دوره آنلاین پیش آیلتس مردادماه 1400

دوره آنلاین پیش آیلتس مردادماه 1400

دوره آنلاین پیش آیلتس مردادماه 1400

دوره آنلاین پیش آیلتس مردادماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 7 تا 8.30 عصر می باشد. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

دوره آنلاین پیش آیلتس مردادماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 22 23 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 22 23 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Common Collocations #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 91 to 100 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 21 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 20 21 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Common Collocations #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 81 to 90 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 18 19 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Common Collocations #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 71 to 80 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 16 17 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 16 17 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Common Collocations #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 14 15 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Common Collocations #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 12 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 12 13 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید

Common Collocations #5 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 50 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 10 11 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 40 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Common Collocations #4 – 5 examples  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 8 9  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید

Common Collocations #3 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 30 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 6 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 6 7  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Common Collocations #2 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 1 to 10 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

Speaking Questions 1 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

دوره آنلاین پیش آیلتس مردادماه 1400 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

140
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
87 Comment threads
53 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
9 Comment authors
FerdisafaeiHossein safaeiندا فرهنگ نیاAlireza Akrami Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Ferdi
میهمان
Ferdi

https:// psikologi. unair .ac. id/en_US/pelatihan-tim-tanggap-bencana/

Mitigation of disaster

safaei
میهمان
safaei

با سلام و عرض خسته نباشی خدمت شما
دوره مقدماتی تون برا من بسیار مفید هست و ممنونم🙏
چند سوال داشتم
۱. نتونستم هیچ یک از مطالبی که فرموده بودید رو دانلود کنم حتی دیکشنری و …(اگه نکته یا ترفندی داره بفرمائید ممنون.)
۲. جوابهای ریدینگ و اسپیکینگ های توی سایت رو هم برای چکینگ خودم پیدا نکردم. با سپاس

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Colocation 7:

1. As a leadership you have very high job security.

2. You should quite you job if you dont have job security .

3. Changing job doesn’t make job satisfaction or job security for you .

4. Sometimes you lose your job and you should find a job .

5. He gave up a permanent job in order to freelance

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

گرامر ۷ :
1. If you had an ilets certificate, you would found good job in Canada.

2. If I were a man , I would worked as a mine .

3. If I were a child , I would learnt and played skii.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Writing 7 : some people believe it is better to work in a workplace for many years. first of all, when you have worked in a company so you have long years seniority. if you have seniority in a company your colleagues regard for you . when you are senior person you have good situation in your job and you are well pay. secondly, if you have worked in a company for many years it impossible you take a firm leadership role in your company. leadership in a company is so important because leaders are able to delegate tasks .… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

ایده پردازی ۷ :

Moving from one company to another
# develop new skills
# develop new relationships

Staying for a long time
# seniority
# leadership

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

سلام
لطفا لینک متداول ترین خطاهای املایی را در صفحه قرار بدید.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Errors #5
People do not agree which period of life is the happiest.
Air pollution is one of the most important issues all over the world.
There are many entertainment venues in big cities to choose from.
Everyone knows eating fast food is detrimental to health; however proponents of such foods increases continuously.
No one likes living in a polluted air.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Collocations #5
Traditional universities provide better education.
This figure provide essential information for analysis.
Families provide a good support for their young children.
Traditional universities provide many facilities for their students.
Online universities provide their students with the chance to be more flexible.

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Writing 5 There are different reasons why air pollution is a big problem in large cities. First of all Industrial activities make several pollutants in the air, that affects the air quality more than we can imagine. Industrial pollution effects on your health, it can range from irritation in your eyes and sore throat to breathing issues, at times can even lead to astma. Secondly There is no denying that vehicle pollution is one of the major to air pollution, especially in big cities. When the car burns gasoline, it make pollutions in the air which is as harmful as… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Grammar:
1. While the university was starting, the student were registering.

2. When the weather was raining, the air pollution
.was finishing

3. The fast food restaurant was closeing

4. When you were shopping, I was cooking for dinner.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Colocation:

1. Our aim is to provide practical training which gives students the skills they need .

2 .The site provides information on its three reasons of air pollution.

