دوره مجازی آیلتس اسفند 1398

دوره مجازی آیلتس اسفند 1398

دوره مجازی آیلتس اسفند 1398

دوره مجازی آیلتس اسفند 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 6 اسفند 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره مجازی آیلتس اسفند 1398 – تکالیف

Assignments of the 22nd and 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 67 68 69 70 71 72 73 74  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 9 and 10 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 36 to 85 فقط لیسنینگ و ریدینگ

#17 and #1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 62 63 64 65 66  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 18 19 20 21  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 15 to 35 فقط لیسنینگ و ریدینگ

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 55 56 57 58 59 60  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 49 50 51 52 53 54  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 8 9 10 11  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#18 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 41 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 44 45 46 47 48  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5 6    چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

Writing Topic Task 1 نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 38 39 40 41 42  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 20 21 22 23 24   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33 34 35 36 37  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 14 15 16 17 18 19   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 28 29 30 31 32  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12 13   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 9 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

.

Assignments of the7th Session

Speaking Questions part 1 Questions 101 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 23 24 25 26  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

Assignments of the 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 66 to 100 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21 22  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 17 18 19 20 21 22 23 24   چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 7 8 9 10 11  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 46 to 65 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 11 12 13 14 15 16   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 16 to 45 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 4 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره مجازی آیلتس اسفند 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

165
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
79 Comment threads
86 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
12 Comment authors
زهره شنگی اسنفند ۹۸سروهزهره شنگی ایلتس اسفنده ماه ۹۸زهرهElahe Bano0 Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
سروه
میهمان
سروه

Three pie charts indicate the average consumption of three different nutrients in four common meals by Americans that too much consumption of them will be unhealthy. (26 words) The highest level of sodium intake belongs to dinner with 43% of the whole consumption. This amount is about one-third for lunch (29%) and approximately the same amount for breakfast and snack combined with each other (28%). (37 words) The biggest share of Saturated fat comes from dinner again about 37%. While this amount is about 21% and 26% for snack and lunch respectively. The share of breakfast is only 16% of… بیشتر بخوانید

زهره شنگی اسنفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی اسنفند ۹۸

These days countries use different sources to produce electricity.These charts show the sources of electricity in Australia and France in 1980 and 2000. In Australia, coal was the main source of electricity production in 1980. Coal accounted for about half of the electricity produced in Australia and other sources such as hydro power, natural gas and oil produced 20,20 and 10 units respectively. Although, using coal for producing electricity reached about three quarters of the whole 170 units in 2000, hydro power produced under one quarter and other sources were not considerable. On the other hand, in France, coal and… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی آیلتس اسفند 98
میهمان
آرزو هاشمی آیلتس اسفند 98

The pie charts compare the amount of three diffrent types of nutrients which Americans added them to their common meals.There were , sudium, saturated fat, add suger.(27 word) Overall, as can be seen from the pie charts the dinner meal had the highest percentage of consumpstion these substances as a result such meal is a unhealthy meal for Americans while, had the lowest percentage of them used in the breakfast meal so such meal ia a useless meal.(50 word) The dinner made up close to more than two fifth of using sudium, while only 29% sudime used by Americans in… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

Learning a foreign language starts traditionally in secondary school. Some linguistics believe that it is very beneficial for children to start learning language as soon as primary school than secondary school. However, some others argue that it is not without drawbacks. (41 words) Study foreign language in younger age has obvious benefits. First, children can learn easier and sooner than youth. Their brains are more organized to acquire new things especially new language besides their mother tongue. The exceptional learning ability of Humans is the highest in this stage and it is the same for learning the language too. second,… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

Improving public health increasing number of sport facilities #easily have access to it #save money Others measures #healthy diet #teaching use to them Public health is a critical issue.For solving such problem sport facilities are introduced as a the best solution for it.Although some people believe that such approach can be sufficient , other and including me should be tried varied measures.(39 word) Sports facilities can be useful for promoting public health.First of all, in every area of a city where people have access to such facilities they can easily utilize and enjoy them and they have not to go… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The pie chart shows four factors as the main causes of global land degradation. It shows that about 65% of degradation is related to deforestation and too much animal grazing as the main factors. around 28% of this degradation is due to Over-cultivation effects while other reasons account for just about 7%. The table below indicate the effects of these factors on three regions around the world in the 1990s. in general, Europe with 23% has the highest level of land degraded by all factors while north America is the minimum with 5% and this amount for Oceania is about… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The central part of a city named Lislip has been shown in two maps. One belongs to the present time and the other predicts its future changes. The first map shows a main road between two rows of shops and some housing areas in southern part and a school and a park in both side of it as the main structure of the town in the present time. This road will be exchanged with a path for pedestrian only and the northern rows of the shops will be omitted in the future and some public services will be structured instead.… بیشتر بخوانید

