دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

4.5/5 - (13 امتیاز)
دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 5 مهرماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#22 and #23 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

416
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
168 Comment threads
248 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
20 Comment authors
adminraha ghaffariفاطمه احمدزادهEhsan RayatiSophie Nabizadeh Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course Session 7 Writing Task 1 The graph shows the average weekly time spent on two hobbies (watching TV and using a computer) by schoolchildren between ages 10 to 11 from 2000 to 2008. Using the computer was not a favorite pastime activity among children initially. They spent just 3 hours per week on computers in 2000. This time rose slowly to approximately 15 hours during the next 4 years and then with a sharp upward climb reached a peak of almost 22 hours a week at the end of this period. Schoolchildren preferred to watch TV instead… بیشتر بخوانید

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 7

* Collection (Job)

1. Providing job security and reasonable supports increases productivity and progress in different job areas.
2. Hundred of workers may lose their jobs by the continuing Coronavirus pandemic.
3. I am thinking of applying for a new job these days.
4. By graph, they will compare temporary jobs and permanent jobs in the insurance companies.
5. Maybe demanding jobs are more in urban areas.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 7

*Common mistakes: Number 7
e.g.
1. They can not stand much more of this.
2. Students often need a bit more time to finish their homework.
3. They had more leisure time when they lived in the countryside.
4. Farmers have more experience with the cycle of plant life.
5. More questions were on the website.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari رایتینگ جلسه هفتم کلاس مهرماه1400 The line graph illustrates the average weekly time spent on two various fun activities (TV and computer), between 2000 and 2008, at the age of 10 to 11. To begin, school children spent just under 4 hours a week on computer in 2000. This number gradually increased for next 4 years to 15 hours a week in 2004. Then it increased more slowly than in the past. In 2008 it climbed to peak of 21 hours a week that was the biggest number during the period shown. Time spent on TV was much… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
خطای رایج جلسه هفتم کلاس مهرماه1400
1-I study more to pass my history exam.
2-I want to spend more time with my family.
3-I tried to focus more to learn the new skill.
4-adults enjoy more even there are not enough facilities such as food.
5-teenagers study more compare to adults, because they have more time.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کالوکیشن جلسه هفتم کلاس مهرماه 1400
1- I don’t think I can get a par time job until tomorrow.
2-Adults may lose their job if they couldn’t send their essential information in on time.
3-He loses his job when he was 25 years old.
4-Permanent job makes individual succeed more in their lives.
5- I am applying for a new job next week.

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

writing task 1 (graph, tv, computer)_ session 7 The line graph illustrates comparison of spending time on watching tv and playing computer at home in a week, among 10 to 11 year old schoolchildren in a period of 9 years. (32) Schoolchildren in the start of the graph in 2000 were watching tv approximately 21 hours a week. Until 2003 it remained stable, then it had a significantly drop to 15 hours per week in 2004. Despite a fluctuation in 2006, the time of 15 hours is still constant till present. (50) Spending time on computer among schoolchildren was about… بیشتر بخوانید

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

common mistakes _ 7
I think more about my relationship.
People could not tolerate more the racism.
When she saw me she asked more.
I missed more my children at night.
I should practice more to be successful.

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

Collocations _ 7
With learning skills you can take a good job.
Teenagers can try some temporary jobs to find their favorite one.
One significant factor of happiness in adulthood is job satisfaction.
She turned down job offer because of her child.
When applying for a job you should consider both income and your passion.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن7
1-adult usually take permanent job
2-they are very happy because of job satisfaction
3-resbonsible person don’t quit his job suddenly without employer agreement
4-he has applied for better job
5-job security is important for people who live in big city

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج جلسه 7
1-modern technology helps more citizens to have better life
2-every one should study more about the universe
3-you need to be more hard working
4-travelling to this place has more effect on mood
5-i will become more happy if I earn high income

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 7 This graph shows average time school chidren on different hobbies (computer and tv) at the age of 10-11 from 2000-2008. At fist; at the beginning of period in 2000 ;children spent more time on watching tv approximately 22hours per week.this time computer was not popular among children .this trend was steady before 2004.it showed sharply dip to 15 hours per week.the number of children who watched tv gradually decreased after 2005 with some variation was completely unchanged and remained stable. The time on computer was revers.at the start of period children spent on computer almost 2 hours… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه هفتم:

1- You need to study much more if you want to get an IELTS degree with a good grade.
2- I have to put more energy into it to achieve the desired result.
3- Wise people usually listen more and talk less.
4- You need to practice more to improve your speaking skills.
5- If you want to make more money, you have to work harder.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

: (job) کالوکیشن های جلسه هفتم

1- Good salary is one of the factors of job satisfaction
2- The coronavirus has caused many people to lose their jobs.
3- Many people applied for this job because of its high salary.
4- Most people prefer a permanent job to a temporary one because of its higher security.
5- Job dissatisfaction caused him to quit his job.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه هفتم: The graph shows the average number of hours spent per week on two different pastime activities ( TV and computer) by children from 2000 to 2008. At the beginning of this period, the computer was the least popular among children and they spend just under 4 hours a week on computer in 2000.There was a steady rise in this number during the next 4 years to 15 hours in 2004 which equated to the time spent on TV. Over the next 4 years, the number increased more slowly and it reached a peak of almost 22 hours… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رايتينگ جلسه ى هفتم The graph below shows the average time school children spent on two different home activities (watching tv and using computer) weekly from 2000 to 2008.(25) At the beginning the number of average hours using computer is very low compared to the 20 hours spent watching tv but as time goes by and the hours of watching tv remains almost the same a considerable growth can be seen in the time spent using computer . While the increasing process continues there is a sharp fall in 2003 to 2004 for the time spent watching tv. 2004 is… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

خطاهاى متداول گرامر جلسه ى هفتم

I should study more to get a good grade
I have to spend more time on this project
I will cook more if we have guests tonight
I need to exercise more so i can get in shape
I leave more money for you if you need it

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

كالوكيشن هاى جلسه ى هفتم

I applied for a job in another country
My previous job didn’t give me tha satisfaction I needed so i started looking for another one
My previous job was just a temporary one to help me pay the bills
I quit my job because of its low salary
My body isn’t built for manual jobs

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه 7 The graph illustrates the average weekly time spent on two activities (TV and computer) by students at home at the age of 10 to 11 over 9 years. At the beginning point, the dedicated time on TV was 21 hours a week and this number remained the same in the next 4 years. Then it showed a downward trend and decreased by 6 hours a week in 2004. This figure, 15 hours a week, stayed stable up to the end of the period except having some fine fluctuations and falling to its lowest level, 14 hours a… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطاهای متداول7

