دوره فشرده آیلتس آبانماه 1400

دوره فشرده آیلتس آبانماه 1400

دوره فشرده آیلتس آبانماه 1400

دوره فشرده آیلتس آبانماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 5 تا 7 می باشد که در تاریخ 1 آبانماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آیلتس آبانماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره فشرده آیلتس آبانماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

200
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
94 Comment threads
106 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
15 Comment authors
mohammad bagherimohamad bagherimohamadعلیرضا شSaeedeh morado Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Common mistake
– It is better to spend money for children’s sport team.
– They feel much more confident about their ability.
– supporting a children’s sport team has more advantageous.
– I think it is more difficult to choose one of these idea.
– may be it cause to children happier.

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Collocation
– The large company has authority over their money
– The large company weren’t trying to undermine the government authority.
– The government decided that the company had exceeded its authority.
– Nowadays, the government have absolute authority.
– The bands should have the authority to choose their group members

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing session 20 Cambridge 12/Test 7 A large company in your area has decided to spend a certain amount of money, either to sponsor a local children’s sports team for two years, or to pay for two open-air concerts. It has asked for feedback from the general public. Write a letter to the company. In your letter – describe the benefits of sponsoring the sports team – Summarise the benefits of paying for the concerts -say how you think the company should spend the money Dear Sir/Madam, I deeply appreciate your organisation for the decision to spend money for the… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

Session 20 -ندا پاینده You have just read an article in a national newspaper which claims that town centres in your country all look very similar to each other. You don’t fully agree with this opinion. Write a letter to the editor of the newspaper. In your letter .say which points in the article you agree with .explain ways in which your town centre is different from most other town centres . offer to give a guided tour of your town to the writer of the article Dear Sir or Madam, I am writing this letter in connection with your… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده sesion 17 In today’s modern world, language is essential for communication. Although, learning a language in elementary school than in high school, others disagree.(31) Learning a foreign language at an ealy age has several positive outcomes.First, during the first few years of their life, a child is able to learn a foreign language almost effortlessly and accent free. It does not affect them, so as a parent, there is no need to worry about it.So the sooner they start the better. Secondly , the study of foreign languages encourags and creates mental flexibility. Bilinguals have better problem-solving skills… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Cambridge 13Writing session 12 Test 2 Dear Sir/Madam we had a meeting in your hotel last month for the second time. According to our guests’ feedback, they really enjoyed every minute of their accommodates. Also, they offered to others, because of hotel facilities, quality of reception and transfer. (40 words) At the first time that we were there, all items were really good, so we were satisfied and decided to have a vital meeting. one of those days when the waiters brought our lunch, the quality of the seafood was poor and the smell was awful. So, all of my… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده (Session 12) Mrs Barrett, an English-speaking woman who lives in your town, has advertised for someone to help her in her home for a few hours a day next summer. Write a letter to Mrs Barrett. In your letter • suggest how you could help her in her home • say why you would like to do this work • explain when you will and will not be available Dear Mrs Barrett, I am writing this letter with regards to the advertisement you made for part-time work at home next summer.(24) Since I am currently training for the… بیشتر بخوانید

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

راتینگ جلسه یازدهم accept a bad situation # afraid # unpredictable future try and improve such situation # hope the future # hard working every one in the life have a difficult situation cannot avoid. Such that Properties the situation believe accept them and stay in bad situation or other say to improve such situation them and changes the condition. In the continue discuss both view.(42word) there are those who argue about unfavorable condition . those people that two believe this condition for this believe and also mostly time accept a bad situation. In the first that is important why… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

WRITING SESSION 10 CAMBRIDGE 13 TEST 1 Dear Mr. Jackson I have recently learned that our head office in Canada has invited some people to apply and work as a draftsman. I am writing this letter to inform you about my desire to work in our head office for about six months. (42 words) Recently, our company has some training program on the technique of developing new 3D-modelling software for easier and more accurate working. So I would like to take this opportunity. I think this course will be beneficial not only for me but also for the company and… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده (تست ۱ از کتاب ۱۳) Session 10 Dear Mr smith, I am writing to express my interest in work at our company’s office in Dubai for a few months to improve my skills.(28) I would like to work there to improve my skills and knowledge.The headquorters has several unique training sessions in the fleld of work menagement. I am sure that by joining these I will improve my performance and also allow me to train back to my colleagues. Also the growth of your business in the market.(58) In my absence, I want my assistant to cover my… بیشتر بخوانید