زهره شنگی ایلتس اسفنده ماه ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفنده ماه ۹۸

The pie chart shows the factors that cause land be less useful for agriculture.The most three important factors are extreme grazing, deforestation and over cultivation which accounted for 98% of land degradation globally and only 7 % is caused by other reasons. The table illustrates how these factors affected North America, Europe and Oceania. While North American had only 5% of the total land degraded, the main factor responsible for land degradation was over-cultivation(3.3) and also over-grazing and deforestation had only 1.5 and 0.2 percent respectively. Europe had the highest total of land degraded amongst three region. The main reason… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

Nowadays, there are a lot of tourists that like to experience remote harsh destinations, such as far deserts or very cold out-lands. This tendency has some advantages for them. However, its drawbacks are not deniable. (35 words) Tourists can benefit from visiting exotic places. First, undertaking unusual journeys with rough conditions that most of them are untouched has incredible excitement. Being busy with routine daily, life and career can be very monotonous. This is a good choice for ones whom want to experience a different and unpredictable vacation and be far from comfortable daily life for a while to taste… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

There are two maps which one of them relating to current center of Islip and another about varied changes which will be leaded to its develop in the future.(28 word) In the Sound of the current plan there are housing , school and park and in the future will be added new housing to them.There are a lot of shops in the center of plan which they will not be changed and top of them there is a main road where will be converted to pedestrians only.A significant changes is planned in the North of the plan,shops will be replaced… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

These days favorite places for visitors are changing and for this reason they would rather travel to unfamiliar areas.Such places can have both drawbacks and profits .(26 word) Unusual places can be a wrong selection for traveling.First of all,such places are not attractive for every one that is why often visitors have to travel alone without their family members or their friends.So, such travel can be boring for them and such condition can create terrible memories for them.For instance,in a family,father would rather such place for travel and he had to travel without his families.Secondly,there are not recreational amenities in… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The graph indicates the amount of goods transported by four different types of freight transportation in UK over a 28 year-period from 1974 to 2002. (25 words) It shows road as the most popular freight transportation system during the whole period. this mode rose gradually from just over 70 MT in 1974 and got just under 100 MT in 2002. However, some fluctuation has been experienced. (43 words) The amount of good transported by water and rail system are almost the same in the beginning of the graph about 40MT. the water system increased steadily over the period and reached… بیشتر بخوانید

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

The maps illustrate the current and predicted future Islip town centre. In the northern part of the current map, there are two rows of shops and a main road is the middle of these rows and Islip completely will be changed in this part. The main road will be demolished and will replaced by pedestrian way and residents will use a dual carriage way for accessing different parts of the city. In addition, southern shops will be untouched and northern shops will be replaced by new facilities such as bus station, shopping centre and car park and new housing. In… بیشتر بخوانید

زهره
میهمان
زهره

Writing 13 ——————————————————————————————————– These days, the number of tourists who visting taugh places is becoming more . Although these destinations have many advantages, they also have drawbacks that cannot be easily overlooked. These rough places have benefits. First of all, These places are very enjoyable and exciting because there are no more amenities and luxury hotels Which provide a variety of comfortable situations and prepare almost safe and predictable conditions.Therefore they face the challenges of these remote places obviously they are gaining a lot of valuable experience and their attitudes towards life are changing and they are finding a new… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The line graph bellow campers the quantities of four various methods for transporting freights which is expressed in Million tonnes for a 28 years span from 1974 to 2002 in UK.(31 word) In 1974, for road such amount stood at around 70 Million tonnes and it then experienced a sharp fluctuation between about 72 to 85 Million tonnes for the next 24 years while it reached a peak of just under 100 Million tonnes in 2002.(44 word) Quantities of water and rail were same in 1974 about 40 Million tonnes.while water had a rapid rise to around 55 Million tonnes… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

