دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1398

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1398

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1398

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1398 – تکالیف

Assignments of the 23th and 24th Session

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 111 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60

Listen Here Unit 6 7 8 9 10 11

Open Forum 3 Unit 5 6 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

5 words from +7 Vocabulary for writing از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #12 and #13 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 2: نمونه مقدمه را ببینید

Assignments of the 21th and 22th Session

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55

Listen Here Unit 1 2 3 4 5

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

5 words from +7 Vocabulary for writing از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #10 and #11 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 1: نمونه مقدمه را ببینید

Writing Topic Task 2: نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of the 19th and 20th Session

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50 

Tactics for listening Developing Unit 21 22 23 24

Open Forum 2 Unit 10 11 12

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

5 words from +7 Vocabulary for writing از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #8 and #9 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 1: نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

Writing Topic Task 2: نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of the 17th and 18th Session

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 42 43 44 45 46

Tactics for listening Developing Unit 16 17 18 19 20

Open Forum 2 Unit 5 6 7 8 9 

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #6 and #7 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 1: نمونه مقدمه را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic Task 2: نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of the 15th and 16th Session

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 37 38 39 40 41

Tactics for listening Developing Unit 11 12 13 14 15

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #4 and #5 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 1: نمونه مقدمه را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

Writing Topic Task 2: نمونه مقدمه را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

Assignments of the 13th and 14th Session

Speaking Questions part 2 Questions 21  to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33 34 35 36 

Tactics for listening Developing Unit 6 7 8 9 10

Open Forum 1 Unit 9 10 11 12

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #2 and #3 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 1: نمونه مقدمه را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2: نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of the 11th and 12th Session

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 28 29 30 31 32 

Tactics for listening Developing Unit 1 2 3 4 5

Open Forum 1 Unit 5 6 7 8

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Common Grammar Mistakes #1 از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 2: نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1: نمونه پاسخ ها را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

Assignments of the 9th and 10th Session

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 23 24 25 26 27 

Tactics for listening Basic Kill

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4

Select Readings pre intermediate Unit 10

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

Writing Topic Task 2: نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

Assignments of the 7th and 8th Session

Speaking Questions part 1 Questions 88 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21

Tactics for listening Basic unit 16 17 18 19 20 21

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6

Select Readings pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2: نمونه پاسخ را ببینید

What are the advantages and disadvantages of the fast food?

.

Writing Topic Task 1: نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 5th and 6th Session

Speaking Questions part 1 Questions 57 to 86 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 

Tactics for listening Basic unit 11 12 13 14 15 

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 

Select Readings pre intermediate Unit 1 2 3 4

5 Words from AWL از اینجا ببینید

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2: نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic Task 1: نمونه پاسخ را ببینید

Assignments of the 3rd and 4th Session

Speaking Questions part 1 Questions 36 to 56 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 8 9 10 11 

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10 

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2: نمونه پاسخ را ببینید

What are the advantages and disadvantages of the Internet?

.

Writing Topic Task 2: نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 2nd Session

Speaking Questions part 1 Questions 21 to 35 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 

Tactics for listening Basic unit 4 5

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 

Select Readings Elementary Unit 4 5

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic: نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5

Tactics for listening Basic unit 1 2 3

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3

Select Readings Elementary Unit 1 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic:

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

Better situation for work
# a wide range of jobs
# lots of companies and factories

More welfare
# More attention from government
# High salary

نمونه های مشابه و چک لیست را ببینید

.

.

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت 1398 – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

211
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
104 Comment threads
107 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
11 Comment authors
محمدadminFarzane hpmehdimomeni Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
mehdi
میهمان
mehdi

In particular neighborhoods of the US children are banned to go outsides in late hours of the night except when they are supported by their parents . although some people belive it is not effective rule ,others including me believe will be really effective .this essay will discuss second view . It is rational to restrict children going outsides at midnight. First of all ,they may come into cantact with criminals and fall into their traps ,there are some drug retailers who mostly operate in the shade of the darkness and looking for customers . young people are the best… بیشتر بخوانید

محمد
میهمان
محمد

سلام.
وقت بخیر.
شما برای آیلتس بالای ۷ دوره ندارید استاد؟؟؟

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

There are two layouts that show the current situation of the university sport complex and the development plan of sport facilities in the future time. The present plan contains a swimming pool with the area of 25 square meter that located in the center part. Also there is a reception room in the south of the pool. Seating area and changing room are seen in the east and the west of it, respectively. Future plans show that the middle part will not change dramatically and only the area of the gym will double as it is today. There are only… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Nowadays a significant number of people who consider self-employed as the next occupation. Although can be counted many reasons about this option, there are also bad points to say. This essay will discuss both sides. (34 words) There are many reasons which convince people working as a self-employed. First of all, working as self-employed is a management challenge that can bring success and money for managers who know society needs and how can cover them. in other words, the self-employed worker has ability to communicating with employees, customers, and organizations and convince them that trust his/her decisions. Secondly, working independently… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

There are two plans that show the current university sport center and this building after redevelopment in the future. at the present time, there is a 25m swimming pool in the middle of the plan that is surrounded by a reception in the south, changing room in west and seating room in east and gym in the north. all details will be remaining in the second plan except gym that will expand it will double. The eastern outdoor court in the present plant will change to two dancing studios on the eastern side of complex and a sport hall between… بیشتر بخوانید

mehdi
میهمان
mehdi

The three pie charts show the average rate of consumption of three nutrients (sodium,saturated fat , added sugar) .which could be harmful for body if it will be overconsumed . The biggest average consumption (43%) of sodium comes from Dinnerr .while lunch contribute slightly less than a third of whole consumption.the other two meals contribute the same shares of 14%. Similar to sodium ,Dinner is responsible for major consumption (37%) of saturated fat .the other two major contributors are lunch and snacks with the rates of 26%,21% respectively . breakfast shres the smallest rate of saturated fat . People in… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

