دوره آنلاین آیلتس

3157بازدید

دوره آنلاین آیلتس
4.6 (91.43%) 21 votes

دوره آنلاین آیلتس

دوره آنلاین آیلتس

دوره آنلاین آیلتس روزهای فرد خرداد 1397

صفحه پیش رو مربوط به کلاس آنلاین و غیر حضوری روزهای فرد اول خرداد 1397 مهندس ابوالقاسمی هست. در این صفحه بسیاری از منابع اصلی کلاس و فایل های راهنما آورده شده و زبان آموزان گرامی میتوانند در بخش دیدگاه ها تمامی پرسش های خود را در زمینه آزمون آیلتس، موارد درسی، جزئیات کلاس، درخواست واژگان یا عبارت های مناسب تر در رایتینگ ها یا هر پرسش دیگر مطرح نمایند.

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 12 ام

Assignments of 12th and 13th Session (971OK)

Speaking questions part 3 Questions 1 to 25 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 30 to 36 

Essential Words for IELTS Unit 1 kill unit 2 part 1 

Tactics for Listening developing unit 13 to 20

Open forum 1 unit 1 to 6 

New Insight into IELTS Listening Unit 1 2 3 

گرامر گفتار 13 و 14 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به 10 فصل جدید از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 12 ام

تسک 1 آکادمیک

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 10 ام و 11 ام 

Assignments of 10th and 11th Session (971OK)

Speaking questions part 2 Questions 11 to 20 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 24 to 29 

Select Readings Pre Intermdiate unit 10

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 and part 2

Tactics for Listening developing unit 1 to 12

Real Listening 2 kill

گرامر گفتار 11 و 12 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به فصل های 51 تا 60 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 10 ام و 11 ام 

تسک 2

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 8 ام و 9 ام 

Assignments of 8th and 9th Session (971OK)

Speaking questions part 2 Questions 1 to 10 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 18 19 20 21 22 23 

Select Readings Pre Intermdiate Unit 5 6 7 8 9 

Tactics for Listening Basic kill

Real Listening 2 unit 1 to  8 

گرامر گفتار 9 و 10 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها در این لینک

نگاهی به فصل های 42 تا 50 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 6 ام و 7 ام 

تسک 2 

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه 6 ام و 7 ام 

Assignments of 6th and 7th Session (971OK)

Speaking questions part 1 Questions 61 to 90

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 17 

Select Readings Pre Intermdiate Unit 1 2 3 4  

Tactics for Listening Basic Unit 13 14 15 16 17 18 

Real Listening 1 kill

گرامر گفتار 7 و 8 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها 

نگاهی به فصل های 31 تا 40 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه 6 ام و 7 ام 

تسک 2

تسک 1 نامه 

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه پنجم

Assignments of 5th Session (971OK)

Speaking questions part 1 Questions 41 to 60 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 

Select Readings Elementary Unit 9 10 

Tactics for Listening Basic Unit 9 10 11 12 

Real Listening 1 unit 8 9 10 11 12 13

گرامر گفتار 5 و 6 از کتاب Cambridge Grammar for IELTS 

به همراه ویدئوها 

نگاهی به فصل های 21 تا 30 از کتاب Oxford Practice Grammar Basic

اختیاری

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه پنجم

دیدن نمونه پاسخ ها در: رایتینگ های آیلتس کتاب IELTS Write Right بهمراه پاسخ

.

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه ششم 

تسک 1 آکادمیک

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

در اینجا کوشش شده یک نمونه پاسخ با جمله ها و ساختار هایی کمابیش دشوار ارائه شود. پیشبینی میشود این پاسخ نمره ای در سطح 7.5 دریافت نماید.

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول – نمونه پاسخ ساده تر

در زیر نمونه ساده تری از یک پاسخ مناسب و بدون خطا را برای علاقمندان تنظیم کردیم. این پاسخ تمامی معیارهای رسیدن به یک نمره مناسب را در بر میگیرد و با تمامی نکته های اشاره شده در فایل صوتی هماهنگ است. با اینهمه از واژگان و ساختارهای به مراتب ساده تری در آن استفاده شده. پیشبینی میشود نمره احتمالی برای این پاسخ حدود نمره 6.5 تا 7 باشد.

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول – نمونه پاسخ نمره 6

نمونه پاسخ زیر که در پایان کتاب کمبریج آیلتس جلد 9 بعنوان نمونه جواب نوشته شده توسط شرکت کننده در آزمون برای نمره 6 نوشته شده را بهمراه توضیحات اگزمینر(تصحیح کننده) مشاهده میفرمایید. در صورتی دقت بیشتر متوجه خواهید شد هر 3 بخش اصلی توضیح داده شده در فایل صوتی و آورده شده در بالا به روشنی در پاسخ این شرکت کننده در آزمون رعایت شده است.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف جلسه سوم و چهارم

دوره آنلاین آیلتس  تکلیف رایتینگ جلسه سوم

فقط Task 2 k نوشته شود

دوره آنلاین آیلتس  تکالیف جلسه اول و دوم  

.

دوره آنلاین آیلتس – تکلیف رایتینگ جلسه سوم 

فقط تسک 2 نوشته شود.

 نمونه پاسخ رایتینگ کتاب کمبریج آیلتس 10 تست 2

دوره آنلاین آیلتس – تکلیف رایتینگ جلسه دوم

تسک 2 درباره Teenage Years Adult Life

دوره آنلاین آیلتس تکلیف رایتینگ جلسه اول 

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

Big city

Better situation for job
# more companies and factories
# more variety

More facilities
#budget
#more demand

There is a better situation for work in a large city. First of all, there are more companies and factories in a big city. These companies need people to work in them to be able to deliver a good service or to produce a fine product for their customers. Secondly, there is more variety in people’s jobs. The list of available occupations is a long one and many job seekers especially experts and specialists can be employed in their own field. Some jobs have very limited people customers and it is only possible in big cities to have such careers. (100 words)

There are more facilities in a big city. First of all, there is more budget from the government and it is much easier to create places that can deliver fine services such as shopping malls and state-of-the-art transportation system. Without government’s support it would be impossible to even maintain such facilities.  Secondly, there is more demand in large cities. Since millions of people of different socioeconomic status live in a large city, it is obvious that people have different opinions and taste, so they have many needs for both services and goods of every kind and there is more to choose from. (102 words)

.

دوره آنلاین آیلتس – تکالیف گرامر جلسه اول

گفتار اول: زمان حال ساده و زمان حال استمراری Simple Present Tense and Present Continuous Tense 

.

گفتار دوم: زمان گذشته ساده Simple Past Tense 

.

تمامی گفتار ها: آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

.

دوره آنلاین آیلتس – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

فهرست کامل لغات مورد نظر برای تمرین (Oxford Word Skills/ Select Readings/Essential Words for IELTS)

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (متن + ویدیو)

.

گرامر زبان انگلیسی به فارسی

گرامر زبان انگلیسی به فارسی pdf

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

http://mrsielts.com

عضویت در کانال تلگرام IELTS2 و دنبال کردن تازه ها 

 

3157بازدید

652 پاسخ های ایجاد شده:
ديدگاه ها:
 1. Mahdi
  Mahdi says:

  سلام خسته نباشید.
  یه سوال داشتم در مورد کتاب tactics for listening. در این کتاب تقریبا در هر درس یک دو جمله هست که هر چقدر آدم گوش میده نمیتونه متوجه شه که گوینده چی میگه یعنی انقد با لهجه غلیظ صحبت می کنه که بعضا یک جمله رو با یکی دوکلمه و یه سری صداهای خاص بیان می کنه. آیا برای شنیدن و متوجه شدن این جملات باید اصرار داشته باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم؟ و اینکه در امتحان لیسنینگ آیلتس آیا با این لهجه غلیظ ممکنه صحبت بشه یا اینکه شمرده تر هست؟

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   اینکه بخش هایی وجود داشته باشه که شما متوجه نشید به طور کلی خوب هست چون چیزی برای یاد گرفتن و تمرین وجود داره. همچنین لازم نیست همیشه 100% جمله ها رو متوجه بشید اگر برای مثال 90% رو هم متوجه بشید کافی هست چون د ر کتاب های بعدی متن ها و لیسنینگ های بسیار سخت تری رو خواهید داشت و به سطح بالاتری خواهید رسید.

   اگر تایم زیادی برای تمرین دارید چندین بار بشنوید و بعد با متن چک کنید ببینید جمله هایی که متوجه نشدید چه جمله هایی بودند. اگر نه بعد از یک یا 2 باز شنیدن چک کنید.

   در آیلتس هم ممکن هست لهجه غلیظی رو بشنوید یا لهجه مروبطه برای شما تازگی داشته باشد. همچنین ممکن هست افراد بسیار سریع صحبت کنند.

