دوره مقدماتی زبان انگلیسی مهرماه 1399

دوره مقدماتی زبان انگلیسی مهرماه 1399

دوره مقدماتی زبان انگلیسی مهرماه 1399

دوره مقدماتی زبان انگلیسی مهرماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 است که در تاریخ پنجشنبه 10 مهرماه 1399 آغاز میشود. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

دوره مقدماتی زبان انگلیسی مهرماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 20 21 22 23 24 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit شرطی نوع دوم از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 19 20 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #11 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 86 to 95 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 19 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit شرطی نوع دوم از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 17 18 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 76 to 85 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit شرطی ها از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 15 16 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 66 to 75 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit شرطی ها از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 13 14 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 56 to 65 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 19 20 21 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 11 12 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 46 to 55 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country.

Discuss both views.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 16 17 18 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 9 10  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 36 to 45 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 13 14 15 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 7 8  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 26 to 35 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 12 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 5 6  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 15 to 25 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people make decisions alone. Others discuss the matter with other people before making a decision.

Discuss both views

.

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 7 8 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 3 4  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 #3 چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

Speaking Questions 6 to 16 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 6 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

Speaking Questions 1 to 5 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

دوره مقدماتی زبان انگلیسی مهرماه 1399 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

41
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
34 Comment threads
7 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
5 Comment authors
fereshteh salimjooadminfatemeh.masروشنک باطنیشیرین رستمی فر Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

many people believe it’s better to have a few close friends. first of all when they have less close friends,they can know each other better because they can contact each other in different ways often. They can talk on the phone or text, they can go to their favorite places like cinema, parks or shopping malls. They can talk about their goals, plans and wishes. They can know their friends during the times that they spent together. Secondly, they can spend more time with their friends because the number of them is less, they are able to go out once… بیشتر بخوانید

fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

On one hand، there are many advantages of being self-employed. First of all، the person who is self-employed has more motivation to work. because he works for his own company. He wants to raise his firm and gain more income, so he motivates for more efforts. He tries to develop his business in different ways, because he knows more attempt means more money and his break is equal to losing of firm, So he works hard to avoid that. He usually looks for * and new ways to get successful. He always updates his knowledge. Secondly, a person who is… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Some people believe that it is better to have only a few close friends. First of all, they are more reliable. This means that you are able to behave in a very friendly and close way with them and when you have a problem in your life or you want to talk about your secrets issues, it will be possible to talk with them easily and without judging you. Secondly, close friends will be able to help you better because they know you and your situation very well. So they can give you the best and the most useful suggestions… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

There are many advantages in being self-employed. First of all, people are able to make a decision for their own working hours and they can have flexibility in their work based on their own time because there is not fixed working time in self-employed. For instance, if the person is not able to wake up early in the morning, then it will be possible to organize work according to the rest time. Secondly, people do not have boss in self-employed and they are their own boss. They do not need to get permission from their boss at work and they… بیشتر بخوانید

fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

Many people believe that teenagers are happier than adults. First of all, they don’t have any difficult responsibilities. Their biggest duty is studying and doing assignments. However if they have some problems their parents usually support them and help to solve the issue. Secondly, They have a lot of free time. They often spend their time on what they like to do like art, music and sports. Other times they often relate with friends and have a good time together. On the other hand some people think adults have a happy life in spite of big responsibilities. First of all,… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

Some people believe that teenage years are the happiest stage in life .First of all, teenager are supported financially by their parents. Because most of parents love their children and they try to prepare a suitable facilities for them till they feel convenient. If teens have problem ,their parents will help them .then they don’t have any the stress of worry a bout their problems .secondly, they don’t have much responsibility because they live with parents and all of their living expenses are paid by their parents. They just go to school and study and this is only their responsibility… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Some people feel that adulthood is the happiest time in the whole life. First of all, adults are independent compared to teenagers because they are able to make a decision about everything and choose their lifestyle alone. Also they are financially independent because of their job and income. Therefore, they spend their money freely. Secondly, people are able to start a family in adulthood. They find their partner and they will be together for the rest of their life. In addition, they can have a children after marriage, this is the best and biggest event of their life and they… بیشتر بخوانید

fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

fast food has many advantages that a lot of people love it.first of all,its so hot and spicy that makes it very delicious. so it’s tast of the most of people.therefore they prefer it to traditional food.secondly,it is made quickly.if you have enough materials in your frig after 10 or 20 minutes it’s ready. although fast food is famous food of many people there are some disadvantages in it.first of all, it usually is made with chees and oil .so,it has very calories .it causes overweight and obesity that is mother’s of many diseases.secondly,these days children tend fast food and… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

On the one hand,there are advantage in choosing fast foods.First of all,fast foods take a little time to prepare because they are prepared quickly in minutes. If you want to cook a tradition food , you have to spend time about an hour or two. Now days people are busy and they don’t have enough time to cook food ,so they prefer to eat fast food and save their time . Secondly,access to fast foods is easier because you can find it wherever food is sold .whenever you feel hungry you can find a fast food on any street also… بیشتر بخوانید