1-When job opportunities became scarce, the number of new immigrants decreased more.
2-Some researchers tend more share information.
3-In some seasons, the number of tourists increases more.
4- Some people think if they have a governmental job, they will have more job security.
5-Some tourists think if they visit the places having extreme conditions, they can enjoy more.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن های جلسه 7

1- If you lived in a big city, you could apply for more jobs than a small one.
2- If you are interested in travelling around the world, you can take this job and work as a tour guide.
3-Tendency to have a permanent job is common in my country.
4-Job security in my country is low because of the economic recession.
5-some clerk lost their jobs because of closing company.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 7 The line graph shows the average weekly time spent on two different pastime activities (TV and computer), from 2000 to 2008 by schoolchildren at the age of 10 to 11. Overall, at first, TV was an interesting leisure activity for schoolchildren. They spent their free time on TV compared to a computer, but their favorite leisure activity reversed during these 9 years. At the beginning of the period, watching TV was a favorite activity among children. It started at 21 hours in 2000 and remained stable until 2003. This number decreased dramatically to 15 hours per week… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطامتداول جلسه7

1.You should pay more attention to what you say

2.students should spend more time studying books

3 when people get excited they speak more loudly

4 children should eat more healthy food

5she advised him to do more exercise

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن جلسه ۷

1. Lazy people are losing their job

2 if the project fails, you are all out of a job

3many people have a temporary job

4workers are not allowed to drink on the job

5 she got a job as a teacher

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کالوکیشن جلسه ششم کلاس مهرماه 1400
1-Scientific research has confirmed that the risk is higher for woman.
2- after 2 years, by doing research about corona virus, scientists have discovered 4 types of vaccines.
3-University department can have a budget for research purposes.
4-Adults could try to achieve a budget for research projects.
5-Scientists are tend to research into human’s body more and more.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
خطای متداول جلسه6 کلاس مهر1400
1-Teenagers have to study hard to pass their exams.
2-The government could improve infrastructures of agriculture.
3-Some people prefer to live in a big city, others think small city is better.
4-Travelling to difficult places has some benefits.
5-Adults are be able to learn more new skills.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari رایتینگ جلسه ششم کلاس مهر ماه 1400 Nowadays, it seem agriculture may be progressed and sophisticated in all of countries around the world. In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. (32 word) Most important reasons of lack of food are complicated and varied in different countries around the world. First of all, resources of production food are restricted. One causes is that, farmers have limitation in use of natural sources for producing the desired harvest. Also, climate changes such as drought has effect on farm products and resources of… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
ایده پردازی رایتینگ جلسه ششم کلاس مهر1400
Global Hunger

Reason
limitation of resource#
growth population#

Solution
improve infrastructures#
more economic growth#

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

جلسه 6 Although farming improved gradually over the last decades, a number of people are still hungry. Many factors contribute to this problem and possible solutions can vary.(26) Most of the world’s population does not get enough to eat. First of all, climate effects on poorest regions that do have not suitable lands infrastructure. Hurricanes or earthquakes can damage food and water security in significant ways. These natural disasters damaged farmer ground and famine gradually increase. Secondly, in developed countries people are faced with a lack of jobs or get low salaries, thus they have low income and cannot afford… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

Global hunger
Reason
#climate
#lack of job

Solution
#warning system
#Government funds

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطامتداول 6
1. Some chemicals may cause environmental damage

2.children shouldn’t be allowed to eat junk food.

3. if the crops fail this year thousands of people will go hungry

4.you could ask your doctor for a check-up

5.in my country can get very cold in the winter.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن جلسه ۶
1.They are planning to undertake research into genetically modified organisms.

2. a recent piece of research shows why people go hungry.

3. more research is needed into the ways in which this virus spread.

4.she applied for a research grant.

5.he wants to conduct basic research into the nature of coronavirus

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای متداول 6
1-i have to read more for passing this stage
2-i will take this test when I am ready
3-i am not able to speak English fluently yet
4-i may go to shop tomorrow
5-i would read different books before starting English corses .

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 6
1-during 2 years ago scientists do extensive research about corona virus.
2-there is a lot of scientific research about crucial disease like canser.
3-the government should carry out more researches about solving finantial subjects
4-our team researchers design a lot of devices for medical purposes
5-modern medical are doing a lot of researches about modern disease such as obesity and anexiety

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 6 Over last decades the world have been good progress in agriculture although many people still are poor and go hungry .some factores contribute to creat this problem that should be deal with . Ariculture industiy is one of the great technological advances of the 21th century.nevertheless ; some people are suffering of starvation in some part of world.economical and geographical and also political resons play extremely role in this way.first of all some countries have no enough nature resorcese such as water and rich soil. People are sruggling with shortage of water in African country and some… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

Over last decades the world have been good https://ielts2.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1400/#comment-36385https://ielts2.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1400/#comment-36385 progress in agriculture although many people still are poor and go hungry .some factores contribute to creat this problem that should be deal with . Ariculture industiy is one of the great technological advances of the 21th century.nevertheless ; some people are suffering of starvation in some parts of world.economical and geographical and also political resons play extremely role in this way.first of all some countries have no enough natural resorcese such as African countries and some region in Asia .climate changes has impact on this disturbing problem;amount of rainfall recently… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

ایده پردازی 6
Global hungry
# high population
#enimy between countries
Solution
#regulatin of population
#stop fighying
Global hungry
#limitation resources
#low budget
Solution
#sharing resources
#increase economic activities
Global hungry
#consumerism
#changing weather
Solution
#correct consumtion
#keeping nature

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 6 Over last decades the world have been good progress agriculture although many people still are poor and go hungry .some factores contribute to creat this problem that should be deal with . Ariculture industiy is one of the great technological advances of the 21th century.nevertheless ; some people are suffering of starvation in some parts of world.economical and geographical and also political resons play extremely role in this way.first of all some countries have no enough natural resorcese such as African countries and some region in Asia .climate changes has impact on this disturbing problem;amount of rainfall… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

استاد ببخشین deal with اینجا باید مجهول باشه؟ چطوری میشه
توی لانگ من جمله she is making good progress
اینجا میتونم بگم have made good progress

