دانلود سری کامل کتاب های Cambridge IELTS با فایل صوتی

دانلود سری کامل کتاب های Cambridge IELTS با فایل صوتی

دانلود سری کامل کتاب های Cambridge IELTS با فایل صوتی

دانلود سری کامل کتاب های Cambridge IELTS با فایل صوتی

در این صفحه از ielts2 تمامی کتاب های سری کمبریج آیلتس #با_سرعت_بسیار_بالا برای #دانلود_رایگان در دسترس زبان آموزان و علاقمندان گرامی خواهند بود. همچنین زبان آموزان گرامی و مدرسان عزیز میتوانند تمامی سوالات احتمالی خود را در این صفحه مطرح کرده و نگاهی به فهرست Self study آیلتس و بهترین منابع + برنامه ریزی در سال 2019 + توضیح صوتی مدرس آیلتس با نمره 8 آکادمیک داشته باشند.

.

دانلود سری کامل کتاب های Cambridge IELTS با فایل صوتی

در ادامه لینک مستقیم تمامی جلد های کمبریج آیلتس با بالاترین کیفیت در دسترس به همراه فایل های صوتی برای دانلود مستقیم و پرسرعت در دسترس علاقمندان گرامی می باشد:

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 17 جنرال/آکادمیک + فایل های صوتی

✅ دانلود pdf کمبریج آیلتس 17 آکادمیک

✅ دانلود pdf کمبریج آیلتس 17 جنرال

✅ دانلود فایل های صوتی کمبریج آیلتس 17

گذرواژه: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 16 + فایل های صوتی

✅ دانلود pdf کمبریج آیلتس 16 آکادمیک

✅ دانلود pdf کمبریج آیلتس 16 جنرال

✅ دانلود فایل های صوتی کمبریج آیلتس 16

گذرواژه: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 15 + فایل های صوتی

✅ دانلود pdf کمبریج آیلتس 15 آکادمیک

✅ دانلود pdf کمبریج آیلتس 15 جنرال

✅ دانلود فایل های صوتی کمبریج آیلتس 15

گذرواژه: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 14 آکادمیک/جنرال + فایل های صوتی

دانلود جلد 14 کمبریج آیلتس

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا جلد 14 کمبریج آکادمیک به حجم 7 مگابایت:

 

 

.

 

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا جلد 14 کمبریج جنرال به حجم 7 مگابایت:

 

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های صوتی جلد 14 کمبریج به حجم 57 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 13 آکادمیک/جنرال + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج 13 آکادمیک به حجم 10 مگابایت:

 

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج 13 جنرال به حجم 10 مگابایت:

 

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های صوتی کتاب کمبریج 13 به حجم 56.5 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 12 آکادمیک/جنرال + فایل های صوتی

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 12 آکادمیک به حجم 52 مگابایت:

download Foto

 

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 12 جنرال به حجم 52 مگابایت:

download Foto

 

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های صوتی این کتاب با حجم 137.3 مگابایت:

download Foto

 

 

گذرواژه دسترسی به فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 11 آکادمیک/جنرال + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج 11 آکادمیک با حجم 110.8 مگابایت:

download Foto

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 11 جنرال با حجم 33.8 مگابایت:

download Foto

 

 

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 83.5 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 10 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 10 با حجم 26.6 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 70 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

 

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 9 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 9 با حجم 20.9 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 75.9 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 8 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 8 با حجم 3.8 مگابایت:

download Foto

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 93 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 7 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 7 با حجم 33 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 82 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 6 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 6 با حجم 16.5 مگابایت:

download Foto

 

 

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 68 مگابایت:

download Foto

 

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 5 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 5 با حجم 10.3 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 76 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 4 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 4 با حجم 8.8 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 83 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 3 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 3 با حجم 3.7 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 19.3 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 2 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 2 با حجم 0.5 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 27 مگابایت:

download Foto

 

.

 

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود مستقیم با سرعت بالا کمبریج آیلتس 1 + فایل های صوتی

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا کتاب کمبریج آیلتس 1 با حجم 3.5 مگابایت:

download Foto

 

.

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا فایل های شنیداری این کتاب با حجم 11.7 مگابایت:

download Foto

 

.

گذرواژه این فایل: www.ielts2.com

.

.

دانلود کمبریج آیلتس 16 ،15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6 تا 1 با سرعت بالا – بیشتر بخوانید

دانلود جزوه لغات دشوار کتاب های کمبریج آیلتس

جزوه لغات دشوار ریدینگ های کتاب کمبریج آیلتس 9

.

دانلود سری کتاب های پایه تا پیشرفته Mindset for IELTS + کتاب معلم

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

سوالات اسپیکینگ آیلتس 2019 + جواب نمره 8

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

معرفی و دانلود 100 کتاب تاثیرگذار تاریخ

.

دانلود گلچین 55 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

Comments are closed.