دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 3 تیرماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

518
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
310 Comment threads
208 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
16 Comment authors
admins.tohidiمحمود خواجه پورMahsa Hasanpourمحسن سپهرنیا Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
s.tohidi
میهمان
s.tohidi

رایتینگ 23 In today’s word, environmental issue has been a fundamental problem. Although a significant number of people believe that the major threat to ecosystem is the loss of specific flora and fauna at the present time, others including me argue that various parameters such as rising see levels and depletion of Ozon-layer are more responsible for the rise of environmental problems. (60) There is no doubt that losing some specific animals or plantations can bring about the most vital environmental challenge. First of all, biodiversity is tremendously important to the planet. If an animal in the food chain disappears,… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

کالوکیشن جلسه 23

Responsibility

1_Governments have the responsibility for providing the job for teenagers
2_children shouldn’t shirk responsibility and ignore their duties.
3_parents must accept full responsibility for their children’s behavior

Law

1_ everyone has a duty to obey the law whether or not like it.
2_green taxes law should be introduced to prevent environmental problems.

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

باسلام
درخصوص رایتینگ 23 نمونه ارائه شده توسط مدرس سوال داشتم

1- در پاراگراف سوم (بادی دوم مقاله) کلمه sever احتمالا به جای کلمه severe
به معنای شدید نوشته شده

2- در متن سوال از ما خواسته شده تا در پاراگراف دوم سایر مشکلات مهم محیطی بررسی شود در صورتی که در نمونه ارائه شده مشکل کمبود غذا مطرح شده که ارتباط با مشکلات محیطی ندارد یا حداقل رابطه آن اصلا بیان نشده است

ممنون وسپاسگزار خواهم بود در این مورد توضیحی بفرمایید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 24/ The charts compare the four fuel sources for electricity generation in Australia and France in the years 1980 and 2000. (20 words) In 1980, total electricity production of Australia was 100 units, half of which was made from coal. The rest belonged to natural gas and hydro power with the same share of 20 units, followed by oil with a share of only 10 units. In 2000, total production had increased by 70 units, which coal and hydro power were the most important sources of electricity generation with 130 and 36 units, respectively. (71 wards) Total electricity production… بیشتر بخوانید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Collocations 24/

1-Coal is one of the contributory factor to produce electricity power.

2-The effectiveness of curfew depends on a number of factors.

3-It is very important to consider all the main factors in making decision on employment.

4-I think unpaid community services is an important factor in shaping students’ personalities.

5-Hunger and poverty are two important factors in determining the level of development of countries.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 24 The pie charts compare the amount of electricity production in Australia and France by 1980 and 2000, by five fuel sources. (21) In 1980, the total electricity generation in Australia was 100 units, half of the electricity generation which produced by coal, was 50 units of the total production, both natural gas and hydropower produced 20 units, while oil generated only 10 units. In 2000, the production dramatically increased to 170 units, almost doubled, and coal become the dominant participant by producing about three-quarters of the total generation. 36 units of electricity produced by hydropower, other sources contributed… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation- Factor:
– Lack of water resources is the main factor in the agriculture problem.
– There are many political factors behind the sharing of important information.
– Learning a new language in the early year’s is a significant factor in creating a better future
– People should consider all factors in selecting big cities for living.
– Most employees look for another job because of economic factors.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

, I will be ready to work at the museum if these schedules does not clash or overlap.
به جای ترکیب schedule clash/overlap از چه ترکیبی استفاده کنم استاد؟

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

اصلاح رایتینگ 23 The environmental condition has become the main issue for the world. Although some believe that the main environmental problem is the disappearance of rare species, others including me, believe that there are other considerable threats against the environment. (38) Some believe that the loss of individual species is the main environmental problem. First of all, in the long term, by the destruction of natural habitat and loss of species of animals, the genetic diversity will be decreased, and the resistance to disease and environmental changes will be reduced and also will have defects in the wildlife ecosystem.… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

سلام استاد
دوتا ترکیب توی رایتینگ 23 فیدبک دادید
– threats we have met
ترکیب meet threat توی دیکشنری داریم و ایراد جمله رو متوجه نشدم.

-keep industry/business afloat رو داخل کتاب بارون فصل 7 اولین بخش داریم ولی جای دیگه ای ندیدم. به نظرتون استفاده نکنم از این ترکیب؟ چون خیلی ترکیب سطح بالایی هست اگر درست باشه
تشکر

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammatical mistake #23

– the force of the impact from a species loss does have a great influence on habitat.
– globalists have focused to protect the environment.
– nowadays media control the perception of the people
– the house is furnished with great furniture.
– the government has received a lot of advice from many environmentalists

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation responsibility

– the government should take responsibility for menaces to the environment that have done by factories.
– many believe more activists should take responsibility for the extinction of species.
– the government and activists shared a responsibility toward carbon emission program.
– authorities refused to accept responsibility for the habitat destruction
– having kids learn a foreign language or not is the full responsibility of educational authorities

