آموختن لغات آیلتس با مقاله های انگلیسی مجله NewScientist

Online articles for improving ielts vocabulary

اتقاء سطح لغات آیلتس با شیوه های گوناگون به ویژه دانلود یا خریداری کتاب های مربوطه، حفظ کردن فهرست لغات ضروری، نرم افزارهایی همچون نارسیس ماکزیمم، بیرون کشیدن لغات ریدینگ آزمون های دوره های پیشین آیلتس و در نهایت دیدن فیلم و سریال ها و همچنین خواندن مستمر مقاله های روزنامه ها و مجله های انگلیسی به ویژه مقاله هایی که شباهت بیشتری با ریدینگ های آیلتس دارند ممکن است.

در بخش هایی از این وبسایت کوشش کرده ایم مقاله هایی از این دست را از مجله های مختلف که بصورت آنلاین در دسترس هستند گزینش کرده و لغات دشوارتر آن ها که مناسب نمره های بالای 7 آیلتس و بالای 100 تافل هستند را مشخص کرده و معنی آن ها را برای تمرین و به ذهن سپردن مشخص کنیم.

در این پست 3 مقاله گزینش شده که میتوانید در پیوند های زیر آن ها را مطالعه فرمایید. تمرکز ما اینبار بر روی برخی از مقاله های مجله NewScientist است که برخی مقاله های آن همسانی بیشتری با ریدینگ های آیلتس دارد. لغات دشوارتر این مقاله ها را نیز در ادامه میبینید.

 Will remote-controlled robots clean you out of a job?

 If tobacco gets plain packets will junk food be next?

 Migrants and asylum seekers are not a zero-sum game

 1. twenty-odd = a little more than twenty
 2. outsourcing = when a company uses workers from outside the company to do a job
 3. upheaval = a very big change that often causes problems
 4. stoke = to cause to increase
 5. xenophobia = strong fear or dislike of people from other countries
 6. overkill = more of sth than is necessary or desirable
 7. qualm = a feeling of slight worry or doubt because you are not sure that what you are doing is right
 8. minutiae = very small and exact details
 9. imposter = someone who pretends to be someone else in order to trick people
 10. unobtrusive = not easily noticed
 11. fend sb off = fight sb off
 12. aggrandizement = to try to increase power or importance
 13. a drain in sth = sth that continuously uses a lot of time, money, etc
 14. ebb away = to gradually decrease
 15. reap = to get sth good as a result of what you have done

دیدگاه ها

Comments are closed.