تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills فصل 1- فراگیری واژگان

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills

در این صفحه فصل اول کتاب آکسفرد ورداسکیلز سطح متوسط برای تمرین آورده شده است. برای رسیدن به سطح تسلط کافی به منظور به کار بردن واژگان در رایتینگ و اسپیکینگ، کوشش کنید برای هر یک از واژگان یک مثال از دیکشنری انتخاب کرده و حفظ کنید. سپس یک مثال تازه با تغییری اندک بسازید و در صفحه کلاس وارد نمایید.

.

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills – مثال های بیشتر

He speaks a foreign language.

He comes from a foreign country.

.

Suddenly, I recognized my friend in the bus.

There are always some vocabulary you do not recognize in a text.

.

You should go through your books the night before an important exam.

I should go through the text several time to understand it well.

.

The police identified the terrorists in the airport and stopped them

If they do not identify him, they will not open the door.

.

When you see a new word, you need to look at the words around it to guess the meaning.

I sometimes guess the answers in exams and my answer are correct.

.

Without paying attention to the context, it will be difficult to understand the meaning of some words. 

If you want to understand the changes, you need to look at them in context.

.

I repeated the telephone number several time before closing the notebook. 

I repeat some words after I listen to their correct pronunciation on my cellphone.  

.

She tried to explain the problem to her manager.

Sometimes it is difficult to explain why you like some people.  

.

.

.

درود به زبان آموزان گرامی

لطف کنید پس از بررسی دقیق واژه های بالا در یک دیکشنری استاندارد مثل Longman یا American Wordpower Dictionary، مثال های خود را برای واژه های اصلی بالا در بخش دیدگاه ها وارد نمایید. این مثال ها بهمراه Feedback قابل بازبینی خواهند بود.

.

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس – فایل صوتی ارائه مثال برای واژگان فصل اول

از زمستان 1396 فایل های صوتی دربرگیرنده 1 مثال برای هر یک از واژگان اصلی در هر فصل کتاب Oxford Word Skills آورده شده است. این فایل های صوتی توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک تنظیم شده است. ???

.

تمرین لغات ضروری پیش آیلتس کتاب Oxford word Skills – بیشتر بخوانید:

دانلود کتاب واژگان آکسفرد Oxford Word Skills – Intermediate

دانلود نرم افزار تقویت لغت Oxford Word skills Intermediate

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

فهرست بهترین منابع آیلتس

دانلود گلچین 300 فیلم خودآموز زبان انگلیسی

روش آغاز کار و آمادگی برای آزمون تافل

دانلود 600 منبع گلچین شده آیلتس و تافل

آموزش آنلاین آیلتس و تافل

تدریس خصوصی تافل

تدریس خصوصی آیلتس و مکالمه زبان انگلیسی با مدرس خانم

نقشه سایت ielts2.com

پیوستن به کانال تلگرام @ielts2com برای تعیین سطح رایگان نمره اسپیکینگ آیلتس شما:

Telegram Logo

دیدگاه ها

96
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
91 Comment threads
5 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
64 Comment authors
Paniz Khesal.ielts..farvardinآرزو هاشمی ، دوره ی اسفند۹۸Hasan Mosazadehراضیه رستگاراحسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398 Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Paniz Khesal.ielts..farvardin
میهمان
Paniz Khesal.ielts..farvardin

Foreign: He had a slightly foreign accent. Gist: It wasn’t easy to follow the gist of her book. Text: They printed the full text of his interview. Recognize: Her work is easily recognized by her strong brush strokes. Go through sth: I’ve been going through a very tough time recently. Identify: The victim was able to correctly identify the mugger. Guess: He asked me to guess how old he was. Context: You have to guess the blank, by looking at the context. Keep a record of sth: It is important to keep a record of your progress for future analysis.… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی ، دوره ی اسفند۹۸
میهمان
آرزو هاشمی ، دوره ی اسفند۹۸

1.Foreing I tend to live in a foreign country 2.Foreigner There are a lot of foreigners in my hometown. 3.gist I had to tell the gist of my performance to my manager. 4.text Thesedays all texts are about corona virus 5.recognize sb/ sth I could recognize my old friend in a big party. 6.go through sth Last night I went through novel. 7. The police could identify theif. 8.my guess was worse about my freind’s problem because I gussed she has finance problem. 9.context I didn’t like context of news because there was exaggerated. 10.keep a record of sth I’m… بیشتر بخوانید

Hasan Mosazadeh
میهمان
Hasan Mosazadeh

Foreign: My twin brother lives in foreign country. Gist: I do not understand gist in class. Text: I can read some text in newspaper. Recognize: My mother does not recognize me from Hosein. Go through: I should go through text for 2 times that i understand that. Identify: Doctor identifies her illness. .Guess: guessing winner in football match is exciting Context: we can guess meaning of words from the context. keep a record of something: For improve language knowledgment one way is keep a record. Make a note of something: I can make a note of Persian articles. Construction: I… بیشتر بخوانید

راضیه رستگار
میهمان
راضیه رستگار

Foreign : The lifestyle in foreign countries is very different Gist : My friend sent the gist of his long speech for me Text : I read this topic in a scientific text Recognize : She recognized me after many years Go through : The students go through their books at the end of year Identify : Ali identified his friends in an old photograph Guess : I guessed she come back Context : A context consist of words and phrases Keep a record of : My mother keep a record of her homework in her diary Male a note… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Foreign: In the future, I am going go to the foreign country. Gist: I didn’t understand the gist of the lecture professor. Text: I never have written the text in the mathematical class. Recognize: I couldn’t recognize my friend, because his face had change a lot. Identify: when I study mathematical books, I identify difficult problems. Guess: In mathematical exams, sometimes I guess solution for problems. Context: In English exams, I read context very carefully. Keep a record of: when I am studying a new book, I keep a record of new vocabulary at my notebook. Make a note of:… بیشتر بخوانید

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

Foreign: my friend Ali is coming from a foreign country.

Gist: please tell me the gist of speech.

Text:My text has a different idea.

Recognize: I recognize, that is my iPhone.

Go through: please go through the text.

Identify: police officer identify the robber.

Guess: I guess, he is my teacher.

Context: contexts help us to struct new words.

Keep a record: when I teach math, I say to students do keep a record of lessons.

