دانلود کتاب کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

دانلود کتاب کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

دانلود کتاب کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

دانلود کتاب کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

.

.

.

.

.

.

.
.

دانلود کتاب کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

جملات شرطی نوع سوم

.

.

.

.

.

.

.

.

جملات شرطی نوع سوم – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

مثال برای جملات شرطی نوع اول

مثال برای جملات شرطی نوع اول

مثال برای جملات شرطی نوع اول

مثال برای جملات شرطی نوع اول را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

مثال برای جملات شرطی نوع اول

.

.

.

.

.

.

.

.

مثال برای جملات شرطی نوع اول – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

بعد از چه فعل هایی ing می آید

بعد از چه فعل هایی ing می آید

بعد از چه فعل هایی ing می آید

در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

بعد از چه فعل هایی ing می آید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بعد از چه فعل هایی ing می آید – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم

تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم

تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم

تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم

.

.

.

.

.

.

.

.

تبدیل جملات سوالی مستقیم به غیر مستقیم – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

افعال Modal در زبان انگلیسی را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

گرامر زبان انگلیسی افعال مدال

.

.

.

.

.

.

.

گرامر زبان انگلیسی افعال مدال – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

افعال Modal در زبان انگلیسی

افعال Modal در زبان انگلیسی

افعال Modal در زبان انگلیسی

افعال Modal در زبان انگلیسی را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

افعال Modal در زبان انگلیسی

.

.

.

.

.

.

افعال Modal در زبان انگلیسی – ویدئو

 

.

افعال Modal در زبان انگلیسی – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی Noun Clause

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی Noun Clause

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی Noun Clause را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی Noun Clause

.

.

.

.

.

.

.

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی Noun Clause – ویدئو

 

.

جمله واره اسمی در زبان انگلیسی Noun Clause – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

صفت های مقایسه ای در انگلیسی گرامر به زبان ساده

صفت های مقایسه ای در انگلیسی

صفت های مقایسه ای در انگلیسی

صفت های مقایسه ای در انگلیسی را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

صفت های مقایسه ای در انگلیسی

.

.

.

.

.

.

.

صفت های مقایسه ای در انگلیسی – ویدئو

 

.

صفت های مقایسه ای در انگلیسی – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت را در این نوشته بررسی خواهیم کرد. در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت

.

.

.

.

.

.

.

.

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت – ویدئو

 

.

گرامر زبان انگلیسی به زبان ساده انواع قید و صفت – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی ضمایر ملکی و انعکاسی

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی ضمایر ملکی و انعکاسی

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی ضمایر ملکی و انعکاسی

در مجموعه آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته در ielts2.com کوشش کرده ایم برگردانی فارسی از 25 گفتار کتاب Cambridge Grammar for IELTS را بهمراه توضحیات صوتی و ویدیویی استاد های بین المللی و مهندس ابوالقاسمی گردآوری کنیم. این مجموعه برای زبان آموزان از سطح پایه تا سطح پیشرفته و در نهایت آمادکی برای آزمون های آیلتس و تافل مناسب خواهد بود. زبان آموزان گرامی میتوانند دیدگاه های خود را در پایین هر صفحه مطرح فرموده و در این زمینه پاسخ مدرس را جویا شوند.

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی ضمایر ملکی و انعکاسی

.

.

.

.

.

.

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی ضمایر ملکی و انعکاسی – ویدئو

 

.

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسی ضمایر ملکی و انعکاسی – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – درباره مجموعه

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی موقعیت فوق العاده ای برای ارتقاء سطح گرامر زبان انگلیسی فراهم میکند. مجموعه ویدئویی پیش رو که در ielts2 از منابع گوناگون گردآوری شده دربرگیرنده 110 درس کوتاه میباشد که بسیار از سرفصل های مورد نیاز علاقمندان به آموختن زبان انگلیسی در سطح پایه، متوسط و پیشرفته یا زبان آموزان علاقمند به شرکت در آزمون های دشواری همچون آیلتس و تافل را دربرمیگیرد. این مجموعه میتواند کامل کننده مطالب کتاب های گرامر زبان انگلیسی در سطح متوسط و پیشرفته باشد و یا به درک عمیق تر زبان آموزان از کتاب های متداول دستور زبان بیانجامد.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – پهرست گفتارها

پیشگفتار: آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

گفتار اول: زمان حال ساده و زمان حال استمراری Simple Present Tense and Present Continuous Tense

.