3.The university has been built to provide modern facility in especially place .

4.The class provided the opportunity for students to enjoy being physically active out in the fresh air .

5 . Once you’ve made your choice we can provide advice on how best to choose.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

ایده پردازی ۵:

Reasons
# transportation
# excessive use of electricity
Solutions
# use public mode of transportation
# turning off the lights when not use

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Writing 5: in this days , air pollution and it’s causes are one of the biggest human concerns. first of all , using private vehicles. vehicle pollution is the major of air pollution, especially in big cities. when the car burns gasoline so it’s as harmful as smoking 10 cigarettes in one day. if the vehicle pollution is high in the atmosphere so it creates a hole in the ozone layer. secondly , Excessive use of electricity . all forms of electricity generation have an environmental impact on our air , water, and land . so using more electricity can… بیشتر بخوانید

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Writing #5 There are different reasons why air pollution is a big problem in big cities. First of all, most of big cities are overpopulated and their population increases continuously. The more the population is, the more the energy consumption is. Most of the energy production is due to the burning of fossil fuels and this releases carbon monoxide and other pollutants into the air. Secondly, there is more need to transportation for commuting people in big cities. This needs many vehicles that most of them burn gasoline as their fuel. When the gasoline is burnt, it emits many pollutants… بیشتر بخوانید

Hossein safaei
میهمان
Hossein safaei

Writing no. 3 What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion? #quick food #affordable food On the one hand, fast foods have some advantages in food category. first of all, these kind of foods make very quickly. They help families when they are in the journey or they don’t have food ingredients in their home, because some time for buying food ingredients, people have to spend more than 3 hours while they can provide fast food in less than 30 minute. Secondly fast food makes an affordable meal for everyone. Recently many fast food stores have… بیشتر بخوانید

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Writing #4 Looking for happiness is a journey that everyone has begun. People have different opinions about happiness and the happiest times in their lives. While many people believe that teenage years are the happiest times, others think that adulthood is more enjoyable. (41 words) Many people believe that adolescence is the happiest period of life. First of all, teens have less responsibility. They are not required to earn money and are financially supported by their family. The only mental preoccupation that they have is studying and actually passing the courses. Secondly, they have more free time to engage in… بیشتر بخوانید

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Grammar 4
I have studied English for 3 years
I have studied English since 2018
I have read this book once before
This is the best book that I have ever read

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

ایده پردازی ۴
Happiness

Teenage years
#less responsibility #

less mental preoccupation
Adult life
#
independent #social relationship

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Writhing 4 Every one is looking about happiness in their life. Teenagers happiness have lots of reason. Ferst of all, Teenagers have less responsibility than adult .Some times, parents give a responsibility to their teenagers because they think part of growing up is learning how to handle responsibility when it is given to you or how to take that when it isn’t given to you . secondly, teenagers haven’t much mental preoccupations, than means they haven’t a lot to worry about . so they never ask themselves how to make money, when I have to pay bill ,… they can… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

خطاهای گرامری
1.
Teenagers enjoy studying and playing with their friends.
2.
Adulthood believe in working and earning money .
3.
Parents blame children for their mistakes and foult.
4.
Teenagers concentrate on studying and speaking with their teachers .
5.
Adulthood should attempt to save money and support family .

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

گرامر
1.
She has studied at university since 2018.

2.
My husband has cooked in restaurant for 4 years.

3.
I have climbed tree twice befor .

4.
This is the best city that I’ve ever lived.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Writing some people think that the teenage years are the happiest time of life . first of all, they are supporting by family. teenagers live with their parents who pay for all their needs . the only thing teenagers have to focus on is studying. always they care of by their parents who protect them from bad things from world . secondly, less responsibility. when you are in teenage years you don’t need to worry about earning money and you don’t have to take big responsibilities. your parents allways support you and they make convenient you need . so you… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