Make a note: you should make a note from the conference.

Construction: My students are very well in construction.

Translation: Google translation is a good translation.

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

Foreign: When I went to Esfahan city in Norouz , I saw a foreign couple from France . They spoke with me about their daughter and their grandson.
Recognize: Ever I do more practice learn English ,I more recognize about it.
Through:In fast reading we must go through that text.
Identify: Travel with people cause more identify from their personality.
Guess:When I read one text ,I have to guess meaning of vocabulary that I didn’t know.
Context:Mean of words related to their context.
Repeated: You can receive to goal learn English with repeat.
Explain:Each word have to explain in English by students.

amirehsan noori
میهمان
amirehsan noori

• My friend on Instagram speaks a FOREIGN language. • I know a little Spanish so I was able to get the GIST of what he said. • My job is to lay out the TEXT on the page. • I RECOGNIZED him but I couldn’t remember his name. • I always start the day by GOING THROUGH my Instagram. • The police need someone to IDENTIFY the body. • I’d GUESS that he`s about 25. • You can often guess the meaning of a word from its CONTEXT. • KEEP A RECORD OF the words in a notebook and… بیشتر بخوانید

حمیده خرداد98 روزهای فرد
میهمان
حمیده خرداد98 روزهای فرد

part B
Can you repeat it for me?
I explain something to myself so I never forget it
He pronounces awfully
She had a good opportunity to do that
You should experiment with new device
I have made a mistake
She revises new words every day to memorize them
There are many methods to learn English
The new method worked for me

Hamideh
میهمان
Hamideh

حمیده خرداد 98 روزهای فرد I have been looking forward to learn a a foreign language for many years I have got the gist of this letter She texted me yesterday I can recognize anybody’s voice on the phone My husband didn’t go through the contract,so he is in trouble now Police identified the lost dog at the store You should guess the address if you don’t know where it is exactly The context was not obvious so i referred to a dictionary It is very hard to keep a record of any new word Making a note of important… بیشتر بخوانید

ساناز وحید. روزهای فرد اسفند ماه
میهمان
ساناز وحید. روزهای فرد اسفند ماه

Foreign: My friend goes to most of the foreign countries.
Gist: Could you give me the gist of the movie, please?
Text: Which text editor did you use?
Recognize: Sara had changed too much that I didn’t recognize her.
Go through: You aren’t allowed to go through the accounting department.
Guess: You can guess my feelings from my eyes.
Context: The context is very important.
Keep a record of: I can keep a record of your conference for the future.
Make a note of: Make a note of your important tasks.
Conversation: After Sara came in, the conversation stopped.
Translation: It is an obvious translation of the conversation.

موسویان
میهمان
موسویان

Foreign:
I am a foreign person in the England.
Gist
I understand gist of all poems
Text
First of all English text is easy
Recognize
Today I recognized I have many mistakes in learning English
Go through
It’s necessary to go through our book before starting class
Guess
I guess I can’t to do all homework
Context
Reading context in the English text is important
Keep a record of
I keep a record voices of teacher
Make a note of
Make a note of speaking book help me to remember new words
Conversation
I had a long conversation with my boss
Yesterday.
Translation
I like translation of story and poems

مهدی طاهری-دوره انلاین دی ماه-روزهای زوج
میهمان
مهدی طاهری-دوره انلاین دی ماه-روزهای زوج

Foreign : I watch foreign footballs
Gist : I know gist of business
text: I highlight main text in book
recognize sb/sth : I don’t recognize you after several years
go through:i can’t understand text should be go through text
identify sth : I identify important words in text
?guess sth: Can you guess that where i had traveled last week
context: Context help you that understand the text
keep a record of sth: I keep a record of important words
construction ; You can used words together with construction
translation:i should be write a translation if i want learning english

hsnhjz-evenday
میهمان
hsnhjz-evenday

Foreign: I watch foreign movies. Gist: I don’t have any gist about painting. Text: One dvd can store thousand texts. Know/recognize: I didn’t recognize you with your new car. Go through: If you can’t understand the text, you can go through it again. Identify: The police took fingerprints and identified the corpse. Guess: If you guess my question correctly, I give you a reward. Context: Contexts usually helpful to better understand the whole text. Record: I record every moment with my parents. Note: In all of my classes, I make a note of various topics. Translation: Maybe translation to help… بیشتر بخوانید

ArtinSadeghi-evenTir
میهمان
ArtinSadeghi-evenTir

سلام استاد یک سوال من فقط مانیه واژه هایی که نمیدونستمو نوشتم آیا لازمه تمامه لغاتو نوشت ؟

assignment: he’s gone to Italy on a special assignment.

Semester:He attended Bennington College for three semesters.
Suit:a grey light way suit

Gist:dont worry.about all the detail aslong as you get the gist

Constractuin : difficult grammatical construction

Experiment :Many small birds guide themselves by the stars, as has been verified by experiment.

Enthusiastic: All the staff are enthusiastic about the project.

Revise : The college has revised its plans because of local objections.

Method: I think we should try again using a different method.

argument :She had a big argument with her husband.

delaram
میهمان
delaram

foreign: I am trying to speak foreign language. gist of sth: The gist of argument is that many students need to do nore exercise. recognize: We didn’t recognize each other over four years. go through sth: Teacher saied to all: Let’s go through the whole lesson again, from the beginning. identify sth: I identified a number of mistake at the context. guess: I guessed from his expression that she ahready knew about the illness. keep a record of sth: I keep a record of English words in a notebook. make a note of: make a carefull note of any problems… بیشتر بخوانید

delaram
میهمان
delaram

foreign: I am trying to speak foreign language. gist of sth: The gist of argument is that many students need to do nore exercise. recognize: We didn’t recognize each other over four years. go through sth: Teacher saied to all: Let’s go through the whole lesson again, from the beginning. identify sth: I identified a number of mistake at the context. guess: I guessed from his expression that she ahready knew about the illness. keep a record of sth: I keep a record of English words in a notebook. make a note of: make a carefull note of any problems… بیشتر بخوانید

zahra sartipi.(Even Ordibehesht)
میهمان

FOREIGN: the new businessman seems to have no experience of foreign trade GIST: I found it quite difficult to understand the general gist of his presentation. some students cannot convey the general gist of his presentation TEXT :please highlight the main text Dont forget to understand the general gist of the text RECOGNIZE I instantly recognize him from his voice GO THROUGH STH If you dont understand the meaning, you can go through the text again you can go through the document to find what you are looking for First, go through your email and then, respond to any massages… بیشتر بخوانید