   پاسخ
 2. FAEZEH MOHAMMADI
  FAEZEH MOHAMMADI says:

  WRITE RIGHT- INTERNATIONAL TOURISM
  FAEZEH MOHAMMADI
  A considerable increase in global tourism continues to be a controversial topic in the world today. Although some people think that the global trend of holidaymaking has brought prosperity to many developing countries, others including me would contend disagreement. This essay will discuss both points. (44)
  On the one hand, it has been observed that culturally negative behaviors were one of the resentments between locals and tourist. First of all, moral decadence has been one of the outcomes of traveling wealthy western tourists to developing countries such as Indonesia and Thailand. For instance, the influx of wealthy travelers who are spending their past times with alcoholism and prostitution have been reported to disturb those nations dramatically. Secondly, tourism could bring potentially detrimental atmosphere between locals and people coming from different cultures such as terrorist and people who trade drugs. Accordingly, these illegal and immoral behaviors lead to distrust and resentment among different nations. (107)
  On the other hand, it is often felt that global tourism might result in an enhancement of the economic level of hosting countries. First of all, it is argued that the tourism could generate the flow money from wealthy countries to the least developing countries. It has been estimated that if developing countries, just concentrated on the tourism industry, they would have a higher pace of economic growth. Secondly, the income of tourism is not confined to develop of tourists’ accommodations and it would be associated with increased quality of locals’ lives. We have witnessed that our staying in resort hotels has contributed to the lives of inhabitants. (105)
  In conclusion, while global tourism is not entirely bad as a result of its impressive impact on economic growth, it has also undeniable disadvantages such as cultural conflicts. (28)
  Total: 284

  پاسخ
 3. paris moghadam-فرد خرداد
  paris moghadam-فرد خرداد says:

  Shopping patterns has changed many times since the beginning humanity’s adventure. In recent years, customers prefer to shop in large shopping centers or malls, which has resulted in closure on many small local shops. This essay agrees that this is a positive phenomenon. [43]

  To begin with, it is more profitable to shop in the malls rather than local shops. Firstly, modern large shopping centers often come with decent surroundings, various goods, passionate services, all of those comprise a much better shopping experience than small stores. Moreover, consumers often find that the prices at shopping malls are lower which results in fewer people heading towards local shops. Secondly, malls offer a wide range of products at one place, which helps customers to save time, unlike local shops, malls’ customers can save money by the discounts they get ordinarily or as a customers’ club member. [100]

  Another benefit is that shopping malls will improve our society’s efficiency. Experts from economic fields tell us that scale effect can reduce average cost through making the best use of resources – the resources like capital, labors, lands and raw materials etc. According to a state owned research organization, reveals that large shopping centers create about 25% to 40% more values per unit than small shops. In addition, the travels one needs to do for buying will be less by shopping at malls. Less travels mean less cars in the street, meaning less traffic as well as less air pollution. [100]

  In conclusion, large shopping centers have lots of advantages to small shops, like offering better shopping experiences and lower cost .Although, the negative side cannot be neglected that small shops have undergone a recession. [32]

  پاسخ
 4. Rosa - odd day Khordad
  Rosa - odd day Khordad says:

  task 1- library

  The diagram shows before and after renovations of the Taftsville Public Library. The library became bigger than previous. (18)

  Before the renovation, there was a Children’s Room on the right side of the library. Also, there are some furniture and enough place for them to play, study, paint, etc. After remodeling, that room divided into two equal section and became as a Magazines and Reference Room. Furthermore, one room built at the top of them as a Children’s Room and has the same size as two other Rooms. But, the left side of the library remained unchanged after renovating. (80)

  Before renovating, there was a Reference Area at the middle of the library with a desk at its center. After that, the Reference Room shifted to the right side of the library and, that room changed to Reading Area with the desk at the bottom of it. Moreover, the garden built on the top of the Reading area after repairing, just beside the new Children’s Room. (42)

  Overall, there were some changes on the right and middle side of the Taftsville Public Library. Both of changing in room’s designs and function and also some new construction. But the left side of the library stayed unchanged. (38)

  Total: 178

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   رایتینگ شما بالای 200 واژه هست که طبق چک لیست قابل قبول نیست. بازنویسی بفرمایید و زیر همین کامنت ارسال کنید.

   بهترین اندازه 160 تا 180 واژه است.

   پاسخ
    • admin
     admin says:

     درود دوباره

     من چیزی نگفتم مبنی بر اینکه تسک 1 نیست یا تسک 2 هست.

     آگاهی دارم که تسک 1 هست و تسک 1 همونطور که در کامنت قبلی گفتم باید ترجیحا بین 160 تا 180 واژه باشه.

     رایتینگ شما 206 واژه هست نه 178 واژه و بالاتر از 200 واژه قابل قبول نیست.

     کاش بجای ارسال کامنت دوباره بررسی میکردید.

     پاسخ
     • ناشناس
      ناشناس says:

      استاد من
      هم پیش از ارسال کامنت چک کردم و هم واژه هها را با وورد چک کردم!
      چهار پاراگراف هست که تعداد واژه های زیر رو داره
      ۱۸+۸۰+۴۲+۳۸

      پاسخ
      • ناشناس
       ناشناس says:

       سلام
       مجدد
       بله استاد حق با شماست. من
       از وورد گوشی چک کردم و متوجه اشتباه نشدم.

       الان متوجه اشتباهم شدم و رایتینگ اصلاح شده خدمت شما

       The diagram shows before and after renovations of the Taftsville Public Library. The library became bigger than previous. (18)
       Before renovating, there was a Children’s Room on the right side of the library. Also, there are enough place for them to play, study, or paint. After remodeling, that room divided into two equal section and became as a Magazines and Reference Room. Furthermore, one room built at the top of them as a Children’s Room and has the same size as others. But, the left side of the library remained unchanged. (72)

       Before renovating, there was a Reference Area at the middle of the library with a desk at its center. After that, the Reference Room shifted to the right side of the library and, that room changed to Reading Area with the desk at the bottom of it. Moreover, the garden built on the top of that, just beside the new Children’s Room. (62)
       Overall, there were some changes in room’s designs and function on the right and middle side of the Taftsville Library. But the left side stayed unchanged. (26)

       Total: 178

       پاسخ
 5. Rosa - odd day khordad
  Rosa - odd day khordad says:

  task 2- local shops- big malls

  Increasing the numbers of big malls are the severe concerns for local shopkeepers. Although some people believe this rising have some advantages, others including me think that it has more negatives effects on society. This essay will discuss the second viewpoint. (41)

  Traveling from local shops to large malls increases the unemployment rate. First of all, more people who worked in local shops and the shopkeepers are being unemployed. Total shopping malls need fewer workforce than all the local shops. So, more people have been out of work, and it’s improbable to find a suitable job especially if they are old. Secondly, more companies getting closed. Some influential companies or organizations with powerful financial support can continue their business in competitive markets, but small and local businesses face various difficulties. So, employees who worked in small companies such as food or clothes industries that aren’t famous become jobless. (106)

  On the other hands, moving to the large shopping center wastes time and energy. First of all, it makes society more car-dependent. Going to malls those expected to be further than local shops need driving own cars or take a taxi. So, there is more fuel consumption than walking to local shops. Secondly, it takes more time to go to big malls those are less available than the local shops. Because of the full-time job conditions, traffic problems and other personal occupations, it’s better for people to monitor their time and use it well instead of wasting it on transportation. (100)

  In conclusion, closing local shops and moving to large shopping centers have some negative impacts on the employment rate and the time and energy saving. (25)

  Total : 272

  پاسخ
 6. Aiyoub Amini
  Aiyoub Amini says:

  Khordad Odd Days
  ————————–
  Today With the advancement of technology, shopping patterns have also changed. Although some people disagree with that changing, others including me believe that is more benefits for everyone. This essay will discuss the second viewpoint. (35 words)

  For a couple of reasons, customers prefer large shopping centres to do their shopping. First of all, they purchase a variety of items in a single place without going to other places for providing things. Difficulties such as stay in traffic for a long time, searching legal parking space, too much stress and so many others avoid in this way also it can be saved in time and energy. Secondly, most shopping centres usually have discounts for some items in different seasons even for more goods in large-scale high discount is available. Certainly, these cases decrease our cost and also we can save enough money. (105 words)

  Another reason why customers prefer to travel to large shopping centres or malls is more convenient for shopping. First of all, today more shopping centres have a great free parking space for shoppers. Crowded in big cities is a common problem, no having parking lots in the street and also traffic jam is very unpleasant. Secondly, often we don’t have every information about the things we want to buy so, we need a person who that help us. Surely, all the shopping centres in different parts have a one or two professional staff that give information to somebody about goods. (100 words)

  In conclusion, for the reasons mentioned above, it seems to me to purchase goods choice malls or big shopping centres will be useful because of saving time and money and also convenience to do it is a valuable thing. (39 words)

  پاسخ
 7. ایوب امینی
  ایوب امینی says:

  khordad odd days

  [ Positive ]
  Saving time and money
  # purchase all items in a single place
  # seasonal discounts
  More convenient
  # the great parking space
  # professional staff
  ———————————————
  [ Positive ]
  Enjoyable shopping
  # a wide range of products to purchase
  # easy to access items and also easy to carry
  More facilities
  # food court and entertainments places for kids
  # using the latest technology to payment

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   مواردی که اشاره کردید خوب هستند. ولی بهتر بود یک ایده پردازی هم برای طرف منفی مینوشتید و هر دو مثبت نمیبود.