ایده پردازی ها :
1.
Teenage years
# age of dream
# energetic and full of hope
Adulthood years
# dont have restrictions
# make their opinion clear
2.
Teenage years
# support by parents
# less responsibilities
Adulthood years
#Dicide for themselves
# more experience

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

سلام استاد و وقت بخیر
من شنبه به دلیل قطعی برق نتوانستم کلاس را شرکت کنم اما فایلها را گوش کردم.
رایتینگ چهارم که شما نمونه شو قرار دادین فرمتش کمی متفاوت از 3 رایتینگ قبلی هست.
خواستم بدونم رایتینگ را طبق فرمت سمپل بنویسیم یا همانند قبلی ها؟

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Practice #4
Online education has begun since 1984.
There has been video-based education for about 70 years.
I have only eaten this type of food 5 times before.
This is the best type of education there has ever been.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Errors #4
Teens have more free time and enjoy it.
Adults have to earn money and manage their lives.
It takes only a few minutes for fast foods to be prepared and eaten.
Teens are happy about having more free and being supported from their parents.
At online universities, classes are held on the internet and usually saved there.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Collocations #4
Evaluating educational progress of students in online universities is an issue.
Living in a big city may make significant progress.
One will usually show steady progress in a small town.
Excessive consumption of fast foods may make progress in many diseases.
You should study hard in teenage years, this may lead you to make progress in your future job.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

سلام استاد وقت بخیر.
من سر رایتینگ خیلی کلافه میشم.
چون بخوام فارسی هم بنویسم اصلا ایده خوبی به ذهنم نمیاد.
واقعیت من آدمی هستم که مطالعه غیر تخصصی اصلا نداشتم و ندارم.
الان بخوام در مورد مطالب تخصصی مثل اقتصاد و آمار و این جور چیزا حرف بزنم میتونم ساعتها حرف بزنم ولی دو خط نمیتونم در مورد موضوع رایتینگ بنویسم ☹️

یعنی مشکلم با رایتینگ نوشتن اصول و قواعد نیست
بیشتر نداشتن ایده هست
این مشکل رو چطور میشه رفع کرد.
ممنون میشم راهنمائیم کنید.

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Grammar 3
I have never given public speach.
I have found gold before.
He has graduated in Shiraz.
She has had a BMW car.
I have bought a bicycle before.

She has been married for 10 years.
I have kept a pet for 6 months.
I have known him for 8 years.
He has told that to him for 6 months.
I have taught drawing for 5 years

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Mistakes 3
1. Curly hair comes to her sweet face.
2.She borrows some milk to bake the cake.
3. we prefer tea with our cakes
4. There is a beautiful sunshine in the beach.
5. his mother has much hope in him

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Writing 3 There are many factors that why people choosing the fast food as a meal. Firstly,One of the main reasons for fast food’s popularity is the quickness factor. Instead of having to spend time in your kitchen to preparing a meal you can spend less minutes at a fast food restaurant and get a full meal ,for many people time is a major factor in their decision on where and what to eat. Secondly, fast food is very cheap, When people know that they can get a full meal for well under $10, they are going to often take… بیشتر بخوانید

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Errors #3
There is more flexibility with online universities.
Lack of essential nutrition in fast foods is a major disadvantage of them.
There is a lot of sugar and fat in fast foods.
Fast food preparation is more convenient than traditional meals.
Long-term consumption of fast foods leads to obesity and other health hazards.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Collocations #3
Excessive consumption of fast foods may endanger your physical health.
High levels of tension in big cities affect one’s mental health.
Many traditional universities have often health insurance for their students.
Fast foods have negative health effects.
You can enjoy health benefits by joining the gym of university.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Writing #3 On the one hand, there are some advantages in choosing fast foods. First of all, as its name imply, it can be heated and prepared very quickly and easily. It takes only a few minutes for fast foods to be prepared and eaten compare to traditional foods that takes at least 1 hour to prepare. So, fast food consumption is quite convenient especially for students and families who are busy often. Secondly, it is tasty. Fast food contains a lot of sugar and fat. These additives are the most important reason that fast foods are so delicious. Consumption… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Grammar mistakes:

