دوره خصوصی آیلتس آنلاین خرداد 1398 – پریسا

 

دوره خصوصی آیلتس آنلاین خرداد 1398 - پریسا

دوره خصوصی آیلتس آنلاین خرداد 1398 – پریسا

دوره خصوصی آیلتس آنلاین خرداد 1398 – پریسا

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در خردادماه 1398 می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

Assignments of the 20th Session

Speaking Questions Part 3 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 5 part 2

Tactics for listening Expanding Unit 11 12

Open Forum 3 Unit 9 10

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  43 44

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید 

Writing topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

Assignments of the 19th Session

Speaking Questions Part 3 Questions 21  to 30 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 5 part 1

Tactics for listening Expanding Unit 9 10 

Open Forum 3 Unit 7 8

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  41 42

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید 

Writing topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید

.

.

Assignments of the 18th Session

Speaking Questions Part 3 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 4 part 3

Tactics for listening Expanding Unit 7 8 

Open Forum 3 Unit 5 6

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  39 40 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید 

Writing topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 17th Session

Speaking Questions Part 3 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 4 part 2

Tactics for listening Expanding Unit 5 6 

Open Forum 3 Unit 3 4

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit  37 38 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید 

Writing topic Task 1  نمونه مقدمه را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

Assignments of the 16th Session

Speaking Questions Part 2 Questions 26 to 30 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 4 part 1

Tactics for listening Expanding Unit 3 4 

Open Forum 3 Unit 1 2

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 35 36 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید 

Writing topic Task 2  نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of the 15th Session

Speaking Questions Part 2 Questions 26 to 30 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 3 part 3

Tactics for listening Expanding Unit 1 2

Open Forum 2 Unit 11 12

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33 34

Most Common Grammar Mistakes مورد اول 

Writing topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

Assignments of the 14th Session

Speaking Questions Part 2 Questions 21 to 25 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 3 part 2

Tactics for listening Developing Unit 23 24

Open Forum 2 Unit 9 10

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32

Writing topic  نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of the 13th Session

Speaking Questions Part 2 16 to 20 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 3 part 1

Tactics for listening Developing Unit 21 22 

Open Forum 2 Unit 5 6

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 29 30 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of the 12th Session

Speaking Questions Part 2 11 to 15  از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 3 part 1

Tactics for listening Developing Unit 21 22 

Open Forum 2 Unit 3 4

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 29 30 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 11th Session

Speaking Questions 6 to 10  از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 2 part 3

Tactics for listening Developing Unit 19 20 

Open Forum 2 Unit 1 2

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 28 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

.آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

Assignments of the 10th Session

Speaking Questions 6 to 10  از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 2 part 2 

Tactics for listening Developing Unit 17 18 

Open Forum 1 Unit 13 14

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 25 26

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Assignments of the 9th Session

Speaking Questions 1 to 5 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 2 part 1 

Tactics for listening Developing Unit 15 16 

Open Forum 1 Unit 11 12

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 23 24

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 8th Session

Speaking Questions 96 to 110 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 1 part 3 

Tactics for listening Developing Unit 13 14 

Open Forum 1 Unit 9 10

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 22

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 7th Session

Speaking Questions 81 to 95 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 1 part 2 

Tactics for listening Developing Unit 11 12

Open Forum 1 Unit 7 8

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 19 20

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

.

Assignments of the 6th Session

Speaking Questions 71 to 80 از این صفحه ببینید

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 

Tactics for listening Developing Unit 9 10 

Open Forum 1 Unit 5 6

5 words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 to 5 review از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of the 5th Session

Speaking Questions 61 to 70 از این صفحه ببینید

Select Readings pre intermediate Unit 9 10  Repeat

Tactics for listening Developing Unit 9 10 

Open Forum 1 Unit 5 6

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16  

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

Assignments of the 4th Session

Speaking Questions 46 to 60 از این صفحه ببینید

Select Readings pre intermediate Unit 7 8 9 10 

Tactics for listening Developing Unit 7 8 

Open Forum 1 Unit 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 13 14 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ آیلتس جنرال Advantages Disadvantages Internet

.

.

Assignments of the 3rd Session

Speaking Questions 31 to 45 از این صفحه ببینید

Select Readings pre intermediate Unit 5 6 

Tactics for listening Developing Unit 5 6 

Open Forum 1 Unit 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Assignments of the 2nd Session

Speaking Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Select Readings pre intermediate Unit 3 4

Tactics for listening Developing Unit 3 4 

Open Forum 1 Unit 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 

Writing topic  نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

 

.