Hojat Mousavi(Even Farvardin)
میهمان
Hojat Mousavi(Even Farvardin)

FOREIGN : Do you know any foreign football player GIST :Don’t worry about all the details as long as you get the gist TEXT : I’m sending a fun text to my brother RECOGONIZE : I recognize you in your car GO THROUGH : I go through five pints of water IDENTIFY : My sister identified a killer of his face GUESS : I can guess what happening now CONTEXT : The meaning of ‘mad’ depends on it’s context KEEP A RECORD : I should keep a record of my read MAKE A NOTE : She’s making a not of… بیشتر بخوانید

بهشته
میهمان
بهشته

gist: don’t worry about all the details as long as you get the gist recognize:I haven’t seen her for many years but i recognized her. go through sth: i went through history book. Identify sth: Food sound delicious but i can’t identify the test. Guess sth:can you guess how old he is? context:the meaning of ‘mad’ depends on its contacts. keep a record of sth:i keep a record of reading ‘s words. make a note of sth: h make a note of my class. construction: that sentence has a difficult construction. pronounce:how do you pronounce your name? opportunity:we have to… بیشتر بخوانید

Rasoul Mousavi(Even farvardin)
میهمان
Rasoul Mousavi(Even farvardin)

I made some sentences about lesson 1,2 oxford word skills, please correct me: He is a foreign man. don’t think about all the details just get the gist. I recognise that boy. you should go through the book and find valuable information. I should keep a record of my study. I make a note about the book. the word’s construction is noun. the discussion about him is uncomplete. there are some opportunities for them. you should avoid repetition of the same word. I should revise my book. I brake the glass during an argument. I was very enthusiastic when I… بیشتر بخوانید

مسعود ابراهیمی - جمعه بهمن
میهمان
مسعود ابراهیمی - جمعه بهمن

استاد من پاسخی برای word skill دزیافت نکردم. تو همین صفحه هست متنی که ارسال کردم

Mohsen Abbaspour-Friday Bahman96
میهمان
Mohsen Abbaspour-Friday Bahman96

1-Threre were few foreign cars on the roads in those days. 2-Students are taught the skills of reading and speaking for gist. 3-She bagan reading from prepared text. 4-I recognized his voice, but could not think of his name. 5-I always start the day by going through my email. 6-The gang band was identified by security services. 7- Jim had guessed wrong about who was responsible for the fire. 8-The meaning of the take depends on its context. 9-You should be better to keep a record of your ideas. 10-I’ll just take a note of your name and address. 11-What… بیشتر بخوانید

فائزه جمعه 962
میهمان
فائزه جمعه 962

Foreign: In the Esfahan you see very foreign tourist because it is historical city. Gist: the gist of dairy factory is good for its manager. Text: my text is very hard and I can’t read it before the exam. Recognize sb/sth: my grandmother can’t recognize between me and my sister. Go through sth: my professor goes through my thesis and correct my mistake. Identify sth: the blind people can’t identify anything unless they are touch it. Guess sth: my friend doesn’t study very good for exam and have to guess all of the question. Keep a record of sth: the… بیشتر بخوانید

مسعود ابراهیمی
میهمان
مسعود ابراهیمی

word skill lesson 1 – There are many foreign student in europe. – Bitcoin is a foreign currency – The gist of government argument is that employment is impossible – Our teacher said: don’t worry about all details as long as you get the gist of math. – Newspapers printed the full text of prime minister’s speech. – I didn’t recognize my friend in soldier uniform. – “Dehghan fadakar” was recognized for having saved many lives. – In 5+1 meeting go through international agreement. – His accent identified him as an indian. – Entrepreneur identify number of problem areas and… بیشتر بخوانید

مهناز توفیق- جمعه بهمن
میهمان
مهناز توفیق- جمعه بهمن

Oxford Word Skills- 1 Foreign: Can she speak any foreign languages? Gist: I know him, so I was able to get the gist of what he thought? Text: There is too much text in historical books. Recognize: He did’nt recognize me in new hair style. Go through sth: I went through all my pockets, but I couldn’t find any coin. Identify sth: I was not able to identify his face. Guess sth: If you guess wrong, you dont have another chance. Context: The meaning of the words depend on their context. Keep a record: I keep a record of my… بیشتر بخوانید

علی بهمن آبادی-دوره جمعه ها -بهمن ماه
میهمان
علی بهمن آبادی-دوره جمعه ها -بهمن ماه

foreign:I’m looking for a method to learn foreign languages faster. gist:the gist of their argument is that learning two languages is difficult. text:please text me your address. recognize:I couldn’t recognize her face in the dense fog. go through:if you want to find your keys you must go through all rooms carefully. Identify:If the right test is not done, doctors may not identify the cause of infection. guess:I guess she’s not married but I’m not sure. context:You often need to understand the conceptual context of facts. keep a record of:Sarah kept a record of her homeworks in her diary. make a… بیشتر بخوانید

E- Payandan- Friday
میهمان
E- Payandan- Friday

لطفا این دیدگاه رو ببینید، قبلی اشتباه است. Answer: true=T , false=F 1-f, 2-t, 3-t, 4-t, 5-t, 6-t 1-t, 2-f, 3-f, 4-t, 5-t, 6-t 1-t ,2-t ,3-t ,4-f ,5-f 1-t, 2-t, 3-t, 4-t, 5-t, 6-t 1-t ,2-f ,3-f ,4-t ,5-f Foreign: speaking on the phone in foreign language is never easy for me. Gist: I don’t know the beginning of the write can you give me some gist? Text: this text was behind the fireplace, for one years, I find it. Recognize: my grandmother can’t recognize me. Go through sth: I always go through the English story to understand. Keep… بیشتر بخوانید

Elena Payandan- Friday
میهمان
Elena Payandan- Friday

SEASON1: Foreign: speaking on the phone in foreign language is never easy. Gist: I don’t know the beginning of the write can you give me some gist? Text: this text was behind the fireplace, for one years. Recognize: I am having second thought,sorry, I didn’t recognize. Go through sth: I always start the day by going through listen to news. Identify sth: you shouldn’t identify wealth happiness. Keep a record of sth: in Spanish language, there are difficult to pronounce, fo that I recorded my voice and repeated again. Make a note of sth: the summer house was a simple… بیشتر بخوانید

