخوانیم؟

نه. من نخست یک نگاه سریع به عنوان مطلب و شاید چند خط اول متن بیندازم فقط برای این‌که متوجه شوم موضوع از چه قرار است) بعد یک‌راست می‌روم سراغ سوال اول.

0 پاسخ های ایجاد شده:

- پاسخ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.