دوره خصوصی آیلتس آنلاین اردیبهشت 1398 – پریسا

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

 

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

46
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
25 Comment threads
21 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
2 Comment authors
adminپریسا Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
پریسا
میهمان
پریسا

The bar chart below involve date on the percentage of British people giving money to charity by age range for the years 1990 and 2010 . Overall, people contributed to charity on their second half of their life according to this bar chart . moreover the one who participated in donation in 1990 was more than 2010. The biggest percentages of British people who contributed to charities is 42% in 1990 among 36-50 group that this number diminished to 35% in 2010, with same age . the percentages of donation declined in size and reached the number 35% and 32%… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

Fast food consumption is prevalent among people around the world over the recent years. Although ,some people think the advantages of eating fast food is countable ,others including me believe the disadvantages of fast food should be consider .this essay will argue both side of views . There are some benefit to consume fast food in some ideas. First of all it is apparently this new kind of fast food save much more time. The individual who came back home after a long time hours of work , mostly are too tired to cook . they would prefer something that… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The bar chart indicates people who have meal in restaurant in 6 categories during 10 years in 3 specific time (2003,2006,2013) in the USA . Overall , the most common use of fast food for one a week and once or twice a month are the part of chart with high present and everyday and none are the lowest part. In 2003, American people who go to restaurant are 33% for “once a week “ and this number diminish to 3% by whom that go out once or twice a month . the consumption of fast food for “several times… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

Today, environment is become more vulnerable than any other time. Although, some people think decreasing different kind of animal and planets are the most important issue , others including me ,believe there are crucial problem in natural issue . this essay will discuss both views. There are some reason that loosing variety of species plants could not effect so much on environment. First of all, the earth inhabitant has been dramatically changed during million years. These changes sometimes have perfect impact on the way of life . For example make it more flexible environment to live . some of plant… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

There are two maps below that show the area named Islip town center now and after planned development. There will be a big change after building dual carriageway around the whole city . the school in the northwest and the park in the northeast will accessible . also the park will become smaller and new housing will be constructed in this part. There are a main road in north of the Islip town that two raw parallel shop located both side of it . the northern shape will be replaced by bus stop in northwest and a car park in… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

People often face to difficult circumstances in their lives .Although some people thinks accepting bad situation such as shortage income or unsatisfactory job ,is the best way to survive ,others ,including me believe that the most try should be done to overcame. This essay will discuss both views. There are some unbeneficial to admit the negative point of life. First of all, there are directly affect between the job satisfactory and the level of income with happiness. When the individual acknowledge the lowest of those important factor , there is no chance for them to experience good life and happiness.… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The two pie charts show the number of visitor’s satisfaction level the year before and the year after refurbishment at Ashdwon musem . the whole visitor were 74,000 the year before renovation but this number has increased to 92000 during the year after it . Overall, it can be seen that the number of visitor and satisfaction increased after repair. The main parts of figures related to the dissatisfied and satisfied people by 40% and 30% respectively a year before refurbishment . the number of these two categories has changed a year after renewing and it is just under 15… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

People spend most of their life at work so job and its place are important factors in our life. Although staying in the same company for all working life could be a great idea, others assume working for different organization is more acceptable. This essay will argue both view including my opinion. There are some benefits to remain at one company for whole working life. First of all, when the company employed someone this process bring them security for whom works there for all their life especially for retirement time. They can be sure about their income and payment as… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The graph gives information about the amount of electricity produced in four area in France over 23 years between 1980 to 2010. At the beginning of the period in 1980 the hydroelectric & the nuclear were used to produce electricity in same number as 55 (tw-h) . But after two years the production of nuclear electricity increased significantly to approximately 440 (TW-H) in 2005. Meanwhile the hydroelectric electricity remain stable over the 25 years with generating 50 TW-H in 2010. It was obviously renewable energy did not considerable at first place in 1980 because it almost produce nothing electricity just… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The scarcity of food have been always a serious problem among human beings .Although there are some important reason for lack of enough food for people around the world , several solution can be consider for this issue . this easy will discuss the idea . More and more people are facing famine around the globe and the reason cannot be undeniable . first of all , there are limitation in resources for farming . one of the most important factor for agriculture is the amount of raining . unfortunately there are many countries located in Africa and parts of… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The given chart illustrates how much time people spent on phone in UK, from 1995 to 2002. This chart allocated the local-fixed line, national and international-fixed line and mobiles. At the beginning of the period , in 1995, the consumption of local was almost 70 billion minutes .this number increased dramatically to 90 billion minutes by 1995.after 1999 it went back on 7 billion minutes again. In 1995, the most time spent on international and national was about 38 billion minutes . this number started to rise during the next 7 years and it reached the 60 billion minutes in… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The population of society plays an important role in each country .although there are some benefit to have more percent young people ,there are disadvantages of increasing young people should be considered. This essay will discus this point .(39) Youth ha a very important role to play for society . first of all , they have high quality to be force work in different area such as economical and industrial segment in their own country . the young people are cable to get along with new technology so more innovation and motivation will happen in their job. Secondly young people… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