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

اصلاح رایتینگ جلسه 6 More and more people are getting starved, while recently agriculture industry is a witness for professional development in modern farming. Although this global hunger still has remained a fundamental international problem, there are also some effective solutions for dealing adequately with this universal critical situation.(45) starvation over the world originates from various reasons. First of all, some regions are located in extreme climates which is a threat to food security. Because these zones suffer from floods, and blizzards in winter, long heatwaves, and droughts in summer. Farming meets environmental challenges. Harvest fails and the soil becomes… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

: (research) کالوکیشن های جلسه ششم

1- Scientists have done a lot of scientific research on atomic energy.
2- Extensive research has been done on the impact of population on food shortage.
3- They need to carry out a lot more research on this virus.
4- They successfully completed a research project.
5- Team research is one of the most effective ways to accelerate the achievement of the desired goal.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه ششم:

1- Population growth can lead to food shortage.
2- The government should allocate funds to help poor families.
3- People have to learn culture of consumption.
4- Drought may be one of the reasons for food shortage.
5- People should give up bad eating habits.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه ششم : Agriculture has been the most important development in the emergence of human civilization. And today, farming methods are very new and advanced but global hunger has become a major problem all over the world and some steps must be taken to resolve the issue. (44) There are some major reasons for food shortage around the world. First of all, population growth is one of the main causes of global hunger. In the last few decades, the world’s population has increased while agricultural production has not increased in the same proportion and the result is nothing but… بیشتر بخوانید

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

Global Hunger

Reason
more consumption #
bad weather conditions #
Solution
more production#
strong plants #

Reason
less money #
overpopulation #
Solution
attract investment#
government’s decisions#

Reason
War#
poverty#
Solution
be supported internationally #
provide job #

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

ایده پردازی جلسه 6
Reason
# extreme climates
# political instability

Solution
# implement a certain plan to deal with crisis situations
# striving to remain more politically stable

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه 6 More and more people are getting starved, while recently agriculture industry is a witness for professional development in modern farming. Although this global hunger still has remained a fundamental international problem, there are also some effective solutions for dealing adequately with this universal critical situation.(45) being starved all over the world originates from a wide range of different reasons. First of all, some regions originally are located in extreme climates. Being this severe situation is a real threat to their food security. Because these zones are always suffering from tremendous storms, fierce torrential rain, and blizzard in… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن های جلسه 6

1- Having been carried out some research shows that thousands of people are dying from hunger and cold every day as the blizzard continues.
2- Supervisor because of sharing information, stood accused of stealing ideas of a research student and publishing them.
3- An extensive research has been recently done on the effects of climatic change on agriculture.
4- Modern production methods could be used for research purposes.
5- A team study is conducting a project to compare the relationship between happiness and living in cities and towns.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطاهای متداول جلسه 6

1- Some teenagers should immigrate to big cities to get more job opportunities.
2- Young people must take on more personal responsibility for their actions than in their childhood.
3- Sharing information could provide an extraordinary opportunity for unprivileged students.
4- Frequent travelers may reserve their tickets in advance for tourist classes where they would be safe.
5- Nature might serve up some terrible weather that could threaten food security for local inhabitants.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

اصلاح جمله سازی جلسه 5

1- Somebody knows the benefits of sharing information.
2- Some regions remain under threat from extreme weather.
3-Environmental pollution poses a serious threat to anyone who lives in big cities.
4- The best part of each trip is to take in the stunning sceneries.
5-More Serenity and more health both are the benefits of living in small towns.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course Session 5 Writing Task 1 These two maps compare the several feathers of a certain island before and after building various facilities. Firstly, it is completely observable that a significant part of the island was nearly unused. Despite was a small beach in the western portion and a few trees planted on both sides of the island, the central area of the island was free. On the other hand, many facilities were built afterward. To begin with, a reception was contracted in the central regain. This reception was connected to the restaurant in the northern area and… بیشتر بخوانید

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 5

* Collection (provide)

1. Reliable friends provide support for their close friends.
2. The charity aims to provide facilities for people in need.
3. They are here to provide a service for the public.
4. Travel agents provide information for tourists.
5. Providing education is one of the foremost assignments of governments.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 5

*Common mistakes: Number 5
e.g.
1. Everybody knows it is a dangerous experiment, but they think it is an interesting experiment.
2. No one realizes their friendship.
3. Some people believe both of them are completely right.
4. Few accommodations are on the island.
5. Every sleep schedule should include enough time to sleep.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطاهای متداول جلسه 5

1-A reception place is constructed in the center of the island.
2- The two sites of tourist accommodations are placed on the left side and the right side of the reception place.
3- The swimming area is added to the western part of the island around the beach.
4- Some palm trees are almost unchanged.
5- This island has more changes in the type of amenities.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari جلسه پنجم رایتینگ تسک1 کلاس مهر1400 It can be seen that two maps that are shown an Island, before and after a period of time that some tourist facilities. It appears in the central of the Island a reception has been built. It is connected to other area by vehicle track. Also, in the north of the Island a restaurant has been built and which is connected to reception by vehicle track. The other significant change is that two groups of accommodation has been built to the east and west of restaurant. The map shows that six accommodation… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

استاد گرامی شرمنده که مجدد رایتینگ جلسه پنجم را ارسال می کنم. The two sketches of developing some tourist services and conveniences in a single tropical island of a few hundred square meters are illustrated in two spans of time. It is shown that a reception place has been constructed in the center of the island, connected to a restaurant from above and a pier from beneath with a vehicle track. The two sites of tourist accommodations have been placed at the left side and the right side of the reception place, which are directly related to each other and… بیشتر بخوانید

حمید ب
میهمان
حمید ب

حمید ب – کلاس مهر ۱۴۰۰ – تکالیف جلسه پنجم پنج خطای متداول Anyone, who can play music, is talented. Even some people carry their cell phones to bed. Every student comes with his parent. Somebody is referred to our office by management. The leader of the party is giving address to the council. کالوکیشین ها In meantime, Internet provide valuable information for students. In meantime, Internet provide students with valuable information. Some people believe private schools can provide higher-quality education. Betting on same number doesn’t provide you more chance. The government provided facilities for flooded neighborhood. رایتینگ تسک ۱… بیشتر بخوانید

Benyamin Alishahi
میهمان
Benyamin Alishahi

writing session 5 There a two maps show the construction of an island.one map show the before situation and one map after the construction. In the first map, there is nothing for enjoying in the island. Just some of palm trees and a beach in the west side of the island. But in the second map, there a lot of facilities like reception, restaurants, accommodation. a reception is constructed in the middle of the island. And restaurants is located in the northern. Reception is connected to restaurants by vehicle track. There a lot of accommodation in the west and east… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

خطاهاى متداول جلسه ى پنجم

Most Children love sugary foods.