1. There is useful advice of work in this fastfood.

2. There is big amount of money when you work as chef in popular fastfood .

3. There isn’t any rice in my kitchen.

4. There is some butter in his salad.

5. There isn’t any cold water in the fastfood’s fridge.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Collocations :

1. My mother always says about the health benefits of eat vegetables.

2. Eating fresh frout is good for your health.

3. Salty foods can seriously damage your health .

4. His physical health was good befor he eat lot of junk food

5. I think the health hazard linked to eating much suger .

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Grammar:

1. I have been a good chef for 7 years.

2. She has bitten a big sandwich.

3. My friend and I have worked in big restaurant for 2 years.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Writing: on the one hand, there are many advantages in choosing fastfood. first of all, they save time . when you don’t have enough time for cooking you just have to call a good fastfood and order your meal and few minutes later it’s ready for you . so , you don’t have to spend a long time in the kitchen. also when you hurry choose a snack on fastfood because it’s better than skip meal. secondly, they are convenient. if you are a lazy person getting some fastfood might be good choice for you because when you finish your… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

ایده پردازی :

1. Advantages
# affordable price
# satisfy your taste
Disadvantages
# poor nutrition value
# obesity

2. Advantages
# save time
# convenient
Disadvantages
# increase obesity
# decreased socializing

Alireza Akrami
میهمان
Alireza Akrami

Writing Assignment 2: Some students prefer to study in online universities. First of all, there is more time flexibility in online classes. students can do their homework and watch course videos on their own space and they can make a better plan for their remaining times. This approach is very suitable for those who work full or part time and save a lot of time. Secondly, the cost of education is lower. Students just need to access a high-speed internet connection for their online classes which is not as expensive as the costs of commuting to university. Furthermore, the students… بیشتر بخوانید

Hossein safaei
میهمان
Hossein safaei

Simple present tens.
I go to Tehran every month.
Sunrise happens in the morning.
I believe god exists.

Hossein safaei
میهمان
Hossein safaei

5 sentences about verb preposition (session 1)
Everybody can achieve more facilities in a big city.
In a big city, people have to spend more time in an apartment.
Many people visit the museum annually in the big city.
That paragraph mention advantages of small town.
I think everyone enjoy the mountain in small town.

Hossein safaei
میهمان
Hossein safaei

5 Collocation of effect. session1
The pollution is one of the negative effect in a big cities
Living in small towns has significant effect.
Stress in big cities has bad effect on people spirit.
Unfortunately high stress in big cities there are long term effect on body.
Pollution has detrimental effect on old people.

Hossein safaei
میهمان
Hossein safaei

3 view point session 1
Big city
#facilities #high income #high pollution
#job opportunities #change attitude #high stress
Small town
#less pollution #more communication with relatives #clean air
#low living cost #calm #traditional cultures

Hossein safaei
میهمان
Hossein safaei

Writing1 Big city #facilities #job opportunities Some people prefer to live in big cities. First of all, the big cities have many places to spend free time. People can achieve every hobby for their children. There is public transportation that moves many people in this kind of cities quickly. There are no problem about using of cellphone, internet mostly because used the best relevant devices. Everyone can achieve to the equipped hospital everywhere. Secondly everybody in a large city can find different job depend on mood. There are verity job such as production companies, factories, shopping mall and even street… بیشتر بخوانید

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Writing #2 Some students prefer to study in online universities for several reasons. First of all, classes are held on the internet and are usually saved there and thus students have the flexibility that use the material whenever they want or can. Therefore, students have more flexible time. Moreover, students can attend the class from anywhere. This reason is very important especially for those who are employed. Secondly, as materials are saved on the internet, students have usually access to them all over the time even after finishing the courses and so students do not have the concern that the… بیشتر بخوانید

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Grammar (simple past)
1. We went to north of Iran last week.
2. He won the silver medal .
3. I saw an action movie last night.
4. I wrote a text about English topic yesterday.
5. He was in France in June.