   پاسخ
 8. Rosa . odd days
  Rosa . odd days says:

  ایده پردازی کمبریج 12 – تست 4 – تسک 2
  ****
  Negative

  -increasing unemployment rate
  #less people need than previous in large centers
  #more companies are closed

  -wasting time and energy
  #using more cars than necessary
  #less availability

  **********

  Positive

  – competition between producers
  #more qualified products
  #reducing prices to customers

  -save time and energy
  # reducing the frequency of shopping
  #get all needs in a short time

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   این مورد رو متوجه نشدم
   #more companies are closed

   بقیه موارد خوب هستند.

   پاسخ
 9. FAEZEH MOHAMMADI
  FAEZEH MOHAMMADI says:

  FAEZEH MOHAMMADI
  12G- TEST4
  The recent upsurge in the popularity of mega malls has been resulting in a decline of retail shops. Although some people are opponents of this trend, others including me support it as a positive development. This essay will discuss the second point. (41)
  On the one hand, it has been argued, when mega malls are provided, more convenient environments are available rather than just the time retail shops are offered. First of all, the variety of functions are served in mega malls, ranging from beauty salons to clinics. Accordingly, costumes could resolve their daily tasks even their monthly duties at the one place. Secondly, kinds of transportation modes usually are provided from these centers towards others destinations. For instance, Suria shopping center in Kuala Lumpur is surrounded by gates of light rail transits, monorails, and skyways that link it with other destinations such as convention centers, museums and so forth. (107)
  On the other hand, shopping centers have been regarded as the most attractive destination that retail shops could not compete with them. First of all, they are in essence entertaining places. For instance, lights, colors, and decorations in addition to leisure facilities such as cinemas and restaurants could satisfy each member of families successfully. Secondly, time-saving has been introduced as another factor making these centers more demanding. Results of numerous deep interviews have shown that to what extent inhabitants could save their times through dealing different tasks at the same place instead of traveling to a few destinations which are located far away from each other. (108)
  In conclusion shopping malls have been responsible for impressive and efficient development because they serve convenient environments and they are attractive destinations. (22)

  پاسخ
 10. ناشناس
  ناشناس says:

  task 1-

  The graph displays the average number of servings sold in daily sales in two different seasons at Vista Cafe. (19)

  In winter, hot coffee is the highest demand (about 75), and iced coffee is the lowest demand (approximately zero) of daily sales. The serving of soup (about 50) is in the second position of sales in winter. Furthermore, Salad and Ice cream is sold about 25 each day in Vista Cafe. (51)

  The average serving sold in summer is different from winter in each item. Although the Iced coffee (about 40) has more demands than others, there are not any significant differences between the numbers of servings in summer. The average amount of Ice cream and Hot coffee is around 35 and 30 and also more than Salad and Soup, that is about 25 sold each day. (65)

  In general, the average number of servings sold is various in each season and also in each kind of food. Because of the weather, some kind of food is more popular in different seasons. (34)

  Total: 169

  پاسخ
  • Rosa - odd day Khordad
   Rosa - odd day Khordad says:

   task 1-

   The graph displays the average number of servings sold in daily sales in two different seasons at Vista Cafe. (19)

   In winter, hot coffee is the highest demand (about 75), and iced coffee is the lowest demand (approximately zero) of daily sales. The serving of soup (about 50) is in the second position of sales in winter. Furthermore, Salad and Ice cream is sold about 25 each day in Vista Cafe. (51)

   The average serving sold in summer is different from winter in each item. Although the Iced coffee (about 40) has more demands than others, there are not any significant differences between the numbers of servings in summer. The average amount of Ice cream and Hot coffee is around 35 and 30 and also more than Salad and Soup, that is about 25 sold each day. (65)

   In general, the average number of servings sold is various in each season and also in each kind of food. Because of the weather, some kind of food is more popular in different seasons. (34)

   Total: 169

   پاسخ
  • Rosa. odd day
   Rosa. odd day says:

   من اسمم رو یادم رفته بود بنویسم، که در پاسخ به این رایتینگ، دوباره ارسال کردم

   پاسخ
 11. Rosa - odd day khordad
  Rosa - odd day khordad says:

  task2- children’s spending time

  Nowadays, spending children’s free time is a serious concern for parents. Although some people believe it’s better for children to occupy themselves, others think participating in group activities is more useful. This essay will discuss both of these viewpoints. (39)

  Taking part in group activities has some advantages for children. First of all, it helps children to have better social interactions. Being a member of the group makes children more caution to their behavior toward others and behave respectfully and confidently. Furthermore, it makes children more adaptable to different situations that aren’t likely to them. Secondly, it helps them to learn teamwork. Teamwork helps children to effort collaboratively to a common goal with other group members. Also, it helps them to learn how to do part of the work they could and learn some new things. Moreover, they can see new behavior in successful or fault situation. (107)

  On the other hands, occupying children on their own have some benefits. First of all, it helps them to improve their decision-making. Confronting some new things lonely, encourages children to think more about that situation, and try their best to find an excellent solution. So, repeated these conditions promotes children’s’ thinking and decision-making ability. Secondly, it encourages them to recognize their interests and abilities. Children who spend their free time on their own, have a chance to try themselves in new things. Also, they can realize their abilities and likely issues for them. So, they can spend their time to do interesting things those are best at them. (108)

  In my opinion, it will be better for children to spend their free time in both group activities and on their own because each situation helps them to improve some skills. (31)

  In conclusion, while some believe that joining in group activities is better for children, others disagree. (16)

  Total: 300

  پاسخ
 12. parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97
  parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97 says:

  Today, upbringing has become a priority for parents seeking to secure a good future for them. Some people feel that children should spend their spare time doing group activities. Others opine that children should keep themselves busy on their own. This assay will discuss both of these viewpoints. [48]
  Some parents believe that engaging in organized group activities is certainly beneficial for children. To start with, such activities are safe because children will almost always have someone to supervise them while they play. The second reason is they can learn several valuable skills like team spirit and cooperation when they play a team sport or get involved in a group activity. For example, when children play a sport like football, it helps them to learn important skills like coordination and cooperation and this prepares them for the future because they already know how to work with a group of people and have good team skills. [106]
  On the contrary, others feel children rather be left alone, meaning they can do whatever they like to do. At first, they believe when children are left alone they discover themselves and are more constructive and they learn of their innate capabilities and strengthen them. Apart from this, many people have noticed a considerable increase in the level of concentration among little ones while performing a task independently. Of course, the important thing is parents can manage children on unproductive activities like just sit glued to television or computer. This practice, unfortunately, does not help them in any way. [99]
  In conclusion, although keeping children occupied on their own have had beneficial effects, but in concluding me spending their spare time doing group activities have improved their life a lot in different ways. [33]

  پاسخ
 13. رزا
  رزا says:

  سلام، وقتتون بخیر
  استاد هفته پیش هم یکشنبه تکالیف جدید نوشتید و هم سه شنبه
  و طبق وویس سه شنبه، پارت 3 اسپیکینگ تدریس نشده اما در تکالیف هست
  تاکتیک فور لیسنینگ هم اینترمدیت تا 12 بودیم، البته چون اون تکالیف پاک شده، دقیق یادم نیست
  ولی هم یکشنبه تکالیف کاملا جدید نوشته بودید
  و هم سه شنبه؟

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود.

   این جلسه تکلیف جدید نداریم. آخرین جلسه برگزار شده جلسه 12 ام بوده که فایل های صوتی اون در کانال تلگرام موجود هست.

   ضمنا امروز پارت سوم تدریس میشه.

   پاسخ
 14. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  How to work with different people has always been effective in children’s life. Some people believe doing anything alone is better, others including me believe that participate in group activities offer more advantages. This essay will discuss both of these viewpoints.

