دوره فشرده آیلتس مردادماه 1400

دوره فشرده آیلتس مردادماه 1400

دوره فشرده آیلتس مردادماه 1400

دوره فشرده آیلتس مردادماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 5 تا 7 می باشد که در تاریخ 2 مردادماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آیلتس مردادماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره فشرده آیلتس مردادماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

328
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
181 Comment threads
147 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
16 Comment authors
حامدshima dehghaniهاله بهاریمهدیه خAshkan mz Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
حامد
میهمان
حامد

با سلام مهندس
ایده ای اصلی برای یک همچین موضوع رایتینگ چی می تونه باشه؟ آیا باید به سوالات مطرح شده جواب بده؟
Some countries have spent a large amount of money on bicycles. Why has this happened? Is it the best way to solve traffic problems?

Zahra Ghaznavi
میهمان
Zahra Ghaznavi

Two maps illustrate changes in tourism facilities after construction on the island.(13 words) Overall, the island significantly converted to a better place for visitors by adding various services for visitors. Compared to the past, it provides various assistance which visitors could enjoy during their spare time.(37 words) There is a reception office in the centre of the island which is accessible from each site of the island. There are plenty of accommodations in the east and west that are connected by footpaths to reception. Additionally, a restaurant was made on the north side of the island that serves food for… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 21 The amount of household waste seems to be on the increase but recycling doesn’t seem increase as fast as produce of household waste. Some people assert that the government should make a rule to promote recycling (36). Some believe that recycling must be as a rule. First of all, when recycling is the rule, people must obey it. If they break the law, they face penalties. So people follow this rule because they don’t want to be a law-breaker. As a result, recycling can implement quickly. Secondly, introducing a new law makes people and government have responsibility. Law… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation 21

1- Political awareness has increased dramatically over the past decade.
2- Government has tried to raise awareness about recycling.
3- There is a growing awareness of the danger from nuclear tests.
4- There is a need for greater awareness of the recycling.
5- Unless public awareness of the importance of recycling is increased, this trend will continue.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistakes 21

1-the Earth’s climate has been affected by the level of carbon dioxide.
2-the level of carbon dioxide has effect on the global climate.
3-the worst possible thing is that people do not obey the rules.
4-after the hard day, the cup of coffee tasted delicious.
5-parents always think that their baby is the cleverest baby in the world.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

جلسه 6 Although farming improved gradually over the last decades, a number of people are still hungry. Many factors contribute to this problem and possible solutions can vary.(26) Most of the world’s population does not get enough to eat. First of all, climate effects on poorest regions that do have not suitable lands infrastructure. Hurricanes or earthquakes can damage food and water security in significant ways. These natural disasters damaged farmer ground and famine gradually increase. Secondly, in developed countries people are faced with a lack of jobs or get low salaries, thus they have low income and cannot afford… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

Global hunger
Reason
#climate
#lack of job

Solution
#warning system
#Government funds

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطا متداول 6
1. Some chemicals may cause environmental damage

2.children shouldn’t be allowed to eat junk food.

3. if the crops fail this year thousands of people will go hungry

4.you could ask your doctor for a check-up

5.in my country can get very cold in the winter

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن جلسه ۶
1.They are planning to undertake research into genetically modified organisms.

2. a recent piece of research shows why people go hungry.

3. more research is needed into the ways in which this virus spread.

4.she applied for a research grant.

5.he wants to conduct basic research into the nature of coronavirus.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistakes 20

1- Access to the sports centers is easier in big cities.
2- Most mothers are busier in big cities with their job and children than small towns.
3- Environmentalists declined to do the research further.
4- The condition of pollution gets worse as the oil wells continue to burn.
5- It would be less expensive to do exercise at home.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation 20

1-Parents have authority over their children.
2-The president has absolute authority to make decisions.
3-Some people have been tried to challenge president’s authority.
4-Some teenagers believe that their parents have exceeded their authority.
5- Parents should have authority to control behaviors of their children.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 20 The given bar chart illustrates three principle exports from Southland’s in 2000 and 2021 with a prediction until 2025. Overall, it seems that international tourism and dairy products that initially had the greater value showed an upward trend during this period of time while meat products with the lowest initial value showed a downward trend. The international tourism was the greatest export earner at the beginning of the period just over 8 billion pounds (BP) in 2000. The figure has risen slightly, so currently, it has earned almost 9 BP in 2021and is likely to peak at nearly… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Writing 19 Music is a powerful instrument that people can enjoy listening to it around the world. Although some people believe music can unite people in different cultures and ages, others opine it is not effective to joining people. In this essay, I discuss how both views can be valid. (44) Some people argue that music attracts people regardless of their ages and cultures. Firstly, International singers who sing in a foreign language can appeal to their fans and followers in different cultures and ages. These singers hold a tour concert globally and a lot of people go to their… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Common mistakes 19th
1. Learning a foreign language may be confusing for children when they are learning their mother tongue.
2. Independence of teenagers decreased if some curfew would be declared by the government.
3. Increasing sports facilities is a significant way to developing public health.
4. Unpaid work is a useful method to increase the self-confidence of students.
5. Living in a big city have some advantages when residents use tremendous facilities.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

19th collocation
1. Work experience of teenagers is based on the assumption that they would be more successful in the future.
2. increasing the consumption of fossil fuels in the current century seemed like a reasonable assumption.
3. There’s a common assumption that living in a big city is more convenient.
4. Imposing a curfew for teenagers is based on a wrong assumption.
5. Assumption of better learning a foreign language in primary school is highly questionable.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

18th session Bilingualism is a valuable option for anyone in the modern world. Although some opine a foreign language should be part of pupil’s curriculum in primary school and they will benefit more than learning in secondary school, others disagree. (37) Some people have an idea that learning a foreign language is more beneficial for pupils in primary school. Firstly, picking up a new language is easier for pupils than adolescents. Learning a second language in the first of years is faster without any effort and they have an excellent memory to learn new vocabulary. They can memorise different phrases… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 18: In recent years, learning a foreign language has been a controversial issue for education systems. Some experts recommend that students should begin it at primary school, compare with secondary school. (30 words) Learning a second language in childhood has substantial benefits. First of all, students have flexibility in learning at primary school. It can help them to be able to learn second language quickly, because they are in an age of understanding. Hence, children will speak foreign language as well as their native tongues in the future. Secondly, children have more spare time to spend on practicing language… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; Difference:

1. Cultural differences have been accepted by people in small towns.
2. There are individual differences between children in learning languages.
3. Some of the statistical data show a dramatic difference in the economic factors.
4. People should notice an important difference between methods of improving health.
5. Teenagers know the major difference between normal and abnormal behavior.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistakes; (18):

1. Increasing economic growth is an important issue in undeveloped countries.
2. Sharing information without restriction is necessary in modern societies.
3. Traveling over the natural areas can be a first-hand experience in personal life.
4. Working students should be a mandatory part of high school curriculum.
5. Improving the public transportation is a serious problem in big cities.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

18th session Bilingualism is a valuable option for anyone in the modern world. Although some opine a foreign language should be part of pupil’s curriculum in primary school and they will benefit more than learning in secondary school, others disagree. (37) Some people have an idea that learning a foreign language is more beneficial for pupils in primary school. Firstly, picking up a new language is easier for pupils than adolescents. According to researches learning a second language in the first of years is faster without any effort and they have an excellent memory to learn new vocabulary. They can… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Common mistakes 18th session
1. Living in a big city provides many conveniences for residents.
2. Having work experience for teenagers is a valuable chance to find a suitable job in the future.
3. Learning second foreign languages provide self-confidence for children.
4. Imposing curfew for teenagers decrease their independence.
5. Holding some campaigns against fatty and unhealthy foods help change lifestyle.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Collocation 18th session
1. Teenagers and their parents have a difference of opinion over how to spend their free time.
2. The difference between bilingual children and their peers are very significant.
3. There is a considerable difference between living in a small city and a big city.
4. Having experience working during high school make a fundamental difference in a teenager’s future.
5. Company managers should know the difference between young and elderly staff.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocations 17

