دوره آنلاین مقدماتی دیماه 1400

5/5 - (3 امتیاز)
دوره آنلاین مقدماتی دیماه 1400

دوره آنلاین مقدماتی دیماه 1400

دوره آنلاین مقدماتی دیماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره یادگیری زبان انگلیسی روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 7 تا 8.30 عصر می باشد. آموزش مقدماتی زبان انگلیسی در این دوره از سطح مبتدی یا صفر تا متوسط بوده و زبان آموزان در پایان دوره برای شرکت در دوره های آیلتس آماده خواهند بود. در این صفحه تکالیف و توضیحات توسط مدرس وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با ایشان در تماس خواهند بود. شرایط این دوره و ثبت نام در این نشانی در دسترس می باشد.

.

دوره آنلاین مقدماتی دیماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 22 23 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 22 23 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 از اینجا ببینید

Common Collocations #10 از اینجا ببینید

Speaking Questions 91 to 100 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others think they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 21 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 20 21 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Common Collocations #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 81 to 90 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 18 19 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 از اینجا ببینید

Common Collocations #8 از اینجا ببینید

Speaking Questions 71 to 80 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some say it is better to have a few close friends, while others believe it’s better to have many casual friends.

Discuss both these views.

.

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 16 17 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 16 17 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 از اینجا ببینید

Common Collocations #7 از اینجا ببینید

Speaking Questions 61 to 70 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people prefer to move from one company to another every several years. Others think it is better to stay in one company for a long time. 

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 14 15 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Common Collocations #6 از اینجا ببینید

Speaking Questions 51 to 60 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 12 13 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 12 13 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 از اینجا ببینید

Common Collocations #5 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 41 to 50 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 10 11 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 10 11 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 از اینجا ببینید

Speaking Questions 31 to 40 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Common Collocations #4 – 5 examples  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 9 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 8 9  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #3 از اینجا ببینید

Common Collocations #3 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 21 to 30 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 6 7 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 6 7  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Common Collocations #2 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 11 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2   چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 از اینجا ببینید

Common Collocations #1 – 5 examples  از اینجا ببینید

Speaking Questions 1 to 10 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

Speaking Questions 1 to 20 : از اینجا ببینید /// چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

.

دوره آنلاین مقدماتی دیماه 1400 – لینک های سودمند برای کلاس

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

60
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
39 Comment threads
21 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
10 Comment authors
Bahar RHAMIDREZAfateme ebadoadminبهار ر. Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
fateme ebadi
میهمان
fateme ebadi

Sixth session
خطاهای رایج گرامری
1- She couldn’t manage her free time.
2- To progress in self-employment, you should be more responsible.
3- For having healthy life style, I mustn’t be lazy for doing exercise.
4- To buy a bigger house, you have to borrow more money.
5- You do not have to spend a lot of money to enjoy life

fateme ebadi
میهمان
fateme ebadi

Collocations with provide
1- I believe that state schools should provide services as well as private schools.
2- The government should provide support for weak members of society.
3- The government should provide chances to addicted people for returning them to normal life
4- To complete your thesis, you need to provide information from various articles and sources
5- Providing education should be high quality, even in the most remote parts of the country

fateme ebadi
میهمان
fateme ebadi

Sixth session There are benefits in being self-employed. First of all, your professional and personal decisions are up to you. It, means that your manager doesn’t assign tasks to you. You accept whatever you like and refuse whatever you have problem with. Secondly, you don’t have financial limitation. Unlike an employee life, in self-employed, this is you that determine your income. It means that by accepting or refusing different projects, you yourself decide how much financial income you will have. Also in self employee you have flexible work schedule. The flexibility that comes with being self-employed allows you to take… بیشتر بخوانید

Akram Zia
میهمان
Akram Zia

Session 5 There are different sources of air pollution that linked to how people live in big cities. First of all, there are old vehicles that can be the most obvious causes of air pollution. because old cars and buses with low-quality increase the pollution of air. They produce types of poison gasses which are risks for health of people. Secondly, another source of air pollution is wildfires that can decrease the air quality. it produce large amounts of poison gasses that affects clouds and climate. Plus, wildfires smoke is dangerous especially for diseases, older adults, younger children, pregnant women… بیشتر بخوانید

fateme ebadi
میهمان
fateme ebadi

Fifth session There are different reasons why air pollution is big problem in large cities. First of all, emission from industries and factories, releasing large amount of pollution into the air which is very dangerous for children and pregnant women and also for old people. Secondly, excessive using of private cars and not using of public transportation system causes to increase pollutant. The most important reason of air pollution in the most parts of the world is fossil fuels, especially gasoline. Every year, air pollution causes abortions and many diseases. Diseases such as lung cancer and heart diseases and respiratory… بیشتر بخوانید