فاطمه شیرعلی
میهمان
فاطمه شیرعلی

Foreign: I’m learning a foreign language Gist: i always try to get the gist of the readings Text: i read the text and it was so interesting Recognize: I recognize him but i can’t remember her face Go through sth: i always go through my lessons before the exam Identify sth: i couldn’t see her face to identify him Guess sth: i tried to guess her name Context: i tried really hard to understand this text from their context Keep a record: i keep a record from all the lessons that i learned Make a note: i make a note… بیشتر بخوانید

عامر عامری,962 even bahman
میهمان

Foreign : I’ve got a foreign friend from Australia Gist : I always try to get the gist of what he says Text : I gave him a text about all the things that he should do Recognize : I hardly recognize them , because they are alike in many ways Go through : I always go through the English text to understand what the meaning is Identify : the solutions are Identified by scientists guess : I’m trying to guess what the answer is context : I try as hard as possible to realize English words from their contexts… بیشتر بخوانید

faezeh
میهمان
faezeh

Foreign: In the Esfahan, you see very foreign tourist because it is a historical city. Gist: the gist of the dairy factory is good for its manager. Text: my text is very hard and I can’t read it before the exam. Recognize sb/sth: my grandmother can’t recognize me and my sister. Go through sth: my professor goes through my thesis and corrects my mistake. Identify sth: the blind people can’t identify anything unless they touch it. Guess sth: my friend doesn’t study very good for the exam and has to guess all of the questions. Keep a record of sth:… بیشتر بخوانید

(Abolfazl p(962 even day
میهمان
(Abolfazl p(962 even day

foreign:he can’t speak any foreign language. gist: i can get the gist of this lesson. text:there isn’t too much text in this book. recognize: i can recognize you in your uniform. go through: i should go through this lesson. identify:my accent identified me as a iranian. guess: guess how much i paid for this class? context:words can have several meanings depending on context. construction: construction of this highway will begin soon. .translation: sometimes the news are lost in translation repeat:could you repeat question number 9 please? explain:it’s not complicated,let me explain. pronounce:how do you pronounce your last name? opportunity: all… بیشتر بخوانید

Friday962-Najmeh
میهمان
Friday962-Najmeh

I didn’t get the whole story but this is the gist of it

Najmeh
میهمان
Najmeh

I didn’t get the whole story but this is the gist of it

nogol /couple days
میهمان
nogol /couple days

foreign:foreigner tourists pay special attention to iranian architecture
gist: befor the full explantion of the thesis i had to tell a gist of it
recognize: i recognized the computer program
construction: turkey language has a difficult grammetical constroction
guess sth: i guess sarah will marry ali
identify: the police identified the thief

vahid taghavi
میهمان
vahid taghavi

Foreign: I had livein the foreign country for two years. Gist: I knew the gist of this lesson. Text: I take a mistake in write this text. Recognize: I saw my cousin after ten years and recognize him. Identify. I identify myself by driven licence. Guess: I guess I can pass ielts exam on 6.5 score. Context: you can describe most of word by context. Keep a record of: I usually keep a record of new word in my note book. Make a note: I try to make a note of new word. Construction: can you describe the construction of… بیشتر بخوانید

Halimeh lakzaei / couple days
میهمان
Halimeh lakzaei / couple days

The gist : I have got the gist of today’s lecture because I couldn’t concentrate Go through : are you sure you didn’t put the keys in your bag , go through it again Keep a record of : it’s a good idea to keep a record of teacher’s speech Experiment with sth:experiment with learning foreign language semes to be difficult at first Work : it doesn’t work when you don’t ask some one for consult Entry: write her name in entry of swimming class Exclamation mark: don’t use of exclamation mark in formal writing Dash: for avoiding of confusion… بیشتر بخوانید

Reza Aghajanzadeh Fri Azar
میهمان
Reza Aghajanzadeh Fri Azar

Foreign: She can’t speak any foreign languages Gist: I got the gist of the lecture because I read about this subject two years ago Recognize: it is difficult for me to recognize Ali form, Reza, because they are twin Go through: you have to go through this article Identify: the police officer identified guilty Guess: If you don’t know the correct answer you can guess it Context: the meaning of some words depends on their context Keep a record: I keep a record of the new words in my notebook Make a note: when I read new article, I try… بیشتر بخوانید

Fateme
میهمان
Fateme

Fateme Bahmanzade-962-Fridays-Azar:: Foreign = Egypt is the first foreign country which she likes to visit. Gist = The gist of today’s lecture will be uploaded on our website. Text = The text of this book chosen between several references. Recognize = I recognize the songs immediately. Go through sth = Unfortunately, she has to go through the passage several times. Identify sth = They didn’t identify themselves and it causes many problems. Guess sth = They guessed the answer without any clue. Context = I guessed the answer by looking at the context. Keep a record of sth = One… بیشتر بخوانید

Mehrnoosh Ghasemi
میهمان
Mehrnoosh Ghasemi

Construction : work out the exact design before you start construction. Repeat : your essay is very good but you repeat yourself several times. Explain: the dictionary explain the meaning of the word. Pronounce: please pronounce the word in British accent. Opportunity: I would like to take this opportunity to thank you for all you help. Experiment: it’s difficult to conduct experiment on how people learn languages. Make mistake: we made mistake of asking my uncle to take care of plants while we were away. Revise: the book has been revise for the new edition. Method: I think we should… بیشتر بخوانید

Mehrnoosh Ghasemi
میهمان
Mehrnoosh Ghasemi

Mehrnoosh Ghasemi 962 Fridays Azar Foreign: I can speak foreign language. Gist: I know a little Spanish, so I was able to get the gist of what he said. Text: the newspaper printed the complete text of interview. Recognize: I recognize him, but I couldn’t remember his name. Recognition: she has received the public recognition for her services to community. Go through: I went through my bag but I couldn’t find my keys. Identify: the police need someone to identify the body. Guess: I would guess that he is about 45. Context: you are able to get the meaning of… بیشتر بخوانید

rezvan marzban
میهمان
rezvan marzban

foreign: he is from mexico, so he is not from my own country, he is foreigner . gist: i said him the gist of my daily routin whit out details text: you choose one text of your article for your teacher recognize: i recognize her but i do not remember her name go through: i go through my lecture again identify: the police need informations to identify the crimina l guess: when you try answer a question when you are not sure context : the words that come before or after a word and help you to understand meaning keep… بیشتر بخوانید