  Some people prefer to spend their free time alone. First of all, there are some people that try to spend free time without any one because of improving self-confidence. Doing works along and reaching their gold is caused to have self – confident and can be used it. Secondly, make important decision alone is caused that people move in their way and accept the result of their work. Doing anything alone make important progress in live and they can be dependent.

  Some parents prefer their children should participate in group activities. First of all, learning social skills from others can help children and they can use their useful information also some skills make certain opportunities in the fewest time that it is caused that they make quick progress in their live. Secondly, mostly one country or institute needs to do works in group of people until have good result and groups have to learn team work . every person that work in group have to accepted a part of subjects until can focus on this and spend less time on it and also can help to other co-worker .

  In my opinion, I personally believe that it’s better for people to take part in group activities because all people need together all the time and they can learn about anything such as team work, different skills. Life style, and can be useful for them.

  In conclusion, while some people believe that occupy themselves is better. Others including me believe that participate in group activities is better for their lives.

  پاسخ
 15. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  The bar graft illustrates the amount of food that sold on five different items is in two season at vista coffee. The number of sales of each item changed with the season.
  The item of hot coffee, in the winter has sold about 75 numbers on this as opposed to 30 in the summer. Also the amount of soup that sold in the winter was higher than winter (about 50 and 25 respectively). It is clearly evident that there was the same number of sales in the summer and winter that was about 25 numbers during two seasons.
  According to the bar graph, certain food items had lower sales in the winter than in the summer. Iced coffee has sold about 40 on this as opposed to 2in the winter. Another item that sold in the summer more than in the winter was ice cream (about 35 and 25 respectively).
  Overall, the sales of food items in the winter were higher than in summer. The highest proportion of sales has been for hot coffee in the winter while, ices coffee has been the lowest percentage of in salad in the winter. In the summer the large percentage of the average daily sales was for ices coffee on the other hand salad and soup was the same number of sales and has been the lowest.

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   رویهمرفته خوب نوشته شده و خطای زیادی به چشم نمیخوره ولی باید overall کوتاه تر و کلی تری داشته باشید.

   حتما پاسخ این نمونه و نمونه های دیگه در همون بخش رو بخونید دقیق.

   پاسخ
 16. Rosa- odd days
  Rosa- odd days says:

  Task 2 – Tourists

  Nowadays, traveling to difficult conditions’ places is more popular. Although some people believe visiting these places is negative, others think that it can be more useful. (26)

  Visiting places with difficult conditions have some disadvantages. First of all, it might be harmful. These places are attracted limited visitors because it’s likely to poisonous animals and plants to exist there. So, those animals and plants are threatened to humans’ health and life. Some animals those live there may be hit visitors or some plants as a food can be toxic to them. Secondly, this such of travel need to spend more money. Traveling to these places where fewer passengers like to visit there, demands extra money. There are fewer transportation systems prepared and facilities, so the cost of everything is more. (103)

  On the other hand, there are some gains to visit places with severe conditions. First of all, it helps people to challenge themselves. Sensing in arduous conditions, sleeping in the hard place, living in the very cold or hot weather increase travelers’ maturity and patience. So, they will be more mature than others. Secondly, visiting these places give new experiences to travelers. Observing several places, various plants or animals, unusual earth, and odd environment can be amazing for tourists. These experiences give them more information about each area, their features, and their differences. So, they will be more knowledgeable than their past. (102)

  By the conclusion, visiting places with difficult conditions have some advantages or disadvantages. The reasons for traveling to these places can determine its outcome. (24)

  255 W

  پاسخ
 17. Rosa. odd day
  Rosa. odd day says:

  Task1 –

  The graph shows the 2008’s report of energy consumption in the USA since 1980 with the prediction until 2030. (19)

  The least amount of energy consumption was about 4 units were related to Hydropower, Solar/Wind, and Nuclear in 1980. Both Hydropower and Solar/Wind had a slight fluctuation until 2008. Although Solar/Wind using will predict to increase, the Hydropower will project to decrease until 2030. Moreover, Nuclear consumption was increased gradually to 8 units by 2008 and, it will predict to remain unchanged until 2030. (64)

  In 1980, Nature Gas and Coal had an average 27 units consumption. Although Nature Gas had a fluctuation until 2008 and it will predict to increase slightly and then remain unchanged to 25 units in 2030, Coal using was increased gradually by 2008 and it will continue the same and will reach to 30 in 2030. (56)
  The most amount of using energy was about petrol-oil, was 35 units in 1980 and after a slight fluctuation, it reached 40 units by 2008. Besides, it will project to reach 50 units in 2030. (35)
  Overall, we can understand that there were more demands for petrol-oil consumption from 1980 to 2008, and it will predict to reach more in 2030. (25)

  Total: 199 W

  پاسخ
 18. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  The line graph illustrates changes in the popularity of two different enrollments in the schools over a period of 4 years from 2011 to 2014 in schools.

  The number of people which enrolled in riverside school was 800 in 2011.this graph reached a peak around 830 people in 2012. There was a steady decline from about 830 to 640 between 2012 and 2014. As regards, enrollment in riverside school has declined slightly over a period of 4 years.

  In contrast, 980 people have enrolled in Litchfield School in 2011. The number of people increased steadily from 980 to 1500 between 2011 and 2014. Enrollment in Litchfield school there has been a dramatic rise at the end of the period.

  Overall, enrollment at riverside school has decreased gradually over a period of time. While, they has been a significant increase in Litchfield school.

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   این رایتینگ کمتر از 150 واژه هست. تعداد واژگان باید بین 170 تا 200 واژه باشد. رایتینگ های زیر 150 واژه فیدبک دریافت نمیکنند و در آزمون رسمی برای کم نوشتن از شما نمره کسر خواهد شد.

   آپدیت بفرمایید زیر همین کامنت بفرستید.

   پاسخ
 19. elham. Khanjan
  elham. Khanjan says:

  روزهای فرد خرداد
  Tourists
  sometimes ,travelling to strange places of world is very exciting .although some people belive that traveling to dangerous places have advantage .other pople prefer that travel to more safe places because there are alot of disadvantage for travellers.this essay will discuss both of these viewpoints.
  visiting difficult places have alot of advantage for tourists.first of all, tourists in difficul journeys can improve their abilitis.traveller in journey learn that how fight with difficult conditions.moreever tourist for maintain own life use all of the own abilitie.they try to overcome to around environment such as cold,hot,dangures animal ,no water and etc.they like to test themselves.secondly,tourists like to discover unknown lands.they climbing up the mountains , crossing from raging rivers and hot deserts.But advanture tourisms want to experience and learn.they want to show to other people ,somthing which so far have not seen.thus they in journy improve confidence.
  But difficult journeys have a lot of disadvantage for tourists.First of all ,visiting places whit this conditions can be extermely dangerouse.a lot of travellers have dided while trekking or climbing up the mountains or rafting in turbulent rivers.also there are many adventure travellers who sustain serious injuries.scondly,if tourists missing or find themselve in trouble,the governmenys have to launch rescue operations.so the governments and their families will be in trouble.they make their families worry for long time.Maybe after many governments efforts ,they never will be found.
  to conclude ,difficult journeys are exteremly thrilling,they are equally dangerous but many people travel to this places .

  پاسخ
 20. Rosa . odd days
  Rosa . odd days says:

  با سلام و وقت بخیر

  برای پاسخ به سوالات قسمت دوم اسپیکینگ، ایا لازمه که پاسخ (اطلاعات) ما درست و حقیقی باشه؟ مثلا وقتی میخوایم راجع به یک شهر دیگه صحبت کنیم، توصیفی که ازش میکنیم باید fact باشه؟ یا میتونیم پاسخی بدیم که لزوما اطلاعات صحیح راجع به اون منظقه نباشه و تاثیری در نمره نداره؟

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   قبلا در این زمینه صحبت شده البته. در اسپیکینگ آیلتس 4 معیار روان صحبت کردن، سطح لغات، سطح گرامر و تلفظ در نمره شما تاثیرکذار هست و هیچ عامل دیگه ای تاثیری بر نمره نداره.

   پاسخ
 21. Elham. Kh
  Elham. Kh says:

  روزهای فرد خرداد
  Advantage
  # improve abilities
  # discover unknown land

  Disadvantage
  # extremely dangerous
  #trouble for family and government

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   بد نیستند. کوشش کنید بیشتر فکر کنید و 2 سری ایده پردازی ارسال بفرمایید.