People have more desire to work independently in comparison to work for other person at the company. Although some reasons encourage people to work for themselves, it should be considered the risks that threat self-employment. This essay will discuss both points. (41) There should be some motivations that encourage people to work for themselves not others. Firstly by an independent job, the owner can enjoy lots of flexibility, regarding the hours of work, the time of meetings, the place of doing job. It is also easier to decide for events of the work or manage things or to choose the… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

The pie charts provide some data on the proportion of three types of nutrients in typical foods, which are detrimental for human’s health in high consumption. Lunch and dinner had the most proportions for sodium (43% for dinner and 29%for lunch) and saturated fat ( 37% for dinner and 26% for lunch). The percentage of added sugar in regular meals for dinner and lunch was 23% and 19% respectively. Another comparable meals are breakfast and snacks, they were both consisted of 14% of sodium. Also they had lower percentage of fat that was 16% and 21% respectively.In terms of sugar,… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Nowadays music is becoming an universal language.Although some belive that music can be bond between people regardless of their cultural differences or their ages, others including me disagree with this idea about society. This essay will cover both views. There are some reasons for bringing people of different culture and ages together . Firstly , music is considered to be as an international language, because listening to musics with beautiful melodies can connect among all people around the world. Musics like despacitosong from Spain and BTSgroup from Korea have achieved popularity regardless of their language .Secondly, music makes relationships between… بیشتر بخوانید

mehdi
میهمان
mehdi

Music has a profound connection to our soul.although some people believe music is a suitable way for making unity among different ages and civilizations ,others including me are moderately disagree.this essay will discuss both these points. In one hand people overstate about the power of music in leveling the differences between generations and cultures.first of all , groups of age have disparate preferences about music and they are more follower of musics from their formative years .previous generation were more oriented toward lovely melodies. that’s while, most of people from new generation are interested to dance and pop songs. Secondly… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

There are three pie charts that show the consumption of sodium, saturated fat and added sugar by American people in breakfast, lunch, dinner and snacks. The most percentage of sodium (43%) is consumed in dinner. Lunch contributes 29 % of sodium intake by Americans. A small percentage of sodium (14%) is consumed at breakfast and snacks. Based on saturated fat pie chart, more than one third (37%) of the whole saturated fat which is consumed by American people comes from dinner. In the next level, lunch and snacks are responsible for 26% and 21% respectively. Breakfast with 16% still is… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

Music is one of the oldest human delights that has had a great impact on communities. Although some believe that music can connect different people in terms of culture and age. Other including me disagree. This essay will discuss both views. Some argue that music is one way to relate people who have a cultural and generational differences. First of all, music is very intelligible. The language and the alphabet of music are similar in all countries of the world and most people can understand music. So they often use music to share their emotions with other people. Secondly, music… بیشتر بخوانید

mehdi
میهمان
mehdi

سلام استاد وقت بخیر.اگر امکان داره یک نمونه از رایتینگ تسک 2 این هفته را داخل سایت قرار بدید.

Masoud
میهمان
Masoud

The pie chart illustrates the number of visitors to Ashdown museum and the number of satisfied and other categories before and after refurbishment. A pie chart show, under third of all visitors (30%) were satisfied and half of this number(15%) were very satisfied before refurbishment. After renovating, these parameters were increased to 40% for satisfied and 35% for very satisfied. Under the half of the visitors were dissatisfied and very dissatisfied ($40% and 10%) respectively before repair. These numbers to fall 15% and 5% respectively after refurbishment. On two chart just on category was stable in before and after refurbishment… بیشتر بخوانید

mehdi
میهمان
mehdi

Given consists of a table which shows the number of people who visited the ASHDOWN museum .and ,two piecharts that show the rate of satisfaction for visitors befor and after refurbishing. Overall,it is clear after improvement the total number of visitors and also, their rate of satisfaction about museum increased considerably. According to the piechart, befor refurbishment less than a third of (30%) visitors were satisfied and half of this number were very satisfied.these numbers increased to 40%,35% respectively after rejovenating . about two fifth of respondents were dissatisfied and one in ten (10%) of them were very dissatisfied befor… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

There is a table below that shows how many people visit Ashdown museum before and after rebuilding. Also their level of satisfaction was shown as a pie chart. Based on the table, the number of people who visited Ashdown museum before refurbishment were 74000. This number was dramatically increased after the repair and reached to 92000 visitors. The Pie chart of before the reconstruction shows that dissatisfied visitors had the highest percentage (40 %) and satisfied visitors were in the next rank with the 30%. Also fifteen percent of visitors were very satisfied. However, after the restoration of Ashdown museum,… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

The pie charts show results of surveys of visitor satisfaction during the year before and after refurbishment. Total number of visitors to Ashdown museum during the year before refurbishment was about 74000 which increased about 18000 during the year after refurbishment and this number reached to 92000. Ashdown museum refurbishment had good effect on attract of visitors. level of dissatisfaction of visitors was about 40% before refurbishment and started to reduce after refurbishment about 25% and reach to about 15% which was significant. Also satisfaction level of visitors increased about 10% and this number was about 40% after refurbishment. In… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Human habitat affecting directly to his life quality. Although some argue that the most important issue is the loss of particular spices of plants and animals, others believe another environmental problems are the most. This essay will discuss both views. (40 words) Some people believe that the loss of particular species is more important. First of all, with increasing of the population all over the world which faced people to a new problem that called irregular extract of sources in nature. This wasteful extract destroys many of plants and animals and makes a collapse of the natural cycle. Secondly, animals… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

