دوره 3 ماهه آیلتس بهمن ماه 1400

دوره 3 ماهه آیلتس بهمن ماه 1400

دوره 3 ماهه آیلتس بهمن ماه 1400

دوره 3 ماهه آیلتس بهمن ماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 5 تا 7 می باشد که در تاریخ 2 بهمن ماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره 3 ماهه آیلتس بهمن ماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره 3 ماهه آیلتس بهمن ماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

96
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
68 Comment threads
28 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
7 Comment authors
Nahid SadminNahid.Sحدیث کارگرBeheshteh.Q Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 21.collocations#
Computer awareness has increased recent years.
2. Lack of awareness about environment damage our life cycle.
3. United Nation try to rise people awareness in poor region.
4. Awareness about social responsibilities are greater awareness among other subtitles.
5. Most of the none governmental organization (NGO) Rise public awareness about air contamination and prevention.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 21.comon mistakes#
1 .Falak OL Aflak Fort is the biggest earthen castle in the world.
2. the weather in the united kingdom is always cloudy.
3. noodles is the most important food for chines.
4. i went on a walk in the forest yesterday.
5. where is the Italian restaurant.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 21.task 1#The diagram explain that he progress of making instant noodles in manugacture.it is obvious producing noodles set up eight segment .plus diagram reveals how noodles can be find on shops.30 Storage silos is the first place, in which flour saved. And it transfer to second section .on this operation special machine by the name mixer ,mixed the water and oil with flour .then by some rollers material stretched into sheets.as a consequence of third part. Inthe next step sheets chopped into big strips. during fifth and sixth operation strips need to be shaped into discs by special oven… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session19 task1# The chart shows that measurement of Southland’s main export in2000.and anticipate twenty-five later.it is clear that from 2000to 2025 there is small fluctuation and in 2025 international tourism is main export in southland region.(33) In 2000big portion of export belongs to international tourism after ward twenty year later it expanded to 9billion . It means one milion more than before.additionaly international tourism industry will grew up then reach 10billion in2025.(40) Dairy product in2000 exported 7billion and it rose significantly plus it reach highest point of year 2020 ,exactly 10billion.but after five year it stops and reduce around half… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

session19,common mistakes#
International tourism will bacon the dominant industry.
It is important for farmers to export animal textile.
It estimated that export in meat product will be expanded .
Big portion of export belongs to international tourism.
It is Anticipated that there will be significant growth on international tourism.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Nineteen session.collocations#
People make a lot of assumption a lot me
My calculations were based on the assumption that house prices would remain steady.
It is a reasonable assumption that he has never had to experience it.
Every thing will be better is common assumption among people.
Being successful without hardworking is wrong assumption.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

nineteen session task1# The chart shows that measurement of Southland’s main export in2000.and anticipate twenty-five later.it is clear that from 2000to 2025 there is small fluctuation and in 2025 international tourism is main export in southland region.(33) In 2000big portion of export belongs to international tourism after ward twenty year later it expanded to 9billion . It means one milion more than before.additionaly international tourism industry will grew up then reach 10billion in2025.(40) Dairy product in2000 exported 7billion and it rose significantly plus it reach highest point of year 2020 ,exactly 10billion.but after five year it stops and reduce around… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Nineteen session,common mistakes#
International tourism will bacon the dominant industry.
It is important for farmer to export animal textile.
It estimated that export meat product will be expanded .
Big portion of export belong to international tourism
There is significant growth in tourism in 2025to be the dominant industry .