1-students have an opportunity to gain considerable experience in unpaid work.
2- Unpaid work gives teenagers valuable experience.
3- Government sends some researchers to foreign countries to broaden their experience.
4- Parents learn how to behave towards their children from experience.
5- Experience suggests that people hardly change their eating habits.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistakes 17

1- Government is dealing with environmental problems resulting from logging.
2- Not enough information is available to scientists on the internet.
3- Rapid progress has been made on the tourist industry.
4- The increase of youth groups result in more needs.
5- There is a direct connection between the world’s population and environmental pollution.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 17 The pie chart shows that there are four main causes for global degradation of farmland. Collectively, 65% of degradation is happened by logging and too much grazing by animals, 30% and 35% respectively. Global degradation by over-cultivation of crops constituted 28% of total degradation. The percentage of other causes is only 7 percent. The causes had different effects on different regions in the 1990s, with Europe having 9.8% of degradation because of deforestation, while this had a negligible effect on Oceania and North America with only 1.7% and 0.2% respectively. Generally, Europe with the highest percentage of land… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

16th session The pie chart illustrates that globally four reasons of farmland becoming degraded over 1990 decades. 65% of degradation caused by too much grazing and cutting or burning down of all trees,  constituting 35% and 30% respectively. Too much farming and planting were some of the reasons that reduced the quality and value of the farmland globally by around 30%. Other causes account for only 7% collectively. (66) The table reveals that four main reasons for degradation in different areas like North America, Europe, Oceania. 9.8% of degradation in Europe was because of deforestation. while, this percentage was minimal… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Collocation 16th session 1. Recycling the garbages and consumption of renewable fuels protect the environment. 2. Over cultivation and over grazing impact on the environment and also affect degradation of farmland. 3. Human activities such as trash or runoff produced by factories pollute the environment for centuries. 4. Government by imposing curfew provides a safe environment for teenagers. 5. It is difficult to bring up children in a hostile environment and they will not be an useful person in society. Common mistakes 16th session 1. People who living in a big cities enjoy going to entertainment complexs. 2.Government of industrial countries resist sharing information. 3. sharing information… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

AIn some areas of the US, a ‘curfew’ is imposed, in which teenagers are not allowed to be out of doors after a particular time at night unless they are accompanied by an adult. What is your opinion about this? Adolescence is enormously important in everyone’s life so sometimes government and families declare some curfew on teenagers. While these limitations have some advantages there are some drawbacks to this decision.(32) There are some advantages when a curfew is imposed. Firstly, families provide personal security of teenagers against outdoor risk. When teenagers come back to their homes as soon as possible,… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Collocation (15th session) 1. Teenagers spend most of their time surfing the Internet every evening. 2. Sharing information is possible by internet access. 3. young people have more experience in using the Internet than old ones. 4. Living in small cities are easier by Internet shopping. 5. Nowadays researchers go on the Internet to find some information for their interest field. Common mistakes (15th session) 1. Teenagers will have more financial independence if they had part-time jobs. 2. Teenagers have more ability to adapt to difficult situations. 3. Living in a big city is an important item for young people to find more job opportunities. 4. Consumption… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistake 16

1- Teenagers enjoy spending time with their friends.
2- Most people resist changing their eating habits.
3- Teenagers are not allowed to go outside at night.
4- Most parents are busy working all day.
5- Students are learning to conserve the environment.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation 16

1- Government must protect the environment from toxic waste.
2- People must conserve the environment for future generations.
3- The environment can be conserved by recycling.
4- Modern industry damages the environment in many ways.
5- The increasing of waste materials led to the destruction of the environment.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Writing 16: In some states of USA, teenagers have tough restrictions on spending time outdoors late at night. While such strict law can bring considerable advantages, it has several real problems. (29 words) This legal limitation benefits people in the long term. First of all, it often leads adolescents to keep a firm discipline. Teenagers can be able to avoid wasting their time if they maintain a strict discipline. It has a significant effect on their lives, because carrying out a routine check motivates them to control their personal habits. It can help parents supervise social behavior of their adolescents.… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; Environment: C16

1. Modern societies should be able to provide a safe environment for teenagers.
2. Factories stop using fossil fuels which can severely damage the natural environment.
3. Foreign tourists have a formidable task to avoid polluting the physical environment.
4. People who live in tropical islands keep trying to protect the marine environment.
5. Natural environment is a popular destination for adults to spend their vacation time.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 15 The pie charts present how a specific school in the UK spent its annual budget in three different years. The largest proportion of expenditure was on payment to workers in all three years. While the payment to other workers decreased from 28% in 1981 to less than a fifth of total budget in 2001, the budget for teachers reached 50 % in 1991 and ended at 45% in 2001. The payment of resources such as books had showed a rise of 20% by 1991 before falling to 9% in 2001. The budget for furniture and equipment dropped to… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation 15

1-People can go on the internet to find plenty of information about improving health.
2-most teenagers spend hours surfing the internet and don’t participate in physical activities.
3-Nowadays, parents should use the internet to know how to behave toward their children.
4-most people can access the internet easily wherever they are.
5-internet shopping is becoming very popular in big cities.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

The pie charts illustrate the annual UK school expenditures over three decades in 1981, 1991 and 2001. (17) Salaries of workers are the most expenditures in a British school. While the salaries of teachers were increased slightly from 45% in 1981 to 50% in 1991, the salaries of other staff were decreased dramatically from almost 30% to 15% and teachers’ pays remained the biggest cost reaching 45% in 2001. (50) Expenditures on resources such as books sharply increased to 20% in 1991 before decreasing to 9% in 2001. Expenditures of furniture and equipment showed the opposite trend so they decreased… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

سلام وقت بخیر
در مورد رایتینگ شماره 14 در 2 مورد درخواست منبع شده بود.
1- health levels
که بر اساس سمپل نمره 9 در صفحه رایتینگ مورد نظر که بیان شده بود: the declining
level of health

2- attracts their interest که بر اساس سمپل شماره 3 در صفحه رایتینگ مورد نظر و هم در لانگمن در قسمت کالوکیشن های interest به صورت attract interest بیان شده است.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 14 One of the main problems in modern societies is reduction of health levels in the general population. Some believe that providing people with more sports facilities promotes good health. However, providing sports facilities is not adequate and alternative approaches are needed (41). A rise in the number of sports facilities is effective for improvement in health of all people for various reasons. First of all, it leads to encourage people to exercise. Nowadays, people have busy schedule and they work hard, they also don’t give their attention to do exercise. When sports centers are easy accessible, while it… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation 14

1- Developed countries face dramatic rises in fuel consumption.
2- Local industries need to increase their domestic consumption.
3- Government should encourage people to reduce their fuel consumption.
4- Government should stop people using cars with high petrol consumption.
5- Total consumption of fresh foods has increased.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistakes 14

1-some parents let their children make their own choices.
2-government should make decisions about clean up the environment.
3-parents have a wonderful time when they see their children smile.
4-People heard the president gave a major speech about climate change.
5- Some parents feel their children don’t behave in a responsible way.