Despite the recently impressive progress, agriculture still fails to feed a large number of people around the globe. Although a lot of issues can lead to this, solutions can be implemented to tackle this phenomenon. (35 words) it is quite obvious that the main problems resulting from food shortage are various. Firstly, major changes in climate during recent century has brought famine and serious drought in most part of the world. For instance, in most African countries sparse rain is a barrier of having adequate water resources. Subsequently, people in these areas can’t grow their own crops and so they… بیشتر بخوانید

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

The graph illustrates four different methods of good transported in UK between 1974 and 2002. Transporting by road was the largest quantities all over the period. It started 70 millions tonnes in 1974 to ended just under 100 in 2002. It quantity showed a rising trend with some fluctuations. Goods transported by water was 40 millions tonnes in 1974. It was constant from beginning to 1978 and a rising to reach a figure just under 60 millions tonnes in 1982 after that remain approximately stable for 20 years. In 1998, it had a growth to more than 60 millions tonnes… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The chart illustrates the time spent by the UK residents on telephone calls in a three classification over an eight-year period. (21 words) Local fixed line calls were the most popular item in 1995 with more than 70 billion. It increased gradually to get a peak about 90 billion in 1999 before it had fallen back to 70 billion in 2002. (38 words) National and international fixed calls started from 38 billion in 1995 with a steady increase to reach a figure approximately 72 billion in 2002.it seems that the growth was slower during the last two years. (35 word)… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

Reasons #unfair distribution #change climate Solution #fair distribution # replace new approaches At the recently years,in agriculture has been observed an enormous progress but still in some countries people suffer from malnuorishment .This problem can have various reasons and unmistakably,there will be solutions for them.(32 word) Food scarcity can have varied main reasons.First of all,unfair distribution can be one of reasons. Unfortunately,there is massive differences among having access to even rudimentary needs in the part of world .For example,people who live in Africa are deprive of healthy foods and water and this condition lead to every year a large number… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The chart bellow compares three categories of using three types of telephone calls which is expressed in minutes billion in U.k for a seven years span from 1995 to 2002.(30 word) For local-fixed line whole period divided into two important parts ,from 1995 to 1999 and 2000 to 2002. There have been an upward trend from around 73 minutes billion in 1995 to just below 90 in 1998 and in 1999 such figure reached a peak at 90 minutes billion even though between 2000 and 2002 local fixed-line there was a downward trend and such figure declined slightly from approximately… بیشتر بخوانید

حمید آشتیانی
میهمان
حمید آشتیانی

Reasons: # Growing population # Expensive agriculture products ******************************************************************* Solutions: # Supporting Farmers # Helping to developing countries ******************************************************************* Although there is a remarkable progress in agriculture, a large number of hungry people can be found around the world. There are many reasons why some people still are hungry. However, some practical solutions can be mentioned to solve this problem. One reason why some people still go hungry is growing global population. In fact, all food suppliers such as farmers can provide a limited amount of food products. In this situation, growing population can disturb the balance between available food… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

Reasons #be away from stress #unemployment Disadvantages # require experience #go bankrupt These days self- employment is more popular compere with working for a company.Such selection can have various reasons,as well as divers challenges.(21 word) There are varied reasons which people select such jobs.First of all,people like to have jobs that are away from any stress,such jobs do not follow rigid rules and regulars create such atmosphere for them and lead to people enjoy doing them.For instance,people do not have to get up early morning to arrive at their workplace.Secondly,these days people have to take such jobs because there are… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

In recent years many people tend to run their own business than to work for others. There are some reasons lead to this approach, however self-employed is also accompanied with a number of drawbacks. (34 words) There are two arguable reasons that motivate people to run their own business. Firstly, this approach might be chosen due to job dissatisfaction. For instance, in developing countries suffering from lack of job opportunities most people have to do jobs which are their least favorite that consequently can be Frustrating and stressor. It is why some people may think of self-employment as a suitable… بیشتر بخوانید

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

This chart compares three categories of UK telephone calls between 1995 and 2002. Local fixed calls line started from upper 70 billion minutes in 1995 and it increased to 90 minutes in 1999. It had a pick in this time and then it declined slightly to the same level in 1995. The second highest lines were National and international fixed line and it rose steadily all over the period. It started from under 40 billion in 1995 and ended to upper 60 billion in 2002. In 1995, mobile calls were the least popular category, but It grew significantly from 2… بیشتر بخوانید