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Nineteen session.collocations#
People make a lot of assumption a lot me
My calculations were based on the assumption that house prices would be remain steady.
It is reasonable assumption that he has never had to experience it.
Every thing will be better is common assumption among people.
Being successful without hardworking is wrong assumption.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

nineteen session task1# The chart shows that measurement of Southland’s main export in2000.and anticipate twenty-five later.it is clear that from 2000to 2025 there is small fluctuation and in 2025 international tourism is main export if southland region. In 2000big portion of export belong to tourism and twenty five later it expanded to 9billilon .means on milion more than befor.additionaly forecasted tourism industry will reach 10billion in2025. Dairy product in2000 were 7billion and it rose significantly and reach highest point of year if2020 exactly 10billion.but after five year in2025 it will face reduction and attain 9.5billion. The last in is meat… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Common mistakes,session12#
The number of tourists at historical place became double.
Visitors in Ashdown museums go up.
Manufacture productions come on-time.
Inflation at the end of the year , will fall down.
Young work force work hard.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Collocation,session12#
1.If people used technology,they enjoyed considerable advantages of its simplicity.
2.keep on study help students to gain considerable advantages.
3.it is great advantages to promote our skills.
4.using solar energy and electronic power has a number of distinct advantages .
5.conquer threats ,gives government a psychological advantage.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Task1.session12# The two given table and pie chart illustrate,change measurement of visitors satisfaction before and after renovation.a glance at the graph reveals ,visitors satisfaction depend on repairing. (28) Total number of visitors to Ashdown museums .before repairing were74000.and after changing Attract More sightseer and it increase to 92000.(22) Result of research of visitors satisfaction ,based on pie chart shows that before refurbishment ,majority of visitors was dissatisfied 40%.plus only 30%of them were satisfied .another rates was 15% and 10% that visitors was satisfied and very satisfied respectively.additionaly 5%of visitors express any statement.(56) After repairing, took place big changes on statements… بیشتر بخوانید

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

SESSION 10 The bar chart gives information about the annual amount of time spent on different types of telephone calls including local-fixed line, national and international-fixed line, and mobiles by UK residents from 1995 to 2002. In terms of local-fixed line, it had its peaks and troughs, in this way it started around 70 billion minutes in 1995. This figure reached a peak of 90 billion in 1999 and after this peaking decreased again steadily to 72 billion in 2002. (44) On the other hand, two other categories both had an increasing trend and rose significantly from 1995 to 2002.… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

مریم.ص SESSION10# The column chart illustrates the amount of time spent on three types of telephone calls in UK over a period of 8 years from 1995 to 2002. (27) Over the entire period, the largest amount of time was spent on local fixed line calls, at 90 billion minutes. At the beginning this number went up from just over 70 billion minutes in 1995 to reach a peak of 90 billion in 1999. Over the next 3 years, these number had fallen back to the level of 1995. (59) Between 1995 and 2001, the figure for National and international… بیشتر بخوانید

Nahid S
میهمان
Nahid S

Writing Topic #8 The graph demonstrates the figure for hours that 10 to 11 years old children have spent per week watching TV and using computers since 2000 up to now to enjoy their leisure time at home. Overall, as it can be seen from the graph during the given time as computers have become more interesting for students, watching TV has lost its popularity as pupils’ pastimes activity. The line graph indicates that the students were interested in TV at the beginning of the period (2000) with just more than 20 hours a week, then it was steady at… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

SESSION9# Volunteering has increased significantly and some people think that it should be mandatory in school curriculum. I believe that students would benefit from volunteer works in their local communities, but its drawbacks cannot be denied.(35) Making unpaid community service compulsory for high school students has a positive effect on their life. First of all, it helps them develop a sense of responsibility. Due to the fact that Most parents pay too much attention to student’s academic performance, they could not learn important values such as carrying about other people or performing tasks outside home without the presence of their… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session9 collocation#
1.Global warming impacts on environment.
2.lack of social responsibilities has a significant impacts on communities.
3.sale online has financial impacts on shopping centers.
4.long term scientific experiments impact on animals life.
5.climate changes impact on agriculture.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session9# common mistakes
1.i delivered a letter that my friend had been sent.
2.i watch a TV program which is about big manufactures .
3.students participate in charity who are studying in high school.
4. My teacher gave me an advice that rose my hardworking
5.i saw a historical object which goes back to two hundred ago.