Mehrzad Rahimi-962 Fridays Azar
میهمان
Mehrzad Rahimi-962 Fridays Azar

Foreign: it isn’t easy to learn foreign language. Gist: I am always very keen to get the gist. Text: I read all your text messages. Recognize: I couldn’t recognize her handwrite. Go through: since I don’t understand the text, I should go through it again. Identify: I couldn’t identify your phone number when you called my phone. Guess: I guess I didn’t understand what he said. Context: we needs to consider these events in context. Keep a record of: I keep a record of experience in daily life for future. Make a note of: they should make a note of… بیشتر بخوانید

Ali Dinpajooh - 962 Odd Azar
میهمان
Ali Dinpajooh - 962 Odd Azar

Foreign: Nobody work in our company from foreign country ———————————————————————————— Gist: I can to get the gist of very easy English language ———————————————————————————— Recognize: We didn’t visit each other two years ago, but he recognize me at the first meeting ———————————————————————————————————————————— Go through: My essay had many wrongs then i go through it again ———————————————————————————————— Identify: The Bourne identify is one of my favorite film that made in the Hollywood company at 1998 ———————————————————————————————————————————————- Guess: Can you guess my band in IELTS examination that i will have to do next year ——————————————————————————————————————- Context: It is very hard for me to… بیشتر بخوانید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس

(Samaneh mohamadzadeh.friday mehr)? Foreign:I love learning foreign languages like french or dutch. Gist:Dont worry about all the details as long as you get the gist of it. Recognize:I didnt recognize you in your new style. Go through sth:l cant understand all details,i have to go through it again. Identify:The police said they cant identify the man who robbed sara. Guess:If i guess the number correctly,i will win a big prize. Context:the study provides a context for future research. Keep a record: l always keep a record of english lecture. Make a note: I often make a note of good advice.… بیشتر بخوانید

Payam Noorifard - 962 Even Mehr
میهمان
Payam Noorifard - 962 Even Mehr

gist : If you can get the gist of a passage then understanding the main idea of that is possible for you. recognize sb/sth : Although i had seen her before, i couldn’t recognize her face in the meeting yesterday. go through sth : I went through entire the text to find out that point. identify sth : The detective would identify most of the evidence. context : Some words have different meanings depending on their context. keep a record of sth : Please keep a record of this report for further research. make a note of sth : I… بیشتر بخوانید

Ameneh - 961 shahrivar
میهمان
Ameneh - 961 shahrivar

argument : While argument that they had last night, found the fact that they love one another. chance : You will regret about the chances you have lost. chat : I had a chat with my friend yesterday. construct something : Teacher said us that at the beginning, it should last 4 hours to construct writing. construction : Memorizing the constructions of English verbs, you have to revise it many times. context : I can’t read the context, because it is not clear. discuss something : We discussed the population of hometown. discussion about something : We had a discussion… بیشتر بخوانید

fariba seifi.961fridays shahrivar
میهمان
fariba seifi.961fridays shahrivar

Foreign:I cant speak any foreign language
Gist:the gist of his letter is impossible
Text:the text of magazine is gossip
Recogniz sth:i didnt recogniz you in you uniform
Guess sth:its hard to guess her age
Context:the meaning of sure depends on its context
Keep a record of sth:i keep a record nessasary voice for future
Translation:she had done a translation of the poem
Argument:she didnt want to another argument a bout money
Pronounce sth:pronounce this words are very difficult
Opportunities:it is a good opportunities for student this school
Revise:shes revising for her history exam
Method:there is a particular method for reading in exam

Sanam Bakhtiarnezhad.Friday Shahrivar
میهمان
Sanam Bakhtiarnezhad.Friday Shahrivar

I ll have to take an exam in foreign language during next semester, it’s really hard to get the gist of the formula and text, then I think it’s essential for me to translate and get thorough it more and more. Of course I can identify some points that’s why I always keep a record of formula and their definition in advance. Making a note of everything always help us to review easily. In some financial texts, it s slightly tough to guess the word from the context. Last semester I failed the most important exam because I haven’t enough… بیشتر بخوانید

داود جناب فر - غیر حضوری - جمعه 9 تیر
میهمان
داود جناب فر - غیر حضوری - جمعه 9 تیر

foreign : he can speak two foreign languages. gist : i couldn’t understand the text , but I got the gist of it. recognize : I went to the doctor and he recognized that I’ve got flu. identify : the aircraft identified as a military aircraft on the radar screen. guess : can you guess what happened last night ? keep a record of : I always keep a record of new words in my notebook. repeat : sorry , can you repeat your question ? explain : she was explained me her father was sick, and that was the… بیشتر بخوانید

vahid shahgholi -couple days- even961 tir
میهمان
vahid shahgholi -couple days- even961 tir

I am looking forward to learn new foreign language when i read a new text which is important i try to get the gist and make note in order to recognize what happen then i go through again and keep record of words which i can’t identify the meaning and try to guess it so i try to learn about construction and it was formal context or informal? And when we have a conversation with a person who is a foreign language we have to speak with correct method of pronunciation and should not repeat words which hi/she speaks but… بیشتر بخوانید

Mojtaba ahmadian-Virtual education
میهمان
Mojtaba ahmadian-Virtual education

Foreign : I have been foreign country two times ___________________________________ Gist : In this book there are most important gist ___________________________________ recognize : I dont recognize you in your uniform ___________________________________ Identify : The police took fingerprint and identify the body ___________________________________ Guess : I guess ill be rain tomorrow ___________________________________ Context : You can guess a new word after and before phrases for understand ___________________________________ Construction : We have bought a house because of its modern construction ___________________________________ Translation : My brother has a specific translation ___________________________________ Repeat sth : Please lisson carefuuly and after that reparat again ___________________________________… بیشتر بخوانید

Afrooz Sajadi.fridays-online-summer96
میهمان
Afrooz Sajadi.fridays-online-summer96