There wasn’t anyone to help me.

Adult students deal with lots of responsibilities.

My therapist keeps telling me that I should only focus on my positive feelings.

Exercising at least twice a week keeps your body in shape.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه پنجم The two sketches of developing some tourist services and conveniences in a single tropical island of a few hundreds square meters is illustrated in two spans of time. It is shown that a reception place has been constructed in the center of island, connected to a restaurant from above and a pier from beneath with vehicle track. The two sites of tourist accommodations have been placed at the left side and the right side of reception place, which are directly related to each other and some around area with footpath. The swimming area has been provided after… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

The two sketches of developing some tourist services and conveniences in a single tropical island of a few hundreds square meters is illustrated in two spans of time. It is shown that a reception place has been constructed in the center of island, connected to a restaurant from above and a pier from beneath with vehicle track. The two sites of tourist accommodations have been placed at the left side and the right side of reception place, which are directly related to each other and some around area with footpath. The swimming area has been provided after development of this… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

كالوكيشن هاى جلسه ى پنجم

They have expanded our education department.

All parents must support their children both financially and emotionally until the age of 18.

Changing your personality is one of the hardest things one can do.

The information in my ID card is always needed for any paperworks.

The hotel i booked provides all kinds of services you can imagine.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطاهای متداول
-1A reception place is constracted in the center of island.
2- The two sites of tourist accommodations are placed at the left side and the right side of reception place.
3- The swimmimg area is added to the western part of island around beach.
4- Some palm trees are almost unchanged.
5- This island has more changes in the type of the amenities.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن های جلسه 5
1-The government provides tourists with the essential facilities.
2- Living in big city provides a much better chance of getting a job for individuals than smaller one.
3- Some universities provide a state education for students.
4-Sharing information provides more chance of improving educational opportunities especially for low-income researchers.
5- State educations provide the same educational opportunities for Low-income children as children from wealthier families.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج جلسه 5
1-big cities provide more facilities for living
2-use of this information has exallent benefits for citizens
3-every one receives good ejucation in modern cities
4-all staff will learn more practical skill after hiring
5-there is always just high budget for large capital cities

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج جلسه 5
1-big cities provide more facilities for living
2-use of information technology has exallent benefits for citizens
3-everyone receives good education in modern cities
4-all staff will learn more practical skill after hiring process
5-there is always just high budget for large capital cities

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن جلسه 5
1-goverments should provide some services for those who have low income
2-the hotel provides more facilities for special guests
3-this website is designed to provide some ejucations for students
4-this trip will provide new chance for better future
5-this valuble informations have been provided by the police

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن جلسه 5
1-goverments should provide some services for those who have low income
2-the hotel provides more facilities for special guests
3-this website is designed to provide some education for students
4-this trip will provide new chance for better future
5-this valuble information have been provided by the police

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 5 Two maps show some facilities that are consteucted in island .one map show before construction and the other is related to after significant changes . The first map there is no facilities for tourists.it can be just seen a beach in the west of island .second map show some drastic changes that have been built in island after a while .there are some accommodation have been arranged in a circle and are connected to each other with footpath.it can be seen reception in the middle of island that is connected to pier with wehicle track and also… بیشتر بخوانید

Shima Dehghani
میهمان
Shima Dehghani

خطا متداول جلسه ۵
1.The moon is a satellite of the earth
2. The storm sent great waves crashing into the cliffs.
3. famine will affect people in developed countries
4.the university has a beautiful location
5. Italy became a popular destination for national students in 19th century.

Shima Dehghani
میهمان
Shima Dehghani

کالوکیشن جلسه ۵
1.Government is providing finding for poorest students
2. the hotel provides luxury services for guests
3. the site provides information and it’s four major research programs
4.she provided us with a lot of useful information
5. the government should provide education for poor countries.

Shima Dehghani
میهمان
Shima Dehghani

رایتینگ جلسه ۵ Two maps demonstrated an island before and after the building of facilities and public services. Overall, it is clear that the island is totally changed on the western and the center site after the construction of leisure facilities. In the first map, there is a huge land surrounded by sea and only has trees in the west and the east site. There is also has a beach that is located on the western sides which it is not used. By contrast, the second map shows some of the facilities were built on the western and eastern site.… بیشتر بخوانید

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

رایتینگ جلسه ی 5 Agriculture is definitely one of the most important food providing elements from the beginning. Although agriculture has developed through the world nowadays; still lots of hungry people exist around the world.(32) food shortage mainly is a problem for financially poor regions where people have no access to a reasonable amount of money for fulfilling their most basic needs . For example some African countries that suffer from major economical and financial problems deal with people’s hunger as a huge problem too .but it’s not the only reason that these people have to deal with hunger. having… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

كالوكيشن هاى جلسه ى پنجم

The country’s Educational system should be provided for the next decade.

I have to provide my information for the project I’m working on.

The company has to provide the support it gives its employees.

The department is planning to provide its medical facilities.

Your chance of winning the competition provides as you practice more.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه پنجم: Two maps show changes that took place in an island before and after the construction of facilities for tourists. As can be seen from the first map, most of the island was unused and the whole island included a number of palm trees on both sides of it and also a small beach in its western part and the central part of the island was quite vacant. On the other hand, the construction of new facilities can be observed in the second map. A restaurant was built in the northern part of the island. The restaurant is… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای رایج جلسه پنجم:

1. No one still knows exactly what happened to him.
2. I noticed from the sound of footsteps that someone was at the door.
3. There are few job opportunities for young people which should be seized.
4. A lot of money is spent on the tourism industry in developed countries.
5. There are two important points that you have to keep in mind.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

:(Provide) کالوکیشن های جلسه پنجم

1. The government must provide the essential services for the people.
2. Further information is provided in the manual of this device.
3. Universities should provide more chances for students to specialize in their field of study.
4. The company provided its employees with relatively good facilities.
5. They are thinking of providing financial support to people in the quake-hit areas.