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 23 Preserving the environment has become a vital responsibility of many authorities. Some believe that extinction of a species is the main problem we are facing but others including me think that there are much greater threats we have met. (39 words) Those who insist on the importance of species loss have some facts to prove such a theory. First of all, loss of a species affects all the flora and fauna in the habitat. Every specific living creature has a life cycle that is extremely bonded with others living in a habitat. So if one species vanishes, it… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 23 Some people believe that the main environmental problem is the disappearance of particular species. Others, including me, believe that there are other major environmental problems. This essay will discuss both opinions. (31) Some believe that the loss of individual species is the main environmental problem. First of all, in the long term, by the destruction of natural habitat and loss of species of animals, the genetic diversity will be decreased, and the resistance to disease and environmental changes will be reduced and also will have defects in the wildlife ecosystem. For example, many species of animals in Iran… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation- Responsibility

– Teenagers must accept responsibility for their mistakes.
– Tourist industry takes responsibility for their tours in unusual locations.
– Most people deny their responsibility for environmental problems.
– Tourist industry has full responsibility for tourists’ safety.
– Scientists have total responsibility for their research.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common mistakes 23

– Adults give a lot of useful advice to their teenagers.
– There is a lot of equipment for tourists.
– Scientists have some useful information about agricultural problems.
– there is a lot of traffic in big cities.
– Some people believe they can earn a lot of money in big cities.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

idea 23

loss of particular species

# all creatures are bonded together
# extinction of a species might destroy a habitat

more important problems

# earth is overpopulated
# factories cause much greater damage

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

تصحیح رایتینگ 22 ielts 15 general You have rented a house by a lake for the summer. Write a letter to a friend. In your letter • Describe the house • Describe how you are spending your time there • Invite your friend to come and visit Dear peter, As you already know, I am on vacation with my family and I have just rented a magnificent house by a beautiful lake. Since the atmosphere is cosy here, it would be lovely if you could join us. The house is a two storey classic house. It is furnished with many… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common mistakes 22
– Learning a foreign language helps students to find better opportunities.
– Some people prefer big cities to find a better career.
– There are many factors for less usage of fast foods.
– Overusing water sources inflict agricultural problems.
– More opportunities are available for students in big cities.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 22 The pie charts show the average consumption of three nutrients in regular meals in the USA. The most usage of sodium appears from dinner by 43%, while 29% of the whole percentage is from lunch, and breakfast and snack have a similar proportion by 14% responsible for the whole sodium intake. Dinner is also responsible for saturated fat by 37%. Moreover, lunch is the second biggest contributing factor of this nutrition by 26%, and snack has similar accountability for saturated fat by 21%. Still, the snacks have the smallest share with only 16%. The biggest share of sugar… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation- balance
– They need to keep a balance between learning a new language and other studies.
– Some employers need to alter the balance of payments to employees to satisfy everyone.
– People have to consider a healthy balance of meals.
– Agriculture depends on the natural balance of groundwater.
– Sharing information helps countries to keep political balance.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 22 You have rented a house by a lake for the summer. Write a letter to a friend. In your letter • Describe the house • Describe how you are spending your time there • Invite your friend to come and visit Dear peter, As you might have heard, I am on vacation with my family and I have just rented a magnificent house by a beautiful lake. Since the atmosphere is cosy here, it would be lovely if you could join us to spend a day or an evening with my family. The house I have rented is… بیشتر بخوانید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 22/ The three pie charts compare the average ratio of the three nutrient categories, including sodium, saturated fat, and added sugar consumed in regular meals by Americans. It is clear that the most proportion of sodium consumption comes from dinner, at 43%. lunch is responsible for 29% of sodium intake, while breakfast and snacks have the same share of half the sodium in the lunch meal. Similar to sodium, dinner accounts for the greatest share of saturated fat in the United States, at about 40%. Lunch with 26% and snacks with 21% share of saturated fat consumption, respectively, have… بیشتر بخوانید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Collocations 22/

1- People should keep balance between different nutritious foods to be healthy.

2- Most people do not pay attention to the healthy balance of the foods they eat

3- Some believe that learning several foreign languages at an early age can upset a healthy balance of child’s mental.

4- Excessive consumption of sugar upsets the body’s natural balance.

5- Recycling can help us improve the ecological balance of the city.

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

با سلام رایتینگ 22 The pie charts depict average consumption of 3 sort of supplement (sodium, saturated fat and added sugar) in 4 common meals in the USA. All of these substances would be deleterious provided that they are overused. Overall, it is clear that dinner, as a common meal, contributes the biggest share in 2 of 3 charts that show it may be harmful. While nutrients which are come from breakfast are slightly lower than others, therefore it has to be the healthiest. The initial impression from the first chart is dinner responsible for more than two-fifth of sodium… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

کالوکیشن جلسه 21

Governments should try to raise awareness about the importance of recycling.
There was a lack of awareness about the music’s influences among the people.