حمید آشتیانی
میهمان
حمید آشتیانی

استاد سلام جملات و اصطلاحاتی که داخل “این علامت” هستند در دیکشنری و سایتی که فرمودین چک شده اند. ****************************************************** Reasons # Have their dream jobs # Being your own boss /////////////////////////////////////////////////////////// Disadvantages # Work hard for long time # Unstable income ******************************************************* Some people prefer to be self-employed compared to work for an organization. There are many reasons why people prefer to have their own jobs. However, being a “self-employed person” may have some drawbacks. There are various reasons why people prefer to be self-employed rather than being an employee. First of all, “they can seize the opportunity to… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The line graph illustrates two different types of spending time in hours per week between 2000 and 2008 by schoolchildren which one of them is tv and another is computer.(30 word) At firs,such amount for tv stood at around 3 hours per week.Over the following four years ,there was a sharp rise to about 15 hours in 2004 whereas at least, such amount reached a peak of just under 22 hours par week in 2008.(44 word) For computer,between 2000 and 2003 did not change and such amount levelled off at around 21 while there was a dramatic fall to approximately… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The average weekly time spent on TV watching and computer as two major leisure activities at home by children aged 10-11 years old within an eight-year period (from 2000-2008) has been shown in a graph. (36 words) As the graph shows at the beginning of the period schoolchildren spent less than 4 hours per week on computer activities in 2000. It shows a steady increase during 4 next years to 15 hours in 2004. Then it increased with less slope during 4 following years to reach a peak of about 22 hours per week in 2008. (59 words) On the… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

ببخشید امکان ویرایش نبود بصورت زیر ویرایش شده: The line graph compares weekly average time spent on two leisure activities at home by schoolchildren aged 10-11 over a nine-year period. (22 words) the graph has recorded less than 4 hours spending time per week on computer activities at the beginning of period in 2000. It shows a steady increase during 4 next years to 15 hours in 2004. Then it continues rising with less slope during 4 following years to reach a peak of about 22 hours per week in 2008. (59 words) However, compared with computer, graph shows a… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

reason
#job security
#do not have retired
# selecting favorite job
#have not to conform to not rigid rules

disadvantages
#relinquish their task
#go bankrupt
#have to encounter problems alone
ایده پردازی برای موضوع رایتینگ

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

ممنون میشم استاد نظرتون رو برای مقدمه بفرمایید

These days self- employment is more popular compered with working for a company.Such selection can have various reasons,as well as diverse challenges.

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

High school years play an important role in everyone’s life. I believe sending high school students to perform voluntary community work is a good idea, however, obligating teenagers to do extra task has some drawbacks. (35 words) The recommendation of mandatory unpaid community service for high school students has some benefits. First of all, it may inculcate a sense of responsibility in pupils. It will teach them not only to concern about themselves but also to feel responsible about others. For instance, cleaning the neighborhood can help them take care of environments and be socially responsible people. Moreover, it provides… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

با تشکر اصلاح شد: The high school stage is a golden opportunity for gaining valuable experience. I believe that unpaid work as a curriculum can be beneficial to both individuals and society. However, I believe that it should be quite voluntary. (37 words) Teenagers can benefit from unpaid work on voluntary basis and even as a part of their education. Firstly, they obtain a real vision of the working relationship between worker and employer and they will be held personally responsible for their performance and this can the first experience of the future they will encounter as an adulthood. Secondly,… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

High school years play an important role in everyone’s life. I believe sending high school students to perform voluntary community work is a good idea, however, obligating teenagers to do extra task has some drawbacks. (35 words) The recommendation of mandatory unpaid community service for high school students has some benefits. First of all, it may inculcate a sense of responsibility in pupils. It will teach them not only to concern about themselves but also to feel responsible about others. For instance, cleaning the neighborhood or the seaside can help them take care of environments and be socially responsible people.… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0
میهمان
Elahe Bano0

استاد این جمله درسته؟ اگه نه، چه جوری بگم ؟ میخوام بگم وقتی دانش آموزان حق انتخاب نداشته باشن ممکنه نتیجه ی عکس بده .