Foreign= I always wanted to learn foreign language . Gist = In Ielts reading it’s important to get the gist of the text. Text= She sent me a text asking about exam . Recognize= I can’t recognize you in this uniform. Go through sth = I can’t answer this question, I should go through the lessen again . Identify= She has a heavy makeup so I couldn’t identify her . Guess= Can you guess the next question ? Context= You should guess the blanked from the context. Keep a record of sth = I try to keep a record of… بیشتر بخوانید

فردین شیرآقایی ، جمعه ، 9 تیر
میهمان
فردین شیرآقایی ، جمعه ، 9 تیر

gist :
The gist of his argument is that he does not deserve that gold medal
go through sth :
I will go through the novel then try to edit it
context :
read the context of that word
construction :
These articles have many grammatical construction issues
keep a record of sth :
In result you can keep a record of his negotiation
opportunity :
In this opportunity we can get ready soon and attack them
revise sth:
Why dont you revise this book again?

masood moosavian-Friday-online
میهمان
masood moosavian-Friday-online

Foreign: We usually buy foreign product in shopping center. Gist: The gist of my teacher lecture was about environment protection. Text: Modern news text is mainly interested by young people. Recognize sb/sth: Detectives don’t recognize any unknown issue. Go through sth: To have better understanding, new comers should go through the instruction. Identify sth: I can’t identify chinese alphabets. Guess sth: It’s hard to guess your ability Context: Some weblogs don’t have proper context for kids. Keep a record of sth: Keep a record of lecture context will help you in future. Make a note of sth: You have to… بیشتر بخوانید

کاربران ناشناس
میهمان
کاربران ناشناس

Marzieh. H – Fridays 9tir foreign: in the summer many foreign people come to iran. they visit fantastic traditional places of iran. gist/text/recognize/identify/guess/context/make a note of/translation : when i read papers i identify many vocabulary that i dont recognize their meaning. there is 2 way for me first i use many site or dictionary for translate unknown vocabulary . in this way i must spend a lot of time for translation. second i try to get the gist of the text . usually i read previous and next sentence and i try to guess the meaning according to context. i… بیشتر بخوانید

Morteza gharajeh
میهمان
Morteza gharajeh

foreign:Enflish language is foreign language for iranian people. gist:at frist I try to understant gist about every essay. text:I usually highlight important text in my English book. recognize:His voice was so soft, I could hardly recognize it. go through:I often go through my notes before the exam. identify:he was able to identify his sister by her voice in the population. guess:I guess I would better tell you everything. context:his speech’s context was intresting. keep a record of :for getting bettr about understanting every topic you must keep a record of some words. make a note of :for getting bettr about understanting every topic you must make… بیشتر بخوانید

mojde
میهمان
mojde

foreign : yet another foreign languages that is beautiful after english is spanish gist: although lessons were easy no one could get the gist of it recognize: I couldnt recognize him after getting lose his weight go through sth: I have to go through our books for final exams identify: the polices have identified who has been kille guess: they guessed wrong that i couldnt do that job context: they have just written their texes with political context make a note : we should make a note of the text during study it helps us alot construction: I am trying… بیشتر بخوانید

ساره بوستانی-کلاس جمعه-9 تیر
میهمان
ساره بوستانی-کلاس جمعه-9 تیر

Oxford word skills-intermediate-unit 1: Gist: one tips for studying a textbook more effectively is trying to get the gist of the text. Recognition: an artist’s recognition of a sense directly influence the quality of his drawing. Go through: despite the peril that laid ahead of the hunter in the dismal forest, he went through his way. Keep a record of: an english learner should keep a record of her activities in order to evaluate her success progress. Construct: most rules that constructed long times ago now are meaningless to modern mankind. Opportunity: a significant difference between a successful person and… بیشتر بخوانید

پوریا شاملو
میهمان
پوریا شاملو

Foreign: I’d like to learn a lot of foreign languages. Gist: In English class, I write it down the gist of somethings teacher said only. Text: before this meeting, I read a good scientific text in your newspaper. Recognize: when he said “hello”, I recognized him, because I heard his sound some years ago. Go through: Last Friday, I went through chapter 1 of select reading book in 180 seconds. Identify: What’s the matter; can I help you to identify the cause of a problem? Guess: I guess your problem, because I know, you had debts of over $ 1… بیشتر بخوانید

Ehsa saghapour_Friday tir_96
میهمان
Ehsa saghapour_Friday tir_96

1. Foreign: The value of foreign trade fell by 8 percent. 2. Gist: I don’t know the whole story but this is the gist of it. 3. Text: the texts I selected are all written by male philosophers. 4. Recognize sb/sth: The U.S has not recognize the Cuban government since 1961. 5. Go through sth: Robin goes through at least two pack of gum a day. 6. Identify sth : The air craft are identified as American. 7. Guess sth: He guessed she was about 30 years old. 8. Context: English words can have several meanings depending on context. 9.… بیشتر بخوانید

Ali Maleki_Friday tir96
میهمان
Ali Maleki_Friday tir96

Ali Maleki Oxford word skills Unit 1 Foreign : I want to go to a foreign country to study PhD course. ———————————————————– Gist: I don’t know the whole story but this is gist of it. ———————————————————– Text: the front of this page has no text. ———————————————————– Recognize: I didn’t recognize who was speaking at the Conference. ———————————————————– Go through sth: examiner professor wants to go through my dissertation. ———————————————————– Identify sth : after years of research, scientists have identified virus that is responsible for the disease. ———————————————————– Guess sth: guess , how much I paid for this watch. ———————————————————– Context:… بیشتر بخوانید

sajjad jamali_ fridays tir96
میهمان
sajjad jamali_ fridays tir96

Repeat sth: to sit words to permanent memory, i should repeat them alot. Explain sth: today we observe terrorism phenomenon more than the past. could you explain the origination of it? Pronounce sth: i cant pronounce english words like a native person. Opportunity: every year some universities give scholarships, so there are nice opportunities to hard worker students. Experiment with sth: i never afraid to experiment with new condition. Make mistakes: i make mistake a lot, specially at the begining of this way. Revise sth: it is important to revise vocabularies even more than study them at the first time.… بیشتر بخوانید

sajjad jamali_ fridays tir96
میهمان
sajjad jamali_ fridays tir96

Foreign: i want to continue my life in a foreign country Gist: i know a little english, so i can get the gist of what you say Text: we must read and understand much text to prepare for future exams. Recognize sb/sth: mr. abolghasemi i have never seen you, so i can not recognize you. Go through sth: i should go through the oxford word skills2, more and more . Identify sth: it is difficult to identify Iranian Messi from Original Messi. Guess: you often guess the speaking level of students in Telegram channel correctly. Context: in reading sections of… بیشتر بخوانید