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

با سلام واحترام it is believed that, we do not recycle the household garbage sufficiently. Some suggest just imposing a new law can force people to recycle would be the best option. while, others including me agree with better new ways beside recycling law. (41w) On one hand, some argue that new rules are vital to improve recycling. First of all, separating trash in home firstly would bring lower cost rather than in recycling centers. So, a strong obligation for householders to separate their waste into different bins will decrease further expenses dramatically. An example to illustrate the point could… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

بله چشم حتما
رایتینگ 21 می باشد

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation awareness

– Social awareness has increased since the government passed recycling laws.
– if the government had raised awareness about imposed curfew, fewer teenagers would have been hurt.
– villagers growing awareness of managing their crops will stop their families to suffer from starvation.
– building awareness among teenagers about learning a foreign language is actually a change of their perceptions.
– farmers now have a much greater awareness of the drought.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 21 Recycling has become modern cities’ necessity nowadays. Some people believe that not enough wastes are recycling from sources which are people’s houses and the legislation on recycling is imperative, but I think there are also other measures which can be taken to reach our goals. (45 words) Undoubtedly, imposing laws on household wastes serves many purposes. Firstly, people become aware of the importance of such matter. Some people don’t take things seriously until they are required by law. Although bulk of the population seems to know how important recycling is, it is a good practice to raise awareness… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

idea 21

laws are needed
# people become aware of the importance of the matter
# forces wrongdoers to behave properly

laws are not needed
# educating kids at school
# use media to change people’s culture

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

laws are needed
# some organizations need legislation to behave properly
# imposing law makes it clear for investors to step in

laws are not needed
# communities can enforce corporations involved
# by managing to fund the government can provoke recycling companies

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

my bad. I’ve got it now smile

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 20: The bar chart illustrates information about three main exports in Southland by over two decades from 2000 through 2025. International tourism was the main export in the whole period with average revenue of 8 billion pounds(BP) by 2000, and it had risen to 9 BP by 20.., and it is expected that this industry to reach the highest earnings to approximate 10 BP by the year 2025. Dairy products were the second export revenue of 7 BP by 2000, and it had increased to 10 BP by 20.., unfortunately, unlike the international tourism industry, dairy products is predicted… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common mistake 20:
– Travelling to a nice hotel is easier than going to an unknown location.
– Most people want to live in a bigger city.
– Students who learn a new language in school are happier than others.
– Teenagers need to find a temporary job faster to have a better future.
– Employees with reasonable income are happier.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation – Authority:
– Teenagers must not challenge adults’ authority.
– Tourists have absolute authority to ask for information about the place of travel.
– Some countries gave scientists the authority over sharing information.
– Some employers abuse their authority to take advantage of teenage employees.
– Some countries have the authority to set a curfew for teenagers.

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

کالوکیشن جلسه 20

1-Imposing curfew is a legal authority of governments.
2- It is believed that unpaid community services can undermine teenagers’ authority.

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

رایتینگ بیستم با احترام The pie chart provides information on three major exports from Southland in 2000 and 20…. there is also an export forecast in 2025. Overall, it is clear that international tourism and dairy products had the biggest share of export and will be the two largest exported products in this country. By contrast, revenue generated of meat products will experience a downward trend over the period. At the initial value of about 8 billion pounds (BP), international tourism was the major export earner in 2000. It also had reached just under 9 BP in 20… before the… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

با سلام اصلاحیه رایتینگ -تغییرات مقدمه ایجاد شد Crating a sense of unity is one of the music potentials. It is often said, music has a great power to absorb people in different nations, regardless of their cultural backgrounds or ages. I completely agree with this point of view. (41) Music can certainly reach across the variety of cultures and connect people together. On the other words it is boundary less. It can evoke strong feeling from audiences such as happiness or sadness, regardless of their cultures or believes. For instance, French musicians are well-known around the globe due to… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

اصلاحیه رایتینگ19 It is often said, music has a great power to absorb people in different nations, regardless of their socio-cultural backgrounds or ages. I completely agree with this issue. (30) Music can certainly reach across the variety of cultures and connect people together. On the other words it is boundary less. It can evoke strong feeling from audiences such as happiness or sadness, regardless of their cultures or believes. For instance, French musicians are well-known around the globe due to their full of emotions music. A foreign language may burst into tears or be over the moon by a… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

It is often said, music has a great power to absorb people in different nations, regardless of their socio-cultural backgrounds or ages. I completely agree with this issue. (30) Music can certainly reach across the variety of cultures and connect people together. On the other words it is boundary less. It can evoke strong feeling from audiences such as happiness or sadness, regardless of their cultures or believes. For instance, French musicians are well-known around the globe due to their full of emotions music. A foreign language may burst into tears or be over the moon by a French musician.… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common mistakes 19:

– Most teenagers have similar behavior.
– They have developments in scientific research.
– Sharing information is beneficial for everyone.
– Most tourists prefer to see natural places.
– Teenagers are responsible for their future.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation-Assumption:

– Agricultural problems are based on the assumption that underground water has decreased in past years.
– There is a common assumption that tours in unusual places are more dangerous than regular tours.
– Schools have a reasonable assumption for teaching foreign languages to students.
– Most people have a wrong assumption about living in big cities.
– They make a lot of assumptions about agricultural problems.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 19 There is a hypothesis that music is an international language, and everyone around the world can connect to others in any culture or generation without any requirements such as translations. While I think this belief is reasonable, some people have a difference of opinion. (45) Some people believe that music can attract people from different cultures and ages together. First of all, most people prefer to express their emotions through the music and melody and affect others to understand the feelings about any occasion such as different events in cultures in any generations. Secondly, the various pieces of… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

