دوره فشرده آنلاین آیلتس بهمن ماه 1399

دوره فشرده آنلاین آیلتس بهمن ماه 1399

دوره فشرده آنلاین آیلتس بهمن ماه 1399

دوره فشرده آنلاین آیلتس بهمن ماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 1 بهمن ماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس بهمن ماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 121 to 150 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 to 65 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 24 and 25 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 31 to 60 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 10 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل نمره 9 نقشه رایتینگ آیلتس آکادمیک

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 10 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

بار چارت رایتینگ نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

.

.

Assignments of the 18th Session

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 16 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 11 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 25 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 21 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

 

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 12 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 to 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of the 1st, 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس بهمن ماه 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

784
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
382 Comment threads
402 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
15 Comment authors
fateme dalvandشهرزاد عسکریadminAlireza Safariazam jeddi Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The given pie charts show the amount of electricity production by different fuel sources in Australia and France in the years 1980 and 2000. While the total electricity production rose from 100 units to 170 in Australia during these years, it experienced an increase from 90 to 180 in France. In 1980, half of the whole electricity was produced by coal in Australia. It was followed by natural gas and hydro power with an equal share of 20 units. The remainder (only 10 units) was generated from oil. By 2000, coal took 130 units of electricity production and had become… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

This set of pie charts compares electricity production by fuel sources between France and Australia in 1980 and 2000. (19) Australia’s entire electricity generation grew from 100 units in 1980 to 170 in 2000. Half of the whole production was generated by coal in 1980, which reached 130 units in 2000. The remaining 50% was produced by hydropower, natural gas, and oil. Although hydropower and natural gas share were the same with 20 units in 1980, they became 36 and only 2 in 2000, respectively. Moreover, the electricity production by oil fell dramatically from 10 units to 2 in 2000.… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

Grange Park is a public park that was inaugurated in 1920. There was a fountain in its center with two entrances on both sides; the Arnold Avenue gate at the north and the Eldon Street gate at the south and a glasshouse was situated on the right hand of Eldon Street entrance. A stage for musicians was constructed in the middle of the western side with rose gardens and seats around it. Also, another rose garden and a seating area were located around a pond for water planets in the northeast corner. At present, the fountain has been replaced by… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

These two plans depict the changes in a rectangular recreational area known as Grange Park from 1920 to the present. (20) There were two entrances in the park’s northern and southern regions with access from Arnold Avenue and Eldon Street, respectively, which remained unchanged. The rose gardens on the right and left sides of the northern entrance were converted into a café and stayed untouched, respectively. In contrast, another on the southern door’s left side was removed and constructed instead of a fountain in the center with benches on all sides. Likewise, the glasshouse located in the east of the… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

Impressive economic growth rate is one of the most important goals of nations. This growth can occur as production increases, but this strategy has its obvious disadvantages too. (28 words) On the one hand, it is economically and socially beneficial to generate commodities. First of all, the production of more materials and goods requires recruit of more labor and skilled people. So, the unemployment of many young people in the country is tackled. It prevents them from migrating to other countries or committing crimes in society. Secondly, production growth reduces inflation. Domestic production eliminates the country’s need to import goods… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

سلام
ارادت استاد
امکانش هست نمره ای که رایتینگمون میگیره رو هم بفرمایید؟ البته که تو شرایط آزمون نیست ولی من به شخصه سعی میکنم تو همون زمان آزمون بنویسمش.
دوست داشتم بدونم در چه سطح نمره ای می نویسم به نظرتون
ممنونم oops

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

A large number of people claim that all nations should focus on generating more accessories as a fundamental goal, while others disagree. In my opinion, producing more goods can come with both advantages and disadvantages; thus, a compromise between production and consumption is required. (44) There are a vast number of benefits in an increase in productivity. First of all, creating job opportunities can be one of them. When a country tended to become a significant manufacturer, it should provide more factories and workplaces. And what is needed to run these workplaces is hiring more workers, resulting in a reduction… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 20 Name: Alireza Safari In this age, there is an economic competition between many countries around the world. Some people believe that the increase in production of goods and materials should be the goal in countries, while others emphasize the importance of other issues. There is a strong belief among some people that countries should focus on increasing the production of goods. Firstly, when the production of goods increases in a country, their prices usually decrease. In this situation, there are no economic problems for many people to purchase goods, and they buy products whenever they want, without any… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 19 Name: Alireza Safari The chart illustrates how much four European countries have spent on six products: personal stereos, tennis racquets, perfumes, CDs, toys and photographic film. Overall, it can be seen that Britain spent the most on all six goods and Germany (except for two products) has the lowest amount of consumption. Regarding the chart, Germany spent about 150 thousand pounds on all products. Also, Italy has spent approximately 150 thousand pounds on personal stereos, tennis racquets, perfumes and CDs, and around 155 thousand pounds on toys and photographic film. France has the least spent on tennis racquets… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The bar chart shows the expenditure on six consumer goods by four European countries. Among all four countries, Britain has the highest expenditure on these six goods, which has spent the most on photographic film (roughly 175 thousand pounds sterling (TPS)). Although Britain spends less than 160 TPS on either personal stereos or tennis racquets, these are still over other countries. In contrast, Germany is the lowest spender in all consumer good except tennis racquets and perfumes which France spends the lowest amount on them. Germany has the highest expenditure, approximately 155 TPS, on tennis racquets and the lowest, roughly… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

This bar chart compares expenditure on six different consumer goods in Germany, Italy, France, and Britain. (16) Britain was the biggest consumer of goods shown, especially photographic film, with approximately 170 thousand pounds sterling(TPS). Spending on perfumes was 160 TPS that was just over and under expenditure on personal stereos and tennis racquets with roughly 155 units and CDs, toys, and photographic film with approximately 160 units. (50) By contrast, in total, Germany was the lowest spender. The amount of money that Germans paid out for personal stereos was just under 150 TPS, equal to that of France, and spending… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

سلام و وقت بخیر سوالی داشتم در رابطه با نحوه نوشتن این نوع از سوال تسک ۲: در نمونه سوالی مثل زیر اگر ما دو ساپورت برای حمایت از افزایش قیمت بنزین و دو ساپورت هم در رد افزایش قیمت بنزین بزنیم، قسمت آخر سوال چه کنیم که می گوید راهکار بدید؟ ممنون میشم بفرمایید چون سعی میکردم با مدل ++ و – – که فرمودید پیش برم ولی به مشکل خوردم. Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems. To what extent do you agree or disagree? What other measures do… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

درود …. ببخشید موضوع رایتینگ این جلسه را جلسه نهم انجام دادیم.

