دوره آنلاین پیش آیلتس تیرماه 1400

دوره آنلاین پیش آیلتس تیرماه 1400

دوره آنلاین پیش آیلتس تیرماه 1400

دوره آنلاین پیش آیلتس تیرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 7 تا 8.30 عصر می باشد. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

دوره آنلاین پیش آیلتس تیرماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 22 23 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 22 23 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Common Collocations #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 91 to 100 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 21 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 20 21 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Common Collocations #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 81 to 90 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 18 19 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Common Collocations #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 71 to 80 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 16 17 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 16 17 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Common Collocations #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 14 15 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Common Collocations #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 12 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 12 13 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید

Common Collocations #5 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 50 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 10 11 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 40 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Common Collocations #4 – 5 examples  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 8 9  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید

Common Collocations #3 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 30 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 6 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 6 7  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Common Collocations #2 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 1 to 10 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

Speaking Questions 1 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

دوره آنلاین پیش آیلتس تیرماه 1400 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

42
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
24 Comment threads
18 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
6 Comment authors
Shapour Ahimohsen.rahk.kamandicamelliacamellia kamanndi Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Some people believe it is better to have some close friends. First of all, a few friends are always closer than many friends. If people have a few friends, they are very closer to each other. In addition, close friends tend to share their ideas and talks with each other without any hesitation since they know that they never share their private talk to anybody else. Secondly, having a strong friendship throughout life is possible when people have a few friends, so they are reliable with each other, therefore, the friendship of a few people will be long-lasting forever.(99 words)… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

A few close friends
# very closer to each other
# strong friendship throughout life

Many casual friends
# getting help for dissimilar things
# they do not ask for much

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Some people believe it is better to move from one company to another every several years. First of all, when someone changes their workplace every several years, it is possible to meet new people and make more friends. Also, each new friend can be a new way to achieve her or his goal because of their support. Secondly, people who move to different companies can gain lots of experience about their career because they meet new people with different experiences and he or she can apply these new things with their career and in this way, it is possible to… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time.

Move to another company
# make a friends
# more experience

Stay in one company
# more progress
# more salary

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

There are benefits to being self-employed. First of all, when someone works for himself as a result he works more and attempts to do that in the best way. In conclusion, it is possible to have more income compared to people who work for a company or organization. For instance, people who work for others do not have any motivation because they have a fixed salary per month. Secondly, people who work as self-employed try to earn more money because they need to pay the cost such as workplace costs that they rent to office, furthermore monthly salary that pays… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

+
# more income
#more progress


# more work
# more risk

Shapour Ahi
میهمان
Shapour Ahi

Nowadays, although agricultural science have been improved dramatically, some people are starvation in the world at present. Many factors are behind this problem but there are also some solutions for this kind of the problem. There are many reasons for starvation. first of all, geographical problem can be considered. Many countries where don’t have access to food, were located on tropics. There is not enough water for agriculture in these countries. The heat of these area leads to water evaporation and depletion of groundwater resources. Therefore, people cannot farm in these area due to drought and lack of water so… بیشتر بخوانید

k.kamandi
میهمان
k.kamandi

Adult are happier///*have family *more freedom teenagers are happiest //* less responsibility *have more free time Some people argue the adulthood is the happiest time in the life. First of all, adults usually have a family contains spouse and children, which that are no alone and usually spend more time with family and enjoy it. Unlike teenagers, they do not need the support of others because they usually have a full time job that lead to stable financial. secondly, when someone turns 18 years old is considered an adult, they can take decision for themselves,s life. From my point of… بیشتر بخوانید

mohsen.rah
میهمان
mohsen.rah

some people think teenager years are the happiest times of most people’s life. first of all, there is more motivation in the teenager. Because they have more opportunities for trying and get experience. They can also plan for the coming years. Energy and physical strength in the teenager are high and can follow bigger goals.. Secondly, people have less stress in their teenage. Because they live with their family and don’t have any problem for eating and sleeping.they do not need a lot of money and their family support money them. they are mentally better in their teenage due to… بیشتر بخوانید

k.kamandi
میهمان
k.kamandi

خطای متداول شماره4>
1- these stories make us laugh and teach us lessons.
2- you can ride and I will walk next to you.
3- they stopped and rested.

k.kamandi
میهمان
k.kamandi

باسلام
در بخش خطاهای متداول شماره 4 part of speech بیان شده همیشه دو طرف جمله که با and به هم وصل می شوند باید همسان باشد= سوال
در کتاب تکتیک این جمله آمده
I love travel and flying
میشه لطفا در مورد ساختار این جمله توضیح بفرمایید. ممنونم

k.kamandi
میهمان
k.kamandi

Collocation
1-he has made significant progress in learning the violin.
2- economy in many countries has not made significant progress during the locked corona virus.
3- technological progress in result on a lot of time in scientific research.
4- we has not made progress in industrial equipment.
5- achieve progress result on more effort.
6 when the task is hard so progress will be slow.
7- steady progress lead to the achievement of goals

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Collocation

1- She’s never really enjoyed good health.
2- Her health gradually improved.
3- Mental health and physical health are both important.
4- He was forced to retire because of ill health.
5- Air pollution causes damage to health.