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

كالوكيشن هاي جلسه 5
Provide
1. The chart provides information about endangered species in our country.
2. The exercise provides a chance for different departments to work together.
3. This school aims to provide a good general education for poor family.
4. Some facilities are provided to boost the ability of disables
5. A few banks are providing financial support for your project

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

خطاهاي متداول جلسه 5
1. I need someone dependable to look after the children while I’m at work
2. This drug can be safely used in combination with other medicines
3. Iran has vast oil reservoirs and rich deposits of other minerals
4. The exercises are so simple that almost anyone can do them
5. Teachers should always support and encourage their students

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کلید واژه رایتینگ جلسه چهارم کلاس مهر1400
Tourists in Difficult situation

+
#beautiful views
#promote confidence


#more risks
#be very expensive

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari رایتینگ جلسه چهارم کلاس مهر 1400 Nowadays the number of people who are tended to go on an unusual journey are increased. Travelling to difficult conditions such as the Sahara desert or the Antarctic in a country includes advantages and drawbacks for tourists. (37 word) On one hand, there are benefits for tourists travelling exotic places. Firstly, odd places have a lot of beautiful views. Because the number of people who live in such places are not very much, so the beauty of environment be kept intact. In addition, there are not pollution in the environment, for example… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
جلسه چهارم خطاهای متداول کلاس مهر1400
1-The Sahara desert is more beautiful to go on a trip in there.
2-The car was bought by an Irish person.
3-We enjoy more even in difficult conditions.
4-I tried to attention more things that they are really important.
5-Tourists usually stay in the cave for a few days.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کالوکیشن جلسه چهارم کلاس مهر1400
1-She maybe lose her job and her husband is sick.
2-I am applying for a new job.
3-Taking a job have a most important effect on adult’s life.
4-Unfortunately, the rate of permanent job is decreased in developing country.
5-Adults competitive hardly for applying new job.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کلیدواژه جلسه چهارم رایتینگ
Tourists in Difficult situation

+
#beautiful views
#promote confidence


#more risks
#be very expensive

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

رایتینگ جلسه 4 کلاس آیلتس مهرماه Visiting locations with difficult conditions are becoming increasingly popular among tourists. Although there are some benefits in this experience, the disadvantages are considerable. (23) Visiting places where conditions are severe has some advantages for tourists. First of all seeing those unique nature with eye-catching views is amazing. Tourists can also see endangered species or plants. Those rare natures can create enormous excitement in tourists. Sometimes they can enjoy the internal peace because of absolute silence in those uncharted territories. Secondly being in such places and seeing it’s danger and difficulty would be a life… بیشتر بخوانید

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

خطاهای گرامری شماره 4
Doctors should decide quickly and accurately.
She is painting a picture and drowning in her work.
I have a goal and try to achieve it.
You were looking at the picture and thinking about it.
These places are strange and exotic.

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

Collocations of 4th session
Progress
Students should make steady progress in their lessons.
Management asked the report to evaluate factory’s progress.
It is obvious that without technological progress, it is hard to hold your job.
You should try to Improve your motivation to achieve progress.
It is significant to select the best method of measuring progress.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

ایده پردازی جلسه ۴
Difficult situation
+
#exciting feeling
#see wild nature closely

_
#be in danger
#low facilitied

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

Low facilitiesبوده اشتباه تایپی بوده

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای گرامری جلسه چهارم
1_i am trying and searching to take exams well
2_heart attack and being overweight are kind of modern disease
3_the ball fall in to the water and remained on the surface
4_i will take the exam and then I will go for Holliday
5_when I saw her she was walking and talking with my mother

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن جلسه ۴
1_searching so much can make evaluate progress
2_finantial support undoubtedly cuse to achieve technological progress
3_after this course I will show a lot of progress in english language
4_becuse of shortage in water resources ,the growth of progress has been slow
5_the progressed country achieved steady progress

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه چهارم مهر 1400 Today some tourists are interested in uncharted territories and remote spot of the world although they may make wrong to choise these kind of destination and face with crucial problem.35 words Over resently dacades a large number of peoples who have been interested in traveling to remote and unfriendly places where are unrealiable .some group of visitors prefer these exotic area first of all they like strange route that being under difficulty and enjoy exotic creatures and these travels may be a life changing experience for them beside these they will experience a lot of… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

سلام و خسته نباشین فید بک نداشتم

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

جلسه سوم رایتینگ مهر 1400 People in the world has always shared information via diffren ways. recently data move by internet in globe some people believe that information should should be accessble as much as possible without any limitation wheres some people including me believe that valuble information does not have to share with others and should be under care and contol .63 words Some people think that high level of information should be shared with others with no restriction.first of all this opinion can help to societies to improve themselves this issue has an important eefect on moving towards… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

کالوکیشن های جلسه چهارم (progress):

1.The significant progress of the tourism industry in recent years is undeniable.
2.Technological progress have made human life much easier.
3.As a learner, you can make progress by constantly practicing.
4.The teacher tried to measure her progress by asking a few questions.
5.Taking a test is one of the best ways to evaluate human progress.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه چهارم: There has been an increase in the number of tourists traveling to unusual destinations around the world. While it may have benefits for them in some ways, it can have undeniable disadvantages. (32) Tourists can enjoy the benefits of visiting the unusual places. First of all, tourists who travel to such destinations can see a lot of interesting and fascinating phenomena up close. For example, amazing natural scenes or rare species of some animals that they have seen similar ones only on TV and this can be very exciting for them. Secondly, traveling to these areas will… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه چهارم:

1.Tourists were looking at old buildings and taking pictures of them.
2.The forest park is a good place for tourists to walk and have fun.
3.Tourists went to the zoo and watched the animals up close.
4.Tourism websites are a great place to find and book hotels for tourists.
5.Tourists can sit on the cliffs and enjoy the beauty of the sea.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course Session 4 Writing Today, visiting obscure and amazing places is known as an attraction among tourists. Whereas they would derive benefits from such adventure, there may well be some threats as well. (30) There are a few points of interest that visitors adore to have an exotic and unusual journey. First of all, They go on adventure travel to have enormous excitement. By climbing a rainbow mountain, visiting glaciers, and moving between a forest maybe they have been facing a lot of thrill and weirdness that create an air of excitement. Secondly, tourists are attracted to this location to gain new experiences, which are sometimes unbelievable. Unlike… بیشتر بخوانید

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 4

Ideas for writing:

1
Tourists in Difficult situation

+
# great excitement

# new experiences


# risky situation

# fewer facilities

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 4

* Collection (progress)

1. Significant progress in selecting a tour destination is finding accommodation.
2. Slow progress of structuring cities for tourist aim has a high effect on the developing tourist industrial.
3. Sharing information causes technological progress in developing countries.
4. Evaluate progress has a major effect on the health and treatment system.
5. Showing progress in the development of tourist attractions is important for advertisement.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 4

*Common mistakes: Number 4
e.g.