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

Nowadays more individuals prefer to work for themselves rather than to work in a company. This attitude has both advantages and disadvantages. There are evident advantages for certain group of people who are self employed. First of all, they are able to acquire much more money compare with individuals to work for others, so they have more opportunities to improve their financial situation. Secondly, by being self employed, people earn more freedom. To elaborate, if everybody works for an organization, they will have to follow a certain number of rules. For instance, if an individual is employed in a company,… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

These days, the number of people tending to have their own business is on the rise. Although there are some compelling reasons behind working for oneself, it can come with some potential drawbacks. (33) There are several reasons why some people are convinced to run their businesses as a freelancer. First of all, being authorized can be one of them. Self-employed workers work independently, while other workers should work under their bosses’ regulations. Hence, they can decide by themselves without considering anything and being obliged to ask other people. For instance, they can adjust their working time based on their… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 19 Name: Alireza Safari These days, due to development in technology, there are more self-employed jobs. Although, there are advantages in being self-employed, some disadvantages are undeniable. Interest in being self-employed is rising due to a lot of advantages. Firstly, people who are self-employed can plan all their time themselves, and this leads to have variety of plans. These people can enjoy life more because can plan for having fun and travel whenever they want. Also, sometimes they feel sick or want to sleep more, can change their plans and do whatever they want. Moreover, the feeling of being… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?
+
#being authorized
# job security


# more stress
#work pressure

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 18 Name: Alireza Safari Unfortunately, the number of crimes is increasing, and in many cases, teenagers are involved. In some regions of the US, there is a law that teenagers cannot go out at night alone unless with an adult. This restriction has some benefits. Firstly, it provides more security for teenagers. Usually, the night is a good time for the crime and violent behavior, so if teenagers stay home, they will be safe. Moreover, when teenagers stay home, they will have more time to spend with family and this can be good for their relationship. It is important… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The pie chart illustrates the main reasons for farmland degradation in the world. Overgrazing of animals is the most common cause of land degradation which affects 35% of whole lands. Other important reasons are deforestation and over-cultivation which constitute 30% and 28% respectively. The share of other factors is only 7% of the total. The table shows the effects of these main factors in three regions of the world in the 1990s. The highest percentage of land degradation occurred in Europe, which is 23%. It followed by Oceania and North America with 13% and 5% respectively. Europe lost 9.8% of… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

سلام سال نو شما مبارک
ببخشید در مورد نمودار دایره ای این جمله درسته؟
The share of other factors is only 7% of the total.

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 17 Name: Alireza Safari The pie chart shows the proportion of land degradation’s causes globally, and the table illustrates percentages of different causes in three regions: North America, Europe and Oceania, during the 1990s. Overall, it can be seen that over-grazing was the most common cause of land degradation, and Europe had the most degraded land. Regarding the pie chart, the main cause was due to over-grazing with 35% while deforestation and over-cultivation were 30% and 28%, respectively. Other causes made up only 7% of all. In terms of the table, over-grazing in Oceania with 11.3 was the largest… بیشتر بخوانید

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

Facing difficult situations is an inseparable part of every one’s life. While some individuals accept these bad situations, for a certain number of people including me think it is better to fight them There are those who are reluctant to change difficult situations. First of all, a substantial number of people are afraid of change. These group prefer to persist on this attitude rather than to accept risk. To illustrate, regardless of working overtime, many employees face stressful conditions. Although they admit such hardship, they are worried about their future. Secondly, sometimes an untimely event occurs in our life which… بیشتر بخوانید

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

استاد نظرتون در مورد این جمله ها چیه؟sometimes an untimely event .occurs in our life that it is out of reach to improve

as a result of change, progress is acquired.

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Life is full of challenges and difficult situations that are inevitable. Although some people prefer to accept such hardships and adopt to them, others including me think it is best to improve the situation. (34words) There are those who believe that it is better to accept the difficult situations and make no effort to improve them in their life. First of all, some people believe in destiny and think that should not fight them because difficult situations are inseparable part of their life. They are forced to endure and accept their cruel fate. Secondly, people accept unfavorable situations and do… بیشتر بخوانید

Elahe Rasa
میهمان
Elahe Rasa

There are many different circumstances and challenges in every individual’s life. Although, some people prefer to accept any unpleasant situation, I agree with those who try to tackle any obstacle to improve their difficult conditions. (35) Some people think that it is better to stay in an unfavorable situation rather than performing any action to improve it. First of all, they do not have adequate courage to overcome the hardships in their life. For instance, some of them prefer to continue an unsatisfied or low income job in order not to face financial problems or being jobless. Secondly, in some… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 16 Name: Alireza Safari People in different situations have different behavior. Some people are satisfied for what they have and don’t care about improvement, so they don’t try for better life. Others, in contrast, every moment think about having better life. Both have their reasons, but I believe in trying for better life in any situation. Those who don’t try for having better life, usually believe in fate, and they have no problem with their life even if their conditions are not good. Firstly, there is no risk if you don’t try to change. So, people who don’t want… بیشتر بخوانید

Elahe Rasa
میهمان
Elahe Rasa

سلام یک سری دیگر از ایده پردازی ها لطفا نظرتون بفرمایید با سپاس

Accept

# lack of courage
# bad situation
#unable to change

Improve

# get more knowledge
# self- motivation

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

سلام استاد.لطف میکنید تکالیفو بروز کنید

Elahe Rasa
میهمان
Elahe Rasa

سلام استاد گرامی

Accept

# less work
# less stress

Improve

# more work
# more hope

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The bar chart illustrates how often the US people ate at fast-food restaurants during the years 2003, 2006 and 2013. Most Americans had meals in fast-food restaurants once a week or once or twice a month in 2003, which is about 30% for each category. However, weekly consumption grew about 5% in 2006 and then fell by almost 10% in 2013, monthly consumption showed an opposite trend. In 2003, the percentage of people who ate fast food several times a week and a few times a year was around 17% and 13% respectively. While the former decreased to slightly over… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