با سلام جهت ایده پردازی این رایتینگ
اگر کاملا نظر موافق بنویسیم
آیا می توان
یک پاراگراف تاثیرات روی فرهنگ ها و پاراگراف دوم تاثیر روی نسل ها را صحبت کنیم

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 19 It is widely known that music is a universal language and belongs to everybody on this planet. It is believed by some people that music unites nations with different cultures and also different ages. There are aspects confirming this belief however there are ideas that denying it. (47 words) There are ideas that are complementary to this statement. First of all, music does not belong to a particular group. This means no one can control people by having authority over music. Therefore, different cultures find value in it, which they can enjoy the freedom of relating to each… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation 18

– By comparing these two methods we find an enormous difference.
– By seeing the difference between these two methods, the government voted for teaching foreign languages in primary schools.
– Teaching them another language has made a huge difference to their mental health.
– experts have spotted the difference between teaching them a foreign language in elementary schools and high schools.
– by focusing on their intellectual development we can see psychological differences in kids.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

#18 grammatical mistakes

– Teaching another language in primary school has become a necessity.
– Helping kids to understand new grammar is tricky.
– Developing their cognitive thinking has been done throughout their studies in primary school.
– Providing enough resources for kids to learn new languages is a challenge.
– Forcing kids to study another language is not an innovative idea.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

رایتینگ 18 There have been several complaints about the reception area where visitors to your company arrive. Your manager has asked you to suggest how the reception area could be improved Write a letter to your manager. In your letter • Describe the complaints that have been made • Say why the reception area is important • Suggest how the reception area could be improved Dear Mr. Johnson I am writing to you about complaints we received from our visitors against our company’s reception. Complaints are mainly about the receptionist and her hospitality. Although she is a reasonable person, filed… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه هجدهم: . The pie chart presents the four main factors involved in decaying agriculture land productivity. The table, also, shows the different causes in this degradation by region. . . The pie chart clearly shows that the most important reason for the decaying of agriculture land is over-grazing (35%). The second impressive factor is deforestation with 30 percent . 28 percent of degradation is due to over-cultivation. The remaining 7 percent is due to reasons that have less impact on the decay. . . The presented table is a comparison of the three different regions. Europe has the… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

The pie chart illustrates major reasons of less productivity of agricultural land in 3 different areas over the course of one decade. The table also lists how these reasons brought about land degradation in the 1990s. Overall, as it depicts over-grazing represented the biggest share of degradation while, the table shows Europe, one of the regions which is listed, had noticeable percentage and was affected the most by this. Excessive grazing, deforestation and over cultivation totally constituted more than 90% of degradation whereas share of other reasons were negligible, lower than 10%. Although Over-grazing, as a major reason, accounted for… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 18 The pie chart shows the four main reasons for worldwide farmland degradation in the 1990s. About 35% of land degradation is affected by animals overgrazing, and 30% of land erosion reason was clearing forests. Also, 28% of the degradation of the global lands is inflicted by farmers over-cultivation, and only 7% of the land erosion is affected for other reasons. The table indicates the land degradation is affected by several reasons in three different regions of the world in 199s. Europe had the highest percentages of land degradation by 23%, while Oceania had 13% of the total farmland… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation: Difference

– Most children have made a huge difference in their lives by learning a foreign language.
– There are significant differences between a stay in a tent and luxurious hotels.
– Most students had a difference of opinion over online universities and traditional universities.
– Most people noticed the differences after moving to big cities.
– Teenagers make a fundamental difference in their future if they find a temporary job.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common grammar mistakes 18

– Moving to a big city is an interesting experience.
– Sharing scientific research would build up peoples’ trust.
– Creating impact in the agricultural industry needs knowledge.
– Protecting the environment is an important part of the governments’ job.
– attracting tourists to unknown locations are one of the agencies’ tricks.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation- Experience:
– Most tourists who travel to unknown locations had the first-hand experience.
– Tourists always want to share their experiences.
– Teenagers must learn from adults’ experiences.
– Experience in temporary jobs teaches teenagers that they should work hard for their careers.
– They would have valuable experience living in big cities.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 17 Nowadays, finding the best time for learning a foreign language in school children has become an important topic. Some experts recommended beginning education in earlier years. While there are benefits in this opinion, there are some drawbacks. There are reasonable advantages for students to learn foreign languages in the early years. First of all, students could learn about other countries’ cultures and understanding other societies and have the flexibility to accept the difference between cultures. So, these children can increase their self-confidence and connect with others more easily. Secondly, they might try more to have developments in learning… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 17 Bilingualism has been farsighted as an educational policy for decades, some scholars recommend it is for the best to teach children their second language in elementary schools, instead of secondary schools. In some ways it serves many purposes, but there are some downsides. (43 words) Teaching another language alongside kids’ native language and some branches of science at primary schools, benefits them greatly. First of all, learning any language by kids in this age group helps them to reach a new level of cognitive development faster. Learning new lexical resource and grammar influences their intellectual development; especially when… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