When students have no options to give them a chance to choose to be volunteers or not, it can eventuate conversely

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

Many children spend a great deal of time sitting in front of a television or computer screen. The chart illustrates the average hours a week which children at the age of 10 to 11 spent time on 2 activities between 2000 to 2008. Children spent 21 hours in week on watching TV in 2000. This remained stable until 2003. From 2003 to 2004, it showed a decline to 15 hours. After this time until 2008, the chart was constant with a variation in 2006. At the beginning of chart, children spent time on computer is lower than watching TV. But… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

استاد توو سوالات رایتینگی که اخرش به این صورت نوشته شده حتما باید مثال هم بزنیم؟ و اگه مثالی ننویسیم نمره کم میشه ؟

To what extent do you agree or disagree?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge.

حمید آشتیانی
میهمان
حمید آشتیانی

The graph shows number of hours per week on average that school children spent watching TV and computer. The graph covers the period between 2000 and 2008. From 2000 to 2003, there was a period of stability in the average number of hours children spent on watch TV. This was followed by a fall from 21 hours to 15 hours between 2003 and 2004. Then, over the next 4 years, except some fluctuations between 2005 and 2006, the graph remained stable around 15 hours on average. The number of hours spent by children on computer began with 3 hours in… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The high school stage is a golden opportunity for gaining valuable experience. I believe that unpaid work as a curriculum can be beneficial to both individuals and society. However, I believe that it should be quite voluntary. (37 words) Teenagers can benefit from unpaid work on voluntary basis and even as a part of their education. Firstly, they obtain a real vision of the working relationship between worker and employer from these activities and they will be held personally responsible for their performance. this may be the first sense of performing tasks out of their home and can be the… بیشتر بخوانید

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

It is argued that volunteer services should be mandatory in the high school curriculum. I strongly agree to this ,but some people believe that it should be a personal option. Unpaid community services in high school can be part of education. Firstly, these services can improve valuable skills and start out as a social experiment. Teenagers also can do real work and gain opportunities to face the difficult challenges of their career. In addition, a lot of people will have access to the services offered by the community of high schools. Lastly, governments can save a considerable amount of budget… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

سلام. ببخشید نظرتون راجع به این مقدمه:The high school stage is a golden opportunity for gaining valuable experience. I believe that unpaid work as a curriculum can be beneficial for both individual and society, however scheme like this comes with drawbacks too.

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

AGREE #Gain experience #help them to find social personality Disagree #waste time #negligent of doing obligatory work Some high schools for their students run a program that oblige them to do free obligatory services.Some people think it is necessary for their children and I have many reasons to agree and disagree about this idea.(37 word) Doing free mandatory services by high school students can be useful .First of all,with such activities students can gain considerable experience. Presumably,some of these experiences will help them that choose their future job.For instance, a student that choose to teach his friend how to study… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

سلام وقت بخیر. لطفا نظرتون راجع به ایده پردازی زیر بیان کنید ممنون
Agree
# get valuable experience
# become more sociable
Disagree
# being abused
# sense of frustrating

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

سلام استاد نظرتون رو میفرمایید
Unpaid community service
Agree # government can save money for other construction #gain valuable skills Disagree # abuse from students
#delay from joining college

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

Maximum sharing #raise awareness #share experience freely Sharing with limitation #more competition #prevent abuse information These days,sharing information is normal and inevitable.Although I believe we should prevent sharing information, others think sharing information is a good idea.(21 word) Some people think sharing information about some subjects are necessary .First of all,this idea lead to people get a lot of information easily specially information that have access to them is hard .For example,a student that living in Asia require to give lecture about Italy it can be clear that she would rather utilize information that are shared about such it.Secondly,with sharing… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

Sharing information is a crucial issue in modern societies. While some people argue maximum sharing information in various areas of academic research and business is inevitable, others think some information should only be shared in particular circumstances. In my opinion both approaches should be considered. (45 words) Advocates of sharing information freely believe that there are some benefits in it. First of all, they consider it as a global collaboration with developing technology for both academic and business world. The exchange of information among people can easily lead to update their background knowledge and promote remarkable developments which make the… بیشتر بخوانید

حمید آشتیانی
میهمان
حمید آشتیانی

maximum sharing # saving money and time # More innovations Sharing with limitation # Abuse of information # poor competitive power ***************************************************************** nowadays, almost every organization share their information under special rules. although, some people believe that scientific, academic and business information should widely shared, others, including me think some information has considerable importance to be shared widely. some people assume widely information sharing might causes good results. First of all, other organizations, especially newly established ones, can save money and time. Many organization spend a lot of money and time to conduct an experiment. However, it’s possible that like… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

سلام توو جمله زیر استفاده از either …or درسته یا both … and ?

they consider it as a global collaboration with developing technology for either academic or business world.