هاله بهاری
میهمان
هاله بهاری

سلام ببخشید ممکنه پاسخ های tactics for listening رو لینکش رو بفرستید لطفا

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Writing14: A significant percentage of population in modern society experience health problem. Although providing sports facilities have a major effect on general health, there are other effective methods of improving human health. (31 words) A lack of sports facilities has a negative effect on general health. First of all, local sport centers encourage people to exercise. If residents have an easy access to a gym, they will use this great opportunity. It can motivate them to take part in some kind of physical activity. Secondly, increasing exercise equipment in public place can attract people of all ages. This is a… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; Consumption, C14:

1. Renewable energy resources help people reduce the consumption of fossil fuels.
2. Government led the staff use public transportation to decrease gas consumption.
3. The international laws make large companies increase the consumption of nuclear energy.
4. According to the surveys, most people feel their water consumption is predicted to rise.
5. The police see them drive a racing car with high petrol consumption along the main street.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Some people say that the best way be improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion. Public health is an important subject in modern society. As a result, there are different views to improve it. while some people believe that should provide more sports facilities, others think it is necessary to increase other measures. These two ideas are discussed. (43) There are some reasons why expanding the sports facilities lead… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

– – جلسه 13
Relative clauses

1-Researchers who carried out this experiment received a high income .
2- The information which is given on the website is valuable.
3- This is the main reason why many teenagers prefer to grow up in big cities.
4- Unpaid work is suitable for teenagers when they make good progress in their lessons.
5- This is the city where the level of air pollution is higher than other cities.
6- These people whose job has little security.
7- Teenagers gain considerable experience that can be useful for their future.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 13 The given graph illustrates 6 different kinds of fuel that are used in the USA since 1980 with a prediction until 2030. Overall, fossil fuels have shown the most demand of the total energy use from beginning of the period and will continue until 2030. Cleaner energy has demonstrated less consumption with no growth. The consumption of petrol and oil was 35 quadrillion units (QU) in 1980. Before rising to 43 QU in 2008, it showed some initial variation and is likely to peak at nearly 50 QU in 2030. The consumption of natural gas and coal was… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; Achievement:

1. Doing voluntary work in high school can be an impressive achievement.
2. Travelling over the exotic destinations is an extraordinary achievement.
3. Solving a severe shortage of food was a remarkable achievement.
4. Increasing economic growth can be a considerable achievement.
5. Sharing information without limitation will be an important achievement.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Writing13: The line graph shows six different types of energy that are consumed in the US from 1980 to 2008 and the estimation of consumption until 2030. The demand for petrol and oil is higher than other sources of energy in this period. It was 35 quadrillion units (QU) in 1980. Despite some initial fluctuation, it increased gradually to almost 40QU in 2008. This figure is predicted to reach 48QU in 2030. Consumption of natural gas and coal is similar in this period. Both illustrated a slight increase with some variation to 21QU in 2008. While the natural gas is… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

The line graphs depict the volume of the fuel consumption in the USA from 1980 to 2008 and with a prediction until 2030. (23) Petrol and oil were the most demanded fuel. Despite some fluctuations, there was a steady rise from 1995. It started at 35 Quadrillion units (QU) in 1980, before increasing to 45 QU in 2008. Then it is predicted to reaching to 50 QU in 2030. (45) Consumption of coal and natural gas is similar over the period. Natural gas and coal had an initial fall in 1980 about 17 and 20 QU respectively. There were some… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

Energy consumption in the US from 1980 to 2012, and the predicted consumption to 2230 are depicted by the graph. (20) Petrol and oil consumptions are predominant over this period. These fuels with 35 quadrillion units (qu) used in 1980, increasing to 42qu in 2012. Notwithstanding few initial fluctuations from 1995, there was a constant rise, it is predicted to continue, reaching 45qu in 2030. (43) Gas from 20qu with an initial fall and coal from 15qu with a gradual increase were reached to 15q in 1985. Also, it has been equal until 1990. Both fuels after a fluctuation are… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام

I had been to London several times before I had even considered visiting Paris.
در جمله بالا آیا اگر از have been به جای had been استفاده بشه جمله غلط میشه؟

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

Energy consumption in the US from 1980 to 2012 and the predicted consumption to 2230 are depicted by the graph shows. (21) The consumption of petrol and oil are predominant over this period. These fuels with 35 quadrillion units (qu) used in 1980, increasing to 42qu in 2012. Notwithstanding few initial fluctuations from 1995, there was a constant rise. The consumption is predicted to continue, reaching 45qu in 2030. (47) Coal and natural gas consumption are similar throughout this period. Between 1980 and 1985, natural gas from 20qu with an initial fall and coal from 15qu with a gradual increase… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام، من هم کلاس آیلتس مرداد هستم و هم کلاس گرامر شهریور، آیا مثلا اگر رایتینگ جلسه 13 ام کلاس آیلتس رو به دلیل مشغله نرسیدم انجام بدم میتونم اون رو در جلسه 13 ام گرامر تحویل بدم؟

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 12 : It is possible for people to face serious challenges of modern society. While some prefer to accept such difficult situations, others believe it is better to improve them. (28 words) Some persons take a positive attitude towards accepting severe hardships. First of all, it has a significant effect on their realistic expectation of life. If people have unreasonable expectation of what can achieved in any current situation, they will suffer the inevitable consequences. Hence, it is better to adopt a balanced approach to the strict conditions. Secondly, facing serious challenges can help them to learn some hard… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

Some people believe that the best approach in bad situations is accepting them. Others suggest trying to change bad situations. I discuss both these views in this essay. (28) Accepting unfavorable conditions is the best approach in the belief of some people. First of all, accepting the bad situation helps people to have more calm. Some situations do not change with our efforts, so spend the time and energy for changing them is seems unreasonable. Dealing with such situations can put people under severe stress. While accepting them can bring peace of mind. Secondly, embracing undesirable conditions represents mental maturity.… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

اصلاح شده و جمله کلیشه ای حذف شد

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 12 People have different attitudes to facing challenges. Although some prefer to accept the unfavorable conditions, others believe that they need to deal with problems and improve their situation (28). There are those who believe that they don’t need to make effort to change a bad situation and should accept it. Firstly, they aren’t under stress. Dealing with problems requires considerable effort and many mistakes can happen in this way. When someone doesn’t try hard to work, they don’t do something in the wrong way and don’t do something that has bad result, so they aren’t under pressure and… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

Each of us takes a different approach in bad situations. Some people believe that the best approach in bad situations is accepting them. Others suggest trying to change bad situations. I discuss both these views in this essay. (38) Accepting unfavorable conditions is the best approach in the belief of some people. First of all, accepting the bad situation helps people to have more calm. Some situations do not change with our efforts, so spend the time and energy for changing them is seems unreasonable. Dealing with such situations can put people under severe stress. While accepting them can bring… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations. Discuss both these views and give your own opinion. Life is full of struggling and challenging situations. Some people think it is best to accept it and adapt to them. while others believe the best solution is to improve and fight them. Both views will be discussed below. (40) Some people argue that the best approach is to accept unfavourable situations. First of all, people relieve their… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

سلام. وقت بخیر: در تصحیح writingجلسه یازدهم مواردی به عنوان خطا دیده شده است که به طور مشخص با نمونه cambridge و ساختارهای پیشنهادی موجود در سایت و longman مطابقت دارند: Writing: the year before improvement illustrates that… (خط هفتم نمونه پاسخ کتاب)Sample :the year before refurbishment shows that Writing: …to be dissatisfied or very dissatisfied saw 40% and 10%. (ساختار پیشنهادی، خط سوم) Sample: …to be satisfied saw 10%. Writing: the amount of visitors… ( خط اول و یازدهم نمونه پاسخ کتاب )Sample: the amount of visitors… Writing: refused to response (ساختار پیشنهادی، خط دوازدهم) Sample: they did refuse… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistakes 11

1- Most plant species have adapted to desert environment during last decades.
2- As the climate change, plant species are diversifying.
3- By the time climate changed, some species had already adapted to harsh winters.
4- High temperature caused stress to plants last year.
5- Medicinal plants grow well in the desert.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation 11

1- Greenhouse gases have been recognized as a source of pollution.
2- Exhaust fumes from vehicles are causing serious pollution to our environment.
3- Trees reduce pollution in many ways.
4- Environmentalists are looking into ways to control pollution.
5- Soil erosion leads to serious pollution problems of rivers.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 11 The table demonstrates the number of visitors to Ashdown museum while the charts illustrate the percentage of visitors’ satisfaction within two years before and after a renovation. It is obvious that the proportion of visitors rose dramatically just after the renovation from 74,000 to 92,000. According to the pie charts three in ten visitors before renovation were satisfied and less than a fifth of them were very satisfied. After the repair, two fifths of visitors and just above a third of them were satisfied and very satisfied, respectively. The percentages of visitors were dissatisfied and very dissatisfied were… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