1. In unknown places, dangerous animals and unknown species are a serious problem for tourists.
2. Tourist websites introduce delicious and healthy food as tourist attractions of small towns in turkey.
3. We will title friendly and hospitable people and mild weather as a tourist attraction.
4. Searching and trying to find accommodations is an important part of planning for trips.
5. Finding Close and intimate friends are more common in the couch-surfing method of travel.

admin
میهمان
admin

healthy food as tourist attractions ❌❌❌منبع شما برای این ساختار؟؟؟

title friendly and hospitable people and mild weather as a tourist ❌❌❌ منبع شما برای این ساختار؟؟؟؟

4. Searching and trying to find accommodations is an important part of planning for trips.
❌❌❌ جمله تکراری نفرستید. این مورد قبلا در جمله های کالوکیشن ارسال شده. جمله جدید و متفاوت ارسال کنید.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 4

Error correction

1. The slow progress of urban development has a high effect on the cities tourist attractions.
2. Evaluate the progress of vaccination has a major effect on controlling coronavirus disease.
3. Tourism websites introduce ancient ruins as tourist attractions of small towns in turkey.
4. One thing visitors should not miss is Hafeez’s tomb in Shiraz.
5. Persepolis and the Citadel of Bam are magnificent tourist attractions.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

During the past decades, tourists prefer to visit exotic places, such as the Sahara Desert or the Antarctic , while there are benefits for tourists, but there are also some disadvantages .(32) There are some reasons why tourists choose this destination. First of all, by traveling to remote places they can see many rare species of plants and animals or might be seen new specious that has never been discovered in the world. Therefore, this journey has exciting and interesting to know these unknown creatures. Secondly, traveling to a weird destination as a tourist would be a new experience for… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

Tourist difficulties situation
ایده پردازی جلسه ۴
+
# exciting
# new experience


# fewer facilities
# high risk

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

Collocation(progress)جلسه۴
1. Tourist industry has made significant economic progress.

2. Nowadays the tourist industry making good progress.

3. Scientists have made a great progress in the last 5 years.

4. The investigation of covid-19 is making rapid progress

5. weather problems might hinder tourism industry progress

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطامتداول جلسه ۴

1.You will have to wait and see what happens.

2.They hope to change the image of the city and attract more tourists.

3. In the tourist season many people go to historical places and holy shrine.

4. Tourists are searching and finding a five-star hotel near the airport.

5. We packed and check out of the hotel

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

خطاهاي متداول شماره 4 1. She has bought my car for five years and she has still had it. 2. The earth turned around the sun and it makes the seasons. 3. My friend didn’t go to Spain for his vacation and he regrets it 4. I was rude to my teacher and I feel sorry about it now 5. Our new teacher is more experienced and more good-tempered. كالوكيشن هاي ضروري 1. Technological progress has been so fast over the last decades 2. Reza is still in the hospital, but he is making progress 3. The line of traffic… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

از خطاهای رایج دو تا سوال داشتم
1_I ALWAYS arrive at university late
2_immigrants who arrive in the host country have some problem
حرف اضافه فرق داره
1_ I accessed this information
2_I have access to this informatiin

یه جا با toویه جمله بدون to

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رايتينگ جلسه سوم Information and knowledge play an important role in modern life. Some people believe some specific information is too precious to be freely shared so they have their own limitations about it while others think it’s better if we openly discuss them with others.(43) . first of all keeping some information to ourselves prevents our privacies to be violated. It can also respect the efforts the inventor or the researcher has put into the process of gaining the information. It is also known somehow as the copyright law which is an important right of every person. It can… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

استاد سلام وقت بخیر
data moves quickly via internet
fast اگه بخوام بزارم باید انتهای جمله باشه ؟چون هم صفت وهم قیدش یه شکل داره

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن های ضروری جلسه چهارم
1- The independent tourists have made significant progress towards a touristy spot.
2- The local tourist information office assesses tourism industry progress on
income of its country annually.
3- The two mountaineering tourists who fell behind are now achieving satisfactory progress.
4- Various smart tourist classes show technological progress in tourism industry.
5- Having suitable tourist accommodation shows the steady progress of attracting more tourists

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطاهای گرامری جلسه چهارم
1- Individuals also can develop their natural talent to the full and acquire practical skills.
2- Tourists are able to deal with a problem more powerfully and eventually overcome it.
3- Facing extreme wheather, attacking wild animals, falling into abrupt valleys and drowning in deep waters are the mortal dangers of exploring abandoned regions.
4- Having sense of advanture and looking for exotic places have some drawbacks.
5- Independent visitors often face the difficult conditions and lose their hope to rescue.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه چهارم Nowadays going sightseeing in formiable situations is more common among tourist. While there are some merits of having a hard time travelling in critical conditions, there are some demerits of making a challenging trip.(34) There are some advantages of seeing places with hard conditions. First of all, this journey can provide a real challenge. Travellers are able to demonstrate a wide range of high ability. Individuals also can develop their natural talent to the full and acquire practical skills before they suffer serious problems in the future. They are able to deal with a problem more powerfully… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه چهارم Nowadays going sightseeing in formidable situations is more common among tourist. While there are some merits of having a hard time travelling in critical conditions, there are some demerits of making a challenging trip.(34) There are some advantages of seeing places with hard conditions. First of all, this journey can provide a real challenge. Travellers are able to demonstrate a wide range of high ability. Individuals also can develop their natural talent to the full and acquire practical skills before they suffer serious problems in the future. They are able to deal with a problem more powerfully… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

ایده پردازی جلسه چهارم
Tourists in Difficult situation
+
# Provide a real challenge
# feel a great thrill

# high cost
# be in unsafe coditions

Tourists in Difficult situation
+
# rise to a physical challenge
# find strange places

# feel more physically exhausted
# be in dager of stealing

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

_Mehr1400, IELTS course, Session 3 Writing assignment Access to information plays a vital role in the world of knowledge, Although some people assert that maximum sharing of information is advantageous, others and also I believe sharing with limitation is beneficial for almost everyone. (36) Some people argue information must be share completely. First of all, they point out that sharing information save the time for other scholar and academic. Time as a significant part of researching and analyses has a high effect on researching process. By more accessible data they can avoid repeated investigation because researchers will use other’s achievements.… بیشتر بخوانید

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 3

*Common mistakes: Number 3
e.g.
1. There has been a lot of information about the causes of this disease.
2. Can you give me some information about computers?
3. She gave me a great deal of advice before sharing information
4. There is pollution water a dangerous.
5. There is safety sharing information for all universities.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 3