Basically, foreign languages are taught at secondary schools, but it is recommended by some experts that it would be better for children commence to learn these languages at primary schools. Strong arguments exist in support of both side of this debate. (41) Learning foreign languages at elementary schools has aroused strong feeling among some educationalists. First of all, when kids learn a new language, they have this chance to copy the accent of native speakers because mother tongue interference would not allow adults to imitate that accent completely. For instance, when a Persian speaker starts learning English in secondary school,… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه هفدهم: . Experts have different views about learning a foreign language to student. While some experts believe that foreign language education should begin from primary school, others believe that higher education level is more suitable for learning a foreign. language. . On the one hand,Learning a foreign language has many benefits. First of all, Learning another language can improve quality life in many ways. Being bilingual or multilingual can provide many opportunities for young children in future career. Since as leaning a second language is the easiest when people are more younger, this can lead to earn more… بیشتر بخوانید

Amir Mohsen Ahitabar
میهمان
Amir Mohsen Ahitabar

The age for learning a foreign language is a challenging topic for linguistic , some linguistics believe that learning a foreign language in primary school is more beneficial than in secondly school ,but some experts do not agree . There are advantages if student learn a foreign language in primary school, first of all , better brain ability in childhood can be considered. children can learn a foreign language easier than teenagers .children are curious.so they prefer to learn a new skills . they can manage stress and focus on this skill very well . they are satisfied by acquiring… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation 17
experience

– Rangers must have been through lots of experiences.
– all refugees have traumatic experiences.
– he is a professional in his field, learned by experience.
– in order to gain experience, you must stay patient.
– you will gain experience about monetary policies, by investing in a market

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Idea 17
learning secondary language in primary school

advantage
# boosts their learning
# keeps their mind healthy

disadvantage
# increase burden on their shoulders
# irregularities take place with their native language

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING16 The pie charts compare how much a UK school in 5 kinds of spending costs in 1981, 1991 and 2001. Overall, all categories cleave two chart. First who has dramatically decrease encompass resources e.g. books and other work payment, other have a gradually rise or a considerably peak from school spending. Teacher salaries was the highest chart of budget. Early included 40 percent of spending than rise to peak about 50 percent and it drop 5 percent in 1981 to 2001. The next highest category’s other work payment approximately 28 percent. Over time, it is dropping over 13 percent… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 16: The charts show the total spending changes of different categories in a UK school by particular years in 1981, 1991 and 2001. In 3 decades most of the expenditure was on staff’s salaries. In 1981 40% of the whole budget belonged to teacher’s salaries, and the number slightly rose to 45% in 2001. Only 28% of total spending belonged to other staff’s payments in 1981, and the number dropped to 15% in 2001. In the first decade, 15% of expenses belonged to other resources such as books, and after increasing to 20% in 1991, it dropped to 9%… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Environment:

– Sharing scientific information provides a stable environment among powerful countries.
– The farmers without agricultural knowledge will harm the environment.
– Children must be taught to protect the environment.
– Understanding teenager’s requests provide a safe environment for a better future for them.
– People believe using natural resources is bad for the environment.

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

The chart depicts, the amount of money spent on numerous categories in 3 different years in 1981,1991 and 2001 by a school in UK. Overall, it is clear that the biggest share of budget was dedicated to teachers’ salaries during the period of time, while insurance possessed the lowest share. Teachers’ salaries, as greatest expenditure for this school, were 40% in 1981, had experienced 10% increase by 1991 before decreasing to 45% by the end of this period. Furniture and equipment ‘budget remained roughly stable in the first and last year (ultimately 7% increase). While, insurance had negligible share of… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه شانزدهم؛ . The three pie charts present the tendency to annual expenditure in an UK in 1981, 1991and 2001. . . The teachers ‘ salary has shown a little fluctuation. It has started from 4o% in 1981, after that has followed to 50% in 1991 and afterward has reduced to 45% in 2001. Other resources such as books has shown a similar template. Other workers salary has shown a downward trend during last three decades and has declined from 28% in 1981 to 15% in 2001. . . The charts have obviously illustrated that the amount of money… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

سلام
در رایتینگ جلسه 15 سوال فقط نظر ما ار خواسته
اگر نظر ما به عنوان مثال موافق است آیا مطرح کردن نظرات مخالف از نمره TA کم نمی کند
یعنی نمی شود کل مطرح نظر خود را مطرح کنیم و ایده دفاع کنیم؟

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

رایتینگ 15 there is a specially law about teens in some region of the US that teenagers must to be stay at home after an hour I think so that because it may unsuitable places for them unless go out with their parents, while other believe that they haven’t to intercept them and should be free.(53 words) The rules help us to better manage our lives even though get us tired, we explain the rules can help teenagers or not. First of all, they can spend more time to develop their skills. In fact, more teenagers want to hang out… بیشتر بخوانید

Amir Mohsen Ahitabar
میهمان
Amir Mohsen Ahitabar

In some areas of us teenagers can’t stay outdoor at night without their parent’s permission. Although I think curfew for teenagers can be expedient , it may be detrimental to them in some cases. There are benefits if teenager stay at home at night. first of all, reduction of violence and crime can be considered. curfew can practically prevent crime and violence. Adolescents are most at risk due to high excitement, lack of knowledge and social understanding. some teenagers may go to somewhere at night that maybe problematic for their future. Secondly, culture building can be argued. The next generation… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

