دوره مقدماتی زبان انگلیسی در اسکایپ شهریور ماه 1398

دوره مقدماتی زبان انگلیسی در اسکایپ شهریور ماه 1398

دوره مقدماتی زبان انگلیسی در اسکایپ شهریور ماه 1398

دوره مقدماتی زبان انگلیسی در اسکایپ شهریور ماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده مقدماتی روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 است که در تاریخ 4 شهریور  1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

دوره مقدماتی زبان انگلیسی شهریور ماه 1398 – تکالیف

Assignments of the 12th Session

Tactics for listening Basic unit 23 24 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 8  از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar از اینجا ببینید / توضیحات فارسی مبحث جمله های مجهول 

Oxford Word skills Intermediate Unit 23 24 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #11 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 از اینجا ببینید

Writing Topic 

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country.

Discuss both views

.

Assignments of the 11th Session

Tactics for listening Basic unit 21 22 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 7 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar از اینجا ببینید / توضیحات فارسی مبحث جمله های مجهول 

Oxford Word skills Intermediate Unit 21 22 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 از اینجا ببینید

Writing Topic 

Some people make decisions alone. Others discuss the matter with other people before making a decision.

Discuss both views.

.

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar از اینجا ببینید / توضیحات فارسی مبحث شرطی نوع اول و دوم 

Oxford Word skills Intermediate Unit 19 20 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 46 to 50 از اینجا ببینید

Writing Topic 

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Other think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 5 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 17 18 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 45 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه پاسخ را از اینجا ببینید

Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 15 16 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 36 to 40 از اینجا ببینید

Writing Topic

What are the advantages and disadvantages of the Interent in you opinion?

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 3 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 13 14 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 35 از اینجا ببینید

Writing Topic

What are the advantages and disadvantages of fast food in you opinion?

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 16 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 11 12 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید

Speaking Questions 26 to 30 از اینجا ببینید

Writing Topic

Some people believe it is better to marry after the age of 30. Others, however, think getting married before the age of 30 is more beneficial.

Discuss both of these views.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 16 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 9 10 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 25 از اینجا ببینید

Writing Topic

Air pollution is a big problem around the world.
What are the causes of this problem?
What can be done to deal with this problem?

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 7 8 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید

Speaking Questions 16 to 20 از اینجا ببینید

Writing Topic

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 5 6 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 15 از اینجا ببینید

Writing Topic

Some students prefer group assignments. Others think it is better to study alone

Discuss both of these views.

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 3 4 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Speaking Questions 5 to 10 از اینجا ببینید

نمونه پاسخ را ببینید Writing Topic

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 6 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions: چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

6. Tell me about your house/apartment. 

7. Do you like your house/apartment?

8. What do you dislike about your apartment?

9. What do you do?

10. Do you have a full time or a part time job?

11. Where do you work?

.

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

دوره مقدماتی زبان انگلیسی شهریور ماه 1398 – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع  در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

57
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
25 نظرات
32 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
6 نویسندگان دیدگاه
آرمان کاسی پورمحیامحمدرضا مرادیAdrin Ebrahimi آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن
Adrin Ebrahimi
مهمان
Adrin Ebrahimi

Some people rather take decisions alone. First of all, it’s possible for them to become independent. When a person makes a decision alone, the decision will have an impact on the person’s personality and if that decision works well, it can make the person proud of his or her decision and it’s important for everyone to live independently because being independent is one of the most important characteristic of successful people. Secondly, it can boost confidence. Actually, making a decision alone, whatever the outcome may be, can give a good sense of self-confidence or courage. (Words= 96) In the other… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some people make a decision alone. Firstly, they can attain the high degree of independence. Individuals who are able to make decision alone, it is clear that they benefit greatly from a valuable gift, called independence. When they make decision alone on everything repeatedly, in fact they are increasing the power of their independence. Secondly, they can prove self-efficacy to others by making decision alone. In society, there are some the people who don’t believe in their own abilities or some body can”t show these abilities. They consider to make a decision alone as a opportunity to change their minds… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Firstly, these students will succeed in their future jobs. There is certainly many problems and hardships in the way of reaching goals, so when a person chooses his subject freely or enthusiastically, he acts so better in order to face the problems and solve them. In result, he gains high degree of skill in favorite subject that in result, leads to act successfully in his future job. Secondly, they show more responsibility in subjects that choose freely. As individual himself makes decision on his subject, he is… ادامه مطلب »