   پاسخ
 22. Rosa - odd day khordad
  Rosa - odd day khordad says:

  سلام و وقتتون بخیر

  Tourists
  -benefits
  # challenge themselves
  #get a new experience
  -disadvantages
  #it’s might be dangerous
  #maybe had a bad effect on health

  **********************
  -benefits
  # testing their ability
  #more cognition about environment
  -disadvantages
  #need to spend more money
  #need to spend more time

  پاسخ
 23. Aiyoub Amini
  Aiyoub Amini says:

  Odd days Khordad

  – Benefits
  # stroll along sands
  # watching stars
  – Disadvantages
  # little facilities
  # wild plants
  ————————————
  – Benefits
  # skiing in sand
  # memorable experience
  – Disadvantages
  # poisonous plants
  # swampy ground
  ————————————
  – Benefits
  # camel riding
  # seeing sunrise and sunset closely
  – Disadvantages
  # unsafe location at night
  # difficulty in covering own track

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   این موارد دلیل نیستند و نقشی هم در ساپورت کردن مزیت ندارند. نمونه رایتینگ های قبلی و ایده پردازی ها رو بررسی کنید تا به ارتباط منطقی بین ساپورت و سوال مطرح شده پی ببرید. به ویژه پیشنهاد من بررسی اولین سوال “شهر بزرگ، شهر کوچک” هست.

   # stroll along sands
   # watching stars
   # wild plants
   # skiing in sand
   # poisonous plants
   # swampy ground
   # camel riding
   # seeing sunrise and sunset closely
   # difficulty in covering own track

   پاسخ
   • Aiyoub Amini
    Aiyoub Amini says:

    سلام. بله استاد حق با شماست. ممنون از تذکرتان. من به شکل زیر اصلاح میکنم امیدوارم ایرادی نداشته باشه

    – Benefits
    # newer experience and hobbies
    # memorable experience
    – Disadvantages
    # little facilities
    # unsafe location at night
    ———————————————-
    – Benefits
    # provides a wide range of entertainment
    # intellectual and physical challenge
    – Disadvantages
    # meet the challenge of decreasing drinks
    # difficulty in staying

    پاسخ
    • admin
     admin says:

     کلا خوبه بجز این ساپورت که خیلی موردی هست:
     # meet the challenge of decreasing drinks

     پاسخ
 24. Ehtesham
  Ehtesham says:

  #writing#Fast food
  In recent years the number of people who
  tend to consume fast food is increasing enormously. Although, some strongly support the idea of eating convenient cuisines others including me believe its better not to make this kind of food common in the society. This essay will discuss both of the viewpoints.(52 words)

  First of all, the major advantage of fast food is it’s convince. They are prepared and served in short time in contrast with home made food which needs an extensive time for shopping, cooking and washing the utensil. For a single person or people who tend to be busy or the ones who do not know how to cook is the best choice. Secondly, another fact that attracts people for consuming fast food is its price which is fairly affordable for low income family.(86 words)
  On the other hand, the hazards of fast food consumption can not be disputed. Firstly, regular utilizing of fast food could influence the kids eating habit. For children, who do not always understand the health consequences of their eating habits, fast food may appear especially appetizing because although they are not so nutritious but have good taste. In addition, fast food are rich in sugars, salt, fat and other additive beside providing an unhealthy methods of cooking such as frying which are detrimental for health and lead to weight gain, obesity and atherosclerosis diseases.(94words)
  In conclusion, although fast food consumers are increasing in a considerable rate, however some including me insistently restate that it is a negative trend and support the necessity of using healthy food whatsoever.(33 words)

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   پاراگراف های اصلی شما نباید زیر 100 واژه باشد. آپدیت کنید زیر همین کامنت ارسال بفرمایید.

   پاسخ
   • Ehtesham
    Ehtesham says:

    In recent years fast food become so popular all over the world. Although, some strongly support the idea of eating convenient cuisines others including me believe its better not to make this kind of food common in the society. This essay will discuss both of the viewpoints.(47words)

    First of all, the major advantage of fast food is it’s convince. They are prepared and served in short time in contrast with home made food which needs an extensive time for shopping, cooking and washing the utensil. For a single person or people who tend to be busy or the ones who do not know how to cook fast food is the best choice. Secondly, another fact that attracts people for consuming fast food is its price which is fairly affordable for low income family and it is not comparable with what is served in sit down restaurants.(100words)

    On the other hand, the hazards of fast food consumption can not be disputed. Firstly, on the bases of regular utilizing of fast food, it could influence the kids eating habit. For children, who do not always understand the health consequences of what they are eating fast food may appear delicious and appetizing but they are not so nutritious. In addition, fast food are rich in sugars, salt, fat and other additive and preservatives, beside providing an unhealthy methods of cooking such as frying which are detrimental for health and could increased the risk of obesity and atherosclerosis diseases as well as liver damages .(104words)

    In conclusion, although fast food consumers are increasing in a considerable rate, however some including me insistently restate that it is a negative trend and support the necessity of using healthy food whatsoever.(33 words)

    پاسخ
 25. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  Fast food has always been a favorite food in recent years. Although some people believe eating fast food is useful, others believe the benefits of fast food are more. This essay will discuss both of side

  Fast foods have had positive overall effects in people’s lives. First of all, conducting time is very effective factor in life, some people are busy and they need to save time included in cooking, there are many Centre of fast food can be accessed to buy for people. Also people can prepare it in the less time. Secondly, some people spend much money in their life. One of the ways that people can reduce the cost of their living is saving money to buy food. There are many people that cheaper foods to have more money and spend to another works.

  There are many disadvantages as to whether overall effects of eating fast food. First of all, using a lot of fast food is caused that people be patient. It is an indisputable fact that fast food makes health problems in their body. Some Fast food is caused people be obesity and have high pressure such as fries, burgers and fried meat. Secondly, there are more research resources that show fast foods contain. People can be consumed of fast food but some ingredients make problems in the long time. These preservatives affect In spirits and brains And they will be depressed and boring in their life.

  In conclusion, while some people believe fast foods had more disadvantages. Others including me believe that fast foods offer more benefits.

  پاسخ
 26. parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97
  parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97 says:

  Fast food has provided by modern and busy society. Some people believe that this trend are beneficial for society, while others completely disagree. This essay will discuss both side. [29]

  There are various reasons why some argue that consuming fast food is harmful for the body. Firstly, fast foods are not nutritious and healthy, they are full of fat and their nice flavor is just because of the spices that are used in making them and those foods have some detrimental effects on the body’s organism functionality and consequently the consumers would suffer diseases such as stroke, heart attack , blood pressure and obesity in children as well. Secondly, some traditional foods will be superseded by fast foods which will result in diminishing the culture and customs of societies. [99]

  On the other hand, there have been a number of positive aspects in expansion of fast foods in different views. To start with, people are always on the go and they do not have enough time for a proper sit down meal, as a result fast food is one of the best choices for those who are always in hurry. Moreover, it is usually cheaper than other kinds of foods such as steaks, fish and the like, so that could be a better choice for tourists, and business men. Furthermore, fast food industry has created more job opportunities and more investing in this field which had an impressive impact on food chain. [112]

  In conclusion, although many believe that there are some benefits of consuming fast foods, others assume the negative impact outweigh the positive ones. I believe the fast food consumption should be restricted and it is the only way to protect the next generation from debilitating diseases. [46]

  پاسخ
 27. elham kh
  elham kh says:

  روزهای فرد خرداد
  Fast food refers to the type of food prepared and served to the coustomers at very short time.Although ,some people belive fast food is one of the most popular types of food in the world.some others prefer don’t eat fast food .
  there are positive comments about fast food.First of all ,eating fast food makes save time.In these days people have busy routines and busier social lives,so people prefer to eat fast food .They are happy because they don’t have to go to the grocery store to buy ingredients and then come home to prepare their meal.so people doesn’t wast their time.Secondly ,fast foods have cost less.sometimes prapering food in the kitchen is more expensive than fast food.if one lives alone ,fast food is cheaper than to buy a meal food at the resturant.
  There are disadvantage about fast food.First of all, fast food has low quality.Most of the fast food is prepared beforehand and then is preheated or precooked when an order comes up.In addition fast food is a fast turning food that needs quick preparation time.so most of the resturant lowers quality of the food.Secondly, fast foods are unhealty.most of the fast food have high salt, calorie and kind of drinks have high suger which may cause an increase in blood suger.so eating makes obesity and diffreny disases.

  پاسخ
 28. Aiyoub Amini
  Aiyoub Amini says:

  Odd days khordad

  Positive
  # easy to access
  # low cost
  Negative
  # low quality of food
  # obesity
  —————————
  Positive
  # you can make a healthy choice
  # tasty food
  Negative
  # bad eating habit especially for kids
  # harmful for health
  —————————
  Positive
  # a variety of food
  # save time and money
  Negative
  # fattening
  # easy to spend too much money

  پاسخ
 29. Aiyoub Amini
  Aiyoub Amini says:

  سلام استاد وقت بخیر. لطفا عنوان دقیق کتاب دیکشنری لانگمن را بفرمایید و همچنین آیا دیکشنری American Wordpower Dictionary هم در کنار آن کتاب ضروری هست؟

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود به شما

   عنوان تمامی منابع به ویژه دیکشنری ها که از منابع بسیار با اهمیت ما هستند روز اول در کانال تلگرام ارسال شده که این هست:
   longman dictionary of contemporary english

   دیکشنری American Wordpower طبق توضیح جلسه اول در سطح متوسط هست برای بچه هایی که ضعیف تر هستند. مثال های بسیار خوبی داره.

