رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

2288بازدید

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

بجز تاثیر روانی منفی مستقیم تلفظ(Pronunciation) نادرست واژگان بر مخاطب و کاهش اعتماد به نفس گوینده، اهمیت تلفظ در چهارچوب آموزش زبان انگلیسی به اندازه ای بالاست که به تنهایی 25% نمره اسپیکینگ شرکت کننده در آزمون آیلتس را تشکیل میدهد! که این میزان برابر با وزن واژگان، دانش گرامری و روان صحبت کردن همان شرکت کننده است. این 4 سنجه همراه با هم نمره نهایی اسپیکینگ شرکت کننده را تشکیل میدهند.

در ielts2 برای نخستین بار به تنظیم یک فهرست اختصاصی از خطاهای متداول تلفظ بین زبان آموزان ایرانی  اقدام کردیم که امیدواریم مورد پسند عزیزان واقع شود. این فهرست 230 واژه ای دربرگیرنده 3 بخش است. (1) متداول ترین خطاهای تلفظ زبان آموزان سطح مقدماتی و میانی، (2) متداول ترین خطاهای تلفظ مربوط به اعداد و علائم ریاضی در زبان انگلیسی و (3) متداول ترین خطاهای تلفظ زبان آموزان سطح پیشرفته.

اشتباه در تلفظ لغات در بین زبان آموزان ایرانی عمدتا به دلیل روبرو شدن با یک واژه تازه و بررسی نکردن واژه مورد نظر در یک دیکشنری استاندارد و در نتیجه ساختن یک تلفظ اشتباه برای آن توسط زبان آموز می باشد. اما دلایل دیگری همچون وجود همان کلمه با تلفظ متفاوت در زبان فارسی هم دلیل تلفظ نادرست گروهی دیگری از واژگان است که به همان اندازه در کاهش نمره زبان آموزان نقش دارد.

این امر در گذشته و در دسترس نبودن اینترنت و دیکشنری ها بر روی گوشی های همراه یا کامپیوتر های شخصی بسیار متداول بود اما همچنان شمار مشخصی از واژگان توسط درصد قابل توجهی از زبان آموزان اشتباه تلفظ میشود و تقریبا هیچکس حتی مدرسان زبان انگلیسی در این زمینه بی عیب و نقص نیستند!

استقبال بسیار خوب زبان آموزان از فهرست متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی سبب شد در این صفحه فهرستی همسان برای تلفظ های غلط زبان آموزان ایرانی پیشنهاد کنیم که همانطور که اشاره شد برای اولین بار چنین فهرستی در دسترس زبان آموزان گرامری قرار میگیرد.

همانند فهرست مربوط به گرامر، مبنای این واژگان بیش از 10 هزار ساعت تجربه تدریس مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک (نمره 8.5 از 9 در مهارت اسپیکینگ) می باشد و این فهرست بازتاب واقعی خطای هزاران زبان آموز ایرانی در سال های گذشته می باشد.

.

دانلود ویدئوی 20 واژه با تلفظ نادرست (سطح پیشرفته)

دانلود مستقیم این ویدئو از اینجا

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی (سطح مقدماتی)

1. House

.

2. Home

.

3. Think

.

4. Most

.

5. Actually

.

6. Opinion

.

7. Wear

.

8. Effect

.

9. Affect

.

10. Our

.

11. Now

.

12. Know

.

13. Apartment

.

14. Company

.

15. London

.

16. Japanese

.

17. Japan

.

18. Effort

.

19. Dangerous

.

20. According (to)

.

21. East

.

22. Analyze

.

23. Analysis

.

24. Island

.

25. Born

.

26. Secret

.

27. Casual

.

28. Person

.

29. Hotel

.

30. Career

.

31. Major

.

32. World

.

33. Dramatically

.

34. Computer

.

35. Purpose

.

36. Here

.

37. Survey

.

38. Exciting

.

39. Advice (n)

.

39.1 Advise(v)

.

40. Marriage

.

41. Woman

.

42. Women

.

43. Ideal

.

44. Calm

.

45. Share

.

46. Factor

.

47. Society

.

48. Common

.

49. Quite

.

50. Important

.

51. Vegetable

.

52. Comfortable

.

53. Architect

.

54. Architecture

.

55. Photograph

.

56. Photography

.

57. Weigh

.

58. Height

.

59. Suit

.

60. Thirsty

.

61. Laboratory

.

62. Supply

.

63. Achieve

.

64. Colleague

.

65. February

.

66. December

.

67. Wednesday

.

68. Iron

.

69. Asthma

.

70. Chocolate

.

71. Coffee

.

72. Cafe

.

73. Bread

.

74. Separate

.

75. Surface

.

76. Achieve

.

77. Daughter

.

78. Rarely

.

79. Muslim

.

80. Chef 

.

81. Menu

.

82. Mouse

.

83. Dessert

.

84. Desert (v)

.

85. Rice

.

86. Price

.

87. Prize

.

88. Throughout

.

89. 

.

90. 

.

.

پیشنهاد جمله های حرفه ای تر رایتینگ آیلتس

.

20 خطای متداول دستوری زبان آموزان ایرانی

.

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی(اعداد و علایم ریاضی)

91. 2.5 // 1.1 //0.01 // 1.23 // 1.0123

.

92. 1800

.

93. 1800s

.

94. 20th // 10th // 21st // 22nd // 40th

.

95. 2017

.

96. 1885

.

97. 0800

.