Adrin Ebrahimi
مهمان
Adrin Ebrahimi

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. First of all, they can have a successful career. People usually do their favorite things better because they have more motivation for it and they enjoy doing it. So students can enjoy their life more if they get this chance to study any subject they want. Secondly, they have the chance to make a happy life. Actually high school or college is not a place that all of students be interested in and usually the main aim of students for studying is to get a degree. So… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some people believe that mixed schools are effective. First of all, there is a lot of competition among individuals in mixed school. people with the opposite genders intrinsically want to show their abilities together, because God initially created them so. mixed schools have provided the contexts in which students can show their authorities or abilities by educational competitions. In result of these competitions, they make progress easier. Secondly, they can gain more self-confidence in such schools. People usually have the problem of communicating with opposite gender, because of not being certain in their abilities or of not having trust in… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

There are many advantages in using the internet. First of all, you can keep in touch with everyone you want. Today, the internet has extended to all over the world, even people of far small villages can have access to the internet. Consequently, it has been established many applications like, Instagram, telegram, and so on which are utilized by the internet. So these applications keep individuals in touch with each other. Second, you can find everything easily by using the internet. When you want to have access to information about everything, you will find a large amount of information on… ادامه مطلب »

Adrin Ebrahimi
مهمان
Adrin Ebrahimi

There are many advantages of using internet. First of all, internet provides access to a lot of information. People can improve their knowledge by searching about any subject in the internet. For instance they can check out the latest news or carry out study on scientific articles. They can also find information that is related to their work. Secondly, the internet can help people get things done more easily. Nowadays most people use the internet to do their daily work without going out Like study English in online courses or shopping etc. Besides, people can stay in touch with their… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Fast foods offer some advantages. First of all, they are prepared faster than home cooked food. As it is clear from its name, fast foods need less time for preparing effortlessly. Most people tend to serve fast foods just for this benefit. Second, such foods are cheaper than home cooked food. Regard to bad economical condition, people face the problem of buying, and try to pay less for foods. It is necessary to say, even people evaluate the costs of fast food shops, and choose cheaper one. (91 words Of course, there are several disadvantages in eating fast food. First… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some people believe that getting married is better before age of 30. Firstly, they are more time to adapt to each other”s character. there are certainly differences in behavior, taste, character, even kind of wearing, eating in every family. when Young couple face such problems, they can adapt them better. Secondly, before age of 30 is best time to have children. Scientists have found out women who get pregnant in their twenties, have healthier baby, physically and mentally. Besides, difference of age between parents and children is less, and they understand together better. (101 words) Others prefer to marry after… ادامه مطلب »

Adrin Ebrahimi
مهمان
Adrin Ebrahimi

Some people think it is better to get married after the age of 30. First of all, they can have a better financial situation. People usually have saved more money when they become older so there is a few chance to face a financial problems. And they can have comfortable life because it’s easier for them to achieve their needs. Secondly, they’ve got more experience in life so they can make best solutions for their problems or they can have a smart decision about life issue because their knowledge about like has become more and usually they won’t have crazy… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Air pollution is a big problem around the world. there are many reasons to pollute the air. An important reason in causing this problem, is destroying natural environments and sources by men. As the population of men is increasingly rising, they face a shortage of place for residing. So they reside in jungles, mountains by destroying these valuable places, or it is better to say, by misusing natural sources for instance, they cut trees. Another reason may be increasing the number of cars in the world. Today, most of works are fulfilled by cars, like, importing, exporting, transporting, travelling and… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some people prefer to study in online university. First of all, such people consider to save the time to do more activities. Only necessary devices for participating at such university, is a computer and internet, and individuals can easily prepare these devices at their homes. In other words, by making such decision, they stay home and invite masters for teaching them to their homes effortlessly. In result, they don’t need to take time for wearing and going to university, instead spend more time on other activities. Secondly, these people save your health by studying in online university. Nowadays, the companies… ادامه مطلب »

آرمان کاسی پور
مهمان
آرمان کاسی پور

Online universities: #more conversation #growing self confident Traditional universities: #take more time # more relaxation Some students believe its better to study in a traditional university. First of all, they can make more conversation each other. The students who study in traditional university can broaden their experience with more conversation also knowledge sharing between students has taught some people that more discussion can be important influence. Secondly students become more self confident as a class speaker. When one consult to others , grow one self confident. So a lot of stress causes student’s study problem. If they talk to each… ادامه مطلب »

محمد
مهمان
محمد

این جملاتی که تو برخی از سایت ها بعنوان نمونه داده میشه آیا درست هستند و این سایت ها قابل اعتمادند.