این جمله از لحاظ گرامری درسته ؟

زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره شنگی ایلتس اسفند ۹۸

One of the crucial issues is sharing information in the modern age.while some people believe that it is good in the maximum level, others including me prefer limitation in sharing information. Some people support the maximum sharing information.First of all, as you know information is generated From the data aggregation and this process consumes a lot of resources such as time, money and etc. Since some resources are irreparable, sharing information lead to access easily to other researches and save the resources .Secondly, when we share information without any limitation, this causes people don’t repeat the ways that others try… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

The capability of Information sharing globally, is a result of impressive progress in science and technology. While some people believe in maximized sharing with no restriction, others assume that the accessibility of information should be controlled. (36 words) Some people argue for unlimited access to information. For one, this approach saves money and time impressively by avoid of repetitive. For instance, Access globally to scientific and academic research means that a great deal of money and time will be saved by avoid doing unknowingly same researches around the world. It would be possible to coordinate alike researches globally through sharing… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

درود برشما
سال نو مبارک
لطفا نظرتون رو در مورد ایده پردازی های زیر بفرمایید.

1/Maximum sharing of information

#develop technology
# avoid repetition

Sharing with limitation

# create more privacy
# prevent abusing info

****************************************************
2# rapid development of science
# access information easily

2# increase competition
# earn money
****************************************************
3# raise global awareness
# save money and time

3# increase security
# reduce cost of researches

زهره سنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره سنگی ایلتس اسفند ۹۸

سلام ضمن تبریک سال نو میشه لطفا نظرتون رو راجع به این ایده پردازی بدین
Maximum sharing
# save source such as money, time,…
# prevent to repetition
Sharing with limitation
# to stop to publish unreal information
# protect to abuse information

سروه
میهمان
سروه

Nowadays, in some countries the range number of young population has increased compared with its old ones. There are some reasons that support the benefits of this issue while some others remind its drawbacks. young population structure brings remarkable advantages to the countries. For one, they can use the benefits of numerous young labor force obviously. Besides that, new young generation often have higher education and this means a generation with specific skills comparing with elderly people. So, high growth of young population leads to an appropriate workplace rivalry and the industries and other sections of the society can be… بیشتر بخوانید

زهره سنگی ایلتس اسفند ۹۸
میهمان
زهره سنگی ایلتس اسفند ۹۸

It is well known that a large number of population is young adult in some countries. I believe this situation has advantages and disadvantages. There are certainly several benefits to have more young people.First of all, one of the significant advantages there will be more workforce. This cause to develop industries, products, services and other sections. It lead to economic growth of the countries and increase to produce good. Secondly, young adults can have more innovation because they have active brain. Developing the innovative potential of young people can create new technologies. This affects productivity which means countries can generate… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

Nowadays, many countries have a large population of young adults in comparison with the population of old people. This circumstance has some benefits and disadvantages. (25 words) First of all, increasing population of young generation can have lots of advantages in terms of economic development for their countries. Since there are more educated workforce who they are more productive and creative than elderly people, so the companies and the industries do not face the trouble of finding the talented ones for promoting their economies. Secondly, having a large population of young adult has the benefits of being more updated with… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0آیلتس اسفند 98

سلام لطفا نظرتون رو در مورد ایده پردازی های زیر بفرمایید .
1#Large population young adult
+more productive
+more healthier

-more unemployment
-more crime

2#
+updated with technology
+more energetic

-not enough experience
-not well-equipped

3#
+help economic development
+more innovative

-irresponsible
-high demanding

زهره
میهمان
زهره

It is well known that a large number of population is young adult in some countries. I believe this situation has advantages and disadvantages. There are certainly several benefits to have more young people.First of all, one of the significant advantages there will be more workforce. This cause to develop industries, products, services and other sections. It lead to economic growth of the countries and increase to produce good. Secondly, young adults can have more innovation because they have active brain. Developing the innovative potential of young people can create new technologies. This affects productivity which means countries can generate… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

سلام. این جمله مناسبه؟
The high index of young population brings some significant advantages

