اهمیت و نمره گرامر در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

Grammar for IELTS

 در بخش های مصاحبه (speaking) و نوشتاری(writing) آیلتس آکادمیک و جنرال، 25% نمره نهایی به بهره گیری درست ساختارهای گرامری و درست بودن جمله های ساخته شده متقاضی از نظر دستوری برمیگردد. در اینجا نگاهی به مساله کلی گرامر یا دستور زبان در امتحان آیلتس خواهیم داشت.

گرامرِ در امتحان آیلتس

در این بخش به گرامرِ مورد نیاز در آزمون آیلتس، به خصوص مهارت رایتینگ، خواهیم پرداخت. به هر شکل، تقویت گرامر می تواند به شما کمک کند تا مهارت های اسپیکینگ و ریدینگ خود را بالا ببرید در صورتی که شما از مهارت کافی برخوردار نباشید ساختار جملات پیچیده و دشوار به راحتی می تواند باعث عدم درک شما از متن شود. در واقع، میتوان گفت که همه ی گرامر مورد نیاز برای آزمون آیلتس از اهمیت ویژه ای برخودار است اما در این بین برخی نکته های گرامری وجود دارد که مستقیما با این آزمون در ارتباط هستند. در ادامه توضیحات و تمرینات ارائه شده، رابطه ی این نکات را با آزمون آیلتس بیش از پیش نمایان خواهد کرد.

چرا گرامر برای آزمون آیلتس مهم است؟

هر چند که دیگر بر خلاف گذشته، گرامر به طور جداگانه در آیلتس مورد ارزیابی قرار نمی گیرد، اما این مقوله به طور کامل از آیلتس حذف نشده و به صورت ضمنی، دانشِ گرامری داوطلبین در مهارت های رایتینگ و اسپیکینگ به شکلهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در ادامه به معیارهای سنجش دو مهارت Writing و Speaking توجه کنید.

سنجه های نمره دهی رایتینگ آیلتس:

 • پاسخ دهی کامل به پرسش مطرح شده (Task Achievement)
 • انسجام متن و پیوستگی جملات
 • منابع واژگانی
 • دامنه دستوری و صحیح بودن گرامری

Writing IELTS Grading Criteria

سنجه های نمره دهی اسپیکینگ آیلتس:

 • روان صحبت کردن
 • منابع واژگانی
 • دامنه دستوری و صحیح بود گرامری
 • تلفظ

IELTS Speaking Part Grading Criteria معیارهای نمره دهی بخش اسپیکینگ آیلتس

همانطور که ملاحظه می کنید گرامر %25 از هر بخش از تست را تشکیل می دهد. حتی اگر اشتباهاتی را در به کار گیری شکل های مختلف واژگان (Word forms) ( برای مثال: به کار بردن اسم به جای فعل) و اصطلاحات داشته باشید نمره از دست خواهید داد چرا که این موارد نیز مربوط به حوزه ی گرامر می شود. البته این بدان معنی نیست که شما تنها بر روی گرامر تمرکز کنید و از معیارهای دیگر مانند تسلط بر اسپیکینگ و مکالمه ی روان و انسجام متن که باعث بالا رفتن نمره شما می شود غفلت کنید. اما به هرصورت به وضوح روشن است که باید تلاش کنید که گرامر آیلتس را تقویت کنید چرا که داوطلبین بیشترین مشکل را در این حوزه دارند.

گرامرِ آیلتس دقیقا چگونه نمره دهی می شود؟

برای تقویت گرامر آیلتس بهتر است بدانید که این مقوله در آیلتس چگونه نمره دهی می شود. بهتر است بدانید که برای هر یک از معیارهای بالا مرز نمره ای یا همان (Band Score) در نظر گرفته می شود. به عبارتی شما چهار نمره دریافت می کنید میانگین این نمرات نمره کل رایتینگ شما را تشکیل می دهد. برای مثال:

میانگین گیری نمره رایتینگ آیلتس:

 • پاسخ دهی کامل (Task Achievement)– نمره 6
 • انسجام متن و پیوستگی جملات- نمره 6
 • منابع واژگانی- نمره 6
 • دامنه دستوری و صحیح بودن گرامری- نمره 5

نمره ی کل =5.5

جدول زیر شاخص های مربوط به دو معیار سنجشی منبع واژگان و گرامر را نشان می دهد. این شاخص ها به طور کلی در نمره دهی آزمون آیلتس مشترک بوده و آزمون گیرنده ها غالبا دنبال آزمودن این شاخص ها هستند.

ستون مربوط به “دامنه و درستی گرامر” دقیقا شاخص های عمومی هستند اما ستون مربوط به منبع واژگان تنها بخش های مربوط به گرامر را شامل می شود. نمرات از 1 تا 9 بر حسب شاخص های ارائه شده طبقه بندی شده اند.