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Common mistakes

1-there is less pollution in a big city.

2- there is no water in the glass.

3-there is an device for improving your English.

4-there is lots of money here.

5- there isn’t much traffic in a small town.

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Grammar(past simple)جلسه سوم

1-they were tired after the journey.

2- Steve and Mary we’re here at six o’clock.

3-the train was late again this morning.

4-our first house was in the center of town.

5- today I am happy but yesterday I was sad.

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Collocation We need fixed income to manage our life. My average income is $1000. Our life can be affected from high income. When we are going to travel we need to have income. Life style is depend on how increase income per year. Common mistakes I improved my English by listening to pop music. People should use public transport for going to work. Students need to read the books carefully before taking exam. Some people think of living in a small town. There are several benefits in learning English. Reading He carried the suitcase to my room. What caused the… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

تمرینات کالوکیشن + common mistake +لغات مربوط به ریدینگ

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

Some students think it is better to study in an online university. First of all, students who study online do not need to cost more because they don’t spend money on daily transportation. they study and pass the exam while they are sitting in front of the computer and review video and pdf files to preparing their exam, then they spend a lower amount of money compared to traditional university. Secondly, when students study online, they can access easily educational material anywhere and whenever. They use personal computers such as laptops, tablets, or cell phones to connect to online courses,… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

online
#less cost
#easy access

traditional
#real space
#share experience and knoledge

camellia
میهمان
camellia

Online university #saving time and energy #less cost Online universities have supporters for several reasons. Frist of all, entrance of internet to people’s life created many changing like online education which more students feel satisfied because they no have to waste much time and energy to attend to classroom. One of the main concerns that students have while attending in traditional universities is time. Trying to find the time especially for some students who have busy life or have a child might find it harder to attend a traditional classroom, so they have the option of choosing online universities and… بیشتر بخوانید

camellia kamanndi
میهمان
camellia kamanndi

collocation >income
1- I like have an income of over 100 millions toman per year.
2- he took an another work to increase his income.
3- coronavirus has caused high unemployment and decreased incomes.
4- the average income in European is so different with us.
5- this company pay a fixed income each year so stuff is satisfied.

fatemeh a
میهمان
fatemeh a

over the last few years ,there has been a significant increase in the number of people travelling to strange places .they want to have experince to feel the thrill ,so there are various probs and cons of explorations that we discuss it below. first of all , people love travelling and want to go places where no one want or never have been, and they want to explore nature that is untouched by human civilization ,secondly tourism have opportunity to enjoy the natural beauty closely. other hand , there are some disadvantages that tourism can experince extreme temperatures. And some… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

ABBAS ASADIAN Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. Big city More facilities More job opportunities Small town Good weather Lower cost Some people think it is better to live in a big city. First of all, there is so many facilities in big city that people can enjoy in services that provided by different organization. Because of more people that live in big cities government spend more money and build more and more services. For instance there are modern transport system such as… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

عباس اسدیان Some people think it is better to live in a big city. First of all, there is so many facilities in big city that people can enjoy in services that provided by different organization. Because of more people that live in big cities government spend more money and build more and more services. For instance there are modern transport system such as subway, airline and rapid bus system. Also people can enjoy to visit modern mall shopping and so many places such as park, cinema, and museum that not found in small town. Secondly, people who live in… بیشتر بخوانید

عباس اسدیان
میهمان
عباس اسدیان

ABBAS ASADIAN

Common mistakes
This decision affects our business.
I should mention this issue.
This decision has effect on our business.
I try hard to achieve my goals.
She needs her mobile phone now.

Collocation
Global warming has long term effect on environment.
Air pollution has a negative effect on health.
There is a significant effect on economy because of oil price.
Climate change has an effect on melting glaciers.
Cigarette smoking has negative effect on your health.

Reading
She has the ability to pass the test, but she needs to work harder.
She’s about 30 years old.
It’s not acceptable to make so many mistakes.
Climbing Mount Everest was his greatest achievement.
We walked across the field.