اصلاحیه رایتینگ 15 The line graph compares 6 kinds of consumption’s fuel for energy supply in the USA that started in 1980 and scheme until 2030.(23 words) Although, oil and petrol had started from 35 quadrillion units (QU) in 1980. The graph had a fluctuation about 25 years that increased approximately 40 QU. Although it possible the fluctuation will decline but with an incremental fluctuation under 50 QU in 2030. Coal and natural gas as started respectively 15 and 20 QU in 1980. Both of them surge that coal increased more than 5 QU while natural gas fell under 5… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 15 The government in some US states has become to a conclusion to pass a law to restrict teenagers’ activities from a particular time at nights by not letting them be out alone. In this essay, I address some of its features. (41 words) Imposing this restriction does have some advantages. Firstly, passing this law provides more security for teenagers. Teenagers are innocent victims of crimes. Since many teens are being targeted by crimes such as mugging and robbery especially at night, it seems practical not to let them be out in the public in order to lessen these… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Writing 15 In some US areas, people believe teenagers must be limited in some conditions like night hours. While others believe there are some benefits to these limitations, I believe curfew on teenagers may have some drawbacks. There are some reasonable advantages to curfew on teenagers. First of all, teenagers can learn to observe the basic rules and accept valuable discipline imposed by their parents and society, so that would help parents to control teenagers’ commuting and enhance a significant impact on teenagers’ behavior. Secondly, this limitation ensures more security for teenagers, especially at night there are highly dangerous situations… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common mistakes no.15:

– Most teenagers become eventually agree with their parents.
– Tourists appear easily use the internet to find unknown locations.
– They find considerable research about agricultural problems.
– There are generally some consequences for limiting teenagers.
– Developed countries with scientific information seem politically stable.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocation- internet:

– People must use the internet about differences between big cities before moving to a new location.
– everyone should access the internet for scientific research.
– Internet shopping is more reasonable in big cities with air pollution.
– Teenagers spend their free time surfing the internet instead of finding a temporary job.
– Tourists use internet technology to find unknown places.

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 15/ In some parts of the United States, teenagers are not allowed to go out at night due to curfew law, unless their parents are with them. In this essay, I am going to discuss the pros and cons of this law. (41 words) Imposing curfew on children can have many benefits, not only for themselves but also for society. First of all, leaving home at night without parents can be dangerous for children and can put them in trouble, because crimes such as robbery and kidnapping usually happen at night. In addition, Children are also more likely to… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه پانزدهم: . Teenagers are usually interested in spending their time out of door with together as a group. However, in the US in certain areas teenagers are banned to leave the house without their adults at certain time at the night. . . On the one hand, leaving the house without an adult accompaniment is often considered dangerous. The sociological approach helps us to take a comprehensive look at this phenomeno. Teenagers are more vulnerable. They obviously can not protect themselves against dangers alone. They often underestimate the risks of doing particularly actions or going specific places. Many… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

استاد سوالی در مورد رایتینگ
در part2 اگر نظر شخصی رو درخواست کرده باشه میتونیم در جایی که main idea رو مطرح میکنیم از نظر شخصی استفاده کنیم؟
مثلا:
Firstly, I have to say it requires more law enforcement
در کتاب بارون رایتینگ مدام این مساله روتکرار کرده

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

idea 15
curfew

advantages
# reduce crimes
# discipline teenagers

disadvantages
# requires more law enforcement
# some parents become anxious

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

راتینگ 14 The line graph compares 6 kinds of consumption’s fuel for energy supply in the USA that started in 1980 and scheme until 2030.(23 words) Although, oil and petrol had the largest consumption of fuel as started from 35 quadrillion units (QU) in 1980. In fact, the graph shows had a fluctuation about 25 years that increased approximately 40 QU. Although it possible this fluctuation will decline but with an incremental fluctuation under 50 QU in 2030. Coal and natural gas are the same each other as started respectively 15 and 20 QU in 1980. Which both of them… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

استاد لطفا فایل 20 دقیقه ای توضیح کلی در مورد آزمون رو در کانال یا جواب این دیدگاه قرار میدید؟ تشکر

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

#14 grammatical mistakes

– having many sports facilities lets everyone choose their activity freely.
– if we had so many sports facilities we could help our athletes win many medals.
– the government should not let more facilities be constructed in built-up areas.
– they made it easier to attend sports activities.
– they helped locals understand their role in constructing sports facilities.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 14 You recently received a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or to try get a job. You think he/she should get a job. Write a letter to this friend. In your letter • Say why he/she would not enjoy going to college • Explain why getting a job is a good idea for him/her • Suggest types of job that would be suitable for him/her Dear John, I am writing you to give you some tips and hints since you wanted some advice about getting a job or attending college. My… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

اصلاحیه رایتینگ The graph illustrates the trends of 6 different fuels consumption in the USA between 1998 to 2008 and projected consumption by the year 2030. Units are measured in quadrillion (q). Overall, it is obvious that total energy consumption increases moderately in most fuels. Fossil fuels consumption are expected to see significant changes. Oil and fuel have remained relatively important fuel sources over this period, which started with 35q in 1980, after that usage went up and down wildly during next 25 years, reached to 40q units in 2005. It is anticipated this trend will continue to reach a… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