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

#SESSION8#TASK1 The line graph gives information about the average of weekly time spending on tv and computer among the schoolchildren at the age of 10 to11. From 2000 to the present. In terms of spending time on watching TV, it began at around 21 hours per week in 2000, which is much higher than using the computer. Although there was a plateau in weekly time devoted to TV from 2000 to 2003, a dramatic decline reached it to about 14 hours a week in 2004. After this, the figure remained steady with a little fluctuation from 2004 to the present.… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

مریم.ص
SESSION8#
1. The financial information sorted by government.
2. By using the Internet, people have easy access to all the latest information.
3. Researchers provide accurate information about pandemic.
4. There are several ways to collect information in research.
5. The law gives people the right to correct the personal information.

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

SESSION8# The line graph illustrates the average weekly time devoted to two different leisure activities (TV and computer) by children at the age of 10 to 11 over the period of 9 years. (31) Using the computer, was not a favorite leisure time activity among children at the beginning of the period in 2000. The figure increased marginally to 15 hours per week until 2004. Over the next 4 years, it rose to just under 22 hours per a week at the end of this period in 2008. (54) Schoolchildren prefer TV to computer in 2000. Between 2000 and 2003… بیشتر بخوانید

Nahid S
میهمان
Nahid S

Writing Topic #7 The growth rate of the youth population in some countries has increased dramatically these days, compared to the population of other community members. There are some strengths and weaknesses to this phenomenon It is believed by some that if the majority of the population of a society is young, happened in many countries, it can be effective in some cases. Initially, the young people in each country are valuable source as workforce. economic growth without young folk never does happen in most countries, for instance, China and Germany utilize their young people well to progress and achieve… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 8#task1 The graph demonstrates amount of time,that spend on watching and use computer by schoolchildren .between 2000 to 2007.it is clear during seven years ,use of computer has a rapid rise.(32) From2000 to2003 watching TV remained steady ,approximately 21hours per week.afterward it suddenly reduced and reached 15 hours per week.although there is small fluctuation between 15 and 16hours per week,at the following years it remained stable on 15hours per week.(47) In2000 ,use computer begin 3hours per week .thus it increase to 4hours per week moderately until 2001.plus, there is significant growth between 2001to2004,it is 15hours per week .additionally ,spend… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 8#collocation
1.useful information were given me by teacher
3.does information is correct?
4.booklet give me me necessary information.
5.international festivals best place to exchange information.
6.are there pieces of information on leaflet?

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 8#
1.TV programs are made by directors.
2.most of the equipments are worked by computer programs.
3.television was invented by John Logie Baird
4.students were taken to school by parents.
5.trash must be removed.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 7#collocation
1.More people apply for taking new job.
2.job security, has leading on finding job.
3.temporary job is more suitable for students.
5.every year more employees lose their job.bacause of low wage
6.Each year ,Much more demanding jobs requested by youth

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 7#common mistakes
1.elderly generation need more attention.
2.more job opportunities depend on volunteers skills.
3.practice more ,help young generation to rise their experience.
4.traditional family willing to have more children.
5.team work is more important for company.

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

SESSION#7 Currently, the percentage of the youth population has increased in comparison with elderly populations. while the benefits of this condition affect the development of countries, also, there are some disadvantages which can not be ignored. On the plus side, one of the advantages of a young population is that it causes acceleration in the advancement in science and technology. Because youths have more energy and motivation to fulfill their own goals, in order to do this, they are subconsciously forced to use advanced apparatuses and technologies, which is a key indicator of future technology prosperity. Another advantage is in… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#7 Many attend that a large population is a strength for any nation. Although the large population of young people has benefits, it also has challenges for each country. (30words) the increasing number of young residents in society certainly has benefits. first of all, Youth can be a positive force for development. since young people generally desire to increase their work experience at first than to have a higher revenue so if the government provides them with opportunities to acquire higher knowledge and a better work environment, it can expect that the young force will reach its full potential for… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 7#collocation
1.More people apply for taking new job.
2.job security, is one of the job satisfaction subtitle .
3.temporary job is more suitable for students.
5.every year more employee lose their job.bacause of force adjustment.
6.Each year ,Much more demanding jobs requested by youth