گفتار دوم: زمان گذشته ساده Simple Past Tense

.

گفتار سوم: زمان حال کامل Present Perfect Tense

.

گفتار چهارم: زمان گذشته استمراری و زمان گذشته ساده Past Continuous Tense and Simple Past Tense

.

گفتار پنجم: زمان حال استمراری و زمان آینده Present Continuous Tesne and Simple Future Tense

.

گفتار ششم: زمان آینده استمراری و زمان آینده کامل Future Continuous Tense and Future Perfect Tense

.

گفتار هفتم: اسم های قابل شمارش Some/Any Few/Little

.

گفتار هشتم: کاربرد either/neither both most/some a/an/the

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – پهرست درس ها

درس اول – فاعل

درس دوم – فاعل و فعل

درس سوم – مفعول مستقیم (بی واسطه/ِDirect)

درس چهارم – افعال لازم (Active)

درس پنجم – افعال موصولی (Relative Clause)

درس ششم – مفعول غیر مستقیم(با واسطه/Indirect)

درس هفتم – عبارت های دارای حرف اضافه (Prepositional Phrases)

درس هشتم – جمله ها و عبارت های ناقص (Fragments Vs Sentences)

درس نهم – جمله واره وابسته (Dependent Clause)

درس دهم – موارد استفاده از نقطه (Priod)

درس یازدهم – موارد استفاده از ویرگول/کاما

درس دوازدهم – حروف ربط (Conjunction)

درس سیزدهم – حروف ربط همپایه ساز (Coordinating Conjunction)

درس چهاردهم – حروف ربط تابع  (Subordinating Conjunction)

درس پانزدهم – جملات پیچیده (Complex Sentences)

درس شانزدهم – جملات مرکب (Compound Sentences)

درس هفدهم – جملات مرکب پیچیده (Compound Complex Sentences)

درس هجدهم – ویرگول نابجا (Comma Splice)

درس نوزدهم – زمان حال ساده

درس بیستم – زمان گذشته ساده

درس بیست و یکم – افعال با قاعده و بی قاعده

درس بیست و دوم – زمان آینده

درس بیست و سوم – زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (Past Perfect)

درس بیست و چهارم – زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect)

درس بیست و پنجم – زمان آینده کامل

درس بیست و ششم – قسمت سوم فعل (Participle)

درس بیست و هفتم – زمان گذشته استمراری

درس بیست و هشتم – زمان حال استمراری

درس بیست و نهم – زمان آینده استمراری

درس سی ام – افعال کمکی مودال (Modals)

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس سی و یکم – افعال کمکی مودال – Would

درس سی و دوم – افعال کمکی مودال – Can/Could

درس سی و سوم – افعال کمکی مودال – May/Might

درس سی و چهارم – تفاوت های Should و Must

درس سی و پنجم – مصدر (Infinitive)

درس سی و ششم – جمله های معلوم و جمهول (Active/Passive)

درس سی و هفتم – جمله واره صفتی (Adjective Clause)

درس سی و هشتم – جمله واره پایه (Essential/Independent Clause)

درس سی و نهم – تفاوت That و Which

درس چهلم – ضمایر موصولی قابل حذف (Zero Relative Pronouns)

درس چهل و یکم – عبارت های قیدی (Adverbial Phrases)

درس چهل و دوم – عبارت های اسمی (Noun Phrases)

درس چهل و سوم – عبارت های حرف اضافه ای (Prepositional Phrases)

درس چهل و چهارم – منسوب به فعل ها (Verbal)