سلام
بعد کتاب کیمبریج 9 چه کتابی باید تهیه بشه؟

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه چهاردهم: . . The given line graph showed the consumption of energy in the USA from 1980 and provided a projection of this use till to 2030. . . At the beginning in 1980 petrol and oil were the main forms of energy resources with about 35 QN. During the same time interval, the amount of clean energy included nuclear, solar and hydropower were less than 5QN. The consumption of these three type of energy had a slight fluctuation and they will be an insignificant energy ingredient in 2030. While using oil and petrol will increase by 50QN… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

رایتینگ چهاردهم : The graph illustrates the trends of 6 different fuels consumption in the USA between 1998 to 2008 and projected consumption by the year 2030. Units are measured in quadrillion (q). Overall, it is obvious that total energy consumption increases moderately in most fuels. Fossil fuels consumption are expected to see significant changes. Oil and fuel have remained relatively important fuel sources over this period, which started with 35q units in 1980, after that usage went up and down wildly during next 25 years, reached to 40q units in 2005. It is anticipated this trend will continue to… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

رایتینگ 13 گUnfortunately, obesity is the most problem that shows between modern societies. I believe that we can normal our healthy by do daily exercise and provide more sports facilities. In fact this facilities need a trainer to educate how use them and being motivated to do it daily.(47 words) positive points about more facilities in the field of sport. First of all, the number of people who do exercise is so low but if we do this plan the number are increase. as more and more people know today more people are eating junk food instead of healthy foods… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ اصلاح شده جلسه سیزدهم: . . Improving public health is a major issue and the people often express their concern about it. While some people believe that more sports amenities will improve public health, others , including me, argue that investing in sports facilities is not enough. . . It is obvious that doing exercise is really useful for the human body. As a result, increasing the number of sports facilities can be useful for general health. First of all, the accessibility of sports facilities can encourage the people to do more activity. Regular physical activities reduce the risk… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه سیزدهم Nowadays, modern life increases the risk of physical health problems due to the rapid technological change and adoption of new technologies. Some believe that providing more sport facilities in public places is an effective way. But I think improving public health needs more than that. (46 words) There are varied reasons why providing more sport facilities lead to promoting sport and enhancing health among people. First of all, it could help to save money. As some people aren’t able to afford their gem membership and purchase indoor sport facilities like treadmill. It means that the financial problems… بیشتر بخوانید

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

با سلام رایتینگ سیزدهم It is believed by someone that extending the number of sports amenities would be the choice in order to develop public fitness, however, others including me argue that other procedures require as well. (33) There are so many reasons that a rise in the number of sport centers can result in improving general health. Firstly, now adays most people are suffering from variety of health issues, for their hectic life styles have prevented them from doing enough exercise, therefore, providing these centers in vicinity of home or office can motivate some to exercise even in working… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 13 Health professionals have come to the conclusion that public health is now in a crisis situation. It seems obvious for many people to insist in a direct relationship between the number of sports facilities and the general health of a society, but others suggest different approaches. (46 words) Providing many sports facilities and centers serves many purposes towards public health. First of all, these facilities become more accessible. Consequently, people who are annoyed by the time spent arriving at a sports venue or even stopped doing their favorite sports for that reason, will become very satisfied to see… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه سیزدهم: . Improving public health is a major issue and the people often express their concern about it. While some people believe that more sports amenities will improve public health, others , including me, argue that investing in sports facilities is not enough. . . It is obvious that doing exercise is really useful for the human body. As a result, increasing the number of sports facilities can be useful for general health. First of all, the accessibility of sports facilities can encourage the people to do more activity. Regular physical activities reduce the risk of heart attack… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation 13
– it would be a great achievement for them to build these sports facilities.
– reducing hearth strokes was quite an achievement
– many sports talents are being wasted with the mentality of educational achievements.
– it gives locals a tremendous sense of achievement to accomplish such impossible feat.
– i remember it gave me a tremendous sense of achievement to win in the state championship.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammatical mistake #13

– sport facilities are located in a built-up area
– process food products should be scrutinized
– many talents have been wasted due to the lack of sports facilities
– some sports facilities have been equipped with new air-conditioning
– nowadays people are worried about their health

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

idea writing 13
improve public health

-increase number of sport facilities
#sports become epidemic
#people can choose between sport types

-other measures
# increase public awareness of well-being
# food products must be scrutinized

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

سلام استاد وقت بخیر. ممنون میشم در خصوص گرامر این عبارت ها راهنمایی بفرمایید

Nowadays, modern life increases the risk of physical health problems due to an express rise in the rate of using technology and social media.

I believe providing more sport facilities in public places besides other ways can encourage people to have a healthy lifestyle.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

کالوکیشن جلسه دوازدهم
Advantage

1. High school students would gain considerable advantages from volunteer works.
2. Living in the developed countries offers a clear advantage to people.
3. The students who studing in the online universities enjoyed considerabe advantages in terms of time.
4. It is clear that access information is a great advantage.
5. Getting a permanent job gives young people a psychological advantage.

