بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی

بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی

بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی

در این صفحه و در قالب یک آموزش ویدئویی قصد داریم نگاهی به تمامی زمان های اصلی در زبان انگلیسی داشته باشیم. ویدئوی ارایه شده یکی از مجموعه 60 ویدئویی همراه کتاب Betty Azar هست که در این نشانی در کانال تلگرام ما برای دانلود در دسترس هست. 

.

بررسی تمامی زمان ها در زبان انگلیسی

.

ویدئوی دوم آموزش 16 زمان در انگلیسی

دانلود ویدئو

.

.