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Task 1 general one Dear Eli I hope you are well. I am not sure if you remember my bike when you came to my place last time. I have decided to sell it. It is in very good condition and I think you would like it. I won’t be able to use it because I am moving to another city for a new job. You know that it’s not affordable to take the bike with me. Also, I will be very busy with the new position. Because I need to take several trainings related to my now job. The… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing session 9 It appears some people considered that high school years is the best time to have a wonderful experience. I think they can get a taste of new abilities. However, it may have some problems. (34 words) Adolescents can use the benefit of volunteer works even under pressure. First of all, it can be helped to absorb something new and practical experiences, so they can have real experiments with their classmates or someone who wants to learn new abilities this situation will result to do life skills easier than others also it helps for their relations. Secondly, they… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

collocation session 9
-Learning something new has a significant impact on their life.
-researchers are searching for the long-term impact of volunteer works.
-Team working has a positive impact on their social skills.
-accepting to do volunteer works can create impact in their life.
– it has social impacts during this opportunity.

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Idea session 9
Advantages
# help to absorb something new
# help to know about differences between people
Disadvantages
#lead to escape from responsibility
#waste time

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing session 8 During a recent plane journey, you sat next a businessman who owns a chain of restaurants. you talked to him and he suggested that you should contact him about a possible job in one of his restaurants Cambridge Ielts 12 Dear Sir, Let me begin by thanking You for your recommendation. We met each other last mount on a plane journey and you were sitting next to me. I am writing to you because I do not have a job at the moment. Furthermore, you told me about your work. Also, I know you want to hire… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

common mistake session 8

This position is matched for my skill-(I think this sentence is wrong in my writing) I can’t correct it
we were on a plane journey-
If it is practicable to accept me as a chef, I will appreciate -the value of your help.
If I work with you our dreams will true.-
The restaurant is built at the highest cost-

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

collocation session 8
– This position should provide me with all the necessary information.
– Some of your employees are valuable sources of information.
-Do you know this information is correct?
– Photos give me information about health services.
– You provided me with useful information about your job.

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedehmoradi/ idea 9
Unpaid community Service

Agree

#Gain experience

# learn responsible

Disagree

#little time to study

#don’t get paid

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedehmoradi/ common mistake 9

1 The sun appeared in the sky.
2 He did not seem interested in seeing her.
3 He proved that robot can be useful.
4 The chart is growing incredibly.
5 the teacher reminded him that he isn’t late anymore.

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedeh moradi/ collocation session9 impact
1.social work may have a major impact on student behavier.

2. Tourists have significant impact on the country economy.

3.Electronic development has a favorable impact on researched

4.parental misbehaviour had a huge emotional impact on the children.

5.Researchers are researching about  reduce the impact of electromagnetic waves on humans.

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

SAEEDEMORADI.SESSION7 In current time , we can observe a growing number of young adults compared to older people in some countries. I have reason that this situation creates both benefit and problems. (Word31) A increase in the number of young citizens in a given society will undoubtedly create some opportunities. First of all a few countries have a lot of people in their country, their economies are growing rapidly. Their young working class is not only in the intrest of their native land but also meet the basic needs of their elderly. All the hard work that makes the country… بیشتر بخوانید

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedehmoradi/idea
Large number of young people
+
#young working
#healthy body

#deprived culture
#less experience

saeedehmoradi
میهمان
saeedehmoradi

SAEEDEMORADI.SESSION7 In current time , we can observe a growing number of young adults compared to older people in some countries. I have reason that this situation creates both benefit and problems. A increase in the number of young citizens in a given society will undoubtedly create some opportunities. First of all a few countries have a lot of people in their country, their economies are growing rapidly. Their young working class is not only in the intrest of their native land but also meet the basic needs of their elderly. All the hard work that makes the country progress… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده
Collocation Session 9
1.Our negligence has seriously impacted the environment.
2.The impact of violent video games on children is an isse of concern to many parents.
3.Unpaid social servic have a positive impact on young people.
4.only ever work on the thing that will have the biggest impact.
5. I want to make a positive impact.

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

خطاهای متدوال جلسه هفتم
1-You need to hard work more if you want get money.
2-I should study more for pass the language.
3-I have not more money for buy the new car.
4-You should rest more if you want get better.