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Session 7#common mistakes
1.Youth generation are more happy than elderly.
2.children are more creative
3.parents make more decision for children.

milad jaberi
میهمان
milad jaberi

Session 7#Population of the world gradually increase. plus ,most of the countries face over population .although young generation and old people proportionally effect on society. Specially industry section. both generation based on situation handle their duty .therefore negative and positive side of it maybe vary.(46) Young generation in countries are important human resources . government effort to makes new job opportunities. Since youth can be positive force for development. Plus fresh generation can rise productivities because of youth generation are looking for new opportunity to prove their merits. For instance on sanctions ,nations can not import new facilities to develop… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

مریم.ص SESSION6# Despite considerable improvement in agriculture, a vast number of people suffer from starvation around the world. There are several reasons for this problem and various measures could be taken by government and individuals to improve this issue. (37) To begin with, financial problems is one of the most fundamental reasons for the insufficient food supply. In some countries, the cost of living is high. Therefore, people can not effort the prices and spend a lot on food. Moreover, government overlook them and does not enforce laws to control poverty. It seems that some countries lake a suitable economic… بیشتر بخوانید

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

session6-task2 Although agriculture technology and farming methods have developed, many people around the world still experience starving. There are some reasons behind this issue, which lack of soil and water resource and climate change can be mentioned, and there are also some solutions for dealing with this situation. Main reasons behind the starving problem in the world are varied. one of the significant reasons is the lack of soil and water resource especially in poor nations, which have not got financial support. In these countries where there are not fertile soil and enough water for growing the planet and also,… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

کلاس آیلتس بهمن ،جلسه ی ششم.میلاد جابری. ‌بخش اشتباهات رایج 1. I should have a plan for future . 2.I can drive my car. 3.i could pass exam. 4.i may visit you as soon as possible. 5.you might be here for celebration. 6.parents must support their children. 7.feast would be better ,if you came to my home. 8.governments are able to reduce prices. 9.people for living ,have to work. بخش کالوکیشن 1.students are able to compelet their project by research. 2.teachers should carry out more research to find new method of training . 3.developing countries do extensive research to reach… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

کلاس آیلتس بهمن .جلسه ی ششم.میلاد جابری علمی Number of people around the world is increasing and majority of countries in Africa continental are involve in. Reasons and solutions are vary and often require an international aid.(29) Nowadays ,method of agriculture and cultivation have changed significantly.growth of technology in farming facilities and sharing less information about new crop production . because of sanction and discrimination.effect on people productivity.thus farmer can not import modern equipment and knowledge or communicate with developed countries ,due to limitations.for example there is drought entire of the word,and invent new way of irrigation to save water… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

مریم.ص SESSION 5# Two maps depict how an Island was developed after the construction of some leisure facilities for tourists. In the first map there is no facilities for tourists to stay. However in the second map, with regard to the recreational facilities, the restaurant is sited in the north of the Island which is accessed by vehicle. There is a reception in the middle of the Island. The reception is accessed by vehicles from the southern part, where a pair located with several boats for sailing. Considering residential areas, some accommodation sites are built on both sides of the… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#5 these two maps describe changes before building and after the execution and manufacturing of welfare and recreational services for tourists on an island. In the first map, no facilities have been built yet and there are only a few palm trees and a beach. In both maps, the right side of the island remains unchanged. In the middle of the second map in the heart of the island, reception to relax with several small accommodations and a restaurant on the north side of the island to the left of the reception is provided. Important changes in the second map… بیشتر بخوانید

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

session5#task 1 These two maps provide a comparison of construction changes of an island, which have been constructed for the reason of improving tourists’ facilities. It is clear that the constructions changed the appearance of different parts of the island dramatically. Major changes in the central, western, and southern parts of the island are noticeable whereas the eastern area of the site, plus all of the palm trees remain unchanged. One remarkable transformation to note is two public buildings situated almost to the center and north of the island as reception and restaurant. On the right and left sides of… بیشتر بخوانید