درس چهل و پنجم – عبارت های وجه وصفی (participial phrases)

درس چهل و ششم – عبارت های ing فرم دار (Gerund Phrases)

درس چهل و هفتم – عبارت های مصدری (Infinitive Phrases)

درس چهل و هشتم – آشنایی با Transition ها  رایتینگ آیلتس و تافل

درس چهل و نهم – قوانین نوشتن پاراگراف رایتینگ

درس پنجاهم – آشنایی با حرف اضافه (prepositions) های For و To

درس پنجاه و یکم – آشنایی با ساختار گرامری سببی (Causative)

درس پنجاه و دوم – آشنایی با ساختارهای وارونه یا inversion

درس پنجاه و سوم – مقایسه کردن در زبان انگلیسی (خطاهای متداول)

درس پنجاه و چهارم – تفاوت میان واژگان small/little ،big/large و tall/high

درس پنجاه و پنجم – آشنایی با اسم جمع یا Collective Nouns

درس پنجاه و ششم – تفاوت میان Every day و Everyday

درس پنجاه و هفتم – مقایسه کردن در زبان انگلیسی (er یا more)

درس پنجاه و هشتم  – کاربرد Even در زبان انگلیسی

درس پنجاه و نهم – ترکیب واژه Get و قسمت سوم فعل و/یا صفات

درس شصتم – آشنایی با ساختارهای if not، unless، as long as….not

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس شصت و یکم – آشنایی با تفاوت ها میان All و Whole

درس شصت و دوم – آشنایی با نقطه گذاری یا Punctuation در زبان انگلیسی (. ? !)

درس شصت و سوم – آشنایی با Misplaced Modifiers

درس شصت و چهارم – آشنایی با Therefore، Thusو Consequently

درس شصت و پنجم – آشنایی با زمان گذشته ساده و Time Makers

درس شصت و ششم – تفاوت بین Among، Amongst و Between

درس شصت و هفتم – کاربرد درست واژگان Remember و Forget بهمراه ing و to

درس شصت و هشتم – تفاوت میان Try to do  و Try doing

درس شصت و نهم – کاربرد درست About، About to ، و Not about to

درس هفتادم – کاربرد درست علامت تعجب یا Exclamation Mark

درس هفتاد و یکم – 5 خطای متداول در کاربرد اعداد

درس هفتاد و دوم – تفاوت بین In the last year  و Last year

درس هفتاد و سوم – آشنایی با T بی صدا در واژگان زبان انگلیسی (برای مثال Often)

درس هفتاد و چهارم – تفاوت بین Meanwhile و While

درس هفتاد و پنجم – آشنایی با تفاوت میان Beside و Besides

درس هفتاد و ششم – آموزش عملکرد ing در زبان انگلیسی

درس هفتاد و هفتم – فعل هایی که بدنبال آن ها ing استفاده میشود

درس هفتاد و هشتم – هماهنگی(Agreement) میان فاعل و فعل

درس هفتاد و هشتم – 5 خطای زبان آموزان در سطح پایه

درس هفتاد و نهم – آشنایی با افعال سببی (Causative Verbs)

درس نودم – آموزش تفاوت میان Bad و Badly

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس نود و یکم – آشنایی با عبارت As long as در زبان انگلیسی