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

کالوکیشن های جلسه هفتم
1-my brother has secure jobs in the new factory.
2-The student that end study university have demanding jobs for the further.
3-the person that work to government have permeant jobs the future.
4- ali quit the jobs because he go to last time.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده
Session 9
Common Mistakes
1.There are so many historical buidings.
2.It’s an absolutely amazing city to visit.
3. Iran is a fascinating counry.
4.He spoke very good
English.
5.This is a hard exercise.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

Session 9
ندا پاینده
Agree
# learn skills
# new environment
Disagree
# cause resentment
# cause of poor academic performance

Agree
#Improves resumes
#increases self-efficacy
Disagree
Impact on healt
Cause anxiety and frustration

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

رایتینگ جلسه هشتم Mohammad bagheri The line graph shown the average time schoolchildren ( 10-11 years) spend leisure activity )TV and computer( in hours week over the period of 9 years. (26 word) Schoolchildren devoted 21 hours for watching TV in 2000 year and to remain stable for 3 year ago. The line graph to show a downward trend in 15 hours in 2004 for one year , also in 2005 some fluctuation amount 14 and 16 hours in period one years. In the last 3 years remain stable level 15 hours in off period.(62 word) Using the computer in… بیشتر بخوانید

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

کالوکیشن جلسه هفتم
1-my brother has secure jobs in the new factory.

2-The student that end study university have demanding jobs for the further.

3-the person that work to government have permeant jobs the future.

4- ali quit the jobs because he go to last time.

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

خطاهای متداول جلسه هفتم

1-You need to hard work more if you want get money.

2-I should study more for pass the language.

3-I have not more money for buy the new car.

4-You should rest more if you want get better.

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

رایتینگ جلسه 8 Mohammad bagheri The line graph shown the average time schoolchildren ( 10-11 years) spend leisure activity )TV and computer( in hours week over the period of 9 years. (26 word) Schoolchildren devoted 21 hours for watching TV in 2000 year and to remain stable for 3 year ago. The line graph to show a downward trend in 15 hours in 2004 for one year , also in 2005 some fluctuation amount 14 and 16 hours in period one years. In the last 3 years remain stable level 15 hours in off period.(62 word) Using the computer in… بیشتر بخوانید

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

خطاهای متدوال جلسه هفتم
1-You need to hard work more if you want get money.
2-I should study more for pass the language.
3-I have not more money for buy the new car.
4-You should rest more if you want get better.

mohammad bagheri
میهمان
mohammad bagheri

کالوکیشن های جلسه هفتم
1-my brother has secure jobs in the new factory.
2-The student that end study university have demanding jobs for the further.
3-the person that work to government have permeant jobs the future.
4- ali quit the jobs because he go to last time.

mohamad bagheri
میهمان
mohamad bagheri

Mohammad bagheri The line graph shown the average time schoolchildren ( 10-11 years) spend leisure activity )TV and computer( in hours week over the period of 9 years. (26 word) Schoolchildren devoted 21 hours for watching TV in 2000 year and to remain stable for 3 year ago. The line graph to show a downward trend in 15 hours in 2004 for one year , also in 2005 some fluctuation amount 14 and 16 hours in period one years. In the last 3 years remain stable level 15 hours in off period.(62 word) Using the computer in the starting period… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

session 8
Collocation 8
1.We can get useful information on any subject on the Internet.
2.I read an interesting piece of information in the newspaper.
3.Sharing information of organizations and companies increases trust.
4.I need more information.
5.Information technology has come a long way in the last twenty years.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده (Session 8) Dear Mr Smith, I am writing according to your possible job offer. We met on a flight from Iran to Dubai on July 20.(25) As I referred to in our enjoyable conversation on the plane.I used to work at a restaurant an assistant chef and used my job to complete an international chef degree. I am not working at the moment.(38) I have worked as an assistant chef in a reputed restaurant in Tehran for about 2 yers.Throughout my career, I have been known for having an exceptional relationship with my colleagues. Now, after 2 years… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده (part 8) Dear Mr Smith, I am writing according to your possible job offer. We met on a flight from Iran to Dubai on July 20.(25) As I referred to in our enjoyable conversation on the plane.I used to work at a restaurant an assistant chef and used my job to complete an international chef degree. I am not working at the moment.(38) I have worked as an assistant chef in a reputed restaurant in Tehran for about 2 yers.Throughout my career, I have been known for having an exceptional relationship with my colleagues. Now, after 2 years… بیشتر بخوانید

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedehmoradi/collocation 8
1this book gave me some good information about the nature.
2I gathered a lot of information about future job .
3information exchange could be done electronically or through certain systems.
4internet is not a reliable sources of information.
5 I found a piece of information related to my study in this book.