In recent years, environmental problems have become increasingly important in scientific and political circles. Although, some think the removal of special species of animals and plants is very important, others including me argue that there are other problems that require more attention. This essay will discuss both views. Some argue that these days the extinction of particular species of animals and plants is the most important environmental challenges in the world. First of all, these species may have an important role in food chain. Generally species that are exist in a food chain have a close linear relation with each… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Nowadays all nations of the world have concerned about enviromental problems . Although some argue that why the lack of specific kind of species is significant , others believe that more serious issues are responsible for. This essay will discuss both views. One opinion is given that loss of particular species is more important .First of all, the biological diversity is the basis of earth life because without it there is no future for humanity. In fact, reduction of that can have detrimental effects on the environment. That is to say, because undoubtedly the loss of these species can disrupt… بیشتر بخوانید

mehdi
میهمان
mehdi

The barchart below shows the percentage of intaking the fastfood among people in USA based on six categories over the period of 10 years from 2003 to 2013. It is clear that most of the people included fastsood in their diet for once a week or once or twice a month .consuming about 30% for both groups in 2003 . in 2013 ,these numbers had a 5% of decrease and increase respectively. Consumption rate for several times a week or a few times a year were slightly above and under 15% respectively .and ,the rate for first group had a… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

when we look at the environment around us, we can see that there are many different issues that can be important. Although, some people believe that the most important issue about environment is loss of particular species of animal and plants, some other people believe that there are more important problems about this. This essay covers both. Nowadays, some people believe that the main issue about environment problem is the loss of particular species of plants and animals. First of all, changing or destroying the environment cause extinction of different species of animals and plants because they are adapted to… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Environmental problems
Water sources pollution#
melting of south pole ices #
Animal and plants problems
Collapse the natural cycle#
Desertification phenomenon#

Masoud
میهمان
Masoud

منظورم از desertification phenomenon از بین رفتن پوشش گیاهی هستش

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

This bar chart represents six groups of American people based on the amount of fast food consumption in three different years, including 2003, 2006 and 2013. The percentage of Americans ate fast food once a week was over 30 percent in 2003 and decreased to around 28 in 2013, but the number of people who had fast food once or twice a month was under 30 percent and increased to 34 in 2013. Nearly 17 percent of people consumed fast food several times a week in 2003. This percentage showed a little fall in 2013. In contrast, the category that… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

Adapting to a foreign environment where people speak another language can leads to significant challenges not only in practical aspects but also in social way. Although there remains some disagreement as to whether these problems can happen, others think differently about the issue. This essay will discuss both points.(49) It is expected some negative conditions. In practical way, Firstly while living in a foreign country sounds exciting, facing unfamiliar lifestyle creates difficulties beyond all imaginations before that can push the mind to the desire of returning back toward homeland. Secondly after a while despite the fact of hardworking in an… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

The bar chart shows how often Americans went to fast food restaurants over a decade from 2003 to 2013. In 2003 the majority population of USA citizens, approximately 30 percent , consumed fast foods once a week and once or twice a month. After 10 years in 2013,while the frequency of eating fast food restaurants weekly had a few percent decline, this number increased by the same amount for monthly consumption. In first year the percentage of having such foods among American people several times a week and a few times each year was almost 15% for both of groups.… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

The chart illustrates American people’s habits regard the frequency of eating fast food in three years 2003, 2006 and 2013. In both ending side of the chart, fewer than 5% of people ate every day or on the other side, the same percentage never consumed the fast food during these three years reported. Although just under than 15% a few times a year referred to the fast food, more than this figure up to 20% several times a week used this kind of food. More than 25% of population once a week or once or twice a month preferred to… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

immigration has always with some difficulties for foreign speakers. Although some argue, the use of native language can make some social and practical problems in the host country and some disagree. this essay will discuss both views. (37 words) Living a new country as a foreigner’s face you with new challenges in society to using native language in daily routine life. First of all, a new country as host for foreigner makes he or she learn a new culture. The native culture and host culture makes some duality cultural problems for foreigners like lifestyles or religious tendencies that cause a… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Living in a foreign country can be a problematic situation for immigrants. Although some believe in social and practical problems which are created by speaking in a foreign language, others have a different idea. This essay will discuss both views. Some have an agreeable opinion on this topic that immigrants have problems in dealing with social and daily issues. Firstly, in initial immigration years most of incomers do not have an ability of communication among citizens of that country. This is because of language barrier that means they are unfamiliar with informal and slangs words or some proverbs and idioms.… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

Adapting to a foreign environment especially where native people speak in a foreign language can leads to somesignificant challenges not only in practical aspects but also in social ones. Although there remains some disagreement as to whether these problems can take places, others think it is an undisputable issue. This essay will discuss both points. It is expected that some changes can be happened in a negative way. On one hand thinking about practical hardship, First of all while living in a foreign country sounds exciting, facing unfamiliar lifestyle creates such difficulties far from all imaginations before the real experience,… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

خسته نباشید استاد…..من هنوز فیدبک تسک 2 هفته قبل رو دریافت نکردم….ممنون میشم اگر زحمتش رو بکشید

Ashkan sh
میهمان
Ashkan sh

Learning another language in a country where people don’t speak your language can be one of the hardest challenges of living abroad. Although, some people believe that live in foreign country can be Comfortable and easy, some other people believe it can cause different type of social and practical problems. This essay covers both. Living in foreign countries with different culture and speaking language can be difficult. First of all, it can be a huge problem that speakers can never speak in foreign language fluently. It can make problem in finding and asking addresses and shopping. Secondly, working or studding… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

People often face to many problematic circumstances in life. Some people suggest that we had better take root in unfavorable results, while others believe that the best way is making an effort to find solutions to deal with problems. In this essay will discuss both views. (46 words) There are those who think the best way is to accept a bad situation. First of all, sometimes many people have to put up with a bad situation to have stable income and comfort in their life. For example, there are many graduate students from famous university cannot find the job which… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

The two maps show the current center situation of the city which called Islip and the planed which are development.(20 words) The main alternative is the constraints in the both side of main road that called dual carriageway by a circle. First of all, this circle makes accessible of the school in southwest and the park in south east of the circle and some new housing in northern )part of map.(51 words In the other one is the new developments in northern part of maps specially bus station and shopping center and create some new buildings like car park and… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