The bar chart illustrates six categories that how people in USA consumed fast food frequently between 2003 and 2013. (19words) In the start of the period, most of people ate fast food once a week or once or twice a month. This number was about 30% of the population in 2003. However, it decreased by roughly 5% for the former and rose by a similar amount for the latter in 2013.(50words) The fast food consumption at the restaurant by American people several times a week and a few times a year were about 15% in 2003. In 2013, this number… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

This chart depicts the frequency of fast food consumption in the USA classified into six groups in 2003, 2006, and 2013. (21) Most Americans, approximately one-third of them, consumed fast food once a week or once or twice a month in 2003. Although a growth and a fall of about five percent were observed in 2006 and 2013 for the former, the latter dropped and rose by a similar amount in these two years, respectively. (53) Only less than five percent of this population ate fast food either every day or never in 2003. This number decreased slightly in 2006… بیشتر بخوانید

Elahe Hosseini Rasa
میهمان
Elahe Hosseini Rasa

The bar chart depicts American people tendency of eating fast food in restaurants from 2003 to 2013. (17) In 2003, about 30% of people ate fast food once a week or once or twice a month. In 2013, there was a slight fall by about 5% of people who consumed fast food once a week, while, this number increased similarly for once or twice a month respectively. (49) The number of people who had fast food several times a week was approximately over 15% in 2003. This figure began to rise slightly and reached about 20% in 2006, but at… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 15 Name: Alireza Safari The chart illustrates the frequency of eating at fast-food restaurants in the USA in three different years (2003,2006 and 2013). people who ate at fast-food restaurants every day or never, both were under 5% in each year. The percentage of people who ate at fast-food restaurants several times a week was between 15% and 20%, whereas this amount for who ate a few times a year was between 10% and 15%, in each of the three years. people who ate one a week at fast-food restaurants were about 30%, 33% and 27% in 2003, 2006… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

. Although a growth and a fall of about five percent was observed in 2006 and 2013 for the former, it dropped and rose by a similar amount in 2006 and 2013 for the latter.

سلام استاد
لطف میکنید نظرتون رو راجع به این جمله بفرمایید؟
و اینکه میشه یه بار اشاره کرد به 2006 و 2013؟ینی دومی رو حذف کنم مثلا.سمپل رو دیدم که یکبار اشاره کردید ولی چون من هر دو سال رو گفتم به نظرم فهمش سخت میشه اگه حذف بشه.ببخشید طولانی شد.

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

The percentage of people who consumed fast .food every day and never had a downward trend

Fast food consumption every week and every month had the most popular among people.

It remained unchanged during the decade.

ببخشید و این جملات چطور هستند؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

It remained constant at the same level in 2013.

This number in the first group increased to 20% before dropping to about 15%.

Both of them were roughly 5% or even lower percentage from 2003 to 2013.

سلام استاد.ببخشید این جملات درست هستند؟

Elahe Hosseini Rasa
میهمان
Elahe Hosseini Rasa

سلام استاد گرامی

ساختارهای زیر درست هستند؟

the percent of people often had fast food in six various groups

a moderate fall and rise about 5% of fast food consumption

the percentage began to rise slightly and reached 20%

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

Nowadays learning foreign languages is a impressive part of decent education system. This attitude at primary school in stead of secondary school has both advantages and disadvantages. There are evident advantages when pupils learn a foreign language early in their life. First of all, in early stages of life the children are able to learn a foreign language without much effort. In this period, the brain is still developing. They can learn the other language faster as opposed to learning later and they pick up the pronunciation more easily. Secondly, by learning foreign language they have a considerable number of… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

Learning a second language has enormous impacts on students’ educational achievement. While some educationalists believe that learning a new language should be initiated at primary school instead of secondary school, others express an opposing opinion. (35) There are clear advantages when a foreign language is a part of the primary school curriculum. First of all, students in primary school have more free time. They take fewer lessons and have more simple subjects to learn. So, they can devote adequate time to learning and practicing the foreign language. Secondly, the ability to switch between a second language and a mother tongue… بیشتر بخوانید

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

با سلام. این جمله درسته؟learning a non native language can be waste of their time when they can spend on learning core subjects such as mathematic,

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

خطاهای متداول شماره ی 14)
1)Learning a new language helps children become more confident.
2)Narrow curriculum lets pupils have enough leisure time.

خطاهای متداول شماره ی 15)
1)Although the teachers’ salaries were on the rise till now, they will fall dramatically over the next ten years.
2)In recent decades, learning a foreign language at school has become commonplace.

سپاس از زحماتتون استاد oops

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

Learning a second language in primary school is an important issue in education system.Although some specialists believe that learning a new language in primary school has some advantages,others think that it has some disadvantages too. There are various reasons why some experts say that learning a second language will be useful in the future.First of all.many children want to start learning new abilities as soon as possible.In this way,they can become independent of their parents,and they will be able to learn properly.In terms of their learning process,students in primary school who must learn second language,rather than continue at secondary school,may… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

In today’s modern world, knowing second language can be a great skill for children. Although learning a new language in primary school instead of secondary school has benefits, it can also has drawbacks for them. (35words) There are major advantages when students learn a foreign language at young age. First of all, they have high intellectual ability to learn. It appears that children at this period have a good memory and they can learn other languages rapidly. Children are easily able to learn by copying and imitating people around them and enjoy practicing it as a game. Secondly, students can… بیشتر بخوانید

samanehansari
میهمان
samanehansari

Today, learning a second language is one of the most important issues in the field of education. Although some people think that learning a second language in the early years has more benefits than secondary school, others believe that it is harmful. (42 words) There are many benefits to learn a second language at primary school. First of all, they can learn quickly because, they are not worried about life problems, so they are very focused on different things Especially education as a result, children’s brains are ready to learn different things, especially their mother tongue, as a result, they… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Nowadays, learning a second language has become an essential part of the school timetable. Although some educationalists assume that learning it during elementary school years is better than secondary school, others disagree. (32) Early exposure to language learning is beneficial in some ways. First of all, primary school pupils have more spare time. Their curriculum is more straightforward and narrow. Therefore, they have fewer homework assignments, and they do not need to spend most of their time on school-related tasks. As a result, they are more likely to attend language classes. Secondly, primary school students have considerable learning capacity. The… بیشتر بخوانید

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

Secondly,researches shows that this students are very cleverer than the others.
It would result in weakness on other areas of study.
سلام
استاد لطفا نظرتون رو راجع به این دو جمله میفرمایید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

. Younger students need to spend time on playing games with their friends to keep mentally healthy.
این درسته استاد؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Commencing a new language at primary school is beneficial in some ways.