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedehmoradi/common mistake session 8
1the turbine is serviced every month.
2the lunch was made by Sara.
3the letter had been send by my mother.
4the project will be finished soon.
5this room needs to be painted.

Saeedeh moradi
میهمان
Saeedeh moradi

Saeedehmoradi/common mistake session 6
1young people can be innovative in different work places.
2you shouldn’t eat junk food.
3in Iran, women must wear scarfs.
4doctors need to pay attention to their patients.
5he may pass the test .

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده (part 8) Dear Mr Smith, I am writing according to your possible job offer. We met on a flight from Iran to Dubai on July 20.(25) As I referred to in our enjoyable conversation on the plane.I used to work at a restaurant an assistant chef and used my job to complete an international chef degree. I am not working at the moment.(38) I have worked as an assistant chef in a reputed restaurant in Tehran for about 2 yers.Throughout my career, I have been known for having an exceptional relationship with my colleagues. Now, after 2 years… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing session 7 Nowadays, in several countries, the number of young people outnumber the old ones. This situation makes some pros and cons. In this essay, I want to examine this issue and tell you about its advantages and disadvantages. (37 words) The number of young people gives the country a chance to build an educated and civilized community. First of all, youth can be a positive force for development. Their productivity, entrepreneurship and innovation will drive future economic growth. Some of them are engineering so they help civil engineering and it causes urban development. Secondly, they are active and… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Idea
Session 7
+
#positive force
#more activity


#less experience
#more struggle with education

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

collocation session 7

1-adults lose their job because young people have more energy
2-youth population can be applying for a job
3-they have to quiet their job
4-the research shows younger people must take permanent job
5-somebody who wants to have a demanding job

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده task 1 g Dear sir or Madam, I am writing this letter to express my dissatisfaction with service provided by your company. I bought two headpones a month from your store, and after a few days of use, unfortunatly on of the earphones fails. And does not work properly and that seiously affects my online classroom meetings. I have been working from home for the last few months and therfore, I have to connect with my students several times a day. Since most of the sessions are done on skype, I have to connect headphones to my phone… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing session 6 It is certainly true there is an alarming lack of food while it seems that our knowledge and understanding of agriculture are at the highest level, but many people are still hungry. The reasons and solve problems can vary. (39 words) One of the significant reasons why people do not have food is unequal distribution sources. Firstly, somewhere food production is less, because of unsuitable climate and geographical differences and maybe farmers do not have sufficient information. Secondly, some products are destroyed for different reasons. Some distributors are not satisfied for sell their products to others at… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Idea
Session 6
Reason
#less production
#products are destroyed

Solution
#get information
#low price

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing session 5 you are going to another country to study. you would like to do a part-time job while you are studying, so you want to ask a friend who lives there for some help. -write a letter to this friend.in your letter -give details of your study plans -explain why you want to get a part-time job -suggest how your friend could help you find a job Cambridge IELTS 10 Dear Mahsa I decided to enroll at an institution, which name is ‘American English’ in Australia, for a six-month upper intermediate course, full-time. It is so expensive, but… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Common mistake session 5

I can find the best solution for this issue
I have to make a lot of money
you have a good relationship
I can repay your kindness
Everything is available to have enough information

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Writing session 5 Dear Mahsa I decided to enroll at an institution, which name is ‘American English’ in Australia, for a six-month upper intermediate course, full-time. It is so expensive, but I think I can find the best solution for this issue. To assist in the cover of my study’s costs, I intend to find a part-time job. Therefore, I think having good accommodation in big cities are so expensive also as you know I am a foodie person and I like to go to the luxury restaurant, because of that I have to make a lot of money. I… بیشتر بخوانید

mohamad
میهمان
mohamad

Tourists in difficult places + # increasing economic income # acquainted with culture – #damage to natural # change culture Today very country important to tourist so that in came money in to economic for example country turkey tourist is one dynamical is faster in economic. Money people believe the government must to invest for attraction tourist . they have belief that when going tourist became in country, they can increasing economic income for people that live in the region. Also they have belief when become going tourist in the region for welfare services must people and government building welfare… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده
part 4
Tourists in difficult paces
+
#confidence in one’s abilies
#Lass people and stress
_
#Lack of water
#Extreme weather

+
#untouched beauty
#New experience
_
#Lack of network
#limited food

+
#Access to active living
#
_
#The risk of poisonous
#negligible medical facilities

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

writing Task 2 session 3 Some people think that is good to share all data on any subject. First of all, it is helping to keep the money. Because the search for new results uses a lot of money. In addition, people can save their money and spend it on other activities. Secondly, it is easy to make a decision. when people know about the consequence of their work, they decide easily and correctly. Because they do not want to do the same experience with an equipotent sequel, therefore access to the results of the information is easy and practical.… بیشتر بخوانید

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Common mistake session 3

it is helping to keep the money –
some of the information is too important for sharing
some important data are secret –
sharing information without any limitation is ideal for many people
access to the results of the information is easy and practical

shideh tehrani
میهمان
shideh tehrani

Collocation- Session 3

1- Delsa’s health is improving.
2- He lost his health insurance.
3- Air pollution has affected our mental and physical health.
4- The health hazard posed by the petrochemical project.
5- Drinking cola may damage health.