   پاسخ
 30. irene ef
  irene ef says:

  Odd khordad-fast food
  positive
  #save time
  #low cost
  Negative
  #high calories
  #less healthy
  positive
  #easy access
  #popularity
  Negative
  #High in Preservatives and Additives
  #obesity

  پاسخ
 31. elham kh
  elham kh says:

  روزهای فرد خرداد
  About fast food
  Advantage
  #save time
  #cost less
  Diadvantage
  #low quality
  #unhealty
  ———————————————————————
  Advantage
  #A variety food
  #tastes food
  Disadvantage
  #obesity
  #bad eating habits for kids

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   حوب هستند بجز این مورد که باید عوض بشه
   #tastes food
   این واژه درست هست
   tasty

   پاسخ
 32. parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97
  parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97 says:

  People cannot deny the importance of sharing information. Although in this era of freedom of speech and democracy, restricting information for the sake of public security and national importance seems quite irrational to many, others opine that information should not be available for all. Both of these views will be discuss. (51)

  Some argue that the important information should be restricted for people. To start with, they believe that s sharing some important information freely, such as medical or military researches, would be disadvantageous because the country, where those researches are done, spend a huge amount of money and human effort to achieve positive results that could improve their society. The second reason is if disclosure of research on new technologies of missile or nuclear power of governments the world, could lead to potential national security threats. Or if these information fell into the wrong hands of terrorists, they could become valuable resources to invade nations and massacre them. (107)

  Others believe that people should not dispossess of any information. Firstly, sharing information in many aspects of life, such as scientific research or business may help to develop human life as whole and reduce differences between poor and rich countries. Secondly, scientists should share their research and they need others to view and check their own research and results, which is vital because if this was not done, important studies would not be replicated and more errors would not result. Moreover, sharing information and knowledge among scientific institutes, companies and academic world is beneficial owing to the significant growth that it can boost. (103)

  I personally believe that sharing information and knowledge would be free for all. (13)
  In conclusion, although restricting information can be helpful for society, freely sharing of important information have own advantages. (18)

  پاسخ
 33. elham kh
  elham kh says:

  کلاسهای فرد خرداد
  Dear sir
  Iam writing this letter to after sales services of company architects accessories.Three days ago ,i bought a Architctural design desk for my job from your company . when i used it unfortunately ,my desk didnot work and its light didn t turn on.I tried to turn it off and then turn it on again. But ,it didn t work and i lag from my work.
  Tow more days, i have to deliver a plan to my manager,so i need to my desk and without its light ,i can not drow plan . If my desk doesn t have light , i will not able to see small number and writings . this project is very important for me and without my desk i can not finish my project and it is so bad for my company.
  I ask from your company ,i want to get someone to take care it right away.My desk has a warranty for one year,so please handle this subject .If this desk does not repair i want to change it.
  I would be grateful if you are acting faster.

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   دقت داشته باشید تکلیف این جلسه شما نامه نیست. تکالیف هر جلسه همان جلسه فیدبک دریافت میکنند.

   پاسخ
 34. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  Sharing information has always been an effective factor for people. Although some people believe sharing less information is better, others including me believe sharing more information offer more advantages. This essay will discuss both of these viewpoint.
  Some people prefer to share all information for all people. First of all, there are more things for people which choose knowledge in their life. Sharing information help them in future who can understand issues better than before and sharing is caused that Increase people’s science. Secondly, sharing information in any way make quickly progress in the short time. After a while student can improve their life and be up to date. They can increase their general information and total Deal with problems better than before.
  Some people believe that some information is valuable and impossible to share. First of all, some information because of high importance can’t be accessed by general people. Also some information is accessible for special people freely because they make effort so much about that and can be accessed by pay money for everyone. Secondly, some security issue needs to be secret because some information makes problems in a healthy social and is a good idea to be secrete it. Also something have to publish in its time to avoid the risk of social isolation and also sharing in its time can help people in their life for living better.
  In my opinion, I think it’s better for people to share as much information as freely because all people need information and is more important and useful for people.
  In conclusion, while some people believe sharing valuable information. Others including me believe sharing all information is better for their lives.

  پاسخ
 35. Rosa - Odd Day Khordad
  Rosa - Odd Day Khordad says:

  sharing information

  Sharing information effects on some aspects of human’s life. Although some people believe sharing data is useful, others think giving freely of some valuable data isn’t a good action. This essay will discuss both of these viewpoints. (37 W)

  Sharing information as much as possible can be useful. First of all, it enhances general knowledge. Presenting the latest research freely motivates curious people to study more about that issue. Moreover, sharing information can be helpful for someone who is passive and wants to know immediately something they like. Secondly, sharing information helps people to save their time and energy. Sharing the latest version of data that acquire in science helps other researchers to know about the updated information and don’t do repetitive research or experiment. So, it helps them to save their time and energy to do something new. (101 W)

  In other hands, sharing important information freely can be critical. First of all, it’s more possible to misuse the great information. It’s also likely to use valuable data by non-experts or offenders and so it facilitates more incorrect and illegal actions. Moreover, criminal’s accessible to valuable knowledge can be harmful to scientific society. Secondly, sharing information freely is neglected researcher’s effort. So, they disappoint to do more research. It’s clear that everyone likes to respect themselves for their attempts and it encourages them to try hard. So, sharing valuable data upsets them mentally and also can damage their financial states. (100 W)

  In my opinion, although sharing some general data is effective for knowledge enhancement and also presenting valuable one can be harmful because of some crimes. (25w)
  In conclusion, although sharing information can be helpful for society, freely sharing of important information have some disadvantages. (18 W)

  پاسخ
 36. shima
  shima says:

  با سلام . خسته نباشید. آیا سوال زیر را باید به اینصورت جواب داد؟

  In many places,new homes are needed,but the only space available is the country sides. Some people believe it is more important to protect the countryside and not build new homes there. What is your opinion about this?
  The need for building new homes has been increased during the past decades. Since there is space limitation in cities, these homes are constructed in countrysides. Some people including me are disagreed with this action. This essay will discusses this viewpoint.
  No one can deny the importance of countrysides in different countries. Firstly, because these areas have beautiful nature. People can go there duing holidays , and can enjoy the weather and the virgin environment. Moreover, several flowers and trees species exist there, which will be destroyed by constructing new houses. Secondly, the inhibitants of these areas are used to living in a peacful and quiet place. In fact, Constructing new buildings would increase the local population and also would enhance the noise and air pollution in these areas. So, local citizens will resist against replacing land by new homes.
  Supporters of the idea of construction in countrysides have their own reasons. First of all, There is land shortage inside cities. Many apartments and skyscrapers have been already built in cities, which cause ocrowding and related problems. In addition, governments’ policy is to encourage people to migrate to the rural areas, in order to reduce cities population. Next, the land is too expensive in cities, and this a significant factor affecting construction in these areas. Considering people’s financial problems these days, it seems to be difficult for them to buy homes in the cities.
  In my opinion, although there are benefits in using the sountrysides for building new homes, the importance of these areas should be considered. I believe countries should try to preserve these areas.
  In conclusion, while some people agree with construction in rural areas, I disagree.

  پاسخ
   • shima
    shima says:

    بله. فرموده بودید عناوین دیگر را بنویسیم و شما راهنمایی می کنید.

    پاسخ
    • admin
     admin says:

     فقط خود سوال رو باید بنویسید. پاسخ نیازی نیست و زمانی هم برای مطالعه وجود ندارد.

     شیوه پاسخ به این سوال به این صورت هست:

     با توجه به اینکه گفته شده What is your opinion about this

     باید یک طرف انتخاب و بحث شود. درست مثل سوال های agree disagree و نیازی به صحبت کردن درباره هر دو طرف نیست.

     شما یا برای more important to protect the countryside دلیل می آورید یا برای دیدگاه مخالف این دیدگاه.

     همچنین نیازی به نوشتن پاراگراف جداگانه هم نیست.