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Mistakes
1. I will call you after arriving to office
2. Please have a drink before leaving
3. Nima always asked for listening this music
4. Leave this place without thinking
5. She apologized for telling lie

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Collocations
1. Online classes are one of the ways to earn high income for teachers .
2. Online teachers don’t have a fixed income .
3. People can have average income by online jobs, like teaching on online universities these days.
4. People who graduated from traditional universities has a high income.
5. In my opinion, studing in online universities has no effect on people income

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ students left the university last year.
2/ my English teacher thought l didn’t study last session.
3/ our university destroyed last summer.
4 / he wanted to increase his income last month.
5/ he had low income last year.
Past simple

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ studying in University may be increase your income.
2 / he could buy a car because he has fixed income.
3/ students in online university usually go to work and have an income.
4/ students don’t have average income in our country.
5/ teachers have low income in our country.
Collocations

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ there are several benefits in studying in online universities.
2/ some students think of studying in online universities.
3/ In online university you could study without spending any time in traffic .
4/ I improved my English by studying in online classes.
5/ students need to study carefully before giving an exam.
Grammar mistakes

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

some students prefer to study in online ueniversities because they believe there are several benefits in studying in this universities. the primary,the expenses is low. for instance , it don’t need a large buildings or equipments. so, it has heavily influenc on save more money. secondly, undergraduates can choose every time and date they like .the time and schedule is very flexible .though, the students are comfortable .this method is convenient for students who are imployed or married and don’t have enough time for going traditional universities . in online ueniversities you could study whenever you want without spending any… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Grammar (simple past)
1.
Our new teacher was a taxi driver.
2.
Students went to library and studied there yesterday.
3.
My classmate took class alot so she could pass the exam last semester.
4.
I bought a new laptop for started my class in online university last year.
5.
This university had many students but they left university because it was very old .

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

:Common collocolation
1.
Teacher’s average incomes are rising.
2.
My private teacher has an income of over $150 a session.
3.
Teacher’s university took an extra class to increase their income.
4.
My teacher has a relatively low income .
5.
If you work in popular university you have high income .

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Grammar mistakes :
1.
Students improved their geography by studying hard.
2.
In online university you can study without spending any time in university’s building.
3.
Students need to study English carefully before taking ilets exam .
4.
Students should use public transport for going to university.
5.
Some student think of studing in an online university.

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views. Online # study any where # flexibility in times of class Traditional # physical environment # have on-campus Some people perifer online universities becuse of many reasons, fist of all ,the online universities allows students to study anywhere. They can live anywhere they choose and don’t have to travel long distances from their home to university so they don’t lose their time in heavy traffic. Secondly, flexibility in times of online class can be useful for busy students, who have families or… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Writing: many people prefer online universities because of lots benefits. first of all , it is highly accessible. online universities don’t have building and apartments so you can study very easily on internet there even you are in another city or country. students can learn through their own devices at anytime and anywhere . secondly, online universities give you time freedom . you can choose the class according to your desired time so online university is preferable and convenient for students who are employed . online universities sometimes are around the clock so it’s best choice for who work fulltime.… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

ایده پردازی university:
1)
traditional universities
# communicate with teacher
# getting your answer right away
online universities
# convenient
# lowest tuition
2)
traditional universities
# experience in libraries and classrooms
# learning from and each other
online universities
# flexibility time
# study alone
3)
traditional universities
# better discipline
# have engagement with teacher
online universities
# highly accessible
# give you time freedom

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Practice (Past Simple)
I started learning English seriously 1 week ago.
Ahvaz was a very beautiful city many years ago.
Saman ordered a double hamburger at the restaurant.
The great recession began in December 2007 and ended in June 2009 and thus extended over 18 months.
Shayan went to Canada last year.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Errors
In online universities, you need the internet for attending the class.
However, there are many disadvantages in choosing online universities.
People in small towns are happy about having more free time to spend with their families.
Some students think of studying in an online university to have more flexible time.
In online exams, some students cheat instead of preparing themselves for the exam.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Income’s Collocations
People in small towns have low income, on average, in comparison with people in big cities.
Finding a high income job is easier in a big city.
People leave small towns to big cities to increase their incomes.
Many people prefer to work at fixed income markets.
Poor planning in third world countries decrease average income there.