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

session5#task1 These two maps provide a comparison of construction changes of an island, which have been constructed for the reason of improving tourists’ facilities. It is clear that the constructions changed the appearance of different parts of the island dramatically. Major changes in the central, western, and southern parts of the island are noticeable whereas the eastern area of the site, plus all of the palm trees remain unchanged. One remarkable transformation to note is two public buildings situated almost to the center and north of the island as reception and restaurant. On the right and left sides of the… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#5 In conclusion, tourists in outlying places with inclement weather may get in trouble but certainly, some of the benefits make this expedition memorable and unforgettable. In the first map, no facilities have been built yet and there are only a few palm trees and a beach. In both maps, the right side of the island remains unchanged. In the middle of the second map in the heart of the island, reception to relax with several small accommodations and a restaurant on the north side of the island to the left of the reception is provided. Important changes in the… بیشتر بخوانید

Nahid S
میهمان
Nahid S

Writing Topic #3 Some people consider that it is a great idea to reveal business, scientific research and academic information as much as they can. However, others assume that people should not share too important and too worth information. Many people think sharing information as much as possible is an advantageous. Initially, they argue that the more sharing information, the more rising the public awareness. published business information can help people to commence their own business by reading others experiences, successes and failures. Revealing research leads to people being informed about scientific findings and they can use this beneficial data… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

کلاس آیلتس بهمن ماه.جلسه ی پنجم ،میلاد جابری علمی.اشتباهات رایج
1.children are able to handle their daily activities .
2. My brother travels by own car
3.taxi driver , drives slowly.
4.transportation in big cities makes life simple.
5.Another skills like English language changes our future.

کلاس آیلتس بهمن ماه.جلسه ی پنجم ،میلاد جابری علمی.کالوکیشن
1.education system provides students skills.
2.information about COVID 19peovides social distances.
3.facilities on university provides the number of students.
4.free devices provide poor family situation.
5.some people assume that chance provides their decisions.
6.support disable citizen provides social responsibilities

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

کلاس آیلتس بهمن جلسه ی پنجم.میلاد جابری علمی Two Given map illustrates that, comparison a certain island on special period before and after construction.plus map face radical changes . On the first picture there is almost nothing .and there are some trees on both side of the tropical island. On the right side of the map trees are remained constant.plus,there is any facility. in central part ,there are nine accomodations , which are connected to footpath .furthermore restaurant situated on the eastern region.reception surrounded by vehicle track and it goes to pier section.plus another facility for tourists are boats and… بیشتر بخوانید

Nahid.S
میهمان
Nahid.S

Writing Topic #3 Some people consider that it is a great idea to reveal business, scientific research and academic information as much as they can. However, others assume that people should not share too important and too worth information. There are many people who think that sharing information as much as possible is advantageous. Initially, they argue that the more sharing information, the more rising the public awareness. published business information can help people to be more successful to commence their own business by reading others experiences, successes and failures. Revealing research leads to people being informed about scientific findings… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#4 conclusion:
In conclusion, tourists in outlying places with inclement weather may get in trouble but certainly, some of the benefits make this expedition memorable and unforgettable.

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

مریم.صSESSION3# Nowadays, information plays a vital role in human life. Although, some people think sharing information in terms of scientific research, business and the academic data are beneficial. However, others believe that it is better to have restricted access to information. (40) Some people believe that there are more advantages to have unlimited access to information. First of all, it helps people to increase their knowledge and awareness of all aspects of their lives. Specifically, it can broaden student’s horizons, as they need to research for their courses. Moreover, it benefits the students by providing latest knowledge. Secondly, people can… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

The city should be clean before becoming a health hazard.
Maintain climbing improve health.
Focus on health effect on our lifestyle.
Eat homemade food have benefits on health .
Physical health is prerequisite of going to gym.
Workforce should be in mental health before working.
During pandemic ,Be in health is necessary for traveling .
In southern region of Iran people suffer from poor health.
Lack of sanitation damage health.
Disobey healthy laws endanger health.