معصومه کیا
میهمان
معصومه کیا

Assignment of 5th session:air pollution in large cities . Air pollution in many large cities is a big problem nowadays. There are many reasons, first of all, there are many industries and also factories inside or near to big cities. They use a lot of traditional fuel for their operation. Unfortunately these days most of them burn mazot in our country, and produce a lot of smoke and toxic gases which are dangerous for our health,specially for children and old people. Secondly, l think fuel,l mean all kinds of fuel, specially petrol for cars.in my opinion, petrol in low and… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#5 Air pollution is a major problem in many large cities around the world. What are the causes of this problem? What are possible solutions? There are different reasons why air pollution is a big problem in large cities. First of all, there are a lot of private cars in these locations and they crop a lot of pollution. When these vehicles become more and more pollution increase 100 times. some of these personal cars are very old and produce a lot of toxic and dangerous fumes that are a serious health hazard. Secondly, there are many factories and industrial… بیشتر بخوانید

Fateme Ebadi
میهمان
Fateme Ebadi

Fourth session Some people argue that adulthood is the happiest time in the whole life. First of all, man can achieve relative stability in terms of job and family formation. In adulthood man has been gotten physical and intellectual maturity and has wise behavior and decisions that are not influenced by hormones and emotions and also he/she has found out the angles of life and now lives in relative peaceful. Secondly, due to having a stable job, the quality of human life improves and she/he enjoys life more. Adulthood is a period when human have almost overcome challenges and have… بیشتر بخوانید

معصومه کیا
میهمان
معصومه کیا

Assignment of the 4th session Some people think that the teenager years are happiest times of most people ‘s lives other think that adult life brings more happiness . In my opinion, teenagers are happier than adults because they are free of worries also tensions and stress. Parents would take care of them and they need to be patient and understanding to be able to guide them at their golden age of their  life. They don’t need to face problems directly, they spend much time with their friends, especially in my country, teenagers spend  lot of money on clothes, mobile… بیشتر بخوانید

fateme ebadi
میهمان
fateme ebadi

Third session Advantages and disadvantages of fast food On the one hand, there are advantages in choosing fast food. First of all, fast food allows you to eat something instead of skipping a meal. It means that when you are so busy that you cannot have time for preparing homemade food and you have to endure your hunger, fast food is a great option for you. Secondly, another advantage is that almost in every corner and in every street of city there is a fast food shop. In addition, fast food’s menus have diversity. Therefore, buying and eating fast food… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

writing #4 some people argue that adulthood is the happiest time in the whole life. First of all, they have financial independence. They can have independent family life by having one job and sometimes two jobs with sufficient income so when they are financially stable, they are allowed to save and spend it on their entertainment. Secondly, most people in this age group like to start a family. They are happy when they spend their capital on the happiness and satisfaction of their family. They find a companion to reduce their alone time and the best experience for adults is… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

most common collocation( progress ) #4
1. He was dissatisfied with her slow progress
2. They continue to make well progress in their work
3. Technological progress is insanely high
4. He must show that he was has made significant progress in his work
5. We will show our progress in the new year

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

most common Grammar mistakes #4
1. I studying English and working.
2. I really like my friend and love her
3. I go to the store and buy a dress
4. I smelled the food and got hungry
5. He had to go and call his friend

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

#3 What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion? on the one hand, there are advantages to choosing fast foods. First of all, they are usually inexpensive. The internal use of them has a low price, which reduces the final purchases price for the customers Moreover, fast food can be affordable for crowded parties. Secondly, they save time. The cooking time for this kind of food is nether. Workers and students often lack time, fast food is a better option for them than traditional foods that take one to two hours to ready. Nowadays ready-to-eat meals… بیشتر بخوانید

Mohammadreza Pr
میهمان
Mohammadreza Pr

Writing Assignment of the 2nd session: Traditional universities are popular between most people. They prefer to study in traditional university and there are many reasons for this choice. First of all, they believe in traditional universities we can meet other students and teachers. Meeting other students grow ups the level of competition between students. In addition, it’s easier for teachers to identify the level of students in the classes. Furthermore, their quality in classes will increase. Secondly, Group works in traditional universities is higher than online universities. They earn valuable experience for work in the future. They improve their communication… بیشتر بخوانید

