دوره فشرده مقدماتی زبان انگلیسی فروردین ماه 1400

دوره فشرده مقدماتی زبان انگلیسی فروردین ماه 1400

دوره فشرده مقدماتی زبان انگلیسی فروردین ماه 1400

دوره فشرده مقدماتی زبان انگلیسی فروردین ماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای سه شنبه جمعه ساعت 11 صبح می باشد. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

دوره فشرده مقدماتی زبان انگلیسی فروردین ماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 20 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #13 از اینجا ببینید

Speaking Questions 91 to 100 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 19  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #12 از اینجا ببینید

Speaking Questions 81 to 90 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 12 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 18  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #11 از اینجا ببینید

Speaking Questions 71 to 80 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people make decisions alone. Others discuss the matter with other people before making a decision.

Discuss both views.

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 17  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 15 16  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country.

Discuss both views.

.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 13 14  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 50 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 11 12  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 40 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 9 10  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 30 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 6 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 6 7 8  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 #2 از اینجا ببینید

Speaking Questions 1 to 10 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

Speaking Questions 1 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

دوره فشرده مقدماتی زبان انگلیسی فروردین ماه 1400 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

6
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
3 Comment threads
3 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
2 Comment authors
adminرامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
رامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین
میهمان
رامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین

سلام
وقت بخیر
شما گفتید یاداوری کنم که یک لینک برام بفرستید که یادگیری لغات بیشتر بشه

رامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین
میهمان
رامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین

Many casual friends #Ask help for different kind of things #More parties and travel Few close friends #Talking about secret matters #Help solve problem some people prefer to have a few close friends. first of all.,while we have big difficulties help us close friends to solve problem. we can with close friends do things that we can not alone. close friends can give us consultation to the problems that happen to us in life and help us that choice true option.secondly, we can talk about secret matters and also confidence them. they help us while that afoul homesick and we… بیشتر بخوانید

رامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین
میهمان
رامین فعله گری کلاس مقدماتی فروردین

Big City
Access to transportation#
Access to shopping mall#
Access to medical centers#

Small town
Save time#
Cost saving#
safety#
Some people prefer live in a big city. First of all, there is more medical centers as a result people can to refer easily. there are public
.transportation and shopping mall and these things make comfortable
on the other, some people belive better to live in small town.they belive live in small town have safety. Also it has save time and cost
Grammar
1- The earth made of 5 continents
2-I study english every night
3- I belive should be patient in work