روشنک باطنی
میهمان
روشنک باطنی

There are different advantages in having fast foods. First of all, they save more times .people don’t waste their time for making foods because, When people want to have fast foods ,they will go to restaurant and restaurant serve the foods . Preparing fast foods will take little time because their ingredients are ready in stores and people just buy and mix them. secondly ,they save more money .the Ingredients of fast foods are less expensive than traditional foods because ,factories makes the ingredients in high masseur so their price will be economy ,then busy people prefer fast foods more… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

On the one hand, there are many advantages in choosing fast foods. First of all, fast foods are convenient for travel. When people go to the travel and they do not have enough time to cook food, so they can prepare fast food instead of cooking in their travel and they are able to spend more time to travel. Secondly, fast foods are more cheaper than home cooked foods because there is low nutritional value in ingredients of these foods. So people are able to buy large amount of ingredients of fast food with low price and keep them in… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

سلام استاد.وقت شما بخیر.بابت رایتینگ عذرخواهی میکنم.من فکر می کردم نوشتن چند کلمه از اینترنت مشکلی نداشته باشه.واقعآ درباره ی جریمه اطلاعی نداشتم..ببخشید بابت اشتباهم.دیگه تکرارش نمی کنم.امکانش هست یک فرصت دیگه به من بدهید؟ممنون میشم استاد.

fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

many people think its better to study abroad.first of all,they get new experiences.they are located in situations that haven’t experienced until now.they face white different challenges.secondly they have more chances for finding jobs.there are a lot of companies and offices that accept them after their graduation. some people believe there are many points in studying in your home country.first of all,families often support their children in different ways.parents are used to provide everything that they need.they do all of their efforts in this way.secondly, price of life is cheaper and they can live and study easily.moreover they can save money… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

On the one hand, some students think it is better to study abroad. First off all,they have good job opportunities because the most of students in their own country can’t find a good job after graduation. They force to work in a job that is not related with their field of study. This condition is depressing , while there are more job opportunities abroad then they can study abroad without worrying about their future career. Secondly, they can receive a high quality education because their home country doesn’t have a neccessary equipment and good professors for education. Students have limitation… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

On the one hand, some students believe it is better to study in their country after high school. First of all, it is cheaper to study in their own country. The cost of studying abroad is more higher than their own country because they have to pay for living there. So, by staying in their country students only pay for the university and they do not have other costs. Secondly, they are close to their family and friends. Most students are not able to be away from their family and friends for a long time and it is annoying that… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

Some people believe it is better to change their workplace every several years.First of all ,they want to gain more experience .when they change their workplace they have chance for learning more about their field of work from the experts who work there . they can obtain new skill and expend their resume. Then they increase their ability. Secondly ,some people aren’t satisfied with their salary because They think that employers don’t pay sufficient salary based on their ability and merit. therefor decide to change their workplace for finding a good job that the salary of working is higher .… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Some people prefer to change their workplace every several years. First of all, these people accept new and better job offers. Professional people who are the best in their job and they able to do their work and duties very well, they will have better job offers with more salaries and more benefits compared to their current job. Secondly, these people do not like unfriendly atmosphere with their coworkers or their boss in current job because they have disagreement and argument about work problems with their colleagues. This current situation is not convenient and satisfactory for them and they can… بیشتر بخوانید

روشنک باطنی
میهمان
روشنک باطنی

Some people think it is better to change their work place . first of all ,they can find a better position .they have some ideas and planes, that in their previous positions, if they couldn’t perform their plans, they need a new place to allow them for achieving their plans. If their previous position did not fit with their expertise ,they can find a better position that it related with their expertise . Secondly ,they can find new and more friends .while a person go to a new work place , they will find new co-workers.in some works, if people… بیشتر بخوانید

fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

AIR polution is a big problem in more large cities around the world,first of all there are a lot of cars that make smoke.moreover there are many cars dont work well and need to fix and repair.secondly these cities have so many factories and companies that intruduce smog and gas daily that poulote invironment such factors are causes of air poiution. Air polution is a huge problem in more cities around the world.first of all, there are some ways that can help to solve this problem. for example the goverment has to increase the number of public transportations and repair… بیشتر بخوانید

روشنک باطنی
میهمان
روشنک باطنی

There are various reasons and they make air pollution .First of all ,people use poor quality fuel in some countries because, it is cheap .poor quality fuel has lot of lead .while a car is using this kind of fuel ,it will make lot of pollution .in addition ,poor quality fuel will damage cars sooner than normal .Secondly ,there are many cars in the streets .the population is increasing every day .they buy many cars too and they use them .using cars will make Carbon dioxide and Nitric oxide. Carbon dioxide and Nitric oxide are kinds of gas that is… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

They are different reasons why air pollution is a big problem in a large cities.first of all,the burning of fossil fuel is the one of the reasons that increases air pollution .because burning of fossil fuel release elements and toxic gases into the air that they pollute the air.there are many cars and other vehicles in a large cities that most of them use fossil fuel .as result a lot of pollution enter the air .secondly, factories increase air pollution because factories produce smoke and some toxic gases that they release into the air and pollute it.there are factories inside… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

There are different reasons why air pollution is a major problem in large cities. First of all, there are a lots of cars in big cities and these cars are one of the most important reasons of air pollution. The cars usually produce carbon monoxide gas that pollutes the air. Also there are toxic in gases which are very harmful for health of people. Secondly, there are many factories in big cities. Factories are main reason of air pollution because those use fuels and fossil materials such as oil, coal that its smoke pollutes the air. Specially most of factories… بیشتر بخوانید

fereshteh salimjoo
میهمان
fereshteh salimjoo

poosome people think it’s better to discuss with other people before making a decision.first of all,there are many people who
people who have the same matter and they can give some useful advice them.secondly,people who are use to consult
others make less mistakes.also they will find out more suitable solutions.

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

Some people think it is better to make a decision alone .First of all,they want to becom independent. Because they believe that no one can be with them and their side for their whole life. They have to be strong and awareness. They try to rely on their ability and their knowledge.they believe in their ability to make a good decision .they solve their problem without helping other people.Secondly,They think that no one is better than themselves for making decision becaus other people don’t know about their ability and limitation then people can’t realize them .peoples’opinion aren’t useful for making… بیشتر بخوانید

روشنک باطنی
میهمان
روشنک باطنی

Some people prefer to make a decision alone. First of all ,it saves more time .the people can make a decision sooner .they don’t need talk to others about their goals and their methods because they are the only person who involve in deciding. actually ,The main person knows what kind of material or method is accessible and necessary to reach the goals then they can make a decision immediately .secondly ,there are more responsibility in this way for people .at the first place they decide to be single and if any problem happen ,they should solve it lonely so… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Some people prefer to make a decision alone. First of all, they can think and make a dicision faster beacause they do not need to organize meeting and spend more time to discuss about different methods. So they are able to make a decision very quickly and accept the consequences and results it. Secondly, when somebody makes a decision alone, they can increase their confidence. In fact, they trust their own ideas and go ahead, if they make mistakes, they will not be disappointed then they are able to solve big problems alone with self confidence. Increase confidence lead to… بیشتر بخوانید

روشنک باطنی
میهمان
روشنک باطنی

Some students like to study in online universities .first of all, they can access it every time and every where.if they are ill or they have business which can’t travel and go to class, they can participate in it and of core it is more comfortable to be in their house . Secondly , the online classes is cheap. so, the poor students can attend the class and earn degrees. The students don’t need spend their money on transportation .they don’t need buy all the books.(86 words) But ,some others prefer regular universities. First of all, regular universities is more… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

Some students consider to study in online universities is more effective. First of all,online universities take less time because people can stay at home and attend thier classes.they don’t need to spend time for going to university .there for people have more time for doing other things.secondly,online university has less cost. Students don’t need to spend money for going to university because they attend their classes on the internet. Students pay less tuition fees because universities don’t force to provide some equipments such as laboratory as the result universities take less tuition fees . However, some people choose traditional universities.… بیشتر بخوانید

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

سلام استاد .عذر میخوام گویا فرمتش پس از فرستادن بهم ریخت

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Online universities have supporters for several reason.First of all,it has lower costs compare to traditional universities.Students who are studying in the universities of big cities,reduce their travelling costs.They can save money which pay for renting an apartment or student accommodation.Secondly,students are comfortable with online universities because they can sit on a convenient and comfortable chair or lie down on the bed,also they can easily drink tea while attending online classes.It is possible that they leave their online classes for a few minutes when they feel tired.Students do not have stress at home compare to face to face classes.(109words) However,some people… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

سلام استاد.وقت بخیر.امروز فیدبک رایتینگ کلاس مقدماتی را در کانال تلگرام کلاس قرار میدهید؟

fatemeh.mas
میهمان
fatemeh.mas

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities .because big city have more people therefore government provide more services and facilities. There are big hospitals and malls ,more places of interests,public transportation and powerful educational system. People can enjoy when they live there.secondly,there are more job opportunities in big city. There are the places where all the business, officials and trade activity centers and a lot of factories are located in big city that these need to workers. Then it is easier to find job and every one has… بیشتر بخوانید

روشنک باطنی
میهمان
روشنک باطنی

Some people think it is better to live in a big city. First of all ,there are more chances of finding a job. there are many companies and factories, that they need workers .they used different ways to employ the best people and experts .they usually suggest high salary. Secondly ,people who live in large city can access to equipment . there are many shops and malls. they can find whatever they need and it can be in different quality and price. then, the quality of peoples’ life is better. (90 words ) On the other hand there are people… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

some people think it is better to live in a big city.First of all,there are educational opportunities in a big city.people can enjoy good education because there are university with high scientific level that they are making good progress.Secondly,another reason for live in a big city is more facilities.there are big hospital with perfect equipment,public transportation such as,subway station,airport but there is not airport in small town,if they need to airport for a far travel,then they have to go to a big city.also they can enjoy entertainment facilities such as,theater,shopping mall and any others things that there is not in… بیشتر بخوانید