معصومه کیا
میهمان
معصومه کیا

Assigment of the 3th session What are the advantages and (disadvantages of fast food in your opinion?) If I had to express my view about can of fast food, I would say it is more delicious than traditional meal ,because of its ingredients. It is enjoyable for people to eating fast food, specially children and teenagers.they like fast food very much, they eat them a lot with their friends in fast food restaurants. secondly fast food is affordable, it means you can buy a big, delicious hotdog sandwich in very low price or can be bought in frozen packs from… بیشتر بخوانید

fateme ebadi
میهمان
fateme ebadi

Online universities have supporters for several reasons. First of all, study online causes to save time and costs. It means that by studying online, you can review your class or study every hour of the day without worrying about something because the time table is more flexible. Also you don’t wait for your service or metro. Just you are yourself and a computer. Secondly, in online learning, your location and your situation are not important. You can locate in your own garden or your office and be in your class and no need to cancel your plans for your attendance… بیشتر بخوانید

fateme ebado
میهمان
fateme ebado

Online universities have supporters for several reasons. First of all, study online causes to save time and costs. It means that by studying online, you can review your class or study every hour of the day without worrying about something because the time table is more flexible. Also you don’t wait for your service or metro. Just you are yourself and a computer. Secondly, in online learning, your location and your situation are not important. You can locate in your own garden or your office and be in your class and no need to cancel your plans for your attendance… بیشتر بخوانید

Bahar R
میهمان
Bahar R

Some people think it is better to study in online universities. First of all, Students who study online have more flexibility. the ability to take classes in any place with an internet connection at any time of the day or night. By contrast, in order to do a regular course, you have to be in a classroom at a specific time. If students cannot make it at that time, they will miss the class. Secondly, low cost on their education. Online universities much cheaper than traditional courses. Pursuing a degree online eliminates room fees and money spent commuting to campus.… بیشتر بخوانید

معصومه کیا
میهمان
معصومه کیا

On line university are more effective. First of all,it’s flexible time.If students can not be in the session;they have time to review the save file of lessons in any time they can. Secondly,students pay lower cost,in addition they don’t have to buy books and resources because most of them are available on the internet. On the other hand,some prefer traditional universities. Firstly,because of better communication among students. They can discuss about subjects and share them. Secondly,they can get valuable experience for jabs in the future. In conclusion, during covid19epidemi all of countries choose on line education, it is very useful,… بیشتر بخوانید

Mohammadreza Pr
میهمان
Mohammadreza Pr

Common Collocations #1:
1- The paper explained the psychological effects of divorce on children.
2- Reducing the effect of stress on body was the webinar topic.
3- He usually sleep late and it has a negative effect on his life.
4- Global climate change has a significant effect on the earth’s future.
5- Heart diseases can be one of the major effects of the air pollution.

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

Common Collocations #2
Income
1.She wants to change her job to increase her income
2.I have a fixed income every month
3. Average incomes grew in this month
4.Families on very low incomes will more same money

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

Most Common Grammar Mistakes #2
1. I told a the joke without laughing
2.Sarah is angry about walking alone to the home
3.They are good at working in their restaurant
4.She is famous for singing song
5.Smoking costs a lot of money

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

online universities have supporters for several reasons. First of all, it improved students’ knowledge. online learning allows students to learn in their own style and at their own speed, which helps them absorb more information. everybody can go through education as slowly and as many times as they need. secondly, online universities give to students a broader global perspective. students in online universities come from all over the world with different cultures, Because of the ability to log on from any location class discussions feature a broader range of perspectives, helping enhance cross-cultural understanding and improving creativity. moreover, students often… بیشتر بخوانید

HAMIDREZA
میهمان
HAMIDREZA

Assignments of the 2nd Session: There are many reasons to choose a online university, some of which we will discuss here. In online universities, due to the virtual holding and non-attendance at classes, students do not pay for transportation. Also, the tuition fee paid to the university will be lower, because there will be no need for a place to hold classes because everyone Things happen in cyberspace. On the other hand, students can use the class at any time and are not limited to a specific time. This helps a lot to better understand the content because they can… بیشتر بخوانید

Mohammadreza Pr
میهمان
Mohammadreza Pr

Common Grammar Mistakes#2:
1- People enjoy music by listening to their favorite singers.
2- You should use public transportation for going to the Azadi stadium.
3- I rarely use my laptop for reading books.
4- Many items are important in learning English.
5- Making money without spending time is a dream.

معصومه کیا
میهمان
معصومه کیا

The number of very large cities in the world is increasing,on the other side small cities are going to be faded. The main reason that people are moving to a bigger cities is employment opportunities. secondly,more facilities. Large cities,however,have some disadvantages such as dirty and smoky weather,thickly populated. If we can make our decision to live in a small cities,certainly we will increase our lifespan. We can eat organic food, and there is no noise pollution. Although living in small cities are affected on our lifestyle but many people prefer to live in a big cities . because life in… بیشتر بخوانید

Mohammadreza Pr
میهمان
Mohammadreza Pr

Common Grammar Mistakes #1:
1- I enjoyed watching football matches.
2- Children must respect their parents.
3- I use my phone to access the internet.
4- Inflation has effect on economy.
5- I wanted to help him.

fateme ebado
میهمان
fateme ebado

Some people think it is better to live in a big city. First of all it seems life in big cities is much easier. In addition, there will be more opportunities for growth and development in life. And there are more opportunities to make money in big cities. Children who live in big cities can benefit from good education. Secondly when you get sick there are many private and public hospitals in a city that you can go for treatment. Shopping centers, offices, cinemas, hotels, restaurants and entertainment centers are other facilities of the cities. Transportation system in big cities… بیشتر بخوانید

بهار ر.
میهمان
بهار ر.