نگار-فشرده-جمعه ها
میهمان
نگار-فشرده-جمعه ها

.foreign: The number of foreign students decreasing ———————————————————————— .gist: I don’t know the whole story, but it was the gist of it —————————————————————————— .text: Read the text carefully please —————————————————- recognize: The doctor couldn’t recognize the illness. —————————————————————— go through: Let’s go through the article again. ————————————————————— identify: He was too far, so I couldn’t recognize his face. ————————————————————————— Guess:First you should guess the meaning of this word. ————————————————————————— Context: The meaning of this word depends on its context. —————————————————————————- keep a record: you’d better keep a record of this explanations. —————————————————————– make a note: please make a note of… بیشتر بخوانید

Ali teimoori nahar-Friday Tir96
میهمان
Ali teimoori nahar-Friday Tir96

Gist: I listened to the lecture on my way to work so I just got the gist. Foreign: I want to travel to a foreign country next year. Text: I’m going to give a lecture without referring to the text. Recognize: First time I saw my wife, I recognized her by her picture. Go through: I always start the day by going through my business Instagram comments looking for costumers. Identify: The most important thing in my life is to identify main purposes of life. Guess: I often guess people’s age right. Context:I understood the meaning of some words from… بیشتر بخوانید

امیر
میهمان
امیر

Gist:
I arrived late at build(aka microsoft build) conference and cann’t listen full speaking of

presenter but i get the gist of what he said.

Revise:
She had developed software application badly because she didn’t use design patterns to

developing software but she revises the approach to developing when she went to design

pattern class.

Go through:
He lost his keys at home last night. He is going to go through over home to find those.

Recognize:
Ali saw his high-school classmate at jordan street yesterday for a while but he recognized

her immediately.

Zahra - Private - Odd days
میهمان
Zahra - Private - Odd days

Gist: I missed the beginning of the lecture.my friend gave me the gist of what the teacher said.
Go through sth : I always start the day by going through my email.
Keep a record of sth You should keep a record of your expenses.
Make a note of sth: Please make a note of the dates.
Revise: The government may need to revise its policy in the light of this report.

محمد قباخلو
میهمان
محمد قباخلو

Foreign: President Trump has no experience of foreign affairs. Gist: I can’t get the gist of your argument. Text: It’s easier for me to speak from a prepared text. Recognize: In Iran people and government doesn’t correctly recognize animals rights. Identify: The victim was not able to identify her attacker. Guess: I’d guess that you are about 30. Context: I’m usually able to guess the meaning of the word from context. Keep a record of sth: We should keep a record of our expenses and incomes. Make a note of sth: I always make a note of a book that… بیشتر بخوانید

amir
میهمان
amir

In Iran people and government don’t correctly

م. منصوری
میهمان
م. منصوری

Lesson 1 1. Replace 1. Gist: I could get the gist of the text. 2. Identify: The man was not identified in our system. 3. Construction: The construction of the paragraph was wrong. 4. Foreigner: I did not find any foreigner in this town. 5. Context: The context was clear, do not touch the button. 6. Translate: Could you please help me to translate this piece of Greek text? 2. Complete 1. Guess: Guess what happened, Iran won the game! 2. Gist: What was the gist of the course? 3. Recognize: I tried hard, but could not recognize the face… بیشتر بخوانید

farnaz jamarani
میهمان
farnaz jamarani

gist: I read this book quickly, i get the gist of what it said. recognize: I didn’t recognize you in your uniform decide: They decided on a name for the baby identify: he was too far away to be able to identify faces particular: at the particular time i was working in rasht construction: which of these construction is more common – “to dress” or ” to get dressed”? explain: I don’t understand this , can you explain it to me? argument: she had an argument with her father about politics guess: if you don’t know the answer, then take… بیشتر بخوانید

علی ظریف نیا -نیمه خصوصی روزهای فرد
میهمان
علی ظریف نیا -نیمه خصوصی روزهای فرد

this box came from a foreign country. i cant understand the gist of your text. i couldnt recognize him because he has changed a lot. i went through the passage for the exam. your duty is identify the broken product. guess who is here? you can understand the meaning of the word from context after reading,keep a record of new words. make a note of things which are important you have to know all kind of construction to answer the question there are several translation of this book i couldnt understand,could you repeat it please could you explain about it… بیشتر بخوانید

زهرا موسوی (خصوصی)
میهمان
زهرا موسوی (خصوصی)

when you read a newspaper you should try to get the gist of the text
and you go through the text again
or keep a record of the new words
the bridge is under construction
do what works for you
i had a very bad argument with my boss last month

Sepide saeid _ even classes
میهمان
Sepide saeid _ even classes

Sepide Sa: Recognize: I recognized my middle school teacher in a crowded party last night. Context: the meaning of mad depends on its context. Foreign: we have lots of visitors from foreign countries. Gist:you just need to get the gist of the reading. Text: please feel free to send me a text at any time you arrived. Foreigner: some of the local people are suspicious of foreigners. Recognition: they lived happily ever after since the recognition of the importance of their marriage. Go through sth: please go through the report once again, there must be a mistake. Identify: the police… بیشتر بخوانید

Mehdi alavi - Even days
میهمان
Mehdi alavi - Even days

1.Approximate = what is the approximate number of students in each class? 2.roughly = there where roughly 200 people there. 3.have a ball = having fun in a game with a ball. 4.percent = i agree with you a hundred percent. 5.field hokey = hokey on grass. 6.spectator = the match attracted over 40,000 spectator. 7.Marvellous = we had a marvellous time. 8.Country side = people who lie in the country side. 9.Lend = i lend my cd player to dave and i haven’t got it back yet. 10.Convenience = most of us like the convenience of using credit cards… بیشتر بخوانید