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Idea Session 3
Maximum sharing
save money#
save time#

Sharing with limitation
Do not worry about abuse#
Gain more experience#

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

Neda Payende
part 3
sharing information
1. Maximum shring
#Research findings
#save time
2. shsring with limitation
#Negative feedback
#privacy protection

2
1.maximum shaing
#knowledge advancement
#Quick diagnosis of problems
2. sharing with limitation
#plagiarism
#time-consumin

3
1.maximum sharing
#increased field of view
#stimulate innovation
2.sharing with limitation
#information protection
#become unmotivated

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

Neda Payende
Collocation part 3
1. Regular exercise is good for your health.
2. Fresh fruits and vegetables have a positive effect on the health of the body.
3. Yoga is good for your mental health as well your physical health.
4. walking improves health heart function.
5. In Iran health insurance, there is no limit to the minimum age of the insured.

saeedeh moradi
میهمان
saeedeh moradi

Saeedeh moradi / part 3

Sharing information

1

Maximum sharing

# opportunity

# cost of research

Sharing with limitation

# security

# copywriter right

2

Sharing information

Maximum sharing

# save time

# raise public information

Sharing with limitation

# costs rerurn

# misusing information

3

Sharing information

Maximum sharing

# motivate people

# access different information

Sharing with limitation

# motiveless
# restrict information

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Collocation Session 3
Delsa’s health is improving.
He lost his health insurance
Air pollution has affected our mental and physical health
The health hazard posed by the petrochemical project
Drinking cola may damage health

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Common mistake Session 3
There is a bottle of water on my desk
There is a problem on the internet
There is much information about coronavirus
There is an Australian person in my work.
There is much pollen in the sky

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Ideation “Sharing information” – Session 3

Maximum sharing
#access fair and equal information
#save time and energy

Sharing with limitation
#hold the copyright
#protect the vital information (keeping the vital information secure)

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Collocations “health” – Session 3
.
1. In the most of developing countries, people do not care about their mental health.
2. People in developed countries get health insurance for free.
3. Going jogging might affect our mental and physical health.
4. One of the health effects of eating vegetables is freshness skin.
5. People should have healthy lifestyle to reduce their health damage.

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Common Mistakes – Session 3
.
1. There is much ice around the world that is melting.
2. Still there is much gold in mines that didn’t explore.
3. There is lack of information about the age of dinosaurs.
4. There is much music which I have not listened yet.
5. There is much money in bank accounts of rich people.

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Main Idea session 2
Teenagers
more freedom#
optimism#

Adults
Permanent job#
Have money#

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Mistakes//Session 2
1-I’m scared of swimming in the sea.
2-Thanks for giving me a ride.
3-My brothers good at playing tennis.
4-I’m not interested in reading books.
5-They were accused of breaking into a shop.

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Collocation//Session 2
1-We are on a fixed income since my husband has retired.
2-Almost a quarter of average income went on buying drinking water.
3-People on a high income should pay more tax.
4-He has a sufficient income to buy a vacation home.
5-Having a good job may increase your income.

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Main Ideas/Session 2
Adult are happier
#more money
#achieve dreams

Teenagers are happier
# lack of responsibilities
#more freedom

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Writing Task2/Session 2
People have different opinions about the happiest times in their life. While many people believe that they were very happy during their adolescence, others believe that adulthood was more enjoyable than their teenage years. (33 word)

saeedeh moradi
میهمان
saeedeh moradi

Saeedeh moradi / writing task 2 / part 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are several facilities for progress in life. There is a lot of work for people who are looking for work. People can better find job. There are many educational facilities, including universities and schools. Children receive a lot of high level education, which is great for progress in life. Secondly, people who live in large cities have easier access to medical facilities. Equipped hospital better offer facilities for people who need treatment. prominent doctors live… بیشتر بخوانید