Their curriculum is more straightforward and narrow, therefore, they have less homework assignments to do, and they don’t need to spend most of their time on school-related tasks

سلام عرض ادب و ارادت
نظرتون رو راجع به این دو جمله میفرمایید لطفا؟

samaneh ansari
میهمان
samaneh ansari

سلام و وقت بخیر
استاد نظرتون راجع به این جمله چیست؟
Although some people think that learning a second language in the early years has more benefits than secondary school, others believe that it is harmful.

samaneh ansari
میهمان
samaneh ansari

سلام استاد وقتتون بخیر
من با توجه به اینکه نظرتون رو راجع به بقیه موارد نمیدونستم فقط گزینه and را تفییر دادم.
با سپاس
+
# learn quickly
#Boost confidence

# It is not enjoyable
# delay development of the child’s first language

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Children should allocate more time for learning and do not have adequate time to relax and their favourite pastimes.

Learning other subjects like mother tongue basically are more crucial rather than second language at a young age.

و این دوجمله چطور هست استاد؟

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

learning a second language in primary school is an important issue In education system.
استاد جمله اول مقدمه به این شکل صحیحه؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

.They have high intellectual ability to learn

They are easily able to learn by copying and imitating people around them and enjoy practicing it as a game.

They can devote more time to learn foreign language at primary school.

سلام استاد.ببخشید این جملات درست هستند؟

samaneh ansari
میهمان
samaneh ansari

با سلام و درود استاد عزیز
امکانش هست چک بفرمایید
+
# learn quickly
#Boost confidence

# Impact on mother tongue culture and language
# delay development of the child’s first language

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

begin foreign language at primary school:
+fast learning
improving other abilities
-negative effect on their mind
losing time for other skills
سلام استاد وقت شما بخیر
بی زحمت نظرتون رو میفرمایید؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

سلام استاد شبتون بخیر
میشه بفرمایید لیسنینگایی که از مایندست سر کلاس کار شده مال کدوم جلدشه ؟ آدیواسکریپتاشو پیدا نمیکنم…متشکرم

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

+ a new understanding of culture of other countries.
+ communicating with other people
+ they are less shy
+ more confidence
+ more opportunities to learn new things

– negative effect on development
– it puts more burden on children
– Prevent from developing mother tongue

استاد لطف میکنید نظرتون را درباره ی این سری از ایده ها بفرمایید؟
ممنون.

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Primary school:

+ having more time to learn
+ more ability to learn

– it can be tedious
– adverse effect on studying

سلام استاد.ببخشید نظرتون را درباره ی ایده ها میفرمایید؟

Elahe Hosseinirasa
میهمان
Elahe Hosseinirasa

The pie charts show the annuals expenditure in a UK school in three different years, 1981, 1991, 2001. It is obvious that salary was the greatest amount of the budget in all three years. There was an increase in teachers’ payment from forty to fifty per cent from 1981 to 2001 and a slight fall to 45 percent in 2001, while other workers’ payment decreased significantly from 28% in 1981 to only 15% over this period. The expenditure on furniture and equipment showed a downward trend from 15% in 1981 to only 5% in 1991, but is rose dramatically to… بیشتر بخوانید

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

Some people believe if governments provide people with more sports facilities, the level of public health will improve efficiently. However, others suppose there are other and even more crucial measures which need to be considered in order to improve public health. This essay will go through both sides of argument. (50) Some people believe, now that due to hectic life style people don’t have much time to spend on traffic jams to reach far sport facilities, in order to improve public heath level it is crucial to build more and more sport centers to be available at each neighborhood. Moreover,… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The pie charts show annual spending by particular UK schools in three years, 1981, 1991 and 2001. The highest annual payment of schools was to teachers and other staff salaries. The expenditure on teachers’ salaries was 40% in 1981, followed by a rise to 50% in 1991 and then dropped to 45% in 2001. Other workers’ salaries showed a downward trend from 28% to 15% in these three years. Despite an increase from 2% to 8% by 2001, the smallest percentage of school budgets was dedicated to insurance in all three years. The expenditure on resources such as books and… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

The given pie charts illustrate how a school in the UK spent its expenditure on various categories in three years, 1981, 1991, and 2001. (24words) The staff salaries were the greatest budget in three years. Teachers’ salaries increased from 40% in 1981 to only 45% in 2001. School paid a third of the expenditure on other workers’ salaries in 1981 and it fell from 28% to 15% in 2001. (44words) The budget for resources such as books showed an upward trend and increased from 15% in 1981 to 20% in 1991 before dropping to 9% by the end of the… بیشتر بخوانید

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

You have decided to resign from your work in order to try a new field. Write a letter of resignation to your boss. In your letter  tell your boss of your decision and explain why you are leaving  explain what you have learnt from your current job and how you feel about leaving ask for a letter of reference Dear Ms Somi I am writing this letter to inform you of my decision to resign from my post in design of water networks, So I will have enough time and follow my new career. As you know, I… بیشتر بخوانید

hanie abrari
میهمان
hanie abrari

The three charts below indicate how much budget is allocated for each parts of the UK schools in 1981, 1991 and 2001. In all these three years the most expenditure of the budget was on the salaries of teachers and other workers. However the other worker’s salaries are reduced to 15% in 2001 but the payment for teachers are increased to 45% after reaching 50%. Although the budget of insurance was less than other parts in 1981 but it had a dramatically raise in 2001 and it allocated 8% of budget and it was too close to Resources which is… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

سلام خسته نباشید
ببخشید این جمله درسته ؟
The highest annual payment of schools was for teachers and other staffs salaries.

