اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

۴۰۵بازدید

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ
۴٫۴ (۸۸٫۸۹%) ۹ votes

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

در اینجا مجموعه ای از (۱) لغات آکادمیک و سطح پیشرفته و (۲) ترکیبات و کالوکیشن های حرفه ای تر برای نمره ۷ رایتینگ آیلتس و نمره ۶ رایتینگ آیلتس به صورت گروه های ۵ تایی دسته بندی شده است. این واژگان و ترکیب ها از رایتینگ های استاندارد از منابع مختلف بیرون آورده شده و از نظر درست بودن در دیکشنری لانگمن و گوگل بررسی شده اند. امیدواریم این مجموعه بتواند در دستیابی زبان آموزان گرامی به نمره ۷ رایتینگ آیلتس کارساز و سودمند باشد.

.

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ – روش تمرین

بعد از چند بار مطالعه دقیق واژگان و جمله های زیر کوشش کنید با الگو گرفتن از مثال های آورده شده، بررسی واژگان در دیکشنری های مختلف و در نهایت و توجه به معنا و ساختارهای به کار رفته ۲ تا ۳ جمله مشابه بنویسید. این مثال ها را میتوانید در بخش دیدگاه ها در همین صفحه وارد کنید و از درست بودن آن ها مطمئن شوید. بعد از چند روز دوباره به فهرست مراجعه کنید و جمله های تازه ای بسازید. کوشش کنید تا حد ممکن  این واژگان و collocation ها را در رایتینگ ها و اسپیکینگ های خود به کار ببرید.

فایل صوتی ۷ دقیقه ای توضیحات از مهندس ابوالقاسمی در مورد چگونگی گزینش این مجموعه و تمرین با آن:

.

تمامی سوالات رایتینگ کمبریج ۱ تا ۱۳ در یک صفحه

.

پیشنهاد میکنیم از این مجموعه های ارزشمند نیز بازدید بفرمایید:

کالوکیشن های ضروری ۷ رایتینگ آیلتس

.

دانلود ۱۰۰ تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

سوالات اسپیکینگ آیلتس ۲۰۱۸ + جواب نمره ۸

.

دانلود ۱۲۰۰ لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

لغات دشوار کتاب های کمبریج

جزوه لغات دشوار ریدینگ های کتاب کمبریج آیلتس 9

.

تحلیل رایتینگ آیلتس با نمره ۹ توسط اگزمینر

.

 

لغات گلچین شده ضروری برای نمره ۶ رایتینگ آیلتس – فهرست واژگان

.

گروه دوم:

۱٫ Achieve (a goal)

Band 6: Researchers can achieve the goals they set when information is shared to maximum level.

(Cambridge 12 Academic ,Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

۲٫ Acquire (skill/knowledge)

Band 6: Younger generation have the potential to acquire more communication skills compared with elderly.

(Cambridge 12 Academic ,Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

۳٫ Adapt

Band 6: It would be easier for children to adapt to the environment when they can make their own decisions.

(Cambridge 12 Academic ,Test 4 مربوط به رایتینگ)

.

۴٫ Adequate

Band 6: Resources may not be adequate in certain regions of the world in which the environment is extreme and unfriendly.

(Cambridge 12 General,Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

۵٫ Adjust

Band 6: Children have to learn necessary skills to adjust themselves with their peers when parents ask them to take part in group activities.

(Cambridge 12 General,Test 3 مربوط به رایتینگ)

.

.

لغات ضروری برای نمره ۷ رایتینگ آیلتس و بالاتر – فهرست واژگان

۵٫ Far more (beneficial/detrimental)

Band +7: Leading a sedentary lifestyle is far more detrimental to our health than sugar or fat.

Band 6: Not having exercise have more negative effect on health than sugar or fat.

(Cambridge 9, Test 3 مربوط به رایتینگ)

.

تمرین کلاسی با واژگان گروه اول

.

.

گروه دوم:

۱٫ Strong advocate of this approach

Band +7: I am a strong advocate of this approach and believe government should step in.

Band 6: I agree with this opinion and I think government should take responsibility.

(Cambridge 11 Academic, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

۲٫ A fundamental reason for this is that

Band +7: A fundamental reason for this is that the absolute majority of citizens are not required by law to recycle their waste.

Band 6: The reason is that there is no law for people to recycle their garbage.

(Cambridge 11 Academic, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

۳٫ To acquire any new skill

Band +7: It is believe that the first step in acquiring any new skill is to set a concrete specific target.

Band 6: Many people think it is important to have a goal when you want to learn a new skill.

(Cambridge 10, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

۴٫ Repercussion

Band +7: The repercussions of government’s new decisions could be serious.