saeedeh moradi
میهمان
saeedeh moradi

Saeedeh moradi / mistake part 2

1 Think carefully before enrolling in university

2 he raised his score by reading

3 he thanked her for checking his email

4 I usually use happy music for walking

5 some people think that using a personal car is better than

saeedeh moradi
میهمان
saeedeh moradi

Saeedeh moradi/ par2 collocation

If young peoples have good job, they have high income 1

The average income in poor families is very low 2

Good advertising increased income table 3

4 Adults have a fixed income nowadays

5 The country tax income is spent on treating its peoples

saeedeh moradi
میهمان
saeedeh moradi

Saeedeh moradi /part 2 / introduction

The peoples try to live happily. While some people believe teenage is the best period of life, others think that adulthood is the most different experience of life. My opinion is that everyone can be happiest to any age, but it depends on their living conditions

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

جملات مربوط به خطاهای متداول . جلسه دوم.
1. After washing the dishes, I watched Tv.

2. I always have breakfat before going to work.

3.studying hard results in getting a good score.

4. Thanks for seeing my sentences.
5. sun cream protects you from getting burnt.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

کالوکیشن های جلسه2
1. Many businesses have no fixed income, such as peddlers and workers.
2. A successful businessman has a high income.
3. Only people with a high income can afford to live in this neighborhood.
4. Having an internatinal IELTS degree may increase your income.
5. Many people today are turning to online business because of their averag income.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده
جلسه دوم
مقدمه writing task 2
we are all looking for a way to be happy in our lives. Although some people blieve adolessence is one of the happiest time of life. Others think that adlts are happier. I think the teenage years of the happiest time.

Majid Hasanzade
میهمان
Majid Hasanzade

Writing 2

everyone tries to be happy ever and at any age. although some people think teenagers are happier and some people think adults are happiest.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده جلسه دوم مقدمه writing task 2 we are all looking for a way to be happy in our lives. Although some people blieve adolessence is one of the happiest time of life. Others think that adlts are happier. I think the teenage years of the happiest time. جملات مربوط به خطاهای متداول . جلسه دوم. 1. Ater washing the dishes, I watched Tv. 2. I always have breakfat before going to work. 3.studying hard results in getting a good score. 4. Thanks for seeing my sentences. 5. sun cream protects you from getting burnt. کالوکیشن های جلسه2 1.… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

ندا پاینده
مقدمه writing جلسه 2
Living environment is important for everyone. However, some people say that life in small citie is easier. Others believe that life in big cities is better.

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Writing Task 2 – Session 2

Some people believe that a majority of people feel happier during the teenage years, while others argue that although adult people have a number of responsibilities, they are happier than the teenagers. (32 words)

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Collocations “income” – Session 2

1. Nowadays, people migrate to other countries to get higher incomes.
2. The average of incomes in the developed countries is often more than the developing countries.
3. In developed countries people pay more taxes if they have adequate incomes.
4. If you want to increase your income, you should try more.
5. In this modern world, getting higher income not depends on higher education necessarily.

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

The corona vaccine has shown a positive effect on people.

One of the side effects of the corona vaccine is headche.

The accident had a bad effect on him.

My hard work will have a good effect on learning English.

The first session of Mr. Abolghasemi group class had a great effect.

کبری خوند
میهمان
کبری خوند

Writting task 2 Some people think it is better to live in a big city. Fist of all unlike small town,there are many different possibilities in metropolis, such as dvanced hospitals, shopping centers, universities and fast public transportation.the government of big cities adresses sooner the issues than small town, which make facilities be better and high quality in big cities.secobdry, people who live in big city have better and several job opportunites than other cities. Therefore, several job lead to high salary and the people who live in metropolis can experience several jobs and choose the most suitable job deppending… بیشتر بخوانید

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Mistakes//Session 1
1-We arrived at the hotel in the morning
2-She disagrees with my suggestion
3-She doesn’t seem to care about going to college
4-The girl recovered from her illness.
5-She dreams of becoming a pilot

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Collocation//Session 1
1-Eating junk food will eventually have an effect on your health.
2-The government must take action to reduce the effects of pollution.
3-Global warming could have a significant effect on agriculture in many big cities.
4-Many of the long term effects of global climate change are unknown.
5-We hear a lot about the negative effects of smoking on the smoker.

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Writing Task2/Session 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, the excellent transportation networks make people feel more convenient to work or to travel around the whole city. Another function of this developed public transportation system is that some private car owners are more likely to give up driving their cars when going out which are able to pollute the air dramatically. Secondly, one thing that can be very comforting in a big city with millions of people of different backgrounds is that everyone is sharing the same experience of living in… بیشتر بخوانید

banafshe ebrahimi
میهمان
banafshe ebrahimi

Main Ideas/Session 1
Big city
#better transportation networks
# sharing the same experience

Small town
#less cost
# Nature

Majid Hasanzade
میهمان
Majid Hasanzade

Writing 1 – corrected 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, in a big city, you can find a job easily. Big cities have a lot of companies and factories. They need a lot of employees and workmen, so there are many job chances. You can choose a job according to your interest and you are field. Secondly, in a big city, you see more cultural diversity because people emigrate here from the villages, small towns or other countries. In most of the big cities, you can see the neighborhood for… بیشتر بخوانید

Majid Hasanzade
میهمان
Majid Hasanzade

colloctions 1 – corrected 1

1. Cold weather has negative effects to decide immigrants to select a city
2. Getting a good job offer has a major effect on his life
3. The government must take action to reduce the effects of the Covid-19 Pandemic on Job security
4. Good friends have a positive effect on my children in school
5. This new rule for ladies how cannot ride a bicycle in the streets has a negative effect on community health

Majid Hasanzade
میهمان
Majid Hasanzade

Writing 1- corrected 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, in a big city, you can find a job easily. Big cities have a lot of companies and factories. They need a lot of employees and workmen, so there are many job chances. You can choose a job according to your interest and you are field. Secondly, in a big city, you see more cultural diversity because people emigrate here from the villages, small towns or other countries. In most of the big cities, you can see the neighborhood for foreign… بیشتر بخوانید

ندا پاینده
میهمان
ندا پاینده

Big city #the best transportation #healthy facilites Small town #less crowded #less costly Some people think it is better to live in a big city.first of all, there are the best transportation system. People have access to better roads and better means of transport. Big cities have access to better road networks, airports and trains that make transportation easier. Secondly, access to health facilities in modern the cities also easy. You can better medical services in the city becase most of the hospitals and main doctors are located there. On the otherchand, there are people who blieve it is better… بیشتر بخوانید

yasaman moradi
میهمان
yasaman moradi

Writing Task 2, Session 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more education facilities in big cities so most parents prefer their children use more education facilities .Also great universities are in big cities so large libraries and research laboratories are easily available to students. And scientific conferences in the world are hold in important universities of big cities. Secondly, there are many factories and great industries in big cities so people have more chances of getting their favorite job .Actually they can find jobs related to their skills.… بیشتر بخوانید

yasaman moradi
میهمان
yasaman moradi

Big city
# Educational facilities
# Job conditions

Small city
# Less cost
#Less pollution

shideh tehrani
میهمان
shideh tehrani

Big city
Facilities#
medical facilities#

Small town
Health#
safe place#

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Writing 1: Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in a great city. People communicate with each other easily because most of the big cities are cosmopolitan. Most events such as festivals, concerts, sporting events and art openings happen in a city center also people like to participate actively there. In addition, they can easily buy everything in shopping centers. Secondly, the vital issue surrounding the health of people is medical facilities. In the big cities, there is a lot of equipped hospital and clinic with the best… بیشتر بخوانید

Meysam Mahmoudi
میهمان
Meysam Mahmoudi

Common Grammar Mistakes / Session 1
1- In big cities, people enjoy the vast facilities.
2- Air pollution has a significant effect on people’s lives.
3- People in big cities use public transportation to reduce air pollution.
4- Some People think of leaving country
5- Government can’t reduce Noise pollution without spending a lot of money.

Meysam Mahmoudi
میهمان
Meysam Mahmoudi

Collocations “effect” / Session 1
1- Air pollution have a big effect on human health
2- People in big cities feel the effects of Air pollution.
3- The effect of Air pollution lasts for many years.
4- Government must react to reduce the effects of Noise pollution.
5- Urban people suffer with the long-term effects of the Poor air quality

Meysam Mahmoudi
میهمان
Meysam Mahmoudi

Writing Task 2 / Session 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, living in a big city provides people with great educational facilities which is a key for success in the future. People can study in their city without leaving it and spend much time traveling to another city or country while in a small town it’s very often people have to leave their town to study in their favorite field in a big city. Secondly, In the big city, there is a wide range of companies and factories, which means… بیشتر بخوانید