Alireza Akrami
میهمان
Alireza Akrami

First Assignment –> Writing : Some people prefer to live in a big city. Initially, there are more facilities and utilities in big cities and people have access to them very easily. For example, if someone would like to buy a new digital device such as a laptop, he can go to the nearest shopping center and buy it or can order it online and receive it rapidly. Furthermore, various kinds of transportations such as the subway, online taxi, and express bus exist in big cities so that people can use them to move around the city. Secondly, there are… بیشتر بخوانید

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

writing actually in the big city people usually have chances to study at a perfect university and improve their knowledge skill.Education has a significant effect on their future . Moreover, education has a positive effect on finding job. people with professional education have numerous opportunities to get a high-salary job , In other words , having a university degree may increase their income.big cities make workers productive by developing and work position but the rapid changes in economic , political , social and technology are changing the people decide to living big city. however, cities will also have to convince… بیشتر بخوانید

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Opinion 1.i think , big city has more advantage than small city.
Routin 2. people work hard to pay tax every day.
Fact 3. scientist sayed changes in economic can destroy all the people wishes

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Most Common Grammar Mistakes

1.people in big city enjoyed museum and cinema.
2. people who live in big city can use others ability .
3.workers spend less time on their home.
4.businessman try hard to increase their production.
5.many people learnd english by listening to music.

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ living costs in big city is very high.
2/ people go to work every day .
3/ in my opinion there are better job opportunities in big city .
Grammar

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ the facilities has a positive effect on living in big city.
2/ It’s important to reduce the effect of stress in our life.
3/ many people belive that social security has a positive effect on their living in big city.
4/ immigrate to big city has significant effect on our futher.
5/ we should know the practical effects of living in small city .
Collocations

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Common Collocations

1.people’s job completely effect on their life.
2. education has a significant effect on people’s life
3. security reduce effect of crime rate in big cities.
4. the government are trying to increase the effect of security.
5. economic problems can be one of the major negative effect on their lifestyle

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ people who live in small city spend more time on their hobbies.
2/ there are many traffic in big city because of this you may arrive at work late.
3/ many people these days think of living big city .
4/ children in small city enjoyed playing football.
5/ living in big city has effect on our future.
Common mistake

منا فرهنگ نیا
میهمان
منا فرهنگ نیا

Big city
#opportunity to get a high-salary job
#great educational quality
Small city
#less costs
# home hunting

Big city
#good medical care system
#security
Small city
#without pollution
# calm

Big city
#high technologies
#public transportation
Small city
#less crowded
# spectacular scenery

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

some people prefer to live in a big city because they belive in there are many benefits in living these city like modern facilities and social security , first of all the most important thing is that living in a big city is not boring there are many intertainments and more job opportunities, secondly people know that they can use better educational system and professional medical care , although the living costs are high and there are many traffic and air pollution but they could earn good salary in big companies and factories as a result people belive they could… بیشتر بخوانید

هانیه فرهنگ نیا
میهمان
هانیه فرهنگ نیا

1/ prefer big city
# social security
# medical care
2/prefers small town
# less stress
# low traffic
1/ prefer big city
# more facilities
# more job opportunities
2/prefers small town
# low living costs
# being in peace

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Writing Some people prefer to live in a big city. The first reason for this choice can be higher levels of welfare in big cities. People can enjoy more facilities in big cities such as better medical services, better education services and so on. People also have more options for entertainment; actually there are more entertainment venues in big cities than in small towns to choose from. The second reason can be better job opportunities. As there are more people in big cities, so there is more companies and factories and other opportunities that one can choose from for job.… بیشتر بخوانید