درس نود و دوم – آشنایی با کاربرد Have got در زبان انگلیسی

درس نود و سوم – واژگان گیج کننده همانند Me, Myself, I

درس نود و چهارم – 8 قانون به کار بردن The در زبان انگلیسی

درس نود و پنجم – چگونگی به کار بردن اپوستروف اس در انگلیسی

درس نود و ششم – آشنایی با پیشوند(Suffix) ها در زبان انگلیسی

درس نود و هفتم – آشنایی با پسوند(Prefix) ها در زبان انگلیسی

درس نود و هشتم – ترفند هایی در تلفظ واژگان زبان انگلیسی – واژه e

درس نود و نهم – 3 راه چاره سریع تصحیح خطاهای گرامری

درس صدم – 3 ترفند برای آموختن زبان انگلیسی – حروف اضافه، ساختارها و واژگان

درس صد و یکم – آموزش تفاوت های Alright یا All right

درس صد و دوم – آموزش تفاوت های a while و awhile

درس صد و سوم – درست کردن خطاهای دستوری زبان انگلیسی

درس صد و چهارم – دستور زبان انگلیسی – حرف اضافه برای گفتن محل زندگی at, on , in

درس صد و پنجم – تکرار نادرست واژگان با معنای همسان

درس صد و ششم – پرسش های پنهان و جمله بندی درست در زبان انگلیسی

درس صد و هفتم – آموزش گرامر پایه زبان انگلیسی – با 5 خطا آشنا شوید

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – دانلود مستقیم از ielts2

برای دانلود مستقیم فایل های صوتی این صفحه میبایست نرم افزار IDM را نصب کرده و با اجرای یکی از فایل های صوتی، از Box پیشنهادی توسط این برنامه با عنوان Download Audio from this page، فایل های مورد نظر را گزینش کرده و با سرعت بالا دانلود فرمایید. برای دانلود برنامه IDM با حجم 6.9 مگابایت روی لینک زیر کلیک فرمایید:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – پهرست ویدئوها

از این مجموعه 107 درسی، 47 ویدئوی نخست به یک مجموعه و از ویدئوی 48 تا 107 به مجموعه Engvid تعلق دارند. تمامی این ویدئوها از نظر سالم بودن فایل بررسی شده اند و برای پخش از آخرین تکنولوژی بهره مند هستند. با اینهمه برای اجرای بدون مشکل از مرورگر های گوگل کروم یا فایر فاکس و اینترنت پرسرعت استفاده بفرمایید:

درس اول – فاعل


.

درس دوم – فاعل و فعل


.

درس سوم – مفعول مستقیم (بی واسطه/ِDirect)


.

درس چهارم – افعال لازم (Active)


.

درس پنجم – افعال موصولی (Relative Clause)


.

درس ششم – مفعول غیر مستقیم(با واسطه/Indirect)


.

درس هفتم – عبارت های دارای حرف اضافه (Prepositional Phrases)


.

درس هشتم – جمله ها و عبارت های ناقص (Fragments Vs Sentences)


.

درس نهم – جمله واره وابسته (Dependent Clause)


.

درس دهم – موارد استفاده از نقطه (Priod)


.

درس یازدهم – موارد استفاده از ویرگول/کاما


.

درس دوازدهم – حروف ربط (Conjunction)


.

درس سیزدهم – حروف ربط همپایه ساز (Coordinating Conjunction)


.

درس چهاردهم – حروف ربط تابع  (Subordinating Conjunction)


.

درس پانزدهم – جملات پیچیده (Complex Sentences)


.

درس شانزدهم – جملات مرکب (Compound Sentences)


.

درس هفدهم – جملات مرکب پیچیده (Compound Complex Sentences)


.

درس هجدهم – ویرگول نابجا (Comma Splice)


.

درس نوزدهم – زمان حال ساده


.

درس بیستم – زمان گذشته ساده


.

درس بیست و یکم – افعال با قاعده و بی قاعده


.

درس بیست و دوم – زمان آینده


.

درس بیست و سوم – زمان گذشته کامل یا ماضی بعید (Past Perfect)


.

درس بیست و چهارم – زمان حال کامل یا ماضی نقلی (Present Perfect)


.

درس بیست و پنجم – زمان آینده کامل


.

درس بیست و ششم – قسمت سوم فعل (Participle)


.

درس بیست و هفتم – زمان گذشته استمراری


.

درس بیست و هشتم – زمان حال استمراری


.

درس بیست و نهم – زمان آینده استمراری


.

درس سی ام – افعال کمکی مودال (Modals)


.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس سی و یکم – افعال کمکی مودال – Would


.

درس سی و دوم – افعال کمکی مودال – Can/Could


.

درس سی و سوم – افعال کمکی مودال – May/Might


.