سروه
میهمان
سروه

Two maps compare significant differences of a certain island before and after some touristic facilities construction. (16 words) According to the first map related to the previous situation, majority part of the island is unused. the sole noticeable point is some scattered trees in both east and west sides. There are no imperative facilities to attract tourists just a beach on the western part of the island. (49 words) The second map shows a remarkable improvement in the island. (second map shows the island in its remarkable improvement). A reception center is defined as the central part of the island.… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

سلام. این جمله از لحاظ گرامری درسته؟ درسته که مجهولی نوشته بشه؟
the island is expanded about 200 meters length and roughly 100 meters whidth

زهره شنگی
میهمان
زهره شنگی

سلام استاد نظرتون رو راجع به این ایده پردازی میفرمایید؟
# Large population young adult
+more workface
+more innovation
-Low experience
– need to provide more job opportunities

حمید آشتیانی اسفند 98
میهمان
حمید آشتیانی اسفند 98

In the following map, changes in an island before and after adding some facilities for tourists are shown. In the western part of the island, some accommodations are made. all of them are connected to beach from right side and also to reception from left side which is located in the center of island. there are a restaurant in the northern part of the island and also a pier in the southern part of it. tourist can go to the restaurant or pier to enjoy a boat trip around the island using vehicle track. By comparing the western part of… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0 آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0 آیلتس اسفند 98

A same tropical island is shown in two different maps which are in two different times, one before and the other one after building some tourist services and facilities. (29 words First of all, it can be seen that the majority of the island is unused. And there is only small beach on the west part of it. On the other hand, the face of the island has changed after constructing numerous facilities. As it is clear, there is a reception in the central area which all geographical sides of the island are joined to it by both vehicle track… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

the newspaper emphasized (on) the need for urgent action. حرف اضافه on لازم هست یا نه؟

سروه
میهمان
سروه

این جمله از لحاط دستوری درسته؟ when i started the work i was very enthusiastic and motivated

سروه
میهمان
سروه

سلام وقت بخیر. نطرتون در مورد این مقدمه چیه؟
The changes of a certain island due to touristic facilities construction are been compared with its previous situation through two illustrated maps.

زهره
میهمان
زهره

There are two maps which show the difference of the island before and after building touristic facilities. In the first map, it is clear that the island is not suitable place for accepting tourists. However in the second map, there are more facilities are constructed later. There is a reception in the middle of island which is connected with a vehicle track to a pier where is a pleasure place for boating. A restaurant is built at the top of the reception and connected to reception with footpath.Another interesting facility is a beach for swimming in the left side. The… بیشتر بخوانید

محمدرضا
میهمان
محمدرضا

Big city #More health services #More transportation Small town #More communication #Less air pollution Some part of character of each person depend on location that who lives in there. Although some people like live in a small town, others including me believe big cities are better place for living. Some people prefer to live in a big city. First of all, there are more health services in big cities. People can use these facilities when they need them. Health services in the big cities have covered many diseases, so when you need a specific health service you don’t have to… بیشتر بخوانید

حمید آشتیانی اسفند 98
میهمان
حمید آشتیانی اسفند 98

Happiness can directly increase the quality of our life at any age. Although a group of people believe adult life would be the happiest period of our life, others including me think having more happy time is one key advantage of being a teenager. some people think during adult life they can have more happy time. first of all, they have job to make money. So they will be more capable to spend money on things that they want for themselves or for people they love. for example they can their favorite car, house or jewelry. This can lead to… بیشتر بخوانید

زهره
میهمان
زهره

Happiness have several different meanigs which is ralated to mind and it makes people feel better.In my opinion, happiness is not part of our lives but some people assume that the teenage part of our life is the happiness and others believe that adult part is more happier. Some people belive that the teenage years is the happiest. Firstly, teenagers dont have to earn their living because they are usually supported with their family and their living rely on their family.secondly,teenagers have more free time and they can do as many activities as they want; for example playin games,watching movie,etc.… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

Happiness is a imperative factor of human’s life. Some people assume teenage years as the happiest time in life while others believe that grownups are happier despite their responsibilities. The assumption that teenagers experience the happiest time in life is a common one that supported by array of people. For one, lack of responsibility makes them free of routine problems like finding job, supporting a family and other related life affairs. Due to parental supported, there are no serious obligations for them just their studying. their sole responsibility is to study. Secondly, teenagers are full of vitality and energy literally.… بیشتر بخوانید

