آشنایی با انواع لهجه های بریتیش(British Accents)

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

بریتانیا کشوریست با متنوع ترین گویش ها در جهان، با لهجه های بیشماری که در طول تاریخ هزاران ساله شکل گرفته است. تعداد کمی کشور انگلیسی زبان با چنین تنوع زبانی در چنین فضای کوچکی وجود دارند.

( توجه : در این متن از الفبای آوایی بین المللی ( IPA ) استفاده شده است)

این متن فهرستی است از مهمترین لهجه های انگلیسی بریتانیایی. گرچه این فهرست به هیچ وجه کامل نیست اما به شما یک نمای کلی از لهجه ها و گویش هایی را می دهد که در این سایت و یا جاههای دیگرمورد بحث قرار می گیرد. (تاریخ انتشار اولیه: 3 دسامبر 2015)

.

تلفظ متداول (Received Pronunciation )

تلفظ متداول یا پذیرفته شده به لهجه معیار که تا کنون در بریتانیا وجود داشته نزدیک تر است . گرچه در اصل از انگلیسی لندنی گرفته شده اما مخصوص ناحیه خاصی نیست . شما احتمالاً این لهجه را بیشمار در اقتباس های جین آستین ، فیلم های مرچنت و آیوری و بازیهای اسکاروایلد شنیده اید . این لهجه از اشراف سالاری (آریستو کراسی ) قرن 18 و 19 بوجود آماده و از آن به بعد به عنوان استاندارد طلایی به جای مانده است.

ویژگیها :

Non-rhoticity ،به این معنی که حرف r در انتهای کلمات تلفظ نمی شود (کلمه motherصدایی شبیه به “muhthuh” دارد.)

Trap-bath split ، با این معنی که کلماتی با a خاص ، مانند bath, can’t و danceبا a کشیده مانند fatherتلفظ می شوند (این a با آنچه در اکثر لهجه های آمریکایی وجود دارد متفاوت است ، در آنها این کلمات با a کوتاه مانند cat تلفظ می شود.)

حروف مصوت محتاطانه تر از لهجه های دیگر در جنوب انگلستان تلفظ می شود ، این لهجه ها طی قرون گذشته دستخوش تغییرات قابل توجه واکه شده اند .

نمونه های گویش :

.

کاکنی (cockney)

کاکنی احتمالاً دومین لهجه معروف بریتانیای ست . این لهجه از انتهای شرقی لندن نشئت گرفته اما ویژگیهای مشترکی با گویشهای آن ناحیه دارد و برآنها نیز تأثیر بسزائی داشته است .

ویژگیها :

واکه برجسته در کلماتی مانندtrap و cat، بنابراین این کلمات صدایی شبیه به trep و cetدارند .

Non-rhoticity: به توضیحاتی که در بالا در بخش تلفظ متداول داده شد مراجعه شود.

Trap-bath split: به توضیحاتی که در بالا در بخش تلفظ متداول داده شد مراجعه شود.

London vowel shift (تغییر واکه لندنی): صداهای واکه ای به گونه ای تغییر کرده اند که صدای کاکنیdayبهIPA ɪ(شبیه لهجه آمریکایی die) وکاکنی buy به IPA bɒɪنزدیک است (شبیه لهجه آمریکایی boy).

Glottal Stopping (چاکنایی-انسدادی): حرف t پشت گلو (چاکنای) میان واکها تلفظ می شود. بنابراین better بصورت IPA be?ə تلفظ می شود ( از نظر خارجی ها صدایی شبیه “be’uh” ) .

L-vocalization: حرف lدر انتهای کلمات تبدیل به یک حرف صدا دار می شود. بنابراین کلمه pal صدایی شبیه به pow دارد ( در IPA این حرف بصورت /w/, /o,/ و /ɰ/ ارائه شده است ) .

Th-Fronting ( جلو بردن th ): th در کلماتی مانند thinkو this با یک حرف صامت جلوتر البته بسته به نوع کلمه تلفظ می شود . بنابراین thing تلفظ می شود fing و this می شود dis و motherهم muhvah تلفظ می شود .