The set of visuals show the number of visitors and the results of surveys of visitor satisfaction before and after a renovation of the Ashdown museum.(26) As the pie chart depicts, one-third of satisfactions before modernised were in level satisfied ( 30%) and half of this number (15%) were very satisfied. After modernised, the number of satisfied and also very satisfied increased to 35% and 45%, respectively. The percentage of dissatisfied visitors plunged from 40% to 15%. 5% of very dissatisfied visitors got this level of satisfaction after repair the museum, while 10% of visitors got very dissatisfaction before refurbishment.… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

The table below shows the people who have visited the Ashdown museum before and after it was renovated. Also, the pie charts illustrate the visitors’ satisfaction before and after this renovation. (31) As shown in the pie charts, 5% of visitors have not responded to the surveys before and after the renovation. Before the refurbishment, dissatisfied and very dissatisfied visitors were 40% and 10% respectively which made up half of whole visitors. After the refurbishment, these figures have decreased to 15% and 5% respectively. This shows that renovation of the museum significantly has decreased the dissatisfactions. On the other hand,… بیشتر بخوانید

Sanaz Pj
میهمان
Sanaz Pj

The schemes below show the number of visitors to Ashdown museum and the level of their satisfaction before and after a reconstruction. As pie charts show, before the repair 30% of those who take part in poll,were satisfied and 15% were very satisfied.After the repair both numbers increased to 40 and 35 percent respectively. The results show that the number of dissatisfied persons decreased significantly from 40% to 15%. Before the renovation 10% of respondents were very satisfied.this number decreased to the half number after the construction.on both occasions 5 percent of respondents did not took part in the opinion… بیشتر بخوانید

اشکان مظفر
میهمان
اشکان مظفر

The table below shows that the number of visitors to Ashdown Museum during the year before and year after repairing. It shows how satisfied the visitors were before and after renovation. The table shows that total number of visitors.before refurbishment it was 74000 and after refurbishment it was 92000 so It shows remarkable change. Actually in pie the part of satisfied persons has changed considerably and before the repair 30 percent of respondents were satisfied and 15 percent were very satisfied.These numbers increased to 40 percent and 35 percent after the repair. In satisfied part we don’t see alteration instead… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistakes; (11):

1. If tourists travel to unusual places, they will gain a unique experience.
2. Teenagers improved their basic skills to increase the chance of happiness.
3. In recent years, information sharing has been restrained in developed countries.
4. Students have volunteered to spend time on unpaid community services this year.
5. When entrepreneurs recruited young adults, the law had exempted them from paying taxes.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 11 : The table shows the number of visitors to Ashdown museum before and after it was refurbished. In addition, the pie charts illustrate the level of visitors’ satisfaction over the two periods of a year. According to the table, the number of visitors considerably increased after the renovation. Ashdown museum had 74000 visitors before it was modernized while 92000 people visited this place after refurbishment. As the results of surveys show, the year before improvement illustrates that 30% of visitors were satisfied while 15% of them were very satisfied but the percentage of those who reported to be… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام، متاسفانه رایتینگ جلسه هشتم من با اینکه سر موقع ارسال شده اما تصحیح نشده، تاریخ و متن ارسال در پایین موجوده
با سپاس

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocation with population

1- Some countries should make an effort to control their population.
2- Elderly population must be covered by health care insurance.
3- The aim of the government is to provide a good education for the rural population.
4- The majority of the population invests money for the future.
5- Approximately 32 percent of the total population receives a high income.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 10 Some people claim that high school students should engage in unpaid and voluntary work as part of school program. I believe that unpaid services bring some benefits to students however we need to notice that unpaid services have some drawbacks (40). Voluntary work is beneficial for students. Firstly unpaid work has positive effects on their future career. When teenagers do voluntary work, they gain practical experience; they also will be ready to undertake work responsibilities in the future, so these will make them more employable. Moreover, it provides an opportunity to communicate with others in a team. This… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

سلام استاد روزتون بخیر
استاد در مورد مبحث writing امکانش هست برای توضیح موارد supportive از مثال استفاده کنیم و یک جمله مثال بنویسیم؟

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

One of the most appropriate times to gaining invaluable experiences by students are high school years. In my opinion, in order to gain experience, doing unpaid workings can be included in the compulsory curriculum of high schools. However, implementing such a plan can also have disadvantages. (46) Volunteer works can be beneficial to teenagers even if it is a compulsory part of their curriculum. First of all, it can make an opportunity for most high school students to have the first serious experience of their work. Also, it allows them to experience an actual sense of play roles under outside… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs ( for example working for a charity, improving the neighbourhood or teaching sports to younger children). To what extent do you agree or disagree? Education has a significant role in a teenager’s future. Some people think free programs of high school should be an obligatory while, others don’t agree with this idea. I tend to agree with both ideas. (35) Teenagers can benefit from voluntary work in high school. First of all, they can gain work experience and learn how to be able to… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; population: population;

1. Elderly population who live in small towns can be in good health.
2. Tourists visit an exotic place where population density is low.
3. Youth population has a real benefit that is more essential for society.
4. Rapid population growth can waste a natural resource which is more limited.
5. There is local population in a safe place that is unique for travelers to visit.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 10 : It has been recommended that unpaid community services must be a mandatory part of high school programs. In this way, Students can gain several substantial benefits from their education while there is a potential problem that should be considered. (39 words) Schoolchildren can benefit from unpaid services if it is compulsory for all of them. First of all, students gain practical experiences from volunteer works in high school. They have a golden opportunity to carry out their first tasks of working. The basic skills of children can be improved by trying more practices at school. So they… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocations 8

1-Researchers carried out a careful search for finding relevant information.
2-people should give accurate information to the tax authorities.
3- The journal published some articles that have useful pieces of information.
4-people need to receive the correct information about the pandemic.
5-some organizations are dedicated to exchange the information free.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Writing 9 The chart shows the time was spent on telephone calls in the UK that separated into three groups between 1995 and 2002 (22). Local- fixed line calls showed the greatest use all over the period of time. It stared at about 72 billion minutes in 1995 and then showed a steadily increase to reached a peak of 90 billion minutes in 1999. After that, the number of calls had gotten back to the 1995 by 2002(53). National and international- fixed line calls showed a gradually rise at the beginning of the period from 38 billion minutes to 61… بیشتر بخوانید

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistake 9

1-travelling to places with unfavorable conditions sounds thrilling.
2- Countries have much more youth groups become successful in developing the economy.
3-visitors of remote area are worried about hard condition which affects their physically health.
4- Sharing information is useful to improve the quality of research.
5- Scientists look for plants that contain toxic substances.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Collocations with impact

1- Recycling reduce negative impact of plastic.
2- Climate change has disastrous impacts on Earth.
3- Immigration has an emotional impact on people who immigrate.
4- A large number of young adults make an impact on economy.
5- Volcanic eruption has catastrophic impacts on surrounding land.

مهدیه خ
میهمان
مهدیه خ

Common mistakes 8

1-Economy will be grown by more young population.
2-Success has been achieved through the careful planning.
3-Additional information must be provided for customers.
4-More services can be given to VIP guests.
5-Significant progress has been made in tourism industry.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

Common mistakes #9:
1. For decades’ population has remained steady.
2. Teacher asked me to count hazardous impacts of overpopulations.
3. Nobody can deny enormous impacts of inflation.
4. Corona pandemic is tremendous in case of psychological issues.
5. Inadequate investment in social skills limit individuals’ ability to have productive solutions.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

Collocation: impact
1. Rapid growth of young adults may have adverse impact on social issues.
2. It is difficult to measure environmental impact of inequality of young and old proportion of population.
3. Demographers are investigating long-term impacts of the considerable increase in population of past decade.
4. Surpass of number of young people to other age groups quickly make an impact on the quality of other’s lives.
5. I have reasons to show population growth has profound impact on world food demand.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

writing #9: The chart illustrates yearly spent times (in minutes) for different sort of telephone calls by people of United Kingdom between1995 to 2002. There was a smooth rise for local fixed lined from 1995 to1999 which was about 70 minutes (billions) to around 90 minutes (b). then there was a downward trend from 1995 to 2002 and spent time decreased to near 70 minutes (b). National and international fixed line calls surge slightly from about 40 minutes (b) to around 60 minutes (b). There was also an increment in mobile calls, it grew sharply though. Clearly the amount of… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