Mehdi Fazilat
میهمان
Mehdi Fazilat

The majority of people would like to be happy in their lives. Although some people believe that the happiness can be achieved in teenager age, others including me think that the happiness can be achieved in adult age. This essay will discuss both views. There are some people who believe that adults are happier. First of all , when a child grows older,They can feel the independence increasingly. This feeling of independence may the cause of happiness, since adults can travel everywhere they want. Also adults can do whatever they’ve dreamed about it. So when a child grows older, he… بیشتر بخوانید

سروه
میهمان
سروه

– Happiness is an imperative factor which is unconsciously seeked by human during life. Some people assume teenage years as the happiest time in life while others believe that grownups are happier despite their responsibilities. If independency and stability are considered as two factors of happiness, the proposition that teenage years are more fulfilling than adulthood is dubious. It’s quite obvious that teenagers in most aspects are dependent. for one, due to have no carrier they have no choice than to rely on their parents monetary. above that they are quite chained to their study tables due to their school… بیشتر بخوانید

حمید آشتیانی، دوره اسفند 98
میهمان
حمید آشتیانی، دوره اسفند 98

Having happy life is one of the most important requirements for every person at any age. Although, there are many peoples how believe adults can be more happy, others include me believe teenagers have this opportunity to be more happy.

every person in his/her life needs to feel happiness and enjoys it. although, some people assume getting older is equal to being more happy, others include me believe we can have more happy time during teenage years.

سروه
میهمان
سروه

– Happiness is one of an imperative item that everyone seeks it unconsciously. Some people assume that teenagers experience the happiest time in life, while others believe adulthood are happier although they have more responsibility.

– Seeking happiness in life is one of human’s characteristic. Although some people assume teenage years as the happiest time in life, others including me believe that adulthood is a happier time.

زهره
میهمان
زهره

Happiness have several different meanigs which is ralated to mind but the result of it makes people feeling good, exited and satisfied.In my opinion, happiness is not part of our lives but some people think the teenagers have happiness life and others believe that the life is happier in adult part.

محسن
میهمان
محسن

SOME people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. First of all, there are more energy in the teenage years. People can enjoy more energy because they the teenage year are the young time and people are almost health and can do more activity and in this period often they fall in love for the first time in their life and can marry. Secondly, based on scientists research the best time learning about new problems is about 19th to 30th years of life because after this period of time people often involved with many… بیشتر بخوانید

Elahe Bano0 آیلتس اسفند 98
میهمان
Elahe Bano0 آیلتس اسفند 98

Some people prefer to live in a big city. Others it is better to live in a small town. Discuss both views. Big City # Career Opportunities # Facilities Small Town # Less Stress # Fresh air & Nature Some people believe that a big city provides some considerable benefits. First of all, there are more career opportunities which are the most important reason to migrate from rural area to urban area. People can find lots of places to work with higher income. And if they lose their job for some reason, there will be more chances to find a… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی آیلتس اسفند 98
میهمان
آرزو هاشمی آیلتس اسفند 98

Big cit # apportunities work #modern lifestyle Small town # healthy lifestyle #having relaxing Som people would rather live in the big city.First of all,there are a lot of new works in big cities for this reason finding appropriate job is almost easier than small town.In big city there is subway and it creats a wide range of apportunities for hiring for instance subway driver,security gaurd,ticket seller.There ara alot of companies that hiring teenage boys and girls and help them for gainnig experience for finding better job in thier future.Secondly,in the big cities almost everythings are modern and that is… بیشتر بخوانید

Mehdi Fazilat
میهمان
Mehdi Fazilat

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. Big city # Economic opportunity # Educational opportunity Small Town # Less Costs # More Free time Some people prefer to live in a big city. First of all, there are many companies and industries in the big city. People have access to more suitable alternative to choose a job. As a result they can choose a position with higher standards and higher income. Secondly,all of big cities are almost crowded and they have large population. Therefore… بیشتر بخوانید

زهره شنگی
میهمان
زهره شنگی

Some people believe that big city is better for living. First of all, it is obvious that big cities have more facilities than small town. According to requirement and taste, people can use these facilities. More there, people have more entertainment options and they are not limited about their selection. Secondly, big companies, factories, many kinds of shopping malls are in big cities and they can create more opportunity for finding the job. People can find the right job in their specialties, earn more money and improve level of their living. On the other hand, some people prefer living in… بیشتر بخوانید