The pair of maps of Islip town center indicate current situation and its development plans which are designed for the future. Looking at the present map, it can be seen that there is a main road which is located in middle of Islip town. This road is built for comfortable access to several shops in the north half, some houses, one park or a school in the south half of the town. This town also has a nearby countryside in the northern part. The second map shows that the present main road will be converted to a path for pedestrians.… بیشتر بخوانید

mehdi
میهمان
mehdi

The two belueprints bellow illustrates the current situation of a city centre which is called isilip and it’s future view after some developments. the town is adjacent to the countryside and involves a main road with two shops at the northern part and one in the southern part which will remain untouched after development.the city constructions are totally concenterated on the sothern part which includes some housing ,park and school . the future outlook shows considerable changes . the whole of city is sorrounded by dual carriageway which facillitates approach to shool , housing area ,and park at the southern… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

Two maps show a town center named Islip which compare the present time with changes that are planned for its development in the future. In the middle of the Islip town center, the main road will become a pedestrian walkway. In addition, the north side of this pedestrian walkway the shops will be changed to a bus station, a shopping center car park and new housing. In the north side of this town center, countryside will be changed to one road of dual carriageway. the east side will be connected to west side of this town center using a separate… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

How dealing with an inconvenient situations is an important choice that shows people’s comportment when they face problems and also the way of their life generally. Although some people believe that it is better to accept it, others try to make it better. This essay will discuss both viewpoints. Today, facing a bad situation is not a good reason to change the direction toward another target. First of all, it is impossible finding a perfect circumstance, every choice has its own difficulties, so it is better not to give up and remain in the hard situation and not to take… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

There are some problematic conditions during people’s lives to cope with. Although some people think that acceptance of them should be done, others believe that it is better to make an effort for improving their lives. This essay will discuss both points. Some people believe in accepting their bad situation for some reason. First of all, they find themselves in bad situation, where they can’t dramatically change. By acceptance of this fact, they have more motivation to survive. They also look for a way to protect themselves and their families. So, they feel more satisfied with their lives. A good… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

.nowadays, everybody has different satisfaction levels about their current position. although, some people believe acceptance of unsatisfactory conditions is a good idea, other people believe that trying to improve the situation could be better than acceptance of this conditions. this essay covers both views. Some people have their reasons to accept their current bad situations and believe that it can be better than trying to improve this conditions. First of all, some people accept their bad positions because of less stress. They are not concern and don’t think about their bad situations such as shortage of money and they can… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Agriculture is one of the most important exploration in the human history. Although, many improvements are considering in farming methods in the last century, millions of people in all continents are hungry too. This essay will discuss both views.( 38 words) Nowdays, farming methods changed compare to traditional methods. First of all, in development countries some governmental and private companies try to generate more and more food products by changing genetics of agriculture productions. This improvements helpe farmers to pick up more corps in less land compares to traditional methods. Secondly, the variations of products show new abilities in different… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

The graph illustrates the amount of electric energy produced in France using 4 different sources in a period of 32 years. Overall, the main source of generating the electricity was the nuclear power that provided a huge amount of electricity compare to other sources. In 1990 the main source of electricity production was thermal with over than 100 TW-h. Nuclear and hydroelectric sources generated the same amount of energy that was about 75 TW-h at the same year, and renewable source provided just a negligible part of the energy. One year later in 1981 nuclear source overtook all other kinds… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

The line graph illustrates the amount of electricity generation that was produced by 4 different sources of energy in France between 1980 and 2012. The amount of electricity production by nuclear energy was about 75 terawatt hours in 1980. This amount had a dramatical increase around 360 Tw_h over the next two decades and it peaked at 440 Tw_h in 2005, even though at this level of the peak there were some fluctuations in 2012. The number of electricity productions for 2 sources were over 100 Tw_h for thermal and over 50 Tw_h for hydroelectric source in 1980. This figure… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

The line graph compares the quantity of electricity produced in France using four sources of power between 1980 and 2012. It’s clear that nuclear power was by far the highest significant by way electricity production over the period shown. Renewable generated the lowest amount of electricity in all of the period. In 1980, thermal power stations were the main sources in France, provided around 120 terawatt-hours of power. Hydroelectric and Nuclear power started from 75 terawatt-hours and Renewable sources provided an insignificant amount. In 1981, nuclear power overtook thermal power as the primary source of electricity. From 1980 to 2012,… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

The line graph illustrates four type of electricity production sources in France between 1980 to 2012. In 1980, nuclear’s electricity production was equal to hydroelectric’s electricity production which was about 50 terawatt hours. in 1982, This number was about 100 and started to increase for 23 years. In 2005, this number reached a peak in 440 terawatt hours. between 2009 to 2011, this graph shows a fluctuation. In 2012, nuclear’s electricity production was about 410. In 1980, Thermal’s electricity production was main source which was about 110 terawatt hours and started to decrease for 7 years until 1987. In this… بیشتر بخوانید

Kereshmeh.kal
میهمان
Kereshmeh.kal

Despite improvement in farming methods,lots of people all over the world still suffer from hunger. Although some reasons are behind this issue,various solutions can be offered.This essay will discuss both two points.(35 words) Major causes of global hunger are very divers. First of all,bad weather conditions and the existence of infertile lands in many parts of the world.The vast majority of african continent lands are barren.Atmospheric changes is one of the main reason for this problem. Secondly,destruction of agricultural ground due to incorrect methods.Some farmers insist on using traditional ways while these methods have been scientifically rejected such as burning… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

The right of having nutritious resources is an undeniable mankind rights. Although there are some reasons that prevent equal allocation of the food to a considerable part of people, this challenge can be solved by using wise solutions. This essay will discuss both points.(44) There are several reasons for the food shortage around the word. Firstly, the poverty of some countries which used to be as a colony of an advanced country. It means that over a long period of time the people of such countries was enabled to use their resources to provide what they wants, so this poverty… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

Agriculture was a key factor development in the rise of sedentary human civilization, whereby farming of domesticated species created food surpluses that nurtured the development of civilization. Although, Hunger is spreading in several countries, there are several solutions to eradicate hunger by improving agriculture. this essay covers them both. Developing of agriculture is One of the most important government’s concerns. First of all, agriculture or farming is very important to human life because it provides food that can be consumed by human beings. These includes vegetables and fruits. Also animals feed on food grown through agriculture. Secondly, agriculture is the… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