Band 6: The results of recent decisions of the government can be important.

(Cambridge 10, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

۵٫ Face the consequences

Band +7: These officials must now face the consequences of their actions and be brought to trial.

Band 6: These people should go to prison or pay fine for their actions.

(Cambridge 9, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

تمرین کلاسی با واژگان گروه دوم

.

.

گروه سوم:

۱٫ (Understandably) reluctant to

Band +7:  Children are sometimes understandably reluctant to attend a party where there are no other children to play with.

Band 6: Children sometimes do not show interest in parties in which they are alone. 

(Cambridge 12 General , Test 3 مربوط به رایتینگ)

.

۲٫ (Beyond) imagination

Band +7: Challenges of being a single mother is beyond most people’s imagination.

Band 6: Most people cannot understand the difficulties of a single mother. 

(Cambridge 12 Academic , Test 4 مربوط به رایتینگ)

.

۳٫ Cognitive development

Band +7:  Some parents only allow their youngsters to play with toys that aid in cognitive development

Band 6: Some parent only let their children play with toys that help their brain develop.  

(Cambridge 10, General B مربوط به رایتینگ)

.

۴٫ Mature (physically/emotionally)

Band +7:  The teenage years cover a period in which people mature physically and emotionally.

Band 6: Teenage years is the time that body and mind develop to look like adults. 

(Cambridge 9, General B مربوط به رایتینگ)

.

۵٫ Gain self-confidence

Band +7:  Playing with peers helps children gain self-confidence.

Band 6: When children play with each other they will be more confident. 

(Cambridge 8, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

:تمرین کلاسی با واژگان گروه سوم

.

.

گروه چهارم:

۱٫ The evidence suggest/indicate that

Band +7: The evidence suggest/indicate that the presence of both genders in schools can positively impact their academic achievements/performance.

Band 6: Research show that when boys and girls study together in schools, they can have better scores. 

(Cambridge 8, General B مربوط به رایتینگ)

.

۲٫ Self-directed learning approach

Band +7: He was a passionate advocate of self-directed learning approach and argued that it is about understanding ideas for yourself, and learning more than is required for unit completion.

Band 6: He supported self-study method and believed that students can better understand the ideas compared with traditional method. 

(Cambridge 11 General, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

۳٫ (Male/female) counterpart

Band +7: Opportunity does not exist for male teachers to go through education schemes with their female counterparts

Band 6: It is difficult for male teachers to discuss education matters and programs with female teachers.

(Cambridge 11 General, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

۴٫ Scrutinize

Band +7: The performance of recently/newly recruited staff is carefully scrutinized by their employer.

Band 6: Employers carefully check the staff that they have hired recently. 

(Cambridge 11 General, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

۵٫ Incorporate

Band +7: The latest design attempts to incorporate the best features of the earlier models.

Band 6: Final versions try to include every good point of the models before. 

(Cambridge 8, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

:تمرین کلاسی با واژگان گروه چهارم

.

.

گروه پنجم:

۱٫ Urbanization

Band +7: Urbanization has been a major force behind poverty reduction and progress towards more industrialized countries.

Band 6: Migration to large cities have helped to decrease poverty and improve the conditions of the country to make progress. 

.

۲٫ (Bring) prosperity

Band +7: They vowed to eliminate poverty and bring prosperity to the country.

Band 6: They promised to reduce poverty and help the country to make progress. 

.

۳٫ (Incredibly) efficient

Band +7: Costs could be avoided by adopting this streamlined and incredibly efficient system.

Band 6: This system can help to save money because it is more productive. 

.

۴٫ Foil

Band +7: Their rivals were foiled by an economic recession.

Band 6: Poor economic situation stopped others in competition.

.

۵٫ (Overcome a) drawback

Band +7: A method should be devised to overcome these drawbacks.

Band 6: A solution should be found for these drawbacks. 

.

.

گروه ششم:

۱٫ Intellectually stimulating: Some parents  solitary yet intellectually stimulating activities like crossword puzzles.
۲٫ Lucrative business: In some parts of the globe tourism is the only lucrative business.
۳٫ Taking drastic measures: Government needs to take drastic measures to bring about fundamental reforms in education system.
۴٫ Reap the benefits: Later on they will reap the benefits of experiencing harsh conditions in unfriendly environments.
۵٫ Fired their enthusiasm further: The simple fact that pupils have chosen their favorite field of study can fire their enthusiasm further and help them succeed.

.