The bar chart depicts the time that UK residents spent on different type of telephone between 1995 and 2002. (19) The local-fixed line was the most popular call type in the UK. It started from 72 billion minutes in 1995. This trend reached a peak at 90 billion minutes in 1999 and then this calls decreased to 70 billion minutes in 2002. The duration of calls in 2002 was back to the time in 1995.(56) National and international – fixe line was the second popular call type among the British calls. In 1995, there was a dramatic rise from 38… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

The chart above demonstrates the time spent by inhabitants of England on telephone calls through local fixed lines, national and international lines, and mobile between 1995 and 2002. (28) Local fixed-line calls have been continuously higher than other types of calls between 1995 to 2002. It raised from 72 billion minutes in 1995 and it peaked at 90 billion minutes in1999. Then this call decreased to its previous value at the beginning of the period (72 billion minutes). (49) National and international fixed-line calls have been on the growth from 2000 to 2005. It raised from under 40 billion minutes… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با تشکر

اشکان مظفر
میهمان
اشکان مظفر

writing 9: The chart illustrate the time spent by UK residents on different three types of telephone calls between 1995 and 2002. Local fixed line calls rising from 1995 until 1999 and in 1995 shows that local calls about upper than 70 billions minutes,actually in 1999 the chart shows local fixed calls a peak.after 1999 until 2002 shows a fall near by 70 billions same as 1995. national and international fixed line calls grew slightly rise from 1995 to 2002 and also it shows a rise about 30 billions minutes to 60 billions minutes over 8 years between 1995 and… بیشتر بخوانید

Ashkan mz
میهمان
Ashkan mz

writing 9: The chart illustrate the time spent by UK residents on different three types of telephone calls between 1995 and 2002. Local fixed line calls rising from 1995 until 1999 and in 1995 shows that local calls about upper than 70 billions minutes,actually in 1999 the chart shows local fixed calls a peak.after 1999 until 2002 shows a fall near by 70 billions same as 1995. national and international fixed line calls grew slightly rise from 1995 to 2002 and also it shows a rise about 30 billions minutes to 60 billions minutes over 8 years between 1995 and… بیشتر بخوانید

Sanaz Pj
میهمان
Sanaz Pj

The chart illustrates the amount of time spent on telephone calls in three different groups:Local line, National and international fixed line and Mobiles in over the years between 1995 and 2002 in UK. In 1995, Local calls were about 70 billion minutes. It started a rise from 70 billion minutes in 1995 to 90 billion in 1998. After reaching a peak the call had fallen back to 70 billion in 2002. National and international fixed line calls grew steadily all over the period rising from 38 billion in 1995 to 61 billion in 2002. At the beginning of the chart… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 9 : This bar chart shows the time spent on various kinds of telephone calls in UK during an eight-year period from 1995 to 2002. Local fixed line calls grew from 72 billion minutes (BM) in 1995 to 90BM in 1999, before it started to decline to about 72BM again in 2002. Other category of fixed line calls, national and international, rose gradually from 37BM to 62BM throughout this period. Mobile calls increased slowly from almost 3BM in the beginning of the period to 15BM in 1999. It surged dramatically during the last 4 years of period. In fact,… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; impact:

1. The environmental impact of industry is very huge in big cities.
2. Scientists are looking for the negative impact of climate change.
3. Information sharing has a significant impact on improving national security.
4. It was important for researcher to measure the real impact of population growth
5. There is an enormous impact of the food crisis on people living in undeveloped countries.

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Writing 8 It is a fact that some countries have much more youth groups rather than old people. There are both upside and downside in this situation (25). Increase in the number of young people brings some benefits. Firstly, countries that are in this situation achieve the great economic growth in future if they have plans. many young people produce more workforce. So, more products and goods are produced. As a result, these products can be sold to other countries and the economy expands more. Secondly, people in their youth are in good health because of their excellent physical and… بیشتر بخوانید

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

Collocation ‘information’:
1. The latest information about a survey on young population was totally wrong.
2. The Prof asked me for detailed information.
3. I’m in charge of providing information for the institution.
4. Young generation is lack of reliable source of information for its planning.
5. Government keep away confidential information from older people.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

Common Mistakes 8:
1. Inadequate job opportunities, force young students to migrate.
2. A drastic growth is seen in young population.
3. Population growth surpass more than expectations.
4. New policies intend to allocate more budget for education.
5. 4 minutes is dedicated to every student to speak and defend his/her self subject.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

سلام خدمت شما.
برای شروع کتاب های cambridge ielts از کدام جلد آغاز کنیم؟ حتما باید از جلد اول شروع شود یا ابتدا جلد های جدید تر را موشکافانه بخوانیم، اگر فرصت شد به عقب برگردیم؟ متد خاصی وجود داره؟
مرسی

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

writing 8: There are both merits and demerits to the growing of young adults in comparison with older ones. In the following we are going to examine related issues for both sides. (31 words) Increase of young people in society has exactly various good points. First, it provides a bold opportunity for a country to develop industries in different aspects, new ideas related to international business, commercializing local business and even export them, provide more human resources for infrastructural issues like transportation. Secondly, young adults can adapt themselves more to harsher conditions, by harsher conditions I mean economical disrupt, overpopulation,… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

سلام.وقت بخیر. در تصحیح Writing جلسه هشتم مواردی خطا دیده شده است که قبلا با لانگمن مطابقت داده شده ، لطفا ملاحظه فرمایید: 2. there are a large noumber of young adults longman: A large number of students have signed up for the course. 4. …growing youth population longman: growing number of people are taking part-time jobs. 6. it can decline the percentage of people longman: The pilot declined medical treatment after the accident. 7. average cost of country longman: the average cost What’s the average cost of a wedding in the UK? 15. there is a potential problem longman:a… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

In a country, its young or old population may be predominant. Some people think that having a young population is always more beneficial for society than having an old population. However, both of these conditions can have advantages and disadvantages. In this essay, I try to discuss both aspects. (49) The predominance of the young population in a society undoubtedly has advantages. First of all, the youth can be considered as an enormous force for the development of the country. Young people have more enthusiasm and energy for discovering and doing things. Governments can exploit these properties of young people… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام متاسفانه این رایتینگ من تصحیح نشده که مربوط به جلسه 8 ام هم هست و به موقع ارسال شده است با سپاس

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با درود بر شما استاد تصحیح این زایتینگ من جا افتاده با تشکر

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 8 : In recent years, there are a large number of young adults in some countries. This human potential provides more ideal opportunities for society while there are a range of the wider issues that should be considered. (36 words) Youth population has several real benefits to the whole country. First of all, more workforce can be a major force for development in many nations. Young adults increase the percentage of the workforce as one of the significant factors to help economic growth. Local employers and entrepreneurs can recruit them to maintain production levels. Secondly, high efficiency can be… بیشتر بخوانید

اشکان مظفر
میهمان
اشکان مظفر

سلام و وقت بخیر من به دلیل کرونا نتونستم تکالیف و انجام بدم و سر کلاس نتونتم حاضر بشم میتونم تکالیف جا افتاده رو انجام بدم و ارسال کنم؟

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

At present, the population of some countries includes a relatively large number of young adults, compared with the number of older people. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? Nowadays, the population is an important aspect of the management of countries. In some part of the world population of young people are more than aged people. In this essay, the positive and negative aspects of this issue will examine (40). There are some benefits when most of the population is young people. First of all, the youth population are an active labour force. The young workforce is more… بیشتر بخوانید

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Writing 7 The graph indicates that the average weekly time spent on different leisure activities (TV and computer) by schoolchildren at age 10 to 11 between 2000 and 2008 (27). Schoolchildren spent about 3 hours per week on computer at the beginning of period in 2000. After that, it showed an upward trend to 15 hours per week from 2000 until 2004. After this time, it showed a slow increase between 2004 and 2008 and then reached a peak to 21 hours in 2008 (54). Schoolchildren spent much greater time on TV rather than on computer at the beginning of… بیشتر بخوانید

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Common mistake 7

1-A large number of young people provide more chances to develop the economy for any country.
2-Young people require more facilities than old people.
3-government should employ more workforce.
4-Scientists should do more research to find the best solution.
5-government need more effective planning to employ young population.