درس سی و چهارم – تفاوت های Should و Must


.

درس سی و پنجم – مصدر (Infinitive)


.

درس سی و ششم – جمله های معلوم و جمهول (Active/Passive)


.

درس سی و هفتم – جمله واره صفتی (Adjective Clause)


.

درس سی و هشتم – جمله واره پایه (Essential/Independent Clause)


.

درس سی و نهم – تفاوت That و Which


.

درس چهل ام – ضمایر موصولی قابل حذف (Zero Relative Pronouns)


.

درس چهل و یکم – عبارت های قیدی (Adverbial Phrases)


.

درس چهل و دوم – عبارت های اسمی (Noun Phrases)


.

درس چهل و سوم – عبارت های حرف اضافه ای (Prepositional Phrases)


.

درس چهل و چهارم – منسوب به فعل ها (Verbal)


.

درس چهل و پنجم – عبارت های وجه وصفی (participial phrases)


.

درس چهل و ششم – عبارت های ing فرم دار (Gerund Phrases)


.

درس چهل و هفتم – عبارت های مصدری (Infinitive Phrases)


.

درس چهل و هشتم – آشنایی با Transition ها  رایتینگ آیلتس و تافل


.

درس چهل و نهم – قوانین نوشتن پاراگراف رایتینگ

.

درس پنجاهم – آشنایی با حرف اضافه (prepositions) های For و To

.

درس پنجاه و یکم – آشنایی با ساختار گرامری سببی (Causative)

.

درس پنجاه و دوم – آشنایی با ساختارهای وارونه یا inversion

.

درس پنجاه و سوم – مقایسه کردن در زبان انگلیسی (خطاهای متداول)

.

درس پنجاه و چهارم – تفاوت میان واژگان small/little ،big/large و tall/high

.

درس پنجاه و پنجم – آشنایی با اسم جمع یا Collective Nouns

.

درس پنجاه و ششم – تفاوت میان Every day و Everyday

.

درس پنجاه و هفتم – مقایسه کردن در زبان انگلیسی (er یا more)

.

درس پنجاه و هشتم  – کاربرد Even در زبان انگلیسی

.

درس پنجاه و نهم – ترکیب واژه Get و قسمت سوم فعل و/یا صفات

.

درس شصتم – آشنایی با ساختارهای if not، unless، as long as….not

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس شصت و یکم – آشنایی با تفاوت ها میان All و Whole

.

درس شصت و دوم – آشنایی با نقطه گذاری یا Punctuation در زبان انگلیسی (. ? !)

.

درس شصت و سوم – آشنایی با Misplaced Modifiers

.

درس شصت و چهارم – آشنایی با Therefore، Thusو Consequently

.

درس شصت و پنجم – آشنایی با زمان گذشته ساده و Time Makers

.

درس شصت و ششم – تفاوت بین Among، Amongst و Between

.

درس شصت و هفتم – کاربرد درست واژگان Remember و Forget بهمراه ing و to

.

درس شصت و هشتم – تفاوت میان Try to do  و Try doing

.

درس شصت و نهم – کاربرد درست About، About to ، و Not about to

.

درس هفتادم – کاربرد درست علامت تعجب یا Exclamation Mark

.

درس هفتاد و یکم – 5 خطای متداول در کاربرد اعداد

.

درس هفتاد و دوم – تفاوت بین In the last year  و Last year

.

درس هفتاد و سوم – آشنایی با T بی صدا در واژگان زبان انگلیسی (برای مثال Often)

.

درس هفتاد و چهارم – تفاوت بین Meanwhile و While

.

درس هفتاد و پنجم – آشنایی با تفاوت میان Beside و Besides

.

درس هفتاد و ششم – آموزش عملکرد ing در زبان انگلیسی

.

درس هفتاد و هفتم – فعل هایی که بدنبال آن ها ing استفاده میشود

.

درس هفتاد و هشتم – هماهنگی(Agreement) میان فاعل و فعل

.

درس هفتاد و هشتم – 5 خطای زبان آموزان در سطح پایه

.