گروه هفتم:

۱٫ Revolutionize: This notion can revolutionize our education systems and pave the way for a system in which practical skills and innovation is prioritized over theoretical lessons.
۲٫ (A fair) trial: Bringing criminals to fair trials would discourage countless juveniles from committing the same offence.
۳٫ Figures escalate out of sight: when we include the substantial sums of money that parents spend on toys, figures begin to escalate out of sight.
۴٫ Total value of online transaction reaches….. Internet provides such a safe and readily available platforms for online trades that the total value of online transactions in a single second reaches millions of dollars.
۵٫ Self-assured: They look confident and self-assured since they have a good command of the language of global business

.

گروه هشتم: در حال به روز رسانی

۱٫ Having a good reputation: Having a good reputation directly influences the customer purchase decisions

۲٫ Retail and wholesale
۳٫ Adjacent
۴٫ The decline accelerated
۵٫ Juvenile

.

گروه نهم:

۱٫ Fidelity
۲٫ Unique signature
۳٫ impediments
۴٫ Disorient
۵٫ Render it inaccessible

.

گروه دهم:

۱٫ Subtle difference
۲٫ Realize
۳٫ Imitate
۴٫ Inspiration
۵٫ Seems only a matter of time

.

گروه یازدهم:

۱٫ This heist prompted companies to consider…
۲٫ Prompted early interest
۳٫ Out of curiosity
۴٫ Solidify
۵٫ Scientific breakthrough

.

گروه دوازدهم:

۱٫ Talent and devotion
۲٫ Demand surpassed the available supply
۳٫ Outnumber
۴٫ He was moved to take up the challenge
۵٫ Inexpensive

.

گروه سیزدهم:

۱٫ Outrageously expensive
۲٫ He quickly grasped
۳٫ Patented his invention
۴٫ His instant recognition of the fact
۵٫ Over the fierce objection of his mentor…

.

گروه چهاردهم:

۱٫ Entice:
۲٫ Sibling rivalry:
۳٫ Thrive:
۴٫ Violent: Humans have always been remarkably violent.
۵٫ Formidable:

.

گروه پانزدهم:

۱٫ Resilient: Humans have proved to be one of the most resilient species on the planet.
۲٫ Determination
۳٫ Gruesome: He made a gruesome discovery
۴٫ Radically: it was a radically new idea.
۵٫ Faith

.

گروه شانزدهم:

۱٫ Triumph:
۲٫ Leap: it was a great leap forward
۳٫ Numerous
۴٫ Devise
۵٫ Dedicate

.

گروه هفدهم:

۱٫ Confrontation:
۲٫ Hostility:
۳٫ Sacrifice:
۴٫ Civil servant:
۵٫ Hierarchy:

.

گروه هجدهم:

۱٫ Eternal:
۲٫ Alien:
۳٫ Reveal
۴٫ Haunt: This question has haunted humanity for centuries.
۵٫ Foster: Earth has fostered a variety of life forms.

.

گروه نوزدهم:

۱٫ Horizon:
۲٫ Wipe out:
۳٫ Cause:
۴٫ Vary:
۵٫ Differ:

.

گروه بیستم:

۱٫ Appealing
۲٫ Approve of
۳٫ entrepreneur
۴٫asset
۵٫ Fall in a category

.

گروه بیست و یکم:

۱٫ Uncharted territory
۲٫ Value (v)
۳٫ Renovation
۴٫ Refurbishment
۵٫ Rehabilitation

.

گروه بیست و دوم:

۱٫ Exceed
۲٫ Extort
۳٫ Counterfeit
۴٫ Phishing
۵٫ Fraud

.

گروه بیست و سوم:

۱٫ Undoubtedly
۲٫ Overwhelm
۳٫ Incline toward
۴٫ Solitary
۵٫ Pupil

.

گروه بیست و چهارم:

۱٫ Prioritized
۲٫ Disobedient
۳٫ Offence
۴٫ Juvenile
۵٫ Delinquency

.

.

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ – بیشتر بخوانید

۲۵ لغت آکادمیک ضروری آیلتس (ویدئو)

مروری بر 25 لغت آکادمیک ضروری برای آیلتس و تافل(ویدئو)

.

دانلود مهم ترین فهرست  واژگان در زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود ۱۰۰ داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

معرفی و دانلود ۱۰۰ کتاب تاثیرگذار تاریخ

.

۱۰۰ اپلیکیشن برتر سال ۲۰۱۸(معرفی و دانلود)

.

دانلود ۵۵ شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود ۵۵ انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین ۵۵ مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه ۶ Minute English سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸

.

دانلود ۴۰۰ برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده ۱۱۸ سخنرانی)

.

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۸

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (۵۰۰ ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره ۸٫۵ در کانال تلگرام @ielts2com

۴۰۵بازدید

دیدگاه ها