میثم محمودی
میهمان
میثم محمودی

Main Ideas / Session 1
Big city
#facilities
#job opportunities

Small town
#healthy life
#less costly

saeedehmoradi
میهمان
saeedehmoradi

saeedehmoradi/idea part 1

Big city

#life progress

# medical facilities

Small town

# relationship

# healthy life

saeedehmoradi
میهمان
saeedehmoradi

Saeedehmoradi / mistake part1

The police officer helped me find the address

He respects his boss

People are migrating abroad nowadays

I enjoyed learning different culture

I have access to my account information

saeedeh
میهمان
saeedeh

Saeedeh moradi / part1 collocation

Air pollution has a long term effect on people’s illness

This thought has an important effect on your work

The detrimental effect of excessive water consumption on human life

Using public transportation has a direct effect on reducing traffic

Using experience of others has a significant effect on doing something

Shideh Tehrani
میهمان
Shideh Tehrani

Collocations. Session 1
1-My brother’s fight had a big effect on me
2-I could feel the effects of coronavirus
3-We tried to make it,but no effect
4-She told him to go back,or words to that effect
5-Sara stopped for effect,then go on walking

mohadese hosseini
میهمان
mohadese hosseini

Writing Task2 session1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, it is about facilities. When people live in big cities they have access to more facilities because the government pays more attention to big cities. Families with children prefer to be in big cities because there are better educational services. Due to the greater possibilities, the possibility of progress is much greater. Secondly, people who live in big cities can experience nightlife. People can access anything they need at any time of the day or night. They never feel insecure at any… بیشتر بخوانید

mohadese hosseini
میهمان
mohadese hosseini

collocation session1
1- Air pollution has a major effect on lungs.
2- Living in small cities has a significant effect on mental relaxation.
3- Having a proper educational system has an effect on kid’s future.
4- Breathing toxic has a long term effect on health.
5- The government must pay attention to reduce the effect of population growth in big cities.

mohadese hosseini
میهمان
mohadese hosseini

Grammar mistakes session1
1- People who live in big cities have easy access to facilities.
2- Many people believe in the tranquility of rural life.
3- People who live in big cities spend a lot of time in traffic.
4- Big cities need an advanced transportation system.
5- You can enjoy the sound of birds in small cities.

Majid Hasanzade
میهمان
Majid Hasanzade

Writing 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are better sport situation in big city. If you are a sport follower, in big city exist many big sports club, big stadium and sport venue. you have easy access to club for exercise or professional sport or watching sport event and as a result you can enjoy sports more. Secondly, in big city you see more cultural diversity because people emigrate here from the villages, small towns or other countries. In most of the big cities you can see the neighborhood… بیشتر بخوانید

Majid Hasanzade
میهمان
Majid Hasanzade

Collocations 1

1. Cold weather has a negative effects to decide immigrants for select a city
2. Get a good job offer has a major effect in his life
3. The government must take action to reduce the effects of Covid-19 Pandemic in Job security
4. Good friends have a positive effects on my children in school
5. This new rule for ladies how cannot ride a bicycle in the streets has a negative effects in community health

saeedeh
میهمان
saeedeh

Saeedehmoradi/collocation effect / part1

Air pollution has a long term effect on people illness

This is a major effect from different opinions

Negative people have a detrimental effect

Using experience of others has a positive effect on doing things

Medical problems have a overall effect on economy of society

The using of public transportation has a reduce effect on traffic

saeedeh
میهمان
saeedeh

Saeedeh moradi / writing task 2 / part 1 Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are several facilities for progress in life. There is a lot of work for people who are looking for work. People can better find job. There are many educational facilities, including universities and schools. Children receive a lot of high level education, which is great for progress in life. Secondly, people who live in large cities have easier access to medical facilities. Equipped hospital better offer facilities for people who need treatment . prominent doctors… بیشتر بخوانید

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Writing Task 2 – Session 1 Some people believe that it is better to live in a big city. First and foremost, people who live in bigger urban areas almost have excellent facilities. Although traditionally, live in these types of cities is more expensive, governments provide more amenities such as amusement parks, developed hospitals, and movie theaters for their citizens who pay more taxes. Secondly, there are more job opportunities with higher salaries in developed and modern cities which can cover the payments of their citizens; however, these people might face a number of unpredictable challenges, such… بیشتر بخوانید

علیرضا شفیعی
میهمان
علیرضا شفیعی

AliReza Shafiei – Collocations “effect” – Session 1:

– Parents can have significant effects on their children more than teachers.
– What we learn in childhood have long-term effects on our future.
– Almost practical qualifications have practical effects.
– Acid rains and the greenhouse gases effect on the climate changes.
– New methods of sitting might help to reduce the effects on backbone.