درس هفتاد و نهم – آشنایی با افعال سببی (Causative Verbs)

.

درس نودم – آموزش تفاوت میان Bad و Badly

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس نود و یکم – آشنایی با عبارت As long as در زبان انگلیسی

.

درس نود و دوم – آشنایی با کاربرد Have got در زبان انگلیسی

.

درس نود و سوم – واژگان گیج کننده همانند Me, Myself, I

.

درس نود و چهارم – 8 قانون به کار بردن The در زبان انگلیسی

.

درس نود و پنجم – چگونگی به کار بردن اپوستروف اس در انگلیسی

.

درس نود و ششم – آشنایی با پیشوند(Suffix) ها در زبان انگلیسی

.

درس نود و هفتم – آشنایی با پسوند(Prefix) ها در زبان انگلیسی

.

درس نود و هشتم – ترفند هایی در تلفظ واژگان زبان انگلیسی – واژه e

.

درس نود و نهم – 3 راه چاره سریع تصحیح خطاهای گرامری

.

درس صدم – 3 ترفند برای آموختن زبان انگلیسی – حروف اضافه، ساختارها و واژگان

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی

درس صد و یکم – آموزش تفاوت های Alright یا All right

.

درس صد و دوم – آموزش تفاوت های a while و awhile

.

درس صد و سوم – درست کردن خطاهای دستوری زبان انگلیسی

.

درس صد و چهارم – دستور زبان انگلیسی – حرف اضافه برای گفتن محل زندگی at, on , in

.

درس صد و پنجم – تکرار نادرست واژگان با معنای همسان

.

درس صد و ششم – پرسش های پنهان و جمله بندی درست در زبان انگلیسی

.

درس صد و هفتم – آموزش گرامر پایه زبان انگلیسی – با 5 خطا آشنا شوید

.

دانلود رایگان فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی – بیشتر بخوانید

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

دانلود سخنرانی انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

 

دانلود مجموعه ویدیویی آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی (در 9 حلقه DVD)

دانلود مجموعه ویدیویی آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دانلود Essential Grammar in Use

دانلود Essential Grammar in Use

دانلود Essential Grammar in Use

 

دانلود Essential Grammar in Use – لینک دانلود

 

 

دانلود Essential Grammar in Use – بیشتر

دانلود مستند علمی BBC Earth Story – تقویت لیسنینگ و واژگان آکادمیک

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

دانلود فایل صوتی کتاب 4000 Essential English Words

دانلود فایل صوتی کتاب 4000 Essential English Words

دانلود فایل صوتی کتاب 4000 Essential English Words

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

دانلود فایل صوتی کتاب 4000 Essential English Words – لینک دانلود

در اینجا فایل های صوتی این مجموعه 6 قسمتی برای دانلود مستقیم و رایگان تقدیم علاقمندان میشود.

دانلود فایل صوتی جلد 1 کتاب 4000 Essential English Words

دانلود این مجموعه به حجم 101.7 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود فایل صوتی جلد 2 کتاب 4000 Essential English Words

دانلود این مجموعه به حجم 93.6 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود فایل صوتی جلد 3 کتاب 4000 Essential English Words

دانلود این مجموعه به حجم 97.7 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود فایل صوتی جلد 4 کتاب 4000 Essential English Words

دانلود این مجموعه به حجم 110.5 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود فایل صوتی جلد 5 کتاب 4000 Essential English Words

دانلود این مجموعه به حجم 116 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود فایل صوتی جلد 6 کتاب 4000 Essential English Words

دانلود این مجموعه به حجم 112 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

.