نمونه های گویش :

.

انگلیسی رسمی (Estuary English) جنوب شرقی بریتانیا

این لهجه ازانگلیسی لندنی گرفته شده است و به جایگاهی تقریباً مشابه لهجه آمریکایی متداول نائل شد . ویژگیهای این لهجه در حوالی جنوب شرقی انگلستان ، شرق آنجلیا و احتمالاً دورتر شنیده می شود . این لهجه مسلماً به میدلندز و نواحی شمالی نفوذ کرده است .

ویژگیها :

مشابه لهجه کاکنی ست اما در این لهجه معمولاً افراد کلماتی را که با th شروع می شوند را جلوتر تلفظ نمی کنند و یا واکه را در trap برجسته تلفظ نمی کنند . اما برخی قوانین سخت دارد .

حرف چاکنایی انسدادی t و صدای حرف l ( به بالا مراجعه کنید ) از سازندگان این لهجه هستند اما در مورد تعددشان شک و تردید است .

نمونه های گویش :

.

West Country (جنوب غربی بریتانیا)

این لهجه به بخش عظیمی از لهجه ها اطلاق می شود که در جنوب انگلستان شنیده می شود . از پنجاه مایلی غرب لندن شروع می شود و تا مرز ویلز امتداد دارد .

ویژگیها :

Rhoticity، به این معنی که کلمهrپس از مصوتها تلفظ میشود. بنابراین به عنوان مثال گرچه یک لندنی کلمه mother را muthah تلفظ می کند اما یک بریستولی mutherrrمی گوید( یعنی به همان لهجه ای که مردم آنرا درآمریکا یا ایرلندتلفظ می کنند) .

از جهات دیگر، این منطقه یک منطقه عظیم گویش است ، بنابراین هزاران تنوع گویشی وجود دارد .

نمونه های گویش :

.

انگلیسی میدلندزی (Midlands English)

این لهجه یکی از بدنام ترین لهجه های انگلیسی ست . به لحاظ فنی به دو بخش میدلندز شرقی و غربی تقسیم می شود اما در اینجا به تفاوت میان این دو نمی پردازیم . مشهورترین این گویش ها گویش برومی (Brummie) ( انگلیسی بیرمینگهام ) است .

ویژگیها :

foot-strut merger: بدین معنی که سیلابfoot و could با سیلابی مشابه strut و fudgeتلفظ می شود .(IPA ʊ)

مصوتها که به شکلی دیگر و به طور مبهم یادآور لهجه های استرالیایی هستند ، با iکوتاه درkitکه بهIPA kit (“keet”) نزدیک است و واکه های مرکب بی نهایت آزاد .

تنوعی از واژگان غیر معمول . برخی گویش های میدلندز شرقی هنوزهم ویژگی یک واژه یعنی thou را دارند !

نمونه های گویش :

.

انگلیسی انگلستان شمالی (Northern England English)

این لهجه در شمال نواحی مرکزی در شهرهایی همچون منچستر، لیدز و لیورپول صحبت می شود . لهجه های مربوطه همچنین در شهرستان یورکشیر پیدا شده ، گرچه برخی ویژگیهای منحصر به فرد گویشی نیز وجود دارد که وارد این مقوله نمی شویم .

ویژگیها :

foot-stut merger : ( توضیحات میدلندز را در بالا ببینید ) .

Non-rhoticity، بجز در برخی مناطق روستایی.

واکه های مرکب در کلماتی مانند kite و rideکشیده می شوند بنابراینkite شبیه IPA ka:ɪt تلفظ می شود ( یعنی صدایی تقریباً شبیه صدای “kaaaait” ) .

واژه بی نظیر شامل استفاده از واژه mam به معنیmother ، مشابه لهجه انگلیسی ایرلندی .

نمونه های گویش :

.