شاخص های نمره دهی گرامر در رایتینگ

نمره آیلتس

ویژگی های “منابع واژگان” این نمره

ویژگی های “دامنه و درستی گرامر”این نمره

9
 • کاملا بر روی نحوه ی انتخاب و به کارگیری واژگان احاطه دارند، شاید به ندرت خطاهای بسیار جزئی اتفاق بیافتد
 • دامنه ای از همه ی ساختارها با انعطاف کامل و درست به کار برده می شود. خیلی به ندرت دچار اشتباه می شود
8
 • خیلی به ندرت اشتباهات دیکته ای و یا ساخت واژه دیده می شود
 • دامنه ی وسیعی از ساختارها به کار برده می شود
 • اکثر جملات به کار رفته بدون اشتباه هستند
 • بسیار اشتباهات اندکی دیده می شود
7
 • هر از چند گاهی شاید اشتباهاتی در انتخاب واژگان، دیکته و یا ساخت واژگان دیده شود
 • قادر به استفاده از هر گونه ساختارهای پیچیده می باشد
 • غالبا جملات بدون اشتباه به کار برده می شوند
 • احاطه کامل به گرامر و علامت گذاری متن دارد اما در هر صورت گاه گاهی ممکن است دچار اشتباهاتی شود
6
 • برخی اشتباهات دیکته ای/ ساخت واژه دیده می شود، اما این اشتباهات در حدی نیستند که جلوی برقراری ارتباط را بگیرند و متن را برای خواننده دشوار کنند
 • ترکیبی از جملات ساده و پیچیده به کار برده می شود
 • ممکن است که اشتباهاتی را در گرامر وعلامت گذاری داشته باشند اما این اشتباهات باعث جلو گیری از برقراری ارتباط نمی شوند
5
 • دچار اشتباهات دیکته ای و ساخت واژه ای می شوند که درک متن را برای خواننده دشوار می سازد
 • تنها دامنه ی خاصی از ساختارها را به کا می برد
 • جملات ترکیبی و پیچیده را به کار می برد اما به نظر نحوه ی به کار گیری این جملات بعضا نادرست می باشد
 • احتمالا اشتباهات گرامری و علامت گذاری مکرر دیده می شود که اینها می تواند برای خواننده مشکل ساز باشند
4
 • تسلط محدودی بر روی دیکته ی واژگان و واژه سازی دارند، اشتباهات ممکن است منجر به دشواری درک متن برای خواننده می شود
 • تنها از ساختارهای محدود استفاده می کند و ساختارهای ترکیبی وجملات وابسته استفاده نمی کند
 • برخی از ساختارهای به کار رفته درست می باشند اما اشتباهات زیاد دستوری و علامت گذاری کماکان بر متن حاکم است
3
 • اشتباهاتی را مرتکب می شوند که سبب تغییر مفهوم جمله می گردد
 • شکل ها مختلف جمله به کار برده می شوداما اشتباهات فاحش دستوری و علامت گذاری باعث عدم درک جمله می شود
2
 • درک درستی از واژه سازی و دیکته ی واژگانی ندارند
 • جمله سازی بلد نیستند فقط ممکن است عباراتی را به صورت حفظی بنویسند
1
 • تنها قادرند چند واژه را به طور جداگانه به کار ببرند
 • نمی توانند جمله بسازند

درک و تفسیر شاخص ها

اگر به جدول بالا نگاه کنید با عباراتی نظیر “به ندرت، گاه گاهی و خیلی کم” مواجه می شوید. ولی هر چقدر که پایین تر می آیید و نزدیک نمره 6 می شوید با عباراتی مانند ” مقداری، قابل توجه و مشکل ساز بودن” مواجه می شوید.

پس ضروری است که شما :

 • شکل واژه ها را به درستی به کار ببرید
 • نوشتن جملات پیچیده را یاد بگیرید
 • دامنه ی ساختارهای گرامری را گسترش دهید
 • به کار گیری ساختارهای صحیح گرامری را یاد بگیرید.

حال، در صفحات پیش رو لینک هایی را ملاحضه خواهید کرد که هر کدام به بخشی از گرامر آیلتس می پردازند شما می توانید با مراجعه به این لینک ها گرامر خود را تقویت کنید. این پیوند ها به زبان انگلیسی میباشند.

مراجعه نمایید Sentence clauses برای یادگیری جمله واره ها به

پس از یادگیری جمله واره ها ، سراغ یادگیری ساختارهای جملات ساده sentence structure بپردازید.

سپس سراغ جملات مرکب و پیچیده complex sentences بروید. برای مثال برای یادگیری یکی از انواع جملات جملات پیچیده می توانید به adverbial clauses مراجعه نمایید.

برای یادگیری افعال مدال به modal verbs مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید:

آموزش گرامر برای آیلتس – زمان حال ساده

آموزش گرامر آیلتس – کاربرد حرف تعریف The, a, an

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

دیدگاه ها

Comments are closed.