* Collection (Health)

1. Healthy food has a high effect on mental and physical health.
2. Sam’s poor health reveals in his slim body.
3. As a result of eating fast food, students may damage their health.
4. Social relationship improves mental health.
5. Sharing new information about medical science sometimes causes good health.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 3

Ideas for writing:

Sharing information

1
Maximum sharing
#cost of research
#an opportunity to more research

Sharing with limitation
# misusing information
#copywriter’s right

2
Maximum sharing
# knowledge development
# saving time

Sharing with limitation
# information security
#research costs return

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه سوم: In today’s modern world, information plays an important role in all areas. Although some people believe it is better to share information on a large scale, others think information should not be shared for free.(35) Some people are in favor of sharing the highest level of information. First of all, scientific research largely depends on available data and previous discoveries. If valuable information and past findings are not shared openly with academics and researchers, global progress will become standstill. For instance, the internet is probably the most significant invention the modern world has produced, if this technology… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رايتينگ جلسه ى سوم Information and knowledge play an important role nowadays. But the question is how much do we have to or maybe want to share it. Some people believe some specific information is too precious to be freely shared so they have their own limitations about it while others think it’s better if we openly discuss them with others. Each opinion has its own consequences . For example keeping some information to ourselves prevents our privacies to be violated. It can also respect the efforts the inventor or the researcher has put into the process of gaining the… بیشتر بخوانید

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

کالوکیشن های جلسه ی سوم 1 some people believe that mental health problems are more damaging than physical ones exercising has some huge positive effects on our physical health 2 eating vegetables improves human’s health 3 i believe poor mental health can cause physical problems 4 my insurance covers all my treatments including mental health treatments 5 جلسه سوم most common grammar mistakes there isnt any bread left in the fridge 1 time is the most valuable thing that we’re all given 2 education is the base of development 3 experience is something you have to earn 4 was the… بیشتر بخوانید

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

رايتينگ جلسه سوم Sharing information is a significant role in human beings’ lives throughout their history. Although, a number of people think that data would be distributed in all circumstances, others and I reckon it would be imposed some restrictions for this issue. (40 words) There is a range of people tend to have maximum sharing information as several reasons. First of all, it can provide a base to more vital information accessible for everyone who want to know more such as entrepreneurs, noteworthy of students, faculties and other ones that using them to improve their duties. This, also, for… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

ایده پردازی جلسه سوم
Sharing information
# processes information in order creat better one
#have a chance to other when have finantial problem
Sharing with limitation
#loss of being uniq
#abuser company or individuals

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

sharing information
# processing newer data
#finantioal probl

sharing with limitation
#abusing
#cost values

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج جلسه سوم
1_ there is much pollution in large cities
2_traffic is one of important reason that I am late
3_the data moves fastly via internet
4_the information about this film is nt enough
5_budget of our country is very low

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

1_there is much pollution in large cities
2_traffic is one of important reasons that I am late
3_the data moves quickly via internet
4_ the information about this film is not really enough
5_ budget of our company is very low

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

استاد سلام
میشد در جمله سوم fast انتها بیاد حالت قید ی من چون شک داشتم quickly quickly اوردم

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن جلسه سوم مهر ۱۴۰۰
1_ some people may damage their
health if they arent careful
2_junk food endanger our health
3_ mental and physical heath are important
4_insurance company help to improve health
5_climbing the mountain need physical and health

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

1_some people may damagetheir healt if they arent careful
2_junkfood endangers our health
3_ mental and physical health is very important
4_insurance company helps to improve health
5_climbing mountain needs high physical power

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

رايتينگ جلسه 3 Sharing information is a significant role in human beings’ lives throughout their history. Although, a number of people think that data would be distributed in all circumstances, others and I reckon it would be imposed some restrictions for this issue. There is a range of people tend to have maximum sharing information as several reasons. First of all, it can provide a base to more vital information accessible for everyone who want to know more such as entrepreneurs, noteworthy of students, faculties and other ones that using them to improve their duties. This, also, for example, can… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

In today’s modern world, information plays an important role in all areas. Although some people believe it is better to share information on a large scale, others think information should not be shared for free. Some people are in favor of sharing the highest level of information. First of all, scientific research largely depends on available data and previous discoveries. If valuable information and past findings are not shared openly with academics and researchers, global progress will become standstill. For instance, the internet is probably the most significant invention the modern world has produced, if this technology has not been… بیشتر بخوانید

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 3

* Collection (Health)

1. Healthy food has a high effect on mental and physical health.
2. Sam’s poor health reveals in his slim body.
3. As a result of eating fast food, students may damage their health.
4. Social relationship improves mental health.
5. Sharing new information about medical science sometimes causes good health.

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course
Session 3

Ideas for writing:

Sharing information

1
Maximum sharing
#cost of research
#an opportunity to more research

Sharing with limitation
# misusing information
#copywriter’s right

2
Maximum sharing
# knowledge development
# saving time

Sharing with limitation
# information security
#research costs return

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course Session 2 Writing (rewrite) Some people merely believe that teenagers live in the happiest period. First of all, they point out that teenagers are generally supported by their parents. Parents help their children to educated and learn different kinds of skills, and they aid them to do, sometimes, simple works. Not only does give this, but also they provide enough money for them to spend on all things that they need. Second, these individuals mention that juveniles have less social responsibility. Although, teenagers do some routine activities they roughly do not have any responsibility for them. If… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رايتينگ جلسه3 Nowadays, information is more developed by using the internet or other gadgets. Some people think that maximum information sharing, while others including me believe it should be limited.(28) Some people believe that sharing information has many benefits. First of all, many researchers are searching a variety of issues in today’s world, hence if they sharing information other researchers avoid searching it again or maybe explorer other aspects of that issue, and these processes can help researcher save their time. Secondly, some ordinary people like to improve their general information, therefore if any information is sharing as much as… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

Sharing information
Maximum sharing
#save time
#less cost

Sharing with limitation
#motiveless
#misuse

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

(Health collocation 3)

1. Exercise will improve your general health

2. smoking can seriously damage your health

3. the report looked at the health threat link to eating excess sugar

4. living in a village can improve our mental health

5. eating breakfast can help prevent poor health

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطامتدوال جلسه۳
1. Researcher need more information about covid-19

2. He was surprised when he knows this news.

3. the traffic was heavy last Friday.