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Collocations with job

1-The level of job satisfaction is high in big cities.
2-Job security is more important than high salary.
3-Nowadays, plenty of people apply for a job on the internet.
4-Many adults take a temporary job to increase their income.
5-some women are not able to cope with their demanding job.

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

The graph below depicts the average weekly time spent by schoolchildren at age of 10 to 11 watching TV and working with computers between 2000 and 2008. (27) The time spent working with the computer at the beginning of the period in 2000 was under 4 hours. Then it slowly increased to nearly 5 hours until 2001, and it rapidly increased to 15 hours until 2004. This time slowly growth again to nearly 22 hours until 2008. Overall the time spent working with the computer has continuously increased from 4 to 22 hours during 2004 to 2008. (69) In contrast,… بیشتر بخوانید

Sanaz pj
میهمان
Sanaz pj

The line graph shows the average weekly time spent on two leisure activities(TV and computer)by school children at the age of 10 to 11 at home from 2000 till 2008. Using a personal computer was not a favorite leisure activity at the beginning of the period 2000 among schoolchildren because the starting point of the graph was under 4hours.this number increased steadily to 16 hours in 2004.then it increased again and in 2008 it rose to a peak of 22 hours per a weak.the ending point of graph showed that. Watching tv was more interesting than using a computer among… بیشتر بخوانید

Sanaz pj
میهمان
Sanaz pj

Nowadays people are interested in visiting unconventional locations like deserts and they rather experiencing difficult situations.of course there are some pros and cons for who visits these places. There are many positive points of visiting inconvenient places like deserts.First of all,tourists can improve their abilities and their self confidence by traveling to places with difficulties and serious problems.they can improve their physical and mental abilities.they can experience different situations or maybe difficult positions that can improve their decision-making skill.secondly,Visiting such specific environment is a great and nice opportunity for gaining important information.they can take pictures of rare animals that belongs… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 7 : The line graph shows the average weekly time spent by schoolchildren at the age of 10 to 11 on two human activities from 2000 to 2008. Children spent just 3 hours per week at the beginning of an eight-year period in 2000. This average length grew slowly until 2001, and then it increased rapidly to about 15 hours a week in 2004. After that, the graph increased more slowly than 4 years ego to approximately 22 hours a week in 2008. Schoolchildren spent more than 20 hours per week on watching TV in 2000. This number was… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistakes; (7):

1. Young people can apply for a permanent job in capital and industrial cities.
2. Government should try more to improve job security in big cities.
3. Statistics show that there is more job satisfaction in small towns.
4. Teenagers should take some temporary jobs to experience about working.
5. Maximum information sharing without restriction can find demanding jobs.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; More:

1. There are more ample opportunities for developing in big cities.
2. Most of people have more support of their families in small towns.
3. Information sharing must be limited more to improve national security.
4. In recent years, rapid population growth has caused more shortage of food.
5. Government should encourage more regional development in the inner cities.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Average time spent schoolchildren on TV and computer Two graphs demonstrate that how many hours per week pupils use up TV and computer since 2000 until now(19). Watching television by children at the age of 10_ 11 years started at 21 hours per week in 2000 and this trend remained stable until 2003. There was a sharp decrease between 2003 and 2004 and the duration of watching TV declined to15 hours. Although there were some fluctuations between 2005 and 2007, it remained constant around 15 hours per week until the end of the period (68). Using the computer started at… بیشتر بخوانید

محمد قندعلی
میهمان
محمد قندعلی

استاد خواستم بپرسم برای استقاده از to برای مفعول طبق جدول درس 1 open forum برای say and speak and tell در کدوم حالت to به کار میبریم ؟؟؟

محمد قندعلی
میهمان
محمد قندعلی

Mistake 3:
1: there is lack of penetrant in these areas
2: there is much money for cost
3: there is some advice in my doctor
4: there is a little water in the river
5: there is less pollution in a small town
Mistake 4:
1: he is studying and trying to pass exams
2: we were laughing and talking about party
3: I shall went and asked him
4: he were smile and dance in party
5:she is loving and wanting her partner

ghandali
میهمان
ghandali

استاد 4شنبه کلاس هست دهم محرم نیست و تاسوعا هست.

ghandali
میهمان
ghandali

Misstake1:
1: I want to get help him
2: he emphasized the need for better playing soccer
3: adults are depends of their parents
4: I always arrived at home early
Misstake2:
1: I always use my tablet for reading books
2: without spending money for trip
3: I learned foreign language by listening
4: workers need to safety carefully before taking work

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Common mistakes 6

1-Developed countries should send their experts to underdeveloped countries.
2-poor countries are not able to enhance their farmers’ knowledge.
3-Farmers might have a good harvest when they use advanced technology.
4-Rich countries must provide facilities for poor people.
5-All people must have equal opportunities in education.

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Writing 6 It is the fact that considerable progress has been made in agriculture but there are many people all around the world who suffer because they go hungry. This essay will discuss two main reasons as well as solutions for these problems (41). There are two main reasons for this issue. First of all, many countries around the world are still underdeveloped and they don’t take advantage of advanced technology. These countries suffer from different problems such as inflation, inefficient governments, lack of education, drought and war so people who live in these countries don’t have access to technological… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 6 : Despite recent developments in agriculture, there is a severe shortage of food in some countries. Several decisive factors have caused this serious problem, Although several satisfactory solutions have been found. (31words) There are several obvious explanations for the food crisis in the world. First of all, rapid population growth causes global hunger. At the same time overpopulation in some countries can consume natural resources in huge quantities. So food security may be threatened by the lack of good nutrition. Consequently, millions of people will go hungry and be malnourished. Secondly, Most of this problem actually exists in… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

In spite of the advances made in agriculture  many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can we done about this problem? While modern agriculture has been advanced, a lot of people feel hungry in some countries. There are many reasons for this problem and solutions.(23) There are major reasons of becaming hungry in globe. First of all, different areas of the world have different climate. Some of these regions aren’t suitable for efficient agriculture. Countries that are located on desert have insufficient water resources and agriculture is an impossible thing in this regions,… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

در تصحیح writing جلسه پنجم عبارت on the south side خطا دیده شده است. مرجع این عبارت در لانگمن به شرح زیر است:

the east/west etc side
The shop was on the west side of Culver Street.

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

The two maps below demonstrate the construction of facilities on an island. The top section of the map illustrates the condition before and the down section after building the facilities. On the top section, there is only a beach on the left side of the island. Apart from that beach, there are no other facilities on the island. However, on the down section of the map, a restaurant is observed in the north of the island. Moreover, there is a reception in the middle of the island which is connected to the restaurant by a vehicle track. The construction of… بیشتر بخوانید

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Common mistakes 4

1-Teenagers enjoy spending time with their friends and having fun.
2-Teenagers do not worry about earning money and getting job.
3-Tourists see wildlife habitats and gain knowledge about animals and plants.
4-it is hard for visitors to keep going and walking in difficult places.
5-people in remote areas don’t have health-care facilities and have poor education.

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

collocations with progress

1- There has been significant progress in tourism industry.
2- The government evaluate the progress of coronavirus disease.
3- The island has been made steady progress.
4- Technological progress has been made so rapid in last decades.
5- We live in a world of technological progress.

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Common mistakes 5

1-Many uncommon species live in places with difficult condition.
2-Nowadays, everyone is able to share information on the internet.
3-students gave a great performance.
4-many different plants cannot survive because of environmental damage.
5-no one seems to be concerned about current economic issues.