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

The given pie charts demonstrate a UK school’s overall expenditure on different categories in three separate years, 1981, 1991, and 2001. (21) The least change was associated with staff salaries. Teachers’ payment rose from two-fifths of the whole budget in 1981 to half of it in 1991 and landed at %45 in 2001. Other workers’ salaries showed a downward trend in total, and it slipped from %28 to a mere %15 from 1981 to 2001. (53) The budget devoted to insurance changed a lot. It was %2 in 1981, growing to %3 in 1991, and after ten years in 2001,… بیشتر بخوانید

جمیل صباغی
میهمان
جمیل صباغی

Three pie charts illustrate total school spending annually by a certain school in the UK in three years, in 1981, 1991 and 2001. Overall, teacher’s salaries and other worker’s salaries are the most spending cost of this school budget in these three years. The second more money consumed on resources like books in 1981 and 1991 except in 2001 that furniture and equipment’s price were the second high cost. The least money in all three years spent on insurance which had a rising trend ranging from 2% in 1981 to 8% in 2001. The percentage of teacher’s salary was 40%… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

The cost of furniture and equipment was %15 of the whole budget in 1981, reaching %5 in 1991 that was one-third of their previous value, and increased sharply to %23 in 2001.

Overall, although the highest budget is set for employees’ salaries, they changed less than the other categories.

این دو رو هم لطف میکنید بفرمایید؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Other workers’ salaries showed a downward tendency in total, and it slipped from %28 to a mere %15 from 1981 to 2001.

این چطوره استاد؟ممنون

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

In contrast, the expenditure on furniture and equipment showed a reverse trend.

Teacher’s salaries formed the largest cost to the UK school.

It showed a drops in expenditure on books and worker’s salaries.

با عرض پوزش.و این سه جمله چطور هستند؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

staff salaries was in high level of expenditure in three years.

The school allocated a third of the budget for other worker’s salaries in 1981.

The budget for resources such as books showed a upward trend.
سلام استاد.ببخشید این سه جمله درست هست؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

In stark contrast, although the expenditure on insurance was at least, it experienced the most significant changes.

.The budget devoted to insurance changed a lot.

و این دو لطفا؟ oops

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Staff salaries had by far the least changes.

Teachers’ payment was %40 of whole budget in 1981, reaching %50 in 1991 and ending at %45 in 2001.

سلام. میشه نظرتون رو راجع به این دو جمله بدونم؟سپاس

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

It is clear that the best way of boosting the public health is developing the number of sport facilities. However I believe other measures are required.(26 words) There are a considerable number of reasons that indicate why increasing the number of sport facilities improves people’s health. First of all, there are several sport venues and centers in the neighborhood where residents and individuals are able to do more exercise. People have access to such equipment and they commute to the near sport complexes, conveniently. They can burn off their calories and decrease their various diseases like obesity ,hypertension and diabetes… بیشتر بخوانید

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

سلام استاد می خواستم یک درخواستی رو مطرح کنم. اگر امکان داشته باشه رایتینگ های تسک اول و دوم رو به صورت دلخواه در موعد های شنبه و چهارشنبه ارسال کنیم فکر می کنم برای بچه هایی که شاغل هستن مثل من کمک بزرگی باشه. چون تسک 2 رو باید تا چهارشنبه بفرستیم که مثلا من دقیقا شنبه تا 4 شنبه بسیار پر مشغله هستم و آخر هفته وقتی هست که برای درس خوندن دارم. از طرفی چون جنرال هستم نوشتن نامه زمان زیادی نمیبره و می تونم اون کار رو در طول هفته انجام بدم. اگر در این مورد… بیشتر بخوانید

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

با سلام.استاد این جمله ها درسته؟ there are several sport venues and centers in the neighborhood the place of residences that individuals are able to do more exercise.
.These methods seen to affect sociometry , effectively

samanehansari
میهمان
samanehansari

Today, the level of health is one of the most important issues in modern society. some people believe that sports facilities can help to improve people’s general health. however, I think it cannot be enough and another action is needed. (40 words) There are various results why increasing sports facilities leads to the improvement of people’s health. First of all, it means that there is easy access to people, they can choose all kinds of sports at any time and place. Besides, with the development of social networks, people can exercise regularly on weekdays, even outside of a specific time… بیشتر بخوانید

Elahe Hosseinirasa
میهمان
Elahe Hosseinirasa

Some individuals think that the new sports facilities are needed to improve people’s health, while others argue that other ways should be provided to help people to live more healthily. Some People opine that more public sports facilities should be provided for several reasons. First of all, the lack of this equipment may lead to a decline in people’s sports activities which is the leading cause of illness and obesity in many cities nowadays. Furthermore, the government should invest in increasing different types of public fitness clubs around the city. Providing a wide range of sport centers at a reasonable… بیشتر بخوانید

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

Public health is an important point for societies in nowaday’s word.Although some people think that facilities of sport should be increased,others believe that sport facilities have less effect and other actions are needed. There are various reasons why people believe that sport facilities ought to increased.First of all,it is apparent that most people desire to do exercise but many people can not do it just because there are usually unwilling to accept change.So,accessing to sport facilities encourage people to do exercise.Secondly,life in today’s modern society accompanied by problems for people and they have to work from dawn till dusk.As a… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Essential words for the IELTS unit one part one 1-The destruction of the marine environment can endanger aquatic mammals’ lives. 2-The highest rates of erosion occur where soil is exposed to drought. 3- Dolphins inhabit costal habitats which result in being vulnerable to poisons. 4-Governments should consider the environmental impacts of global warming. 5- Logging and deforestation can pose threats to human’s lives. 6-Importance of adopting approaches to prevent industrial pollution should not be overlooked. 7-The time spent on computers reached 10 hours a week in 1998 and stabilized at this level until 2002. 8-These days terrestrial ecosystems have contaminated… بیشتر بخوانید

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

The availability of free sport facilities lead to more time for exercising and saving money.
There are many different attitudes toward exercise like spending time and money.
سلام
استاد در مورد این جمله ها نظر می دید؟

Hanie abrari
میهمان
Hanie abrari

سلام استاد خسته نباشید ، میخواستم ببینم میتونم کلمه inhibit رو اینجا استفادع کنم ؟
Some people think that increasing sports facilities can inhibit people from having health problems

Hanie abrari
میهمان
Hanie abrari

یا اینکه اینجا کلمه ی defense رو باید استفاده کنم؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Improving public health is one of the widespread issues that is as old as humanity itself. While some people assume improving people’s general health is possible by providing more sports facilities, I think other measures should be taken. (38) There are many reasons to prove that increasing the number of sports facilities can improve public health. First of all, they become easy-to-reach. Increasing the number of sports facilities makes them more likely for everyone to have access to them near their hometowns. So they can commute to sports venues and engage in physical activities faster and easier, even if they… بیشتر بخوانید

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

others believe that sport facilities have less effect and other actions are needed to do.
سلام
استاد این جمله درست هست؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Public health is one of the main concerns in today’s modern societies. Although some people believe providing more sports facilities is an effective solution, it cannot be sufficient alone and other approaches are required. (34words) There are many reasons why providing more sports facilities can be beneficial to people’s health. First of all, if residents have access to sports centers, they encourage to do exercise regularly. Nowadays although many people need to engage in more physical activities, stressful and sedentary lifestyle prevent them from doing exercise in daily routine. Having easy access to local sports facilities can motivate them to… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 12 Name: Alireza Safari Nowadays, because of changes in lifestyle, health of many people is at risk. although, rise of sport facilities affect public health, it is not the perfect solution and other effective means is required. (33) Increasing the number of sports facilities, especially in big cities, has some positive effects on public health. First of all, it become easier for people to access them and people can go to the nearest sports club or gym from work or home. it is undeniable that people in the modern world are so busy, so it is very important to… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Raising public awereness about the public health can be an important step.

Nutritious foods replace with high fat and high in calorie.

ببخشید این جملات درست هست؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Media can plays crucial role in improving general health by broadcasting educational programs and people become aware of importance of exercising on their health.

Other major factors such as changing lifestyle and eating habits affect people’s general health.

با عرض پوزش این جملات چطور هست؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Residents aren’t forced to waste their time and spend a lot of time going to sports centers and far from home to do exercise.

More sports facilities fail to tackle the public health problem alone.

واین جملات چطور هست استاد؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

سلام استاد.ببخشید این جملات درست هست؟

Public health is one of the main concerns in today’s modern societies.

Stressful and sedentary lifestyle prevent they from doing exercise in daily routine.

Having easy access to local sports facilities can motivate them .

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

12 , 13)

Every year many people die or are injured as a result of going to faraway places.

Many people occupy this hotel which was constructed last year.

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

sport facilities
#motivate people
#saving in money and time
others
#organic agriculture
#educating in schools
سلام
استاد بی زحمت نظر می دید؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

holding a competition to reach the ideal weight can be another way.

Governments should hold competitions among residents and encourage them to participate in to get prize.

و این دو لطفا؟ممنونم

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

they will likely to close to these facilities. So they can use them faster and easier.

Secondly, they can learn how to play sports under instructions.

The role of proper exercise for health should not be overlooked.

سلام. لطف میکنید نظرتون رو درباره ی این سه مورد بفرمایید؟سپاسگزارم استاد

samanehansari
میهمان
samanehansari

درود
این جمله درست است ؟
be prepared for some thing:
People need to be prepared to face problems in big cities

samanehansari
میهمان
samanehansari

با سلام و وقت بخیر
sport facilities
# increase motivation
#easy access

other measures
#educating the public for creating a culture in order to change the lifestyle
#prevent the spread of diseases
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
sport facilities
#low cost
#Increase public participation
other measures
#Monitoring healthy food and water in communities
#educating the public about physical activity

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

:Sport facilities
# encourage people
# don’t waste time

Other measures
# healthy diet
# public awareness

سلام استاد.ببخشیدنظرتون را درمورد ایده ها می فرمایید؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

+sport facilities
#learn how to trains under instructions
#variety of sports

+other measures
#Personalized exercises plan
#Free dietetic food

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

+sport facilities
#encouraging
#Easy access

+other measures
#Free nutrition doctor
#prize to reach  ideal weight

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 11 Name: Alireza Safari The graph illustrates use of energy from 1980 to 2008 and with predictions until 2030 in the USA. Units are measured in Quadrillion (Q). In 1980, petrol and oil were 35Q and after an initial fluctuation, they increased to over 40Q in 2008 and it is predicted to rise to about 50Q in 2030. Coal and natural gas started at 20Q and 15Q in 1980, respectively. Coal experienced an increase to 23Q in 2008, and this is predicted to rose until 2030. Natural gas, despite some fluctuations until 2015, this is predicted to stabilize at… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The graph shows different fuel types consumption in the USA from 1980 to 2008 and estimated consumption until 2030. Petrol and oil consumption is the highest through the period of study. Its value was about 35 quadrillion units (qu) in 1980 and, it is predicted to increase to 50 qu in 2030. Energy consumption from coal and natural gas was around 16 and 20 qu in 1980 respectively. Although coal increased, natural gas fell until 1950 with the same trend between 1985 and 1990. After that, both showed some fluctuation to reach 24 qu in 2015. While natural gas is… بیشتر بخوانید

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

You are working for a company. You need to take some time off work and want to ask your manager about this. Write a letter to your manager. In your letter • explain why you want to take time off work • give details of the amount of time you need • suggest how your work could be covered while you are away Dear Mr. Johnson I am writing to ask for some unpaid leave next month. My brother and his girlfriend are going to get married on June 21st, and as the bride is originally from Turkish, the wedding… بیشتر بخوانید