98. 0066

.

99. 999 000

.

100. 2 + 2 = 4 

.

101. 2 – 2 = 0 

.

102. 2 x 2 = 4   

.

103. 2 ÷ 2 = 1

.

104. 2/3 — 1/43/5

.

105. √5   

.

106. 2x   

.

107. km² — m² — mi² 

.

108.  Km3  m3 — mi

.

109. lb — kg — ton 

.

ویدئویی از استاد Adam درباره علایم ریاضی در زبان انگلیسی

.

.

دانلود مستقیم این ویدئو از اینجا

.

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی(سطح پیشرفته)

100. Catastrophe

.

101. Disastrous

.

102. Nuclear

.

103. Accessory

.

104. Athlete

.

105. Cache

.

106. Clothes

.

107. Et cetera

.

108. Jewelry

.

109. Fiscal

.

110. Herb

.

111. Missile

.

112. Pollute 

.

113. Inappropriate

.

114.

.

115.

.

116.

.

117. Heart

.

118. Hurt

.

119. Plan

.

120. Plane

.

121. Plant

.

122. Quite

.

123. Quiet

.

124. Quit

.

125. Raise

.

126. Rise

.

127. Bowl

.

128. vowel

.

129. vehicle

.

130. Coup

.

131. Debut

.

132. Coupon

.

133. Debris

.

134. Flour

.

135. floor

.

136. Gauge

.

137. Genre

.

138. Convenience

.

139. Heightened

.

140. Maniac

.

141. Paradigm

.

142. Pseudonym

.

143. Quote

.

144. Authentic

.

145. Fluctuation

.

146. Salmon

.

147. Salon

.

148. Sour

.

149. Subtle

.

150. Suite

.

151. Resume

.

152. Résumé

.

153. Archery

.

154. Estate

.

155. Excite

.

156. Sword

.

157. Doubt

.

158. Volatile

.

159. Receipt

.

160. Portugal

.

161. Archive

.

162. Spherical

.

163. Triangle

.

164. Suburb

.

165. Rural

.

166. Status quo

.

167. Salute

.

168. Urban

.

169. Weird 

.

170. Rehabilitate

.

171. Refurbishment

.

172. Leopard

.

173. Neon 

.

174. Kiosk

.

175. Tough

.

176. Pigeon

.

177. Mustache 

.

178. Disguise

.

179. Patriotic

.

180. Malignant

.

181. Benign

.

182. Vicious

.

183. Owl

.

184. Illusion

.

185. Bamboozle 

.

186. Nasty 

.

.

لغات انگلیسی متداول و کاربردی با تلفظ بسیار دشوار (سطح پیشرفته – نمره 8+ آیلتس)

این واژگان گرچه ظاهر و تلفظ بسیار دشوار دارند، بخت پدیدار شدن آن ها در ریدینگ های آیلتس و تافل بسیار بالاست و ناآشنایی با تلفظ آن ها میتواند سرعت خواندن متن توسط شرکت کننده در آزمون را کاهش دهد.

اگر قصد شرکت در آزمون های آیلتس یا تافل را ندارید، همچنان دانستن معنی و تلفظ این لغات برای یک دانشجو در کشور یا دانشگاه انگلیسی زبان کاملا ضروری است.

1. Entrepreneur

.

2. Simultaneously

.

3. Perpendicular

.

4. Portuguese

.

5. Convalescence

.

6. Burgeon

.

7. Conundrum

.

8. Familiarize

.

9. Curriculum

.

10. Ingenuity

.

11. Conscience

.

12. Itinerary

.

13. Reservoir

.

14. Rendezvous

.

15. Hierarchy

.

16. Horizontal

.

17. Saline

.

18. Apostrophe

.

19. Grandeur 

.

20. Reminiscent

.

21. Indispensable

.

22. Sovereignty

.

23. Disenfranchised

.

24. Rhinoceros

.

25. Giraffe

.

26. Pomegranate

.

27. Terrestrial 

.

28. Enthusiastic

.

29. Amateur

.

30. Graffiti

.

31. Indistinguishable

.

32. Apprenticeship

.

33. Hallucination

.

34. Colossal

.

35. Sanctuary

.

36. Vicissitudes

.

37. Chaos

.

38. Chaotic 

.

39. Marijuana

.

.

.

دانلود جزوه کامل تلفظ علایم ریاضی در زبان انگلیسی از اینجا

.

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی – بیشتر بخوانید

جدول فونتیک به همراه تلفظ استاندارد

.

نمونه جواب 7+ برای رایتینگ های سری کمبریج آیلتس

.

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

دانلود سری کامل کمبریج 1 تا 14

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

کالوکیشن های ضروری نمره 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

دانلود 5000 پادکست آموزش زبان انگلیسی

.

.

2288بازدید

دیدگاه ها

6
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
3 نظرات
3 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
4 نویسندگان دیدگاه
احمدMahsaadminسارا آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن
احمد
مهمان
احمد

سلام ضمن سپاس از زحاتتون. این صفحه خیلی خوب بود.
میخواستم ببینم امکانش هست اینا رو برای دانلود بذارید که بشه یجا دانلود کرد
ممنون

Mahsa
مهمان
Mahsa

استاد واقعا کاربردی هست این صفحه ،ممنون از زحماتتون .

سارا
مهمان
سارا

یک لهجه بشدت غلیظ انگلیسی گذاشتید. معمولا لهجه آمریکایی متداول تر نیست توی ایران؟