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Writing 5 There are two maps which indicate development of the island in two different times, before and after the building of some services for tourists. In the first map, there is no construction except that there are some trees. In the second map, some changes have been made. there is a reception in a center of island that is connected to other areas. The reception has easy access to the restaurant and the pier with vehicle track. The pier is located in the south of the island for visitors to walk along it and for boats to stop next… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 5 These two maps with a scale of 1:100 show development of facilities for tourists in a small island, before and after a construction project. First map depicts a desert island is surrounded by the sea and expanded in westerly direction. There are a few large tropical trees of coconut palms and very little vegetation across the island. There is a small beach on the western part, but it seems nobody lives in this place. Second map shows some touristic facilities are constructed in the island. There are several travel accommodation in two different zones with a footpath around… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistakes; (5):

1. The small pier was demolished by engineers to renovate a new wharf.
2. Some travelers experience a unique trip in the island.
3. Tourists need more facilities in remote places.
4. There are several benefits you can gain in exotic trips.
5. Everything is replaced by contractor in the tropical island.

Zahra Ghaznavi
میهمان
Zahra Ghaznavi

Common mistake
#5
The island has more facilities for tourism after construction.
Every construction change requires a budget.
Some people don’t like the new island.
Visitors will find ways from footsteps.
The palm trees are located in different parts of the island.
Most tourists like the new island.

#6
Visitors can go around the sea by ship.
Tourists can drink and eat in new restaurant.
Travellers must go to east and west of the island to find accomodation.

Zahra Ghaznavi
میهمان
Zahra Ghaznavi

The structure changes before and after in turist equipment in an island are shown in the charts below.(18) Before construction, there wasn’t any reception and place for serving food like a restaurant on the island. On the first map, tourists didn’t have any habitat for rest and accommodation like accomodation. There is no connection between the island and sea which causes no connection with other islands or countries .(54) After construction, there is a reception and restaurant to the east of the island where visitors can drink and eat. There are footpaths which are connected to main destinations like accommodation… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Writing task 1 Two maps demonstrate the construction of an island that it has been convinient for tourists (15). Firstly, there isn’t any facilities and accomodation for attracting visitors to island in the first map. Nature of island was unique and pristine and the majority of this area was unused. Some palm trees was planted on western and eastern and there wasn’t any accessibility to the beach(48). On the other hand, in the second map the island is modernized. The island was devided to parts west and east that are connected by reception and restraunt. Some accomodations are located on… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

خیر. به طور کامل با ترکیب های لانگمن یکسان نیستند.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

سلام. لطفا در مورد علت خطای شماره یک دو عبارت زیر توضیح بفرمایید: 1.they experience some preferences
2.uncharted ways

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Writing Information sharing is an important subject in the modern world that we live in. Some people think this information should be access easily while others disagree with this idea. I tend to agree with both views (36). Some people agree with limited information sharing. First of all, accessibility of information can help other scientists all over the world to save their time. They should be able to approach information about saving time so, the development of science will be increased. Secondly, Access to the papers is restricted to under sanction regions and also poor countries. People who live in… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistakes; (4):
1. It can reduce the effects of recession and increase the average income.
2. There are many opportunities for sharing information and gathering statistics.
3. Tourists have a personal interest in exotic trips and remote places.
4. Some adults followed a healthy diet and improved their physical health.
5. They must experience uncharted territories and limited facilities.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; Progress:

1. Information sharing can help us to make steady progress.
2. In recent years, unusual trips have made progress.
3. There is significant progress in improving mental health.
4. We should achieve technological progress in big cities.
5. There has been slow progress in developing travel facilities.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

WRITING 4 In recent years, many people have volunteered to spend their vacation time on some trips to unusual geographical areas. Although they may have several real benefits, they must be ready to accept serious challenges of traveling somewhere. (37words) There are some real advantages for people traveling to difficult destinations. First of all, they can gain a unique experience. Visiting remote nature areas is an enormous excitement in their lives. They can see different perspectives and enjoy the magnificent scenery. It will give a new meaning to their personal views of the world. Secondly, their first-hand experiences can help… بیشتر بخوانید

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

main idea writing 3:

maximum sharing:

# enhance innovation
# increase general knowledge

sharing with limitation:

# preserve companies’ assets
# prevent cybercrimes

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

writing: Whether sharing information freely or not it was always a big deal in different spheres like scientific research, business and academic world. It really depends upon the context of information before propagation. (32 words) Some believe that spreading information freely is important even necessary in some cases like general education. First we must recall the fact that we should not necessarily invent the wheel again, so basic knowledge must be ubiquitous among public. Secondly by sharing information people, even ordinary people or experts will both can expand their own skills and standard of living to improve cultures in societies.… بیشتر بخوانید

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Writing: Nowadays sharing information is an important issue in our world. Some people think that information should be freely available. Others think that sharing information should restrict (26). Some people believe that sharing information have positive effects. First of all, sharing information can improve the quality of research. Researchers face many problems during their experiments. Sharing information make it possible for other researchers and companies to give feedback, so it is the best way of solving their problems. As a result of this the quality of research enhance. Secondly. Sharing information can reduce the cost of research. The running cost… بیشتر بخوانید

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Collocations
1-A Poor diet damages your health.
2- A health hazard of eating excess sugar is heart disease.
3- A balanced diet improves our health.
4-A few of families have private health insurance.
5-Regular exercise improves your mental and physical health.

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

متاسفانه من دیر ثبت نام کردم و اسپیکینگ جلسه اول و دوم رو نرسیدم تکمیل کنم، و تنها 10 تا رو رسیدم انجام بدم، اگر ممکنه اون 10 تا رو برای من فیدبک بدین تا سطحم دستم بیاد.
ممنون

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

Entering the information era, the sharing of information issues have emerged too. Although some people are in favor of unlimited dissemination of information, others think that valuable information is better to not share freely. (34) Some people believe that sharing information is advantageous. First of all, other people can use it. When new scientific or economic information is shared, students who are studying in similar fields can use it for their investigations, as well as business owners use it in their jobs. So the accessible information can considerably reduce the costs and times of other people. Secondly, disseminating information can… بیشتر بخوانید

Sanaz.pj
میهمان
Sanaz.pj

Recently,man have researched about new information of the modern world that is useful for living.some people say that sharing every information about scientific,business and academic world is necessary.another group say every one should not access every information. Some people believe that technical, business and scientific information should be shared freely.first of all, it can help for developing the modern world and the way of living.it helps people for finding new information and inventions that are expanding every day.developing technologies can be useful for having easier life.knowing more medical science can make people aware of new illnesses and the new ways… بیشتر بخوانید

zahra
میهمان
zahra

It is believed that subscription in academic,business and research knowledge could be beneficial. Others accept that sharing new knowledge without paying any cost isn’t a good idea. Sharing new achievements assists humans to have a better life. Day by day the number of inventions and accomplishments are increasing . By comparing life from the past to now, there are plenty of inventions in various fields which make life easier. Secondly,it is a good way to plan for future and prevent incidents. Researchers and scientist predict unsure accidents in future by collecting information from different resources in the world. On the… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Sharing information is one of the major effects of modernity. While some people including me suppose that maximum information sharing without limitation is a good idea, others think it must be restricted. this essay will argue about both attitudes (39 words). Some believe all of information should be shared. First of all, it can help people to raise their awareness and perception. Lack of awareness may lead people to superstition. If everyone can access to accurate information, it can improve public perception. An ideal world can develop only when humans can raise their awareness and change their perception. Secondly, sharing… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistakes;(3):

1. There is a lot of information about health insurance.
2. Lack of caregivers damages human health.
3. Some consideration improves mental health.
4. Much knowledge of physical health is widely shared by researchers.
5. Large amounts of pollution has been produced in big cities.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocations; Health:

1. Mental health can be improved if we share our minds.
2. Lack of information may damage to good health.
3. Physicians share the result of experiments on human health.
4. Scientists were gathering detailed information about health hazard.
5. Sharing knowledge with limitation may endanger physical health.