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

این جمله درسته؟ (مال تسک 1 جنرال هست)
me and my brother haven’t seen each other for the 10 past years

hanie abrari
میهمان
hanie abrari

The graph shows different type of energy which people consume in the USA from 1980 to a protection for 2030. In 1980, the consumption of petrol and oil is started by 35 quadrillion untis and after some fluctuation it risen to about 40q in 2005. It is predicted that it will have a raise to around 50q in 2030. The consumption of Coal and Natural gas is similar during the period and they were 15q and 20q respectively in 1980. Natural gas showed some fluctuation then reached to 25q and finally it will remain at 25q from 2015 until 2030… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

The graph illustrates six categories of fuel consumption in the USA during the period between 1980 and a prediction for 2030. (21words) Petrol and oil had the highest consumption in the whole period. It started at 35 QU in 1980. Despite many fluctuations between 1985 and 2000, it increased from 35 QU to 40 QU in 2008. This is predicted to reach a peak of 50 QU in 2030. (47words) Coal and natural gas started at 16 QU and 20 QU in 1980, respectively. Despite some fluctuations, it increased to about 23 QU in 2008. Coal will increase to 30… بیشتر بخوانید

Elahe Hosseinirasa
میهمان
Elahe Hosseinirasa

The line graph illustrates the fuel consumption between 1980 and 2012, and a prediction for 2030 in the U.S. (19) The most required fuel are petrol and oil. In 1980 the demand of them was 35 Quadrillion (QU), after some fluctuations till 1995, it increased at 43 QU in 2008 and it is expected to reach a peak at about 50 QU in 2030. (44) The consumption of natural gas and coal began at 20 and 16 QU respectively in 1980. There were a mild surge and some fluctuations of them at about 23 QU till 2008, then a peak… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

The given line graph illustrates the energy consumption in the U.S. from 1980 to 2008 and a prediction until 2030. (20) Petrol and oil had the highest consumption throughout this period and were initially 35 quadrillion units(QU) in 1980. Although it experienced some fluctuations before reaching 42 QU in 2008, it is forecasted to continue, reaching a peak of 47QU in 2030. (41) Coal and natural gas were 16QU and 20QU in 1980, respectively. Consumption experienced some fluctuations since 2008, but both now provide 23QU. They will increase persistently in 2015, reaching 25QU. Natural gas will remain constant at this… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Despite some variations, they all started at around 4QU in 1980, and they have remained virtually constant to 2008.

The hydropower will remain stable, but the other two categories will increase slightly by 2030.

این دوتا رو میشه نظر بدید لطفا؟ oops

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

to رو کردم until
have remained هم به نظرم باید بشه remained

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

….Overall, this graph shows a slow growth

من یه چیزیو اصلا متوجه نمیشم .مثلا ما تو نتیجه گیری باید بگیم این نمودار نشون داد یا نشون میده؟تو مقدمه میگیم نشون میده تو نتیجه گیری باید بگیم نشون داد؟چون بررسیش کردیم تموم شده دیگه؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

سپاس از راهنمایی شما.ببخشید استاد این دو جمله چطور هست؟

Hydropower consumption will drop to the level of 1980 by 2030.

Six categories experienced a growth during 28 years.

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

The energy divided from nuclear, solar/wind, and hydropower are almost equal over this period.

سلام این خوبه به نظرتون؟

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

سلام استاد من رایتینگ جلسه 10 رو روز چهارشنبه در موعد مقرر ارسال کردم ولی فیدبک دریافت نکردم آمدم اینجا که زیر رایتینگ براتون پیام یادآوری بزارم ولی متاسفانه رایتینگ رو پیدا نکردم، نم ی دونم به چه دلیل ظاهرا نیامده، امکان داره دوباره بفرستم؟

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Despite many fluctuation between 1985 and 2000, it increased from 35qu to 40qu in 2008.

Although the consumption of both fuels has fluctuated since 1990, it increased to about 23qu in 2008.

Nuclear,solar and hydropower had the fewest consumption at the beginning of the period in 1980.
سلام استاد ببخشید نظرتون درباره ی این جملات چی هست؟

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

شلام استاد من رایتینگ جلسه 10 رو چهارشنبه قبل از 12 فرستادم اما فیدبک دریافت نکردم الان آمدم زیر رایتینگم براتون پیام بزارم ولی متاسفانه رایتینگ رو پیدا نمی کنم. امکان داره مجددا رایتینگ رو بفرستم؟

Niloufar Hosseinkhan
میهمان
Niloufar Hosseinkhan

پیام من میاد؟

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

The other three categories are almost identical. They all started at around 3QU in 1980 with some variations ,and they have remained virtually constant to 2008.

و جسارتا این دو oops سپاسگزارم
,

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Natural gas will remain constant at this level, while a continuous growth to reach roughly 33QU is expected for coal in 2030.

و نظرتون درباره این چیه ؟ممنون

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

Although it experienced some fluctuations before reaching 42 QU in 2008, it will increase continuously to reach a peak of 49 QU in 2030.

سلام این خوبه استاد؟

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

Nowadays, in many developing societies a considerable number of unpaid community services are done in high schools. I believe these activities are beneficial for part of their education, admittedly this situation creates drawback.(33 words) It is clear that by joining in unpaid public scheme, pupils learn precious lessons. First of all, they are able to enter the world where gain the first experiences for outside of education. This attitude is a valuable opportunity to expanding their skills. To illustrate, the students who teach sports to young children, can raise awareness relevant to sport skills and they gain a certain number… بیشتر بخوانید

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

School plans have an important role for both students and society.Although most useful activities perform by social services without any payment in some schools,there are a few drawbacks that it should not be ignored. There are various reasons why people believe that the activities of unpaid social services should be forced in schools.First of all,learning future skills is final aim of education,but one of the main matters between the students is disinterestedness in training.It seems that make an acquaintance of instructing young adolescents in order to be familiar with teaching in the future that would be reasonable method.Secondly,working in charities… بیشتر بخوانید

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

The school should encourage students to engage in social activities. Doing volunteer services is a valuable experience for students, but making it compulsory can have drawbacks. (26) Unpaid community service can benefit students. First of all, doing volunteer works helps students acquire the job’s skill requirements. In some cases, they can volunteer for an organization that does what they like. It gains valuable experience such as problem-solving and doing tasks individually or in groups, planning and management. Even if their future job is different from this compulsory work, this experience will help them be more comfortable in the workplace and… بیشتر بخوانید

azam jeddi
میهمان
azam jeddi

با سلام. این جمله درسته؟ not only they raise awareness relevant to sport skills, but also they gain a certain number of information about their healthy lifestyle, both physically and mentally

و این جمله the students who they contribute in voluntary activities, learn to help other without expecting anything in return.

by helping the old people ,they learn instead of acquiring money, they are able to give happiness the other people

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

آیا عبارت make ends meet به صورت formal به کار میره؟
it brings problems for students who make ends meet on a part-time job.