The graph shows the average weekly time spent by children at age 10 of 11 on two different activities at home. School children spent under 4 hours a week on computer at the beginning of the period on 2000. This number increased steadily to 15 hours on week in 2004 and then this number increased more slowly to reach a peak under 22 hours a week in 2008. Children spent on TV much higher time compare computer at the beginning of period. It started at 21 hours on week in 2000 and stayed the same until 2003. At the this… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

The graph shows how much time schoolchildren between the age of 10 and 11 years old spent on two types of leisure activities, including TV and computer, at home.(27 Shoolchildren spent more time on watching TV as a home activities in their leisure time. This number was 21 hours in 2000. Although it remained stable for the next 3 years until 2003, it had a remarkably decline and fell to 15 hours per week in 2004.. The next 4 years from 2004 to 2008 was a period of stability, even though it fluctuated two times.(66 Time spent on computer was… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

The graph illustrates the time spent by 10 and 11 year- old children on TV and computer as leisure activity during a week in 9 years.(26) Although children spent much less time on computer at the first year in 2002, they spent just over than 20 hours per week on watching TV, it remained stable until 2003, then the trend showed a dramatic decreas to about 14 hours a week between 2003 and 2004 and after that despite some fluctuations, it stabled. (57) Despite the fact that children did not use to select the computer as a hobby for their… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

the graph shows the average weekly time spent by school children at age of 10 to 11 on two different leisure activities at home. In 2000, school children spent just less than 4 hours per week on computer. This number increased gradually for 4 years. In 2004, this number was about 15 hours per week. Thereafter, this number increased more slowly for 4 years. Finally, this number reached to about 22 hours per week. At the beginning, time spent on watching TV was much higher than computer. In 2000, this number was about 21 hours per week and this number… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

Each country has its own special characteristics; between them the demographic population can play a dual role affecting the situation in positive way or not when it shows percentages of people older and younger. Although the increasing of young adult percentages has negative points, the advantages can be more. This essay will cover this point.(55) Compared to older adults, young adults are more dynamic. First of all young adults are full of energy and enthusiasm when doing what they love. They watch the world with new eyes somehow from another perspective, and the things they do, the decision they make… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Young generation plays a significant role in every aspects of society development in each country. Although there are number of disadvantages involved in the growth of young population, this situation has some benefits for the countries. (43 On one hand, there are some advantages for the countries which have this surge in the number of young people. First of all,the higher number of young adults provides ready and active workforces which is basic necessity for working independently in every countries. That is to say, because some countries with large number of retired citizens have to accept migrants from other countries.… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Nowadays, the adolescent population in some countries is becoming relatively larger contains youngers and the older ones. My view is that a large amount of young population can bring more advantages to society than disadvantages. In this essay will discuss positive views. (43 words) First of all, young adults are more enthusiastic and energetic in dealing with varieties of work, compared with older people in the same situations. The value young adults can provide to society is greater as they are physically younger. Nevertheless, it is quite a small load of work for a programmer in his twenties. Secondly, young… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

The global economic crisis hit many countries because of increasing the average of their population age. Although having young population could bring some advantages, this phenomenon has its own disadvantages. this essay covers them both. Nowadays, increasing proportion of young generation is a blessing for any nation which could have many advantages for their country. First of all, young generation have more physical endurance and body strength that it is a great potential which can help them to increase their contributing levels in different fields of sports. Secondly, young population are important factor in develop of arm, air and navy… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

This chart compares the duration of call is devided into three different categories by UK citizens over the period of eight years. In 1995,the number of minutes was spent on local calls was about 70 billion minutes. Although then this number gradually increased and reached to its peak of 90 billion minutes,it dropped back to lower level again in 2002. National and international call duration was around 38 billion minutes in 1995. It had a steady growth about 23 billion minutes, though the growth was slower over the last two years. The total time of mobile calls showed an upward… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

Writing 8 This chart indicates the amount of use of three types of phoning which include local fixed line, national and international fixed line and mobile from 1995 to 2002. The use of local call was about 70 billion minutes in 1995. The popularity of this type of phoning has been two different trends. The first trend is observed between 1995 and 1999, which increased about 20 billion minutes to reach a peak of 90. The second trend represents a fall in the use of local calls during 1999 to 2002 that decreased about 70 billion minutes. The time spent… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

The chart shows the spent UK Inhabitants in three categories of telephone calls between eight years. from 1995 to 2002 The most popular of telephoning was the local calls by fix line in 1995 with slightly over 70 billion minutes, which started to grow gradually for the next four years to reach a peak of 90 billion minutes in 1999, then falling back gradually to gently over 70 billion minutes in 2002. Although National and international fixed line calls grew steadily from 38 billion to 61 billion minutes at the end of the period in question, though the grows slowed… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

The charts illustrate the time spent inhabitants of UK on different type of telephone calls over a period eight years from 1995 to 2002. In 1995, local calls by fix lines were slightly over 70 billion minutes which it rose slowly until 1998. In 1998, this number was about 90 billion minutes which it rose about 20 billion compare to 1995. In addition, this number reach a peak in this year and it decreased slowly until 2002. In 2002, this number was about 70 billion. In 1995, National and international fixed line calls started to a relatively linear increase from… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

Modern life has increased the willingness toward fast food. Fans of this kind of food in different places of the world can be find. Although in some aspects there are positive points, it should be considered negative ones too. This essay will cover both of these points.(50) Positive aspects may be included in several reasons. First of all fast foods are tasty, so good smelling and tasting of this kind of foods is appealing specially for younger ones who want to try the strong tasting food and gain a lot of energy from a small meal. Secondly fast foods are… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

It is shown in the chart the amount of time passed in three different way of call communication by English people during eight years. By far the most used way was local fixed line which registered more than 70 minutes billions in 1995 and continued to a peak point nearly 90 minutes billions in 1990 then start falling gradually till 2002 to almost near 70 minutes billions. The second level is occupied by national and international fixed line which began just under 40 minutes billions and gently rose in eight years to near 60 minutes billions in 2002. After that… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