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

کالوکشن ها
1.The Germany government try to cut pollution by using renewable energy afer 5 years
2.at schools teachers have to educate about care the Natural habitat of marine organisms for children because of marine pollution
3.some people in big cities prefer to migrate in small twons for aor pollution
4.after air pollution, noise pollution is the most pollution in the capital cities

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

خطا های گرامری
1.a person who knows about the presses of their work, can help each other want Educate it
2.in 5 yeears ago, sharing information by the computer was hard because a few of people know how to work it.
3.the big cities have increased its population by migrate many of the people in this cities.
4. Some people believed that children are more happy than adults since they had could do anything
5.try without global is worse than lack of money

s.tohidi
میهمان
s.tohidi

با سلام رایتینگ این جلسه the table illustrates total number of people who visit a museum before and after it was fixed. the related pie chart also presents information on amount of visitors satisfaction in terms of different factors over the same period of time. overall, the most outstanding features of this chart are increase in the total number of visitors and nosedive the level of dissatisfaction after modernization. very dissatisfied people had formed 10% of whole respondents before repairing while this percent halved after the changes. The percentage of those who were dissatisfied with their visit dropped from 40%… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Writing part 1- IELTS 14 You have just read an article in an international travel magazine which contained some information about your town that is incorrect. Write a letter to the editor of the magazine. In your letter • Correct the information in the article • Explain why is it important for the magazine to give correct information • Suggest what the magazine should do about this situation Dear sir or madam, I am writing with regard to misinformation about my hometown your magazine published in last month issue. In one specific column, one of your authors mentioned that “the… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

خطاهای گرامری جلسه دوازدهم

ساختن جمله های مجهول با فعل های لازم

1. The number of visitors to the muesums fell sharply.
2. Many marine animals died due to climate change.
3. The air pollution become a major problem in the big cities.
4. My mother came and sat on the sofa.
5. A major earthquake happend in my country last year.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه دوازدهم The table gives information about number of visitors to Ashdown Museum before and after a modernization. The pie chart illustrates the percentage of those who visit the Ashdown Museum and includes five different categories.    Satisfied people formed the largest proportion at 40% after the renovation. This number was 30% of whole respondents before the repair. The percentage of those who were Very satisfied showed an enormous rise, it displayed a significant surge from 15 percent to 35%. In fact, this number rose markedly to more than double after the refurbishment.   The percentage of those who… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

استاد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید این عبارت از نظر گرامری صحیح هست؟

Satisfied people formed the largest proportion at 40 percent after the renovation. This number was 30 percent of whole respondents before the repair.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه دوازدهم: . . The table and the pie chart showed the number and the level of visitors’ satisfaction to Ashdown measume before and after a reconstruction.The following data were based on the results of a survey. . . According to the left chart ( before the renovation), the largest proportion of visitors were dissatisfied ( 40 percent) and only 15 percent declared that they were very satisfied. The satisfaction and dissatisfaction levels showed an enormouse chang after reconstruction. The right chart ( after renovation) showed the percentage of dissatisfied visitors had a considerable decline and decreased from 40… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

سلام استاد وقتتون بخیر. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید این جملات رو میتونم استفاده کنم برای رایتینگ یا باید اصلاح بشن؟

The table gives information about number of visitors to Ashdown Museum before an after a modernization. And the pie chart illustrates the percentage of those who were satisfied and dissatisfied with their visit.

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

رایتینگ11 Everyone who born in the world have an important aim that realize in their life. Actually, each aim has its difficulties that they are our challenges. Some people tiered this way and accept the challenges while other don’t think so, if lose this way, they create a new way or more stronger than before.(54 words) We explain why some people stop to get their global and accept the problems. First of all, problems are huge pressure for many people but when they accept it feeling joy inside their own. It might be good in terms mental health sometimes, this… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation 11
pollution

– Traffic control has a direct impact on reducing the pollution of inner city.
– Incineration has reduced pollution of many kinds but air pollution seems to be increasing.
– A pit has been located before the sea to prevent more environmental pollution.
– The best approach to control pollution is raising social awareness.
– In order to reduce pollution, the government should find a solution for highway traffics.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 11 There is a major decision every person who is facing a great hardship from a difficult situation in life should make. Whether to accept the circumstances or knuckle down to tackle the situation to better it. (36 words) Many believe that these unwilling situations should be accepted. Firstly, this decision will lead one to new horizons in life. When someone accepts his status and stops bothering himself over the bad situation, he certainly finds reasonable time and energy to try new things in life. This brings new challenges and also a chance to moving on to new phases… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Whether to accept the circumstances or knuckle down to tackle the situation.
این عبارت برای مقدمه صحیح است؟
تابحال از knuckle down استفاده نکردم. به معنای مشغول کاری شدن هست

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Many situations make life complicated and face enormous challenges that make people disappointed or make them stronger. Although some people prefer to accept the condition, others prefer to take responsibility for their problems and attempt to succeed in the situation. (40) Some people believe that the best decision is to accept problems in their life. First of all, life is full of difficulties that make it different and unpredictable, so everything may not go the way everyone wanted, and that would lay them under emotional pressure. So, some people accept the fact and decide to ignore the hardships to relieve… بیشتر بخوانید