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

میشه لطفا این جمله رو هم چک بفرمایید؟ ممنون
Not only do they not have time to rest, but an additional burden is imposed on them.

Elahe Hosseinirasa
میهمان
Elahe Hosseinirasa

It is undeniable that involving various activities throughout high school time is a valuable experience for teenagers. In my opinion, although teenagers gain some considerable benefits from working unpaid during education, there are some possible drawbacks to this mandatory program. (40) Students who participate in a period of voluntary work during their education time can benefit extremely in many tasks. First of all, it helps them to experience different activities which improve their knowledge and skills moreover academic qualifications. It is undoubtedly vital for high school students to gain some professional skills before graduating which could significantly motivate them to… بیشتر بخوانید

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

according to active participation of students in unpaid social services that may have negative effects on students ‘lives.

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

Students cooperated on this communities,can not afford to do their homework since they do not have enogh time to study.

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

make an acquaintance of Instructing young adolescent in order to be familiar with teaching in the future,would be reasonable method.

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

Writing 10 Name: Alireza Safari Diversity in school programs is an essential factor in student growth. Working in unpaid communities has benefits for teenagers, but its negative effects should be controlled. Operational activities along with school lessons have significant benefits. First of all, the students who do such activities gain a lot of experience in different fields which may not be in textbooks. In this way, they get acquainted with the real world and gain useful information in that field that this knowledge can be useful for their professional career. Moreover, these situations can increase the ability of students in… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

وقت بخیر
فیدبک این رایتیگ را دریافت نکرده ام
تشکر

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

8 , 9)
These accommodations were built in 1999 that changed this place into
a popular destination for tourists.

Exotic places can be harmful for travelers who go there

10)
There are some people who believe big cities are better for living.

11)
This graph has continued to increase for ten years.
Many facilities can be seen in this map.

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

It is argued that unpaid social services should become a mandatory part of every high school’s curriculum. I assume although students benefit from such activities, there are some unavoidable disadvantages too. (31) On the one hand, students can derive some benefits from joining community service. First of all, such activities can have an impact on their skills. When they are involved in community services, they have to come out of their comfort zone and expand their horizon by doing new things. So even though this compulsion can reinforce their previous skills, they can acquire new skills too. Secondly, these kinds… بیشتر بخوانید

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

oops ممنون از زحماتتون

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

ببخشید ساختار این جمله درسته؟
Even in some cases, you can volunteer for an organization that does what you like

fateme dalvand
میهمان
fateme dalvand

سلام ببخشید این جمله رو میشه چک کنید
Teenagers get to know more people by being in new places outside the school.

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

It seems that make an acquaintance of instructing young adolescent that to be familiar with teaching in the future,would be reasonable method

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

استاد برای گفتن «برنامه های مدرسه» کدام ترکیب مناسب است؟ (آیا از ترکیب های زیر غلط هستند)

1-the programs of school

2- school’s programs

3-school programs

ممنونم 🙏🏻

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

Community service play an important role in high school programs for teenagers. It can be as a part of school activities to gain practical experience, on the other hand, but, it can have serious drawbacks. (35words) The voluntary works have beneficial effect on the teenagers in high school years. First of all, students can gain valuable experience in voluntary activities. They may think that people’s lives are very similar in appearance, but when they participate in voluntary services, they are forced to face the real life of people around them and consequently they are able to gain a new insight… بیشتر بخوانید

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

سلام استاد.ببخشید من فیدبک برای رایتینگم دریافت نکردم.

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

First of all, these activities can increase the risk of health problems for them

Some of them perform tasks outside the house and help their parents to afford living expenses

این دوتا رو هم اگه لطف کنید بفرمایید من دیگه تمومم oops سپاس از زحماتتون

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

On the one hand, students can derive some benefits from joining community service.

Hence, they can know what type of work they like best and what they are better at that leads to acquaintance with their tastes and interests.

این دوتا رو هم میشه اشکالاتشونو بفرمایید؟متشکرم

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

سلام مجدد اینا چطورن استاد؟ممنونم

شهرزاد عسکری
میهمان
شهرزاد عسکری

When they are involved in community services, they have to do different things that they have not done some of them before in their whole lives

میشه بفرمایید اینو چطوری حرفه ای تر بگم؟ ممنون

رضا رستمی
میهمان
رضا رستمی

There are some reasons for most people that they think the activities of unpaid congregation services should be forced in schools.
استاد لطفا نظر می دید؟

جمیل صباغی
میهمان
جمیل صباغی

Although work for community service in high school has several advantages when it becomes a mandatory part of their programs, it may have some drawbacks while they are studying hard and school is the most important responsibility. Working for unpaid community service as a mandatory unpaid program has some advantages. First of all, this work is the first opportunity to start a serious job outside their family. Therefore, they have to accept a range of responsibilities to be able to face jab challenges. These challenges force them to learn how to extend problem-solving skills when they have to solve several… بیشتر بخوانید

Alireza Safari
میهمان
Alireza Safari

وقت بخیر

استاد development بررسی کردم هم قابل شمارش است و هم غیر قابل شمارش

می شه راهنمایی فرمایید کجا s جمع می گیرد؟
این ها باید جمع باشند یا مفرد:

a lot of developmnet/s

numerous development/s

ممنون

شیرین رستمی فر
میهمان
شیرین رستمی فر

سلام استاد.ببخشید این جملات درست هستند؟

They are forced to face the real life of people aronud them.

There is a limited range of activities for students in high school.

They will be encouraged to teamwork and also improve their communication skills.