عذرا آهنگری
میهمان
عذرا آهنگری

Grammatical Errors: • People enjoy fresh air in small towns. • I enjoyed growing up in a small town. • Living in a small town help people to save money. • We have access faster transportation in big cities. • Higher traffic jams affect air pollution in a bad way. • Harmful effects of air pollution should be mentioned as a consequence of living in big cities. • We can Macke a better use of our time in small towns. • I use public transportation rarely. • You should try hard to own a big house in a big city.… بیشتر بخوانید

عذرا آهنگری
میهمان
عذرا آهنگری

Collocations: Income- • Working for international companies rise employee’s income. (People can earn more income by working for international companies.) • I decided to generate more income by having a second part-time job. (I decided to work as a consultant to generate more income. • She has an income of over 10bilion RIS a year starting her own business. • She adds to her income by starting her own business. • People have more income in big cities. Effect- • Living in a small town has a good effect on healthy life. • Belonging to a community reduce the stress… بیشتر بخوانید

عذرا
میهمان
عذرا

Some people think living in a big city is very reasonable; first of all, living in a big city let people to have more educational advantages. There are more schools and universities that give people more options to choose and tack advantage of better academic services. On the other hand, there are more job opportunities in big cities, mainly local, international companies are located in big cities and its meaning more chance to have better jobs and easier promotions for employees so this advantage enable them to earn more income. Other people believe it’s better to live in small town;… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

سلام. وقت بخیر.
تصحیح رایتینگ جلسه دوم در تلگرام ارسال شده است اما بصورت یک صفحه سفید دریافت می شود و اطلاعات آن دیده نمی شود. لطفاً در صورت امکان اصلاح بفرمایید. با تشکر.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

five example about writing topic:
1# studying on scientific research about detrimental effects of microwaves is valuable for propagation.
2# unwillingness of nations for sharing their tech.
3# who do you think believe that sharing information is power?
4# for example Wikipedia as a free tool which widely share information in various topics.
5# to some extent I’m positive information is the powerful tool for controlling others.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

maximum sharing:
# grow up business
# scientific research on health benefits of reading
# help others’ general information

sharing with limitation:
# prevent abuse of power
# anonymous policy of governments
# not scientifically proved

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

writing: Some people take the view that the teenage periods are happiest moment. First of all, most teenagers live in the moment, which means they give their attention to the situation they are in. Thus, they do not care about looking to the future. Most of the time their parents plan for their future, so they enjoy spending time with their friends and having fun. Secondly, they have fewer responsibility because their parents support them financially and emotionally. Teenagers are responsible for their homework, their own room, so they do not worry about earning money, getting job. If teenagers have… بیشتر بخوانید

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

main ideas

Teenage years

#have no responsibility
# live in the moment
# have lots of fun

Adult life

# freedom of choice
# financial freedom
Have many memorable moments

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Collocations

1- Some adults should take on extra work to increase their income.
2- Adults with high education have high income.
3- Many adults live on fixed income.
4- Most Teenagers don’t have an income.
5- The average incomes rise by 3 percent in the year

مهدیه خیرآبادی
میهمان
مهدیه خیرآبادی

Common mistakes

1-Teenagers are not interested in studying hard.
2-Adults have chance of spending money on whatever they want.
3-Some adults decide against sending their children abroad.
4- There are benefits in living at the moment in teenager years.
5-Most teenagers don’t care about looking to the future.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

numerous people believe that teenager age is happiest. First of all, they don’t have the responsibility of life. Teenagers aren’t responsible for family life and they don’t have financial roles and usually, their parents provide economic needs of the family. Teenagers usually don’t worry about the other family members and also about the future. They live now. Secondly, they have more free time to bring happiness. They possess enough time to experience new things and have fun and also they spend most of their time with their friends and enjoy doing exciting things. Also, they have free time to read… بیشتر بخوانید

zahra
میهمان
zahra

It is believed the second decade of human life is the most satisfying period in life. Firstly , teenagers don’t have many responsibilities. Generally ,families encourage youths to focus on education by preparing convenient facilities and conditions. While study is the main concern of teenagers,parents provide appropriate sources for them. Secondly ,they have financial support. Money is an important element of life which absence of it will cause difficulties. Besides parents, governments invest in various plans for future generations like educational plans ,free dental services for students,… But ,there are some people who presume that adolescents have a joyful life.… بیشتر بخوانید

Sanaz.pj
میهمان
Sanaz.pj

Oxford word skill Unit 1 Foreign: foreign countries are vaccinating their people. Gist: i should report the gist of that essay for conference. Text: she was trying to translate that english text. Recognize: i recognized that actor the moment i saw him. Go through: i should go through my notes for my exam. Guess: we guess living in a foreign country should be hard. Context:she understood that statement’s meaning from the context. Keep a record: i always keep a record of the new objects that i learn. Make a note: for giving an exam the best way for memorizing is… بیشتر بخوانید

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Common mistake(2):

1. There are many opportunity for feeling happiness.
2. Adolescent lives without trying to solve problems.
3. Teenagers need enough time for reading book.
4. An adult is satisfied with traveling around the word.
5. Happiness depends on thinking about life.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Collocation; income:

1. An adult needs to have a fixed income.
2. Happiness depends in part on average income.
3. People in higher income can support teenagers.
4. Adults have to increase their income for the future.
5. Teenagers may work if they are in families on low income.

S.Farid.A
میهمان
S.Farid.A

Writing: Some people suppose that the adolescence is the happiest period of most people’s lives. First of all, teenagers are in a challenging time of their lives. Because there are a lot of unique opportunities for trying, and it can display their passions. It is attractive for them to experience everything and pay attention to understand the world. They desire to show their preferences. Secondly, a lack of responsibility can be one of the major effects of feeling happiness. Those who live with their parents have comfortable experiences of life, because they have the full support of their families, so… بیشتر بخوانید

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Some people believe teenagers have more happiest times than others, while others have an idea that a grown-up person lives happiest(21). numerous people believe that teenager age is happiest. First of all, they don’t have the responsibility of life. Teenagers aren’t responsible for family life and they don’t have financial roles and usually, their parents provide economic needs of the family. Teenagers usually don’t worry about the other family members and also about the future. They live now. Secondly, they have more free time to bring happiness. They possess enough time to experience new things and have fun and also… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام
گفتید که ترجمه فارسی کتاب Oxford word skills در داخل سایت هست، اما من پیدا نمی کنم!! لطفا لینکش رو برام بفرستید با تشکر

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام، لینک کتاب ترجمه شده cambridge-grammar-for-ielts کجاست؟ آیا منظورتون از ترجمه فارسی همون توضیحاتی هست که خودتون نوشتید و همون صوتهایی که گذاشتید هست؟ یا این کتاب یک pdf ترجمه شده هست؟

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

با سلام من لینک نرم افزار کتاب oxford word skills رو برای intermediate پیدا نمی کنم، همچنین نمی دونم باید نمونه جملات برای لغات رو که جز تمرین هم هست رو کجا باید وارد کنم لطف لینک هر دو رو بفرمایید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

سلام وقت بخیر
چندبار شنیدم برای لغات Oxford word skills به نوار زرد رنگ در وبسایت و میمون درحال تکامل ارجاع دادین…
متاسفانه من اصلا چنین چیزی رو پیدا نمی کنم…
اگر ممکنه لطفا برای من لینکش رو در اینجا بفرستید ممنون میشم🌷

ghandali
میهمان
ghandali

سلام استاد برای لغاط فقط یک مثال کافی هست. حفظ کنیم یا اینکه بایستی معنی اون رو هم به انگلیسی بنویسیم و حفظ باشیم.

Fatemeh.sh.mordad
میهمان
Fatemeh.sh.mordad

Common mistakes
Enjoy:
1. I’m enjoying bring my daughter up.
2. Children enjoy listening stories.
3. Please be relax and enjoy your life.
4. Teenagers enjoy their life more than adult.
5. In my birthday I really enjoyed myself

Spend:
1. I buy new clothes and I spend 100 $.
2. Mothers spend time with children.
3. We spend our holiday time to having party.
4. I’m palying with my daughter and I spend a lot of time to her.
5. They should have a time to spend themselves.

حمید منوچهری
میهمان
حمید منوچهری

Some people prefer to live in a big city. First of all, there is a huge connection between people and their demands such as enough shoppong malls, apartments which are equiped with modern facilities, transportation systems that is arranged very well with people’s working time and etc. Secondly people in big cities are more focused on their own tasks and routines, I mean they have a more strong life style policy. On the other hand there are people who strongly believe suburbs and small towns are best places for living, first there is less pollution there and they will encounter… بیشتر بخوانید