Sepide saeid even classes
میهمان
Sepide saeid even classes

Recognize: I recognized my middle school teacher in a crowded party last night. Context: the meaning of mad depends on its context. Foreign: we have lots of visitors from foreign countries. Gist:you just need to get the gist of the reading. Text: please feel free to send me a text at any time you arrived. Foreigner: some of the local people are suspicious of foreigners. Recognition: they lived happily ever after since the recognition of the importance of their marriage. Go through sth: please go through the report once again, there must be a mistake. Identify: the police can simply… بیشتر بخوانید

Mohammad Karimi - Even days
میهمان
Mohammad Karimi - Even days

Foreign: I usually try to help foreign people who travel to Iran. Gist: We need to get the gist of passage. Text: There are a lot of scientific texts in this magazine. Recognize: I didn’t recognize you with this glasses. Go through: You must go through this paper. Identify: The boss identified all number of problems in the organization. Guess: Everyone guess the result of this game. Context: The meaning of each words depends on their context. Keep a record: I didn’t keep a record of English lecture. Make a note: A good writer makes a note of each idea.… بیشتر بخوانید

Mohammad Karimi
میهمان
Mohammad Karimi

Foreign: I usually try to help foreign people who travel to Iran. Gist: We need to get the gist of passage. Text: There are a lot of scientific texts in this magazine. Recognize: I didn’t recognize you with this glasses. Go through: You must go through this paper. Identify: The boss identified all number of problems in the organization. Guess: Everyone guess the result of this game. Context: The meaning of each words depends on their context. Keep a record: I didn’t keep a record of English lecture. Make a note: A good writer makes a note of each idea.… بیشتر بخوانید

Mahtab safari
میهمان
Mahtab safari

Can you reapet your question
He carefully explained the procedure
How do you pronounce your name
Games and songs provide an opportunity for classroom interaction
I work part time in a library
I think we should try again using a different method
The college had revised its plans because of local objections
Experiments with alcohol fuelled cars

Mahtab safari
میهمان
Mahtab safari

Foreign:can you speak any foreign languages?
Gist:The gist of his argument is that full employment is impossible.
There should not be too much text in childerens books.
It is important to recognize how little we know about this disease
Candidates must go through a process of selection.
Scientists have identify the gene that causes abnormal growth.
The meaning of “mad” depends on its context
You can guess what happened next
You have to keep a record of talks your teacher.
The hotel is currently under constraction
She read the letter and gave us a rough translation.

samanhazrati
میهمان
samanhazrati

I think this all feels pretty foreign to you It could be hard to get the gist of saman’s talk. the photo is clear and relate well to the text I hardly recognize reza when we met my freind go through in read all of text a system that ensures that the student’s real needs are identified we will guess this match hav’nt winner my proposal need to be considered in the context of new asian directives i can keep a record when people talk together when my maser speak about metaphysics,i make a note in my pamfelet we must… بیشتر بخوانید

Fariba Ghasemy
میهمان
Fariba Ghasemy

foreign: Spanish was the first foreign language that I have learned
Gist: I told you the gist of my idea
Recognise: It is not easy for me to recognise his mother from his sister
Go through sth: He goes through a serious problem

online course, even days. Fariba Ghasemy

زینب قربانی
میهمان
زینب قربانی

the gist: I couldn’t get the gist of the lecture. Can you explain it to me, please?
go through sth: I went through my my notebook before the exam.
keep a record of sth: I always keep a record of my teacher’s words. But if I don’t have enough tome I just make a note of that.
discuss sth with sb: She always discuss the decisions she should make with her sister.

باران
میهمان
باران

Foreign:Ever summer ,you can see alot of foreigner who speak foreign language.
Gist:don’t read all detailes of this text,you must jast get the gist of that .
Recognize:he recognized me after a long time
Identify:I can identify her throgh alot of people.
Guess:I geuss ,he is a foreingner
Repeat:if you can’t learn a thing,you must repeat that .
Opportunity:in my city there aren’t enough job’s opportunity.
Make mistake:when I speak english,I try don’t make mistake.
Method:every teacher has differnt method for teaching.
g

سعیده مشهدی حسن
میهمان

Unit 1 Foreing :Can you speak any foreign languages? Gist :i must try to get the gist of the your speak. Text :Some of the original text has survived. Recogniz :I didn’t recognize you in your uniform. Go through :He’s going through a divorce at the moment. Identify :He was too far away to be able to identify faces. Guess:I’d say she’s about 35, but that’s only a guess. Context :The meaning of ‘mad’ depends on its context. Make a note :i can make anote of this reading. Construction :a road construction project. Translation :a literal translation from Arabic. Work:I… بیشتر بخوانید

Mohammad afsami
میهمان
Mohammad afsami

I understand the gist when you speaking
English .
I can speaking to 5 foreign language
.
Can you send me text message now.

The children can recognize to comfortable mailbox because it has red color.
My sister is going through a merry at the moment.
The government identified some people because they were offender.
Can you guess how am I? .
I have a long context on the diplomacy.
He can the make a note from my information.
The tehran has a traditional construction.
I can translation English to Spanish

زهرا دانشمندی
میهمان
زهرا دانشمندی

please try to get the gist of foreign text when you are reading them you can go through the details later.
she is in her twenties,but that’s only a guess
the meaning of some words depond on its context.
she constructes new method for translation long text.
there is the formality necessary to have driving license.
you should repeat words with correct pronunciation.
I had made some revisions before i took my exam.

kaveh Faridmohajer
میهمان
kaveh Faridmohajer

Foreign: There is a foreign body in heart of him Gist: I studied a little economy so I ‘m able to get the gist of what he said. Text: I texted him yesterday I was wondered when my teacher said that it’s a set text Recognition: They have received in their school recognition for their services He got award in recognition of her music Identify: I can identify a good life with a good environment Guess: V: she is busy that she can’t go there, it’s to guess at her reason N: you don’t the answer, then have a guess… بیشتر بخوانید

Ahmad Mohammadzadeh
میهمان
Ahmad Mohammadzadeh

Repeat : If repeat a word for several times, don’t forget it.
I love learn foreign language very well.
Do you get gist of the difficult text?
For identify some thing should recognize it.
My new house is currently under construction
a rare opportunity to take a photo white the artist.
I can guess what about you thing.

پویا
میهمان
پویا

I love learning foreign languages
The text was difficult to understand but I got the gist of it
I could not understand what she said so she gave me a text version of the presentation
In the subway I recognized one of my old friends from high school
I failed this exam last semester so I really should go through my notes this time