دانلود فایل صوتی کتاب 4000 Essential English Words – بیشتر

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی pdf – جلد 1 تا 6

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

سوالات پارت 3 اسپیکینگ آیلتس(500 نمونه)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

پیوستن به کانال تلگرام @ielts2com برای دریافت روزانه نمونه پرسش های اسپیکینگ و نکته ها:

Telegram Logo

دانلود 4000 Essential English Words برای اندروید

دانلود 4000 Essential English Words برای اندروید

دانلود 4000 Essential English Words برای اندروید

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

دانلود 4000 Essential English Words برای اندروید – شماره 1 و 2 مجموعه

دانلود مستقیم شماره 1 این Application به حجم 78.63 مگابایت از ielts2.com

 

 

دانلود مستقیم شماره 2 این Application به حجم 96.8 مگابایت از ielts2.com

 

 

دانلود 4000 Essential English Words برای اندروید- بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

 

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی pdf – جلد 1 تا 6

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی – جلد 1 تا 6

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی pdf – جلد 1 تا 6

.

دانلود کتاب 4000 Essential English Words – جلد اول

.

دانلود کتاب 4000 Essential English Words – جلد دوم

.

خرید کتاب 4000 Essential English Words – جلد سوم

.

خرید کتاب 4000 Essential English Words – جلد چهارم

.

دانلود کتاب 4000 Essential English Words – جلد پنجم

.

دانلود کتاب 4000 Essential English Words – جلد ششم

.

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی pdf – فایل های صوتی

 

فایل های صوتی همراه این مچموعه در بسته هایی جداگانه برای هر یک از 6 جلد این کتاب برای دانلود مستقیم و رایگان در دسترس هستند. برای این منظور روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

دانلود فایل صوتی کتاب 4000 Essential English Words

.

دانلود رایگان کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی pdf – جلد 1 تا 6 – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

 

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

4000 واژه ضروری انگلیسی اندروید – جلد ششم

4000 واژه ضروری انگلیسی اندروید

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

دانلود کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی- دانلود

دانلود مستقیم و رایگان این کتاب 195 صفحه ای به حجم 6.9 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی- بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

 

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

دانلود کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی – جلد پنجم

دانلود کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

دانلود کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی- دانلود

دانلود مستقیم و رایگان این کتاب 195 صفحه ای به حجم 7.1 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

دانلود کتاب 4000 لغت ضروری انگلیسی- بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

 

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

خرید اینترنتی کتاب 4000 Essential English Words – جلد چهارم

خرید اینترنتی کتاب 4000 Essential English Words

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

خرید اینترنتی کتاب 4000 Essential English Words – دانلود

دانلود مستقیم و رایگان این کتاب 195 صفحه ای به حجم 8.4 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

خرید اینترنتی کتاب 4000 Essential English Words – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

 

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

خرید کتاب 4000 Essential English Words – جلد سوم

خرید کتاب 4000 Essential English Words

در هر جلد این مجموعه 6 جلدی 600 واژه وجود دارد که به باور نگارندگان این کتاب سودمندترین واژگان زبان انگلیسی هستند و با تحلیل مجموعه ای کتاب های درسی در سطح های گوناگون سطح های دبستان، راهنمایی و دبیرستان نظام های آموزشی و بدلیل تکرار این واژگان به دست آمده اند. واژگان این کتاب ها دارای ویژگی های زیر هستند:
1. هم در زبان انگلیسی محاوره و هم در زبان انگلایسی نوشتاری کاربرد دارند. این واژگان پر کاربرد بوده و در هر سطحی که به آموختن زبان انگلیسی مشغول شوید مناسب و سودمند خواهند بود.
2. تمام واژگان این مجموعه پرکاربرد هستند و خیلی زود نتیجه زحمت خود برای یادگیری آن ها را خواهید دید و از آن لذت خواهید برد.

خرید کتاب 4000 Essential English Words – دانلود

دانلود مستقیم و رایگان این کتاب 195 صفحه ای به حجم 8.3 مگابایت:

 

 

گذرواژه بازگشایی این فایل: www.ielts2.com

خرید کتاب 4000 Essential English Words – بیشتر

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

جدول توضیح معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس Band Descriptors) Task 2)

جدول band descriptors معیارهای تعیین نمره رایتینگ آیلتس

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2013 تا 2017

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

 

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS