رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

بجز تاثیر روانی منفی مستقیم تلفظ(Pronunciation) نادرست واژگان بر مخاطب و کاهش اعتماد به نفس گوینده، اهمیت تلفظ در چهارچوب آموزش زبان انگلیسی به اندازه ای بالاست که به تنهایی 25% نمره اسپیکینگ شرکت کننده در آزمون آیلتس را تشکیل میدهد! که این میزان برابر با وزن واژگان، دانش گرامری و روان صحبت کردن همان شرکت کننده است. این 4 سنجه همراه با هم نمره نهایی اسپیکینگ شرکت کننده را تشکیل میدهند.

.

دوستان عزیز مجموعه فایل های صوتی این صفحه از سال 1401 برای دانلود مستقیم فقط در کانال تلگرام دانلود ما به صورت رایگان در دسترس هست. لطفا از این نشانی برای دانلود اقدام بفرمایید: 

https://t.me/ielts2download/4

.

در ielts2 برای نخستین بار به تنظیم یک فهرست اختصاصی از خطاهای متداول تلفظ بین زبان آموزان ایرانی  اقدام کردیم که امیدواریم مورد پسند عزیزان واقع شود. این فهرست 230 واژه ای دربرگیرنده 3 بخش است. (1) متداول ترین خطاهای تلفظ زبان آموزان سطح مقدماتی و میانی، (2) متداول ترین خطاهای تلفظ مربوط به اعداد و علائم ریاضی در زبان انگلیسی و (3) متداول ترین خطاهای تلفظ زبان آموزان سطح پیشرفته.

اشتباه در تلفظ لغات در بین زبان آموزان ایرانی عمدتا به دلیل روبرو شدن با یک واژه تازه و بررسی نکردن واژه مورد نظر در یک دیکشنری استاندارد و در نتیجه ساختن یک تلفظ اشتباه برای آن توسط زبان آموز می باشد. اما دلایل دیگری همچون وجود همان کلمه با تلفظ متفاوت در زبان فارسی هم دلیل تلفظ نادرست گروهی دیگری از واژگان است که به همان اندازه در کاهش نمره زبان آموزان نقش دارد.

این امر در گذشته و در دسترس نبودن اینترنت و دیکشنری ها بر روی گوشی های همراه یا کامپیوتر های شخصی بسیار متداول بود اما همچنان شمار مشخصی از واژگان توسط درصد قابل توجهی از زبان آموزان اشتباه تلفظ میشود و تقریبا هیچکس حتی مدرسان زبان انگلیسی در این زمینه بی عیب و نقص نیستند!

استقبال بسیار خوب زبان آموزان از فهرست متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی سبب شد در این صفحه فهرستی همسان برای تلفظ های غلط زبان آموزان ایرانی پیشنهاد کنیم که همانطور که اشاره شد برای اولین بار چنین فهرستی در دسترس زبان آموزان گرامری قرار میگیرد.

همانند فهرست مربوط به گرامر، مبنای این واژگان بیش از 10 هزار ساعت تجربه تدریس مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک (نمره 8.5 از 9 در مهارت اسپیکینگ) می باشد و این فهرست بازتاب واقعی خطای هزاران زبان آموز ایرانی در سال های گذشته می باشد.

.

دانلود ویدئوی 20 واژه با تلفظ نادرست (سطح پیشرفته)

دانلود مستقیم این ویدئو از اینجا

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی (سطح مقدماتی)

1. House

.

2. Home

.

3. Think

.

4. Most

 

.

5. Actually

.

6. Opinion

.

7. Wear

.

8. Effect

.

9. Affect

.

10. Our

.

11. Now

.

12. Know

.

13. Apartment

.

14. Company

.

15. London

.

16. Japanese

.

17. Japan

.

18. Effort

.

19. Dangerous

.

20. According (to)

.

21. East

.

22. Analyze

.

23. Analysis

.

24. Island

.

25. Born

.

26. Secret

.

27. Casual

.

28. Person

.

29. Hotel

.

30. Career

.

31. Major

.

32. World

.

33. Dramatically

.

34. Computer

.

35. Purpose

.

36. Here

.

37. Survey

.

38. Exciting

.

39. Advice (n)

.

39.+ Advise(v)

 

.

40. Marriage

.

41. Woman

.

42. Women

.

43. Ideal

.

44. Calm

.

45. Share

.

46. Factor

.

47. Society

.

48. Common

.

49. Quite

.

50. Important

.

51. Vegetable

.

52. Comfortable

.

53. Architect

.

54. Architecture

.

55. Photograph

.

56. Photography

.

57. Weigh

.

58. Height

.

59. Suit

.

60. Thirsty

.

61. Laboratory

.

62. Supply

.

63. Achieve

.

64. Colleague

.

65. February

.

66. December

.

67. Wednesday

.

68. Iron

.

69. Asthma

.

70. Chocolate

.

71. Coffee

.

72. Café

.

73. Bread

.

74. Separate

.

75. Surface

.

76. Achieve

.

77. Daughter

.

78. Rarely

.

79. Muslim

.

80. Chef 

.

81. Menu

.

82. Mouse

.

83. Dessert

.

84. Desert

.

85. Rice

.

86. Price

.

87. Prize

.

88. Throughout

.

89. Volume

.

90. Done

.

91. Mechanism

.

آشنایی با تلفظ اعداد و علایم ریاضی در زبان انگلیسی

91. 2.5 // 1.1 //0.01 // 1.23 // 1.0123

.

92. 1800

.

93. 1800s

.

94. 20th // 10th // 21st // 22nd // 40th

.

95. 2017

.

96. 1885

.

97. 0800

 

.

98. 0066

.

99. 999 000

.

100. 2 + 2 = 4 

.

101. 2 – 2 = 0 

.

102. 2 x 2 = 4   

.

103. 2 ÷ 2 = 1

.

104. 2/3 — 1/43/5

.

105. √5   

.

106. 2x   

.

107. km² — m² — mi² 

.

108.  Km3  m3 — mi

.

109. lb — kg — ton 

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی(سطح پیشرفته)

100. Catastrophe

.

101. Disastrous

.

102. Nuclear

.

103. Accessory

.

104. Athlete

.

105. Cache

.

106. Clothes

.

107. Et cetera

.

108. Jewelry

.

109. Fiscal

.

110. Herb

.

111. Missile

.

112. Pollute 

.

113. Inappropriate

.

114.

.

115.

.

116.

.

117. Heart

.

118. Hurt

.

119. Plan

.

120. Plane

 

.

121. Plant

.

122. Quite

.

123. Quiet

.

124. Quit

.

125. Raise

.

126. Rise

.

127. Bowl

.

128. vowel

.

129. vehicle

.

130. Coup

.

131. Debut

.

132. Coupon

.

133. Debris

.

134. Flour

.

135. floor

.

136. Gauge

.

137. Genre

.

138. Convenience

.

139. Heightened

.

140. Maniac

.

141. Paradigm

.

142. Pseudonym

.

143. Quote

.

144. Authentic

.

145. Fluctuation

.

146. Salmon

.

147. Salon

.

148. Sour

.

149. Subtle

.

150. Suite

.

151. Resume

.

152. Résumé

.

153. Archery

.

154. Estate

.

155. Excite

.

156. Sword

.

157. Doubt

.

158. Volatile

.

159. Receipt

.

160. Portugal

.

161. Archive

.

162. Spherical

.

163. Triangle

.

164. Suburb

.

165. Rural

.

166. Status quo

.

167. Salute

.

168. Urban

.

169. Weird 

.

170. Rehabilitate

.

171. Refurbishment

.

172. Leopard

.

173. Neon 

.

174. Kiosk

.

175. Tough

.

176. Pigeon

.

177. Mustache 

.

178. Disguise

.

179. Patriotic

.

180. Malignant

.

181. Benign

.

182. Vicious

.

183. Owl

.

184. Illusion

.

185. Bamboozle 

.

186. Nasty 

.

.

لغات انگلیسی متداول و کاربردی با تلفظ بسیار دشوار (سطح پیشرفته – نمره 8+ آیلتس)

این واژگان گرچه ظاهر و تلفظ بسیار دشوار دارند، بخت پدیدار شدن آن ها در ریدینگ های آیلتس و تافل بسیار بالاست و ناآشنایی با تلفظ آن ها میتواند سرعت خواندن متن توسط شرکت کننده در آزمون را کاهش دهد.

اگر قصد شرکت در آزمون های آیلتس یا تافل را ندارید، همچنان دانستن معنی و تلفظ این لغات برای یک دانشجو در کشور یا دانشگاه انگلیسی زبان کاملا ضروری است.

1. Entrepreneur

.

2. Simultaneously

.

3. Perpendicular

.

4. Portuguese

.

5. Convalescence

.

6. Burgeon

.

7. Conundrum

.

8. Familiarize

.

9. Curriculum

.

10. Ingenuity

.

11. Conscience

.

12. Itinerary

.

13. Reservoir

.

14. Rendezvous

.

15. Hierarchy

.

16. Horizontal

.

17. Saline

.

18. Apostrophe

.

19. Grandeur 

.

20. Reminiscent

.

21. Indispensable

.

22. Sovereignty

.

23. Disenfranchised

.

24. Rhinoceros

.

25. Giraffe

.

26. Pomegranate

.

27. Terrestrial 

.

28. Enthusiastic

.

29. Amateur

.

30. Graffiti

.

31. Indistinguishable

.

32. Apprenticeship

.

33. Hallucination

.

34. Colossal

.

35. Sanctuary

.

36. Vicissitudes

.

37. Chaos

.

38. Chaotic 

.

39. Marijuana

.

.

دانلود جزوه کامل تلفظ علایم ریاضی در زبان انگلیسی از اینجا

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی – بیشتر بخوانید

جدول فونتیک به همراه تلفظ استاندارد

.

نمونه جواب 7+ برای رایتینگ های سری کمبریج آیلتس

.

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

دانلود سری کامل کمبریج 1 تا 14

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

کالوکیشن های ضروری نمره 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

دانلود 5000 پادکست آموزش زبان انگلیسی

.

.

دیدگاه ها

10
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
5 Comment threads
5 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
5 Comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Saeed

درود
سپاس از سرعت در بررسی و پاسخگویی شما استاد ارجمند.

Saeed

عرض ادب و احترام خدمت شما استاد عزیز و گرامی
ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی شما و همکاران محترمتان،
استاد عزیز عالیه فقط متاسفانه برخی از شماره ها مثلا تا شماره 100 که بنده تمرین کردم دقیقا 26 تا از شماره ها اجرا نمیشه. 2- 30 تا 39 – 43 – 44 – 49 تا 55 – 60 تا 71 – 78 – 88 – 100 و دو تا شماره کلمه ای ندارد. 89 و 90

احمد

سلام ضمن سپاس از زحاتتون. این صفحه خیلی خوب بود.
میخواستم ببینم امکانش هست اینا رو برای دانلود بذارید که بشه یجا دانلود کرد
ممنون

Mahsa

استاد واقعا کاربردی هست این صفحه ،ممنون از زحماتتون .

سارا

یک لهجه بشدت غلیظ انگلیسی گذاشتید. معمولا لهجه آمریکایی متداول تر نیست توی ایران؟