     پاسخ
     • admin
      admin says:

      ضمنا این رایتینگ مربوط به این جلسه نیست برای فیدبک. sharing information تاپیک شماست برای این هفته

      پاسخ
     • shima
      shima says:

      یعنی اگرنظر ما حمایت از کانتری ساید باشد ، هر دو پاراگراف اصلی راجع به فواید آن باید نوشته شود؟ دیگرنباید نظر مخالف را توضیح داد؟

      پاسخ
 37. Rosa - odd day Khordad
  Rosa - odd day Khordad says:

  ایده پردازی share information

  1.
  #prevent repeated research
  #enhance general knowledge

  #increased security
  #more curiosity

  *************
  2
  #more collaboration
  #more knowledge base

  #misuse information
  #devaluation scientific work

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   به صورت یک ایده پردازی کامل به صورتی که در امتحان اصلی تنظیم میکنید باید ارسال کنید.

   پاسخ
 38. Aiyoub Amini
  Aiyoub Amini says:

  `Khordad Odd days`

  I am writing this letter to express a problem with the laser printer that I have bought from your store last month. Unfortunately, the paper often gets jammed in this new printer so that I really cannot use it for my job.

  I am working at home as a developer for a software company, so I need a personal printer to print my works and sent to my colleagues. Now I have to spend more time and money to your printing store, while my printer is still within the warranty period and I do not want to go outdoors.

  please send someone to my house and replace it with a brand new one. I would appreciate it if respond as quickly as possible.

  Yours Faithfully,

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   نامه شما بسیار کوتاه تر از حداقل 150 واژه است. شمار واژگان مناسب 170 واژه است. با توجه به توضیحات جلسه پیش به روز رسانی کنید و زیر همین کامنت ارسال فرمایید.

   پاسخ
 39. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  Dear Sir,
  I am writing this letter to Apple Company to discuss a problem. There is a problem in my phone, it was produced 2 years ago and there is problem in a piece of it. When the phone is started by me at first, the screen will be started after a 5 more second and sometime it is turned on and turned off .I think it has a problem in the phone’s hard.

  I often read a foreign language and meet vocabulary on my phone and also I keep a record of my voice and make a note of information in my phone and always try to get the gist of the text . I most have chat with my friends. But now I can’t do anything because of my phones hard I can’t use my phone accurately because it needs to repair, total it really bothers me.

  I would be happy if you send me a new hard , now I live in Iran and your representative isn’t available. If possible I send an email with quite information about the phone’s hard for you, if impossible. Please introduce a representative in the closest country to me that I go and provide it.

  I look forward to hearing from you.
  Yours faithfully
  Mohammad Keymanesh.

  پاسخ
 40. parisa moghadamروزهای فرد خرداد 97
  parisa moghadamروزهای فرد خرداد 97 says:

  Dear sir or madam
  My name is Parisa and I’m one of your frequent customer. I’m writing this letter to report you a faulty monitor that I purchased from your company last week. I brought a Sony LED monitor and I was assured that this was a latest model and the best there was to buy. Nevertheless, when I got home I found that not only it was not the latest model bought also the quality of the monitor screen was not as good as be should and It was quite blurry. I called your customer service department immediately and they promised me that my monitor would be replaced or fixed within one day. But this has not happened yet and I have received no communication since then unfortunately.
  I’m exceedingly unsatisfied with a quality of the product as well as a poor service I have received. I hope this problem will be resolved promptly, because I work at home as a photoshop for a company and I need it.
  I expect you to receive a replacement monitor or repaire my current monitor as soon as possible.
  I am looking forward to hearing me from you immediately.
  Your faithfully.
  Parisa

  پاسخ
 41. shima
  shima says:

  سلام . ببخشید این جمله درست است؟ ویرگول درست بکار رفته؟ … There are several reasons for this problem, including high traffic jams and

  پاسخ
 42. shima
  shima says:

  Dear Sir/Madam
  I am writing this letter regarding the problem that I have with my dishwasher. It begins to work normally, and it continues working for 20 minutes until it finishes the first step. After that, some strange noise is heart from the inside. It sounds like two broken pieces are rubbing each other, so I have to turn it off.
  This causes me a lot of problems. Since I work long hours during a day, I do not have time to wash the dishes on my own; moreover, I have two small kids whom I have to look after. I used to put the dishes in the machine and then cook dinner while it was working.
  Considering the situation, I anticipate you to send a repairman to my home in order to fix this problem. I hope you look to this matter as soon as possible.
  Regards,
  Shima

  پاسخ
 43. Ehtesham
  Ehtesham says:

  Dear Sir,
  I am writing to bring to your attention that we encountered a problem with a newly bought printer model 4254, that we have purchased from the city center branch of your shop last week.
  The device was delivered yesterday and all the instructions for installation were followed according to the user manual considerably. However, it was not connected to my laptop and even any other computer at all. I phoned your shop and explained the matter to the costumer service and they admitted that it would be a manufacturing defect.
  Since I am an academy staff and all my work at the moment depending on the proper functioning of this device, this inconvenience seriously put me in trouble.
  I would like to ask you please mange to solve the problem as soon as possible, whether send some one to repair it or replace it with another one in the case it’s not repairable .
  I am looking forward to your urgent action on this issue.
  Thanks in advance.

  Yours sincerely

  پاسخ
 44. احتشام
  احتشام says:

  #writing odd days

  Nowadays, internet plays a considerable
  role in every aspect of life. Although some people believe it has a positive influence on human life, others disagree and think it has negative impacts. This assay will discuss both of the view points.
  The fact that internet has a great positive effects on our life is neglecting. First of all, the most important impact is that it facilitates the flow of information and it made information accessible to everyone for example in science and technology, getting access to the new world discoveries and publications is so convenient. Secondly, internet has a massive impact on people’s communications. These days through instant massaging and video conferencing we could easily communicate to each other, this is not limited to just friends and family, thank to internet we now have power to share our ideas with the world. (100 words)
  On the other hand, some people including me concern about the negative effects of internet. Firstly, the lack of control over information sources can lead people specially in young ages to moral corruption. Inappropriate information released from black websites could influence young generation that their personality is still on the stage of shaping and developing. Secondly, internet addiction is another thing that should be considered and it is as dangerous as other kind of addiction. According to the widespread researches have done on this matter, people who are addicted to internet will be more likely to get depression and other mental health disorders.(104words)
  .
  In conclusion, although some people believe internet has lots of advantages in our life, others including me concerned about its disadvantages which is growing dramatically. (25 words)

  پاسخ
 45. parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97
  parisa moghadamروز فرد خرداد ماه 97 says:

  In recent years, everyone confirms that internet has permeated into all parts of our social lives and it made considerable alterations. Although it has appeared lots of positive effects, the negative side cannot be neglected. This assay will discuss both of these viewpoints. [44]

  It is obvious that internet has lots of positive impacts on our life. Firstly, people can find it easier to communicate via the internet. In the past, keeping in touch with people had taken a long time and even risks by sending letters to each other. Now, it becomes more facilitated with email, MSN and some applications which help connecting people such as Skype and Yahoo. Secondly, this is an amazing tool for education and business. Internet revolutionized the industry, education, communication and many other fields in each society. For instant, people can take online courses in prominent universities and access the world classes easily and also do their business online. [111]

  In spite of the above discussion, there are some negative impact on society of internet. At first the most important drawback of expansion of internet is the online crimes which have been on the increase in recent years. The reason is easily approached via using Internet in any time and place whenever people want. For example, some websites containing full of sexual and violent contents, which are not appropriate for children and even adult. Secondly, staying in the online rather than talking to real people caused social isolation. People spend too much time on the internet and forgo real life connection. [102]

  In conclusion, although internet accessing have had detrimental effects, but in my opinion it have improved our life a lot in different ways. [23]

  Positive effects
  # easier communicate
  # online access education and business
  Negative effects
  # online crimes
  # social isolation

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   اگر ایده پردازی رو جداگانه نفرستادید همراه با رایتینگ نیازی نیست بفرستید چون بررسی نمیشه و فقط بعنوان جزئی از رایتینگ فیدبک دریافت میکنه.

   پاسخ
 46. ایوب امینی
  ایوب امینی says:

  The internet
  • Positive impact
  # more useful information
  # make smart
  • Negative impact
  # Illegal information
  # Internet crime

  In an information-based world, talking about internet and similar technologies it can be most interesting topics. Although every things in addition to good and positive points can also have negative points. This essay will discuss the both of these viewpoints.

  For a couple of reason there are several advantage with the use of internet. First of all, by using the internet we can access to a sea of useful information. So to usage of search engines which help to collect data from all over the world, and this surely can be more advantage for many strata of the people such as university students, engineers, staff and even useful for school students. Secondly, more community especially in big and metropolitan cities to reduce the coming out of the people have use the internet to make smart business and schools. Working as a remote, virtual training and distance learning benefits of internet.