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

سلام
این ترکیب را در کانال فیدبک ایراد گرفته بودین
make their natives
فیدبک شما : چنین ترکیبی در زبان انگلیسی وجود ندارد.
من در دیکشنری لانگمن نگاه کردم چنین ترکیبی وجود دارد:
make sb/sth do sth
خواستم بدونم چطور باید این اشتباه را تصحیح کنم.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Practice (Present Simple)
1. Weather conditions in big cities are worse than those in small towns.
2. In big cities, one enjoys having opportunity to familiarize with various cultures.
3. People in small towns have more free time to spend with their families.
4. People in small towns have happier life in comparison with those in big cities.
5. Income distribution in big cities is more unfair than that in small towns.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Grammatical Errors
1. People in small towns respect traditional values more than those in big cities.
2. People in big cities have access to better medical services.
3. People in big cities can use rapid transportation systems.
4. In big cities, most people are dissatisfied with wasting time in commuting.
5. People in small towns are deprived of many services can be found in big cities.

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

Effect’s Collocations
1. Higher levels of population in big cities produce a significant effect on air pollution.
2. More stress in big cities has a negative effect on people’s morality.
3. Higher levels of education in big cities has an overall effect on people’s prosperity.
4. Less stress in small towns has a practical effect on people having more time to spend with their families.
5. Lack of good job opportunities in small towns reduce the effect of less stress on staying there.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

رایتینگ If i want to write about reasons the people prefer big cities, i will start by talking about facilities. I think large towns are convenient becuse they have many new tecnology. People have access to study in internatinal university so when they have a university degree may increase their income , so they live without stress. People in big cities dont worry about medical care beacuse they can choose a good hospital with modern technology according to their needs. In addition to these advantages there are also disadvantages such as air pollution. I hope that small cities will soon… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Collocation
1.
A good economic condition has a major effect on job opportunities .
2.
The construction of luxury buildings have an effect on beauty of the city .
3.
The people must use public transportation to reduce effect of air pollution .
4.
The huge park has a long term effect on the city’s clean air .
5.
A good mayor has a significant effect on the development of a city .

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Grammer mistakes
1.
There is a greater variety of restaurants in a big cities .
2.
In a small cities good hospital arent available .
3.
People can use public transportation .
4.
The government must pay attention to welfare of the people to achieve good city.
5.
People in small cities dissatisfied with lack of facilities.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

Routin : The bus leaves bus station at 8 am every morning .

Fact: Epidemics in small cities are lower than big cities .

Opinion : Neda believes that she can achieve great success in a big city.

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

1.Prefer big city
# good medical care
# many kinds of entertainment
Prefer small city
#more friendly relations
#less price for housing

2. Prefer big city
#opportunity to get a high income
#advanced technology
Prefer small city
#tranquility and secure
# less air pollution

3. Prefer big city
# more facilities
#modern lifestyle
Prefer small city
#lower costs of living
#many cozy environment

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

In fact there is a large difference between live in small city and big city . When you live in small city you dont need to worry about costs of living and price for housing . You can find best house with less price in secure area. People in this cities dont have many job opportunity and they have probebly a low income and it has negative effect on living there. People dont use private car alot, it has major effect on less air pollution . People dont need to work a lot so they have enoghe time to spend… بیشتر بخوانید

ندا فرهنگ نیا
میهمان
ندا فرهنگ نیا

If i want to write about reasons the people prefer big cities, I will start by talking about facilities. I think large towns are convenient becuse they have many new tecnology. People have access to study in internatinal university so when they have a university degree may increase their income so they live without stress. People in big cities dont worry about medical care beacuse they can choose a good hospital with modern technology according to their needs. In addition to these advantages there are also disadvantages such as air pollution. I hope that small cities will soon have good… بیشتر بخوانید

محسن ثقفی
میهمان
محسن ثقفی

تمرین ایده پردازی جلسه اول:
1.
Prefer big city
# more facilities
# Better job opportunities

Prefer small town
# less pollution
# less costs of living

2.
Prefer big city
# Vast Entertainment Options
# Higher levels of education

Prefer small town
# Cheaper general services
# less competition

3.
Prefer big city
# Better Medical Services
# familiarity with different cultures

prefer Small town
# traditional values
# Lower levels of crime

محسن
میهمان
محسن

Hi
Does Tactics for Listening Have Answer Keys?
I have not found Answer Keys in the book.