Grammar Mistakes
1.I really enjoyed that movie/book/concert/party/meal.
2.They enjoyed meeting people on their trip around Italy.
3.She’d love to live abroad for a few years.
4.The $10,000 loan from the bank helped her to start her own business.
5. She’s a highly respected colleague

بهار ر.
میهمان
بهار ر.

Collocation Effect
1. The news had the effect of making everyone feel better.
2. warming could have a significant effect on agriculture in many parts of the world.
3. climatic variability has large and negative effects on economic growth in the poor countries.
4.My father’s death had a profound effect on me.
5. My parents’ divorce had a big effect on me.

Fateme ebadi
میهمان
Fateme ebadi

Advantages of living in big cities IT seems life in big cities is much easier. In addition, there will be more opportunities for growth and development in life. And there are more opportunities to make money in big cities. Children who live in big cities can benefit from good education because urban schools are much better than rural schools. When you get sick there are many private and public hospitals in a city that you can go for treatment. Big shopping centers, various banks, offices, cinemas, hotels, restaurants and entertainment centers are other facilities of the cities. Transportation system in… بیشتر بخوانید

Mohammadreza Pr
میهمان
Mohammadreza Pr

Writing Aassignment of the 1st Session: Several people prefer to live in big cities. They have different reasons for their choices. Some of them choose big cities due to their facilities. They can use facilities and services in big cities. There are a large amount of shopping malls and modern transportation whereas in small town people have fewer options. Other people believe that in a big city there are more job opportunities and therefore you can find new job easily. It’s an established fact that in big cities there are thousands of companies and factories hence they need employee for… بیشتر بخوانید

Akram Zia
میهمان
Akram Zia

Some people think it’s better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. There are many entertainment centers such as game parks, museums and etc. Another advantage of big city is access to shopping centers. Many people enjoy the excellent facilities. In a big city causes many of the people live with very comfort for its cultural, economic and commercial facilities. One of the other good things is the comprehensive transportation systems. Not only are there buses and taxies, but there are also subways. Secondly, there are better job opportunities. Chances to… بیشتر بخوانید

Akram Zia
میهمان
Akram Zia

Some people think it’s better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. There are many entertainment centers such as game parks, museums and etc. Another advantage of big city is access to shopping centers. Many people enjoy the excellent facilities. In a big city causes many of the people live with very comfort for its cultural, economic and commercial facilities. One of the other good things is the comprehensive transportation systems. Not only are there buses and taxies, but there are also subways. Secondly, there are better job opportunities. Chances to… بیشتر بخوانید

بهار ر.
میهمان
بهار ر.

Some people think it is better live in a big city. First of all there are lot facilities. There are many choices of amenities such as shopping centers, restaurants, theatres, museums and transportation service. By complete facilities provided, society will have a better life because all the needs are provided than living in a place that lack of amenities. Secondly, people who live in a large city have more job opportunities because big city usually have better educational centers than a small town. This gives people a better chance at a higher and more rounded education that can prepare them… بیشتر بخوانید

Akram Zia
میهمان
Akram Zia

Some people think it’s better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. There are many entertainment centers such as game parks, museums and etc. Another advantage of big city is access to shopping centers. Many people enjoy the excellent facilities. In a big city causes many of the people live with very comfort for its cultural, economic and commercial facilities. One of the other good things is the comprehensive transportation systems. Not only are there buses and taxis, but there are also subways. Secondly, there are better job opportunities. Chances to… بیشتر بخوانید

معصومه کیا
میهمان
معصومه کیا

The number of very large cities in the world is increasing,on the other side small cities are going to be faded.I will deal with some advantages and disadvantages of big cities and small cities. The main reason that people are moving to a bigger cities is employment opportunities. In addition we can create many small businesses in the informal sector.secondly,more facilities like water distribution,electricity supplies,public transportation services,subways and… Large cities,however,have some disadvantages such as dirty and smoky weather,thickly populated Tehran the capital of Iran is a good example of this . If we can make our decision to live in… بیشتر بخوانید

حدیث کارگر
میهمان
حدیث کارگر

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities. People especially younger of age categories can educate in the best universities in the big city. Because the top of professors prefers to teach at high-quality universities. Students can create the best research career opportunities by connecting with the best professors. Secondly, people who live in large modern cities can easily move. Thanks to advance in technology and online taxis, no one has to worry about getting home late without a vehicle. Moreover, there is more and more high-speed train. People… بیشتر بخوانید