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

As a matter of fact,sharing information about different subjects such as, science, finance and politics often are practical.slso sharing with limitation hit people awareness. First sharing scientific information is best way to widen people awareness about special event.if people recognition extended by enormous data,they can protect themselves.for instance on pandemic COVID 19 that all community are involved with ،second,۰ access on accurate data is necessary plus،when they would like to respect social distance.additionally ,information about Corona virus formation ,the way of transformation and it’s symptoms. sharing too much facts ,educators can illustrate facts carefully.plus,obstacle to access unreal information on social… بیشتر بخوانید

Nahid S
میهمان
Nahid S

Some people consider that juveniles have the happiest moments of their own lives. They argue that, initially, teenagers have no responsibility, therefore, they possess enough time to spend on their favourite recreations without concerning about their responsibilities. Having any special duty helps them to enjoy more and it makes them feel happy. Furthermore, adolescents often belong to a group of pure friendship which assists them in acting fearlessly, facing adventure and being freely curious about their world because they can trust their friends. They are confident that their friends don’t make a premature judgment on them. On the other hand,… بیشتر بخوانید

Banafsheh M
میهمان
Banafsheh M

Amount of data sharing has been considered to be a debatable topic in today’s world. While some people demand maximum information sharing, others believe there should be restrictions on how much data is shared. Some people think maximum data sharing plays an imperative role in today’s society where every piece of information considers to be a life saver. This also means common people can effortlessly gain information that might be enormously useful in their daily lives. For example, during the recent Covid pandemic, people took advantage of the discoveries that was shared in mass media in order to prevent further… بیشتر بخوانید

Nahid.S
میهمان
Nahid.S

Writing Topic#2 Some people consider that juveniles have the happiest moments of their own lives. They argue that, initially, teenagers have no responsibility, therefore, they possess enough time to spend on their favourite recreations without concerning about their responsibilities. Having any special duty helps them to enjoy more and it makes them feel happy. Furthermore, adolescents often belong to a group of pure friendship which assists them in acting fearlessly, facing adventure and being freely curious about their world because they can trust their friends. They are confident that their friends don’t make a premature judgment on them. On the… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

Essay3# Information plays a vital role in human life. Although, some people think sharing information in terms of scientific research, business and the academic data are beneficial. However, others believe that it is better to have restricted access to information. This essay discusses both viewpoints. Some people believe that there are more advantages to have unlimited access to information. First of all, it helps people to increase their knowledge and awareness of all aspects of their lives. Specifically, it can broaden student’s horizons as they need to research for their courses. Secondly, people can save their time by checking information… بیشتر بخوانید

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

session3#writing some people argue that it is useful for everyone to have access to scientific, business, and academic knowledge easily. some, in contrast, are concerned about protecting highly valuable information. I think although a piece of information is too sensitive, it is more beneficial to share information with all of the people. There are some benefits to sharing information without any expense. The first one is that researchers and scholars need to follow the previous source of information. If researchers have easy access to the flow of information, they will reduce their possible research errors. So, this way, knowledge will… بیشتر بخوانید

Nahid.S
میهمان
Nahid.S

Writing Topic #1 Some people believe that living in a metropolis is a superior idea. Initially, there are many facilities and services in a big city which can cause citizens life be more comfortable and they can also utilize more welfare benefits, for instance, high quality medical centers or better recreational facilities. People sometimes need to get some services that are hardly available in small towns such as some government services or even an acceptable public transportation service. Moreover, big cities possess plenty of career opportunities for job seekers. Unemployment rate in major cities is much lower than small towns… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

Sharing information #1

Maximum sharing
#Increasing science
#Increasing awareness

Sharing with limitation
#Protecting commercial interests
#Copywriting protection

#2 Sharing information
Maximum sharing
#save money
#save time

Sharing with limitation
#Endangering health
#safety of the military

#3 Sharing information

Maximum sharing
#Improve the quality of life
#More motivation for research

Sharing with limitation
#
#

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#1 Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities. Discuss both these views and give your own opinion. It seems that all people want to be happy in life in the end, no matter what age they are. both teenagers and adulthood can be the happiest period of their life. some people argue that adulthood is the happiest time in the whole life. First of all, adulthood is the gateway to independence. With a steady job, one can be separated… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

1. Governments should discourage people from committing a crime.
2. teenagers become familiar with using electronic devices as much as their parents.
3. People can not use public transportation without spending money.
4. There are several benefits in increasing public awareness about environmental problems.
5. A vast number of teenagers wasting their time by using their mobile.