The graph indicate the children at the age of 10 – 11 how much time spend on tv and computer per week .(22 word) Schoolchildren spend almost 21 hours on watch TV at the beginning of the period in 2000. This number was remain without significant change until 2003. At this time ,it dipped dramatically and feel to 15 hours in 2004. For the next two years ,in 2005, the graph is stable . although there are some variation during the following two years up to the end of period in 2008,it remained at this level .(72 word) Time spend… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

Traveling to unusual and exotic places is increasing among tourist in recently years. Although they can benefits form going there, there can be some threats for tourist ,too. This essay will examine these two point.(36 word ) There are some benefits for tourist to visit unusual places. First of all, it is possible for tourist to access new experience in new environment. For example, seeing Sahara desert in sunset can be adorable scene which they have not had before. This kind of experience is not tangible when they stay at hotel with close window . Secondly, there are various challenge… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

This two maps show an island that it was lack of any equipment before construction and after some facilities has been constructed on it . The main important change is construction of reception in center of island. It is possible to reach there. The new and more effective building is restaurant that has constructed on the left of the reception and the tourist can get there by vehicle truck. Also several accommodation sites have been built for tourist in two side reception that make it possible for tourist to stay longer . The other notable change is a pier in… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

Today using the internet has increasing became prevalent among people. Although, there are many advantages of this new tech in bring in our daily life ,the disadvantages side of cant be ignored . this essay argue bout of view.(35 word) There are many opinion in the positive side of using internet .First of all there is a lot of information on different pages and websites .this information can be widely available for scholar, scientists, etc. Even though , some of date are not trusty , achievement of scientists has many success for imply it . Secondly ,this modern innovation make… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

Sharing information is one the most important issue that has considered among people. Although, there are some people who argue that information should be divide as much as able to be done. Others, including me, observe sharing information among society is not necessary. (44 word) Separating much more information can have a positive effect on people life .first of all, it will be helpful for scientist to do their work when they have date access. Sharing information help them to increase the level of knowledge and they can be more easily improved their studied by having much related fact. secondly… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

It is quit clear that happiest affect different aspect of our life . Although there are some attitude that teenage years are the happiest period of most people lives. Others consider that adult life involve the most happiest time. Despite of huge responsibilities .in these essay I will discuss both of view.(50 word) Teenage years is the most pleasure time of human life some assume it as a happiest time during life time. First of all ,during this specific time they don’t have much responsibility even better their charge on their parents .As teenagers are not in suitable age for… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

I prefer to live in big city because there are more facilities and services has been offered. Frist of all, government support the city by allocated more budgets on public service. Secondly ,many people live in big city that have many alternative demand which should be fulfilled. For example ,they need fast and easy transportation system to attend to their work. Also they need more parking to put their own cars there. Moreover many schools should be provide for their children. The people lives in big city require amusement place for their free time such as park cinema to have… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

In writing essay is very important to pay attentions very details such as capital letter in the beginning of the sentences. Use the abbreviation after years or times (e.g. example). It is better to omit unnecessary word and write down more word connect with the topic. We should separate every paragraph with enough space. For last thing its better more complicate grammar instead of simple one.

پریسا
میهمان
پریسا

The new app works for me. I can learn new language with right pronunciation so this method of learning could change all the way of learning

پریسا
میهمان
پریسا

All of us have many different goals in our life for approaching them we need a wide range of skill that has to be expand in everyday of our life. If we choose an aim that is appropriate with our specialized it could be more achievement . it’s too complicated to explain our main reason in details for our decision even if we talk fluently in our language .

پریسا
میهمان
پریسا

1- When I just start claiming sport I was enthusiastic with this new sport but after a while I lost my motivation . it is obvious this sport needs strong muscle. If I was aware of my weakness points I would choose another sport . when I express my feeling to my coach ,she encouraged me to not give up and she makes me sure things would be change with accurately exercises, I can overcome my weakness effectively . although the exercises is frustrating but I know could be improve soon.

پریسا
میهمان
پریسا

2- Today most of text including positive sentences. 3- Sometimes it’s hard to guess people’s opinion even if the listen to their talk. 4- Government announce people should bring identify card for doing their bank performance. 5- According to researches a dog can recognize their smell of owner in large distance. 6- The magazine context is more complicated so we should go through of it till we can find the meaning .if we cannot the meaning we should use of translator app. 7- It is important having good conversation in your material life, when you have problem with your suppose… بیشتر بخوانید

پریسا
میهمان
پریسا

1- Living in a foreign country could be very hard if you don’t know their language.