4. Researchers published articles to get some money.

5. government give people some advice about how to prevent theft

مهرداد انصاری
میهمان
مهرداد انصاری

We are living in a period of time that sharing information is absolutely vital for everyone. While some people think sharing information freely has significant benefits, others including me believe that having access freely to information must be under control.(39) Some opinions believe that information-sharing must be at a high level. To begin with, this view wastes no cost of dealing with conducting repetitive research and also it would be decreased wasting time, so people will be able to invest and spend on new research. This cycle has a major effect on producing new useful information. Secondly, information sharing can… بیشتر بخوانید

آسمان عربسرخی کلاس ایلتس مهرماه
میهمان
آسمان عربسرخی کلاس ایلتس مهرماه

سلام استاد وقتتون بخیر
ببخشید یه سوال داشتم اگر ممکنه
آماده کردن یه اسپیکینگ حداکثر چقد باید زمان ببره؟
با احتساب هفته ای ۳۰ تا

Ehsan Rayati
میهمان
Ehsan Rayati

Mehr1400, IELTS Course Session 2 Writing Some people merely believe that teenagers live in the happiest period. First of all, they point out that teenagers are generally supported by their parents. Parents help their children to educated and learn different kinds of skills, and they aid them to do, sometimes, simple works. Not only does give this, but also they provide enough money for them to spend on all things that they need. They are kind to adolescents, so they along with them by being sympathetic and help them during difficult times in their life. Second, these individuals mention that… بیشتر بخوانید

sina khalili(00 mehr-ielts)
میهمان
sina khalili(00 mehr-ielts)

adults are happier

#More independence

#fixed income

teenagers are happier

#More free time

#parents’ support

Maral Rahimi
میهمان
Maral Rahimi

کلاس آیلتس مهرماه 1400 writing 2nd session happiness-teenagers-adults Happiness is significant aim of life which everyone is pursuing it. Some believes that teenage years are the happiest time of life while another group expresses adulthood is more happier than other stages of life.(35) Some people argue that teenagers feel more happiness in comparison to adults. First of all, teenagers have more free time because they do not have significant responsibilities except educating in their life. Most of the time they are supported by parents so they can spend time with peers which brings lots of joy for them. Secondly they… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari رایتینگ جلسه دوم کلاس مهر 1400 A group of people believe that teenage years are the happiest of time in the whole life. First of all, teenagers have a lot of free time, so they are interested in learning new skills. Also, learning new skills help teenagers find their main favorite, then, they will reach their idea about something, so they could select in future easier. Secondly, teenagers should spend about 8 hours a day in primary school or middle school, and they spent a lot of time with their friends and their teachers, so they could have… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
teenager
learn new skills#
more funny time#
adult
saving money#
more rationality#

sina khalili(00 mehr-ielts)
میهمان
sina khalili(00 mehr-ielts)

phrasal verbs(secton2) 5 items
1- my friend has the ​kind ​of ​lifestyle ​most of us aspire to. (aspire to)
2- She ​attributes ​her reward ​to her intelligence. (attribute to)
3-The ​film ​is ​based ​on a real-life ​story. (base ​on)
4- Gradually, since she ​wins, she’s ​beginning ​to ​believe ​in herself ​again. (believe in)
5- I ​suspect ​that ​book ​belongs ​to me. (belong to)

sina khalili(00 mehr-ielts)
میهمان
sina khalili(00 mehr-ielts)

common mistakes(section 2) 5 items
1-I improved my English language by watching many series.
2-I sometimes use eggs for making breakfast.
3-there are several detrimental to smoking cigarettes.
4-I think of living in another country.
5-I always brush my teeth before going to bed.

sina khalili(00 mehr-ielts)
میهمان
sina khalili(00 mehr-ielts)

teenagers and adults’ life writing (section 2) 2 paragraphs Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. First of all, teenagers have more free time, so they can have a lot of hobbies, play more games, learn many things because this time is the biggest opportunity that we know. They can recognize and discover their talents then increase and improve their skills. Secondly, their parents support their needs very well. they don’t worry about making money so they don’t need to do heavy and hard works. As a result, they can have mental… بیشتر بخوانید

sina khalili(00 mehr-ielts)
میهمان
sina khalili(00 mehr-ielts)

adults are happier

#More independence

#fixed income

teenagers are happier

#More free time

#parents’ support

sina khalili(00 mehr-ielts)
میهمان
sina khalili(00 mehr-ielts)

income Collocations(section 2) 5 items
1-with improving skills we can increase our income.
2-I decided to invest my money to generate an income for my future work.
3-a large proportion of Iran’s income comes from oil exports.
4-my father’s only source of income was his pension.
5-my income rose by about 5% last year.

Mina
میهمان
Mina

Since teens have much more free time than adult so they examination a lot of excitement . but adult have less patience for it . Teenagers spends alot of time with for friends beacus they think they are happier with their friends . Adult work most of their time to provide the facilites needed for a normal life and not be stressed if they find someone they want to live for the rest of their lost . Teenagers dont feel the need to have a steayd job beacuse they were of famili support them but adult do need it to… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه دوم: One of the advantages of adolescence is more hope for the future. This is because teenagers tend to live longer and their physical and mental characteristics make them interested in experiencing many different things. Therefore, they can have many dreams for the future which can bring them a lot of hope. Consequently, It can lead to their happiness. Moreover, teenagers usually have much less responsibility in life. To explain more, society does not expect them to work. Thus, they do not face stresses such as work or livelihood stress. As a result, with more time and comfort,… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

جلسه دوم رایتینگ مهر ۱۴۰۰ many people believe that the best time of their life is when they are teenager wherese other people argue that adulthood is happier time.people in each course of life can be happy because they often have life expectancy whole their life. teenager can be a lot of fun they have more free time,they spend most of their time playing with their friend and hanging on to do different hobbies .that is period of time that they have no responsibility and no fear or afraid of anything .they they are not worry about future plus they… بیشتر بخوانید

Mina
میهمان
Mina

رایتینگ جلسه اول The big sities, people can easily find a job . The big sities are subways crowded but in the small towns may not be a subway station . They are many banks , banks pay loans to provided job opportunities and facilities employment . The big sity are many companies and factories and they need some employed . The small towns , sometimes People migrate to find an appropriate job. there are new place and same people think they can change his lives in the big sities.In big sityies people use dustrial transport public but in small… بیشتر بخوانید

محمدرضا رجبی
میهمان
محمدرضا رجبی

کالوکیشن های ضروری income
1=you can increase your income by being hardworking.

2=ali has a higher income than reza.

3=a farmer may not have a fixed income.

4=reza tries hard to increase his income.

5=you have an Appropriate income for a comfortable life.