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

1. Those who obtain higher qualifications are more likely to have a high income.
2. The average income in modern country may be high.
3. countries ranked by average income every year.
4. Most people join big companies in search of higher income.
5. People who are working as a visitors may not have a fixed income.

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

Session2. Bahman. writing To begin with, some believe that youth time is the happiest time in one’s lives. From their point of view teens have less responsibility than adults so they live a carefree life and they have more leisure time to spend with their peers without worrying about anything and it provides teen’s life more exploratory and exciting. Besides, teens are not expected to earn money and they do not have any financial obligations and all their demands are fulfilled by their parents. As a result, they can focus on their goals and plans. On the other hand, there… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

.Have income is crucial issue for adult
.The adult should have fixed income before they got married
.The average income is vital for fresh employee
.Unfortunately people in some region face low income
The tax office decided to have high income by increasing tax

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

session 2-#writing# Those who believe that teenage years are happier, have got strong reason for this claim. first, teenagers are free from any responsibility except for study, which, is a personal decision. Most of the teenagers are supported by their parents, which includes financially and emotionally support, consequently a teen has not got any important mental challenge about life issue. In addition, teenagers are able to get a part-time job and because of less working hours, have got more spare time. they can enjoy choosing hobbits related to their interest and sharing your time with friend and family. On the… بیشتر بخوانید

Beheshteh.Q
میهمان
Beheshteh.Q

On the one hand, some people would rather live in a big city than live in a small city. First, it might be said that there are more facilities in big cities. Because a large part of the population lives in big cities. So, the government has to provide better welfare for people choosing to live in a big city. In addition, people who live in big cities almost have got so many job opportunities. Since, in these cities, the most of companies and offices have been established and they need lots of employees annually. As we see, there is… بیشتر بخوانید

Banafsheh M
میهمان
Banafsheh M

Some people opt for living in big cities for many reasons, such as vast number of job opportunities and better facilities. Big cities are the hive of business firms and factories, that provide different varieties of jobs. Therefore it is much more facile for the citizens to find a job in major cities. Additionally, there is abundance of facilities such as entertainment and shopping centers in big towns, which are much more accessible. also better medical services can be found in major cities with Expert doctors and medical practitioners  working in there. This could be a significant advantage for people… بیشتر بخوانید

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

1. People who work in big companies have unlimited access to the Internet.
2. People who are lived in rural areas deprived of basic amenities.
3. You have time to discuss the problem.
4. She always arrived at the school on time.
5. He needs her permission to use her books.

Maryam.S
میهمان
Maryam.S

On the one hand, some people justifiably argue that there are advantages to living in big cities. From there point of view, people who live in urban areas are more likely to find better job and also, they have easy access to develop their skills in order to get a job. A vast number of university and institute available in cities then if people educated, there are more job available. It is also maintained that, cities offer the best public transportation like trains, cars, buses and airplanes which improves community mobility. These benefits occur not only to ordinary people but… بیشتر بخوانید

Milad jaberi
میهمان
Milad jaberi

Living in both place has positive aspect,since base on the region citizens are able to handle their daily activity,for instance, public or underground transportation level is high ,additionally ,in terms of lifestyle ,people on big city are up to date ,for example citizen of the heart of Iran “Tehran” face numerous tourist by different culture,and attitude this is a big reason that ,people effected by passenger.communication with foreigner expand people horizon and obligated them to behave internationally.as I know in big cities international festival ,such as Fajr Film,or Book Fair festival organized,and those effect on financial circumstances ,by spending money… بیشتر بخوانید