These days, fast food consumption is significantly rising among most people. Although, some believe fast foods have many advantages, others argue that fast foods have serious negative effects on human health. This essay will survey both opinions. Some people think that fast foods have positive effects on their lives. First of all, having fast foods can save the time. Because these kind of foods are usually made from semi-prepared products such as Sausage, bread and cheese. So, preparation of fast foods is very easy and it takes only a few minutes. Most people are interested in eating fast food, because… بیشتر بخوانید

Kereshmeh.kal
میهمان
Kereshmeh.kal

People’s life style has altered dramatically nowadays and food is a part of this change. Although fast food consumption has many benefits ,the disadvantages are undeniable.This essay will considers both views.(32words) There are many reasons that people enjoy fast food. First of all,they find it as a delicious meal which can order any time.Other foods are cooked with various recepies,so they can have different flavors that may not all be liked.Fast foods mostly have the same recepies with close tastes which most palates love them. Secondly,as it is known from the name of fast food ;it is cooked very soon.Sometimes… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

Eating the fast food has become a part of people habits nowadays. Although eating the fast food can have benefits, there are some disadvantages. this essay covers them both. There are some reasons that make you chose fast food as a meal. First of all, you will not find a better deal on the total number of calories that fast food offers at the cost charged to customers. It is necessary to make smart purchasing choices to gain this advantage, but it is possible. Secondly, most meals are delivered within minutes when you choose a fast food for your meal.… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

A new model of global information sharing has emerged with the rise of the Internet. although giving this information to the people can be helpful, it can have negative consequences for owner of this information. This essay will discuss both side. Maximum sharing of information can have many positive effects and advantages to people’s daily life also it can be economically helpful. First of all, people can derasticly decrease costs of their failure results and mistakes with using others information and experiences also it Guides them to the most cost-effective and easier solutions of their plans. secondly, giving maximum of… بیشتر بخوانید

momeni
میهمان
momeni

Maximum sharing #to access lots of viewpoints #to have comment Limited Sharing # too much data #waste of time How much information should be distributed in various subject areas is an argument evaluated by different viewpoints. Although some people are pro-choice to the idea of maximum sharing, others including me are against that. This essay will discuss both views.(40) Maximum sharing of information is the main claim of the one group. First of all it provides a good access to lots of viewpoints, it means that if any person related in the subject area comes to read an speak about… بیشتر بخوانید

محمد حسنی
میهمان
محمد حسنی

Writing 5 At a glance, two maps are seen that represent an island situation over two periods of time, one before and other after creating some recreational facilities for tourism. After the development of the island, many facilities and services can be seen. There is a reception building and a restaurant in the middle and the north of the island, respectively. Also in the southern of the island, a pier has built to access the island and sailing activities. There are six accommodations for tourists in the western part of the reception and nine accommodations in the eastern part. It… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Two maps of the island illustrate noticeable changes in two different situations. One is before several developments of tourist facilities and the other after this process. Before these constructions, island is almost empty without any buildings or tourists facilities. It has only some trees and a beach which has been left without any using of that. After this process, the island has becomed significantly to a tourist spot. The reception is built in the center of the island which is accessible for tourists by vehicle track. Also, there is a restaurant behind reception and they have connectiont together with vehicle… بیشتر بخوانید

Kereshmeh.kal
میهمان
Kereshmeh.kal

These two maps show one island in two different times.One of them depicts the situation before the construction of touristic facilities and the other shows after that. Firstly,in second map a reception has built in the middle of the island which is accessible by vehicle track to restaurant in the northern part and also to a pier in the southern section. Secondly,there are one part of accommodations on the left of reception which are connect together by footpath and a few trees planted in the middle of them. On the other hand,there are the second part of accommodations on the… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Two maps demonstrate the constraints and facilities in a Certain island. One map show the island condition before the construction projects and one map after that. In the first map can not be seen buildings for tourists facilities except a beach for swimming in the western side of the island. In the second map illustrate the reception in the middle of island and some accommodations are in both sides of it and an restaurant in north. There is a vehicle track for tourist who want access to restaurant and reception but the connection way between accommodations are footpath. Another facility… بیشتر بخوانید

momeni
میهمان
momeni

Achieve: Tony achieved his goal of becoming department head.
Acquire: He acquired a title.
Adapt: It took me a while to adapt to the new job.
Adequate: I didn’t have adequate time to prepare.
Adjacent: They lived in a house adjacent to the railway.

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

Two maps are showing a tropical island in two different times, one map illustrates before and the other map shows changes after construction of touristic area. There are two sites for tourist accommodation On the two sides of the island. There is a reception in the center of the island. On the north of this building there is a restaurant where tourists can order their food there. On the west side of reception there are six accommodation buildings for tourists which are connected to each other. in addition On the west coast of the island there is a beach that… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

It is designed two features of a certain island before and after constructing services and facilities for tourists. Before the construction, it can be seen some green area and a beach in a pristine island without any facilities. But in the second map, after developments, they are raised a reception and a restaurant that are connected together by vehicle track , in the western part of the reception there are six unit accommodations and footpath around them to keep easy commuting between them, the footpath extend till to beach and on the east area there are also other nine units,… بیشتر بخوانید

Momen
میهمان
Momen

Abandon: He was abandoned by his mother.
Access: The only access to the village is by boat.
Accommodate: There wasn’t enough space to accommodate the files
Accompany: Depression is almost always accompanied by insomnia.
Accurate: Her novel is an accurate reflection of life in Spain.

Momen
میهمان
Momen

Internet, as an intelligent human invention, gave birth to modern services of communication. Although it provides lots of benefits, its disadvantages should be considered too. This essay will consider both points.(31)
.
.
.
In conclusion, it is important considering positive aspects of world wide web while negative aspects not to be negligent too.(24)

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

جمله سازی با لغات دشوار رایتینگ گروه اول

Abandon : people had to abandon their house due to the terrible recent floods.
Access : everyone can access lots of information via internet.
Accommodate : This apartment hasn’t large space to accommodate our furniture.
Accompany : Some English learning books are accompanied by cds.
Accurate : The examination is necessary to make an accurate diagnosis.

محمد حسنی
میهمان
محمد حسنی

Writing 4 Advantages and disadvantages of the Internet + # Fast and easy communication # provide a lot of information _ # reduce actual communications # made people lazy Today the internet has changed many aspects of human life. Although, the internet technology has a positive effects on people life, it might has negative impacts. This essay will discuss both its negative and positive effects. (36) Internet has many advantages in our life. First of all, by using the internet, communication has become much faster and easier. Considering that most areas have internet coverage. So for communicating with others, just… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Nowdays internet is one of the most important part of the peoples life. Although, lnternet is very utilising for doing tasks, has some disadvantages too. This essay will discuss both of them.(32 words) The positive effects of internet are lots. Firstly, have developed of internet as a world wide web, majority of population could access directly to knowledge and services in the same way, many companies and jobs have created to develope this network and make more services to users. Secondly, internet changed the communication patterns. These new patterns are quicker and easier than the olders patterns and have developed… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Human life isn’t imaginable without the internet these days. Although it is beneficial for many reasons,it has disadvantageous effects on everyone’s life,that it cannot be ignored. This essay will explain both.(35 On one hand, the internet has several advantageous aspects. First of all, it helps to communicate with people from around the world. They can talk easily and quickly with everyone, that they want by using emails, chat and social networks like telegram. This way of communication has become very common these days. Secondly, it could be a valuable source of information. Most people have expended their knowledge by using… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

The Internet has brought many changes to our lives recent years. although this technology has made life easier for people, it has its own negative effects. This essay will examine its negative and positive effects. (35) The advantages of the internet are numerous. First of all, The Internet made people, especially researchers and students able to access to updated information and because of that this technology Has provided better situations to people for Increasing their scientific level and compare their information with other Information Resources. Secondly, most people would agree that the internet has provided better opportunities to them easier… بیشتر بخوانید

Kereshmeh.kal
میهمان
Kereshmeh.kal

Having experience of journey to exotic places around the world has gain more popularity among tourists nowadays. Although this experience has many advantages,it also might have some problems.This essay will discuss both two points.(36 words) Visiting difficult places has many benefits for tourists. First of all,they can have a unique experience that is unusual for the others.The chance to see unknown places closely can give them a distinict sense that they never have it before. Secondly,travelling to these places with different qualifications can excite them.The conditions are unpredictable and it can changes all the routins about sleep,food,etc and give them… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

Nowadays people have shown great interest in visiting weird places with tricky situations. Although tourists can gain benefits from adventure journey, they may also receive some drawbacks. This essay will discuss both aspects of this topic. (36 words Visiting unique areas have some benefits for tourists. First of all, one of the advantages of these trips is that tourists can gain new and incredible experience, which they are different from urban lifestyle. For instance, camel riding or seeing shiny stars in night’s Sahara dessert and a trip between enormous icebergs in Antractic, make the trip very exciting. Secondly, individuals who… بیشتر بخوانید

محمد حسنی
میهمان
محمد حسنی

Writing 3 Tourists in difficult places + #new experiences #get a lot of fun and excitement _ #dangers #a lot of cost In recent years, the number of tourists who visiting unknown places has increased. Although traveling to unfamiliar areas has advantages, it can make some serious difficulties for these tourists. This essay will discuss its benefits and disadvantages. (37) Going to unknown places has advantages for the tourists. First of all, these travels have new experiences for them. There is an unpredictable condition in unfamiliar points that they might face it. So, they should be prepared to deal with… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

There is no doubt that international tourist have brought a lot of positive impact to many countries. Traveling to unrural and remote places are unique, however, These benefits also come with many negative issues. This essay will discuss both positive and negative points. (43 words) One the one hand, visiting isolated natural places has some benefits. Firstly, this is a newer and more interesting type of traveling. Since going to other cities and countries has been common for most of the people, it might be more exciting for them to explore new places such as Sahara desert or the Antarctic.… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

Tourists visit places with different conditions, traveling to Some of these places is risky while tourists can enjoy the benefits. Although these places have benefits, there are some big disadvantages. this essay will discuss both two points. (38) There are benefits for tourists visiting unusual and uncommon places. First of all, traveling to exotic areas enables tourists more experiences compared to regular travel such as specific phenomena of these places and one can not enjoy these phenomena without enduring difficult conditions and hardships of the travel route, no pain no gain. Secondly, these places are Pristine area compare to usual… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

To experiment tough circumstances is increasing desire among tourists nowadays, considering positive and negative aspects of such journeys, in this essay will discuss both points.(25) There are positive aspects of this decision. Firstly by selecting an unusual destination, tourists can be able to visit other aspects of their destination, have an adventures journey, it is also possible to know lots of other information that is not available commonly, they have chance to think about obstacles and challenges that they might be face and so adapting themselves in order to survive hard situation and test new experiences. Secondly be away from… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

سلام استاد. در درس 7 کتاب oxford word skills مطلبی آورده در مورد صفتها. ممکن است تفاوت extreme و degree adjective را بفرمایید. ممنون

Nita Saremi
میهمان
Nita Saremi

Happiness is a necessity that everyone is looking for Although some time can see teenagers are filled with happiness and energy, other time we see deep happiness in adult’s eyes. This essay will discuss both views. Overall, happiness comes from both internal and external factors. First of all teenagers are free from great responsibility and mostly depend on their parents for money in fact family, society and law protect them, so they are not involved in the pressure and worries arising from it. At all the hard stages of life that is critical to making decision an experienced thinker who… بیشتر بخوانید