  In spite of these arguments, there are a lot of negative impact of internet on society. First of all, there is so much illegal and
  inappropriate information available on internet without any restrictions. Children can get access to violent and blood related games, pornography, wrongful contents and other stuff which is not suitable for their ages. Secondly, the internet provided a platform for increasing crime rapidly. Crimes such as financial crimes, phishing, share copyrighted or illegal material, computer viruses, Trojans and etc. Governments annual spend more budget to prevent this crimes. However, these crimes are rising dramatically each day, and causing a variety of problems.

  In conclusion, internet can be used for both of positive and negative purposes. We can’t imagine our world without internet, mobiles and any communications. We need to learn how to properly use the internet.

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود به شما

   اگر ایده پردازی رو جداگانه نفرستادید همراه با رایتینگ نیازی نیست بفرستید چون بررسی نمیشه و فقط بعنوان جزئی از رایتینگ فیدبک دریافت میکنه.

   به توضیحات کلاس درباره نحوه نوشتن مقدمه و دیگر بخش ها توجه بیشتری کنید.

   به کالوکیشن ها و حروف اضافه و درست بودن جمله توجه بیشتری بکنید. بی دقت نوشتن فقط وقت شما رو تلف میکنه پیشرفتی نخواهید کرد.

   ضمنا زحمت بکشید اسمتون رو برای جلسه های بعدی به انگلیسی بنویسید.

   پاسخ
 47. nemat ghasemi
  nemat ghasemi says:

  Nowadays, internet presents a major role in all of dimensions of our life. Although, some people think that it influences our life by positive effects, others belive that it affects our world by negative impacts. This assay will discuss both of this viewpoints.(42 words)
  It is a undeniable fact that internet has positive impacts. First of all, it helps to us that we’re being up-to-date. Because of, it has access to up-to-date information through a computer database, we are more aware about our world and about different scientes. As much as for, by using at internet we are up-to-date people, we can to have better life. Secondly, internet provides better communications and relations to all of us. For this reason, this century is named information technology century and it has became more easier relations and has increased datas transfering rapid between two information scources.(100 words)
  On the other hand, there are a lot negative effects for internet. Firt of all, it is possible that by using more and more people, they addict to this virtual world and they become far to real world. So, habitual to internet can to has tragedy effects such as depressing, bad eating habits and etc. Secondly, internet has reduced face to face relations and communications. For this reason, relations approximately have became more unnatural and virtual that it affects healthy communications and increases lies. On the other hand, people go to internet spaces with unreal faces and they show theirselves on the other forms that is not real.(108 words)
  In my opinion, intrernet affects our world by both of positive and negative impacts and it depends how we use it.(21words)
  In conclusion, the internet has ghanged our lives. There are some disadvantages, and this technology has a lot advantages and benefits.(21 words) (in total 294 words)

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   هرگز رایتینگ رو 2 بار نفرستید. بدلیل مشکلاتی که پیش میاره ممکنه هرگز فیدبک کامل دریافت نفرمایید.

   پاسخ
   • Nemat ghasemi
    Nemat ghasemi says:

    استاد پوزش میخوام. ولی ظاهرا همه کامنتای قبلی پاک شده برای همین مجبورشدم دوباره بفرستم

    پاسخ
    • admin
     admin says:

     هیچ کامنتی هیچوقت پاک نمیشه اگر هم شک داشتید باید میپرسیدید. تاکید کرده بودیم چند باره رایتینگ ها رو نفرستید.

     خیلی ساده میتونستید کامنت بگذارید و در این زمینه بپرسید.

     پاسخ
 48. irene ef
  irene ef says:

  سلام. برای کسی که به مدت ۲-۳ هفته از تکالیف عقب افتاده چه توصیه‌ای دارید؟

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   کوشش کنید در مرحله اول تکالیف هر جلسه رو کامل انجام بدید وتایم اضافی رو به انجام تکالیف جا مونده اختصاص بدید.

   کلا بعضی از بچه ها در 2 نوبت یا 2 دوره به نمره مورد نظر میرسند. 3 ماهه اول نیمی از کار رو انجام میدهند که میشه 50% تکالیف در نظر گرفت و در 3 ماهه دوم با یا بدون کلاس 50% دوم رو. که این روش هم میتونه برای شما کارآمد باشه.

   پاسخ
 49. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  The internet has always had overall effects in people’s lives in recent years. Although some people believe using of the internet /is negative. Others including me believe the benefits of the internet are more important. This essay will discuss both of these views.

  The internet has made lots of negative impacts in people’s lives. First of all, use lots of the internet are caused who contacts have less activities. Despite having fewer activities a problem seem in people that they are Unhealthy and sickly community. Secondly, the internet some problem is made which are negative for people one of them is social isolation and also people spend their time on the internet and compulsory word instead of relating to people. Being related to other people is caused that they compare the information on the internet and peoples speech because some information on the internet are wrong.

  There are a lot of useful benefits in using of the internet. First of all, there are more useful information on the internet can be accessible for all people in around word in the same time. Some people try to do all their work using by the internet, including, pay pills, money transfer and opening bank accounting. Secondly, there are more research resources on the internet. Some people can be used of the internet and saved their time. As regards more information on the internet is free, some people try to search and download them. Some information can be just accessible on the internet and you can’t find them in library or other places.

  In my opinion, I believe that the internet offer more advantages for people to resolve their needs, also it cause to save more time and money for using of the internet.

  In conclusion, while some people believe the internet has had more disadvantages. Others including me believe that it offers more benefits.

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   هرگز یک رایتینگ را بیش از 1 بار ارسال نفرمایید. اگر از ارسال اطمینان ندارید بعد از مدتی دوباره چک بفرمایید. چندین باره ارسال نفرمایید چون ممکن است بدلیل دیده نشدن کلا فیدبکی دریافت نکند و در روزهای بعدی هم تایمی برای ارایه فیدبک وجود نداشته باشد.

   پاسخ
 50. روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh
  روز فرد خرداد ماه 97 mohammad keymanesh says:

  The internet has always had overall effects in people’s lives in recent years. Although some people believe using of the internet is negative. Others including me believe the benefits of the internet are more important. This essay will discuss both of these views.

  The internet has made lots of negative impacts in people’s lives. First of all, use lots of the internet are caused who contacts have less activities. Despite having fewer activities a problem seem in people that they are Unhealthy and sickly community. Secondly, the internet some problem is made which are negative for people one of them is social isolation and also people spend their time on the internet and compulsory word instead of relating to people. Being related to other people is caused that they compare the information on the internet and peoples speech because some information on the internet are wrong.

  There are a lot of useful benefits in using of the internet. First of all, there are more useful information on the internet can be accessible for all people in around word in the same time. Some people try to do all their work using by the internet, including, pay pills, money transfer and opening bank accounting. Secondly, there are more research resources on the internet. Some people can be used of the internet and saved their time. As regards more information on the internet is free, some people try to search and download them. Some information can be just accessible on the internet and you can’t find them in library or other places.

  In my opinion, I believe that the internet offer more advantages for people to resolve their needs, also it cause to save more time and money for using of the internet.

  In conclusion, while some people believe the internet has had more disadvantages. Others including me believe that it offers more benefits.

  پاسخ
 51. mo
  mo says:

  The internet has always had overall effects in people’s lives in recent years. Although some people believe using of the internet is negative. Others including me believe the benefits of the internet are more important. This essay will discuss both of these views.

  The internet has made lots of negative impacts in people’s lives. First of all, use lots of the internet are caused who contacts have less activities. Despite having fewer activities a problem seem in people that they are Unhealthy and sickly community. Secondly, the internet some problem is made which are negative for people one of them is social isolation and also people spend their time on the internet and compulsory word instead of relating to people. Being related to other people is caused that they compare the information on the internet and peoples speech because some information on the internet are wrong.

  There are a lot of useful benefits in using of the internet. First of all, there are more useful information on the internet can be accessible for all people in around word in the same time. Some people try to do all their work using by the internet, including, pay pills, money transfer and opening bank accounting. Secondly, there are more research resources on the internet. Some people can be used of the internet and saved their time. As regards more information on the internet is free, some people try to search and download them. Some information can be just accessible on the internet and you can’t find them in library or other places.

  In my opinion, I believe that the internet offer more advantages for people to resolve their needs, also it cause to save more time and money for using of the internet.

  In conclusion, while some people believe the internet has had more disadvantages. Others including me believe that it offers more benefits.

  پاسخ
  • admin
   admin says:

   درود

   لطفا نام کامل رو برای دریافت فیدبک دکر بفرمایید. به منظور امکان پیگیری کامنت هایی که نام کامل نداشته باشند از صفحه کلاس حذف خواهند شد.

   پاسخ
ديدگاه ها:

- پاسخ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.