آزمون گیرندگان، examiner ها یا ممتحنین آیلتس

ielts examiners

 موسسات> تحقیق و کنترل کیفیت> آزمون گیرندگان کارآزموده

آیلتس- موسسات، آزمون گیرندگان کارآزموده

هر جنبه از آزمون آیلتس- از طراحی آزمون و اداره اش گرفته تا نمره دهی و گزارش نتایج آن، مشروط به حفظ بالاترین کنترل کیفیت، روال امنیتی و اعمال مدیریت در زمینه درستی و بی عیب بودن آزمون می باشد.

سیستم یکپارچه استخدام آیلتس، آموزش، محک زنی، صدور گواهی و نظارت کردن بر آزمون گیرنده های آیلتس، در مورد اینکه آنان بطور کامل واجد شرایط، با تجربه و کارآمد هستند یا خیر اطمینان لازم را فراهم میکند.

عملکردهای داوطلب در بخش های رایتینگ و اسپیکینگ، بجای کامپیوتر، توسط آزمون گیرنده هایی واجد شرایط ارزیابی می شوند. این کار باعث می شود تا ارزیابی از مهارت های زندگی واقعی با قابلیت اطمینان بیشتری ارائه شود.

آزمون گیرندگان بر طبق ضوابطی که بطور شفاف تعریف شده اند کار نموده و بدون اهمیت به جایی از جهان که آزمون برگزار شده است، جهت حصول اطمینان از سازگاری در ارزیابی، موظف به رعایت روال مفصل کنترل کیفیت می باشند.

یک سیستم مشابه سخت گیرانه مشابه برای نمره دهندگان بخش های لیسنینگ و ریدینگ وجود دارد.

درهر جلسه آزمون، قابلیت اطمینان با نمره دهی مجدد یک بخشی از پاسخنامه ها، افزایش داده می شود.

این سیستم خیلی دقیق نمره دهی، در سراسر دنیا، آزمون آیلتس و ارزیابی استانداردی ارائه می نماید.

موسسات> کنترل کیفیت و تحقیق> تحقیق مداوم و پیش رونده

آیلتس- موسسات، تحقیق مداوم

جهانی شدن، فن آوری، پویایی جهانی و اقتصاد دنیا موجب تغییر در گسترش و کاربرد زبان انگلیسی می شوند.

جهت پیشرو ماندن در این تغییرات جهانی، آیلتس متعهد سفارش دادن انجام تحقیقات از سراسر جهان می شود. این پروژه های تحقیقی، جنبه های بخصوص آزمون زبان انگلیسی مرتبط به آزمون آیلتس را شناسایی می کند.

برخی از این تحقیقات توسط شرکای کاری آیلتس هدایت می شوند، در حالیکه برخی دیگر توسط مراکز علمی مستقل با داشتن تخصص در ارزیابی زبان هدایت می شوند.

این برنامه گسترده تحقیقی کمک می کند تا آیلتس در جایگاه یک آزمون زبان انگلیسی برجسته باقی می ماند. آیلتس متعهد است تا بطور مداوم برای حفظ و ابقای اعتبارو اعتبارش، به تحقیق بپردازد.

منبع: ielts.org

دیدگاه ها

Comments are closed.