Kereshmeh.kal
میهمان
Kereshmeh.kal

Having the happy life during life time is more important. Although,some people beleive teenage years brings more happiest, others including me think adult hood is the most happiest time. This assay will discuss both views.(36 words). Some people argue that teenage years are the most happiest time in life. First of all,they have less responsibility compare the others,and nobody have high expect from them.so they never feel the stress of this duty.Even if they take a little responsibility,they’re not seriouse about that because of trust to their parents support. Secondly,they have more free time to enjoy their life.They are full… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

All ages of life can be happy time. Some believe teenage ages are happiest and some other consider adult life. We discuss about both of them. Some argue teenage period as the happiest time in life. Firstly, teenagers are more activate with their friends which make expreince love and group excitements for first time. They effort to be independent from their parents and take a role. Secondly, teenagers are more adventurous and take risks that make feel happiness on them. They can spend more free time for persue thier pleasure activities and hobbies which make them satisfied that don’t accept… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

All periods of people’s lives can be happy time. Although some people believe adult life brings more happiness, others including me believe teenage years are the happiest time in people life times. This essay will discuss both views. (38) some people and I believe teenage years are the happiest period in people’s lives. First of all, because their family does not share much responsibility with them in home so they have more freedom, feeling more comfortable and have free time in addition they spend their Time as they like. secondly, when people are teen, their parents are responsible for giving… بیشتر بخوانید

mohammad hasani
میهمان
mohammad hasani

teenage years #more free time #less responsibility Adult life # more independence #better financial situation There are different opinions about happiest time of life. Although some think teenagers have a great happiness, others including me believe that true happiness only found in adult life. This essay will discuss both views. (35) Some people think that teenage years is accompanied by great happiness. First of all, teenagers usually have a lot of free time that help them to do their favorite activities at these times. They often go out with friends to play and entertain, so they are mostly very happy.… بیشتر بخوانید

Momen
میهمان
Momen

Teenage years Feel and touch anything by heart No matter about the conditions Adult years Perception of life’s meaning Manage their conditions Different ideas debate about the age of happiness during the life, although some people give reasons about teenage years, others believe adult life is the happiest time. This essay will discuss both view point. One group choose teenage years Firstly because teenagers feel and touch anything by heart, this is one key of their happiness, without any condition they are happy, they are about their initial steps of their life’s experiences and love to perceive any things, maybe… بیشتر بخوانید

Mohammad-A
میهمان
Mohammad-A

Feeling of happiness is very important thing in human life. Although some people believe that teenagers are so happy, others including me believe adults are happier. This essay will discuss both views. Some argue that teenagers enjoy the happiest times. First of all, they do not have many responsibilities in their life and everything is provided for them by their parents. If they have some responsibility, it will at the minimum level with maximum support from their parents. So they can enjoy the happiest times. Secondly their parents support them. They have maximum financial and emotional their parents support. With… بیشتر بخوانید

ashkan sh
میهمان
ashkan sh

Writing task 1 Dear sir or madam. I needed to use an immigration insurance policy because I planned to travel to Turkey on Monday, so I used your company’s travel insurance and I paid all the costs of the insurance policy. When I decided to go back to my country from Istanbul, the capital of Turkey. At the airport, When I decided to deliver my luggage to airport personnel, I found that one of my suitcases containing my driver’s license and ID card and master card and $ 1,500 cash and a doll in the gift box had disappeared and… بیشتر بخوانید

Nita Saremi
میهمان
Nita Saremi

احتراما متن writing ناقص ارسال شده. مجددا فرستادم. Life in big cities has non negligible advantages over small towns. First of all, different fields of business and the possibility of obtaining a suitable job based on the needs of job seeker. So Job opportunities will be greater and choices is not limitd and business owners also have more power in choosing the right person. Secondly, one of the main reasons why people choose big cities for live is amount of salary that pay to employees and total income from business that is more than small cities, usually and this is… بیشتر بخوانید

Mohammad-A
میهمان
Mohammad-A

There is a better situation for work in large cities compared to small town. First of all, there is a wide range of job in bigger cities that shows job variation. Job seekers have more choices to choose their favorite occupation there, this means They can find their favorite jobs and enjoy working. Secondly there are lots of companies and factories inside them. These companies and factories need people to work them and as a result they employ a lot of people. This means for newcomers this is a good chance to find a full time job and earn good… بیشتر بخوانید

Masoud
میهمان
Masoud

Do you prefer to live in a big city or in a small town? I prefer live in big city because there is better situation for work. Firstly, in big city is a wide range of jobs. Although,there is more populate more than in town, but the number of employers are more too. That means, with increasing of population in big cities, jobs are increasing naturally. Secondly, big city has lots of companies and factories. As you know, more companies and factories activating in city more workers that need. In the other words, people which live near there,have more chance… بیشتر بخوانید

momen
میهمان
momen

Living in big cities provides better situation for work, firs of all if a job seeker wants to have a better choice, it is possible to choose a work from a wide range of jobs, while every work has its positive and negative conditions, also every employer presents its limitation, it can be possible to have lots of choice. Secondly lots of companies and factories present their exigence and possibilities for the best candidate, in this way it can be possible to be aware of their conditions and try to qualify for them and select the best one between them.(100)… بیشتر بخوانید

Farzane hp
میهمان
Farzane hp

There are better situations for work in a big city compared to a small town. First of all, a wide range of jobs are provided for people, which they are created .by big companies and industrial institutions Finding an interesting and good job, that fits the skills of different people is easier, because they have various job offers.Also people have chances for progress in their jobs. Secondly, due to high investment lots of companies and factories are created in big cities, so the number of people who employed is great. Moreover college graduates have chances to work as specialists.(100) The… بیشتر بخوانید

Ashkan sh
میهمان
Ashkan sh

There are better situations for work in big cities compared to small towns. First of all, In large cities, there are more variety of jobs compared to small town because of the increasing population in big cities and increasing the need for more services As well as more diversity in their needs. secondly, There are more population in big cities compared to small town, which makes it more available workforce for companies and factories. Due to available universities with a higher scientific level, there are employees with higher academic expertise, moreover companies’ products are available to the customer in less… بیشتر بخوانید