مثلا تو گوگل سرچ کردم tolerate sentences

یه سایت اومد
بازش کردم
این دو تا مثال رو زده بود

we don’t tolerate smoking in the library

The teacher cannot tolerate eating on the class

Adrin Ebrahimi
مهمان
Adrin Ebrahimi

Some students believe it is better to study together. First of all, they have this chance to share information. Usually every student knows a chapter of book better than other ones and when they study together they can share this knowledge to reduce their mistake. Secondly they can improve their social skill. Actually when students get together they will have discussion about everything and speaking about their ideas that has effect in their personality and it helps them to be more successful in society. Also they will learn everything about teamwork which is important skill in life because society is… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some students prefer to do the assignments in group. First, they can have fast feedback everywhere they act well or badly. When someone is trying to do the assignments. Others pay attention to how his performance. So he where makes mistakes, his classmates revise him. And also where he I excellent, they admire him rapidly. Rapid fast help individual to proceed in group. Secondly, students share their opinions in some field in group. Some field like learning English, especially writing which needs to idealize, somebody may be unable to do so, because of being inexperienced or other reasons, the participants… ادامه مطلب »

آرمان کاسی پور
مهمان
آرمان کاسی پور

Some students think group assignments is better than alone study. First of all , they want to broaden their considerable experience. They can help each other to get pervious experience of managing book. Knowledge sharing between students has tought some people that long experience can be important influence. Secondly, many students correct each other mistakes that they find. Some study problems are relatively easy to correct and if somebody corrects his classmate’s work, his friend writes marks on it to remember his mistakes and never repeats that. Eventually some people believe to put incorrect right has caused students learn quickly.… ادامه مطلب »

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Some people stay in one company for a long time. Firstly, they claim that they will have a permanent place with such decision. Usually, workers and employee who find a job in a company, and remain for several years there, they were satisfied of the hardships of their situations and do not like to perceive other hardships and face unstable places. Secondly, someone who work only for one company long, he and his family feel more comfortable. When has a certain task, determined income, does not need to move to another city, another company and also he and his family… ادامه مطلب »

محمد
مهمان
محمد

محمد ابراهیمی کلاس مقدماتی شهریور ۹۸ رایتینگ جلسه دوم. Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time Discuss both of these views. Some people believe that is more beneficial to stay in a company for many years. First of all, if you work in a company many years, you can get promotion in your job. Your company will pay you more salary. Some companies offer more services to their employees such as Travel Tours, insurance and leave with salary. In some… ادامه مطلب »

محیا
مهمان
محیا

سلام این دوره انلاین مقدماتی چقدر طول میکشه و هزینش چقدره؟ من میخوام ایلتس بدم,قبلش باید این دوره رو بگذرونم بعد دوره ایلتس شرکت کنم؟ من زمان برام مهمه میشه لطفا برنامه زمانی بدین بهم

محمد
مهمان
محمد

محمد ابراهیمی کلاس مقدماتی آیلتس شهریور ۹۸ رایتینگ جلسه اول Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are a lot of facilities in a big city. There are many hospital in a big city so when you feel sick you can go to the hospital by ambulance very quickly. Hospitals are easily accessible to you if you have a sick old person in your home. There are many universities, Colleges and Schools. You can go to the best universities, colleges or schools also you can send your kids or children to… ادامه مطلب »

محمد
مهمان
محمد

سلام.
من رایتینگم رو کپی کردم اما اینجا گزینه paste نمیاد که بفرستمش.
علتش چیه؟

رضا مرادی
مهمان
رضا مرادی

Actually, some people like to live in a big city. Firstly these people enjoy acquiring higher incomes. As so many companies, manufacturers and institutes exist in big cities, the employees and workers have more chance to find better jobs, so they are not satisfied less incomes, and the employers are forced to employ them with paying higher incomes. secondly, there is advantages of utilizing better educational services for all, in big cities. for example, big city, like Tehran possesses better schools., the best universities in which usually great teachers teach. naturally, better instruction result in creating better educated individuals. Other… ادامه مطلب »

Adrin Ebrahimi
مهمان
Adrin Ebrahimi

Some people prefer to live in big cities. First of all, there is more job opportunity. Actually there are more factories and companies that can accommodate more employs in big cities and besides there are more office buildings that need employs more than small cities. Secondly, there are more facilities in big cities. People who live in large cities can have easily access to important things like hospital and besides they have better transport service like subway and BRT that will give better opportunity for saving time and usually large cities have government attention more than small cities. (Words= 98).… ادامه مطلب »

Arman kasipour
مهمان
Arman kasipour

Some people believe a big city is better than a small town. First all of, there are many jobs in big cities. Approximately 50 percent of citie’s population can find job every covenience. Company directors employ over thousands people for working and employee’s average monthly earnings is more in such places. Secondly people who live in large modern cities can get a good education. Children learn diffrent rates and It is easier to access to the education. On the other hand, there are people who think it is better to live in a small town. First all of there is… ادامه مطلب »