Geordie

Georgie هم به مردم و هم گویش نیوکاسل بالای رود تاین در شمال شرقی اگلستان اطلاق می شود. این لهجه ممکن است در کل به لهجه ها و گویش ها در شمال شرقی انگلستان منسوب شود .من این لهجه را در منطقه ای مجزا از مابقی انگلستان شمالی طبقه بندی می کنم ، چون این لهجه اساساً با زبانی که در شهرهای مجاور صحبت می شود متفاوت است .

ویژگیها :

foot-stut merger: ( توضیحات میدلندز را در بالا ببینید ) .

Non-rhoticity: ( حداقل در شهرها ) .

واکه مرکب/ai/ در kite بصورتIPA ɛɪ برجسته می شود ، بنابراین صدای آن شبیه لهجه آمریکایی یا بریتانیایی معیار kate می شود .

واکه مرکب/au/  در واژه about بصورت IPA u: ( یعنی “oo”) در لهجه های غلیظ تلفظ می شود . بنابراین bout صدایی شبیه boot دارد .

نمونه های گویش :

.

انگلیسی ولزی (Welsh English)

این لهجه به لهجه ها و گویش هایی اطلاق می شود که در حومه ولز صحبت می شود . گویش این منطقه به شدت تحت تأثیر زبان ولزی ست که امروزه بیش از زبانهای سلتیک صحبت می شود .

ویژگیها :

معمولاً non-rhotic .

انگلیسی عموماً پس ازتلفظ متداول یا لهجه های مربوطه اما با ته مانده های زیادی از زبان ولزی شکل گرفته است .

سیلابها استرس ملایمی دارند و عروض لهجه بسیار آهنگین است .

حرفr اغلب غلتان و لرزان تلفظ می شود .

برخی واژه های این گویش از زبان ولزی آمده اند .

نمونه های گویش :

.

انگلیسی اسکاتلندی (Scottish English)

این تعریف جامعی ست برای توصیف انگلیسی که در حومه اسکاتلند صحبت می شود . توجه داشته باشید انگلیسی اسکاتلندی با اسکاتس یعنی زبانی که از انگلیس کهن نورتامبریا (Northumbrian Old English ) نشئت گرفته و در اسکاتلند نیز صحبت می شود متفاوت است . گفته می شود که اسکاتس تأثیر بسزایی در چگونگی صحبت کردن به زبان انگلیسی در اسکاتلند دارد .

ویژگیها :

Rhotic با تلفظ غلتان و لرزان r

انسداد چاکنای کلمه tزمانیکه بین مصوتها باشد ( شبیه کاکنی و لهجه های مربوطه ) .

تلفظ های واکه های تک آوایی /ei/ و واکه های مرکب /ou/ ، بنابراین واژه face بصورتIPA fe:sو goat همبصورتIPA go:tتلفظ می شود .

نمونه های گویش :

.

برداشت پایانی

متأسفانه این لیست کامل نیست . من مناطق گویش کوچکتر که جزء این لیست نیستند را به حساب نمی آورم . این لیست شامل ( آنجلیای شرقی ، کاردیف اربن ، انگلیسی کورکنی ، نورتابرلند و غیره ) می باشد . با این حال تلاش من بر این است تا فهرستی از لهجه ها و گویش هایی را ارائه دهم که اکثرشان در این بلاگ و یا سایتهای دیگر آمده اند.

برگردان به کوشش خانم رضوانه محمدی

.

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش – بیشتر بخوانید:

تاثیر لهجه British و American در نمره آیلتس

۱۰راه و منبع تقویت مهارت شنیداری(لیسنینگ) زبان انگلیسی

املاء لغات در لیسنینگ آیلتس British یا American ؟

غلط ترین روش های یادگیری لغات آیلتس!

.

معرفی و دانلود بهترین برنامه های اندروید 2018

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

دانلود 30 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

دانلود گلچین 55 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

آشنایی با انواع لهجه های بریتیش

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

3
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
2 Comment threads
1 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
3 Comment authors
Mehdi Teimooriadminsolmaz Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Mehdi Teimoori
میهمان
Mehdi Teimoori

Hi..
Thanks a lot for your information.
So cool.
I liked it.
Good luck.

solmaz
میهمان

Tnx a lot for this post. I got a lot of information